ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 10 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 2 : Sutta. Tī. Ma.

          Pāyāsirājaññasuttaṃ 1-
   [301]  Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ āyasmā kumārakassapo
kosalesu  cārikaṃ  caramāno  mahatā  bhikkhusaṅghena saddhiṃ pañcamattehi
bhikkhusatehi  yena  setabyā  nāma  kosalānaṃ  nagaraṃ  tadavasari .
Tatra  sudaṃ  āyasmā  kumārakassapo  setabyāyaṃ  viharati  uttarena
setabyaṃ sīsapāvane 2- . tena kho pana samayena pāyāsi rājañño
setabyaṃ  ajjhāvasati  sattussadaṃ  satiṇakaṭṭhodakaṃ  sadhaññaṃ  rājabhoggaṃ
raññā pasenadinā kosalena dinnaṃ rājadāyaṃ brahmadeyyaṃ.
   {301.1} Tena kho pana samayena pāyāsissa rājaññassa evarūpaṃ
pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ hoti itipi natthi paro loko natthi sattā
opapātikā  natthi  sukatadukkaṭānaṃ  3-  kammānaṃ  phalaṃ vipākoti .
Assosuṃ  kho  setabyakā  brāhmaṇagahapatikā  samaṇo  khalu  bho
kumārakassapo  samaṇassa  gotamassa sāvako kosalesu cārikaṃ caramāno
mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  pañcamattehi  bhikkhusatehi  setabyaṃ
anuppatto setabyāyaṃ viharati uttarena setabyaṃ sīsapāvane . taṃ kho
pana  bhavantaṃ  kumārakassapaṃ  evaṃkalyāṇo  kittisaddo  abbhuggato
paṇḍito  byatto  medhāvī  bahussuto  cittakathī  kalyāṇapaṭibhāṇo
buddho 4- ceva arahā ca sādhu kho pana tathārūpānaṃ arahataṃ dassanaṃ
hotīti  .  athakho  setabyakā  brāhmaṇagahapatikā  setabyāya
@Footnote: 1 Yu. pāyāsisuttanta. Ma. pāyāsisutta. 2 Ma. Yu. siṃsapāvane. ito paraṃ
@īdisameva. 3 Sī. Yu. sukkaṭadukkaṭānaṃ. 4 Ma. vuddho. Yu. vuḍḍho. ito
@paraṃ īdisameva.
Nikkhamitvā  saṅghasaṅghīgaṇībhūtā  1-  uttarenamukhā  gacchanti  yena
sīsapāvanaṃ 2-.
   [302] Tena kho pana samayena pāyāsi rājañño uparipāsāde
divāseyyaṃ  upagato  hoti  .  addasā  kho  pāyāsi  rājañño
setabyake  brāhmaṇagahapatike  setabyāya  nikkhamitvā saṅghasaṅghīgaṇībhūte
uttarenamukhe  gacchante  3-  disvā  khattaṃ  āmantesi  kiṃ  nu
kho  bho  khatte setabyakā brāhmaṇagahapatikā setabyāya nikkhamitvā
saṅghasaṅghīgaṇībhūtā uttarenamukhā gacchanti yena sīsapāvananti 4-.
   {302.1} Atthi kho bho samaṇo kumārakassapo samaṇassa gotamassa sāvako
kosalesu  cārikaṃ  caramāno  mahatā  bhikkhusaṅghena saddhiṃ pañcamattehi
bhikkhusatehi  setabyaṃ  anuppatto setabyāyaṃ viharati uttarena setabyaṃ
sīsapāvane  taṃ kho pana bhavantaṃ kumārakassapaṃ evaṃkalyāṇo kittisaddo
abbhuggato   paṇḍito   viyatto  medhāvī  bahussuto  cittakathī
kalyāṇapaṭibhāṇo  buddho  ceva  arahā  ca  5-  tamete  bhavantaṃ
kumārakassapaṃ  dassanāya  upasaṅkamissantīti  6- . tenahi bho khatte
yena  setabyakā  brāhmaṇagahapatikā  tenupasaṅkama  upasaṅkamitvā
setabyake  brāhmaṇagahapatike  evaṃ  vadehi  pāyāsi bho rājañño
@Footnote: 1 Sī. saṅghāsaṅghīgaṇībhūtā. 2 ito paraṃ Sī. Yu. tenupasaṅkamantīti dissati.
@3 ito paraṃ Sī. Yu. tenupasaṅkamanteti dissati. 4 Ma. yena siṃsapāvanaṃ.
@5 Ma. Yu. cāti. 6 Ma. Yu. upasaṅkamantīti.
Evamāha  āgamentu  kira  bhavanto  pāyāsi  1- rājañño samaṇaṃ
kumārakassapaṃ  dassanāya upasaṅkamissatīti 2- purā samaṇo kumārakassapo
setabyake   brāhmaṇagahapatike   bāle   abyatte  saññāpeti
itipi  atthi  paro  3-  loko  atthi  sattā opapātikā atthi
sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  vipākoti  natthi  hi  bho  khatte
paro  loko  natthi  sattā  opapātikā  natthi  sukatadukkaṭānaṃ
kammānaṃ  phalaṃ  vipākoti . evaṃ bhoti kho so khattā pāyāsissa
rājaññassa   paṭissutvā   yena   setabyakā  brāhmaṇagahapatikā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  setabyake  brāhmaṇagahapatike  etadavoca
pāyāsi bho rājañño evamāha āgamentu kira bhavanto pāyāsi 4-
rājañño samaṇaṃ kumārakassapaṃ dassanāya upasaṅkamissatīti.
   {302.2} Athakho pāyāsi rājañño setabyakehi brāhmaṇagahapatikehi
parivuto  yena  sīsapāvanaṃ  yenāyasmā  kumārakassapo  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmatā  kumārakassapena  saddhiṃ  sammodi sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdi . setabyakāpi kho
brāhmaṇagahapatikā    appekacce    āyasmantaṃ   kumārakassapaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdiṃsu appekacce āyasmatā kumārakassapena
saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ
nisīdiṃsu   appekacce   yenāyasmā   kumārakassapo   tenañjaliṃ
paṇāmetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce  nāmagottaṃ  sāvetvā
@Footnote: 1-4 Ma. pāyāsipi. 2 Ma. itisaddo natthi. 3 Yu. paraloko.
Ekamantaṃ nisīdiṃsu appekacce tuṇhībhūtā ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   {302.3} Ekamantaṃ nisinno kho pāyāsi rājañño āyasmantaṃ
kumārakassapaṃ etadavoca ahañhi bho kassapa evaṃvādī evaṃdiṭṭhī itipi natthi
paro  loko  natthi sattā opapātikā natthi sukatadukkaṭānaṃ kammānaṃ
phalaṃ vipākoti . sohaṃ 1- rājañña evaṃvādiṃ evaṃdiṭṭhiṃ addasaṃ vā assosiṃ
vā kathañhi nāma evaṃ vadeyya itipi natthi paro loko natthi sattā
opapātikā natthi sukatadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipākoti
   {302.4}   tenahi  rājañña  taññevettha  paṭipucchissāmi
yathā  te  khameyya tathā naṃ byākareyyāsi taṃ kiṃ maññasi rājañña
ime candimasuriyā imasmiṃ vā loke parasmiṃ vā devā vā [2]- manussā
vāti  .  ime  bho kassapa candimasuriyā parasmiṃ loke na imasmiṃ
devā  te  na manussāti . imināpi kho te rājañña pariyāyena
evaṃ  hotu  itipi  atthi  paro  loko atthi sattā opapātikā
atthi sukatadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipākoti.
   [303]  Kiñcāpi  bhavaṃ  kassapo  evamāha  athakho evamme
ettha  hoti  itipi  natthi  paro loko natthi sattā opapātikā
natthi  sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ vipākoti . atthi pana rājañña
pariyāyo  yena  te  pariyāyena  evaṃ  hoti  itipi natthi paro
loko  natthi  sattā  opapātikā  natthi  sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ
phalaṃ  vipākoti . atthi bho kassapa pariyāyo yena me pariyāyena
@Footnote: 1 Ma. Yu. nāhaṃ. 2 Ma. Yu. te.
Evaṃ  hoti  itipi  natthi  paro  loko natthi sattā opapātikā
natthi  sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  vipākoti  .  yathākathaṃ  viya
rājaññāti  .  idha  me  bho  kassapa mittāmaccā ñātisālohitā
pāṇātipātī  adinnādāyī  kāmesu  micchācārī musāvādī pisuṇāvācā
pharusavācā    samphappalāpī    abhijjhālū    byāpannacittā
micchādiṭṭhī  te  aparena  samayena  ābādhikā  honti  dukkhitā
bāḷhagilānā  yadāhaṃ  jānāmi  nadānime  imamhā  ābādhā
vuṭṭhahissantīti  tyāhaṃ  upasaṅkamitvā  evaṃ  vadāmi santi kho bho
eke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino ye te pāṇātipātī
adinnādāyī   kāmesu   micchācārī   musāvādī   pisuṇāvācā
pharusavācā   samphappalāpī  abhijjhālū  byāpannacittā  micchādiṭṭhī
te  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ
upapajjantīti
   {303.1}  bhavanto  kho  pāṇātipātī  adinnādāyī  kāmesu
micchācārī   musāvādī   pisuṇāvācā   pharusavācā  samphappalāpī
abhijjhālū  byāpannacittā  micchādiṭṭhī  sace  tesaṃ  bhavati  1-
samaṇabrāhmaṇānaṃ  saccaṃ  vacanaṃ  bhavanto  kāyassa  bhedā parammaraṇā
apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjissanti  sace  bho kāyassa
bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjeyyātha
yena  me  āgantvā  āroceyyātha  itipi  atthi  paro loko
atthi  sattā  opapātikā  atthi  sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhavataṃ. ito paraṃ īdisameva.
Vipākoti  bhavanto  kho  pana  me  saddhāyikā  paccayikā  yaṃ
bhavantebhi  diṭṭhaṃ  yathā  sāmaṃ  diṭṭhaṃ  evametaṃ  bhavissatīti  te
me  sādhūti  paṭissutvā  neva  āgantvā  ārocenti  na  pana
dūtaṃ  pahiṇanti  ayampi  kho  bho  kassapa  pariyāyo  yena  me
pariyāyena  evaṃ  hoti  itipi  natthi  paro  loko natthi sattā
opapātikā natthi sukatadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipākoti.
   [304]  Tenahi  rājañña  taññevettha  paṭipucchissāmi  yathā
te  khameyya  tathā  naṃ  byākareyyāsi  taṃ  kiṃ  maññasi rājañña
idha  te purisā coraṃ āgucāriṃ gahetvā dasseyyuṃ ayante bhante
coro  āgucārī  imassa  yaṃ  icchasi  taṃ daṇḍaṃ vadehīti 1- te
tvaṃ  evaṃ  vadeyyāsi  tenahi  bho  imaṃ  purisaṃ daḷhāya rajjuyā
pacchābāhaṃ  gāḷhabandhanaṃ bandhitvā khuramuṇḍaṃ kāretvā 2- kharassarena
paṇavena rathiyāya 3- rathiyaṃ siṅghāṭakena siṅghāṭakaṃ parinetvā dakkhiṇena
dvārena  nikkhamitvā  dakkhiṇato  nagarassa  āghātane sīsaṃ chindathāti
te  te  sādhūti  paṭissutvā taṃ purisaṃ daḷhāya rajjuyā pacchābāhaṃ
gāḷhabandhanaṃ  bandhitvā  khuramuṇḍaṃ  kāretvā  kharassarena  paṇavena
rathiyāya  rathiyaṃ  siṅghāṭakena siṅghāṭakaṃ parinetvā dakkhiṇena dvārena
nikkhamitvā  dakkhiṇato  nagarassa  āghātane  nisīdāpeyyuṃ  labheyya
nu kho bho 4- coro coraghātesu āgamentu tāva bhavanto coraghātā
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. paṇehīti. 2 Sī. Ma. Yu. karitvā. ito paraṃ īdisameva.
@3 Ma. rathikāya rathikaṃ. ito paraṃ īdisameva. 4 Ma. Yu. so.
