ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

                 Ekādasamasaṅghādisesaṃ
   [602] Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane
kalandakanivāpe  .  tena  kho pana samayena devadatto saṅghabhedāya
parakkamati  cakkabhedāya  .  bhikkhū  evamāhaṃsu adhammavādī devadatto
avinayavādī devadatto kathaṃ hi nāma devadatto saṅghabhedāya parakkamissati
cakkabhedāyāti . evaṃ vutte kokāliko kaṭamorakatissako khaṇḍadeviyā
putto samuddadatto te bhikkhū etadavocuṃ mā āyasmanto evaṃ avacuttha
dhammavādī  devadatto  vinayavādī  devadatto  amhākañca  devadatto
chandañca  ruciñca  ādāya voharati jānāti no bhāsati amhākampetaṃ
khamatīti . ye te bhikkhū appicchā .pe. Te ujjhāyanti khīyanti vipācenti
kathaṃ hi nāma bhikkhū devadattassa saṅghabhedāya parakkamantassa anuvattakā
bhavissanti  vaggavādakāti  .  athakho  te  bhikkhū bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ . athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ
sannipātāpetvā bhikkhū paṭipucchi saccaṃ kira bhikkhave bhikkhū devadattassa
saṅghabhedāya  parakkamantassa  anuvattakā  vaggavādakāti  .  saccaṃ
bhagavāti  .  vigarahi  buddho  bhagavā  ananucchavikaṃ  bhikkhave  tesaṃ
moghapurisānaṃ  .pe. kathaṃ hi nāma te bhikkhave moghapurisā devadattassa
saṅghabhedāya   parakkamantassa  anuvattakā  bhavissanti  vaggavādakā
Netaṃ  bhikkhave  appasannānaṃ  vā  pasādāya  .pe.  evañca
pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {602.1}  tasseva kho pana bhikkhussa bhikkhū honti anuvattakā
vaggavādakā eko vā dve vā tayo vā te evaṃ vadeyyuṃ mā āyasmanto
etaṃ bhikkhuṃ kiñci avacuttha dhammavādī ceso bhikkhu vinayavādī ceso bhikkhu
amhākañceso  bhikkhu  chandañca ruciñca ādāya voharati jānāti no
bhāsati  amhākampetaṃ khamatīti . te bhikkhū bhikkhūhi evamassu vacanīyā
mā āyasmanto evaṃ avacuttha na ceso bhikkhu dhammavādī na ceso
bhikkhu   vinayavādī  mā  āyasmantānampi  saṅghabhedo  ruccittha
sametāyasmantānaṃ saṅghena samaggo hi saṅgho sammodamāno avivadamāno
ekuddeso  phāsu viharatīti . evañca te bhikkhū bhikkhūhi vuccamānā
tatheva  paggaṇheyyuṃ  te  bhikkhū  bhikkhūhi  yāvatatiyaṃ  samanubhāsitabbā
tassa paṭinissaggāya . yāvatatiyañce samanubhāsiyamānā taṃ paṭinissajjeyyuṃ
iccetaṃ kusalaṃ no ce paṭinissajjeyyuṃ saṅghādisesoti.
   [603]  Tasseva  kho panāti tassa saṅghabhedakassa bhikkhuno .
Bhikkhū  hontīti  aññe  bhikkhū  honti  .  anuvattakāti  yaṃdiṭṭhiko
hoti yaṃkhantiko yaṃruciko tepi taṃdiṭṭhikā honti taṃkhantikā taṃrucikā .
Vaggavādakāti  tassa  vaṇṇāya  pakkhāya ṭhitā honti . eko vā
dve  vā tayo vāti eko vā hoti dve vā tayo vā te
evaṃ  vadeyyuṃ mā āyasmanto etaṃ bhikkhuṃ kiñci avacuttha dhammavādī
Ceso  bhikkhu  vinayavādī  ceso bhikkhu amhākañceso bhikkhu chandañca
ruciñca ādāya voharati jānāti no bhāsati amhākampetaṃ khamatīti.
