ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 11 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 3 : Sutta. Tī. Pā.

          Suttantapiṭake dīghanikāyassa
            tatiyo bhāgo
            -------
            pāṭikavaggo
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
            Pāṭikasuttaṃ
   [1] Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā mallesu viharati anuppiyaṃ
nāma  mallānaṃ  nigamo  .  athakho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya  anuppiyaṃ  piṇḍāya  pāvisi  .  athakho  bhagavato
etadahosi  atippago  kho  tāva  anuppiyāyaṃ  piṇḍāya  carituṃ
yannūnāhaṃ   yena   bhaggavagottassa   paribbājakassa   ārāmo
yena bhaggavagotto paribbājako tenupasaṅkameyyanti.
   {1.1}  Athakho  bhagavā  yena  bhaggavagottassa  paribbājakassa
ārāmo  yena  bhaggavagotto  paribbājako  tenupasaṅkami . athakho
bhaggavagotto paribbājako bhagavantaṃ etadavoca etu kho bhante bhagavā
svāgataṃ bhante bhagavato cirassaṃ kho bhante bhagavā imaṃ pariyāyamakāsi
yadidaṃ  idhāgamanāya  nisīdatu  bhante  bhagavā idamāsanaṃ paññattanti .
Nisīdi  bhagavā  paññatte āsane . bhaggavagottopi kho paribbājako
Aññataraṃ  nīcaṃ āsanaṃ gahetvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno
kho  bhaggavagotto  paribbājako  bhagavantaṃ  etadavoca  purimāni
bhante  divasāni  purimatarāni  sunakkhatto  licchaviputto  yenāhaṃ
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  maṃ  etadavoca  paccakkhātodāni  mayā
bhaggava  bhagavā  nadānāhaṃ  bhaggava  1-  bhagavantaṃ uddissa viharāmīti
kaccetaṃ  bhante  tatheva  yathā  sunakkhatto licchaviputto avacāti .
Tatheva kho etaṃ bhaggava yathā sunakkhatto licchaviputto avaca purimāni
bhaggava  divasāni  purimatarāni  sunakkhatto  licchaviputto  yenāhaṃ
tenupasaṅkami upasaṅkamitvā maṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   {1.2} Ekamantaṃ nisinno kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto maṃ
etadavoca  paccakkhāmidānāhaṃ  bhante  bhagavantaṃ  nadānāhaṃ  bhante
bhagavantaṃ  uddissa viharissāmīti . evaṃ vutte ahaṃ bhaggava sunakkhattaṃ
licchaviputtaṃ  etadavocaṃ  api  nu  tāhaṃ  sunakkhatta evamavocaṃ ehi
tvaṃ  sunakkhatta  mamaṃ  uddissa  viharāhīti  . no hetaṃ bhante .
Tvaṃ vā pana maṃ evaṃ avaca ahaṃ bhante bhagavantaṃ uddissa viharissāmīti.
No  hetaṃ  bhante  . iti kira sunakkhatta nevāhantaṃ vadāmi ehi
tvaṃ  sunakkhatta  mamaṃ  uddissa  viharāhīti  napi kira maṃ tvaṃ vadesi
ahaṃ  bhante  bhagavantaṃ  uddissa  viharissāmīti  evaṃ  sante
moghapurisa  ko  santo  kaṃ  paccācikkhati  2-  passa  moghapurisa
@Footnote: 1 Po. Ma. ayaṃ pāṭho natthi . 2 paccakkhāsi.
Yāvañca te idaṃ aparaddhanti.
   [2] Na hi pana me bhante bhagavā uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ
karotīti . api nu tāhaṃ sunakkhatta evaṃ avacaṃ ehi tvaṃ sunakkhatta mamaṃ
uddissa   viharāhi   ahante  uttarimanussadhammā  iddhipāṭihāriyaṃ
karissāmīti . no hetaṃ bhante . tvaṃ vā 1- pana maṃ evaṃ avaca ahaṃ
bhante  bhagavantaṃ  uddissa  viharissāmi  bhagavā me uttarimanussadhammā
iddhipāṭihāriyaṃ karissatīti . no hetaṃ bhante . iti kira sunakkhatta
nevāhantaṃ vadāmi ehi tvaṃ sunakkhatta mamaṃ uddissa viharāhi ahante
uttarimanussadhammā  iddhipāṭihāriyaṃ karissāmīti napi kira maṃ tvaṃ vadesi
ahaṃ bhante bhagavantaṃ uddissa viharissāmi bhagavā me uttarimanussadhammā
iddhipāṭihāriyaṃ  karissatīti  evaṃ  sante  moghapurisa  ko santo kaṃ
paccācikkhasi  . taṃ kiṃ maññasi sunakkhatta kate vā uttarimanussadhammā
iddhipāṭihāriye  akate  vā  uttarimanussadhammā  iddhipāṭihāriye
yassatthāya mayā dhammo desito so niyyāti takkarassa sammādukkhakkhayāyāti.
Kate  vā  bhante  uttarimanussadhammā  iddhipāṭihāriye  akate vā
uttarimanussadhammā  iddhipāṭihāriye yassatthāya bhagavatā dhammo desito
so niyyāti takkarassa sammādukkhakkhayāyāti . iti kira sunakkhatta kate
vā  uttarimanussadhammā  iddhipāṭihāriye akate vā uttarimanussadhammā
iddhipāṭihāriye  yassatthāya  mayā  dhammo  desito  so  niyyāti
@Footnote: 1 Po. Ma. tavañca.
