ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

   [38]  Tisso itthiyo manussitthī amanussitthī tiracchānagatitthī .
Tayo  ubhatobyañjanakā  manussaubhatobyañjanako  amanussaubhatobyañjanako
tiracchānagataubhatobyañjanako   .   tayo  paṇḍakā  manussapaṇḍako
amanussapaṇḍako  tiracchānagatapaṇḍako  .  tayo  purisā  manussapuriso
amanussapuriso tiracchānagatapuriso.
   {38.1}  Manussitthiyā tayo magge methunaṃ dhammaṃ paṭisevantassa
āpatti  pārājikassa vaccamagge passāvamagge mukhe . amanussitthiyā
.pe. tiracchānagatitthiyā tayo magge methunaṃ dhammaṃ paṭisevantassa āpatti
pārājikassa  vaccamagge passāvamagge mukhe . manussaubhatobyañjanakassa
.pe.  amanussaubhatobyañjanakassa  .pe.  tiracchānagataubhatobyañjanakassa
Tayo  magge  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevantassa  āpatti  pārājikassa
vaccamagge  passāvamagge  mukhe  .  manussapaṇḍakassa  dve  magge
methunaṃ  dhammaṃ paṭisevantassa āpatti pārājikassa vaccamagge mukhe .
Amanussapaṇḍakassa  .pe.  tiracchānagatapaṇḍakassa  .pe.  amanussapurisassa
.pe.  tiracchānagatapurisassa  dve  magge methunaṃ dhammaṃ paṭisevantassa
āpatti pārājikassa vaccamagge mukhe.
   [39]  Bhikkhussa  sevanacittaṃ  upaṭṭhite  manussitthiyā vaccamaggaṃ
aṅgajātaṃ  pavesentassa  āpatti pārājikassa . bhikkhussa sevanacittaṃ
upaṭṭhite  manussitthiyā  passāvamaggaṃ  aṅgajātaṃ pavesentassa āpatti
pārājikassa  .  bhikkhussa  sevanacittaṃ  upaṭṭhite  manussitthiyā  mukhaṃ
aṅgajātaṃ  pavesentassa  āpatti pārājikassa . bhikkhussa sevanacittaṃ
upaṭṭhite amanussitthiyā .pe. tiracchānagatitthiyā manussaubhatobyañjanakassa
amanussaubhatobyañjanakassa   tiracchānagataubhatobyañjanakassa   vaccamaggaṃ
passāvamaggaṃ mukhaṃ aṅgajātaṃ pavesentassa āpatti pārājikassa. Bhikkhussa
sevanacittaṃ upaṭṭhite manussapaṇḍakassa vaccamaggaṃ  .pe.  mukhaṃ aṅgajātaṃ
pavesentassa  āpatti  pārājikassa . bhikkhussa sevanacittaṃ upaṭṭhite
amanussapaṇḍakassa   .pe.   tiracchānagatapaṇḍakassa   manussapurisassa
amanussapurisassa tiracchānagatapurisassa vaccamaggaṃ mukhaṃ aṅgajātaṃ pavesentassa
āpatti pārājikassa.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 52-53. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=995              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=995              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=38&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=7              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=38              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=1&A=6550              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=1&A=6550              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]