ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [625]  Chattupāhanaṃ dhārentiyā pācittiyaṃ kattha paññattanti .
Sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  chabbaggiyā bhikkhuniyo
ārabbha   .  kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā  bhikkhuniyo
chattupāhanaṃ  dhāresuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  ekā
anuppaññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti (eḷakalomake).
   [626]  Yānena  yāyantiyā  pācittiyaṃ  kattha paññattanti .
Sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  chabbaggiyā bhikkhuniyo
ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā  bhikkhuniyo yānena
yāyiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā paññatti ekā anuppaññatti .
Channaṃ   āpattisamuṭṭhānānaṃ   dvīhi   samuṭṭhānehi   samuṭṭhāti
(eḷakalomake).
   [627]  Saṅghāṇiṃ  dhārentiyā  pācittiyaṃ kattha paññattanti .
Sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . aññataraṃ bhikkhuniṃ ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  .  aññatarā  bhikkhunī  saṅghāṇiṃ  dhāresi  tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (eḷakalomake).
   [628] Itthālaṅkāraṃ dhārentiyā pācittiyaṃ kattha paññattanti.
Sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  chabbaggiyā bhikkhuniyo
ārabbha  .  kismiṃ vatthusminti . chabbaggiyā bhikkhuniyo itthālaṅkāraṃ
dhāresuṃ tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
Dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (eḷakalomake).
   [629] Gandhavaṇṇakena nhāyantiyā pācittiyaṃ kattha paññattanti.
Sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  chabbaggiyā bhikkhuniyo
ārabbha  .  kismiṃ vatthusminti . chabbaggiyā bhikkhuniyo gandhavaṇṇakena
nhāyiṃsu tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (eḷakalomake).
   [630]  Vāsitakena  piññākena  nhāyantiyā  pācittiyaṃ kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiyā
bhikkhuniyo  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  . chabbaggiyā bhikkhuniyo
vāsitakena  piññākena nhāyiṃsu tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti .
Channaṃ   āpattisamuṭṭhānānaṃ   dvīhi   samuṭṭhānehi   samuṭṭhāti
(eḷakalomake).
   [631]  Bhikkhuniyā ummaddāpentiyā parimaddāpentiyā pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Sambahulā  bhikkhuniyo  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  . sambahulā
bhikkhuniyo  bhikkhuniyā  ummaddāpesuṃ  parimaddāpesuṃ  tasmiṃ vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti (eḷakalomake).
   [632]   Sikkhamānāya  ummaddāpentiyā  parimaddāpentiyā
pācittiyaṃ kattha paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti.
Sambahulā  bhikkhuniyo  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  . sambahulā
bhikkhuniyo   sikkhamānāya   ummaddāpesuṃ   parimaddāpesuṃ   tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (eḷakalomake).
   [633]   Sāmaṇeriyā  ummaddāpentiyā  parimaddāpentiyā
pācittiyaṃ kattha paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti.
Sambahulā  bhikkhuniyo  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  . sambahulā
bhikkhuniyo   sāmaṇeriyā   ummaddāpesuṃ   parimaddāpesuṃ   tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (eḷakalomake).
   [634]  Gihiniyā  ummaddāpentiyā parimaddāpentiyā pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Sambahulā  bhikkhuniyo  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  . sambahulā
bhikkhuniyo  gihiniyā  ummaddāpesuṃ  parimaddāpesuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti (eḷakalomake).
   [635] Bhikkhussa purato anāpucchā āsane nisīdantiyā pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Sambahulā  bhikkhuniyo  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  . sambahulā
bhikkhuniyo  bhikkhussa  purato  anāpucchā  āsane  nisīdiṃsu  tasmiṃ
Vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (kaṭhinake).
   [636]  Anokāsakataṃ  bhikkhuṃ  pañhaṃ pucchantiyā pācittiyaṃ kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . sambahulā
bhikkhuniyā  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  sambahulā bhikkhuniyo
anokāsakataṃ  bhikkhuṃ  pañhaṃ  pucchiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā
paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti
(padasodhamme).
   [637]  Asaṅkacchikāya  gāmaṃ  pavisantiyā  pācittiyaṃ  kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  . kaṃ ārabbhāti . aññataraṃ
bhikkhuniṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  aññatarā  bhikkhunī
asaṅkacchikā  gāmaṃ  pāvisi  tasmiṃ  vatthusmiṃ  . ekā paññatti .
Channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti  siyā
kāyato  samuṭṭhāti  na  vācato  na  cittato  siyā  kāyato ca
cittato ca samuṭṭhāti na vācato.
             Chattupāhanavaggo navamo.
            Navavaggā khuddakā niṭṭhitā.
                 Tassuddānaṃ
   [638] Lasuṇaṃ saṃhare lomaṃ      talamaṭṭhañca suddhikaṃ
     bhuñjantāmakadhaññānaṃ     dvevighāsena dassanā
     Andhakāre paṭicchanne      ajjhokāse rathikāya ca
     pure pacchā vikāle ca      duggahi niraye vadhi
     naggodakā visibbetvā    pañcāhikaṃ saṅkamanīyaṃ
     gaṇaṃ vibhaṅgasamaṇaṃ         dubbalaṃ kaṭhinena ca
     ekamañcattharaṇena [1]-    sañcicca sahajīvinī
     datvā saṃsaṭṭhaanto ca      tiro vassaṃ na pakkame
     rājā āsandi suttañca    gihī vūpasamena ca
     dade cīvarāvasathaṃ          pariyāpuṇañca vācaye
     ārāmakkosacaṇḍī ca      bhuñjeyya kulamaccharī
     vase pavāraṇovādā 2-     dve dhammā 3- pasākhena ca
     gabbhinī pāyantī chadhamme    asammatūnadvādasa
     paripuṇṇañca saṅghena      sahavuṭṭhāpanena 4- ca
     kumārī dve ca saṅghena      dvādasāsammatena ca
     alaṃ sace [5]- dve vassaṃ     saṃsaṭṭhā sāmikena ca
     pārivāsikānuvassaṃ        duve vuṭṭhāpanena ca
     chattayānena saṅghāṇi      itthālaṅkāravaṇṇake
     piññākā bhikkhunī ceva     sikkhā ca sāmaṇerikā
     gihī bhikkhussa purato       anokāsaṃ saṅkacchikāti.
          Tesaṃ vaggānaṃ uddānaṃ
   [639] Lasuṇandhakārā nhānaṃ 6-    tuvaṭṭā cittagārakā 7-
@Footnote: 1 Yu. ca . 2 Ma. Yu. pavāraṇovādaṃ . 3 Yu. dhamme . 4 Ma. Yu. sahavuṭṭhā
@cha pañca ca. 5 Ma. Yu. ca. 6 Ma. nānā. 7 Yu. cittāgārakā.
     Ārāmaṃ gabbhinī ceva      kumārī 1- chattupāhanāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 174-180. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=3559              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=3559              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=625&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=47              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=625              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]