ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

                   Aniyatakaṇḍaṃ
ime kho panāyasmanto dve aniyatā dhammā uddesaṃ āgacchanti.
                  Paṭhamāniyato
   [633] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena āyasmā udāyi
sāvatthiyaṃ  kulupako  hoti  bahukāni kulāni upasaṅkamati . tena kho
pana  samayena  āyasmato  udāyissa  upaṭṭhākakulassa  kumārikā
aññatarassa  kulassa  kumārakassa  dinnā  hoti  . athakho āyasmā
udāyi  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya  yena  taṃ  kulaṃ
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  manusse pucchi kahaṃ itthannāmāti . te
evamāhaṃsu dinnā bhante amukassa kulassa kumārakassāti . tampi kho
kulaṃ āyasmato udāyissa upaṭṭhākaṃ hoti . athakho āyasmā udāyi
yena  taṃ  kulaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  manusse  pucchi  kahaṃ
itthannāmāti  .  esayya  ovarake nisinnāti . athakho āyasmā
udāyi  yena  sā  kumārikā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  tassā
kumārikāya saddhiṃ eko ekāya raho paṭicchanne āsane alaṅkammaniye
nisajjaṃ kappesi kālayuttaṃ samullapanto kālayuttaṃ dhammaṃ bhaṇanto.
   [634] Tena kho pana samayena visākhā migāramātā bahuputtā
hoti  bahunattā  arogaputtā  aroganattā  abhimaṅgalasammatā .
Manussā  yaññesu  chaṇesu  ussavesu  visākhaṃ  migāramātaraṃ  paṭhamaṃ
bhojenti . athakho visākhā migāramātā nimantitā taṃ kulaṃ agamāsi.
Addasā  kho  visākhā  migāramātā  āyasmantaṃ  udāyiṃ  tassā
kumārikāya saddhiṃ ekaṃ ekāya raho paṭicchanne āsane alaṅkammaniye
nisinnaṃ  disvāna  āyasmantaṃ  udāyiṃ etadavoca idaṃ bhante nacchannaṃ
nappaṭirūpaṃ yaṃ ayyo mātugāmena saddhiṃ eko ekāya raho paṭicchanne
āsane  alaṅkammaniye  nisajjaṃ  kappeti  kiñcāpi  bhante  ayyo
anatthiko  tena dhammena apica dussaddhāpayā appasannā manussāti .
Evaṃpi  kho  āyasmā  udāyi  visākhāya  migāramātuyā vuccamāno
nādiyi  .  athakho visākhā migāramātā nikkhamitvā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ
ārocesi . ye te bhikkhū appicchā santuṭṭhā .pe. Te ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  āyasmā  udāyi mātugāmena
saddhiṃ  eko  ekāya  raho  paṭicchanne  āsane  alaṅkammaniye
nisajjaṃ  kappessatīti  .  athakho  te  bhikkhū  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  .pe.  saccaṃ kira tvaṃ udāyi mātugāmena saddhiṃ eko
ekāya  raho paṭicchanne āsane alaṅkammaniye nisajjaṃ kappesīti .
Saccaṃ  bhagavāti  .  vigarahi  buddho  bhagavā  ananucchavikaṃ  moghapurisa
ananulomikaṃ  .pe.  kathaṃ  hi nāma tvaṃ moghapurisa mātugāmena saddhiṃ
eko ekāya raho paṭicchanne āsane alaṅkammaniye nisajjaṃ kappessasi
netaṃ  moghapurisa  appasannānaṃ  vā  pasādāya  .pe. evañca pana
Bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {634.1} yo pana bhikkhu mātugāmena saddhiṃ eko ekāya raho
paṭicchanne  āsane  alaṅkammaniye  nisajjaṃ  kappeyya  tamenaṃ
saddheyyavacasā  upāsikā  disvā  tiṇṇaṃ  dhammānaṃ  aññatarena
vadeyya pārājikena vā saṅghādisesena vā pācittiyena vā nisajjaṃ
bhikkhu  paṭijānamāno  tiṇṇaṃ  dhammānaṃ  aññatarena  kāretabbo
pārājikena vā saṅghādisesena vā pācittiyena vā yena vā sā
saddheyyavacasā upāsikā vadeyya tena so bhikkhu kāretabbo . Ayaṃ
dhammo aniyatoti.
