ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [584]  Tena  kho pana samayena bhikkhuniyo na pavārenti .
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave bhikkhuniyā na pavāretabbaṃ
yā na pavāreyya yathādhammo kāretabboti.
   [585] Tena kho pana samayena bhikkhuniyo attanā pavāretvā
bhikkhusaṅghaṃ 2- na pavārenti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na
bhikkhave bhikkhuniyā attanā pavāretvā bhikkhusaṅgho na pavāretabbo 3-
yā na pavāreyya yathādhammo kāretabboti.
   [586] Tena kho pana samayena bhikkhuniyo bhikkhūhi saddhiṃ ekato
pavārentiyo kolāhalaṃ akaṃsu . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na
bhikkhave  bhikkhuniyā bhikkhūhi saddhiṃ ekato pavāretabbaṃ yā pavāreyya
āpatti dukkaṭassāti.
   [587] Tena kho pana samayena bhikkhuniyo purebhattaṃ pavārentiyo
@Footnote: 1 Ma. Yu. aññattha sabbattha. 2 Yu. bhikkhusaṅghe. 3 Yu. bhikkhusaṅghe na
@pavāretabbaṃ.
Kālaṃ  vītināmesuṃ  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave   bhikkhuniyā  pacchābhattaṃ  pavāretunti  .  pacchābhattaṃ
pavārentiyopi  vikāle  ahesuṃ . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi  bhikkhave  ajjatanā  bhikkhunīsaṅghaṃ pavāretvā 1- aparajju
bhikkhusaṅghaṃ pavāretunti
   [588] Tena kho pana samayena sabbo bhikkhunīsaṅgho pavārento
kolāhalaṃ  akāsi  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave  ekaṃ  bhikkhuniṃ  byattaṃ  paṭibalaṃ  sammannituṃ  bhikkhunīsaṅghassa
atthāya  bhikkhusaṅghaṃ  pavāretuṃ . evañca pana bhikkhave sammannitabbā
paṭhamaṃ  bhikkhunī  yācitabbā  yācitvā  byattāya  bhikkhuniyā paṭibalāya
saṅgho ñāpetabbo
   {588.1}  suṇātu  me ayye saṅgho yadi saṅghassa pattakallaṃ
saṅgho  itthannāmaṃ  bhikkhuniṃ  sammanneyya  bhikkhunīsaṅghassa  atthāya
bhikkhusaṅghaṃ  pavāretuṃ  . esā ñatti . suṇātu me ayye saṅgho
saṅgho  itthannāmaṃ  bhikkhuniṃ  sammannati  bhikkhunīsaṅghassa  atthāya
bhikkhusaṅghaṃ  pavāretuṃ  .  yassā  ayyāya  khamati  itthannāmāya
bhikkhuniyā  sammati  bhikkhunīsaṅghassa  atthāya  bhikkhusaṅghaṃ  pavāretuṃ
sā tuṇhassa yassā nakkhamati sā bhāseyya.
   {588.2}  Sammatā  saṅghena itthannāmā bhikkhunī bhikkhunīsaṅghassa
atthāya bhikkhusaṅghaṃ pavāretuṃ . khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ
dhārayāmīti.
@Footnote: 1 Yu. ajjatanā pavāretvā.
   [589] Tāya sammatāya bhikkhuniyā bhikkhunīsaṅghaṃ ādāya bhikkhusaṅghaṃ
upasaṅkamitvā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā bhikkhūnaṃ pāde vanditvā
ukkuṭikaṃ  nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo bhikkhunīsaṅgho
ayyā  bhikkhusaṅghaṃ  pavāreti  diṭṭhena  vā  sutena vā parisaṅkāya
vā  vadatu  ayyā  bhikkhusaṅgho  bhikkhunīsaṅghaṃ  anukampaṃ  upādāya
passanto  paṭikarissati  .  dutiyampi  ayyā  .pe. tatiyampi ayyā
bhikkhunīsaṅgho  bhikkhusaṅghaṃ pavāreti diṭṭhena vā sutena vā parisaṅkāya
vā  vadatu  ayyā  bhikkhusaṅgho  bhikkhunīsaṅghaṃ  anukampaṃ  upādāya
passanto paṭikarissatīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 361-363. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=7263              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=7263              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=584&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=92              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=584              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com