ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1217] Katīhi nu kho bhante aṅgehi samannāgato saṅghabhedako
na  āpāyiko  na  nerayiko  na  kappaṭṭho  na  atekicchoti .
Pañcahupāli  aṅgehi  samannāgato  saṅghabhedako  na  āpāyiko  na
nerayiko  na  kappaṭṭho  na  atekiccho  .  katamehi  pañcahi .
Idhupāli   bhikkhu  adhammaṃ  dhammoti  dīpeti  dhammaṃ  adhammoti
@Footnote: 1 Ma. khantiṃ ruciṃ ca saññañca.
Dīpeti   avinayaṃ  vinayoti  dīpeti  vinayaṃ  avinayoti  dīpeti
avinidhāya  diṭṭhiṃ  kammena  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi
samannāgato  saṅghabhedako  na  āpāyiko na nerayiko na kappaṭṭho
na atekiccho.
   {1217.1}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgato
saṅghabhedako na āpāyiko na nerayiko na kappaṭṭho na atekiccho.
Katamehi  pañcahi  .  idhupāli  bhikkhu  adhammaṃ  dhammoti  dīpeti
dhammaṃ  adhammoti  dīpeti  avinayaṃ  vinayoti  dīpeti  vinayaṃ avinayoti
dīpeti  avinidhāya  diṭṭhiṃ  uddesena  .  imehi  kho  upāli
pañcahaṅgehi   samannāgato   saṅghabhedako  na  āpāyiko  na
nerayiko na kappaṭṭho na atekiccho.
   {1217.2}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgato
saṅghabhedako na āpāyiko na nerayiko na kappaṭṭho na atekiccho.
Katamehi  pañcahi  .  idhupāli  bhikkhu  adhammaṃ dhammoti dīpeti dhammaṃ
adhammoti  dīpeti  avinayaṃ  vinayoti  dīpeti  vinayaṃ avinayoti dīpeti
avinidhāya  diṭṭhiṃ  voharanto  .  imehi  kho  upāli pañcahaṅgehi
samannāgato  saṅghabhedako  na  āpāyiko na nerayiko na kappaṭṭho
na atekiccho.
   {1217.3}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgato
saṅghabhedako na āpāyiko na nerayiko na kappaṭṭho na atekiccho.
Katamehi  pañcahi  .  idhupāli  bhikkhu  adhammaṃ dhammoti dīpeti dhammaṃ
adhammoti  dīpeti  avinayaṃ  vinayoti  dīpeti  vinayaṃ avinayoti dīpeti
Avinidhāya  diṭṭhiṃ  anussāvanena  .  imehi kho upāli pañcahaṅgehi
samannāgato  saṅghabhedako  na  āpāyiko na nerayiko na kappaṭṭho
na atekiccho.
   {1217.4}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgato
saṅghabhedako na āpāyiko na nerayiko na kappaṭṭho na atekiccho.
Katamehi  pañcahi  .  idhupāli  bhikkhu  adhammaṃ  dhammoti  dīpeti
dhammaṃ  adhammoti  dīpeti  avinayaṃ  vinayoti  dīpeti  vinayaṃ avinayoti
dīpeti  avinidhāya  diṭṭhiṃ  salākagāhena  .  imehi  kho  upāli
pañcahaṅgehi   samannāgato   saṅghabhedako  na  āpāyiko  na
nerayiko na kappaṭṭho na atekiccho.
   {1217.5}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgato
saṅghabhedako na āpāyiko na nerayiko na kappaṭṭho na atekiccho.
Katamehi  pañcahi  .  idhupāli  bhikkhu  adhammaṃ dhammoti dīpeti dhammaṃ
adhammoti  dīpeti  avinayaṃ  vinayoti  dīpeti  vinayaṃ avinayoti dīpeti
avinidhāya  khantiṃ  kammena  .pe.  avinidhāya  khandhiṃ  uddesena .
Avinidhāya  khantiṃ  voharanto  .  avinidhāya  khantiṃ anussāvanena .
Avinidhāya  khantiṃ  salākagāhena  .  imehi kho upāli pañcahaṅgehi
samannāgato  saṅghabhedako  na  āpāyiko na nerayiko na kappaṭṭho
na atekiccho.
   {1217.6} Aparehipi upāli pañcahaṅgehi samannāgato saṅghabhedako na
āpāyiko na nerayiko na kappaṭṭho na atekiccho. Katamehi pañcahi.
Idhupāli  bhikkhu  adhammaṃ  dhammoti  dīpeti dhammaṃ adhammoti dīpeti .
Avinayaṃ vinayoti dīpeti vinayaṃ avinayoti dīpeti avinidhāya ruciṃ kammena
.pe.  avinidhāya  ruciṃ  uddesena . avinidhāya ruciṃ voharanto .
Avinidhāya  ruciṃ  anussāvanena  .  avinidhāya  ruciṃ salākagāhena .
Imehi   kho  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgato  saṅghabhedako
na āpāyiko na nerayiko na kappaṭṭho na atekiccho.
   {1217.7}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgato
saṅghabhedako na āpāyiko na nerayiko na kappaṭṭho na atekiccho.
Katamehi  pañcahi  .  idhupāli  bhikkhu  adhammaṃ dhammoti dīpeti dhammaṃ
adhammoti  dīpeti  avinayaṃ  vinayoti  dīpeti  vinayaṃ avinayoti dīpeti
avinidhāya  saññaṃ  kammena  .pe.  avinidhāya  saññaṃ  uddesena .
Avinidhāya  saññaṃ  voharanto  .  avinidhāya  saññaṃ anussāvanena .
Avinidhāya  saññaṃ  salākagāhena  .  imehi kho upāli pañcahaṅgehi
samannāgato saṅghabhedako na āpāyiko na nerayiko na kappaṭṭho na
atekicchoti.
           Dutiyasaṅghabhedavaggo dvādasamo.
                 Tassuddānaṃ
   [1218] Avinidhāya diṭṭhiṃ kammena     uddesena 1- voharena ca
     anussāvane salākena         pañcete diṭṭhinissitā.
     Khanti ruci ca saññā ca 2-       tayo te pañcadhā nayāti 3-.
     Heṭṭhime kaṇhapakkhamhi        samavīsati vidhī yathā
     tatheva sukkapakkhamhi           samavīsati jānathāti.
@Footnote: 1 Ma. uddese . 2 khantiṃ suciṃ ca saññañca . 3 itisaddo natthi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 499-502. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=10133              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=10133              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1217&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=117              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1217              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]