Takkarassa   sammādukkhakkhayāyāti   .   tatra   sunakkhatta  kiṃ
uttarimanussadhammā   iddhipāṭihāriyaṃ   kataṃ   karissati   passa
moghapurisa yāvañca te idaṃ aparaddhanti.
   [3] Na hi pana me bhante bhagavā aggaññaṃ paññapetīti 1-.
Api  nu  tāhaṃ  sunakkhatta  evaṃ  avacaṃ  ehi tvaṃ sunakkhatta mamaṃ
uddissa  viharāhi  ahante  aggaññaṃ  paññapessāmīti  . no hetaṃ
bhante . tvaṃ vā pana maṃ evaṃ avaca ahaṃ bhante bhagavantaṃ uddissa
viharissāmi  bhagavā  me  aggaññaṃ  paññapessatīti  .  no  hetaṃ
bhante . iti kira sunakkhatta nevāhantaṃ vadāmi ehi tvaṃ sunakkhatta
mamaṃ  uddissa  viharāhi  ahante  aggaññaṃ  paññapessāmīti  napi
kira  maṃ  tvaṃ  vadesi  ahaṃ  bhante  bhagavantaṃ  uddissa viharissāmi
bhagavā  me  aggaññaṃ  paññapessatīti  evaṃ  sante  moghapurisa
ko  santo  kaṃ  paccācikkhasi . taṃ kiṃ maññasi sunakkhatta paññatte
vā  aggaññe  apaññatte  vā  aggaññe yassatthāya mayā dhammo
desito  so  niyyāti  takkarassa  sammādukkhakkhayāyāti . paññatte
vā  bhante  aggaññe apaññatte vā aggaññe yassatthāya bhagavatā
dhammo  desito  so  niyyāti  takkarassa  sammādukkhakkhayāyāti .
Iti  kira  sunakkhatta  paññatte  vā  aggaññe  apaññatte  vā
aggaññe  yassatthāya  mayā  dhammo desito so niyyāti takkarassa
sammādukkhakkhayāyāti  .  tatra  sunakkhatta  kiṃ  aggaññaṃ  paññattaṃ
@Footnote: 1 Po. Yu. paññāpetīti.
Karissati passa moghapurisa yāvañca te idaṃ aparaddhanti 1-.
   {3.1} Anekapariyāyena kho te sunakkhatta mama vaṇṇo bhāsito
vajjigāme  itipi so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno
sugato  lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ
buddho  bhagavāti iti kho te sunakkhatta anekapariyāyena mama vaṇṇo
bhāsito  vajjigāme  . anekapariyāyena kho te sunakkhatta dhammassa
vaṇṇo  bhāsito  vajjigāme  svākkhāto bhagavatā dhammo sandiṭṭhiko
akāliko  ehipassiko  opanayiko  paccattaṃ  veditabbo  viññūhīti
iti  kho  te  sunakkhatta  anekapariyāyena dhammassa vaṇṇo bhāsito
vajjigāme.
   {3.2}  Anekapariyāyena  kho  te sunakkhatta saṅghassa vaṇṇo
bhāsito  vajjigāme  supaṭipanno  bhagavato  sāvakasaṅgho  ujupaṭipanno
bhagavato   sāvakasaṅgho   ñāyapaṭipanno   bhagavato   sāvakasaṅgho
sāmīcipaṭipanno  bhagavato  sāvakasaṅgho  yadidaṃ  cattāri  purisayugāni
aṭṭha purisapuggalā esa bhagavato sāvakasaṅgho āhuneyyo pāhuneyyo
dakkhiṇeyyo  añjalikaraṇīyo  anuttaraṃ  puññakkhettaṃ  lokassāti  iti
kho  te  sunakkhatta  anekapariyāyena  saṅghassa  vaṇṇo  bhāsito
vajjigāme  . ārocayāmi kho te sunakkhatta paṭivedayāmi kho te
sunakkhatta  bhavissanti  kho  te  sunakkhatta  vattāro  no  visahi
sunakkhatto  licchaviputto  samaṇe  gotame  brahmacariyaṃ  carituṃ  so
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. itisaddo na dissati.
Avisahanto  sikkhaṃ  paccakkhāya hīnāyāvattoti iti kho te sunakkhatta
bhavissanti  vattāroti  . evaṃpi kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto
mayā  vuccamāno apakkameva imasmā dhammavinayā yathā taṃ āpāyiko
nerayiko.
   [4] Ekamidāhaṃ bhaggava samayaṃ thūlūsu 1- viharāmi uttarakā nāma thūlūnaṃ
nigamo  . athakhvāhaṃ bhaggava pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
sunakkhattena  licchaviputtena pacchāsamaṇena uttarakaṃ piṇḍāya pāvisiṃ .
Tena  kho  pana  samayena  acelo  korakkhattiyo  kukkuravattiko
catukkoṇḍiko  2-  chamānikiṇṇaṃ  bhakkhasaṃ  mukheneva  khādati mukheneva
bhuñjati  .  addasā  kho  bhaggava  sunakkhatto  licchaviputto acelaṃ
korakkhattiyaṃ   kukkuravattikaṃ   catukkoṇḍikaṃ   chamānikiṇṇaṃ   bhakkhasaṃ
mukheneva  khādantaṃ  mukheneva  bhuñjantaṃ  .  disvānassa  etadahosi
sādhurūpo  vata  bho arahaṃ 3- samaṇo catukkoṇḍiko 2- chamānikiṇṇaṃ
bhakkhasaṃ mukheneva khādati mukheneva bhuñjatīti.
