ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [38]  Kosiyamissakaṃ  santhataṃ  kārāpentassa nissaggiyaṃ pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  āḷaviyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti .
Chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā
bhikkhū kosiyakārake upasaṅkamitvā evamāhaṃsu bahū āvuso kosakārake 1-
pacatha   amhākaṃpi   dassatha   mayaṃpi   icchāma   kosiyamissakaṃ
santhataṃ  kārāpetunti  2-  tasmiṃ  vatthusmiṃ  . ekā paññatti .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [39] Suddhakāḷakānaṃ eḷakalomānaṃ santhataṃ kārāpentassa nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  vesāliyā  paññattaṃ  .  kaṃ
@Footnote: 1 Po. kosiyakārake .  2 Ma. Yu. kātunti.
Ārabbhāti  .  chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Chabbaggiyā  bhikkhū  suddhakāḷakānaṃ  eḷakalomānaṃ  santhataṃ  kārāpesuṃ
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [40] Anādayitvā 1- tulaṃ odātānaṃ tulaṃ gocariyānaṃ navaṃ santhataṃ
kārāpentassa  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  kattha paññattanti . sāvatthiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā bhikkhū thokaṃyeva odātānaṃ ante
ādayitvā  2- tatheva suddhakāḷakānaṃ eḷakalomānaṃ santhataṃ kārāpesuṃ
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [41]  Anuvassaṃ santhataṃ kārāpentassa nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . sambahule
bhikkhū  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  . sambahulā bhikkhū anuvassaṃ
santhataṃ  kārāpesuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  ekā
anuppaññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  chahi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti .pe.
   [42] Anādayitvā 1- purāṇasanthatassa sāmantā sugatavidatthiṃ navaṃ
nisīdanasanthataṃ  kārāpentassa  nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha paññattanti .
Sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  sambahule  bhikkhū
@Footnote: 1 Ma. Yu. anādiyitvā .  2 Ma. Yu. ādiyitvā.
Ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  sambahulā  bhikkhū  santhatāni
ujjhitvā  āraññikaṅgaṃ  piṇḍapātikaṅgaṃ  paṃsukūlikaṅgaṃ  samādayiṃsu  1-
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [43]  Eḷakalomāni  paṭiggahetvā  tiyojanaṃ  atikkāmentassa
nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti  .  aññataraṃ bhikkhuṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Aññataro  bhikkhu  eḷakalomāni  paṭiggahetvā  tiyojanaṃ  atikkāmesi
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
dvīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti  siyā  kāyato  samuṭṭhāti  na
vācato  na  cittato  siyā  kāyato  ca  cittato  ca samuṭṭhāti
na vācato .pe.
   [44]  Aññātikāya  bhikkhuniyā  eḷakalomāni  dhovāpentassa
nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sakkesu  paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Chabbaggiyā  bhikkhū  aññātikāhi  bhikkhunīhi  eḷakalomāni  dhovāpesuṃ
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [45]  Rūpiyaṃ  paṭiggaṇhantassa  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  kattha
paññattanti  .  rājagahe  paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . āyasmantaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. samādiyiṃsu.
Upanandaṃ sakyaputtaṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti . āyasmā upanando
sakyaputto  rūpiyaṃ  paṭiggahesi  tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [46]  Nānappakārakaṃ  rūpiyasaṃvohāraṃ  samāpajjantassa  nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Chabbaggiyā  bhikkhū  nānappakārakaṃ  rūpiyasaṃvohāraṃ  samāpajjiṃsu  tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  chahi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [47]  Nānappakārakaṃ  kayavikkayaṃ  samāpajjantassa  nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  āyasmantaṃ  upanandaṃ  sakyaputtaṃ  ārabbha  . kismiṃ
vatthusminti  .  āyasmā  upanando  sakyaputto  paribbājakena
saddhiṃ  kayavikkayaṃ  samāpajji  tasmiṃ  vatthusmiṃ  . ekā paññatti .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
         Kosiyavaggo dutiyo.
           Tassuddānaṃ
   [48] Missakaṃ suddhakañceva    tulañca anuvassakaṃ
     purāṇasanthatañceva      lomāni hāraṇena ca
     dhovanaṃ rūpiyañceva        dve ca nānappakārakanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 22-25. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=464              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=464              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=38&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=5              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=38              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]