ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

                   Cūḷasaṅgāmaṃ
   [1083] Saṅgāmāvacarena bhikkhunā saṅghaṃ upasaṅkamantena nīcacittena
saṅgho   upasaṅkamitabbo  rajoharaṇasamena  cittena  āsanakusalena
bhavitabbaṃ  nisajjakusalena  there  bhikkhū  anūpakhajjantena  nave bhikkhū
āsanena appaṭibāhantena yathāpaṭirūpe āsane nisīditabbaṃ anānākathikena
bhavitabbaṃ   atiracchānakathikena  sāmaṃ  vā  dhammo  bhāsitabbo
paro vā ajjhesitabbo ariyo vā tuṇhībhāvo nātimaññitabbo.
   {1083.1} Saṅghena anumatena puggalena anuvijjakena anuvijjitukāmena
na  upajjhāyo  pucchitabbo na ācariyo pucchitabbo na saddhivihāriko
pucchitabbo  na  antevāsiko  pucchitabbo  na  samānupajjhāyako
pucchitabbo  na  samānācariyako  pucchitabbo  na  jāti  pucchitabbā
na  nāmaṃ  pucchitabbaṃ  na  gottaṃ  pucchitabbaṃ na āgamo pucchitabbo
na kulappadeso pucchitabbo na jātibhūmi pucchitabbā. [1]- Kiṃkāraṇā.
Atrassa  pemaṃ  vā  doso  vā  peme  vā  sati dose vā
sati  2-  chandāpi  gaccheyya  dosāpi gaccheyya mohāpi gaccheyya
bhayāpi gaccheyya.
   {1083.2}   Saṅghena  anumatena  puggalena  anuvijjakena
anuvijjitukāmena   saṅghagarukena   bhavitabbaṃ   no   puggalagarukena
saddhammagarukena  bhavitabbaṃ  no  āmisagarukena  atthavasikena  bhavitabbaṃ
no  parisakappiyena  kālena  anuvijjitabbaṃ  no  akālena  bhūtena
@Footnote: 1 Ma. Yu. taṃ . 2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Anuvijjitabbaṃ  no  abhūtena  saṇhena  anuvijjitabbaṃ  no  pharusena
atthasañhitena   anuvijjitabbaṃ  no  anatthasañhitena  mettacittena
anuvijjitabbaṃ  no  dosantarena  na  upakaṇṇakajappinā  bhavitabbaṃ
na  jimhaṃ  pekkhitabbaṃ  na  akkhi  nikkhanitabbaṃ  na bhamukaṃ ukkhipitabbaṃ
na  sīsaṃ  ukkhipitabbaṃ  na  hatthavikāro  kātabbo  na  hatthamuddā
dassetabbā
   {1083.3} āsanakusalena bhavitabbaṃ nisajjakusalena [1]- yugamattaṃ
pekkhantena  atthaṃ  anuvidhiyantena  sake  āsane  nisīditabbaṃ na ca
āsanā  vuṭṭhātabbaṃ  na  vītihātabbaṃ  na  kummaggo  sevitabbo
na vācāvikkhepakaṃ 2- bhaṇitabbaṃ aturitena bhavitabbaṃ asāhasikena [1]-
acaṇḍikatena  bhavitabbaṃ vacanakkhamena mettacittena bhavitabbaṃ hitānukampinā
kāruṇikena   bhavitabbaṃ   hitaparisakkinā  asamphappalāpinā  bhavitabbaṃ
pariyantabhāṇinā averavasikena bhavitabbaṃ anasuruttena attā pariggahetabbo
paro  pariggahetabbo  codako pariggahetabbo cuditako pariggahetabbo
adhammacodako  pariggahetabbo adhammacuditako pariggahetabbo dhammacodako
pariggahetabbo  dhammacuditako pariggahetabbo vuttaṃ ahāpentena avuttaṃ
appakāsentena  otiṇṇāni  padabyañjanāni  sādhukaṃ  uggahetvā 3-
paro paṭipucchitvā yathāpaṭiññāya kāretabbo vepo pahāsetabbo 4-
@Footnote: 1 Yu. bhavitabbaṃ . 2 Ma. Yu. bāhāvikkhepakaṃ . 3 Ma. pariggahetvā . 4 Sī. Ma. Yu.
@mando hāsetabbo. vepo pahāsetabboti mando momūho paggaṇhitabboti aṭṭhakathā.