   {4.1}  Athakhvāhaṃ  bhaggava  sunakkhattassa licchaviputtassa cetasā
cetoparivitakkamaññāya   sunakkhattaṃ  licchaviputtaṃ  etadavocaṃ  tvaṃpi
nāma  moghapurisa  [4]-  sakyaputtiyo  paṭijānissasīti . kiṃ pana maṃ
bhante  bhagavā  evamāha  tvaṃpi  nāma  moghapurisa  sakyaputtiyo
paṭijānissasīti  .  nanu  te  sunakkhatta  imaṃ  acelaṃ  korakkhattiyaṃ
kukkuravattikaṃ  catukkoṇḍikaṃ  chamānikiṇṇaṃ  bhakkhasaṃ  mukheneva  khādantaṃ
@Footnote: 1 Sī. Yu. būmūsu. 2 Yu. catukkuṇḍiko. 3 Ma. ayaṃ. 4 Po. Ma. samaṇo.
Mukheneva  bhuñjantaṃ  disvānassa  1-  etadahosi sādhurūpo vata bho
arahaṃ  samaṇo  catukkoṇḍiko  chamānikiṇṇaṃ  bhakkhasaṃ  mukheneva  khādati
mukheneva bhuñjatīti . evaṃ sante kiṃ pana bhante bhagavā arahattassa
maccharāyatīti  .  na  kho  ahaṃ  moghapurisa  arahattassa maccharāyāmi
apica  tuyhevetaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ taṃ pajaha mā te ahosi
dīgharattaṃ  ahitāya  dukkhāya  yaṃ  kho  panetaṃ  sunakkhatta  maññasi
acelo  2-  korakkhattiyo  sādhurūpo  arahaṃ  samaṇoti so sattamaṃ
divasaṃ  alasakena  kālaṃ karissati kālakato ca kālakañjikā 3- nāma
asurā  sabbanihīno  asurakāyo  tatra  uppajjissati  kālakatañca
naṃ  vīraṇatthambhake  susāne  chaḍḍessanti  .  ākaṅkhamāno ca tvaṃ
sunakkhatta  acelaṃ  korakkhattiyaṃ  upasaṅkamitvā  puccheyyāsi  jānāsi
āvuso  korakkhattiya  attano  gatinti  ṭhānaṃ kho panetaṃ sunakkhatta
vijjati  yante  acelo  korakkhattiyo byākarissati jānāmi āvuso
sunakkhatta  attano  gatiṃ  kālakañjikā  nāma  asurā  sabbanihīno
asurakāyo tatramhi uppannoti.
   {4.2}  Athakho  bhaggava sunakkhatto licchaviputto yena acelo
korakkhattiyo   tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  acelaṃ  korakkhattiyaṃ
etadavoca  byākato  khosi  āvuso korakkhattiya samaṇena gotamena
acelo  korakkhattiyo  sattamaṃ  divasaṃ  alasakena  kālaṃ  karissati
kālakato   ca   kālakañjikā   nāma   asurā   sabbanihīno
@Footnote: 1 Ma. Yu. disvāna. 2 Po. Ma. Yu. acelaṃ korakkhattiyaṃ . 3 Sī. Yu. kālakañjā.
Asurakāyo  tatra  uppajjissati  kālakatañca  naṃ  vīraṇatthambhake
susāne  chaḍḍessantīti  yena  tvaṃ  āvuso  korakkhattiya  mattaṃ
mattaṃ  ca  bhattaṃ  bhuñjeyyāsi  mattaṃ  mattaṃ  ca pānīyaṃ piveyyāsi
yathā samaṇassa gotamassa micchā assa vacananti.
   {4.3}  Athakho  bhaggava  sunakkhatto licchaviputto ekadvīhikāya
satta  rattindivāni  gaṇesi  yathā  taṃ  tathāgatassa asaddahamāno .
Athakho  bhaggava  acelo  korakkhattiyo  sattamaṃ  divasaṃ  alasakena
kālamakāsi  kālakato  ca  kālakañjikā  nāma  asurā  sabbanihīno
asurakāyo  tatra  uppajji  kālakatañca  naṃ  vīraṇatthambhake  susāne
chaḍḍesuṃ.
   {4.4} Assosi kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto acelo kira 1-
korakkhattiyo  alasakena kālakato vīraṇatthambhake susāne chaḍḍitoti .
Athakho bhaggava sunakkhatto licchaviputto tena vīraṇatthambhakaṃ susānaṃ yena
acelo  korakkhattiyo  tenupasaṅkami upasaṅkamitvā acelaṃ korakkhattiyaṃ
tikkhattuṃ  pāṇinā  ākoṭesi  jānāsi āvuso korakkhattiya attano
gatinti  .  athakho  bhaggava  acelo  korakkhattiyo  pāṇinā piṭṭhiṃ
paripuñchanto  vuṭṭhāsi  jānāmi  āvuso  sunakkhatta  attano  gatiṃ
kālakañjikā   nāma  asurā  sabbanihīno  asurakāyo  tatramhi
uppannoti vatvā tattheva uttāno paripati 2-.
