ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

           Khandhakapucchā 1-
   [918]  Upasampadaṃ  pucchissaṃ  sanidānaṃ  saniddesaṃ samukkaṭṭhapadānaṃ
kati āpattiyo.
  Upasampadaṃ   vissajjissaṃ  sanidānaṃ  saniddesaṃ  samukkaṭṭhapadānaṃ
dve āpattiyo.
   [919]  Uposathaṃ  pucchissaṃ  sanidānaṃ  saniddesaṃ  samukkaṭṭhapadānaṃ
kati āpattiyo.
  Uposathaṃ  vissajjissaṃ  sanidānaṃ  saniddesaṃ  samukkaṭṭhapadānaṃ tisso
āpattiyo.
   [920]  Vassūpanāyikaṃ  pucchissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ samukkaṭṭhapadānaṃ
kati āpattiyo.
  Vassūpanāyikaṃ  vissajjissaṃ  sanidānaṃ  saniddesaṃ  samukkaṭṭhapadānaṃ
ekā āpatti.
   [921]  Pavāraṇaṃ  pucchissaṃ  sanidānaṃ  saniddesaṃ  samukkaṭṭhapadānaṃ
kati āpattiyo.
  Pavāraṇaṃ  vissajjissaṃ  sanidānaṃ  saniddesaṃ  samukkaṭṭhapadānaṃ tisso
āpattiyo.
   [922]  Cammasaññuttaṃ  pucchissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ samukkaṭṭhapadānaṃ
kati āpattiyo.
@Footnote: 1 Ma. khandhakapucchāvāra. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
   Cammasaññuttaṃ  vissajjissaṃ  sanidānaṃ  saniddesaṃ  samukkaṭṭhapadānaṃ
tisso āpattiyo.
   [923]  Bhesajjaṃ  pucchissaṃ  sanidānaṃ  saniddesaṃ samukkaṭṭhapadānaṃ
kati āpattiyo.
   Bhesajjaṃ  vissajjissaṃ  sanidānaṃ  saniddesaṃ samukkaṭṭhapadānaṃ tisso
āpattiyo.
   [924]  Kaṭhinakaṃ  pucchissaṃ  sanidānaṃ  saniddesaṃ  samukkaṭṭhapadānaṃ
kati āpattiyo.
   Kaṭhinakaṃ  vissajjissaṃ  sanidānaṃ  saniddesaṃ  samukkaṭṭhapadānaṃ  natthi
tattha āpatti 1-.
   [925]  Cīvarasaññuttaṃ pucchissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ samukkaṭṭhapadānaṃ
kati āpattiyo.
   Cīvarasaññuttaṃ  vissajjissaṃ  sanidānaṃ  saniddesaṃ  samukkaṭṭhapadānaṃ
tisso āpattiyo.
   [926]  Campeyyakaṃ  pucchissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ samukkaṭṭhapadānaṃ
kati āpattiyo.
   Campeyyakaṃ  vissajjissaṃ  sanidānaṃ  saniddesaṃ  samukkaṭṭhapadānaṃ
ekā āpatti.
   [927] Kosambikaṃ 2- pucchissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ samukkaṭṭhapadānaṃ
kati āpattiyo.
@Footnote: 1 Yu. na katamā āpatti .  2 Ma. Yu. kosambakaṃ.
   Kosambikaṃ  vissajjissaṃ  sanidānaṃ  saniddesaṃ  samukkaṭṭhapadānaṃ
ekā āpatti.
   [928]  Kammakkhandhakaṃ pucchissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ samukkaṭṭhapadānaṃ
kati āpattiyo.
   Kammakkhandhakaṃ  vissajjissaṃ  sanidānaṃ  saniddesaṃ  samukkaṭṭhapadānaṃ
ekā āpatti.
   [929]  Pārivāsikaṃ  pucchissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ samukkaṭṭhapadānaṃ
kati āpattiyo.
   Pārivāsikaṃ  vissajjissaṃ  sanidānaṃ  saniddesaṃ  samukkaṭṭhapadānaṃ
ekā āpatti.
   [930]  Samuccayaṃ  pucchissaṃ  sanidānaṃ  saniddesaṃ samukkaṭṭhapadānaṃ
kati āpattiyo.