Amukasmiṃ  [1]-  gāme vā nigame vā mittāmaccā ñātisālohitā
yāvāhaṃ  tesaṃ  uddisitvā  2- āgacchāmīti udāhu vippalapantasseva
coraghātā  sīsaṃ  chindeyyunti  .  na hi so bho kassapa coro
labheyya  coraghātesu  āgamentu  tāva bhavanto coraghātā amukasmiṃ
gāme  vā  nigame  vā mittāmaccā ñātisālohitā yāvāhaṃ tesaṃ
uddisitvā  āgacchāmīti  athakho  naṃ  vippalapantasseva  coraghātā
sīsaṃ chindeyyunti.
   {304.1}  So hi nāma rājañña coro manusso manussabhūtesu
coraghātesu na labhissati āgamentu tāva bhavanto coraghātā amukasmiṃ
gāme  vā  nigame  vā mittāmaccā ñātisālohitā yāvāhaṃ tesaṃ
uddisitvā  āgacchāmīti  kiṃ  pana  te  mittāmaccā ñātisālohitā
pāṇātipātī  adinnādāyī  kāmesu  micchācārī musāvādī pisuṇāvācā
pharusavācā  samphappalāpī  abhijjhālū  byāpannacittā micchādiṭṭhī [3]-
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannā
labhissanti  nirayapālesu  āgamentu  tāva  bhavanto nirayapālā yāva
mayaṃ  pāyāsissa  rājaññassa  gantvā  ārocema itipi atthi paro
loko  atthi  sattā  opapātikā  atthi  sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ
phalaṃ  vipāko 4- imināpi kho te rājañña pariyāyena evaṃ hotu
itipi  atthi  paro  loko  atthi  sattā  opapātikā  atthi
sukatadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipākoti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. me. ito paraṃ īdisameva. 2 Yu. uddassetvā. ito paraṃ īdisameva.
@3 Ma. te. 4 Ma. Yu. vipākoti.
   [305]  Kiñcāpi  bhavaṃ  kassapo  evamāha  athakho evamme
ettha  hoti  itipi  natthi  paro loko natthi sattā opapātikā
natthi  sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ vipākoti . atthi pana rājañña
pariyāyo  yena  te  pariyāyena  evaṃ  hoti  itipi natthi paro
loko  natthi  sattā  opapātikā  natthi  sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ
phalaṃ  vipākoti . atthi bho kassapa pariyāyo yena me pariyāyena
evaṃ  hoti  itipi  natthi  paro  loko natthi sattā opapātikā
natthi sukatadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipākoti.
   {305.1}  Yathākathaṃ  viya rājaññāti . idha me bho kassapa
mittāmaccā  ñātisālohitā  pāṇātipātā  paṭiviratā  adinnādānā
paṭiviratā kāmesu micchācārā paṭiviratā musāvādā paṭiviratā pisuṇavācā 1-
paṭiviratā pharusavācā 2- paṭiviratā samphappalāpā paṭiviratā anabhijjhālū
abyāpannacittā  sammādiṭṭhī  te aparena samayena ābādhikā honti
dukkhitā  bāḷhagilānā  yadāhaṃ  jānāmi nadānime imamhā ābādhā
vuṭṭhahissantīti tyāhaṃ upasaṅkamitvā evaṃ vadāmi santi kho bho eke
samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  ye  te  pāṇātipātā
paṭiviratā  adinnādānā  paṭiviratā  kāmesu  micchācārā  paṭiviratā
musāvādā  paṭiviratā  pisuṇāvācā  paṭiviratā  pharusavācā  paṭiviratā
samphappalāpā    paṭiviratā    anabhijjhālū    abyāpannacittā
sammādiṭṭhī  te  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. pisuṇāya vācāya paṭiviratā pharusāya vācāya .... ito paraṃ īdisameva.
Upapajjantīti  bhavanto  kho  pāṇātipātā  paṭiviratā  adinnādānā
paṭiviratā  kāmesu  micchācārā  paṭiviratā  musāvādā  paṭiviratā
pisuṇāvācā  paṭiviratā  pharusavācā  paṭiviratā samphappalāpā paṭiviratā
anabhijjhālū   abyāpannacittā  sammādiṭṭhī  sace  tesaṃ  bhavati
samaṇabrāhmaṇānaṃ  saccaṃ  vacanaṃ  bhavanto  kāyassa  bhedā parammaraṇā
sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjissanti  sace  bho  kāyassa  bhedā
parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ upapajjeyyātha yena me āgantvā
āroceyyātha  itipi  atthi  paro loko atthi sattā opapātikā
atthi  sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  vipākoti  bhavanto  kho  pana
me  saddhāyikā  paccayikā  yaṃ  bhavantebhi  diṭṭhaṃ yathā sāmaṃ diṭṭhaṃ
evametaṃ  bhavissatīti  te  me  sādhūti paṭissutvā neva āgantvā
ārocenti  na pana dūtaṃ pahiṇanti ayampi kho bho kassapa pariyāyo
yena  me  pariyāyena  evaṃ hoti itipi natthi paro loko natthi
sattā opapātikā natthi sukatadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipākoti.
   [306] Tenahi rājañña upamante karissāmi upamāyapīdhekacce 1-
viññū   purisā   bhāsitassa   atthaṃ   ājānanti   seyyathāpi
rājañña  puriso gūthakūpe sasīsako 2- nimmuggo 3- assa atha tvaṃ
purise  āṇāpeyyāsi  tenahi  bho  taṃ  purisaṃ  tamhā  gūthakūpā
uddharathāti te 4- te sādhūti paṭissutvā taṃ purisaṃ tamhā gūthakūpā
uddhareyyuṃ  te  tvaṃ  evaṃ  vadeyyāsi tenahi bho tassa purisassa
@Footnote: 1 Ma. upamāyamidhekacce. ito paraṃ īdisameva. 2 Ma. sasīsakaṃ. 3 Ma. Yu. nimuggo.
@4 Ma. Yu. teti ekapadameva. ito paraṃ īdisameva.
Kāyā  veḷupesikāhi  gūthaṃ  sunimmajjitaṃ nimmajjathāti te te sādhūti
paṭissutvā  tassa  purisassa  kāyā  veḷupesikāhi  gūthaṃ  sunimmajjitaṃ
nimmajjeyyuṃ  te  tvaṃ  evaṃ vadeyyāsi tenahi bho tassa purisassa
kāyaṃ  paṇḍumattikāya  tikkhattuṃ  ubbaṭitaṃ  1-  ubbaṭethāti  te
te  sādhūti  paṭissutvā  2-  tassa  purisassa  kāyaṃ paṇḍumattikāya
tikkhattuṃ  ubbaṭitaṃ  ubbaṭeyyuṃ  te  tvaṃ  evaṃ  vadeyyāsi tenahi
bho  taṃ  purisaṃ  telena  abbhañjitvā  sukhumena  cuṇṇena  tikkhattuṃ
suppadhotaṃ  karothāti  te  taṃ  purisaṃ  telena abbhañjitvā sukhumena
cuṇṇena  tikkhattuṃ  suppadhotaṃ  kareyyuṃ  te  tvaṃ  evaṃ vadeyyāsi
tenahi  bho  tassa purisassa kesamassuṃ kappethāti te tassa purisassa
kesamassuṃ kappeyyuṃ [3]- tvaṃ evaṃ vadeyyāsi tenahi [4]- tassa purisassa
mahagghañca  mālaṃ  mahagghañca vilepanaṃ mahagghāni ca vatthāni upaharathāti
te  tassa  purisassa mahagghañca mālaṃ mahagghañca vilepanaṃ mahagghāni ca
vatthāni  upahareyyuṃ  te  tvaṃ  evaṃ  vadeyyāsi  tenahi bho taṃ
purisaṃ  pāsādaṃ āropetvā pañca kāmaguṇāni upaṭṭhapethāti 5- te
taṃ purisaṃ pāsādaṃ āropetvā pañca kāmaguṇāni upaṭṭhapeyyuṃ 6-
   {306.1} taṃ kiṃ maññasi rājañña api nu tassa purisassa sunhātassa 7-
suvisittassa  8-  kappitakesamassussa  9-  āmuttamaṇibharaṇassa  10-
odātavatthavasanassa  uparipāsādavaragatassa  pañcahi kāmaguṇehi samappitassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. subbaṭṭitaṃ ubbaṭṭethāti. 2 Ma. Yu. ime pāṭhā natthi ito paraṃ
@īdisameva. 3 Ma. Yu. te. 4 Ma. Yu. bho. 5 Ma. upaṭṭhāpethāti. 6 Ma.
@upaṭṭhāpeyyuṃ. 7 sunahātassātipi pāṭho. 8 Ma. Yu. suvilittassa.
@9 Ma. sukappita .... 10 Ma. āmukkamālābharaṇassa.
Samaṅgibhūtassa   paricārayamānassa   punadeva   tasmiṃ   gūthakūpe
nimmujjitukāmyatā assāti . no hīdaṃ bho kassapa . Taṃ kissa hetu.
Asuci bho kassapa gūthakūpo asuci ceva asucisaṅkhāto ca duggandho ca
duggandhasaṅkhāto  ca  jeguccho  ca  jegucchasaṅkhāto ca paṭikūlo ca
paṭikūlasaṅkhāto  cāti  .  evameva  kho rājañña manussā devānaṃ
asuci  ceva  asucisaṅkhātā  ca  duggandhā  ca  duggandhasaṅkhātā ca
jegucchā  ca  jegucchasaṅkhātā  ca  paṭikūlā  ca paṭikūlasaṅkhātā ca
yojanasataṃ kho rājañña manussagandho deve ubbāhati 1- kiṃ pana te
mittāmaccā  ñātisālohitā  pāṇātipātā  paṭiviratā  adinnādānā
paṭiviratā  kāmesu  micchācārā  paṭiviratā  musāvādā  paṭiviratā
pisuṇāvācā  paṭiviratā  pharusavācā  paṭiviratā samphappalāpā paṭiviratā
anabhijjhālū  abyāpannacittā  sammādiṭṭhī  kāyassa  bhedā parammarajhā
sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapannā  te āgantvā ārocessanti itipi
atthi  paro  loko  atthi  sattā opapātikā atthi sukatadukkaṭānaṃ
kammānaṃ  phalaṃ  vipākoti  imināpi  kho  te  rājañña  pariyāyena
evaṃ  hotu  itipi  atthi  paro  loko atthi sattā opapātikā
atthi sukatadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipākoti.
   [307]  Kiñcāpi  bhavaṃ  kassapo  evamāha  athakho evamme
ettha  hoti  itipi  natthi  paro loko natthi sattā opapātikā
natthi sukatadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipākoti . atthi pana [2]- rājañña
@Footnote: 1 Ma. abbādhati. 2 Ma. bho.
Pariyāyo  .pe.  atthi  bho kassapa pariyāyo .pe. yathākathaṃ viya
rājaññāti  .  idha  me  bho  kassapa mittāmaccā ñātisālohitā
pāṇātipātā   paṭiviratā   adinnādānā   paṭiviratā   kāmesu
micchācārā  paṭiviratā musāvādā paṭiviratā surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
paṭiviratā   te   aparena   samayena   ābādhikā   honti
dukkhitā   bāḷhagilānā  yadāhaṃ  jānāmi  nadānime  imamhā
ābādhā  vuṭṭhahissantīti  tyāhaṃ  upasaṅkamitvā  evaṃ  vadāmi santi
kho  bho  eke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino ye te
pāṇātipātā  paṭiviratā  adinnādānā paṭiviratā kāmesu micchācārā
paṭiviratā  musāvādā  paṭiviratā  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā paṭiviratā
te  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjanti
devānaṃ  tāvatiṃsānaṃ  sahabyatanti  bhavanto  kho  pāṇātipātā
paṭiviratā  adinnādānā  paṭiviratā  kāmesu  micchācārā  paṭiviratā
musāvādā  paṭiviratā  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  paṭiviratā  sace
tesaṃ  bhavati  samaṇabrāhmaṇānaṃ  saccaṃ  vacanaṃ bhavanto kāyassa bhedā
parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjissanti  devānaṃ  tāvatiṃsānaṃ
sahabyataṃ  sace  kho  bho  kāyassa  bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ
lokaṃ  upapajjeyyātha  devānaṃ  tāvatiṃsānaṃ  sahabyataṃ  yena  me
āgantvā  āroceyyātha  itipi  atthi  paro loko atthi sattā
opapātikā  atthi  sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  vipākoti bhavanto
Kho  pana  me  saddhāyikā  paccayikā  yaṃ  bhavantebhi  diṭṭhaṃ yathā
sāmaṃ  diṭṭhaṃ  evametaṃ  bhavissatīti  te  me  sādhūti  paṭissutvā
neva  āgantvā  ārocenti  na  pana  dūtaṃ  pahiṇanti  ayampi
kho  bho  kassapa pariyāyo yena me pariyāyena evaṃ hoti itipi
natthi  paro  loko  natthi  sattā opapātikā natthi sukatadukkaṭānaṃ
kammānaṃ phalaṃ vipākoti.