   [604] Te bhikkhūti ye te anuvattakā bhikkhū. Bhikkhūhīti aññehi
bhikkhūhi . ye passanti ye suṇanti tehi vattabbā mā āyasmanto
evaṃ avacuttha na ceso bhikkhu dhammavādī na ceso bhikkhu vinayavādī mā
āyasmantānampi  saṅghabhedo  ruccittha  sametāyasmantānaṃ  saṅghena
samaggo  hi  saṅgho  sammodamāno  avivadamāno  ekuddeso phāsu
viharatīti  .  dutiyampi  vattabbā  tatiyampi  vattabbā  .  sace
paṭinissajjanti  iccetaṃ  kusalaṃ  no  ce  paṭinissajjanti  āpatti
dukkaṭassa  .  sutvā  na  vadanti āpatti dukkaṭassa . te bhikkhū
saṅghamajjhaṃpi   ākaḍḍhitvā  vattabbā  mā  āyasmanto  evaṃ
avacuttha  na  ceso bhikkhu dhammavādī na ceso bhikkhu vinayavādī mā
āyasmantānampi  saṅghabhedo  ruccittha  sametāyasmantānaṃ  saṅghena
samaggo  hi  saṅgho  sammodamāno  avivadamāno  ekuddeso phāsu
viharatīti . dutiyampi vattabbā tatiyampi vattabbā . Sace paṭinissajjanti
iccetaṃ kusalaṃ no ce paṭinissajjanti āpatti dukkaṭassa.
   [605]  Te  bhikkhū  bhikkhūhi  samanubhāsitabbā . evañca pana
bhikkhave  samanubhāsitabbā  .  byattena  bhikkhunā  paṭibalena  saṅgho
ñāpetabbo
   {605.1} suṇātu me bhante saṅgho itthannāmo ca itthannāmo
ca  bhikkhū itthannāmassa bhikkhuno saṅghabhedāya parakkamantassa anuvattakā
Vaggavādakā . te taṃ vatthuṃ nappaṭinissajjanti . Yadi saṅghassa pattakallaṃ
saṅgho  itthannāmañca  itthannāmañca  bhikkhū  samanubhāseyya  tassa
vatthussa paṭinissaggāya. Esā ñatti.
   {605.2} Suṇātu me bhante saṅgho itthannāmo ca itthannāmo ca
bhikkhū  itthannāmassa  bhikkhuno  saṅghabhedāya  parakkamantassa anuvattakā
vaggavādakā . te taṃ vatthuṃ nappaṭinissajjanti . saṅgho itthannāmañca
itthannāmañca  bhikkhū  samanubhāsati  tassa  vatthussa  paṭinissaggāya .
Yassāyasmato  khamati  itthannāmassa  ca  itthannāmassa  ca  bhikkhūnaṃ
samanubhāsanā  tassa  vatthussa  paṭinissaggāya  so  tuṇhassa  yassa
nakkhamati so bhāseyya.
   {605.3} Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi .pe. Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi.
Suṇātu  me  bhante  saṅgho  itthannāmo ca itthannāmo ca bhikkhū
itthannāmassa  bhikkhuno  saṅghabhedāya  parakkamantassa  anuvattakā vagga
vādakā  .  te taṃ vatthuṃ nappaṭinissajjanti . saṅgho itthannāmañca
itthannāmañca  bhikkhū  samanubhāsati  tassa  vatthussa  paṭinissaggāya .
Yassāyasmato  khamati  itthannāmassa  ca  itthannāmassa  ca  bhikkhūnaṃ
samanubhāsanā  tassa  vatthussa  paṭinissaggāya  so  tuṇhassa  yassa
nakkhamati so bhāseyya.
   {605.4} Samanubhaṭṭhā saṅghena itthannāmo ca itthannāmo ca bhikkhū
tassa vatthussa paṭinissaggāya . khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ
dhārayāmīti.
   [606]  Ñattiyā  dukkaṭaṃ  dvīhi  kammavācāhi  thullaccayā
Kammavācāpariyosāne  āpatti  saṅghādisesassa  .  saṅghādisesaṃ
ajjhāpajjantānaṃ  ñattiyā  dukkaṭaṃ  dvīhi  kammavācāhi  thullaccayā
paṭippassambhanti  .  dve  tayo  ekato  samanubhāsitabbā  taduttari
na samanubhāsitabbā. Saṅghādisesoti .pe. Tenapi vuccati saṅghādisesoti.
   [607]  Dhammakamme  dhammakammasaññī  nappaṭinissajjanti  āpatti
saṅghādisesassa  .  dhammakamme  vematikā  nappaṭinissajjanti  āpatti
saṅghādisesassa  .  dhammakamme  adhammakammasaññī  nappaṭinissajjanti
āpatti  saṅghādisesassa  .  adhammakamme  dhammakammasaññī  āpatti
dukkaṭassa . adhammakamme vematikā āpatti dukkaṭassa . adhammakamme
adhammakammasaññī āpatti dukkaṭassa.
   [608]  Anāpatti asamanubhāsantānaṃ paṭinissajjantānaṃ ummattakānaṃ
khittacittānaṃ vedanaṭṭānaṃ ādikammikānanti.
               Ekādasamasaṅghādisesaṃ niṭṭhitaṃ.
                     -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 405-409. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=8011              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=8011              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=602&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=54              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=600              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=2616              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=2616              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]