ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

                  Navamasaṅghādisesaṃ
   [566] Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane
kalandakanivāpe  .  tena  kho  pana samayena mettiyabhummajakā bhikkhū
gijjhakūṭā  pabbatā orohantā addasaṃsu chakalakaṃ ajikāya vippaṭipajjantaṃ
disvāna   evamāhaṃsu   handa   mayaṃ  āvuso  imaṃ  chakalakaṃ
dabbaṃ  mallaputtaṃ  nāma  karoma  imaṃ  ajikaṃ  mettiyaṃ nāma bhikkhuniṃ
karoma  evaṃ  mayaṃ voharissāma pubbe mayaṃ āvuso dabbaṃ mallaputtaṃ
sutena  avocumhā  idāni  pana  amhehi  sāmaṃ diṭṭho mettiyāya
bhikkhuniyā  vippaṭipajjantoti  .  te  taṃ  chakalakaṃ  dabbaṃ  mallaputtaṃ
nāma  akaṃsu  taṃ  ajikaṃ mettiyaṃ nāma bhikkhuniṃ akaṃsu . te bhikkhūnaṃ
ārocesuṃ  pubbe  mayaṃ  āvuso dabbaṃ mallaputtaṃ sutena avocumhā
idāni pana amhehi sāmaṃ diṭṭho mettiyāya bhikkhuniyā vippaṭipajjantoti.
Bhikkhū  evamāhaṃsu  mā  āvuso  evaṃ  avacuttha  nāyasmā dabbo
mallaputto evaṃ karissatīti.
   {566.1} Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Athakho
bhagavā  etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā
āyasmantaṃ  dabbaṃ mallaputtaṃ paṭipucchi sarasi tvaṃ dabba evarūpaṃ kattā
yathā  ime bhikkhū āhaṃsūti . yathā maṃ bhante bhagavā jānātīti .
Dutiyampi  kho  bhagavā  .pe. tatiyampi kho bhagavā āyasmantaṃ dabbaṃ
Mallaputtaṃ  etadavoca  sarasi  tvaṃ dabba evarūpaṃ kattā yathā ime
bhikkhū  āhaṃsūti  .  yathā  maṃ bhante bhagavā jānātīti . na kho
dabba  dabbā  evaṃ  nibbeṭhenti  sace  tayā kataṃ katanti vadehi
sace  tayā  akataṃ  akatanti  vadehīti  .  yatohaṃ  bhante jāto
nābhijānāmi supinantenapi methunaṃ dhammaṃ paṭisevitā pageva jāgaroti .
Athakho  bhagavā  bhikkhū  āmantesi  tenahi  bhikkhave  ime  bhikkhū
anuyuñjathāti. Idaṃ vatvā bhagavā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ pāvisi.
   {566.2} Athakho te bhikkhū mettiyabhummajake bhikkhū anuyuñjiṃsu.
Te tehi bhikkhūhi anuyuñjiyamānā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ . kiṃ
pana  tumhe  āvuso  āyasmantaṃ  dabbaṃ  mallaputtaṃ  aññabhāgiyassa
adhikaraṇassa  kiñci  desaṃ  lesamattaṃ  upādāya  pārājikena dhammena
anuddhaṃsethāti  .  evamāvusoti . ye te bhikkhū appicchā .pe.
Te  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ hi nāma mettiyabhummajakā
bhikkhū  āyasmantaṃ  dabbaṃ  mallaputtaṃ  aññabhāgiyassa  adhikaraṇassa
kiñci desaṃ lesamattaṃ upādāya pārājikena dhammena anuddhaṃsessantīti.
Athakho  te  bhikkhū  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. saccaṃ kira
tumhe  bhikkhave  dabbaṃ  mallaputtaṃ  aññabhāgiyassa  adhikaraṇassa  kiñci
desaṃ  lesamattaṃ  upādāya  pārājikena  dhammena  anuddhaṃsethāti .