   [308]  Tenahi  rājañña  taññevettha  paṭipucchissāmi  yathā
te  khameyya  tathā  naṃ  byākareyyāsi  yaṃ  kho  pana  rājañña
mānusakaṃ  vassasataṃ  devānaṃ  tāvatiṃsānaṃ  eso  eko  rattindivo
tāya  rattiyā  tiṃsa  rattiyo  māso tena māsena dvādasamāsiyo
saṃvaccharo  tena  saṃvaccharena  dibbaṃ  vassasahassaṃ  devānaṃ tāvatiṃsānaṃ
āyuppamāṇaṃ  ye  te  mittāmaccā  ñātisālohitā  pāṇātipātā
paṭiviratā  adinnādānā  paṭiviratā  kāmesu  micchācārā  paṭiviratā
musāvādā paṭiviratā surāmerayamajjapamādaṭṭhānā paṭiviratā [1]- kāyassa
bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ lokaṃ upapannā devānaṃ tāvatiṃsānaṃ
sahabyataṃ  sace  pana  tesaṃ  evaṃ  bhavissati  yāva mayaṃ dve vā
tīṇi  vā  rattindivā  2-  dibbehi  pañcahi  kāmaguṇehi samappitā
samaṅgibhūtā  paricārema  atha  mayaṃ  pāyāsissa  rājaññassa  gantvā
āroceyyāma  itipi  atthi  paro loko atthi sattā opapātikā
atthi  sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ phalaṃ vipākoti api nu te āgantvā
@Footnote: 1 Ma. Yu. te. 2 Yu. rattindivāni.
Āroceyyuṃ  itipi  atthi  paro  loko  atthi sattā opapātikā
atthi  sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  vipākoti  .  no  hīdaṃ bho
kassapa  api  hi  mayaṃ  bho  kassapa  cirakālakatāpi bhaveyyāma ko
panetaṃ  bhoto  kassapassa  āroceti  atthi devā tāvatiṃsāti vā
evaṃdīghāyukā  devā  tāvatiṃsāti  vā  na  mayaṃ  bhoto kassapassa
saddahāma  atthi  devā  tāvatiṃsāti  vā  evaṃdīghāyukā  devā
tāvatiṃsāti vā.
   {308.1}  Seyyathāpi  rājañña jaccandho puriso na passeyya
kaṇhasukkāni  rūpāni  na  passeyya  nīlakāni  rūpāni  na passeyya
pītakāni  rūpāni  na  passeyya  lohitakāni  rūpāni  na  passeyya
mañjeṭṭhakāni  1-  rūpāni  na  passeyya  samavisamaṃ  na  passeyya
tārakāni  rūpāni  na  passeyya  candimasuriye  so  evaṃ vadeyya
natthi  kaṇhasukkāni  rūpāni  natthi  kaṇhasukkānaṃ  rūpānaṃ  dassāvī
natthi  nīlakāni  rūpāni  natthi  nīlakānaṃ  rūpānaṃ  dassāvī  natthi
pītakāni  rūpāni  natthi  pītakānaṃ  rūpānaṃ  dassāvī natthi lohitakāni
rūpāni  natthi  lohitakānaṃ  rūpānaṃ  dassāvī  natthi  mañjeṭṭhakāni
rūpāni  natthi  mañjeṭṭhakānaṃ  rūpānaṃ  dassāvī  natthi  samavisamaṃ
natthi  samavisamassa  dassāvī  natthi  tārakāni rūpāni natthi tārakānaṃ
rūpānaṃ  dassāvī  natthi  candimasuriyā  natthi  candimasuriyānaṃ  dassāvī
ahametaṃ  na  jānāmi  ahametaṃ  na  passāmi  tasmā  taṃ  natthīti
sammā  nu kho bho 2- rājañña vadamāno vadeyyāti . no hīdaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. mañjiṭṭhakāni. ito paraṃ īdisameva. 2 Ma. Yu. so.
Bho  kassapa  atthi  kaṇhasukkāni  rūpāni  atthi  kaṇhasukkānaṃ
rūpānaṃ  dassāvī  atthi  nīlakāni  rūpāni  atthi  nīlakānaṃ  rūpānaṃ
dassāvī  .pe.  atthi  samavisamaṃ  atthi  samavisamassa  dassāvī
atthi  tārakāni  rūpāni  atthi  tārakānaṃ  rūpānaṃ  dassāvī  atthi
candimasuriyā  atthi  candimasuriyānaṃ  dassāvī  ahametaṃ  na  jānāmi
ahametaṃ  na  passāmi  tasmā  taṃ  natthīti na hi so bho kassapa
sammā vadamāno vadeyyāti . evameva kho tvaṃ rājañña jaccandhūpamo
maññe paṭibhāsi yametaṃ 1- evaṃ vadesi
   {308.2} ko panetaṃ bhoto kassapassa āroceti atthi devā
tāvatiṃsāti  vā evaṃdīghāyukā devā tāvatiṃsāti vā na mayaṃ bhoto
kassapassa  saddahāma  atthi  devā  tāvatiṃsāti  vā  evaṃdīghāyukā
devā tāvatiṃsāti vā 2- na kho rājañña evaṃ paro loko daṭṭhabbo
yathā tvaṃ maññasi iminā maṃsacakkhunā ye kho te rājañña samaṇabrāhmaṇā
araññavanapatthāni  pantāni  senāsanāni  paṭisevanti  3-  te tattha
appamattā  ātāpino  pahitattā  viharantā  dibbacakkhuṃ  visodhenti
te  dibbena  cakkhunā  visuddhena atikkantamānusakena imañceva lokaṃ
passanti  parañca  satte  ca  opapātike  evañca  kho  rājañña
paro  loko  daṭṭhabbo  na  tveva  yathā  tvaṃ  maññasi  iminā
maṃsacakkhunā  imināpi  kho  te  rājañña  pariyāyena  evaṃ  hotu
@Footnote: 1 Ma. Yu. yaṃ maṃ tavaṃ .... 2 Ma. vāti. 3 Sī. Yu. ito paraṃ
@appasaddāni appanigghosānīti dissati.
Itipi  atthi  paro  loko  atthi  sattā  opapātikā  atthi
sukatadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipākoti.
   [309]  Kiñcāpi  bhavaṃ  kassapo  evamāha  athakho evamme
ettha  hoti  itipi  natthi  paro loko natthi sattā opapātikā
natthi  sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ vipākoti . atthi pana rājañña
pariyāyo  .pe.  atthi  bho  kassapa  pariyāyo  .pe.  yathākathaṃ
viya  rājaññāti  .  idhāhaṃ  bho  kassapa  passāmi samaṇabrāhmaṇe
sīlavante  kalyāṇadhamme jīvitukāme amaritukāme sukhakāme dukkhapaṭikūle
tassa mayhaṃ bho kassapa evaṃ hoti sace kho ime bhonto samaṇabrāhmaṇā
sīlavanto  kalyāṇadhammā  evaṃ  jāneyyuṃ ito no matānaṃ seyyo
bhavissatīti  idānīme  bhonto  samaṇabrāhmaṇā sīlavanto kalyāṇadhammā
visaṃ vā khādeyyuṃ satthaṃ vā āhareyyuṃ ubbandhitvā vā kālaṃ kareyyuṃ
papāte  vā papateyyuṃ yasmā ca kho ime bhonto samaṇabrāhmaṇā
sīlavanto  kalyāṇadhammā na evaṃ jānanti ito no matānaṃ seyyo
bhavissatīti   tasmā  ime  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  sīlavanto
kalyāṇadhammā  jīvitukāmā  amaritukāmā  sukhakāmā  dukkhapaṭikūlā  1-
ayampi kho bho kassapa pariyāyo yena me pariyāyena evaṃ hoti itipi
natthi  paro  loko  natthi  sattā opapātikā natthi sukatadukkaṭānaṃ
kammānaṃ phalaṃ vipākoti.
@Footnote: 1 Ma. ito paraṃ attānaṃ na mārentītipi pāṭho.
   [310]  Tenahi  rājañña upamante karissāmi upamāyapīdhekacce
viññū  purisā  bhāsitassa  atthaṃ  ājānanti  bhūtapubbaṃ  rājañña
aññatarassa  brāhmaṇassa  dve  pajāpatiyo  ahesuṃ  ekissā
putto  ahosi  dasavassuddesiko vā dvādasavassuddesiko vā ekā
gabbhinī  upavijaññā  athakho  so  brāhmaṇo  kālamakāsi  athakho
so  māṇavako  mātusapatiṃ  1-  etadavoca  yamidaṃ  bhoti dhanaṃ vā
dhaññaṃ  vā  rajataṃ  vā  jātarūpaṃ  vā  sabbantaṃ  mayhaṃ  natthi
tuyhettha kiñci pitu me santako 2- bhoti dāyajjaṃ niyyādehīti.
   {310.1} Evaṃ vutte sā brāhmaṇī taṃ māṇavakaṃ etadavoca āgamehi
tāva  tāta  yāva  vijāyāmi  sace  kumārako  bhavissati  tassapi
ekadeso bhavissati sace kumārikā bhavissati sāpi te upabhoggā 3-
bhavissatīti  .  dutiyampi  kho  so  māṇavako  mātusapatiṃ etadavoca
yamidaṃ  bhoti  dhanaṃ  vā dhaññaṃ vā rajataṃ vā jātarūpaṃ vā sabbantaṃ
mayhaṃ  natthi  tuyhettha  kiñci pitu me santako 4- bhoti dāyajjaṃ
niyyādehīti  .  dutiyampi kho sā brāhmaṇī taṃ māṇavakaṃ etadavoca
āgamehi  tāva  tāta  yāva  vijāyāmi  sace  kumārako bhavissati
tassapi  ekadeso  bhavissati  sace  kumārikā  bhavissati  sāpi te
upabhoggā  bhavissatīti  .  tatiyampi  kho  so  māṇavako mātusapatiṃ
etadavoca  yamidaṃ  bhoti  dhanaṃ  vā  dhaññaṃ vā rajataṃ vā jātarūpaṃ
@Footnote: 1 mātusapattinti vā pāṭho. 2-4 Sī. Ma. Yu. ayaṃ na dissati.
@3 Ma. Yu. opabhoggā. ito paraṃ īdisameva.
Vā  sabbantaṃ  mayhaṃ  natthi  tuyhettha  kiñci  pitu  me  santako
bhoti dāyajjaṃ niyyādehīti.
   {310.2} Athakho sā brāhmaṇī satthaṃ gahetvā ovarakaṃ pavisitvā
udaraṃ uppātesi 1- yāva vijānāmi yadi vā kumārako yadi vā kumārikāti
sā  attānañceva  jīvitañca  gabbhañca sāpateyyañca yathā taṃ bālā
abyattā  anayabyasanaṃ āpannā ayoniso dāyajjaṃ gavesantī evameva
kho  tvaṃ rājañña bālo abyatto anayabyasanaṃ āpajjissasi ayoniso
paralokaṃ gavesanto seyyathā 2- brāhmaṇī bālā abyattā anayabyasanaṃ
āpannā ayoniso dāyajjaṃ gavesantī.
   {310.3}  Na  kho  rājañña  samaṇabrāhmaṇā  sīlavanto
kalyāṇadhammā  apakkaṃ  paripācenti  apica  paripākaṃ  āgamenti
paṇḍitā  .  3-  aññehi 4- rājañña samaṇabrāhmaṇānaṃ sīlavantānaṃ
kalyāṇadhammānaṃ  jīvitena  yathā 5- rājañña samaṇabrāhmaṇā sīlavanto
kalyāṇadhammā  ciraṃ  dīghamaddhānaṃ  tiṭṭhanti tathā 6- bahupuññaṃ pasavanti
bahujanahitāya  ca  paṭipajjanti bahujanasukhāya lokānukampāya 7- atthāya
hitāya sukhāya devamanussānaṃ . imināpi kho [8]- rājaññe pariyāyena
evaṃ hotu itipi atthi paro loko .pe. Phalaṃ vipākoti.
