ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

   [121]  Bhikkhu  bhikkhuṃ  āṇāpeti  itthannāmaṃ bhaṇḍaṃ avaharāti
āpatti  dukkaṭassa  .  so  taṃ  maññamāno  taṃ avaharati āpatti
ubhinnaṃ  pārājikassa  .  bhikkhu  bhikkhuṃ  āṇāpeti  itthannāmaṃ
bhaṇḍaṃ  avaharāti  āpatti  dukkaṭassa  .  so  taṃ  maññamāno
aññaṃ   avaharati   mūlaṭṭhassa  anāpatti  avahārakassa  āpatti
pārājikassa  .  bhikkhu  bhikkhuṃ  āṇāpeti  itthannāmaṃ  bhaṇḍaṃ
avaharāti  āpatti  dukkaṭassa  .  so  aññaṃ  maññamāno  taṃ
avaharati  āpatti  ubhinnaṃ  pārājikassa  .  bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpeti
itthannāmaṃ  bhaṇḍaṃ  avaharāti  āpatti  dukkaṭassa  .  so  aññaṃ
maññamāno  aññaṃ  avaharati  mūlaṭṭhassa  anāpatti  .  avahārakassa
āpatti  pārājikassa  .  bhikkhu  bhikkhuṃ  āṇāpeti  itthannāmassa
pāvada   itthannāmo   itthannāmassa   pāvadatu   itthannāmo
Itthannāmaṃ  bhaṇḍaṃ  avaharatūti  āpatti  dukkaṭassa  .  so itarassa
āroceti   āpatti  dukkaṭassa  .  avahārako  paṭiggaṇhāti
mūlaṭṭhassa  āpatti  thullaccayassa  .  so  taṃ  bhaṇḍaṃ  avaharati
āpatti sabbesaṃ pārājikassa . bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpeti itthannāmassa
pāvada   itthannāmo   itthannāmassa   pāvadatu   itthannāmo
itthannāmaṃ  bhaṇḍaṃ  avaharatūti  āpatti  dukkaṭassa  .  so  aññaṃ
āṇāpeti   āpatti  dukkaṭassa  .  avahārako  paṭiggaṇhāti
āpatti  dukkaṭassa  .  so  taṃ bhaṇḍaṃ avaharati mūlaṭṭhassa anāpatti
āṇāpakassa  ca  avahārakassa  ca  āpatti  pārājikassa  . bhikkhu
bhikkhuṃ āṇāpeti itthannāmaṃ bhaṇḍaṃ avaharāti āpatti dukkaṭassa.
   {121.1}  So  gantvā  puna pacchāgacchati nāhaṃ sakkomi taṃ
bhaṇḍaṃ  avaharitunti  .  so  puna  āṇāpeti  yadā sakkosi tadā
taṃ  bhaṇḍaṃ  avaharāti  āpatti  dukkaṭassa . so taṃ bhaṇḍaṃ avaharati
āpatti  ubhinnaṃ  pārājikassa  .  bhikkhu  bhikkhuṃ  āṇāpeti
itthannāmaṃ  bhaṇḍaṃ  avaharāti  āpatti  dukkaṭassa  .  so  taṃ
āṇāpetvā  vippaṭisārī  na  sāveti  mā  avaharīti  so  taṃ
bhaṇḍaṃ  avaharati  āpatti  ubhinnaṃ  pārājikassa  .  bhikkhu  bhikkhuṃ
āṇāpeti  itthannāmaṃ  bhaṇḍaṃ  avaharāti  āpatti  dukkaṭassa .
So  taṃ  āṇāpetvā  vippaṭisārī  sāveti  mā  avaharīti  so
āṇatto  ahaṃ  tayāti  taṃ  bhaṇḍaṃ  avaharati mūlaṭṭhassa anāpatti .
Avahārakassa  āpatti  pārājikassa  .  bhikkhu  bhikkhuṃ  āṇāpeti
itthannāmaṃ  bhaṇḍaṃ  avaharāti  āpatti  dukkaṭassa  .  so  taṃ
āṇāpetvā  vippaṭisārī  sāveti  mā  avaharīti  sādhūti  oramati
ubhinnaṃ anāpatti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 99-101. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=1910              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=1910              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=121&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=18              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=121              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=1&A=9442              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=1&A=9442              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]