Saccaṃ  bhagavāti  .  vigarahi  buddho  bhagavā  kathaṃ hi nāma tumhe
moghapurisā  dabbaṃ  mallaputtaṃ  aññabhāgiyassa  adhikaraṇassa  kiñci
Desaṃ  lesamattaṃ  upādāya  pārājikena dhammena anuddhaṃsessatha netaṃ
moghapurisā  appasannānaṃ  vā pasādāya .pe. evañca pana bhikkhave
imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {566.3} yo pana bhikkhu bhikkhuṃ duṭṭho doso appatīto aññabhāgiyassa
adhikaraṇassa kiñci desaṃ lesamattaṃ upādāya pārājikena dhammena anuddhaṃseyya
appevanāma naṃ imamhā brahmacariyā cāveyyanti tato aparena samayena
samanuggāhiyamāno  vā  asamanuggāhiyamāno  vā  aññabhāgiyañceva taṃ
adhikaraṇaṃ hoti koci deso lesamatto upādinno bhikkhu ca dosaṃ patiṭṭhāti
saṅghādisesoti.
   [567]  Yo  panāti yo yādiso .pe. bhikkhūti .pe. ayaṃ
imasmiṃ  atthe adhippeto bhikkhūti . bhikkhunti aññaṃ bhikkhuṃ . duṭṭho
dosoti  kupito  anattamano  anabhiraddho  āhatacitto  khilajāto .
Appatītoti tena ca kopena tena ca dosena tāya ca anattamanatāya
tāya ca anabhiraddhiyā appatīto hoti.
   [568]  Aññabhāgiyassa  adhikaraṇassāti  āpattaññabhāgiyaṃ  vā
hoti adhikaraṇaññabhāgiyaṃ vā.
   [569]  Kathaṃ  adhikaraṇaṃ adhikaraṇassa aññabhāgiyaṃ . vivādādhikaraṇaṃ
anuvādādhikaraṇassa   āpattādhikaraṇassa   kiccādhikaraṇassa  aññabhāgiyaṃ
anuvādādhikaraṇaṃ  āpattādhikaraṇassa  kiccādhikaraṇassa  vivādādhikaraṇassa
aññabhāgiyaṃ   āpattādhikaraṇaṃ   kiccādhikaraṇassa   vivādādhikaraṇassa
anuvādādhikaraṇassa   aññabhāgiyaṃ   kiccādhikaraṇaṃ   vivādādhikaraṇassa
Anuvādādhikaraṇassa  āpattādhikaraṇassa  aññabhāgiyaṃ  .  evaṃ  adhikaraṇaṃ
adhikaraṇassa aññabhāgiyaṃ.
   [570]  Kathaṃ  adhikaraṇaṃ  adhikaraṇassa tabbhāgiyaṃ . vivādādhikaraṇaṃ
vivādādhikaraṇassa   tabbhāgiyaṃ   anuvādādhikaraṇaṃ   anuvādādhikaraṇassa
tabbhāgiyaṃ   āpattādhikaraṇaṃ   āpattādhikaraṇassa  siyā  tabbhāgiyaṃ
siyā aññabhāgiyaṃ.
   {570.1}  Kathaṃ āpattādhikaraṇaṃ āpattādhikaraṇassa aññabhāgiyaṃ .
Methunadhammapārājikāpatti adinnādānapārājikāpattiyā
manussaviggahapārājikāpattiyā uttarimanussadhammapārājikāpattiyā
aññabhāgiyā   adinnādānapārājikāpatti  manussaviggahapārājikāpattiyā
uttarimanussadhammapārājikāpattiyā methunadhammapārājikāpattiyā
aññabhāgiyā     manussaviggahapārājikāpatti    uttarimanussadhamma-
pārājikāpattiyā    methunadhammapārājikāpattiyā    adinnādāna-
pārājikāpattiyā    aññabhāgiyā   uttarimanussadhammapārājikāpatti
methunadhammapārājikāpattiyā  adinnādānapārājikāpattiyā  manussaviggaha-
pārājikāpattiyā   aññabhāgiyā   .   evaṃ   āpattādhikaraṇaṃ
āpattādhikaraṇassa aññabhāgiyaṃ.