   [311]  Kiñcāpi  bhavaṃ  kassapo  evamāha  athakho evamme
ettha  hoti  itipi  natthi  paro loko .pe. phalaṃ vipākoti .
Atthi  pana  rājañña  pariyāyo  .pe. atthi bho kassapa pariyāyo
.pe.  yathākathaṃ  viya  rājaññāti  . idha me bho kassapa purisā
@Footnote: 1 Ma. Yu. opādesi. 2 Ma. Yu. seyyathāpi sā .... 3 Ma. paṇḍitānaṃ.
@4 Ma. Yu. attho hi. 5-6 Ma. Yu. yathā yathākho ... tathā tathā.
@7 Ma. Yu. lokānukampakāya. 8 Ma. Yu. te.
Coraṃ  āgucāriṃ gahetvā dassenti ayante bhante coro āgucārī
imassa  yaṃ  icchasi  taṃ  daṇḍaṃ  vadehīti  1- tyāhaṃ evaṃ vadāmi
tenahibho  imaṃ  purisaṃ  jīvantaṃyeva kumbhiyā pakkhipitvā mukhaṃ pidahitvā
allena  cammena  onaddhitvā  allāya  mattikāya bahalavilepanaṃ 2-
karitvā  uddhanaṃ  āropetvā  aggiṃ  dethāti  te  me  sādhūti
paṭissutvā  taṃ  purisaṃ  jīvantaṃyeva kumbhiyā pakkhipitvā mukhaṃ pidahitvā
allena  cammena onaddhitvā allāya mattikāya bahalavilepanaṃ karitvā
uddhanaṃ āropetvā aggiṃ denti.
   {311.1} Yadā mayaṃ jānāma kālakato so purisoti atha taṃ kumbhiṃ
oropetvā ubbhinditvā mukhaṃ vivaritvā saṇikaṃ vilokema 3- appevanāmassa
jīvaṃ nikkhamantaṃ passeyyāmāti nevassa mayaṃ jīvaṃ nikkhamantaṃ passāma .
Ayampi kho bho kassapa pariyāyo yena me pariyāyena evaṃ hoti itipi
natthi  paro  loko  natthi  sattā opapātikā natthi sukatadukkaṭānaṃ
kammānaṃ phalaṃ vipākoti.
   {311.2}   Tenahi  rājañña  taññevettha  paṭipucchissāmi
yathā  te khameyya tathā naṃ byākareyyāsi . abhijānāsi no tvaṃ
rājañña  divāseyyaṃ upagato supinakaṃ passitvā 4- ārāmarāmaṇeyyakaṃ
vanarāmaṇeyyakaṃ  bhūmirāmaṇeyyakaṃ  pokkharaṇīrāmaṇeyyakanti . abhijānāmahaṃ
bho  kassapa  divāseyyaṃ upagato supinakaṃ passitvā ārāmarāmaṇeyyakaṃ
vanarāmaṇeyyakaṃ  bhūmirāmaṇeyyakaṃ  pokkharaṇīrāmaṇeyyakanti  .  rakkhanti
@Footnote: 1 Ma. Yu. paṇehīti. ito paraṃ īdisameva. 2 Sī. Ma. Yu. bahalāvalepanaṃ.
@ito paraṃ īdisameva. 3 Ma. Yu. nillokema. 4 Ma. passitā. ito paraṃ īdisameva.
Taṃ tamhi samaye khujjāpi vāmanakāpi 1- celāvikāpi 2- komārikāpīti.
Evaṃ  3- bho kassapa rakkhanti maṃ tamhi samaye khujjāpi vāmanakāpi
celāvikāpi  komārikāpīti  .  api  nu  tā  tuyhaṃ jīvaṃ passanti
pavisantaṃ  vā  nikkhamantaṃ vāti . no hīdaṃ bho kassapa . tā hi
nāma  rājañña  tuyhaṃ  jīvantassa  jīvantiyo  jīvaṃ  na  passissanti
pavisantaṃ  vā  nikkhamantaṃ  vā  kiṃ  pana  tvaṃ  kālakatassa  jīvaṃ
passissasi  pavisantaṃ vā nikkhamantaṃ vā . imināpi kho te rājañña
pariyāyena  evaṃ  hotu  itipi  atthi  paro  loko atthi sattā
opapātikā atthi sukatadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipākoti.
   [312]  Kiñcāpi  bhavaṃ  kassapo  evamāha  athakho evamme
ettha  hoti  itipi  natthi  paro loko natthi sattā opapātikā
natthi  sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ vipākoti . atthi pana rājañña
pariyāyo  .pe.  atthi  bho  kassapa  pariyāyo  .pe.  yathākathaṃ
viya  rājaññāti  .  idha  me bho kassapa purisā coraṃ āgucāriṃ
gahetvā  dassenti  ayante  bhante  coro  āgucārī imassa yaṃ
icchasi  taṃ  daṇḍaṃ  vadehīti  tyāhaṃ  evaṃ  vadāmi  tenahi  bho
imaṃ  purisaṃ jīvantaṃyeva tulāya tuletvā jiyāya anassāsakaṃ māretvā
punadeva  tulāya  tulethāti  te  me  sādhūti paṭissutvā taṃ purisaṃ
jīvantaṃyeva  tulāya  tuletvā  jiyāya  anassāsakaṃ  māretvā
puneva  tulāya tulenti . yadā so jīvati tadā lahutaro ca hoti
@Footnote: 1 Yu. vāmanikāpi. 2 Ma. velāsikāpi. Yu. velānikāpi.
@ito paraṃ īdisameva. 3 Yu. evampi.
Mudutaro  ca  kammaññataro  ca  yadā  pana  so  kālakato  hoti
tadā  garutaro  ca  hoti  patthinnataro  ca  akammaññataro  ca .
Ayampi  kho bho kassapa pariyāyo yena me pariyāyena evaṃ hoti
itipi  natthi  paro  loko  natthi  sattā  opapātikā  natthi
sukatadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipākoti.
   [313]  Tenahi  rājañña upamante karissāmi upamāyapīdhekacce
viññū  purisā  bhāsitassa  atthaṃ  ājānanti  . seyyathāpi rājañña
puriso  divasantattaṃ  ayoguḷaṃ  ādittaṃ  sampajjalitaṃ sañjotibhūtaṃ tulāya
tuleyya 1- tamenaṃ aparena samayena sītaṃ nibbutaṃ tulāya tuleyya kadā
nu  kho so ayoguḷo lahutaro vā hoti mudutaro vā kammaññataro
vā  yadā  vā āditto sampajjalito sañjotibhūto yadā vā sīto
nibbutoti  yadā  so  bho kassapa ayoguḷo tejosahagato ca hoti
vāyosahagato  ca  āditto  sampajjalito  sañjotibhūto  tadā
lahutaro  ca  hoti  mudutaro  ca  kammaññataro  ca yadā pana so
ayoguḷo  neva  tejosahagato hoti na vāyosahagato sīto nibbuto
tadā  garutaro  ca  hoti  patthinnataro  ca akammaññataro cāti .
Evameva  kho  rājañña  yadā  ayaṃ  kāyo āyusahagato ca hoti
usmāsahagato   ca  viññāṇasahagato  ca  tadā  lahutaro  ca
hoti  mudutaro  ca  kammaññataro  ca  yadā  panāyaṃ  kāyo neva
āyusahagato  ca  hoti  na  usmāsahagato ca na viññāṇasahagato ca
@Footnote: 1 Yu. toleyya. ito paraṃ īdisameva.
Tadā  garutaro  ca  hoti  patthinnataro  ca  akammaññataro  ca .
Imināpi  kho  te  rājañña  pariyāyena  evaṃ  hotu itipi atthi
paro  loko  atthi  sattā  opapātikā  atthi  sukatadukkaṭānaṃ
kammānaṃ phalaṃ vipākoti.
   [314]  Kiñcāpi  bhavaṃ  kassapo  evamāha  athakho evamme
ettha  hoti  itipi  natthi  paro loko natthi sattā opapātikā
natthi  sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ vipākoti . atthi pana rājañña
pariyāyo  .pe.  atthi  bho kassapa pariyāyo .pe. yathākathaṃ viya
rājaññāti . idha me bho kassapa purisā coraṃ āgucāriṃ gahetvā
dassenti  ayante  bhante  coro  āgucārī  imassa  yaṃ  icchasi
taṃ  daṇḍaṃ  vadehīti  tyāhaṃ  evaṃ  vadāmi  tenahi bho imaṃ purisaṃ
anupahacca   chaviñca   cammañca   maṃsañca   nahāruñca   aṭṭhiñca
aṭṭhimiñjañca  jīvitā  voropetha  appevanāmassa  jīvaṃ  nikkhamantaṃ
passeyyāmāti  te  me  sādhūti  paṭissutvā  taṃ  purisaṃ anupahacca
chaviñca  cammañca  maṃsañca  nahāruñca  aṭṭhiñca  aṭṭhimiñjañca  jīvitā
voropenti  .  yadā  so  addhamato  hoti tyāhaṃ evaṃ vadāmi
tenahi  bho  imaṃ  purisaṃ  uttānaṃ  nipātetha  appevanāmassa  jīvaṃ
nikkhamantaṃ  passeyyāmāti  te  taṃ  purisaṃ  uttānaṃ  nipātenti .
Nevassa  mayaṃ  jīvaṃ  nikkhamantaṃ  passāma tyāhaṃ evaṃ vadāmi tenahi
bho  imaṃ  purisaṃ  avakujjaṃ  nipātetha  passena  nipātetha  dutiyena
Passena  nipātetha  uddhaṃ  ṭhapetha  omuddhakaṃ  ṭhapetha  pāṇinā
ākoṭetha  leṇḍunā  1-  ākoṭetha  daṇḍena ākoṭetha satthena
ākoṭetha  odhunātha  sandhunātha  niddhunātha  appevanāmassa  jīvaṃ
nikkhamantaṃ  passeyyāmāti  te  taṃ  purisaṃ  odhunanti  sandhunanti
niddhunanti  . nevassa mayaṃ jīvaṃ nikkhamantaṃ passeyyāma 2- . tassa
tadeva  cakkhuṃ  hoti te rūpā tañcāyatanaṃ nappaṭisaṃvedeti . tadeva
sotaṃ  hoti  te  saddā  tañcāyatanaṃ  nappaṭisaṃvedeti  .  tadeva
ghānaṃ  hoti  te gandhā tañcāyatanaṃ nappaṭisaṃvedeti . sāyeva 3-
jivhā  hoti  te  rasā  tañcāyatanaṃ  nappaṭisaṃvedeti  .  sveva
kāyo  hoti  te  phoṭṭhabbā tañcāyatanaṃ nappaṭisaṃvedeti . ayampi
kho  bho  kassapa pariyāyo yena me pariyāyena evaṃ hoti itipi
natthi  paro  loko  natthi  sattā opapātikā natthi sukatadukkaṭānaṃ
kammānaṃ phalaṃ vipākoti.
   [315]  Tenahi  rājañña upamante karissāmi upamāyapīdhekacce
viññū  purisā  bhāsitassa  atthaṃ  ājānanti  .  bhūtapubbaṃ  rājañña
aññataro  saṅkhadhamo  saṅkhamādāya  paccantimaṃ  janapadaṃ  agamāsi .
So  yena  aññataro  gāmo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  majjhe
gāmassa  ṭhito  tikkhattuṃ  saṅkhaṃ upaḷāsetvā saṅkhaṃ bhūmiyaṃ nikkhipitvā
ekamantaṃ nisīdi . athakho rājañña tesaṃ paccantajanapadānaṃ manussānaṃ 4-
@Footnote: 1 leḍḍunātipi pāṭho. 2 Ma. passāma. 3 Ma. sāva. 4 Sī. Yu.
@paccantajānaṃ manussānaṃ. Ma. paccantajanapadamanussānaṃ.
Etadahosi  ambho  kassa  1-  nu kho eso saddo evaṃrajaniyo
evaṃkammaniyo evaṃmadaniyo evaṃbandhaniyo evaṃmuñcaniyoti . sannipatitvā
taṃ  saṅkhadhamaṃ  etadavocuṃ  ambho  kassa  nu  kho  eso  saddo
evaṃrajaniyo  evaṃkammaniyo  evaṃmadaniyo  evaṃbandhaniyo evaṃmuñcaniyoti
eso  kho  bho  saṅkho  nāma  yassa  so  saddo evaṃrajaniyo
evaṃkammaniyo  evaṃmadaniyo  evaṃbandhaniyo  evaṃmuñcaniyoti . te taṃ
saṅkhaṃ  uttānaṃ  nipātesuṃ vadehi bho saṅkha vadehi bho saṅkhāti .