   [635]  Yo  panāti yo yādiso .pe. bhikkhūti .pe. ayaṃ
imasmiṃ  atthe  adhippeto  bhikkhūti  .  mātugāmo nāma manussitthī
na  yakkhī  na petī na tiracchānagatā antamaso tadahujātāpi dārikā
pageva mahantatarī 1- . saddhinti ekato. Eko ekāyāti bhikkhu ceva
hoti mātugāmo ca . raho nāma cakkhussa raho sotassa raho .
Cakkhussa  raho  nāma na sakkā hoti akkhiṃ vā nikhaniyamāne bhamukaṃ
vā  ukkhipiyamāne  sīsaṃ vā ukkhipiyamāne passituṃ . sotassa raho
nāma  na  sakkā  hoti pakatikathā sotuṃ . paṭicchannaṃ nāma āsanaṃ
kuḍḍena  vā  kavāṭena  vā  kilañjena  vā  sāṇipākārena vā
rukkhena  vā  thambhena  vā koṭṭhaḷiyā vā yena kenaci paṭicchannaṃ
hoti  .  alaṅkammaniyeti  sakkā  hoti methunaṃ dhammaṃ paṭisevituṃ .
@Footnote: 1 Yu. Ma. Rā. mahattarī.
Nisajjaṃ  kappeyyāti  mātugāme nisinne bhikkhu upanisinno vā hoti
upanipanno  vā  bhikkhu  nisinne  mātugāmo  upanisinno vā hoti
upanipanno vā ubho vā nisinnā honti ubho vā nipannā.
   [636]  Saddheyyavacasā  nāma  āgataphalā  abhisametāvinī
viññātasāsanā . upāsikā nāma buddhaṃ saraṇaṃ gatā dhammaṃ saraṇaṃ gatā
saṅghaṃ saraṇaṃ gatā. Disvāti passitvā.
   [637]  Tiṇṇaṃ  dhammānaṃ  aññatarena vadeyya pārājikena vā
saṅghādisesena  vā  pācittiyena  vā  nisajjaṃ  bhikkhu paṭijānamāno
tiṇṇaṃ dhammānaṃ aññatarena kāretabbo pārājikena vā saṅghādisesena
vā pācittiyena vā yena vā sā saddheyyavacasā upāsikā vadeyya
tena so bhikkhu kāretabbo.
   [638]  Sā ce evaṃ vadeyya ayyo mayā diṭṭho nisinno
mātugāmassa  methunaṃ dhammaṃ paṭisevantoti so ce 1- taṃ paṭijānāti
āpattiyā kāretabbo . sā ce evaṃ vadeyya ayyo mayā diṭṭho
nisinno  mātugāmassa  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevantoti  so ce evaṃ
vadeyya  saccāhaṃ  nisinno  no  ca  kho methunaṃ dhammaṃ paṭisevinti
nisajjāya kāretabbo . sā ce evaṃ vadeyya ayyo mayā diṭṭho
nisinno  mātugāmassa  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevantoti  so ce evaṃ
vadeyya nāhaṃ nisinno apica kho nipannoti nipajjāya kāretabbo .
@Footnote: 1 Yu. Ma. ca.
Sā  ce  evaṃ  vadeyya ayyo mayā diṭṭho nisinno mātugāmassa
methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevantoti  so  ce  evaṃ  vadeyya  nāhaṃ
nisinno apica kho ṭhitoti na kāretabbo.
   [639]  Sā ce evaṃ vadeyya ayyo mayā diṭṭho nipanno
mātugāmassa  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevantoti  so  ce taṃ paṭijānāti
āpattiyā kāretabbo . sā ce evaṃ vadeyya ayyo mayā diṭṭho
nipanno  mātugāmassa  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevantoti  so ce evaṃ
vadeyya  saccāhaṃ  nipanno  no  ca  kho methunaṃ dhammaṃ paṭisevinti
nipajjāya kāretabbo . sā ce evaṃ vadeyya ayyo mayā diṭṭho
nipanno  mātugāmassa  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevantoti  so ce evaṃ
vadeyya nāhaṃ nipanno apica kho nisinnoti nisajjāya kāretabbo .