   {4.5} Athakho bhaggava sunakkhatto licchaviputto yenāhaṃ tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā maṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinnaṃ kho ahaṃ
@Footnote: 1 Yu. kirasaddo natthi. 2 Ma. Yu. papati.
Bhaggava  sunakkhattaṃ  licchaviputtaṃ  etadavocaṃ  taṃ  kiṃ maññasi sunakkhatta
yatheva te ahaṃ acelaṃ korakkhattiyaṃ ārabbha byākāsiṃ tatheva taṃ vipākaṃ
no 1- aññathā vāti . yatheva me bhante bhagavā acelaṃ korakkhattiyaṃ
ārabbha byākāsi tatheva taṃ vipākaṃ no aññathāti . taṃ kiṃ maññasi
sunakkhatta  yadi  evaṃ  sante  kataṃ  vā  hoti  uttarimanussadhammā
iddhipāṭihāriyaṃ  akataṃ vāti . addhā kho bhante evaṃ sante kataṃ
hoti  uttarimanussadhammā  iddhipāṭihāriyaṃ no akatanti . evaṃpi kho
maṃ  tvaṃ  moghapurisa  uttarimanussadhammā  iddhipāṭihāriyaṃ karontaṃ evaṃ
vadesi na hi pana me bhante bhagavā uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ
karotīti passa moghapurisa yāvañca te idaṃ aparaddhanti . evaṃpi kho
bhaggava  sunakkhatto  licchaviputto mayā vuccamāno apakkameva imasmā
dhammavinayā yathā taṃ āpāyiko nerayiko.
   [5]  Ekamidāhaṃ  bhaggava  samayaṃ vesāliyaṃ viharāmi mahāvane
kūṭāgārasālāyaṃ . tena kho pana samayena acelo kaḷāramajjako 2-
vesāliyaṃ paṭivasati lābhaggappatto ceva yasaggappatto ca vajjigāme.
Tassa  satta  vattapadāni  samattāni  samādinnāni  honti yāvajīvaṃ
acelo  assaṃ  na  vatthaṃ  paridaheyyaṃ yāvajīvaṃ brahmacārī assaṃ na
methunaṃ  dhammaṃ  paṭiseveyyaṃ  yāvajīvaṃ  surāmaṃseneva  yāpeyyaṃ  na
@Footnote: 1 Ma. Yu. nosaddo natthi. 2 Sī. Ma. kaḷāramaṭṭako. Sī. Yu. kandaramasuko.
Odanakummāsaṃ  bhuñjeyyaṃ  puratthimena  vesāliṃ  1-  udenaṃ  nāma
cetiyaṃ  taṃ nātikkameyyaṃ dakkhiṇena vesāliṃ gotamakaṃ nāma cetiyaṃ taṃ
nātikkameyyaṃ pacchimena vesāliṃ sattambaṃ nāma cetiyaṃ taṃ nātikkameyyaṃ
uttarena  vesāliṃ  bahuputtakannāma  cetiyaṃ  taṃ nātikkameyyanti so
imesaṃ  sattannaṃ  vattapadānaṃ  samādānahetu  lābhaggappatto  ceva
yasaggappatto ca vajjigāme.
   {5.1}  Athakho  bhaggava sunakkhatto licchaviputto yena acelo
kaḷāramajjako   tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  acelaṃ  kaḷāramajjakaṃ
pañhaṃ  apucchi  .  tassa  acelo  kaḷāramajjako  pañhaṃ puṭṭho na
saṃpāyāsi   asaṃpāyanto   kopañca   dosañca   appaccayañca
pātvākāsi   .  athakho  bhaggava  sunakkhattassa  licchaviputtassa
etadahosi  sādhurūpaṃ  vata  bho  arahantaṃ  samaṇaṃ āsādiyimhase 2-
mā vata no bho ahosi dīgharattaṃ ahitāya dukkhāyāti.
   {5.2}  Athakho  bhaggava  sunakkhatto  licchaviputto  yenāhaṃ
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  maṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  ahaṃ bhaggava sunakkhattaṃ licchaviputtaṃ etadavocaṃ
tvaṃpi  nāma  moghapurisa  sakyaputtiyo  paṭijānissasīti  . kiṃ pana maṃ
bhante  bhagavā  evamāha  tvaṃpi  nāma  moghapurisa  sakyaputtiyo
paṭijānissasīti  .  nanu  tvaṃ  sunakkhatta  acelaṃ  kaḷāramajjakaṃ
upasaṅkamitvā  pañhaṃ  apucchi  tassa  te  acelo  kaḷāramajjako
pañhaṃ   puṭṭho   na   saṃpāyāsi   asaṃpāyanto   kopañca
@Footnote: 1 Sī. Yu. vesāliyaṃ .  2 Ma. Yu. āsādimhase.
Dosañca  appaccayañca  pātvākāsi  tassa  te  etadahosi sādhurūpaṃ
vata  bho  arahantaṃ  samaṇaṃ āsādiyimhase mā vata no bho ahosi
dīgharattaṃ  ahitāya dukkhāyāti . evaṃ bhante kiṃ pana bhante bhagavā
arahattassa  maccharāyatīti  .  na  kho  ahaṃ  moghapurisa  arahattassa
maccharāyāmi  apica  tuyhevetaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  uppannaṃ  taṃ
pajaha  mā  te  ahosi  dīgharattaṃ  ahitāya dukkhāyāti . yaṃ kho
panetaṃ  sunakkhatta  maññasi  acelaṃ  kaḷāramajjakaṃ  sādhurūpo  arahaṃ
samaṇoti  so  nacirasseva parihito sānucariko vicaranto odanakummāsaṃ
bhuñjamāno  sabbāneva  vesāliyāni  cetiyāni  samatikkamitvā  yasā
nihīno  kālaṃ  karissatīti  .  athakho  bhaggava acelo kaḷāramajjako
nacirasseva  parihito  sānucariko  vicaranto  odanakummāsaṃ bhuñjamāno
sabbāneva  vesāliyāni  cetiyāni  samatikkamitvā  yasā nihīno 1-
kālamakāsi.
