ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

            Pañcasatikakkhandhakaṃ
   [614] Athakho āyasmā mahākassapo bhikkhū āmantesi ekamidāhaṃ
āvuso  samayaṃ  pāvāya  kusināraṃ  addhānamaggapaṭipanno  mahatā
bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  pañcamattehi  bhikkhusatehi  athakhvāhaṃ  āvuso
maggā  okkamma  aññatarasmiṃ  rukkhamūle  nisīdiṃ  tena  kho  pana
samayena  aññataro  ājīvako  kusinārāyaṃ  mandāravapupphaṃ  gahetvā
pāvaṃ  addhānamaggapaṭipanno  hoti  addasaṃ  kho  ahaṃ  āvuso  taṃ
ājīvakaṃ  dūrato  va  āgacchantaṃ  disvāna  taṃ  ājīvakaṃ etadavocaṃ
apāvuso   amhākaṃ  satthāraṃ  jānāsīti  āmāvuso  jānāmi
ajja  sattāhaparinibbuto  samaṇo  gotamo  tato  me  idaṃ
mandāravapupphaṃ  gahitanti  tatrāvuso  ye  te  bhikkhū  avītarāgā
appekacce  bāhā  paggayha  kandanti  chinnapādāva  patanti  1-
āvaṭṭanti   vivaṭṭanti  atikhippaṃ  bhagavā  parinibbuto  atikhippaṃ
sugato  parinibbuto  atikhippaṃ  cakkhuṃ  loke  antarahitanti  ye
pana  te  bhikkhū  vītarāgā  te  satā  sampajānā  adhivāsenti
aniccā  saṅkhārā  taṃ  kutettha  labbhāti  athakhvāhaṃ  āvuso
te  bhikkhū  etadavocaṃ  alaṃ  āvuso mā socittha mā paridevittha
nanvetaṃ  āvuso  bhagavatā  paṭikacceva  akkhātaṃ  sabbeheva piyehi
@Footnote: 1 Ma. chinnapātaṃ papatanti. Yu. chinnapapātaṃ papatanti.
Manāpehi  nānābhāvo  vinābhāvo  aññathābhāvo  taṃ  kutettha
āvuso  1-  labbhā  yantaṃ  jātaṃ bhūtaṃ saṅkhataṃ palokadhammaṃ taṃ vata
mā  palujjīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjatīti  tena kho panāvuso samayena
subhaddo  nāma  vuḍḍhapabbajito  tassaṃ  parisāyaṃ  nisinno  hoti
athakho  āvuso  subhaddo  vuḍḍhapabbajito  te  bhikkhū  etadavoca
alaṃ  āvuso  mā  socittha  mā  paridevittha  sumuttā mayaṃ tena
mahāsamaṇena  upaddūtā  ca  mayaṃ  homa  idaṃ  vo  kappati  idaṃ
vo  na  kappatīti  idāni  pana  mayaṃ  yaṃ icchissāma taṃ karissāma
yaṃ  na  icchissāma  na  taṃ  karissāmāti  handa  mayaṃ  āvuso
dhammañca  vinayañca  saṅgāyāma  pure  adhammo  dippati  dhammo
paṭibāhiyati   avinayo   dippati   vinayo   paṭibāhiyati   pure
adhammavādino  balavanto  honti  dhammavādino  dubbalā  honti
avinayavādino balavanto honti vinayavādino dubbalā hontīti.
   [615]  Tenahi  bhante  thero  bhikkhū uccinātūti . athakho
āyasmā  mahākassapo  ekenūnapañcaarahantasatāni  uccini  .  bhikkhū
āyasmantaṃ  mahākassapaṃ  etadavocuṃ  ayaṃ  bhante āyasmā ānando
kiñcāpi  sekkho  samāno  abhabbo  chandā  dosā  mohā bhayā
agatiṃ  gantuṃ  bahu  canena  bhagavato  santike  dhammo  ca  vinayo
ca  pariyatto  tenahi  bhante  thero  āyasmantaṃpi  ānandaṃ
@Footnote: 1 idaṃ ālapanaṃ atirekaṃ maññe.