Neva so saṅkho saddamakāsi . te taṃ saṅkhaṃ avakujjaṃ nipātesuṃ passena
nipātesuṃ  dutiyena  passena  nipātesuṃ  uddhaṃ  ṭhapesuṃ  omuddhakaṃ
ṭhapesuṃ   pāṇinā  ākoṭesuṃ  leṇḍunā  ākoṭesuṃ  daṇḍena
ākoṭesuṃ  satthena  ākoṭesuṃ  odhuniṃsu  sandhuniṃsu  niddhuniṃsu vadehi
bho saṅkha vadehi bho saṅkhāti. Neva so saṅkho saddamakāsi.
   {315.1} Athakho rājañña tassa saṅkhadhamassa etadahosi yāva kho 2-
bālā ime paccantajanapadā manussā kathañhi nāma ayoniso saṅkhasaddaṃ
gavesissantīti  .  tesaṃ pekkhamānānaṃ saṅkhaṃ gahetvā tikkhattuṃ saṅkhaṃ
upaḷāsetvā  saṅkhaṃ  ādāya  pakkāmi  .  athakho  rājañña tesaṃ
paccantajanapadānaṃ  manussānaṃ  etadahosi  yadā  kira bho ayaṃ saṅkho
nāma  purisasahagato ca hoti vāyāmasahagato ca vāyosahagato 3- ca
tadāyaṃ  saṅkho  saddaṃ karoti yadā panāyaṃ saṅkho neva purisasahagato
hoti  na  vāyāmasahagato  na  vāyosahagato  nāyaṃ  saṅkho  saddaṃ
@Footnote: 1 Yu. kissa nu kho. ito paraṃ īdisameva. 2 Ma. Yu. kho saddo
@natthi. 3 Ma. vāyusahagato. ito paraṃ īdisameva.
Karotīti  .  evameva  kho rājañña yadāyaṃ kāyo āyusahagato ca
hoti  usmāsahagato  ca  viññāṇasahagato  ca  tadā  abhikkamatipi
paṭikkamatipi  tiṭṭhatipi  nisīdatipi  seyyaṃpi  kappeti  cakkhunāpi  rūpaṃ
passati   sotenapi  saddaṃ  suṇāti  ghānenapi  gandhaṃ  ghāyati
jivhāyapi  rasaṃ  sāyati  kāyenapi  phoṭṭhabbaṃ  phusati  manasāpi dhammaṃ
vijānāti  yadā  panāyaṃ  kāyo  neva  āyusahagato  ca hoti na
usmāsahagato  ca  na  viññāṇasahagato  ca  tadā  neva  abhikkamati
na  paṭikkamati  na  tiṭṭhati  na nisīdati na seyyaṃ kappeti cakkhunāpi
rūpaṃ  na  passati  sotenapi  saddaṃ  na  suṇāti ghānenapi gandhaṃ na
ghāyati  jivhāyapi  rasaṃ  na  sāyati  kāyenapi  phoṭṭhabbaṃ na phusati
manasāpi dhammaṃ na vijānāti . imināpi kho te rājañña pariyāyena
evaṃ  hotu  itipi  atthi  paro  loko atthi sattā opapātikā
atthi sukatadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipākoti.
           Paṭhamabhāṇavāraṃ.
   [316]  Kiñcāpi  bhavaṃ  kassapo  evamāha  athakho evamme
ettha  hoti  itipi  natthi  paro loko natthi sattā opapātikā
natthi  sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ vipākoti . atthi pana rājañña
pariyāyo  .pe.  atthi  bho kassapa pariyāyo .pe. yathākathaṃ viya
rājaññāti . idha me bho kassapa purisā coraṃ āgucāriṃ gahetvā
dassenti  ayaṃ  te  bhante  coro  āgucārī  imassa yaṃ icchasi
Taṃ  daṇḍaṃ  vadehīti  tyāhaṃ  evaṃ  vadāmi  tenahi  bho  imassa
purisassa  chaviṃ  chindatha  appevanāmassa  jīvaṃ  passeyyāmāti  te
tassa purisassa chaviṃ chindanti . nevassa mayaṃ jīvaṃ passāma . tyāhaṃ
evaṃ  vadāmi  tenahi bho imassa purisassa cammaṃ chindatha maṃsaṃ chindatha
nahāruṃ  chindatha  aṭṭhiṃ  chindatha  aṭṭhimiñjaṃ  chindatha  appevanāmassa
jīvaṃ  passeyyāmāti  te  tassa  purisassa  aṭṭhimiñjaṃ  chindanti .
Nevassa mayaṃ jīvaṃ passāma 1- . ayampi kho bho kassapa pariyāyo
yena  me  pariyāyena  evaṃ hoti itipi natthi paro loko natthi
sattā opapātikā natthi sukatadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipākoti.
   [317]  Tenahi  rājañña upamante karissāmi upamāyapīdhekacce
viññū  purisā  bhāsitassa  atthaṃ  ājānanti  .  bhūtapubbaṃ  rājañña
aññataro  aggiko  jaṭilo  araññāyatane paṇṇakuṭiyā sammati 2- .
Athakho rājañña aññataro janapado satthavāso 3- vuṭṭhāsi . athakho
so  satthavāso  4-  tassa  aggikassa jaṭilassa assamassa sāmantā
ekarattiṃ vasitvā pakkāmi . athakho rājañña tassa aggikassa jaṭilassa
etadahosi  yannūnāhaṃ  yena  so  satthavāso  tenupasaṅkameyyaṃ
appevanāmettha  kiñci  upakaraṇaṃ  adhigaccheyyanti  .  athakho  so
aggiko  jaṭilo  kālasseva  vuṭṭhāya  yena  so  satthavāso
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  addasa  tasmiṃ  satthavāse  daharaṃ kumāraṃ
@Footnote: 1 Ma. passeyyāma. 2 Ma. Sī. Yu. vasati. 3 Sī. Yu. janapadapadeso.
@Ma. janapade sattho. ito paraṃ īdisameva. 4 Ma. Yu. so sattho.
Maṇḍaṃ  uttānaseyyakaṃ  chaḍḍitaṃ  .  disvānassa  etadahosi  na kho
me  taṃ  paṭirūpaṃ  yaṃ  me  pekkhamānassa manussabhūto kālaṃ kareyya
yannūnāhaṃ  imaṃ  dārakaṃ  assamaṃ  netvā  āpādeyyaṃ  poseyyaṃ
vaḍḍheyyanti  .  athakho  so  aggiko  jaṭilo  taṃ dārakaṃ assamaṃ
netvā  āpādesi  posesi  vaḍḍhesi  .  yadā  so  dārako
dasavassuddesiko  vā  hoti  dvādasavassuddesiko  vā athakho tassa
aggikassa  jaṭilassa  janapade  kiñcideva  karaṇīyaṃ  uppajji . athakho
so  aggiko  jaṭilo  taṃ dārakaṃ etadavoca icchāmahaṃ tāta janapadaṃ
gantuṃ  aggiṃ  tāta  paricareyyāsi  mā  ca  te  aggi  nibbāyi
sace va 1- te aggi nibbāyeyya ayaṃ vāsī imāni kaṭṭhāni idaṃ
araṇisahitaṃ  aggiṃ  nibbattetvā  aggiṃ  paricareyyāsīti  .  athakho
so aggiko jaṭilo taṃ dārakaṃ evaṃ anusāsitvā janapadaṃ agamāsi .
Tassa khiḍḍāpasutassa aggi nibbāyi.
   {317.1} Athakho tassa dārakassa etadahosi pitā kho maṃ evaṃ
avaca aggiṃ tāta paricareyyāsi mā ca te aggi nibbāyi sace va te
aggi  nibbāyeyya  ayaṃ  vāsī imāni kaṭṭhāni idaṃ araṇisahitaṃ aggiṃ
nibbattetvā aggiṃ paricareyyāsīti yannūnāhaṃ aggiṃ nibbattetvā aggiṃ
paricareyyanti . athakho so dārako araṇisahitaṃ vāsiyā tacchi appevanāma
aggiṃ  adhigaccheyyanti  . neva so aggiṃ adhigacchi araṇisahitaṃ dvidhā
phālesi  tidhā  phālesi  catudhā  phālesi  pañcadhā phālesi dasadhā
@Footnote: 1 Ma. ... ca. ito paraṃ īdisameva.
Phālesi  vīsatidhā  1- phālesi sakalikaṃ sakalikaṃ akāsi sakalikaṃ sakalikaṃ
karitvā udukkhale koṭesi udukkhale koṭetvā mahāvāte ophuni 2-
appevanāma aggiṃ adhigaccheyyanti. Neva so aggiṃ adhigacchi.
   {317.2} Athakho so aggiko jaṭilo janapade taṃ karaṇīyaṃ tīretvā yena
sako  assamo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  taṃ  dārakaṃ  etadavoca
kacci  te  tāta  aggi nibbutoti . idha me tāta khiḍḍāpasutassa
aggi  nibbāyi  tassa  me  etadahosi  pitā kho maṃ evaṃ avaca
aggiṃ tāta paricareyyāsi mā ca te tāta aggi nibbāyi sace va
te  aggi  nibbāyeyya  ayaṃ  vāsī imāni kaṭṭhāni idaṃ araṇisahitaṃ
aggiṃ   nibbattetvā  aggiṃ  paricareyyāsīti  yannūnāhaṃ  aggiṃ
nibbattetvā  aggiṃ  paricareyyanti  athakhohaṃ  tāta  araṇisahitaṃ
vāsiyā  tacchiṃ  appevanāma  aggiṃ  adhigaccheyyanti  .  nevāhaṃ
aggiṃ  adhigacchiṃ  araṇisahitaṃ  dvidhā  phālesiṃ  tidhā  phālesiṃ catudhā
phālesiṃ pañcadhā phālesiṃ dasadhā phālesiṃ vīsatidhā 3- phālesiṃ sakalikaṃ
sakalikaṃ  akāsiṃ  sakalikaṃ  sakalikaṃ karitvā udukkhale koṭesiṃ udukkhale
koṭetvā  mahāvāte  ophuniṃ 4- appevanāma aggiṃ adhigaccheyyanti
nevāhaṃ aggiṃ adhigacchinti.
   {317.3}  Athakho  tassa  aggikassa jaṭilassa etadahosi yāva
bālo  ayaṃ  dārako  abyatto  kathañhi  nāma  ayoniso  aggiṃ
gavesissatīti    .    tassa    pekkhamānassa    araṇisahitaṃ
@Footnote: 1-3 Sī. Ma. Yu. satadhā. 2 Ma. Yu. opuni. 4 Ma. Yu. opuniṃ.
Gahetvā  aggiṃ  nibbattetvā  taṃ  dārakaṃ  etadavoca  evaṃ kho
tāta  aggi  nibbattetabbo  na tveva yathā tvaṃ bālo abyatto
ayoniso aggiṃ gavesissasīti 1- . evameva kho tvaṃ rājañña bālo
abyatto  ayoniso  paralokaṃ  gavesissasi  paṭinissajjetaṃ  rājañña
pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  paṭinissajjetaṃ  rājañña  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  mā
te ahosi dīgharattaṃ ahitāya dukkhāyāti.
   [318] Kiñcāpi bhavaṃ kassapo evamāha athakho nevāhaṃ sakkomi
idaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  paṭinissajjituṃ  rājāpi  maṃ  pasenadi kosalo
jānāti  tirorājānopi  pāyāsi  rājañño  evaṃvādī  evaṃdiṭṭhī
itipi  natthi  paro  loko  natthi  sattā  opapātikā  natthi
sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  vipākoti  . sacāhaṃ bho kassapa idaṃ
pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  paṭinissajjissāmi  bhavissanti  me  vattāro  yāva
bālo  pāyāsi  rājañño  abyatto  duggahitagāhīti  kopenapi  naṃ
harissāmi makkhenapi naṃ harissāmi paḷāsenapi naṃ harissāmīti.
