ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

   [321]  Nilanca  pitakanca  ceteti  upakkamati muccati apatti
sanghadisesassa  .  nilanca  lohitakanca .pe. nilanca odatanca .
Nilanca   takkavannanca   .  nilanca  dakavannanca  .  nilanca
telavannanca  .  nilanca  khiravannanca  .  nilanca  dadhivannanca .
Nilanca   sappivannanca   ceteti   upakkamati  muccati  apatti
sanghadisesassa.
         Ekamulakam 1- khandacakkam nitthitam.
   [322]  Pitakanca lohitakanca ceteti upakkamati muccati apatti
sanghadisesassa . pitakanca odatanca .pe. pitakanca takkavannanca .
Pitakanca   dakavannanca   .   pitakanca   telavannanca  .
Pitakanca  khiravannanca  .  pitakanca  dadhivannanca  .  pitakanca
sappivannanca  .  pitakanca  nilanca  ceteti  upakkamati  muccati
@Footnote: 1 Yu. Ma. ekamulakassa.
Apatti sanghadisesassa.
   {322.1}  Lohitakanca  odatanca  ceteti  upakkamati muccati
apatti   sanghadisesassa   .   lohitakanca  takkavannanca  .
Lohitakanca   dakavannanca   .   lohitakanca   telavannanca  .
Lohitakanca   khiravannanca   .   lohitakanca   dadhivannanca  .
Lohitakanca  sappivannanca  .  lohitakanca  nilanca  .  lohitakanca
pitakanca  ceteti  upakkamati  muccati  apatti  sanghadisesassa .
Odatanca   takkavannanca   .   odatanca   dakavannanca  .
Odatanca  telavannanca  .  odatanca  khiravannanca  . odatanca
dadhivannanca  .  odatanca  sappivannanca  .  odatanca nilanca .
Odatanca  pitakanca  .  odatanca  lohitakanca  ceteti upakkamati
muccati apatti sanghadisesassa.
   {322.2}   Takkavannanca   dakavannanca   .  takkavannanca
telavannanca   .   takkavannanca  khiravannanca  .  takkavannanca
dadhivannanca   .   takkavannanca  sappivannanca  .  takkavannanca
nilanca  .  takkavannanca  pitakanca  .  takkavannanca  lohitakanca .
Takkavannanca  odatanca  ceteti  upakkamati  muccati  apatti
sanghadisesassa.
   {322.3}   Dakavannanca   telavannanca   .   dakavannanca
khiravannanca   .   dakavannanca   dadhivannanca   .   dakavannanca
sappivannanca   .   dakavannanca   nilanca   .   dakavannanca
pitakanca   .   dakavannanca   lohitakanca   .   dakavannanca
odatanca   .  dakavannanca  takkavannanca  ceteti  upakkamati
Muccati apatti sanghadisesassa.
   {322.4}   Telavannanca   khiravannanca   .  telavannanca
davivannanca    .    telavannanca    sappivannanca   .
Telavannanca  nilanca  .  telavannanca  pitakanca  .  telavannanca
lohitakanca   .   telavannanca   odatanca  .  telavannanca
takkavannanca  .  telavannanca  dakavannanca  ceteti  upakkamati
muccati apatti sanghadisesassa.
   {322.5}   Khiravannanca   dadhivannanca   .   khiravannanca
sappivannanca   .   khiravannanca   nilanca   .   khiravannanca
pitakanca   .   khiravannanca   lohitakanca   .   khiravannanca
odatanca   .   khiravannanca   takkavannanca   .  khiravannanca
dakavannanca   .  khiravannanca  telavannanca  ceteti  upakkamati
muccati apatti sanghadisesassa.
   {322.6}   Dadhivannanca   sappivannanca   .   dadhivannanca
nilanca  .  dadhivannanca  pitakanca  .  dadhivannanca  lohitakanca .
Dadhivannanca   odatanca   .   dadhivannanca   takkavannanca  .
Dadhivannanca   dakavannanca   .   dadhivannanca   telavannanca  .
Dadhivannanca   khiravannanca  ceteti  upakkamati  muccati  apatti
sanghadisesassa.
   {322.7}   Sappivannanca   nilanca   ceteti   upakkamati
muccati    apatti    sanghadisesassa    .   sappivannanca
pitakanca   .   sappivannanca   lohitakanca   .   sappivannanca
odatanca   .   sappivannanca  takkavannanca  .  sappivannanca
dakavannanca   .   sappivannanca  telavannanca  .  sappivannanca
Khiravannanca   .  sappivannanca  dadhivannanca  ceteti  upakkamati
muccati apatti sanghadisesassa.
            Ekamulakam 1- baddhacakkam nitthitam.
             Dumulakadipi evameva netabbam.
   [323]  Nilanca  pitakanca lohitakanca ceteti upakkamati muccati
apatti  sanghadisesassa  .  nilanca  pitakanca  odatanca  ceteti
upakkamati  muccati  apatti  sanghadisesassa  .pe.  nilanca pitakanca
sappivannanca ceteti upakkamati muccati apatti sanghadisesassa.
             Dumulakam khandacakkam nitthitam.
   [324]  Pitakanca  lohitakanca  odatanca  ceteti  upakkamati
muccati  apatti  sanghadisesassa  .pe.  pitakanca  lohitakanca
nilanca  ceteti  upakkamati  muccati  apatti  sanghadisesassa .pe.
Dadhivannanca   sappivannanca  nilanca  ceteti  upakkamati  muccati
apatti   sanghadisesassa   .pe.   dadhivannanca   sappivannanca
khiravannanca ceteti upakkamati muccati apatti sanghadisesassa.
             Dumulakam baddhacakkam nitthitam.
   [325]  Timulakam  catumulakam pancamulakam chamulakam sattamulakam atthamulakam
navamulakam evameva katabbam.
               Idam sabbamulakam.
@Footnote: 1 Yu. Ma. ekamulakassa.
   [326]  Nilanca  pitakanca  lohitakanca  odatanca takkavannanca
dakavannanca   telavannanca   khiravannanca  dadhivannanca  sappivannanca
ceteti upakkamati muccati apatti sanghadisesassa.
             Sabbamulakam nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 231-235. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=4555&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=4555&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=321&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=36              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]