ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

   [321]  Nilanca  pitakanca  ceteti  upakkamati muccati apatti
sanghadisesassa  .  nilanca  lohitakanca .pe. nilanca odatanca .
Nilanca   takkavannanca   .  nilanca  dakavannanca  .  nilanca
telavannanca  .  nilanca  khiravannanca  .  nilanca  dadhivannanca .
Nilanca   sappivannanca   ceteti   upakkamati  muccati  apatti
sanghadisesassa.
         Ekamulakam 1- khandacakkam nitthitam.
   [322]  Pitakanca lohitakanca ceteti upakkamati muccati apatti
sanghadisesassa . pitakanca odatanca .pe. pitakanca takkavannanca .
Pitakanca   dakavannanca   .   pitakanca   telavannanca  .
Pitakanca  khiravannanca  .  pitakanca  dadhivannanca  .  pitakanca
sappivannanca  .  pitakanca  nilanca  ceteti  upakkamati  muccati
@Footnote: 1 Yu. Ma. ekamulakassa.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page232.

Apatti sanghadisesassa. {322.1} Lohitakanca odatanca ceteti upakkamati muccati apatti sanghadisesassa . lohitakanca takkavannanca . Lohitakanca dakavannanca . lohitakanca telavannanca . Lohitakanca khiravannanca . lohitakanca dadhivannanca . Lohitakanca sappivannanca . lohitakanca nilanca . lohitakanca pitakanca ceteti upakkamati muccati apatti sanghadisesassa . Odatanca takkavannanca . odatanca dakavannanca . Odatanca telavannanca . odatanca khiravannanca . odatanca dadhivannanca . odatanca sappivannanca . odatanca nilanca . Odatanca pitakanca . odatanca lohitakanca ceteti upakkamati muccati apatti sanghadisesassa. {322.2} Takkavannanca dakavannanca . takkavannanca telavannanca . takkavannanca khiravannanca . takkavannanca dadhivannanca . takkavannanca sappivannanca . takkavannanca nilanca . takkavannanca pitakanca . takkavannanca lohitakanca . Takkavannanca odatanca ceteti upakkamati muccati apatti sanghadisesassa. {322.3} Dakavannanca telavannanca . dakavannanca khiravannanca . dakavannanca dadhivannanca . dakavannanca sappivannanca . dakavannanca nilanca . dakavannanca pitakanca . dakavannanca lohitakanca . dakavannanca odatanca . dakavannanca takkavannanca ceteti upakkamati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page233.

Muccati apatti sanghadisesassa. {322.4} Telavannanca khiravannanca . telavannanca davivannanca . telavannanca sappivannanca . Telavannanca nilanca . telavannanca pitakanca . telavannanca lohitakanca . telavannanca odatanca . telavannanca takkavannanca . telavannanca dakavannanca ceteti upakkamati muccati apatti sanghadisesassa. {322.5} Khiravannanca dadhivannanca . khiravannanca sappivannanca . khiravannanca nilanca . khiravannanca pitakanca . khiravannanca lohitakanca . khiravannanca odatanca . khiravannanca takkavannanca . khiravannanca dakavannanca . khiravannanca telavannanca ceteti upakkamati muccati apatti sanghadisesassa. {322.6} Dadhivannanca sappivannanca . dadhivannanca nilanca . dadhivannanca pitakanca . dadhivannanca lohitakanca . Dadhivannanca odatanca . dadhivannanca takkavannanca . Dadhivannanca dakavannanca . dadhivannanca telavannanca . Dadhivannanca khiravannanca ceteti upakkamati muccati apatti sanghadisesassa. {322.7} Sappivannanca nilanca ceteti upakkamati muccati apatti sanghadisesassa . sappivannanca pitakanca . sappivannanca lohitakanca . sappivannanca odatanca . sappivannanca takkavannanca . sappivannanca dakavannanca . sappivannanca telavannanca . sappivannanca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page234.

Khiravannanca . sappivannanca dadhivannanca ceteti upakkamati muccati apatti sanghadisesassa. Ekamulakam 1- baddhacakkam nitthitam. Dumulakadipi evameva netabbam. [323] Nilanca pitakanca lohitakanca ceteti upakkamati muccati apatti sanghadisesassa . nilanca pitakanca odatanca ceteti upakkamati muccati apatti sanghadisesassa .pe. nilanca pitakanca sappivannanca ceteti upakkamati muccati apatti sanghadisesassa. Dumulakam khandacakkam nitthitam. [324] Pitakanca lohitakanca odatanca ceteti upakkamati muccati apatti sanghadisesassa .pe. pitakanca lohitakanca nilanca ceteti upakkamati muccati apatti sanghadisesassa .pe. Dadhivannanca sappivannanca nilanca ceteti upakkamati muccati apatti sanghadisesassa .pe. dadhivannanca sappivannanca khiravannanca ceteti upakkamati muccati apatti sanghadisesassa. Dumulakam baddhacakkam nitthitam. [325] Timulakam catumulakam pancamulakam chamulakam sattamulakam atthamulakam navamulakam evameva katabbam. Idam sabbamulakam. @Footnote: 1 Yu. Ma. ekamulakassa.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page235.

[326] Nilanca pitakanca lohitakanca odatanca takkavannanca dakavannanca telavannanca khiravannanca dadhivannanca sappivannanca ceteti upakkamati muccati apatti sanghadisesassa. Sabbamulakam nitthitam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 231-235. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=4555&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=4555&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=321&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=36              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]