ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 10 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 2 : Sutta. Tī. Ma.

             Mahāsamayasuttaṃ
   [235]  Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sakkesu viharati
kapilavatthusmiṃ  mahāvane  mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  pañcamattehi
bhikkhusatehi  sabbeheva  arahantehi  . dasahi ca lokadhātūhi devatā
yebhuyyena  sannipatitā  honti  bhagavantaṃ  dassanāya  bhikkhusaṅghañca .
Athakho  catunnaṃ  suddhāvāsakāyikānaṃ devānaṃ 1- etadahosi ayaṃ kho
bhagavā  sakkesu  viharati  kapilavatthusmiṃ  mahāvane mahatā bhikkhusaṅghena
saddhiṃ  pañcamattehi  bhikkhusatehi  sabbeheva  arahantehi  dasahi  ca
lokadhātūhi  devatā  yebhuyyena sannipatitā honti bhagavantaṃ dassanāya
bhikkhusaṅghañca  yannūna  mayampi  yena  bhagavā  tenupasaṅkameyyāma
upasaṅkamitvā bhagavato santike paccekagāthaṃ 2- bhāseyyāmāti.
   {235.1} Athakho tā devatā seyyathāpi nāma balavā puriso
sammiñjitaṃ vā bāhaṃ pasāreyya pasāritaṃ vā bāhaṃ sammiñjeyya evameva
suddhāvāsesu devesu antarahitā bhagavato purato pāturahaṃsu . athakho
tā  devatā  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhaṃsu . ekamantaṃ
ṭhitā kho ekā devatā bhagavato santike imaṃ gāthaṃ abhāsi
   [236] Mahāsamayo pavanasmiṃ
        devakāyā samāgatā
@Footnote: 1 Ma. devatānaṃ. 2 pāyato evaṃ. paccekagāthātipi pāṭhena pana bhavitabbaṃ. Ma.
@paccekaṃ gāthaṃ.
        Āgatamha imaṃ dhammasamayaṃ
        dakkhitāyeva 1- aparājitasaṅghanti.
   [237] Athakho aparā devatā bhagavato santike imaṃ gāthaṃ abhāsi
        tatra bhikkhavo samādahaṃsu
        cittaṃ attano ujukamakaṃsu
        sārathīva nettāni gahetvā
        indriyāni rakkhanti paṇḍitāti.
   [238] Athakho aparā devatā bhagavato santike imaṃ gāthaṃ abhāsi
        chetvā khīlaṃ chetvā palīghaṃ
        indakhīlaṃ ohaccamanejā 2-
        te caranti suddhā vimalā
        cakkhumatā sudantā susūnāgāti 3-.
   [239] Athakho aparā devatā bhagavato santike imaṃ gāthaṃ abhāsi
        ye keci buddhaṃ saraṇaṃ gatāse
        na te gamissanti apāyabhūmiṃ 4-
        pahāya mānusaṃ dehaṃ
        devakāyaṃ paripūressantīti.
   [240]  Athakho  bhagavā  bhikkhū āmantesi yebhuyyena bhikkhave
dasasu  lokadhātūsu  devatā  sannipatitā  honti  tathāgataṃ  dassanāya
@Footnote: 1 Ma. Yu. dakkhitāye. 2 Ma. Yu. ūhaccamanejā. 3 Ma. Yu. susunāgāti.
@4 sabbattha pāyato apāyanti pāṭho dissati.
Bhikkhusaṅghañca  yepi  te  bhikkhave  ahesuṃ  atītamaddhānaṃ  arahanto
sammāsambuddhā  tesampi  bhagavantānaṃ  etaparamāyeva  1-  devatā
sannipatitā  ahesuṃ  seyyathāpi  mayhaṃ  etarahi  yepi te bhikkhave
bhavissanti   anāgatamaddhānaṃ   arahanto  sammāsambuddhā  tesampi
bhagavantānaṃ  etaparamāyeva  2-  devatā  sannipatitā  bhavissanti
seyyathāpi  mayhaṃ etarahi ācikkhissāmi bhikkhave devakāyānaṃ nāmāni
kittayissāmi  bhikkhave  devakāyānaṃ  nāmāni  desissāmi  bhikkhave
devakāyānaṃ  nāmāni  taṃ  suṇātha sādhukaṃ manasikarotha bhāsissāmīti .
Evambhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ. Bhagavā etadavoca
   [241] Silokamanukassāmi      yattha bhummā tadassitā
        ye sitā girigabbharaṃ      pahitattā samāhitā.
        Puthū sīhāva sallīnā      lomahaṃsābhisambhuno
        odātamanasā suddhā     vippasannamanāvilā 3-.