   {5.3}  Assosi  kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto acelo
kira  kaḷāramajjako  parihito  sānucariko  vicaranto  odanakummāsaṃ
bhuñjamāno  sabbāneva  vesāliyāni  cetiyāni  samatikkamitvā  yasā
nihīno  kālaṃ  karoti 2- . athakho bhaggava sunakkhatto licchaviputto
yenāhaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  maṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho ahaṃ bhaggava sunakkhattaṃ licchaviputtaṃ
etadavocaṃ taṃ kiṃ maññasi sunakkhatta yatheva te ahaṃ acelaṃ kaḷāramajjakaṃ
ārabbha  byākāsiṃ  tatheva  taṃ  vipākaṃ  no  aññathā  vāti .
@Footnote: 1 Yu. yasā nikkinno. 2 Ma. katoti.
Yatheva  me  bhante  bhagavā acelaṃ  kaḷāramajjakaṃ ārabbha byākāsi
tatheva  taṃ  vipākaṃ  no aññathāti . taṃ kiṃ maññasi sunakkhatta yadi
evaṃ  sante  kataṃ vā hoti uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ akataṃ
vāti  .  athakho  bhante evaṃ sante kataṃ hoti uttarimanussadhammā
iddhipāṭihāriyaṃ  no  akatanti  .  evaṃpi  kho  maṃ tvaṃ moghapurisa
uttarimanussadhammā  iddhipāṭihāriyaṃ  karontaṃ  evaṃ  vadesi  na  hi
pana  me  bhante  bhagavā  uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ karotīti
passa  moghapurisa yāvañca te idaṃ aparaddhanti . evaṃpi kho bhaggava
sunakkhatto  licchaviputto  mayā  vuccamāno  apakkameva  imasmā
dhammavinayā yathā taṃ āpāyiko nerayiko.
   [6] Ekamidāhaṃ bhaggava samayaṃ tattheva 1- vesāliyaṃ viharāmi mahāvane
kūṭāgārasālāyaṃ  .  tena  kho  pana samayena acelo pāṭikaputto
vesāliyaṃ paṭivasati lābhaggappatto ceva yasaggappatto ca vajjigāme.
So vesāliyaṃ parisati evaṃ vācaṃ bhāsati samaṇopi gotamo ñāṇavādo
ahaṃpi  ñāṇavādo  ñāṇavādo  kho  pana  ñāṇavādena  arahati
uttarimanussadhammā   iddhipāṭihāriyaṃ   dassetuṃ   samaṇo  gotamo
upaḍḍhapathaṃ  āgaccheyya  ahaṃpi  upaḍḍhapathaṃ  gaccheyya  te  tattha
ubhopi  uttarimanussadhammā  iddhipāṭihāriyaṃ  kareyyāma  ekañce
samaṇo  gotamo  uttarimanussadhammā  iddhipāṭihāriyaṃ  karissati  dvāhaṃ
karissāmi dve ce samaṇo gotamo uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyāni
@Footnote: 1 Po. ayaṃ pāṭho natthi.
Karissati cattārāhaṃ karissāmi cattāri ce samaṇo gotamo uttarimanussadhammā
iddhipāṭihāriyāni  karissati  aṭṭhāhaṃ  karissāmi  .  iti  yāvatakaṃ
yāvatakaṃ   samaṇo   gotamo   uttarimanussadhammā  iddhipāṭihāriyaṃ
karissati taddiguṇaṃ taddiguṇāhaṃ karissāmīti.
   {6.1}  Iti 1- kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto yenāhaṃ
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  maṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinno kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto maṃ etadavoca
acelo  bhante  pāṭikaputto vesāliyaṃ paṭivasati lābhaggappatto ceva
yasaggappatto ca vajjigāme so vesāliyaṃ parisati evaṃ vācaṃ bhāsati
samaṇopi  gotamo  ñāṇavādo  ahaṃpi ñāṇavādo ñāṇavādo kho pana
ñāṇavādena  arahati  uttarimanussadhammā  iddhipāṭihāriyaṃ  dassetuṃ
samaṇo  gotamo  upaḍḍhapathaṃ  āgaccheyya  ahaṃpi  upaḍḍhapathaṃ gaccheyyaṃ
te  tattha  ubhopi  uttarimanussadhammā  iddhipāṭihāriyaṃ  kareyyāma
ekañce  samaṇo  gotamo  uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ karissati
dvāhaṃ karissāmi. Saṅkhittaṃ. Taddiguṇaṃ taddiguṇāhaṃ karissāmīti.
