ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [642]  Athakho  āyasmā  sambhūto sāṇavāsī āyasmantaṃ yasaṃ
kākaṇḍakaputtaṃ   etadavoca  ayaṃ  āvuso  āyasmā  revato
bahussuto  āgatāgamo  dhammadharo  vinayadharo  mātikādharo  paṇḍito
viyatto  medhāvī  lajjī  kukkuccako  sikkhākāmo  sace  mayaṃ
āyasmantaṃ  revataṃ  pañhaṃ  pucchissāma  paṭibalo  āyasmā  revato
ekeneva  pañhena  sakalampi rattiṃ vītināmetuṃ idāni ca panāyasmā
@Footnote: 1 Ma. sahajātiyaṃ.
Revato  antevāsiṃ 1- sarabhāṇakaṃ bhikkhuṃ ajjhesissati so tvaṃ tassa
bhikkhuno   sarabhaññapariyosāne  āyasmantaṃ  revataṃ  upasaṅkamitvā
imāni  dasa  vatthūni  puccheyyāsīti . evaṃ bhanteti kho āyasmā
yaso   kākaṇḍakaputto   āyasmato   sambhūtassa   sāṇavāsissa
paccassosi  .  athakho āyasmā revato antevāsiṃ sarabhāṇakaṃ bhikkhuṃ
ajjhesi  .  athakho  āyasmā  yaso  kākaṇḍakaputto  tassa
bhikkhuno  sarabhaññapariyosāne  yenāyasmā  revato  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā āyasmantaṃ revataṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   {642.1} Ekamantaṃ nisinno kho āyasmā yaso kākaṇḍakaputto
āyasmantaṃ revataṃ etadavoca kappati bhante siṅgiloṇakappoti ko so
āvuso  siṅgiloṇakappoti  .  kappati  bhante  siṅginā  loṇaṃ
pariharituṃ  yattha  aloṇikaṃ  2-  bhavissati  tattha  paribhuñjissāmīti .
Nāvuso  kappatīti  .  kappati  bhante  dvaṅgulakappoti . ko so
āvuso  dvaṅgulakappoti  .  kappati  bhante  dvaṅgulāya  chāyāya
vītivattāya  vikāle  bhojanaṃ  bhuñjitunti  .  nāvuso  kappatīti .
Kappati bhante gāmantarakappoti . ko so āvuso gāmantarakappoti.
Kappati   bhante   idāni   gāmantaraṃ  gamissāmīti  bhuttāvinā
pavāritena  anatirittaṃ  bhojanaṃ  bhuñjitunti  .  nāvuso  kappatīti .
Kappati bhante āvāsakappoti . ko so āvuso āvāsakappoti .
Kappati  bhante sambahulā āvāsā samānasīmā nānūposathaṃ kātunti .
@Footnote: 1 Ma. Yu. antevāsikaṃ. 2 Ma. Yu. aloṇakaṃ.
Nāvuso  kappatīti  .  kappati  bhante  anumatikappoti  . ko so
āvuso  anumatikappoti  .  kappati  bhante  vaggena saṅghena kammaṃ
kātuṃ  āgate  bhikkhū anumānessāmāti 1- . nāvuso kappatīti .
Kappati bhante āciṇṇakappoti . ko so āvuso āciṇṇakappoti .
Kappati  bhante  idaṃ  me  upajjhāyena  ajjhāciṇṇaṃ  idaṃ  me
ācariyena  ajjhāciṇṇanti  2-  ajjhācaritunti  .  āciṇṇakappo
kho āvuso ekacco kappati ekacco na kappatīti . kappati bhante
amathitakappoti  .  ko so āvuso amathitakappoti . kappati bhante
yaṃ  taṃ  khīraṃ  khīrabhāvaṃ  vijahitaṃ  asampattaṃ  dadhibhāvaṃ 3- bhuttāvinā
pavāritena  anatirittaṃ  pātunti  .  nāvuso  kappatīti  .  kappati
bhante  jalogiṃ  4- pātunti . kā sā 5- āvuso jalogīti .
Kappati  bhante yā sā surā asutā 6- asampattā majjabhāvaṃ sā
pātunti  . nāvuso kappatīti . kappati bhante adasakaṃ nisīdananti .
Nāvuso  kappatīti  .  kappati  bhante  jātarūparajatanti  . nāvuso
kappatīti  .  ime  bhante  vesālikā vajjiputtakā bhikkhū vesāliyaṃ
imāni  dasa  vatthūni  dīpenti  handa  mayaṃ  bhante  imaṃ  adhikaraṇaṃ
ādiyāma  7-  pure  adhammo  dippati  dhammo  paṭibāhiyati
@Footnote: 1 Yu. anujānessāmāti. 2 Ma. Yu. Rā. āciṇñaṃ taṃ. 3 Ma. dadhibhāvaṃ taṃ.
@4 Yu. jalogi. 5 Yu. ko so. 6 Yu. asurātā. 7 Ma. Yu. ādiyissāma.
Avinayo  dippati  vinayo  paṭibāhiyati  pure  adhammavādino balavanto
honti  dhammavādino  dubbalā  honti  avinayavādino  balavanto
honti  vinayavādino dubbalā hontīti . evamāvusoti kho āyasmā
revato āyasmato yasassa kākaṇḍakaputtassa paccassosi.
          Paṭhamabhāṇavāraṃ
   [643]  Assosuṃ kho vesālikā vajjiputtakā bhikkhū yaso kira
kākaṇḍakaputto  imaṃ  1-  adhikaraṇaṃ  ādiyitukāmo  pakkhaṃ  pariyesati
labhati  ca  kira  pakkhanti  .  athakho  vesālikānaṃ  vajjiputtakānaṃ
bhikkhūnaṃ  etadahosi  idaṃ  kho  adhikaraṇaṃ  kakkhaḷañca  vāḷañca  kaṃ
nu  kho  mayaṃ  pakkhaṃ  labheyyāma  yena  mayaṃ  imasmiṃ  adhikaraṇe
balavantatarā  assāmāti  .  athakho  vesālikānaṃ  vajjiputtakānaṃ
bhikkhūnaṃ  etadahosi  ayaṃ  kho  āyasmā  revato  bahussuto
āgatāgamo  dhammadharo  vinayadharo  mātikādharo  paṇḍito  viyatto
medhāvī  lajjī  kukkuccako  sikkhākāmo  sace  mayaṃ  āyasmantaṃ
revataṃ  pakkhaṃ  labheyyāma  evaṃ  mayaṃ imasmiṃ adhikaraṇe balavantatarā
assāmāti  .  athakho  vesālikā  vajjiputtakā  bhikkhū  pahūtaṃ
sāmaṇakaṃ   parikkhāraṃ  paṭiyādesuṃ  pattampi  cīvarampi  nisīdanampi
sūcigharampi  kāyabandhanampi  parissāvanampi  dhamakarakampi  .  athakho
vesālikā  vajjiputtakā  bhikkhū  taṃ  sāmaṇakaṃ  parikkhāraṃ  ādāya
nāvāya  sahajātiṃ  ujjaviṃsu  nāvāya  paccorohitvā  aññatarasmiṃ
@Footnote: 1 Ma. idaṃ.
Rukkhamūle bhattavissaggaṃ karonti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 407-411. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=8201              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=8201              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=642&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=116              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=642              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com