ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

   [306]  Ajjhattarūpe  ceteti  upakkamati  muccati  āpatti
saṅghādisesassa  .  bahiddhārūpe  ceteti  upakkamati muccati āpatti
saṅghādisesassa  .  ajjhattabahiddhārūpe  ceteti  upakkamati  muccati
āpatti saṅghādisesassa . ākāse kaṭiṃ kampento ceteti upakkamati
muccati  āpatti  saṅghādisesassa  . rāgūpatthambhe ceteti upakkamati
muccati  āpatti  saṅghādisesassa  . vaccūpatthambhe ceteti upakkamati
muccati  āpatti saṅghādisesassa . passāvūpatthambhe ceteti upakkamati
muccati  āpatti  saṅghādisesassa  . vātūpatthambhe ceteti upakkamati
muccati  āpatti  saṅghādisesassa  .  uccāliṅgapāṇakadaṭṭhūpatthambhe
ceteti  upakkamati  muccati āpatti saṅghādisesassa . ārogyatthāya
ceteti  upakkamati  muccati  āpatti  saṅghādisesassa  .  sukhatthāya
.pe.  bhesajjatthāya  dānatthāya  puññatthāya  yaññatthāya saggatthāya
vījatthāya  vīmaṃsatthāya  davatthāya  ceteti  upakkamati muccati āpatti
saṅghādisesassa . nīlaṃ ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa.
@Footnote: 1 Yu. Ma. potthakesu ayaṃ pāṭho na paññāyati.
Pītakaṃ  lohitakaṃ  odātaṃ  takkavaṇṇaṃ  dakavaṇṇaṃ  telavaṇṇaṃ  khīravaṇṇaṃ
dadhivaṇṇaṃ   sappivaṇṇaṃ   ceteti   upakkamati   muccati  āpatti
saṅghādisesassa.
                   Suddhikaṃ niṭṭhitaṃ.
   [307]  Ārogyatthañca  sukhatthañca  ceteti  upakkamati muccati
āpatti  saṅghādisesassa  .  ārogyatthañca  bhesajjatthañca .
Ārogyatthañca  dānatthañca  .  ārogyatthañca  puññatthañca .
Ārogyatthañca  yaññatthañca  .  ārogyatthañca  saggatthañca .
Ārogyatthañca  vījatthañca  .  ārogyatthañca  vīmaṃsatthañca  .
Ārogyatthañca  davatthañca  ceteti  upakkamati  muccati  āpatti
saṅghādisesassa.
             Ekamūlaṃ 1- khaṇḍacakkaṃ niṭṭhitaṃ.
   [308]  Sukhatthañca  bhesajjatthañca  ceteti  upakkamati  muccati
āpatti  saṅghādisesassa  .  sukhatthañca  dānatthañca  .  sukhatthañca
puññatthañca  .  sukhatthañca  yaññatthañca  .  sukhatthañca saggatthañca .
Sukhatthañca  vījatthañca  .  sukhatthañca  vīmaṃsatthañca  .  sukhatthañca
davatthañca  ceteti  upakkamati  muccati  āpatti  saṅghādisesassa .
Sukhatthañca  ārogyatthañca  ceteti  upakkamati  muccati  āpatti
saṅghādisesassa.
@Footnote: 1 Yu. Ma. ekamūlakassa.
   [309]  Bhesajjatthañca  dānatthañca  ceteti  upakkamati muccati
āpatti  saṅghādisesassa . bhesajjatthañca puññatthañca . bhesajjatthañca
yaññatthañca   .  bhesajjatthañca  saggatthañca  .  bhesajjatthañca
vījatthañca  . bhesajjatthañca vīmaṃsatthañca . bhesajjatthañca davatthañca .
Bhesajjatthañca  ārogyatthañca  .  bhesajjatthañca  sukhatthañca  ceteti
upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa.
   [310]  Dānatthañca  puññatthañca  ceteti  upakkamati  muccati
āpatti  saṅghādisesassa  .  dānatthañca  yaññatthañca  . dānatthañca
saggatthañca  .  dānatthañca  vījatthañca  . dānatthañca vīmaṃsatthañca .
Dānatthañca  davatthañca  .  dānatthañca  ārogyatthañca . dānatthañca
sukhatthañca  .  dānatthañca  bhesajjatthañca  ceteti  upakkamati muccati
āpatti saṅghādisesassa.
   [311]  Puññatthañca  yaññatthañca  ceteti  upakkamati  muccati
āpatti  saṅghādisesassa  .  puññatthañca  saggatthañca  . puññatthañca
vījatthañca  .  puññatthañca  vīmaṃsatthañca  .  puññatthañca davatthañca .