   {6.2} Evaṃ vutte ahaṃ bhaggava sunakkhattaṃ licchaviputtaṃ etadavocaṃ
abhabbo  kho  sunakkhatta acelo pāṭikaputto taṃ vācaṃ appahāya taṃ
cittaṃ  appahāya  taṃ  diṭṭhiṃ  appaṭinissajjitvā  mama  sammukhībhāvaṃ
āgantuṃ sacepissa evamassa ahaṃ taṃ vācaṃ appahāya taṃ cittaṃ appahāya
taṃ  diṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā samaṇassa gotamassa sammukhībhāvaṃ gaccheyyanti
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. atha.
Muddhāpi tassa vipateyyāti.
   {6.3} Rakkhatetaṃ bhante bhagavā vācaṃ rakkhatetaṃ sugato vācanti.
Kiṃ pana maṃ tvaṃ sunakkhatta evaṃ vadesi rakkhatetaṃ bhante bhagavā vācaṃ
rakkhatetaṃ sugato vācanti . bhagavatāpassa bhante esā vā ekaṃsena
odhāritā  1- abhabbo acelo pāṭikaputto taṃ vācaṃ appahāya taṃ
cittaṃ  appahāya  taṃ  diṭṭhiṃ  appaṭinissajjitvā  mama  sammukhībhāvaṃ
āgantuṃ sacepissa evamassa ahaṃ taṃ vācaṃ appahāya taṃ cittaṃ appahāya
taṃ   diṭṭhiṃ  appaṭinissajjitvā  samaṇassa  gotamassa  sammukhībhāvaṃ
gaccheyyanti muddhāpi tassa vipateyyāti acelo ca bhante pāṭikaputto
virūparūpena bhagavato sammukhībhāvaṃ āgaccheyya tadassa bhagavato musāti.
   {6.4} Api nu sunakkhatta tathāgato taṃ vācaṃ bhāseyya yā sā
vācā  dvayagāminīti . kiṃ pana bhante bhagavatā acelo pāṭikaputto
cetasā ceto paricca vidito abhabbo acelo pāṭikaputto taṃ vācaṃ
appahāya  taṃ  cittaṃ  appahāya  taṃ  diṭṭhiṃ  appaṭinissajjitvā  mama
sammukhībhāvaṃ āgantuṃ sacepissa evamassa ahantaṃ vācaṃ appahāya taṃ cittaṃ
appahāya  taṃ  diṭṭhiṃ  appaṭinissajjitvā samaṇassa gotamassa sammukhībhāvaṃ
gaccheyyanti  muddhāpi  tassa  vipateyyāti  udāhu  devatā bhagavato
etamatthaṃ ārocesuṃ abhabbo bhante acelo pāṭikaputto taṃ vācaṃ appahāya
.pe. muddhāpi tassa vipateyyāti. Cetasā ceto paricca vidito ceva me
@Footnote: 1 Yu. ovāditā.
Sunakkhatta  acelo  pāṭikaputto  abhabbo  acelo  pāṭikaputto
taṃ  vācaṃ  appahāya  taṃ  cittaṃ  appahāya  .pe.  muddhāpi tassa
vipateyyāti  devatāpi  mama  etamatthaṃ  ārocesuṃ  abhabbo bhante
acelo  pāṭikaputto  taṃ  vācaṃ  appahāya  .pe.  muddhāpi tassa
vipateyyāti.
   {6.5}  Ajitopi  nāma  licchavīnaṃ  senāpati adhunā kālakato
tāvatiṃsakāyaṃ  upapanno  sopi  maṃ  upasaṅkamitvā  evamārocesi
alajjī  bhante  acelo  pāṭikaputto  musāvādī  bhante  acelo
pāṭikaputto  maṃpi  bhante  acelo pāṭikaputto byākāsi vajjigāme
ajito  licchavīnaṃ  senāpati  mahānirayaṃ  upapannoti  na  kho panāhaṃ
bhante  mahānirayaṃ upapanno tāvatiṃsakāyaṃ 1- upapanno alajjī bhante
acelo pāṭikaputto mūsāvādī bhante acelo pāṭikaputto abhabbo ca 2-
bhante acelo pāṭikaputto taṃ vācaṃ appahāya .pe. muddhāpi tassa
vipateyyāti.
   {6.6} Iti kho sunakkhatta cetasā ceto paricca vidito ceva me acelo
pāṭikaputto abhabbo acelo pāṭikaputto taṃ vācaṃ appahāya taṃ cittaṃ
appahāya  taṃ  diṭṭhiṃ  appaṭinissajjitvā  mama  sammukhībhāvaṃ  āgantuṃ
sacepissa evamassa ahantaṃ vācaṃ appahāya taṃ cittaṃ appahāya taṃ diṭṭhiṃ
appaṭinissajjitvā   samaṇassa  gotamassa  sammukhībhāvaṃ  gaccheyyanti
muddhāpi tassa vipateyyāti devatāpi me etamatthaṃ ārocesuṃ abhabbo
@Footnote: 1 Yu. tāvatiṃsamhi . 2 Sī. Yu. cakāro na dissati.
Bhante  acelo  pāṭikaputto taṃ vācaṃ appahāya taṃ cittaṃ appahāya
taṃ  diṭṭhiṃ  appaṭinissajjitvā  bhagavato  sammukhībhāvaṃ āgantuṃ sacepissa
evamassa  ahantaṃ  vācaṃ  appahāya  taṃ  cittaṃ  appahāya taṃ diṭṭhiṃ
appaṭinissajjitvā   samaṇassa  gotamassa  sammukhībhāvaṃ  gaccheyyanti
muddhāpi tassa vipateyyāti . eso kho panāhaṃ sunakkhatta vesāliyaṃ
piṇḍāya  caritvā  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto  yena  acelassa
pāṭikaputtassa  ārāmo  tenupasaṅkamiṃ  1- divā vihārāya yassadāni
tvaṃ sunakkhatta icchasi tassa ārocehīti.