   [319]  Tenahi  rājañña upamante karissāmi upamāyapīdhekacce
viññū  purisā  bhāsitassa  atthaṃ  ājānanti  .  bhūtapubbaṃ  rājañña
mahāsakaṭasattho  sakaṭasahassaṃ  puratthimā  janapadā  pacchimaṃ  janapadaṃ
agamāsi  . soyeva 2- gacchati khippaṃyeva pariyādiyati tiṇaṃ kaṭṭhodakaṃ
haritakapaṇṇaṃ  3-  . tasmiṃ kho pana satthe dve satthavāhā ahesuṃ
@Footnote: 1 Ma. gavesīti. 2 Ma. Yu. so yena yena .... 3 Sī. Yu. haritakavantaṃ.
Eko  pañcannaṃ  sakaṭasatānaṃ  eko  pañcannaṃ sakaṭasatānaṃ . athakho
tesaṃ  satthavāhānaṃ  etadahosi  ayaṃ  kho mahāsakaṭasattho sakaṭasahassaṃ
te  mayaṃ  yena  yena gacchāma khippameva pariyādiyati tiṇaṃ kaṭṭhodakaṃ
haritakapaṇṇaṃ  yannūna  mayaṃ  imaṃ  satthaṃ  dvidhā  vibhajeyyāma ekato
pañca  sakaṭasatāni  ekato  pañca  sakaṭasatānīti  .  te taṃ satthaṃ
dvidhā vibhajiṃsu ekato pañca sakaṭasatāni ekato pañca sakaṭasatāni.
   {319.1} Eko tāva satthavāho bahuṃ tiṇañca kaṭṭhañca udakañca
āropetvā satthaṃ payāpesi 1- . dvīhatīhapayāto 2- kho pana so
sattho  addasa  purisaṃ  kāḷaṃ  lohitakkhiṃ  3-  āsannaddhakalāpaṃ
kumudamālaṃ  4-  allavatthaṃ  allakesaṃ kaddamamakkhitehi cakkehi bhadrena
rathena paṭipathaṃ āgacchantaṃ disvā etadavoca kuto bho āgacchasīti .
Amukamhā  janapadāti  . kuhiṃ gamissasīti . amukaṃ nāma janapadanti .
Kacci bho purato kantāre mahāmegho abhippavuṭṭhoti. Evaṃ bho purato
kantāre  mahāmegho  abhippavuṭṭho  āsittodakāni  vaṭumāni  bahuṃ
tiṇañca  kaṭṭhañca  udakañca  chaḍḍetha  bho  purāṇāni tiṇāni kaṭṭhāni
udakāni lahubhārehi sakaṭehi sīghaṃ sīghaṃ gacchatha mā yoggāni kilamitthāti.
   {319.2} Athakho so satthavāho satthike āmantesi ayaṃ bho puriso
evamāha  purato  kantāre  mahāmegho  abhippavuṭṭho āsittodakāni
vaṭumāni  bahuṃ  tiṇañca  kaṭṭhañca  udakañca  chaḍḍetha  bho  purāṇāni
tiṇāni  kaṭṭhāni  udakāni  lahubhārehi  sakaṭehi  sīghaṃ  gacchatha
@Footnote: 1 Sī. Yu. pāyāpesi. 2 Sī. Yu. ... pāyāto. 3 Ma. lohitakkhaṃ sannaddhakalāpaṃ.
@4 Ma. kumudamāliṃ. ito paraṃ īdisameva.
Mā  yoggāni  kilamitthāti  chaḍḍetha  bho purāṇāni tiṇāni kaṭṭhāni
udakāni  lahubhārehi  sakaṭehi  satthaṃ  payāpethāti  .  evaṃ bhoti
kho  te  satthikā  tassa  satthavāhassa  paṭissutvā  chaḍḍetvā
purāṇāni  tiṇāni  kaṭṭhāni  udakāni  lahubhārehi  sakaṭehi  satthaṃ
payāpesuṃ  .  te  paṭhamepi satthavāse na addasaṃsu tiṇaṃ vā kaṭṭhaṃ
vā udakaṃ vā dutiyepi satthavāse . tatiyepi satthavāse. Catutthepi
satthavāse  .  pañcamepi  satthavāse  .  chaṭṭhepi  satthavāse .
Sattamepi  satthavāse  na  addasaṃsu  tiṇaṃ vā kaṭṭhaṃ vā udakaṃ vā
sabbe  va  anayabyasanaṃ  āpajjiṃsuyeva  1- . tasmiṃ satthe ahesuṃ
manussā vā pasū vā . sabbe va so yakkho amanusso bhakkhesi.
Aṭṭhikāneva sesāni 2-.
   {319.3}  Yadā  aññāsi  dutiyo  satthavāho  bahunikkhantaro
khodāni  so  satthoti  bahuṃ  tiṇañca kaṭṭhañca udakañca āropetvā
satthaṃ payāpesi . dvīhatīhapayāto kho pana so sattho addasa purisaṃ
kāḷaṃ  lohitakkhiṃ  āsannaddhakalāpaṃ  kumudamālaṃ  allavatthaṃ  allakesaṃ
kaddamamakkhitehi  cakkehi  bhadrena  rathena  paṭipathaṃ āgacchantaṃ disvā
etadavoca  kuto  bho  āgacchasīti  .  amukamhā  janapadāti .
Kuhiṃ  gamissasīti  .  amukaṃ  nāma  janapadanti  . kacci bho purato
kantāre  mahāmegho  abhippavuṭṭhoti  . evaṃ bho purato kantāre
mahāmegho     abhippavuṭṭho    āsittodakāni    vaṭumāni
@Footnote: 1 Ma. Yu. āpajjiṃsu. ye ca tasmiṃ .... 2 Sī. Yu. sesesi.
Bahuṃ   tiṇañca   kaṭṭhañca  udakañca  chaḍḍetha  bho  purāṇāni
tiṇāni  kaṭṭhāni  udakāna  lahubhārehi  sakaṭehi  sīghaṃ  sīghaṃ  gacchatha
mā yoggāni kilamitthāti.
   {319.4} Athakho so satthavāho satthike āmantesi ayaṃ bho
puriso  evamāha  purato  kantāre  mahāmegho  abhippavuṭṭho
āsittodakāni   vaṭumāni   bahuṃ   tiṇañca   kaṭṭhañca  udakañca
chaḍḍetha  bho  purāṇāni  tiṇāni  kaṭṭhāni  udakāni  lahubhārehi
sakaṭehi  sīghaṃ  sīghaṃ  gacchatha  mā  yoggāni  kilamitthāti  ayaṃ bho
puriso  neva  amhākaṃ  mitto  na ñātisālohito kathaṃ mayaṃ imassa
saddhāya  gamissāma  na  vo  chaḍḍetabbāni  purāṇāni  tiṇāni
kaṭṭhāni  udakāni  .  yathābhatena  1-  bhaṇḍena  satthaṃ  payāpetha
na  no  purāṇaṃ  chaḍḍessāmāti  . evaṃ bhoti kho te satthikā
tassa  satthavāhassa paṭissutvā yathābhatena bhaṇḍena satthaṃ payāpesuṃ .
Te  paṭhamepi satthavāse na addasaṃsu tiṇaṃ vā kaṭṭhaṃ vā udakaṃ vā
dutiyepi satthavāse . tatiyepi satthavāse . catutthepi satthavāse.
Pañcamepi  satthavāse . chaṭṭhepi satthavāse . sattamepi satthavāse
na  addasaṃsu  tiṇaṃ  vā  kaṭṭhaṃ vā udakaṃ vā tañca satthaṃ addasaṃsu
anayabyasanaṃ  āpannaṃyeva  2-  .  tasmiṃ  satthe  ahesuṃ  manussā
vā  pasū  vā  . tesañca aṭṭhikāneva addasaṃsu . tena yakkhena
amanussena bhakkhitā 3-.
   {319.5}  Athakho  so  satthavāho  satthike  āmantesi
ayaṃ  kho  bho  so  sattho  anayabyasanaṃ āpanno yathā taṃ tena
@Footnote: 1 Ma. Yu. yathākatena. ito paraṃ īdisameva. 2 Ma. āpannaṃ. ye ca ....
@Yu. āpannaṃ. ye va. 3 Ma. Yu. bhakkhitānaṃ.
Bālena  satthavāhena  pariṇāyakena  .  tenahi  bho  yānamhākaṃ
satthe  appasārāni  paṇiyāni  tāni  chaḍḍetvā  yāni  imasmiṃ
satthe  mahāsārāni  paṇiyāni  tāni  ādiyathāti  .  evaṃ  bhoti
kho  te  satthikā  tassa  satthavāhassa  paṭissutvā  yāni  sakasmiṃ
satthe  appasārāni  paṇiyāni  tāni  chaḍḍetvā  yāni  tasmiṃ
satthe  mahāsārāni  paṇiyāni  tāni  ādiyitvā  sotthinā  taṃ
kantāraṃ nitthariṃsu yathā taṃ paṇḍitena satthavāhena pariṇāyakena.
   {319.6} Evameva kho tvaṃ rājañña bālo abyatto anayabyasanaṃ
āpajjissasi  ayoniso  paralokaṃ  gavesanto  seyyathāpi so puriso
satthavāho  yepi  tava  sotabbaṃ  saddhātabbaṃ  1- maññissanti tepi
anayabyasanaṃ  āpajjissanti  seyyathāpi  te  satthikā  paṭinissajjetaṃ
rājañña  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  paṭinissajjetaṃ  rājañña  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ
mā te ahosi dīgharattaṃ ahitāya dukkhāyāti.
   [320]  Kiñcāpi  bhavaṃ  kassapo  evamāha  athakho  nevāhaṃ
sakkomi  idaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  paṭinissajjituṃ  rājāpi  maṃ pasenadi
kosalo  jānāti  tirorājānopi  pāyāsi  rājañño  evaṃvādī
evaṃdiṭṭhī  itipi  natthi  paro  loko  natthi  sattā  opapātikā
natthi  sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  vipākoti  sacāhaṃ  bho
kassapa  imaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  paṭinissajjissāmi  bhavissanti  me
vattāro  yāva  bālo  pāyāsi  rājañño abyatto duggahitagāhīti
@Footnote: 1 Yu. saddahātabbaṃ.
Kopenapi  naṃ  harissāmi  makkhenapi  naṃ  harissāmi  paḷāsenapi  naṃ
harissāmīti.
   [321]  Tenahi  rājañña upamante karissāmi upamāyapīdhekacce
viññū  purisā  bhāsitassa  atthaṃ  ājānanti  .  bhūtapubbaṃ  rājañña
aññataro  sūkaraposako  puriso  sakamhā  gāmā  aññaṃ  gāmaṃ
agamāsi  tattha  addasa  pahūtaṃ  sukkhaṃ  gūthaṃ  chaḍḍitaṃ  . disvānassa
etadahosi  ayaṃ  kho  pahūto  sukkhagūtho chaḍḍito 1- mama sūkarānaṃ
bhakkho  2- yannūnāhaṃ ito sukkhagūthaṃ hareyyanti . so uttarāsaṅgaṃ
pattharitvā  pahūtaṃ  sukkhagūthaṃ  ākiritvā  bhaṇḍikaṃ  bandhitvā  sīse
uccoropetvā 3- agamāsi.
   {321.1}  Tassa  antarāmagge  mahāakālamegho  pāvassi .
So  uggharantaṃ  paggharantaṃ  yāva  agganakhā gūthena makkhito gūthabhāraṃ
ādāya agamāsi . tamenaṃ manussā disvā evamāhaṃsu kacci no tvaṃ
bhaṇe  ummatto  kacci nu 4- viceto 5- kathañhi nāma uggharantaṃ
paggharantaṃ yāva agganakhā gūthena makkhito gūthabhāraṃ hariyissasīti 6- .
Tumhe khvettha bhaṇe ummattā tumhe vicetā 7- tathā hi pana me
sūkarabhattanti . evameva kho tvaṃ rājañña gūthabhārikūpamo 8- maññe
paṭibhāsi  paṭinissajjetaṃ  rājañña  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  paṭinissajjetaṃ
rājañña pāpakaṃ diṭṭhigataṃ mā te ahosi dīgharattaṃ ahitāya dukkhāyāti.
@Footnote: 1 Ma. chaḍḍito mamañca sūkarabhattaṃ. Yu. chaḍḍito mamañca. 2 Sī. mamañca sūkarabhatto.
