ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

             Bhikkhunīkhandhakaṃ
   [513] Tena samayena buddho bhagavā sakkesu viharati kapilavatthusmiṃ
nigrodhārāme  .  athakho  mahāpajāpatī  gotamī  yena  bhagavā
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
aṭṭhāsi  .  ekamantaṃ  ṭhitā  kho  mahāpajāpatī  gotamī  bhagavantaṃ
etadavoca  sādhu  bhante  labheyya  mātugāmo  tathāgatappavedite
dhammavinaye  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjanti  .  alaṃ gotami mā
te  rucci  mātugāmassa  tathāgatappavedite  dhammavinaye  agārasmā
anagāriyaṃ pabbajjāti . dutiyampi kho .pe. tatiyampi kho mahāpajāpatī
gotamī  bhagavantaṃ  etadavoca  sādhu  bhante  labheyya  mātugāmo
tathāgatappavedite  dhammavinaye  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjanti .
Alaṃ  gotami  mā  te  rucci  mātugāmassa  tathāgatappavedite
dhammavinaye  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjāti . athakho mahāpajāpatī
gotamī  na  bhagavā  anujānāti  mātugāmassa  tathāgatappavedite
dhammavinaye  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjanti dukkhī dummanā assumukhī
rudamānā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.
   [514]  Athakho  bhagavā  kapilavatthusmiṃ  yathābhirantaṃ  viharitvā
yena  vesālī  tena  cārikaṃ  pakkāmi  anupubbena cārikañcaramāno
yena  vesālī  tadavasari  .  tatra  sudaṃ  bhagavā vesāliyaṃ viharati
Mahāvane  kūṭāgārasālāyaṃ  .  athakho  mahāpajāpatī  gotamī kese
chedāpetvā  kāsāyāni vatthāni acchādetvā sambahulāhi sākiyānīhi
saddhiṃ  yena  vesālī  tena  pakkāmi  anupubbena  yena  vesālī
mahāvanaṃ  kūṭāgārasālā  tenupasaṅkami  .  athakho  mahāpajāpatī
gotamī  sunehi  pādehi  rajokiṇṇena  gattena  dukkhī  dummanā
assumukhī  rudamānā  bahidvārakoṭṭhake  aṭṭhāsi  .  addasā  kho
āyasmā  ānando  mahāpajāpatiṃ gotamiṃ sunehi pādehi rajokiṇṇena
gattena   dukkhiṃ  dummanaṃ  assumukhiṃ  rudamānaṃ  bahidvārakoṭṭhake
ṭhitaṃ  disvāna  mahāpajāpatiṃ  gotamiṃ  etadavoca  kissa  tvaṃ gotami
sunehi  pādehi  rajokiṇṇena  gattena  dukkhī  dummanā  assumukhī
rudamānā  bahidvārakoṭṭhake ṭhitāti . tathā hi pana bhante ānanda
na  bhagavā  anujānāti  mātugāmassa  tathāgatappavedite  dhammavinaye
agārasmā anagāriyaṃ pabbajjanti . tenahi 1- gotami muhuttaṃ tvaṃ 2-
idheva  tāva  hohi  yāvāhaṃ  bhagavantaṃ  yācāmi  mātugāmassa
tathāgatappavedite dhammavinaye agārasmā anagāriyaṃ pabbajjanti.
   [515]  Athakho  āyasmā ānando yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā  ānando  bhagavantaṃ  etadavoca  esā
bhante  mahāpajāpatī  gotamī  sunehi  pādehi  rajokiṇṇena gattena
dukkhī  dummanā  assumukhī  rudamānā  bahidvārakoṭṭhake  ṭhitā  na
@Footnote: 1 Ma. tenahi tvaṃ. 2 Yu. tvaṃsaddo natthi.
Bhagavā   anujānāti  mātugāmassa  tathāgatappavedite  dhammavinaye
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjanti  sādhu  bhante labheyya mātugāmo
tathāgatappavedite  dhammavinaye  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjanti .
Alaṃ  ānanda  mā  te  rucci  mātugāmassa  tathāgatappavedite
dhammavinaye  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjāti  .  dutiyampi  kho
āyasmā  ānando  bhagavantaṃ  etadavoca  sādhu  bhante  labheyya
mātugāmo  tathāgatappavedite  dhammavinaye  agārasmā  anagāriyaṃ
pabbajjanti  .  alaṃ  ānanda  mā  te  rucci  mātugāmassa
tathāgatappavedite dhammavinaye agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāti.
   {515.1} Tatiyampi kho āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca
sādhu bhante labheyya mātugāmo tathāgatappavedite dhammavinaye agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajjanti  .  alaṃ ānanda mā te rucci mātugāmassa
tathāgatappavedite dhammavinaye agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāti.
   {515.2}  Athakho  āyasmā  ānando na bhagavā anujānāti
mātugāmassa  tathāgatappavedite  dhammavinaye  agārasmā  anagāriyaṃ
pabbajjaṃ  1-  yannūnāhaṃ  aññenapi  pariyāyena  bhagavantaṃ  yāceyyaṃ
mātugāmassa  tathāgatappavedite  dhammavinaye  agārasmā  anagāriyaṃ
pabbajjanti  . athakho āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca bhabbo
nu kho bhante mātugāmo tathāgatappavedite dhammavinaye agārasmā anagāriyaṃ
pabbajitvā sotāpattiphalaṃ vā sakidāgāmiphalaṃ 2- vā anāgāmiphalaṃ vā
@Footnote: 1 Ma. pabbajjanti. 2 Ma. Yu. sabbattha vāresu sakadāgāmiphalaṃ.
Arahattaphalaṃ  vā  sacchikātunti  .  bhabbo  ānanda  mātugāmo
tathāgatappavedite  dhammavinaye  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitvā
sotāpattiphalaṃpi   sakidāgāmiphalaṃpi   anāgāmiphalaṃpi   arahattaphalaṃpi
sacchikātunti  .  sace  bhante  bhabbo mātugāmo tathāgatappavedite
dhammavinaye   agārasmā   anagāriyaṃ  pabbajitvā  sotāpattiphalaṃpi
sakidāgāmiphalaṃpi  anāgāmiphalaṃpi  arahattaphalaṃpi  sacchikātuṃ  bahūpakārā
bhante  mahāpajāpatī  gotamī  bhagavato  mātucchā āpādikā posikā
khīrassa  dāyikā  bhagavantaṃ  janettiyā  kālakatāya  thaññaṃ  pāyesi
sādhu  bhante  labheyya  mātugāmo  tathāgatappavedite  dhammavinaye
agārasmā anagāriyaṃ pabbajjanti.
   [516]  Sace  ānanda  mahāpajāpatī  gotamī aṭṭha garudhamme
paṭiggaṇhāti  sā  vassā  hotu  upasampadā  vassasatupasampannāya
bhikkhuniyā   tadahupasampannassa   bhikkhuno   abhivādanaṃ   paccuṭṭhānaṃ
añjalikammaṃ   sāmīcikammaṃ   kātabbaṃ  ayampi  dhammo  sakkatvā
garukatvā  mānetvā  pūjetvā  yāvajīvaṃ anatikkamanīyo na bhikkhuniyā
abhikkhuke  āvāse vassaṃ vasitabbaṃ ayampi dhammo sakkatvā garukatvā
mānetvā  pūjetvā  yāvajīvaṃ  anatikkamanīyo  anvaḍḍhamāsaṃ bhikkhuniyā
bhikkhusaṅghato   dve   dhammā   paccāsiṃsitabbā  uposathapucchakañca
ovādupasaṅkamanañca  ayampi  dhammo  sakkatvā  garukatvā  mānetvā
pūjetvā  yāvajīvaṃ anatikkamanīyo vassaṃ vuṭṭhāya bhikkhuniyā ubhatosaṅghe
Tīhi  ṭhānehi  pavāretabbaṃ diṭṭhena vā sutena vā parisaṅkāya vā
ayampi  dhammo  sakkatvā  garukatvā  mānetvā  pūjetvā yāvajīvaṃ
anatikkamanīyo   garudhammaṃ   ajjhāpannāya  bhikkhuniyā  ubhatosaṅghe