        Bhiyyo pañcasate ñatvā  vane kāpilavatthave
        tato āmantayi satthā    sāvake sāsane rate
        devakāyā abhikkantā    te vijānātha bhikkhavo
        te ca ātappamakaruṃ      sutvā buddhassa sāsanaṃ.
        Tesampāturahu ñāṇaṃ    amanussāna dassanaṃ
        appeke satamaddakkhuṃ    sahassaṃ atha sattariṃ.
        Sataṃ eke sahassānaṃ     amanussānamaddasuṃ
@Footnote: 1-2 Ma. etaṃparamāyeva. 3 Yu. vippasannāmanāvilā.
        Appekenantamaddakkhuṃ    disā sabbā phuṭā ahuṃ.
        Tañca sabbaṃ abhiññāya  vavakkhitvāna 1- cakkhumā
        tato āmantayi satthā    sāvake sāsane rate
        devakāyā abhikkantā    te vijānātha bhikkhavo
        ye vohaṃ kittayissāmi    girāhi anupubbaso.
        Sattasahassā va 2- yakkhā  bhummā kāpilavatthavā
        iddhimanto jutimanto 3-  vaṇṇavanto yasassino
        modamānā abhikkāmuṃ    bhikkhūnaṃ samitiṃ vanaṃ.
        Chasahassā hemavatā      yakkhā nānattavaṇṇino
        iddhimanto jutimanto    vaṇṇavanto yasassino
        modamānā abhikkāmuṃ    bhikkhūnaṃ samitiṃ vanaṃ.
        Sātāgirā tisahassā    yakkhā nānattavaṇṇino
        iddhimanto jutimanto    vaṇṇavanto yasassino
        modamānā abhikkāmuṃ    bhikkhūnaṃ samitiṃ vanaṃ.
        Iccete soḷasasahassā   yakkhā nānattavaṇṇino
        iddhimanto jutimanto    vaṇṇavanto yasassino
        modamānā abhikkāmuṃ    bhikkhūnaṃ samitiṃ vanaṃ.
        Vessāmittā pañcasatā  yakkhā nānattavaṇṇino
        iddhimanto jutimanto    vaṇṇavanto yasassino
@Footnote: 1 vavatthitvānāti vā pāṭho. 2 Ma. te. 3 Sī. Yu. sabbattha jutīmanto.
        Modamānā abhikkāmuṃ    bhikkhūnaṃ samitiṃ vanaṃ.
        Kumbhīro rājagahiko       vepullassa nivesanaṃ
        bhiyyo 1- naṃ satasahassaṃ   yakkhānaṃ payirupāsati.
        Kumbhīro rājagahiko       sopāga samitiṃ vanaṃ.
   [242] Purimañca disaṃ rājā     dhataraṭṭho pasāsati
        gandhabbānaṃ ādhipati     mahārājā yasassi so.
        Puttāpi tassa bahavo     indanāmā mahabbalā 2-
        iddhimanto jutimanto    vaṇṇavanto yasassino
        modamānā abhikkāmuṃ    bhikkhūnaṃ samitiṃ vanaṃ.
        Dakkhiṇañca disaṃ rājā    virūḷho tappasāsati 3-
        kumbhaṇḍānaṃ ādhipati    mahārājā yasassi so.
        Puttāpi tassa bahavo     indanāmā mahabbalā
        iddhimanto jutimanto    vaṇṇavanto yasassino
        modamānā abhikkāmuṃ    bhikkhūnaṃ samitiṃ vanaṃ.
        Pacchimañca disaṃ rājā    virūpakkho pasāsati
        nāgānaṃ ādhipati        mahārājā yasassi so.
        Puttāpi tassa bahavo    indanāmā mahabbalā
        iddhimanto jutimanto    vaṇṇavanto yasassino
@Footnote: 1 bhīyotipi pāṭho. 2 aṭṭhakathāyaṃ sabbavāresu mahābalāti pāṭho. 3 Ma. Yu. taṃ
@pasāsati. ito paraṃ īdisameva.
        Modamānā abhikkāmuṃ    bhikkhūnaṃ samitiṃ vanaṃ.
        Uttarañca disaṃ rājā     kuvero tappasāsati
        yakkhānaṃ ādhipati       mahārājā yasassi so.
        Puttāpi tassa bahavo    indanāmā mahabbalā
        iddhimanto jutimanto    vaṇṇavanto yasassino
        modanānā abhikkāmuṃ    bhikkhūnaṃ samitiṃ vanaṃ.
