ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [534] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū kāyaṃ vivaritvā
bhikkhunīnaṃ  dassenti  ūruṃ  vivaritvā  bhikkhunīnaṃ  dassenti  aṅgajātaṃ
vivaritvā  bhikkhunīnaṃ  dassenti  bhikkhuniyo  obhāsenti  bhikkhunīhi
saddhiṃ  sampayojenti  appevanāma  amhesu  sārajjeyyunti  .pe.
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  na bhikkhave bhikkhunā kāyo
vivaritvā  bhikkhunīnaṃ  dassetabbo  na  ūru  vivaritvā  bhikkhunīnaṃ
dassetabbā  1-  na  aṅgajātaṃ  vivaritvā  bhikkhunīnaṃ dassetabbaṃ na
bhikkhuniyo  obhāsitabbā  na  bhikkhunīhi  saddhiṃ  sampayojetabbaṃ  yo
sampayojeyya  āpatti  dukkaṭassa  anujānāmi  bhikkhave  tassa
bhikkhuno  daṇḍakammaṃ  kātunti  .  athakho  bhikkhūnaṃ  etadahosi kinnu
kho  daṇḍakammaṃ  kātabbanti  .  te  bhikkhū  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ. Avandiyo so bhikkhave bhikkhu bhikkhunīsaṅghena kātabboti.
   [535] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo bhikkhū 2-
kaddamodakena  osiñcanti  appevanāma  amhesu  sārajjeyyunti .
Te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. na bhikkhave bhikkhuniyā
bhikkhū  2- kaddamodakena osiñcitabbā 3- yā osiñceyya āpatti
dukkaṭassa   anujānāmi  bhikkhave  tassā  bhikkhuniyā  daṇḍakammaṃ
kātunti  .  athakho  bhikkhūnaṃ  etadahosi  kinnu  kho  daṇḍakammaṃ
kātabbanti . te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave  āvaraṇaṃ  kātunti . āvaraṇe kate na ādiyanti . te
bhikkhū  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave ovādaṃ
ṭhapetunti.
   [536]  Tena  kho  pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo kāyaṃ
vivaritvā  bhikkhūnaṃ  dassenti  thanaṃ  vivaritvā  bhikkhūnaṃ dassenti ūruṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. dassetabbo. 2 Ma. bhikkhuṃ. 3 Ma. osiñcitabbo.
Vivaritvā  bhikkhūnaṃ  dassenti  aṅgajātaṃ  vivaritvā  bhikkhūnaṃ dassenti
bhikkhū  obhāsenti  bhikkhūhi  saddhiṃ  sampayojenti  appevanāma
amhesu  sārajjeyyunti  .pe.  te  bhikkhū  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  .pe.  na  bhikkhave  bhikkhuniyā kāyo vivaritvā bhikkhūnaṃ
dassetabbo  na  thanaṃ  vivaritvā  bhikkhūnaṃ  dassetabbaṃ  na  ūru
vivaritvā  bhikkhūnaṃ  dassetabbā  na  aṅgajātaṃ  vivaritvā  bhikkhūnaṃ
dassetabbaṃ   na   bhikkhū   obhāsitabbā  na  bhikkhūhi  saddhiṃ
sampayojetabbaṃ  yā  sampayojeyya  āpatti  dukkaṭassa  anujānāmi
bhikkhave  tassā  bhikkhuniyā  daṇḍakammaṃ  kātunti  .  athakho bhikkhūnaṃ
etadahosi  kinnu  kho  daṇḍakammaṃ  kātabbanti  .  bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ .pe. anujānāmi bhikkhave āvaraṇaṃ kātunti .
Āvaraṇe  kate  na  ādiyanti .pe. bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ
.pe. Anujānāmi bhikkhave ovādaṃ ṭhapetunti.
   [537] Athakho bhikkhūnaṃ etadahosi kappati nu kho ovādaṭṭhapitāya
bhikkhuniyā  saddhiṃ uposathaṃ 1- kātuṃ na nu kho kappatīti . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  na bhikkhave ovādaṭṭhapitāya bhikkhuniyā
saddhiṃ uposatho kātabbo yāva na taṃ adhikaraṇaṃ vūpasammatīti 2-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 336-338. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=6768              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=6768              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=534&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=85              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=534              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com