Uccinātūti  .  athakho  āyasmā  mahākassapo āyasmantaṃpi ānandaṃ
uccini  .  athakho  therānaṃ  bhikkhūnaṃ etadahosi kattha nu kho mayaṃ
dhammañca  vinayañca  saṅgāyeyyāmāti  .  athakho  therānaṃ  bhikkhūnaṃ
etadahosi   rājagahaṃ  kho  mahāgocaraṃ  pahūtasenāsanaṃ  yannūna
mayaṃ  rājagahe  vassaṃ  vasantā  dhammañca  vinayañca  saṅgāyeyyāma
na  aññe  bhikkhū  rājagahe  vassaṃ  upagaccheyyunti  .  athakho
āyasmā mahākassapo saṅghaṃ ñāpesi
   {615.1}  suṇātu me āvuso saṅgho yadi saṅghassa pattakallaṃ
saṅgho  imāni  pañca  bhikkhusatāni  sammanneyya  rājagahe  vassaṃ
vasantāni  1-  dhammañca  vinayañca  saṅgāyituṃ  na  aññehi  bhikkhūhi
rājagahe vassaṃ vasitabbanti. Esā ñatti.
   {615.2}  Suṇātu  me  āvuso saṅgho saṅgho imāni pañca
bhikkhusatāni   sammannati   rājagahe  vassaṃ  vasantāni  dhammañca
vinayañca  saṅgāyituṃ na aññehi bhikkhūhi rājagahe vassaṃ vasitabbanti .
Yassāyasmato  khamati  imesaṃ  pañcannaṃ  bhikkhusatānaṃ  sammati rājagahe
vassaṃ  vasantānaṃ  2- dhammañca vinayañca saṅgāyituṃ na aññehi bhikkhūhi
rājagahe vassaṃ vasitabbanti so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {615.3} Sammatāni 3- saṅghena imāni pañca bhikkhusatāni rājagahe
vassaṃ  vasantāni  dhammañca  vinayañca  saṅgāyituṃ  na  aññehi bhikkhūhi
rājagahe  vassaṃ  vasitabbanti  .  khamati  saṅghassa  tasmā tuṇhī .
@Footnote: 1 Yu. vasantā. 2 Yu. vasantā. 3 Yu. sammatā.
Evametaṃ dhārayāmīti.
   [616]  Athakho therā bhikkhū rājagahaṃ agamaṃsu dhammañca vinayañca
saṅgāyituṃ  .  athakho  therānaṃ  bhikkhūnaṃ  etadahosi  bhagavatā  kho
āvuso   khaṇḍaphullapaṭisaṅkharaṇaṃ   vaṇṇitaṃ   handa  mayaṃ  āvuso
paṭhamaṃ  māsaṃ  khaṇḍaphullaṃ  paṭisaṅkharoma  majjhimaṃ  māsaṃ  sannipatitvā
dhammañca  vinayañca  saṅgāyissāmāti  .  athakho  therā bhikkhū paṭhamaṃ
māsaṃ khaṇḍaphullaṃ paṭisaṅkhariṃsu.
   [617]  Athakho  āyasmā  ānando  sve  sannipāto  na
kho  me  taṃ  paṭirūpaṃ yohaṃ sekkho samāno sannipātaṃ gaccheyyanti
bahudeva  rattiṃ  kāyagatāya  satiyā vītināmetvā rattiyā paccūsasamayaṃ
nipajjissāmīti  kāyaṃ āvaṭṭesi 1- . appattañca sīsaṃ bimbohanaṃ .
Bhūmito  ca  pādā muttā . etasmiṃ antare anupādāya āsavehi
cittaṃ  vimucci  .  athakho  āyasmā  ānando  arahā  samāno
sannipātaṃ agamāsi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 379-382. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=7622              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=7622              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=614&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=100              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=614              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=9323              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=9323              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com