   Samuccayaṃ  vissajjissaṃ  sanidānaṃ  saniddesaṃ samukkaṭṭhapadānaṃ ekā
āpatti.
   [931]  Samathaṃ  pucchissaṃ  sanidānaṃ  saniddesaṃ  samukkaṭṭhapadānaṃ
kati āpattiyo.
   Samathaṃ  vissajjissaṃ  sanidānaṃ  saniddesaṃ  samukkaṭṭhapadānaṃ  dve
āpattiyo.
   [932]  Khuddakavatthukaṃ pucchissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ samukkaṭṭhapadānaṃ
kati āpattiyo.
   Khuddakavatthukaṃ  vissajjissaṃ  sanidānaṃ  saniddesaṃ  samukkaṭṭhapadānaṃ
tisso āpattiyo.
   [933]  Senāsanaṃ  pucchissaṃ  sanidānaṃ saniddesaṃ samukkaṭṭhapadānaṃ
kati āpattiyo.
   Senāsanaṃ  vissajjissaṃ  sanidānaṃ saniddesaṃ samukkaṭṭhapadānaṃ tisso
āpattiyo.
   [934]  Saṅghabhedaṃ  pucchissaṃ  sanidānaṃ saniddesaṃ samukkaṭṭhapadānaṃ
kati āpattiyo.
   Saṅghabhedaṃ  vissajjissaṃ  sanidānaṃ  saniddesaṃ samukkaṭṭhapadānaṃ dve
āpattiyo.
   [935]  Samācāraṃ  pucchissaṃ  sanidānaṃ saniddesaṃ samukkaṭṭhapadānaṃ
kati āpattiyo.
   Samācāraṃ  vissajjissaṃ  sanidānaṃ  saniddesaṃ  samukkaṭṭhapadānaṃ
ekā āpatti.
   [936]  Ṭhapanaṃ  pucchissaṃ  sanidānaṃ  saniddesaṃ  samukkaṭṭhapadānaṃ
kati āpattiyo.
   Ṭhapanaṃ  vissajjissaṃ  sanidānaṃ  saniddesaṃ  samukkaṭṭhapadānaṃ  ekā
āpatti.
   [937]  Bhikkhunīkhandhakaṃ pucchissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ samukkaṭṭhapadānaṃ
kati āpattiyo.
   Bhikkhunīkhandhakaṃ  vissajjissaṃ  sanidānaṃ  saniddesaṃ  samukkaṭṭhapadānaṃ
dve āpattiyo.
   [938]  Pañcasatikaṃ  pucchissaṃ  sanidānaṃ saniddesaṃ samukkaṭṭhapadānaṃ
kati āpattiyo.
   Pañcasatikaṃ  vissajjissaṃ  sanidānaṃ  saniddesaṃ  samukkaṭṭhapadānaṃ
natthi tattha āpatti 1-.
   [939]  Sattasatikaṃ  pucchissaṃ  sanidānaṃ saniddesaṃ samukkaṭṭhapadānaṃ
kati āpattiyo.
   Sattasatikaṃ  vissajjissaṃ  sanidānaṃ  saniddesaṃ  samukkaṭṭhapadānaṃ
natthi tattha āpattīti 1-.
        Khandhakapucchā 2- niṭṭhitā paṭhamā.
            Tassuddānaṃ
   [940] Upasampaduposathaṃ 3-     vassūpanā pavāraṇā 4-
      cammabhesajjakaṭhinā         cīvaraṃ campeyyakena ca
      kosambikkhandhakaṃ 5- kammaṃ    pārivāsisamuccayā
      samathā khuddakā senā       saṅghabhedasamācarā 6-.
      Ṭhapanaṃ bhikkhunīnañca 7-      pañcasattasatena cāti.
@Footnote: 1 Yu. na katamā āpatti . 2 Ma. Yu. khandhakapucchāvāra . 3 Ma. Yu. upasampadūposatho.
@4 Ma. Yu. vassupanāyikapavāraṇā. Sī. vassūpanāyikaṃ pavāraṇā . 5 Ma. kosambak-.
@6 Ma. Yu. saṅghabhedaṃ samācāro . 7 Ma. bhikkhunikkhandhaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 289-293. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=5869              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=5869              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=918&items=23              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=75              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=918              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=9918              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=9918              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่