ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [595]  Tena  kho  pana  samayena aḍḍhakāsī gaṇikā bhikkhunīsu
pabbajitā  hoti  . sā ca 4- sāvatthiṃ gantukāmā hoti bhagavato
santike  upasampajjissāmīti  .  assosuṃ  kho  dhuttā  aḍḍhakāsī
kira  gaṇikā  sāvatthiṃ  gantukāmāti  .  te  magge pariyuṭṭhiṃsu .
Assosi  kho  aḍḍhakāsī  gaṇikā  dhuttā  kira  magge pariyuṭṭhitāti
bhagavato  santike  dūtaṃ  pāhesi  ahaṃ  hi  upasampajjitukāmā  kathaṃ
nu  kho  mayā  paṭipajjitabbanti  . athakho bhagavā etasmiṃ nidāne
etasmiṃ  pakaraṇe  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū āmantesi anujānāmi
bhikkhave  dūtenapi  upasampādetunti  . bhikkhudūtena upasampādenti .
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave bhikkhudūtena upasampādetabbā
yo    upasampādeyya    āpatti    dukkaṭassāti   .
@Footnote: 1 Ma. Yu. Rā. anujānāmi bhikkhave gilānāya yānanti. 2 Yu. aññatarāya. 3 Ma. Yu.
@aphāsu. 4 Yu. Rā. casaddo na paññāyati.
Sikkhamānādūtena   1-   upasampādenti  .pe.  sāmaṇeradūtena
upasampādenti   .pe.  sāmaṇerīdūtena  upasampādenti  .pe.
Bālāya  abyattāya  dūtena  upasampādenti . na bhikkhave bālāya
abyattāya  dūtena  upasampādetabbā  yo  upasampādeyya  āpatti
dukkaṭassa  anujānāmi  bhikkhave  byattāya bhikkhuniyā paṭibalāya dūtena
upasampādetuṃ 2-.
   {595.1}  Tāya  dūtāya bhikkhuniyā saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ
uttarāsaṅgaṃ  karitvā  bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ nisīditvā
añjaliṃ  paggahetvā  evamassa  vacanīyo  itthannāmā  ayyā
itthannāmāya   ayyāya   upasampadāpekkhā   ekatoupasampannā
bhikkhunīsaṅghe  visuddhā  sā  kenacideva  antarāyena  nāgacchati
itthannāmā  ayyā  saṅghaṃ  upasampadaṃ  yācati  ullumpatu  taṃ
ayyā saṅgho anukampaṃ upādāya . itthannāmā ayyā itthannāmāya
ayyāya   upasampadāpekkhā   ekatoupasampannā   bhikkhunīsaṅghe
visuddhā  sā  kenacideva  antarāyena  nāgacchati  dutiyampi  ayyā
itthannāmā  saṅghaṃ  upasampadaṃ  yācati  ullumpatu  taṃ ayyā saṅgho
anukampaṃ  upādāya  .  itthannāmā  ayyā  itthannāmāya ayyāya
upasampadāpekkhā  ekatoupasampannā  bhikkhunīsaṅghe  visuddhā  sā
kenacideva  antarāyena  nāgacchati  tatiyampi  ayyā  itthannāmā
saṅghaṃ  upasampadaṃ  yācati  ullumpatu  taṃ  ayyā  saṅgho  anukampaṃ
@Footnote: 1 Ma. sikkhamānadūtena. 2 Ma. upasampādetunti.
Upādāyāti.
   [596] Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {596.1} suṇātu me bhante saṅgho itthannāmā itthannāmāya
upasampadāpekkhā  ekatoupasampannā  bhikkhunīsaṅghe  visuddhā  sā
kenacideva  antarāyena  nāgacchati  itthannāmā  saṅghaṃ  upasampadaṃ
yācati  itthannāmāya  pavattiniyā  . yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho
itthannāmaṃ upasampādeyya itthannāmāya pavattiniyā. Esā ñatti.
   {596.2} Suṇātu me bhante saṅgho itthannāmā itthannāmāya
upasampadāpekkhā  ekatoupasampannā  bhikkhunīsaṅghe  visuddhā  sā
kenacideva  antarāyena  nāgacchati  itthannāmā  saṅghaṃ  upasampadaṃ
yācati  itthannāmāya  pavattiniyā . saṅgho itthannāmaṃ upasampādeti
itthannāmāya  pavattiniyā  .  yassāyasmato  khamati  itthannāmāya
upasampadā  itthannāmāya  pavattiniyā  so  tuṇhassa  yassa nakkhamati
so bhāseyya.
   {596.3}  Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi .pe. tatiyampi etamatthaṃ
vadāmi  .  suṇātu  me  bhante  saṅgho itthannāmā itthannāmāya
upasampadāpekkhā  ekatoupasampannā  bhikkhunīsaṅghe  visuddhā  sā
kenacideva  antarāyena nāgacchati itthannāmā saṅghaṃ upasampadaṃ yācati
itthannāmāya  pavattiniyā  .  saṅgho  itthannāmaṃ  upasampādeti
itthannāmāya  pavattiniyā  .  yassāyasmato  khamati  itthannāmāya
upasampadā    itthannāmāya   pavattiniyā   so   tuṇhassa
Yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {596.4}  Upasampannā  saṅghena  itthannāmā  itthannāmāya
pavattiniyā . khamati saṅghassa tasmā tuṇhī . evametaṃ dhārayāmīti.
Tāvadeva  chāyā  metabbā  utuppamāṇaṃ  ācikkhitabbaṃ  divasabhāgo
ācikkhitabbo  saṅgīti  ācikkhitabbā  bhikkhuniyo  vattabbā  tassā
tayo ca nissaye aṭṭha ca akaraṇīyāni ācikkheyyāthāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 365-368. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=7346              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=7346              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=595&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=95              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=595              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com