Sā  ce  evaṃ  vadeyya ayyo mayā diṭṭho nipanno mātugāmassa
methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevantoti  so ce evaṃ vadeyya nāhaṃ nipanno
apica kho ṭhitoti na kāretabbo.
   [640]  Sā ce evaṃ vadeyya ayyo mayā diṭṭho nisinno
mātugāmena  saddhiṃ kāyasaṃsaggaṃ samāpajjantoti so ce taṃ paṭijānāti
āpattiyā kāretabbo . sā ce evaṃ vadeyya ayyo mayā diṭṭho
nisinno  mātugāmena saddhiṃ kāyasaṃsaggaṃ samāpajjantoti so ce evaṃ
vadeyya  saccāhaṃ  nisinno  no  ca  kho  kāyasaṃsaggaṃ samāpajjinti
nisajjāya  kāretabbo  .pe.  nāhaṃ  nisinno apica kho nipannoti
Nipajjāya  kāretabbo  .pe.  nāhaṃ  nisinno  apica  kho ṭhitoti
na kāretabbo.
   [641]  Sā ce evaṃ vadeyya ayyo mayā diṭṭho nipanno
mātugāmena  saddhiṃ kāyasaṃsaggaṃ samāpajjantoti so ce taṃ paṭijānāti
āpattiyā kāretabbo . sā ce evaṃ vadeyya ayyo mayā diṭṭho
nipanno  mātugāmena saddhiṃ kāyasaṃsaggaṃ samāpajjantoti so ce evaṃ
vadeyya  saccāhaṃ  nipanno  no  ca  kho  kāyasaṃsaggaṃ samāpajjinti
nipajjāya  kāretabbo  .pe.  nāhaṃ  nipanno apica kho nisinnoti
nisajjāya  kāretabbo  .pe.  nāhaṃ  nipanno  apica  kho ṭhitoti
na kāretabbo.
   [642] Sā ce evaṃ vadeyya ayyo mayā diṭṭho mātugāmena
saddhiṃ eko ekāya raho paṭicchanne āsane alaṅkammaniye nisinnoti
so  ce taṃ paṭijānāti nisajjāya kāretabbo .pe. nāhaṃ nisinno
apica  kho  nipannoti  nipajjāya  kāretabbo .pe. nāhaṃ nisinno
apica kho ṭhitoti na kāretabbo.
   [643] Sā ce evaṃ vadeyya ayyo mayā diṭṭho mātugāmena
saddhiṃ eko ekāya raho paṭicchanne āsane alaṅkammaniye nipannoti
so  ce taṃ paṭijānāti nipajjāya kāretabbo .pe. nāhaṃ nipanno
apica  kho  nisinnoti  nisajjāya  kāretabbo .pe. nāhaṃ nipanno
apica kho ṭhitoti na kāretabbo.
   [644]  Aniyatoti na niyato pārājikaṃ vā saṅghādiseso vā
pācittiyaṃ vā.
   [645] Gamanaṃ paṭijānāti nisajjaṃ paṭijānāti āpattiṃ paṭijānāti
āpattiyā  kāretabbo  .  gamanaṃ  paṭijānāti nisajjaṃ nappaṭijānāti
āpattiṃ  paṭijānāti  āpattiyā  kāretabbo  .  gamanaṃ paṭijānāti
nisajjaṃ  paṭijānāti  āpattiṃ  nappaṭijānāti nisajjāya kāretabbo .
Gamanaṃ  paṭijānāti  nisajjaṃ  nappaṭijānāti  āpattiṃ  nappaṭijānāti na
kāretabbo  .  gamanaṃ  nappaṭijānāti  nisajjaṃ  paṭijānāti  āpattiṃ
paṭijānāti  āpattiyā  kāretabbo  .  gamanaṃ nappaṭijānāti nisajjaṃ
nappaṭijānāti  āpattiṃ  paṭijānāti  āpattiyā kāretabbo . gamanaṃ
nappaṭijānāti  nisajjaṃ  paṭijānāti  āpattiṃ  nappaṭijānāti  nisajjāya
kāretabbo  .  gamanaṃ  nappaṭijānāti  nisajjaṃ nappaṭijānāti āpattiṃ
nappaṭijānāti na kāretabbo.
               Paṭhamo aniyato niṭṭhito.
                    --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 431-437. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=8522              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=8522              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=633&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=58              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=631              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=3136              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=3136              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]