   [7]  Athakho  svāhaṃ bhaggava pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaraṃ
ādāya  vesāliyaṃ  2-  piṇḍāya pāvisiṃ vesāliyaṃ piṇḍāya caritvā
pacchābhattaṃ   piṇḍapātapaṭikkanto  yena  acelassa  pāṭikaputtassa
ārāmo  tenupasaṅkamiṃ  divā vihārāya . athakho bhaggava sunakkhatto
licchaviputto  taramānarūpo  vesāliṃ  pavisitvā  yena  abhiññātā
abhiññātā   licchavī   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   abhiññāte
abhiññāte  licchavī  etadavoca  esāvuso bhagavā vesāliyaṃ piṇḍāya
vicaritvā   pacchābhattaṃ   piṇḍapātapaṭikkanto   yena   acelassa
pāṭikaputtassa ārāmo tenupasaṅkami divā vihārāya abhikkamathāyasmanto
abhikkamathāyasmanto   sādhurūpānaṃ   samaṇānaṃ   uttarimanussadhammā
iddhipāṭihāriyaṃ  bhavissatīti  . athakho bhaggava abhiññātānaṃ abhiññātānaṃ
licchavīnaṃ  etadahosi  sādhurūpānaṃ  kira bho samaṇānaṃ uttarimanussadhammā
@Footnote: 1 Po. Ma. tenupasaṅkamissāmi . 2 Ma. vesāliṃ.
Iddhipāṭihāriyaṃ  bhavissati  handa  vata  bho  gacchāmāti . yena ca
abhiññātā   abhiññātā   brāhmaṇamahāsālā   gahapatinecayikā
nānātitthiyasamaṇabrāhmaṇā     tenupasaṅkami     upasaṅkamitvā
abhiññāte   abhiññāte   nānātitthiyasamaṇabrāhmaṇe   etadavoca
esāvuso   bhagavā  vesāliyaṃ  piṇḍāya  caritvā  pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkanto   yena   acelassa  pāṭikaputtassa  ārāmo
tenupasaṅkami  divāvihārāya  abhikkamathāyasmanto  abhikkamathāyasmanto
sādhurūpānaṃ samaṇānaṃ uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ bhavissatīti.
   {7.1}  Athakho  bhaggava abhiññātānaṃ abhiññātānaṃ nānātitthiya-
samaṇabrāhmaṇānaṃ  etadahosi  sādhurūpānaṃ  kira  bho  samaṇānaṃ
uttarimanussadhammā   iddhipāṭihāriyaṃ  bhavissati  handa  vata  bho
gacchāmāti  .  athakho  bhaggava  abhiññātā  abhiññātā  licchavī
abhiññātā   abhiññātā  ca  brāhmaṇamahāsālā  gahapatinecayikā
nānātitthiyasamaṇabrāhmaṇā  yena  acelassa  pāṭikaputtassa  ārāmo
tenupasaṅkamiṃsu. Sā esā bhaggava parisā hoti anekasatā anekasahassā.
   {7.2} Assosi kho bhaggava acelo pāṭikaputto abhikkantā kira
abhiññātā  abhiññātā  licchavī  abhikkantā  abhiññātā  abhiññātā
ca   brāhmaṇamahāsālā  gahapatinecayikā  nānātitthiyasamaṇabrāhmaṇā
samaṇopi  gotamo mayhaṃ ārāme divāvihāraṃ nisinnoti . sutvānassa
bhayaṃ  chambhitattaṃ  lomahaṃso  udapādi  .  athakho  bhaggava  acelo
Pāṭikaputto  bhīto  saṃviggo  lomahaṭṭhajāto  1- yena tiṇḍukakhānu-
paribbājakārāmo  tenupasaṅkami  . assosi kho bhaggava sā parisā
acelo  kira  pāṭikaputto  bhīto  saṃviggo  lomahaṭṭhajāto  yena
tiṇḍukakhānuparibbājakārāmo tenupasaṅkantoti 2-.
   {7.3} Athakho bhaggava sā parisā aññataraṃ purisaṃ āmantesi ehi
tvaṃ  bho  purisa  yena  tiṇḍukakhānuparibbājakārāmo  yena  acelo
pāṭikaputto  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  acelaṃ  pāṭikaputtaṃ  evaṃ
vadehi   abhikkamāvuso   pāṭikaputta   abhikkantā   abhiññātā
abhiññātā   licchavī   abhikkantā  abhiññātā  abhiññātā  ca
brāhmaṇamahāsālā    gahapatinecayikā    nānātitthiyasamaṇabrāhmaṇā
samaṇopi  gotamo  āyasmato  ārāme divāvihāraṃ nisinno bhāsitā
kho pana te esāvuso pāṭikaputta vesāliyaṃ parisati vācā samaṇopi
gotamo  ñāṇavādo  ahaṃpi  ñāṇavādo  ñāṇavādo  kho  pana
ñāṇavādena  arahati  uttarimanussadhammā  iddhipāṭihāriyaṃ  dassetuṃ
samaṇo  [3]-  gotamo  upaḍḍhapathaṃ  āgaccheyya  ahaṃpi  upaḍḍhapathaṃ
gaccheyyaṃ  te  tattha  ubhopi  uttarimanussadhammā  iddhipāṭihāriyaṃ
kareyyāma  ekañce samaṇo gotamo uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ
karissati dvāhaṃ karissāmi dve ce samaṇo gotamo uttarimanussadhammā
iddhipāṭihāriyāni  karissati  cattārāhaṃ karissāmi cattāri ce samaṇo
@Footnote: 1 Po. lomahaṃsajāto . 2 Sī. Yu. tenupasaṅkamanto . 3 Ma. cesaddo atthi.