pakkhamānattaṃ   caritabbaṃ  ayampi   dhammo  sakkatvā  garukatvā
mānetvā  pūjetvā  yāvajīvaṃ  anatikkamanīyo  dve  vassāni  chasu
dhammesu   sikkhitasikkhāya   sikkhamānāya  ubhatosaṅghe  upasampadā
pariyesitabbā  ayampi dhammo sakkatvā garukatvā mānetvā pūjetvā
yāvajīvaṃ  anatikkamanīyo  na  bhikkhuniyā  kenaci  pariyāyena  bhikkhu
akkositabbo  paribhāsitabbo  ayampi  dhammo  sakkatvā  garukatvā
mānetvā  pūjetvā  yāvajīvaṃ  anatikkamanīyo  ajjatagge  ovaṭo
bhikkhunīnaṃ  bhikkhūsu  vacanapatho  anovaṭo  bhikkhūnaṃ  bhikkhunīsu  vacanapatho
ayampi  dhammo  sakkatvā  garukatvā  mānetvā  pūjetvā yāvajīvaṃ
anatikkamanīyo  sace  panānanda  1-  mahāpajāpatī  gotamī  ime
aṭṭha garudhamme paṭiggaṇhāti sā vassā hotu upasampadāti.
   [517]  Athakho  āyasmā  ānando  bhagavato santike aṭṭha
garudhamme  uggahetvā  yena  mahāpajāpatī  gotamī  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  mahāpajāpatiṃ  gotamiṃ  etadavoca  sace  kho  tvaṃ
gotami  aṭṭha  garudhamme  paṭiggaṇheyyāsi  sā  va  te  bhavissati
upasampadā
   {517.1}   vassasatupasampannāya  bhikkhuniyā  tadahupasampannassa
bhikkhuno  abhivādanaṃ  paccuṭṭhānaṃ  añjalikammaṃ  sāmīcikammaṃ  kātabbaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. sace ānanda.
Ayampi  dhammo  sakkatvā  garukatvā  mānetvā  pūjetvā yāvajīvaṃ
anatikkamanīyo  na  bhikkhuniyā  abhikkhuke  āvāse  vassaṃ  vasitabbaṃ
ayampi  dhammo  sakkatvā  garukatvā  mānetvā  pūjetvā yāvajīvaṃ
anatikkamanīyo  anvaḍḍhamāsaṃ  bhikkhuniyā  bhikkhusaṅghato  dve  dhammā
paccāsiṃsitabbā   uposathapucchakañca   ovādupasaṅkamanañca   ayampi
dhammo sakkatvā garukatvā mānetvā pūjetvā yāvajīvaṃ anatikkamanīyo
vassaṃ  vuṭṭhāya  bhikkhuniyā  ubhatosaṅghe  tīhi  ṭhānehi  pavāretabbaṃ
diṭṭhena  vā  sutena  vā parisaṅkāya vā ayampi dhammo sakkatvā
garukatvā  mānetvā  pūjetvā  yāvajīvaṃ  anatikkamanīyo  garudhammaṃ
ajjhāpannāya   bhikkhuniyā   ubhatosaṅghe   pakkhamānattaṃ  caritabbaṃ
ayampi  dhammo  sakkatvā  garukatvā  mānetvā  pūjetvā yāvajīvaṃ
anatikkamanīyo   dve   vassāni  chasu  dhammesu  sikkhitasikkhāya
sikkhamānāya  ubhatosaṅghe  upasampadā  pariyesitabbā  ayampi  dhammo
sakkatvā  garukatvā  mānetvā  pūjetvā  yāvajīvaṃ  anatikkamanīyo
na  bhikkhuniyā  kenaci  pariyāyena  bhikkhu akkositabbo paribhāsitabbo
ayampi  dhammo  sakkatvā  garukatvā  mānetvā  pūjetvā yāvajīvaṃ
anatikkamanīyo  ajjatagge  ovaṭo  bhikkhunīnaṃ  bhikkhūsu  vacanapatho
anovaṭo  bhikkhūnaṃ  bhikkhunīsu  vacanapatho  ayampi  dhammo  sakkatvā
garukatvā mānetvā pūjetvā yāvajīvaṃ anatikkamanīyo
   {517.2} sace kho tvaṃ gotami ime aṭṭha garudhamme paṭiggaṇheyyāsi sā va te
Bhavissati upasampadāti . seyyathāpi bhante ānanda  itthī vā pariso
vā daharo yuvā maṇḍanajātiko sīsaṃnahāto uppalamālaṃ vā vassikamālaṃ
vā  adhimattakamālaṃ  vā  1- labhitvā ubhohi hatthehi paṭiggahetvā
uttamaṅge sirasi patiṭṭhāpeyya evameva kho ahaṃ bhante ānanda ime
aṭṭha garudhamme paṭiggaṇhāmi yāvajīvaṃ anatikkamanīyeti.