   {570.2}   Kathañca   āpattādhikaraṇaṃ   āpattādhikaraṇassa
tabbhāgiyaṃ  .  methunadhammapārājikāpatti  methunadhammapārājikāpattiyā
tabbhāgiyā   adinnādānapārājikāpatti   adinnādānapārājikāpattiyā
tabbhāgiyā      manussaviggahapārājikāpatti     manussaviggaha-
pārājikāpattiyā    tabbhāgiyā    uttarimanussadhammapārājikāpatti
Uttarimanussadhammapārājikāpattiyā  tabbhāgiyā  .  evaṃ āpattādhikaraṇaṃ
āpattādhikaraṇassa   tabbhāgiyaṃ   .  kiccādhikaraṇaṃ  kiccādhikaraṇassa
tabbhāgiyaṃ. Evaṃ adhikaraṇaṃ adhikaraṇassa tabbhāgiyaṃ.
   [571]  Kiñci  desaṃ lesamattaṃ upādāyāti leso nāma dasa
lesā  jātileso  nāmaleso  gottaleso liṅgaleso āpattileso
pattaleso cīvaraleso upajjhāyaleso ācariyaleso senāsanaleso.
   [572] Jātileso nāma khattiyo diṭṭho hoti pārājikaṃ dhammaṃ
ajjhāpajjanto  aññaṃ  khattiyaṃ  passitvā  codeti  khattiyo  mayā
diṭṭho  pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpannosi  assamaṇosi  asakyaputtiyosi
natthi  tayā  saddhiṃ  uposatho  vā  pavāraṇā vā saṅghakammaṃ vāti
āpatti  vācāya  vācāya  saṅghādisesassa  .  brāhmaṇo  diṭṭho
hoti  .pe.  vesso  diṭṭho  hoti  .pe. suddo diṭṭho hoti
pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpajjanto  aññaṃ  suddaṃ  passitvā  codeti
suddo  mayā  diṭṭho  pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpannosi  assamaṇosi
asakyaputtiyosi  .pe.  saṅghakammaṃ  vāti  āpatti  vācāya vācāya
saṅghādisesassa.
   [573] Nāmaleso nāma buddharakkhito diṭṭho hoti .pe. Dhammarakkhito
diṭṭho  hoti  .pe.  saṅgharakkhito  diṭṭho  hoti  pārājikaṃ dhammaṃ
ajjhāpajjanto  aññaṃ saṅgharakkhitaṃ passitvā codeti saṅgharakkhito mayā
diṭṭho  pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpannosi  assamaṇosi  asakyaputtiyosi
.pe. Saṅghakammaṃ vāti āpatti vācāya vācāya saṅghādisesassa.
   [574]  Gottaleso  nāma  gotamo  diṭṭho  hoti  .pe.
Moggallāno  diṭṭho  hoti  .pe. kaccāyano diṭṭho hoti .pe.
Vāsiṭṭho  diṭṭho  hoti  pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpajjanto  aññaṃ
vāsiṭṭhaṃ  passitvā  codeti  vāsiṭṭho mayā diṭṭho pārājikaṃ dhammaṃ
ajjhāpannosi   assamaṇosi   asakyaputtiyosi   .pe.  saṅghakammaṃ
vāti āpatti vācāya vācāya saṅghādisesassa.
   [575]  Liṅgaleso  nāma  dīgho diṭṭho hoti .pe. rasso
diṭṭho  hoti  .pe.  kaṇho  diṭṭho  hoti  .pe.  odāto
diṭṭho  hoti  pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpajjanto  aññaṃ  odātaṃ
passitvā  codeti  odāto  mayā  diṭṭho  pārājikaṃ  dhammaṃ
ajjhāpannosi   assamaṇosi   asakyaputtiyosi   .pe.  saṅghakammaṃ
vāti āpatti vācāya vācāya saṅghādisesassa.
   [576]  Āpattileso  nāma  lahukaṃ  āpattiṃ  ajjhāpajjanto
diṭṭho  hoti tañce pārājikena dhammena codeti diṭṭho mayā 1-
pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpannosi  assamaṇosi  asakyaputtiyosi  .pe.