        Purimadisaṃ dhataraṭṭho       dakkhiṇena virūḷhako
        pacchimena virūpakkho      kuvero uttaraṃ disaṃ
        cattāro te mahārājā   samantā caturo disā
        daddallamānā 1- aṭṭhaṃsu vane kāpilavatthave.
   [243] Tesaṃ māyāvino dāsā   āgū 2- vañcanikā saṭhā
        māyā kuṭeṇḍu veṭeṇḍu 3-  viṭū 4- ca viṭuṭo 5- saha
        candano kāmaseṭṭho ca    kinnughaṇḍu 6- nighaṇḍu ca.
        Panādo opamañño ca   devasuto ca mātali
        cittaseno ca gandhabbo   naḷorājā janosabho 7-
        āgū 8- pañcasikho ceva   timbarū suriyavacchasā 9-.
        Ete caññe ca rājāno  gandhabbā saha rājubhi
        modamānā abhikkāmuṃ    bhikkhūnaṃ samitiṃ vanaṃ.
        Athāgū 10- nābhasā nāgā  vesālā saha tacchakā
@Footnote: 1 dadaḷhamānātipi pāṭho. 2 Ma. āguṃ. Sī. Yu. āguṃ. ito paraṃ īdisameva.
@3 mā. viṭeṇḍu. 4 Ma. Yu. viṭucca. 5 Yu. viṭucco. 6 Ma. kinni ghaṇḍu.
@7 Ma. Yu. janessabho. 8 Ma. āgā. Yu. āgu. 9 Sī. Yu. suriyavaccasā.
@10 Ma. athāguṃ. Yu. athāgu. evamīdisesu padesu.
        Kambalassatarā āgū     pāyāgā saha ñātibhi
        yāmunā dhataraṭṭhā ca     āgū nāgā yasassino
        erāvaṇo mahānāgo    sopāga samitiṃ vanaṃ.
   [244] Ye nāgarāje sahasā haranti
         dibbā dijā pakkhi visuddhacakkhū
         vehāyasā 1- te vanamajjhapattā
         citrā supaṇṇā iti tesa nāmaṃ
         abhayantadā nāgarājānamāsī
         supaṇṇato khemamakāsi buddho
         saṇhāhi vācāhi upavhayantā
         nāgā supaṇṇā saraṇamakaṃsu buddhaṃ.
        Jitā vajirahatthena       samuddaṃ asurā sitā
        bhātaro vāsavassete     iddhimanto yasassino.
        Kālakañjā mahābhismā 2-  asurā dānaveghasā
        vepacitti sucitti ca      pahārādo namucī saha.
        Satañca baliputtānaṃ     sabbe verocanāmakā
        sannayhitvā baliṃ senaṃ 3- rāhubhaddamupāgamuṃ
        samayodāni bhaddante    bhikkhūnaṃ samitiṃ vanaṃ.
   [245] Āpo ca devā paṭhavī ca   tejo vāyo tadāgamuṃ
        varuṇā vāruṇā 4- devā  somo ca yasasā saha.
@Footnote: 1 Sī. Yu. vehāsayā. 2 Sī. Yu. mahābhiṃsā. 3 Ma. balisenaṃ.
@4 Ma. vāraṇā vāraṇā devā.
        Mettākaruṇākāyikā    āgū devā yasassino
        dasete dasadhā kāyā     sabbe nānattavaṇṇino
        iddhimanto jutimanto     vaṇṇavanto yasassino
        modamānā abhikkāmuṃ    bhikkhūnaṃ samitiṃ vanaṃ.
        Veṇḍū 1- ca devā sahalī ca asamā ca duve yamā
        candassūpanisā devā     candamāgū purakkhitā.
        Suriyassūpanisā devā     suriyamāgū purakkhitā
        nakkhattāni purakkhatvā    āgū mandavalāhakā
        vasūnaṃ vāsavo seṭṭho      sakko pāga 2- purindado.
        Dasete dasadhā kāyā     sabbe nānattavaṇṇino
        iddhimanto jutimanto     vaṇṇavanto yasassino
        modamānā abhikkāmuṃ    bhikkhūnaṃ samitiṃ vanaṃ.
        Athāgū sahabhū devā      jalamaggisikhāriva
        ariṭṭhakā ca rojā ca      ummāpupphanibhāsino
        varuṇā sahadhammā ca      accutā ca anejakā
        sūleyyarucirā āgū      āgū vāsavanesino.
        Dasete dasadhā kāyā     sabbe nānattavaṇṇino
        iddhimanto jutimanto    vaṇṇavanto yasassino
        modamānā abhikkāmuṃ    bhikkhūnaṃ samitiṃ vanaṃ.
