ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

            Vīsati vārā
   [861] Paṭhamena āpattisamuṭṭhānena pārājikaṃ āpajjeyyāti .
Na hīti vattabbaṃ . saṅghādisesaṃ āpajjeyyāti . siyāti vattabbaṃ.
Thullaccayaṃ  āpajjeyyāti  .  siyāti  vattabbaṃ  .  pācittiyaṃ
āpajjeyyāti  . siyāti vattabbaṃ . pāṭidesanīyaṃ āpajjeyyāti .
Siyāti  vattabbaṃ  .  dukkaṭaṃ  āpajjeyyāti . siyāti vattabbaṃ .
Dubbhāsitaṃ āpajjeyyāti. Na hīti vattabbaṃ.
   [862] Dutiyena āpattisamuṭṭhānena pārājikaṃ āpajjeyyāti .
Na hīti vattabbaṃ . saṅghādisesaṃ āpajjeyyāti . siyāti vattabbaṃ.
Thullaccayaṃ  āpajjeyyāti  .  siyāti  vattabbaṃ  .  pācittiyaṃ
āpajjeyyāti  . siyāti vattabbaṃ . pāṭidesanīyaṃ āpajjeyyāti .
Na  hīti  vattabbaṃ  . dukkaṭaṃ āpajjeyyāti . siyāti vattabbaṃ .
Dubbhāsitaṃ āpajjeyyāti. Na hīti vattabbaṃ.
   [863] Tatiyena āpattisamuṭṭhānena pārājikaṃ āpajjeyyāti .
Na hīti vattabbaṃ . saṅghādisesaṃ āpajjeyyāti . siyāti vattabbaṃ.
Thullaccayaṃ  āpajjeyyāti  .  siyāti  vattabbaṃ  .  pācittiyaṃ
āpajjeyyāti  . siyāti vattabbaṃ . pāṭidesanīyaṃ āpajjeyyāti .
Siyāti  vattabbaṃ  .  dukkaṭaṃ  āpajjeyyāti . siyāti vattabbaṃ .
Dubbhāsitaṃ āpajjeyyāti. Na hīti vattabbaṃ.
   [864] Catutthena āpattisamuṭṭhānena pārājikaṃ āpajjeyyāti.
Siyāti vattabbaṃ . saṅghādisesaṃ āpajjeyyāti . siyāti vattabbaṃ .
Thullaccayaṃ  āpajjeyyāti  .  siyāti  vattabbaṃ  .  pācittiyaṃ
āpajjeyyāti  . siyāti vattabbaṃ . pāṭidesanīyaṃ āpajjeyyāti .
Siyāti  vattabbaṃ  .  dukkaṭaṃ  āpajjeyyāti . siyāti vattabbaṃ .
Dubbhāsitaṃ āpajjeyyāti. Na hīti vattabbaṃ.
   [865] Pañcamena āpattisamuṭṭhānena pārājikaṃ āpajjeyyāti.
Siyāti vattabbaṃ . saṅghādisesaṃ āpajjeyyāti . siyāti vattabbaṃ .
Thullaccayaṃ āpajjeyyāti . siyāti vattabbaṃ. Pācittiyaṃ āpajjeyyāti.
Siyāti vattabbaṃ . pāṭidesanīyaṃ āpajjeyyāti . na hīti vattabbaṃ.
Dukkaṭaṃ āpajjeyyāti . siyāti vattabbaṃ . Dubbhāsitaṃ āpajjeyyāti.
Siyāti vattabbaṃ.
   [866] Chaṭṭhena āpattisamuṭṭhānena pārājikaṃ āpajjeyyāti .
Siyāti vattabbaṃ . saṅghādisesaṃ āpajjeyyāti . siyāti vattabbaṃ .
Thullaccayaṃ āpajjeyyāti . siyāti vattabbaṃ. Pācittiyaṃ āpajjeyyāti.
Siyāti vattabbaṃ . pāṭidesanīyaṃ āpajjeyyāti . siyāti vattabbaṃ .
Dukkaṭaṃ āpajjeyyāti . siyāti vattabbaṃ . Dubbhāsitaṃ āpajjeyyāti.
Na hīti vattabbaṃ.
       Chaāpattisamuṭṭhānavāraṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 241-242. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=4891              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=4891              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=861&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=63              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=861              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]