Saṅghakammaṃ vāti āpatti vācāya vācāya saṅghādisesassa.
   [577]  Pattaleso  nāma  lohapattadharo diṭṭho hoti .pe.
Mattikāpattadharo  diṭṭho  hoti  .pe.  sāṭakapattadharo diṭṭho hoti
@Footnote: 1 yuropiyapotthake idaṃ pāṭhadvayaṃ na dissati.
.pe.  Sumbhakapattadharo  diṭṭho  hoti pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpajjanto
aññaṃ  sumbhakapattadharaṃ  passitvā  codeti sumbhakapattadharo mayā diṭṭho
pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpannosi  assamaṇosi  asakyaputtiyosi  .pe.
Saṅghakammaṃ vāti āpatti vācāya vācāya saṅghādisesassa.
   [578] Cīvaraleso nāma paṃsukūliko diṭṭho hoti .pe. Gahapaticīvaradharo
diṭṭho   hoti   pārājikaṃ   dhammaṃ   ajjhāpajjanto   aññaṃ
gahapaticīvaradharaṃ  passitvā  codeti  gahapaticīvaradharo  mayā  diṭṭho
pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpannosi  assamaṇosi  asakyaputtiyosi  .pe.
Saṅghakammaṃ vāti āpatti vācāya vācāya saṅghādisesassa.
   [579] Upajjhāyaleso nāma itthannāmassa saddhivihāriko diṭṭho
hoti  pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpajjanto aññaṃ itthannāmassa saddhivihārikaṃ
passitvā  codeti itthannāmassa saddhivihāriko mayā diṭṭho pārājikaṃ
dhammaṃ  ajjhāpannosi  assamaṇosi  asakyaputtiyosi  .pe.  saṅghakammaṃ
vāti āpatti vācāya vācāya saṅghādisesassa.
   [580]  Ācariyaleso nāma itthannāmassa antevāsiko diṭṭho
hoti  pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpajjanto aññaṃ itthannāmassa antevāsikaṃ
passitvā  codeti itthannāmassa antevāsiko mayā diṭṭho pārājikaṃ
dhammaṃ  ajjhāpannosi  assamaṇosi  asakyaputtiyosi  .pe.  saṅghakammaṃ
vāti āpatti vācāya vācāya saṅghādisesassa.
   [581] Senāsanaleso nāma itthannāmassa senāsanavāsiko diṭṭho
Hoti pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpajjanto aññaṃ itthannāmassa senāsanavāsikaṃ
passitvā  codeti  itthannāmassa  senāsanavāsiko  mayā  diṭṭho
pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpannosi  assamaṇosi  asakyaputtiyosi  natthi
tayā  saddhiṃ  uposatho  vā pavāraṇā vā saṅghakammaṃ vāti āpatti
vācāya vācāya saṅghādisesassa.
   [582] Pārājikena dhammenāti catunnaṃ aññatarena. Anuddhaṃseyyāti
codeti vā codāpeti vā . appevanāma naṃ imamhā brahmacariyā
cāveyyanti  bhikkhubhāvā  cāveyyaṃ  samaṇadhammā  cāveyyaṃ sīlakkhandhā
cāveyyaṃ tapoguṇā cāveyyaṃ.
   [583] Tato aparena samayenāti yasmiṃ khaṇe anuddhaṃsito hoti
taṃ  khaṇaṃ  taṃ  layaṃ taṃ muhuttaṃ vītivatte . samanuggāhiyamānoti yena
vatthunā  anuddhaṃsito  hoti  tasmiṃ  vatthusmiṃ  samanuggāhiyamāno .
Asamanuggāhiyamānoti na kenaci vuccamāno.
   [584]  Adhikaraṇaṃ  nāma  cattāri  adhikaraṇāni  vivādādhikaraṇaṃ
anuvādādhikaraṇaṃ 1- āpattādhikaraṇaṃ kiccādhikaraṇaṃ.