        Samānā mahāsamānā    mānusā mānusuttamā
@Footnote: 1 Ma. veṇḍu devā sahali ca. 2 Ma. pāgā.
        Khiḍḍāpadūsikā 1- āgū  āgū manopadūsikā 2-
        athāgū harayo devā      ye ca lohitavāsino
        pāragā mahāpāragā     āgū devā yasassino.
        Dasete dasadhā kāyā     sabbe nānattavaṇṇino
        iddhimanto jutimanto    vaṇṇavanto yasassino
        modamānā abhikkāmuṃ    bhikkhūnaṃ samitiṃ vanaṃ.
        Sukkā karumhā 3- aruṇā  āgū veghanasā saha.
        Odātagayhā pāmokkhā  āgū devā vicakkhaṇā
        sadāmattā hāragajā     missakā ca yasassino
        thanayaṃ āgā 4- pajunno  yo disā abhivassati.
        Dasete dasadhā kāyā     sabbe nānattavaṇṇino
        iddhimanto jutimanto    vaṇṇavanto yasassino
        modamānā abhikkāmuṃ    bhikkhūnaṃ samitiṃ vanaṃ.
        Khemiyā tusitā yāmā    kaṭṭhakā ca yasassino
        lambitakā 5- lāmaseṭṭhā jotināmā ca āsavā
        nimmānaratino āgū      athāgū paranimmitā.
        Dasete dasadhā kāyā     sabbe nānattavaṇṇino
        iddhimanto jutimanto    vaṇṇavanto yasassino
        modamānā abhikkāmuṃ    bhikkhūnaṃ samitiṃ vanaṃ.
@Footnote: 1 Ma. khiḍḍāpadosikā. 2 Ma. manopadosikā. 3 Ma. karumbhā. 4 yebhuyyena āgūti
@pāṭho dissati. 5 Ma. Yu. lambītakā.
        Saṭṭhete devanikāyā    sabbe nānattavaṇṇino
        nāmanvayena āgañchuṃ    ye caññe sadisā saha
        pavutthajātimakkhīlaṃ 1-    oghatiṇṇamanāsavaṃ
        dakkhemoghataraṃ nāgaṃ      candaṃva asitātitaṃ 2-.
   [246] Subrahmā paramatto ca   puttā iddhimato saha
        sanaṅkumāro tisso ca     sopāga samitiṃ vanaṃ.
        Sahassabrahmalokānaṃ     mahābrahmābhitiṭṭhati
        upapanno jutimanto     bhismākāyo yasassi so.
        Dasettha issarā āgū    paccekavasavattino
        tesañca majjhato āgā 3-  hārito parivārito.
        Te ca sabbe abhikkante   sinde 4- deve sabrahmake
        mārasenā abhikkāmi     passa kaṇhassa mandiyaṃ.
        Etha gaṇhatha bandhatha     rāgena bandhamatthu vo
        samantā parivāretha      mā vo muñcittha koci naṃ.
        Iti tattha mahāseno     kaṇhasenaṃ apesayi
        pāṇinā talamāhacca     saraṃ katvāna bheravaṃ.
        Yathā pāvussako megho   thanayanto savijjuko
        tadā so paccudāvatti    saṅkuddho asayaṃvase 5-.
        Tañca sabbaṃ abhiññāya  vavakkhitvāna 6- cakkhumā
@Footnote: 1 Ma. pavuṭṭhajātimalilaṃ. Sī. Yu. pavutthajātiṃ akhilaṃ. 2 asitātiganti vā pāṭho.
@Yu. asitātikaṃ. 3 pāyato āgūti pāco dissati. 4 Ma. sainde. Yu. saindadeve.
@5 Sī. Yu. vasī. 6 Ma. vavatthitvāna.
        Tato āmantayi satthā    sāvake sāsane rate
        mārasenā abhikkantā    te vijānātha bhikkhavo
        te ca ātappamakaruṃ      sutvā buddhassa sāsanaṃ.
        Vītarāgehi pakkāmuṃ      nesaṃ lomampi 1- iñjayuṃ
        sabbe vijitasaṅgāmā     bhayātītā yasassino
        modanti saha bhūtehi      sāvakā te janesutāti.
            Mahāsamayasuttaṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.
                  ----------
@Footnote: 1 Ma. lomāpi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 10 page 287-297. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=10&A=6068              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=10&A=6068              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=10&item=235&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=10&siri=7              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=235              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=5&A=7346              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=5&A=7346              Contents of The Tipitaka Volume 10 https://84000.org/tipitaka/read/?index_10 https://84000.org/tipitaka/english/?index_10

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]