Puññatthañca   ārogyatthañca   .   puññatthañca  sukhatthañca  .
Puññatthañca  bhesajjatthañca  .  puññatthañca  dānatthañca  ceteti
upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa.
   [312]  Yaññatthañca  saggatthañca  ceteti  upakkamati  muccati
āpatti  saṅghādisesassa  .  yaññatthañca  vījatthañca  .  yaññatthañca
Vīmaṃsatthañca  . yaññatthañca davatthañca . yaññatthañca ārogyatthañca .
Yaññatthañca  sukhatthañca  .  yaññatthañca  bhesajjatthañca  . yaññatthañca
dānatthañca  .  yaññatthañca  puññatthañca  ceteti  upakkamati  muccati
āpatti saṅghādisesassa.
   [313]  Saggatthañca  vījatthañca  .  saggatthañca vīmaṃsatthañca .
Saggatthañca  davatthañca  .  saggatthañca  ārogyatthañca . saggatthañca
sukhatthañca  .  saggatthañca bhesajjatthañca . saggatthañca dānatthañca .
Saggatthañca   puññatthañca  .  saggatthañca  yaññatthañca  ceteti
upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa.
   [314]  Vījatthañca  vīmaṃsatthañca  .  vījatthañca  davatthañca .
Vījatthañca  ārogyatthañca  .  vījatthañca  sukhatthañca  .  vījatthañca
bhesajjatthañca  .  vījatthañca  dānatthañca . vījatthañca puññatthañca .
Vījatthañca  yaññatthañca  .  vījatthañca  saggatthañca  ceteti upakkamati
muccati āpatti saṅghādisesassa.
   [315]  Vīmaṃsatthañca davatthañca . vīmaṃsatthañca ārogyatthañca .
Vīmaṃsatthañca  sukhatthañca  .  vīmaṃsatthañca  bhesajjatthañca  . vīmaṃsatthañca
dānatthañca  .  vīmaṃsatthañca  puññatthañca . vīmaṃsatthañca yaññatthañca .
Vīmaṃsatthañca  saggatthañca  .  vīmaṃsatthañca  vījatthañca ceteti upakkamati
muccati āpatti saṅghādisesassa.
   [316]  Davatthañca  ārogyatthañca  ceteti  upakkamati muccati
Āpatti  saṅghādisesassa  .  davatthañca  sukhatthañca  .  davatthañca
bhesajjatthañca  .  davatthañca  dānatthañca . davatthañca puññatthañca .
Davatthañca  yaññatthañca  .  davatthañca  saggatthañca  .  davatthañca
vījatthañca  .  davatthañca  vīmaṃsatthañca  ceteti  upakkamati  muccati
āpatti saṅghādisesassa.
             Ekamūlakaṃ 1- baddhacakkaṃ niṭṭhitaṃ.
            Dumūlakādipi evameva netabbaṃ.
   [317] Ārogyatthañca sukhatthañca bhesajjatthañca ceteti upakkamati
muccati  āpatti  saṅghādisesassa  .pe.  ārogyatthañca  sukhatthañca
davatthañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa.
               Dumūlakaṃ khaṇḍacakkaṃ.
   [318]  Sukhatthañca  bhesajjatthañca dānatthañca ceteti upakkamati
muccati  āpatti  saṅghādisesassa  .pe.  sukhatthañca  bhesajjatthañca
davatthañca  .pe.  sukhatthañca  bhesajjatthañca  ārogyatthañca  ceteti
upakkamati  muccati  āpatti  saṅghādisesassa  .pe.  vīmaṃsatthañca
davatthañca  ārogyatthañca  ceteti  upakkamati  muccati  āpatti
saṅghādisesassa  .pe.  vīmaṃsatthañca  davatthañca  vījatthañca  ceteti
upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa.
             Dumūlakaṃ baddhacakkaṃ niṭṭhitaṃ.
@Footnote: 1 Yu. Ma. ekamūlakassa.
   [319]  Timūlakaṃ  catumūlakaṃ pañcamūlakaṃ chamūlakaṃ sattamūlakaṃ aṭṭhamūlakaṃ
navamūlakaṃ evameva kātabbaṃ.
               Idaṃ sabbamūlakaṃ.
   [320] Ārogyatthañca sukhatthañca . bhesajjatthañca dānatthañca.
Puññatthañca  yaññatthañca  .  saggatthañca  vījatthañca  .  vīmaṃsatthañca
davatthañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa.
             Sabbamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 226-231. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=4453              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=4453              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=306&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=35              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]