Bhīru  assāsetabbo  caṇḍo  nisedhetabbo  asuci  vibhāvetabbo
uju  maddavena  na  chandāgati 1- gantabbā na dosāgati gantabbā
na  mohāgati  gantabbā  na  bhayāgati  gantabbā  majjhattena
bhavitabbaṃ  dhammesu  ca  puggalesu  ca  .  evañca pana anuvijjako
anuvijjamāno  satthu ceva sāsanakaro hoti viññūnaṃ 2- sabrahmacārīnaṃ
piyo ca hoti manāpo ca garu ca bhāvanīyo ca.
   [1084]  Suttaṃ  saṃsandanatthāya  opammaṃ  nidassanatthāya attho
viññāpanatthāya  paṭipucchā  ṭhapanatthāya  okāsakammaṃ  codanatthāya
codanā  sāraṇatthāya  sāraṇā  savacanīyatthāya  savacanīyaṃ palibodhatthāya
palibodho  vinicchayatthāya  vinicchayo  santīraṇatthāya  santīraṇā  3-
ṭhānāṭhānagamanatthāya  ṭhānāṭhānagamanaṃ  dummaṅkūnaṃ  puggalānaṃ niggahatthāya
pesalānaṃ  bhikkhūnaṃ  sampaggahatthāya  saṅgho  sampariggahasampaṭicchanatthāya
saṅghena  anumatā  puggalā  paccekaṭṭhāyino  avisaṃvādakaṭṭhāyino .
Vinayo saṃvaratthāya saṃvaro avippaṭisāratthāya avippaṭisāro pāmujjatthāya
pāmujjaṃ pītatthāya pīti passaddhatthāya passaddhi sukhatthāya sukhaṃ samādhatthāya
samādhi   yathābhūtañāṇadassanatthāya   yathābhūtañāṇadassanaṃ   nibbidatthāya
nibbidā virāgatthāya virāgo vimuttatthāya vimutti vimuttiñāṇadassanatthāya
vimuttiñāṇadassanaṃ  anupādāparinibbānatthāya  .  etadatthā  kathā
etadatthā  mantanā  etadatthā  upanisā  etadatthaṃ  sotāvadhānaṃ
@Footnote: 1 Ma. na chandāgatiṃ gantabbaṃ .pe. na bhayāgatiṃ gantabbaṃ . 2 Ma. Yu. viññūnañca.
@3 Ma. Yu. santīraṇaṃ.
Yadidaṃ anupādā cittassa vimokkhoti.
   [1085] Anuyogavattaṃ nisāmaya
           kusalena buddhimatā kataṃ
           suvuttaṃ sikkhāpadānulomikaṃ
           gatiṃ na nāsento samparāyikaṃ
     vatthuṃ vipattiṃ āpattiṃ       nidānaṃ ākāraakovido
     pubbāparaṃ na jānāti      katākataṃ samena ca
     kammañca adhikaraṇañca      samathe cāpi akovido
     ratto duṭṭho ca mūḷho ca    bhayā mohā ca gacchati
     na ca saññattikusalo 1-    nijjhattiyā ca akovido
     laddhapakkho ahiriko        kaṇhakammo anādaro
     sa ve tādisako bhikkhu       appaṭikkhoti vuccati.
     Vatthuṃ vipattiṃ āpattiṃ       nidānaṃ ākārakovido
     pubbāparaṃ pajānāti       katākataṃ samena ca
     kammañca adhikaraṇañca      samathe cāpi kovido
     aratto aduṭṭho amūḷho ca   bhayā mohā na gacchati
     saññattiyā 2- ca kusalo    nijjhattiyā ca kovido
     laddhapakkho hirimano        sukkakammo sagāravo
     sa ve tādisako bhikkhu       sappaṭikkhoti vuccatīti.
           Cūḷasaṅgāmaṃ niṭṭhitaṃ.
@Footnote: 1 Yu. paññattikusalo . 2 Yu. paññattiyā.
                Tassuddānaṃ
   [1086] Nīcacittena puccheyya   garu saṅghe na puggale
     suttaṃ saṃsandanatthāya      vinayānuggahena ca
     uddānaṃ cūḷasaṅgāme      ekuddesaṃ 1- idaṃ katanti.
                -----------
@Footnote: 1 Ma. ekuddeso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 404-408. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=8179              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=8179              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1083&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=98              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1083              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=11319              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=11319              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่