ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

   [40]  Bhikkhupaccatthikā  manussitthiṃ  bhikkhussa santike ānetvā
Vaccamaggena aṅgajātaṃ abhinisīdenti . so ce pavesanaṃ sādiyati paviṭṭhaṃ
sādiyati  ṭhitaṃ  sādiyati  uddharaṇaṃ  sādiyati  āpatti pārājikassa .
Bhikkhupaccatthikā  manussitthiṃ  bhikkhussa  santike  ānetvā vaccamaggena
aṅgajātaṃ  abhinisīdenti  .  so  ce  pavesanaṃ na sādiyati paviṭṭhaṃ
sādiyati  ṭhitaṃ  sādiyati  uddharaṇaṃ  sādiyati  āpatti pārājikassa .
Bhikkhupaccatthikā  manussitthiṃ  bhikkhussa  santike  ānetvā vaccamaggena
aṅgajātaṃ  abhinisīdenti  . so ce pavesanaṃ na sādiyati paviṭṭhaṃ na
sādiyati  ṭhitaṃ  sādiyati  uddharaṇaṃ  sādiyati  āpatti pārājikassa .
Bhikkhupaccatthikā  manussitthiṃ  bhikkhussa  santike  ānetvā vaccamaggena
aṅgajātaṃ  abhinisīdenti  . so ce pavesanaṃ na sādiyati paviṭṭhaṃ na
sādiyati  ṭhitaṃ  na sādiyati uddharaṇaṃ sādiyati āpatti pārājikassa .
Bhikkhupaccatthikā  manussitthiṃ  bhikkhussa  santike  ānetvā vaccamaggena
aṅgajātaṃ  abhinisīdenti  .  so  ce  pavesanaṃ na sādiyati paviṭṭhaṃ
na sādiyati ṭhitaṃ na sādiyati uddharaṇaṃ na sādiyati anāpatti.
   {40.1}  Bhikkhupaccatthikā manussitthiṃ bhikkhussa santike ānetvā
passāvamaggena .pe. mukhena aṅgajātaṃ abhinisīdenti . So ce pavesanaṃ
sādiyati paviṭṭhaṃ sādiyati ṭhitaṃ sādiyati uddharaṇaṃ sādiyati āpatti pārājikassa
.pe. Na sādiyati anāpatti.
   {40.2}  Bhikkhupaccatthikā  manussitthiṃ  jāgarantiṃ  suttaṃ  mattaṃ
ummattaṃ  pamattaṃ  mataṃ  akkhāyitaṃ  mataṃ  yebhuyyena  akkhāyitaṃ
.pe.  āpatti  pārājikassa  .  mataṃ  yebhuyyena khāyitaṃ bhikkhussa
Santike  ānetvā  vaccamaggena  passāvamaggena  mukhena  aṅgajātaṃ
abhinisīdenti . so ce pavesanaṃ sādiyati paviṭṭhaṃ sādiyati ṭhitaṃ sādiyati
uddharaṇaṃ sādiyati āpatti thullaccayassa .pe. Na sādiyati anāpatti.
   {40.3} Bhikkhupaccatthikā amanussitthiṃ .pe. Tiracchānagatitthiṃ manussa-
ubhatobyañjanakaṃ   amanussaubhatobyañjanakaṃ   tiracchānagataubhatobyañjanakaṃ
bhikkhussa santike ānetvā vaccamaggena passāvamaggena mukhena aṅgajātaṃ
abhinisīdenti . So ce pavesanaṃ sādiyati paviṭṭhaṃ sādiyati ṭhitaṃ sādiyati uddharaṇaṃ
sādiyati āpatti pārājikassa .pe. Na sādiyati anāpatti.
   {40.4}  Bhikkhupaccatthikā  tiracchānagataubhatobyañjanakaṃ  jāgarantaṃ
suttaṃ mattaṃ ummattaṃ pamattaṃ mataṃ akkhāyitaṃ mataṃ yebhuyyena akkhāyitaṃ .pe.
Āpatti pārājikassa .pe. Mataṃ yebhuyyena khāyitaṃ bhikkhussa santike ānetvā
vaccamaggena passāvamaggena mukhena aṅgajātaṃ abhinisīdenti. So ce pavesanaṃ
sādiyati paviṭṭhaṃ sādiyati ṭhitaṃ sādiyati uddharaṇaṃ sādiyati āpatti thullaccayassa
.pe. Na sādiyati anāpatti.
   {40.5}  Bhikkhupaccatthikā  manussapaṇḍakaṃ  .pe.  amanussapaṇḍakaṃ
tiracchānagatapaṇḍakaṃ bhikkhussa santike ānetvā vaccamaggena .pe. Mukhena
aṅgajātaṃ abhinisīdenti. So ce pavesanaṃ sādiyati paviṭṭhaṃ sādiyati ṭhitaṃ sādiyati
uddharaṇaṃ sādiyati āpatti pārājikassa .pe. na sādiyati anāpatti.
Bhikkhupaccatthikā tiracchānagatapaṇḍakaṃ jāgarantaṃ suttaṃ mattaṃ pamattaṃ ummattaṃ mataṃ
Akkhāyitaṃ mataṃ yebhuyyena akkhāyitaṃ .pe. āpatti pārājikassa .pe.
Mataṃ yebhuyyena khāyitaṃ bhikkhussa santike ānetvā vaccamaggena .pe.
Mukhena  aṅgajātaṃ  abhinisīdenti . so ce pavesanaṃ sādiyati paviṭṭhaṃ
sādiyati  ṭhitaṃ  sādiyati uddharaṇaṃ sādiyati āpatti thullaccayassa .pe.
Na sādiyati anāpatti.
   {40.6}  Bhikkhupaccatthikā manussapurisaṃ .pe. amanussapurisaṃ .pe.
Tiracchānagatapurisaṃ bhikkhussa santike ānetvā vaccamaggena .pe. Mukhena
aṅgajātaṃ abhinisīdenti. So ce pavesanaṃ sādiyati paviṭṭhaṃ sādiyati ṭhitaṃ sādiyati
uddharaṇaṃ sādiyati āpatti pārājikassa .pe. Na sādiyati anāpatti.
   {40.7}  Bhikkhupaccatthikā tiracchānagatapurisaṃ jāgarantaṃ suttaṃ mattaṃ
ummattaṃ pamattaṃ mataṃ akkhāyitaṃ mataṃ yebhuyyena akkhāyitaṃ .pe. Āpatti
pārājikassa .pe. mataṃ yebhuyyena khāyitaṃ bhikkhussa santike ānetvā
vaccamaggena .pe. Mukhena aṅgajātaṃ abhinisīdenti. So ce pavesanaṃ sādiyati
paviṭṭhaṃ sādiyati ṭhitaṃ sādiyati uddharaṇaṃ sādiyati āpatti thullaccayassa .pe.
Na sādiyati anāpatti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 53-56. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=1024              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=1024              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=40&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=8              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=40              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=1&A=6579              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=1&A=6579              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]