   [585] Koci deso lesamatto upādinnoti tesaṃ dasannaṃ lesānaṃ
aññataro leso upādinno hoti.
   [586]  Bhikkhu  ca  dosaṃ  patiṭṭhātīti  tucchakaṃ  mayaṃ  bhaṇitaṃ
musā  mayā  bhaṇitaṃ  abhūtaṃ  mayā bhaṇitaṃ ajānantena mayā bhaṇitaṃ .
@Footnote: 1 ayaṃ pāṭho sabbattha na dissati.
Saṅghādisesoti .pe. Tenapi vuccati saṅghādisesoti.
   [587] Bhikkhu saṅghādisesaṃ ajjhāpajjanto diṭṭho hoti saṅghādisese
saṅghādisesadiṭṭhi  hoti  tañce  pārājikena  codeti  assamaṇosi
asakyaputtiyosi natthi tayā saddhiṃ uposatho vā pavāraṇā vā saṅghakammaṃ
vāti  evaṃpi  āpattaññabhāgiyaṃ  hoti leso ca upādinno āpatti
vācāya vācāya saṅghādisesassa.
   {587.1} Bhikkhu saṅghādisesaṃ ajjhāpajjanto diṭṭho hoti saṅghādisese
thullaccayadiṭṭhi  hoti  tañce  pārājikena codeti assamaṇosi .pe.
Saṅghakammaṃ  vāti  evaṃpi āpattaññabhāgiyaṃ hoti leso ca upādinno
āpatti vācāya vācāya saṅghādisesassa.
   {587.2} Bhikkhu saṅghādisesaṃ ajjhāpajjanto diṭṭho hoti saṅghādisese
pācittiyadiṭṭhi  hoti  tañce  pārājikena codeti assamaṇosi .pe.
Saṅghakammaṃ  vāti  evaṃpi āpattaññabhāgiyaṃ hoti leso ca upādinno
āpatti vācāya vācāya saṅghādisesassa.
   {587.3}  Bhikkhu  saṅghādisesaṃ  ajjhāpajjanto  diṭṭho  hoti
saṅghādisese   pāṭidesanīyadiṭṭhi   hoti   .pe.  saṅghādisese
dukkaṭadiṭṭhi  hoti  .pe.  saṅghādisese  dubbhāsitadiṭṭhi  hoti
tañce pārājikena codeti assamaṇosi .pe. saṅghakammaṃ vāti evaṃpi
āpattaññabhāgiyaṃ hoti leso ca upādinno āpatti vācāya vācāya
saṅghādisesassa.
   [588] Bhikkhu thullaccayaṃ ajjhāpajjanto diṭṭho hoti thullaccaye
thullaccayadiṭṭhi  hoti  .pe.  thullaccaye  pācittiyadiṭṭhi hoti .pe.
Thullaccaye  pāṭidesanīyadiṭṭhi  hoti  .pe.  thullaccaye  dukkaṭadiṭṭhi
hoti  .pe.  thullaccaye  dubbhāsitadiṭṭhi  hoti  .pe.  thullaccaye
saṅghādisesadiṭṭhi  hoti  tañce  pārājikena  codeti  assamaṇosi
.pe.  saṅghakammaṃ  vāti  evaṃpi  āpattaññabhāgiyaṃ  hoti leso ca
upādinno āpatti vācāya vācāya saṅghādisesassa.
   {588.1}  Bhikkhu pācittiyaṃ ajjhāpajjanto diṭṭho hoti .pe.
Bhikkhu  pāṭidesanīyaṃ  ajjhāpajjanto diṭṭho hoti .pe. bhikkhu dukkaṭaṃ
ajjhāpajjanto  diṭṭho  hoti  .pe. bhikkhu dubbhāsitaṃ ajjhāpajjanto
diṭṭho  hoti  dubbhāsite  dubbhāsitadiṭṭhi  hoti  .pe.  dubbhāsite
saṅghādisesadiṭṭhi  hoti  .pe. dubbhāsite thullaccayadiṭṭhi hoti .pe.