   [518]  Athakho  āyasmā ānando yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā  ānando  bhagavantaṃ  etadavoca paṭiggahitā
bhante  mahāpajāpatiyā  gotamiyā  aṭṭha  garudhammā  upasampannā
bhagavato mātucchāti 2-.
   {518.1} Sace panānanda nālabhissa mātugāmo tathāgatappavedite
dhammavinaye agārasmā anagāriyaṃ pabbajjaṃ ciraṭṭhitikaṃ ānanda brahmacariyaṃ
abhavissa vassasahassaṃ saddhammo tiṭṭheyya yato ca kho ānanda mātugāmo
tathāgatappavedite  dhammavinaye  agārasmā  anagāriyaṃ pabbajito nadāni
ānanda brahmacariyaṃ ciraṭṭhitikaṃ bhavissati pañcevadāni ānanda vassasatāni
saddhammo ṭhassati
   {518.2}   seyyathāpi   ānanda   yāni   kānici
@Footnote: 1 Ma. Yu. atimuttakamālaṃ vā. 2 mātucchāyātipi pāṭho dissati.
Kulāni   bahuitthikāni  1-  appapurisakāni  tāni  suppadhaṃsiyāni
honti  corehi  kumbhathenakehi  evameva  kho  ānanda  yasmiṃ
dhammavinaye  labhati  mātugāmo  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjaṃ
na taṃ brahmacariyaṃ ciraṭṭhitikaṃ hoti
   {518.3}  seyyathāpi  ānanda  sampanne  sālikkhette
setaṭṭhikā  nāma  rogajāti  nipatati  evaṃ  taṃ  sālikkhettaṃ  na
ciraṭṭhitikaṃ  hoti  evameva  kho  ānanda  yasmiṃ  dhammavinaye labhati
mātugāmo  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjaṃ  na  taṃ  brahmacariyaṃ
ciraṭṭhitikaṃ hoti
   {518.4}  seyyathāpi  ānanda  sampanne  ucchukkhette
mañjeṭṭhikā  2-  nāma  rogajāti nipatati evaṃ taṃ ucchukkhettaṃ na
ciraṭṭhitikaṃ  hoti  evameva  kho  ānanda  yasmiṃ  dhammavinaye labhati
mātugāmo  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjaṃ  na  taṃ  brahmacariyaṃ
ciraṭṭhitikaṃ hoti
   {518.5}  seyyathāpi  ānanda  puriso  mahato  taḷākassa
paṭikacceva  pāḷiṃ 3- bandheyya yāvadeva udakassa anatikkamanāya 4-
evameva  kho  ānanda  mayā  paṭikacceva bhikkhunīnaṃ aṭṭha garudhammā
paññattā yāvajīvaṃ anatikkamanīyāti.
       Bhikkhunīnaṃ aṭṭha garudhammā niṭṭhitā 5-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 320-327. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=6427              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=6427              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=513&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=80              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=513              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=9179              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=9179              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com