@3 Ma. accāropetvā. Sī. Yu. ubbāhetvā. 4 Ma. Yu. nusaddo natthi. 5-7 Yu.
@veceto vecetā. 6 harissasīti pāṭhena bhavitabbaṃ. 8 Sī. Yu. gūthahārikūpamo.
   [322]  Kiñcāpi  bhavaṃ  kassapo  evamāha  athakho  nevāhaṃ
sakkomi  idaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  paṭinissajjituṃ  rājāpi  maṃ pasenadi
kosalo  jānāti  tirorājānopi  pāyāsi  rājañño  evaṃvādī
evaṃdiṭṭhī  itipi  natthi  paro  loko  natthi  sattā  opapātikā
natthi  sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  vipākoti  sacāhaṃ  bho kassapa
idaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  paṭinissajjissāmi  bhavissanti  me  vattāro
yāva  bālo  pāyāsi  rājañño  abyatto duggahitagāhīti kopenapi
naṃ harissāmi makkhenapi naṃ harissāmi paḷāsenapi naṃ harissāmīti.
   [323]  Tenahi  rājañña upamante karissāmi upamāyapīdhekacce
viññū  purisā  bhāsitassa  atthaṃ  ājānanti  .  bhūtapubbaṃ  rājañña
dve akkhadhuttā akkhehi dibbiṃsu . eko akkhadhutto āgatāgataṃ kaliṃ
gilati  .  addasā  kho dutiyo akkhadhutto taṃ akkhadhuttaṃ āgatāgataṃ
kaliṃ  gilantaṃ  disvā  taṃ  akkhadhuttaṃ  etadavoca  tvaṃ  kho  samma
ekantikena jināsi dehi me samma akkhe pajoharissāmīti 1-.
   {323.1} Evaṃ sammāti kho so akkhadhutto tassa akkhadhuttassa
akkhe pādāsi . athakho so akkhadhutto akkhe visena paribhāvetvā taṃ
akkhadhuttaṃ  etadavoca  ehi  kho  samma  akkhehi dibbissāmāti .
Evaṃ  sammāti kho so akkhadhutto tassa akkhadhuttassa paccassosi .
Dutiyampi  kho  te  akkhadhuttā  akkhehi  dibbiṃsu  . dutiyampi kho
@Footnote: 1 pajohissāmītīti pana pāṭhena bhavitabbaṃ.
So  akkhadhutto  āgatāgataṃ  kaliṃ  gilati  .  addasā kho dutiyo
akkhadhutto  taṃ  akkhadhuttaṃ  dutiyampi  āgatāgataṃ  kaliṃ gilantaṃ disvā
taṃ akkhadhuttaṃ etadavoca
   [324] Littaṃ paramena tejasā
        gilamakkhaṃ puriso na bujjhati
        gilare 1- pāpadhuttā kapaṇā
        te kaṭukaṃ bhavissatīti.
   [325] Evameva kho tvaṃ rājañña akkhadhuttakūpamo 2- maññe
paṭibhāsi  paṭinissajjetaṃ  rājañña  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  paṭinissajjetaṃ
rājañña  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  mā  te  ahosi  dīgharattaṃ  ahitāya
dukkhāyāti.
   [326]  Kiñcāpi  bhavaṃ  kassapo  evamāha  athakho  nevāhaṃ
sakkomi  idaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  paṭinissajjituṃ  rājāpi  maṃ pasenadi
kosalo  jānāti  tirorājānopi  pāyāsi  rājañño  evaṃvādī
evaṃdiṭṭhī  itipi  natthi  paro  loko  natthi  sattā  opapātikā
natthi  sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  vipākoti  sacāhaṃ  bho kassapa
idaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  paṭinissajjissāmi  bhavissanti  me  vattāro
yāva  bālo  pāyāsi  rājañño  abyatto duggahitagāhīti kopenapi
naṃ harissāmi makkhenapi naṃ harissāmi paḷāsenapi naṃ harissāmīti.
   [327]  Tenahi  rājañña upamante karissāmi upamāyapīdhekacce
@Footnote: 1 Ma. Yu. gilare gila pāpadhutta pacchā te kaṭukaṃ bhavissatīti. 2 Yu. akkhadhuttūpamo.
Viññū  purisā  bhāsitassa  atthaṃ  ājānanti  .  bhūtapubbaṃ  rājañña
aññataro janapade 1- vuṭṭhāsi . athakho sahāyako sahāyakaṃ āmantesi
āyāma  samma  yena so janapado tenupasaṅkamissāma appevanāmettha
kiñci  dhanaṃ  adhigaccheyyāmāti  .  evaṃ  sammāti  kho  sahāyako
sahāyakassa  paccassosi  .  te  yena so janapado yena aññataraṃ
gāmapajjaṃ  2-  tenupasaṅkamiṃsu  tattha addasaṃsu pahūtaṃ sāṇaṃ chaḍḍitaṃ .
Disvā  sahāyako  sahāyakaṃ  āmantesi  idaṃ  kho  samma  pahūtaṃ
sāṇaṃ  chaḍḍitaṃ  tenahi  samma  tvañca  sāṇabhāraṃ  bandha  ahañca
sāṇabhāraṃ bandhissāmi ubho sāṇabhāraṃ ādāya gamissāmāti.
   {327.1}  Evaṃ sammāti kho sahāyako sahāyakassa paṭissutvā
sāṇabhāraṃ bandhi . te ubho sāṇabhāraṃ ādāya yena aññataraṃ gāmapajjaṃ
tenupasaṅkamiṃsu  tattha  addasaṃsu  pahūtaṃ  sāṇasuttaṃ  chaḍḍitaṃ  . disvā
sahāyako  sahāyakaṃ  āmantesi yassa kho samma atthāya iccheyyāma
sāṇaṃ  idaṃ  pahūtaṃ  sāṇasuttaṃ  chaḍḍitaṃ  tenahi  samma  tvañca
sāṇabhāraṃ   chaḍḍehi   ahañca   sāṇabhāraṃ  chaḍḍessāmi  ubho
sāṇasuttabhāraṃ ādāya gamissāmāti . ayaṃ kho me samma sāṇabhāro
durāgato 3- ca susannaddho ca alaṃ me tvaṃ pajānāhīti . athakho
so sahāyako sāṇabhāraṃ chaḍḍetvā sāṇasuttabhāraṃ ādiyi.
   {327.2} Te yena aññataraṃ gāmapajjaṃ tenupasaṅkamiṃsu tattha addasaṃsu
pahūtā sāṇiyo chaḍḍitā . disvā sahāyako sahāyakaṃ āmantesi yassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. janapado. 2 Ma. gāmapaṭṭaṃ. Sī. gāmapattaṃ. Yu. gāmapaddhanaṃ. ito
@paraṃ īdisameva. 3 Ma. Yu. durābhato. ito paraṃ īdisameva.
Kho  samma  atthāya  iccheyyāma  sāṇaṃ  vā sāṇasuttaṃ vā imā
pahūtā  sāṇiyo  chaḍḍitā  tenahi  samma  tvañca  sāṇabhāraṃ
chaḍḍehi  ahañca  sāṇasuttabhāraṃ  chaḍḍessāmi  ubho  sāṇibhāraṃ
ādāya gamissāmāti . ayaṃ kho me samma sāṇabhāro durāgato ca
susannaddho  ca  alaṃ  me tvaṃ pajānāhīti . athakho so sahāyako
sāṇasuttabhāraṃ chaḍḍetvā sāṇibhāraṃ ādiyi.
   {327.3}  Te  yena  aññataraṃ gāmapajjaṃ tenupasaṅkamiṃsu tattha
addasaṃsu  pahūtaṃ  khomaṃ  chaḍḍitaṃ . disvā pahūtaṃ khomasuttaṃ chaḍḍitaṃ .
Disvā  pahūtaṃ  khomadussaṃ chaḍḍitaṃ . disvā pahūtaṃ kappāsaṃ chaḍḍitaṃ .
Disvā  pahūtaṃ  kappāsikasuttaṃ  chaḍḍitaṃ  . disvā pahūtaṃ kappāsikadussaṃ
chaḍḍitaṃ . disvā pahūtaṃ ayasaṃ chaḍḍitaṃ . disvā pahūtaṃ lohaṃ chaḍḍitaṃ.
Disvā  pahūtaṃ  tipuṃ  chaḍḍitaṃ . disvā pahūtaṃ sisaṃ chaḍḍitaṃ . disvā
pahūtaṃ  sajjhuṃ  1- chaḍḍitaṃ . disvā pahūtaṃ suvaṇṇaṃ chaḍḍitaṃ . disvā
sahāyako  sahāyakaṃ  āmantesi yassa kho samma atthāya iccheyyāma
sāṇaṃ  vā  sāṇasuttaṃ  vā  sāṇiyo vā khomaṃ vā khomasuttaṃ vā
khomadussaṃ  vā  kappāsaṃ  vā  kappāsikasuttaṃ  vā  kappāsikadussaṃ
vā  ayasaṃ vā lohaṃ vā tipuṃ vā sisaṃ vā sajjhuṃ vā idaṃ pahūtaṃ
suvaṇṇaṃ   chaḍḍitaṃ  tenahi  samma  tvañca  sāṇabhāraṃ  chaḍḍehi
ahañca   sajjhubhāraṃ   chaḍḍessāmi  ubho  suvaṇṇabhāraṃ  ādāya
gamissāmāti . ayaṃ kho me samma sāṇabhāro durāgato ca susannaddho
@Footnote: 1 Ma. sajjhaṃ. ito paraṃ īdisameva.
Ca  alaṃ  me  tvaṃ  pajānāhīti . athakho so sahāyako sajjhubhāraṃ
chaḍḍetvā suvaṇṇabhāraṃ ādiyi.
   {327.4} Te yena sako gāmo tenupasaṅkamiṃsu. Tattha yo so
sahāyako sāṇabhāraṃ ādāya agamāsi tassa neva mātāpitaro abhinandiṃsu
na  puttadārā abhinandiṃsu na mittāmaccā abhinandiṃsu na ca tatonidānaṃ
sukhaṃ somanassaṃ adhigacchi . yo pana so sahāyako suvaṇṇabhāraṃ ādāya
agamāsi  tassa  mātāpitaro  1-  abhinandiṃsu  puttadārāpi abhinandiṃsu
mittāmaccāpi  abhinandiṃsu  tatonidānañca  sukhaṃ  somanassaṃ  adhigacchi .
Evameva kho [2]- rājañña sāṇabhārikūpamo maññe paṭibhāsi paṭinissajjetaṃ
rājañña  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  paṭinissajjetaṃ  rājañña  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ
mā te ahosi dīgharattaṃ ahitāya dukkhāyāti.
   [328] Purimena 3- cāhaṃ opammena bhoto kassapassa attamano
abhiraddho  apicāhaṃ  imāni  vicitrāni  pañhāpaṭibhāṇāni  sotukāmo
evāhaṃ  bhavantaṃ  kassapaṃ  paccanikaṃ  kātabbaṃ  avamaññissaṃ  abhikkantaṃ
bho  kassapa  abhikkantaṃ  bho  kassapa  seyyathāpi  bho  kassapa
nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā  vivareyya  mūḷhassa
vā  maggaṃ  ācikkheyya  andhakāre  vā  telappajjotaṃ  dhāreyya
cakkhumanto rūpāni dakkhanti evameva bhotā kassapena anekapariyāyena
dhammo   pakāsito  esāhaṃ  bho  kassapa  bhagavantaṃ  gotamaṃ
saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ  bhavaṃ  kassapo
@Footnote: 1 Ma. mātāpitaropi. 2 Ma. Yu. tvaṃ. 3 Ma. purimeneva ahaṃ. Yu.
@purimenevāhaṃ.
Dhāretu  ajjatagge  pāṇupetaṃ  saraṇaṅgataṃ icchāmi cāhaṃ bho kassapa
mahāyaññaṃ  yajituṃ  anusāsatu  maṃ  bhavaṃ  kassapo  yaṃ  mama  assa
dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti.