Dubbhāsite pācittiyadiṭṭhi hoti .pe. dubbhāsite pāṭidesanīyadiṭṭhi hoti
.pe.  dubbhāsite  dukkaṭadiṭṭhi  hoti  tañce  pārājikena codeti
assamaṇosi  .pe.  saṅghakammaṃ  vāti  evaṃpi  āpattaññabhāgiyaṃ hoti
leso ca upādinno āpatti vācāya vācāya saṅghādisesassa.
           Ekekaṃ mūlaṃ kātūna cakkaṃ bandhitabbaṃ.
   [589] Bhikkhu saṅghādisesaṃ ajjhāpajjanto diṭṭho hoti saṅghādisese
saṅghādisesadiṭṭhi   hoti   tañce   pārājikena   codāpeti
assamaṇosi  .pe.  saṅghakammaṃ  vāti  evaṃpi  āpattaññabhāgiyaṃ
hoti leso ca upādinno āpatti vācāya vācāya saṅghādisesassa.
Bhikkhu  saṅghādisesaṃ  ajjhāpajjanto  diṭṭho  hoti  saṅghādisese
Thullaccayadiṭṭhi  hoti  .pe.  saṅghādisese  pācittiyadiṭṭhi  hoti
.pe.  saṅghādisese  pāṭidesanīyadiṭṭhi  hoti  .pe.  saṅghādisese
dukkaṭadiṭṭhi  hoti  .pe.  saṅghādisese  dubbhāsitadiṭṭhi hoti tañce
pārājikena  codāpeti  assamaṇosi  .pe.  saṅghakammaṃ vāti evaṃpi
āpattaññabhāgiyaṃ  hoti  leso  ca  upādinno  āpatti  vācāya
vācāya saṅghādisesassa.
   [590] Bhikkhu thullaccayaṃ ajjhāpajjanto diṭṭho hoti thullaccaye
thullaccayadiṭṭhi  hoti  .pe.  thullaccaye  pācittiyadiṭṭhi hoti .pe.
Thullaccaye  pāṭidesanīyadiṭṭhi  hoti  .pe.  thullaccaye  dukkaṭadiṭṭhi
hoti  .pe.  thullaccaye  dubbhāsitadiṭṭhi  hoti  .pe.  thullaccaye
saṅghādisesadiṭṭhi  hoti  tañce  pārājikena  codāpeti  assamaṇosi
.pe.  saṅghakammaṃ  vāti  evaṃpi  āpattaññabhāgiyaṃ  hoti  leso
ca upādinno āpatti vācāya vācāya saṅghādisesassa.
   {590.1}  Bhikkhu pācittiyaṃ ajjhāpajjanto diṭṭho hoti .pe.
Bhikkhu  pāṭidesanīyaṃ  ajjhāpajjanto diṭṭho hoti .pe. bhikkhu dukkaṭaṃ
ajjhāpajjanto diṭṭho hoti .pe. dubbhāsitaṃ ajjhāpajjanto diṭṭho hoti
dubbhāsite  dubbhāsitadiṭṭhi  hoti  .pe.  dubbhāsite saṅghādisesadiṭṭhi
hoti  .pe.  dubbhāsite  thullaccayadiṭṭhi  hoti  .pe.  dubbhāsite
pācittiyadiṭṭhi  hoti  .pe. dubbhāsite pāṭidesanīyadiṭṭhi hoti .pe.
Dubbhāsite  dukkaṭadiṭṭhi  hoti  tañce  pārājikena  codāpeti
Assamaṇosi  asakyaputtiyosi  natthi  tayā  saddhiṃ  uposatho  vā
pavāraṇā  vā  saṅghakammaṃ  vāti  evaṃpi  āpattaññabhāgiyaṃ  hoti
leso ca upādinno āpatti vācāya vācāya saṅghādisesassa.
   [591]  Anāpatti  tathāsaññī  codeti  vā  codāpeti vā
ummattakassa ādikammikassāti.
               Navamasaṅghādisesaṃ niṭṭhitaṃ.
                  ----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 386-397. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=7641              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=7641              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=566&items=26              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=52              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=564              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=2248              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=2248              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]