ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

   [38]  Tisso itthiyo manussitthi amanussitthi tiracchanagatitthi .
Tayo  ubhatobyanjanaka  manussaubhatobyanjanako  amanussaubhatobyanjanako
tiracchanagataubhatobyanjanako   .   tayo  pandaka  manussapandako
amanussapandako  tiracchanagatapandako  .  tayo  purisa  manussapuriso
amanussapuriso tiracchanagatapuriso.
   {38.1}  Manussitthiya tayo magge methunam dhammam patisevantassa
apatti  parajikassa vaccamagge passavamagge mukhe . amanussitthiya
.pe. tiracchanagatitthiya tayo magge methunam dhammam patisevantassa apatti
parajikassa  vaccamagge passavamagge mukhe . manussaubhatobyanjanakassa
.pe.  amanussaubhatobyanjanakassa  .pe.  tiracchanagataubhatobyanjanakassa
Tayo  magge  methunam  dhammam  patisevantassa  apatti  parajikassa
vaccamagge  passavamagge  mukhe  .  manussapandakassa  dve  magge
methunam  dhammam patisevantassa apatti parajikassa vaccamagge mukhe .
Amanussapandakassa  .pe.  tiracchanagatapandakassa  .pe.  amanussapurisassa
.pe.  tiracchanagatapurisassa  dve  magge methunam dhammam patisevantassa
apatti parajikassa vaccamagge mukhe.
   [39]  Bhikkhussa  sevanacittam  upatthite  manussitthiya vaccamaggam
angajatam  pavesentassa  apatti parajikassa . bhikkhussa sevanacittam
upatthite  manussitthiya  passavamaggam  angajatam pavesentassa apatti
parajikassa  .  bhikkhussa  sevanacittam  upatthite  manussitthiya  mukham
angajatam  pavesentassa  apatti parajikassa . bhikkhussa sevanacittam
upatthite amanussitthiya .pe. tiracchanagatitthiya manussaubhatobyanjanakassa
amanussaubhatobyanjanakassa   tiracchanagataubhatobyanjanakassa   vaccamaggam
passavamaggam mukham angajatam pavesentassa apatti parajikassa. Bhikkhussa
sevanacittam upatthite manussapandakassa vaccamaggam  .pe.  mukham angajatam
pavesentassa  apatti  parajikassa . bhikkhussa sevanacittam upatthite
amanussapandakassa   .pe.   tiracchanagatapandakassa   manussapurisassa
amanussapurisassa tiracchanagatapurisassa vaccamaggam mukham angajatam pavesentassa
apatti parajikassa.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 52-53. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=995&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=995&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=38&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=7              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=38              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=1&A=6550              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=1&A=6550              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]