   {328.1}  Yathārūpe kho rājañña yaññe gāvo vā haññanti
ajeḷakā  vā haññanti kukkuṭasūkarā vā haññanti vividhā vā pāṇā
saṅghātaṃ  āpajjanti paṭiggāhakā ca honti micchādiṭṭhī micchāsaṅkappā
micchāvācā  micchākammantā  micchāājīvā  micchāvāyāmā  micchāsatī
micchāsamādhī . evarūpo kho rājañña yañño na mahapphalo hoti na
mahānisaṃso na mahājutiko na mahāvipphāro. Seyyathāpi rājañña kassako
bījanaṅgalaṃ ādāya vanaṃ paviseyya so tattha dukkhette dubbhumme 1-
avihatakhāṇukaṇṭake  bījāni  patiṭṭhāpeyya khaṇḍāni pūtīni vātātapahatāni
asāradāni  asukhasayitāni  devo  ca  na  kālena kālaṃ sammādhāraṃ
anuppaveccheyya  api  nu  tāni  bījāni  vuḍḍhiṃ  viruḷhiṃ  vepullaṃ
āpajjeyyuṃ kassako vā vipulaṃ phalaṃ adhigaccheyyāti.
   {328.2} Na 2- evaṃ bho kassapa. Evameva kho rājañña yathārūpe
yaññe  gāvo vā haññanti ajeḷakā vā haññanti kukkuṭasūkarā vā
haññanti  vividhā  vā  pāṇā  saṅghātaṃ  āpajjanti paṭiggāhakā ca
honti  micchādiṭṭhī  micchāsaṅkappā  micchāvācā  micchākammantā
micchāājīvā  micchāvāyāmā  micchāsatī  micchāsamādhī  .  evarūpo
@Footnote: 1 dubbhūmeti vā pāṭho. 2 Ma. Yu. no hidaṃ bho kassapa.
Kho  rājañña  yañño  na  mahapphalo  hoti  na  mahānisaṃso  na
mahājutiko na mahāvipphāro.
   {328.3} Yathārūpe ca kho rājañña yaññe neva gāvo haññanti
na  ajeḷakā  haññanti  na  kukkuṭasūkarā haññanti na vividhā [1]-
pāṇā  saṅghātaṃ  āpajjanti  paṭiggāhakā  ca  honti  sammādiṭṭhī
sammāsaṅkappā   sammāvācā   sammākammantā   sammāājīvā
sammāvāyāmā  sammāsatī  sammāsamādhī  .  evarūpo  kho rājañña
yañño mahapphalo hoti mahānisaṃso mahājutiko mahāvipphāro.
   {328.4}  Seyyathāpi  rājañña  kassako  bījanaṅgalaṃ  ādāya
vanaṃ  paviseyya  so  tattha  sukkhette  subhumme  sivihatakhāṇukaṇṭake
bījāni  patiṭṭhāpeyya  akhaṇḍāni  apūtīni  avātātapahatāni  sāradāni
sukhasayitāni  devo  ca  kālena  kālaṃ  sammādhāraṃ anuppaveccheyya
api  nu  tāni  bījāni  vuḍḍhiṃ viruḷhiṃ vepullaṃ āpajjeyyuṃ kassako
vā vipulaṃ phalaṃ adhigaccheyyāti . evaṃ bho kassapa . evameva kho
rājañña  yathārūpe  yaññe  neva  gāvo  haññanti  na  ajeḷakā
haññanti  na  kukkuṭasūkarā haññanti na vividhā [2]- pāṇā saṅghātaṃ
āpajjanti  paṭiggāhakā  ca  honti  sammādiṭṭhī  sammāsaṅkappā
sammāvācā  sammākammantā  sammāājīvā  sammāvāyāmā  sammāsatī
sammāsamādhī  .  evarūpo  kho  rājañña  yañño  mahapphalo hoti
mahānisaṃso mahājutiko mahāvipphāroti.
   [329]   Athakho  pāyāsi  rājañño  dānaṃ  paṭṭhapesi
@Footnote: 1-2 Ma. vā.
Samaṇabrāhmaṇakapaṇaddhikavaṇibbakayācakānaṃ  .  tasmiṃ  kho  pana  dāne
evarūpaṃ bhojanaṃ dīyati kāṇājikaṃ 1- bilaṅgadutiyaṃ corakāni 2- ca vatthāni
guḷavālakāni  .  tasmiṃ  kho  pana  dāne  uttaro nāma māṇavo
vāvaṭo 3- ahosi . so dānaṃ datvā evamanuddisati iminā dānena
pāyāsiṃ  rājaññameva  imasmiṃ  loke  samāgacchiṃ  mā parasminti .
Assosi  kho  pāyāsi rājañño uttaro kira māṇavo dānaṃ datvā
evamanuddisati iminā 4- dānena pāyāsiṃ rājaññameva imasmiṃ loke
samāgacchiṃ mā parasminti.
   {329.1} Athakho pāyāsi rājañño uttaraṃ māṇavaṃ āmantāpetvā
etadavoca sabbaṃ 5- kira tvaṃ tāta uttara dānaṃ datvā evamanuddisasi
iminā  dānena  pāyāsiṃ  rājaññameva imasmiṃ loke samāgacchiṃ mā
parasminti . evaṃ bho . kasmā pana tvaṃ tāta uttara dānaṃ datvā
evamanuddisasi iminā dānena .pe. mā parasminti na nu mayaṃ tāta
uttara puññatthikā dānasseva phalaṃ pāṭikaṅkhinoti . bhoto kho dāne
evarūpaṃ  bhojanaṃ  dīyati kāṇājikaṃ bilaṅgadutiyaṃ [6]- bhavaṃ pādāpi na
iccheyya  samphusituṃ  kuto  bhuñjituṃ corakāni ca vatthāni guḷavālakāni
bhavaṃ pādāpi na iccheyya samphusituṃ kuto paridahituṃ bhavaṃ kho panamhākaṃ
piyo  manāpo  kathaṃ  mayaṃ  piyaṃ  manāpaṃ amanāpena saṃyojemāti .
Tenahi  tvaṃ  tāta  uttara  yādisāhaṃ  bhojanaṃ  bhuñjāmi  tādisaṃ
@Footnote: 1 kajhājakanti vā pāṭho. 2 Ma. dhorakāni. Sī. Yu. therakāni. ito paraṃ
@īdisameva. 3 Sī. Yu. vyāvaṭo. 4 Ma. imimāhaṃ. ito paraṃ īdisameva.
@5 Ma. Yu. saccaṃ. 6 Ma. yaṃ.
Bhojanaṃ  paṭṭhapehi  yādisāni  cāhaṃ  vatthāni  paridahāmi  tādisāni
ca  vatthāni  paṭṭhapehīti  .  evaṃ  bhoti  kho  uttaro māṇavo
pāyāsirājaññassa  1-  paṭissutvā  yādisaṃ bhojanaṃ pāyāsi rājañño
bhuñjati  tādisaṃ  bhojanaṃ  paṭṭhapesi  yādisāni  ca  vatthāni pāyāsi
rājañño paridahati tādisāni ca vatthāni paṭṭhapesi.
   {329.2}  Athakho  pāyāsi  rājañño asakkaccaṃ dānaṃ datvā
asahatthā dānaṃ datvā acittikataṃ 2- dānaṃ datvā apaviṭṭhaṃ 3- dānaṃ
datvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  cātummahārājikānaṃ  devānaṃ
sahabyataṃ upapajji suññaṃ serīsakavimānaṃ . yo panetassa dāne vāvaṭo
ahosi  uttaro  nāma  māṇavo so sakkaccaṃ dānaṃ datvā sahatthā
dānaṃ  datvā  cittikataṃ dānaṃ datvā anapaviṭṭhaṃ dānaṃ datvā kāyassa
bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ upapajji devānaṃ tāvatiṃsānaṃ
sahabyataṃ.
   [330]  Tena  kho  pana samayena āyasmā gavampati abhikkhaṇaṃ
suññaṃ  serīsakavimānaṃ  divāvihāraṃ  gacchati . athakho pāyāsidevaputto
yenāyasmā   gavampati   tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ
gavampatiṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsi  .  ekamantaṃ ṭhitaṃ kho
pāyāsidevaputtaṃ āyasmā gavampati etadavoca kosi tvaṃ āvusoti .
Ahaṃ  bhante pāyāsi rājaññoti . na nu tvaṃ āvuso evaṃdiṭṭhiko
ahosi  itipi  natthi  paro  loko  natthi  sattā  opapātikā
@Footnote: 1 pāyāsissa rājaññassāti pāṭhena bhavitabbaṃ. Ma. īdisameva. 2 Ma. acittīkataṃ.
@3 Sī. Ma. Yu. apaviddhaṃ. ito paraṃ īdisameva.
Natthi  sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  vipākoti  .  saccāhaṃ bhante
evaṃdiṭṭhiko  ahosiṃ  itipi  natthi  paro  loko  natthi  sattā
opapātikā  natthi  sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  vipākoti apicāhaṃ
ayyena kumārakassapena etasmā pāpakā diṭṭhigatā vivecitoti.
   {330.1} Yo pana te āvuso dāne vāvaṭo ahosi uttaro
nāma māṇavo so kuhiṃ upapannoti . yo me bhante dāne vāvaṭo
ahosi  uttaro  nāma  māṇavo so sakkaccaṃ dānaṃ datvā sahatthā
dānaṃ  datvā  cittikataṃ dānaṃ datvā anapaviṭṭhaṃ dānaṃ datvā kāyassa
bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ lokaṃ upapanno devānaṃ tāvatiṃsānaṃ
sahabyataṃ  ahaṃ  pana  bhante  asakkaccaṃ  dānaṃ  datvā  asahatthā
dānaṃ  datvā  acittikataṃ dānaṃ datvā apaviṭṭhaṃ dānaṃ datvā kāyassa
bhedā  parammaraṇā  cātummahārājikānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapanno
suññaṃ  serīsakavimānaṃ  tenahi  bhante  gavampati  manussalokaṃ  gantvā
evamārocehi  sakkaccaṃ  dānaṃ  detha  sahatthā dānaṃ detha cittikataṃ
dānaṃ  detha  anapaviṭṭhaṃ  dānaṃ  detha  pāyāsi  rājañño asakkaccaṃ
dānaṃ  datvā  asahatthā  dānaṃ  datvā  acittikataṃ  dānaṃ  datvā
apaviṭṭhaṃ  dānaṃ  datvā kāyassa bhedā parammaraṇā cātummahārājikānaṃ
devānaṃ  sahabyataṃ  upapanno  suññaṃ  serīsakavimānaṃ  yo  pana tassa
dāne  vāvaṭo  ahosi  uttaro nāma māṇavo so sakkaccaṃ dānaṃ
datvā  sahatthā  dānaṃ datvā cittikataṃ dānaṃ datvā anapaviṭṭhaṃ dānaṃ
Datvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ upapanno
devānaṃ tāvatiṃsānaṃ sahabyatanti.
   {330.2}  Athakho  āyasmā  gavampati  manussalokaṃ āgantvā
evamārocesi sakkaccaṃ dānaṃ detha sahatthā dānaṃ detha cittikataṃ dānaṃ
detha anapaviṭṭhaṃ dānaṃ detha pāyāsi rājañño asakkaccaṃ dānaṃ datvā
asahatthā  dānaṃ datvā acittikataṃ dānaṃ datvā apaviṭṭhaṃ dānaṃ datvā
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  cātummahārājikānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ
upapanno  suññaṃ serīsakavimānaṃ yo pana tassa dāne vāvaṭo ahosi
uttaro nāma māṇavo so sakkaccaṃ dānaṃ datvā sahatthā dānaṃ datvā
cittikataṃ  dānaṃ  datvā  anapaviṭṭhaṃ  dānaṃ  datvā  kāyassa  bhedā
parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapanno  devānaṃ  tāvatiṃsānaṃ
sahabyatanti.
         Pāyāsirājaññasuttaṃ niṭṭhitaṃ dasamaṃ.
                 --------
                Tassuddānaṃ
    apadānaṃ 1- nidānañca   nibbānañca sudassanaṃ
    janavasabhagovindaṃ        samayaṃ sakkapañhakaṃ 2-
    satipaṭṭhānapāyāsi     mahāvaggoti vuccatīti 3-.
                 --------
@Footnote: 1 Ma. mahāpadāna nidānaṃ. 2 Sī. Yu. sakkameva ca. 3 Sī. Yu. mahāvaggassa
@saṅgaho.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 10 page 352-396. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=10&A=7414              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=10&A=7414              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=10&item=301&items=30              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=10&siri=10              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=301              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=5&A=10814              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=5&A=10814              Contents of The Tipitaka Volume 10 https://84000.org/tipitaka/read/?index_10 https://84000.org/tipitaka/english/?index_10

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]