Gotamo  uttarimanussadhammā  iddhipāṭihāriyāni  karissati  aṭṭhāhaṃ
karissāmi  iti  yāvatakaṃ  yāvatakaṃ  samaṇo gotamo uttarimanussadhammā
iddhipāṭihāriyāni   karissati   taddiguṇaṃ   taddiguṇāhaṃ  karissāmīti
abhikkamayeva  1-  kho  āvuso  pāṭikaputta upaḍḍhapathaṃ sabbapaṭhamaṃyeva
āgantvā samaṇo gotamo āyasmato ārāme divāvihāraṃ nisinnoti.
   {7.4} Evaṃ bhoti kho bhaggava so puriso tassā parisāya paṭissutvā
yena   tiṇḍukakhānuparibbājakārāmo  yena  acelo  pāṭikaputto
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   acelaṃ   pāṭikaputtaṃ   etadavoca
abhikkamāvuso   pāṭikaputta   abhikkantā  abhiññātā  abhiññātā
licchavī  abhikkantā  abhiññātā  abhiññātā  ca  brāhmaṇamahāsālā
.pe.  abhikkamayeva  āvuso  pāṭikaputta  upaḍḍhapathaṃ  sabbapaṭhamaṃyeva
āgantvā samaṇo gotamo āyasmato ārāme divāvihāraṃ nisinnoti.
Evaṃ  vutte  bhaggava acelo pāṭikaputto āyāmi āvuso āyāmi
āvusoti vatvā tattheva saṃsappati na sakkoti āsanāpi vuṭṭhātuṃ.
   {7.5} Athakho so bhaggava puriso acelaṃ pāṭikaputtaṃ etadavoca
kiṃsu  nāma  te  āvuso  pāṭikaputta pāvaḷāsu nāma te pīṭhakasmiṃ
allīnā  pīṭhakaṃsu  nāma  te  pāvaḷāsu  allīnaṃ  āyāmi  āvuso
āyāmi  āvusoti  vatvā  tattheva  saṃsappasi  na  sakkosi
āsanāpi  vuṭṭhātunti  .  evaṃpi  kho  bhaggava vuccamāno acelo
pāṭikaputto  āyāmi  āvuso  āyāmi  āvusoti  vatvā tattheva
@Footnote: 1 Ma. abhikkamasseva.
Saṃsappati na sakkoti āsanāpi vuṭṭhātuṃ.
   {7.6} Yadā kho so bhaggava puriso aññāsi parābhūtarūpo ayaṃ
acelo  pāṭikaputto  āyāmi  āvuso  āyāmi  āvusoti vatvā
tattheva  saṃsappati  na  sakkoti  āsanāpi vuṭṭhātunti atha taṃ parisaṃ
āgantvā evamārocesi parābhūtarūpo bho ayaṃ 1- acelo pāṭikaputto
āyāmi  āvuso  āyāmi  āvusoti  vatvā  tattheva saṃsappati na
sakkoti  āsanāpi vuṭṭhātunti . evaṃ vutte ahaṃ bhaggava taṃ purisaṃ
etadavocaṃ abhabbo kho āvuso acelo pāṭikaputto taṃ vācaṃ appahāya
taṃ  cittaṃ  appahāya  taṃ  diṭṭhiṃ  appaṭinissajjitvā  mama sammukhībhāvaṃ
āgantuṃ sacepissa evamassa ahantaṃ vācaṃ appahāya taṃ cittaṃ appahāya
taṃ   diṭṭhiṃ  appaṭinissajjitvā  samaṇassa  gotamassa  sammukhībhāvaṃ
gaccheyyanti muddhāpi tassa vipateyyāti.
          Paṭhamabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.
   [8]  Athakho  bhaggava  aññataro  licchavimahāmatto uṭṭhāyāsanā
taṃ  parisaṃ  etadavoca  tenahi  bho muhuttaṃ tāva āgametha yāvāhaṃ
gacchāmi  appevanāma  ahaṃpi  sakkuṇeyyaṃ  acelaṃ  pāṭikaputtaṃ  imaṃ
parisaṃ ānetunti.
   {8.1}  Athakho so bhaggava licchavimahāmatto yena tiṇḍukakhānu-
paribbājakārāmo   yena   acelo  pāṭikaputto  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā   acelaṃ   pāṭikaputtaṃ   etadavoca  abhikkamāvuso
pāṭikaputta   abhikkantaṃ  te  seyyo  abhikkantā  abhiññātā
@Footnote: 1 Ma. ayanti pāṭho natthi. Sī. Yu. bho ayanti dve pāṭho natthi.
Abhiññātā  ca . saṅkhittaṃ . samaṇopi gotamo āyasmato ārāme
divāvihāraṃ  nisinnoti  bhāsitā  kho pana te esāvuso pāṭikaputta
vesāliyaṃ  parisati  vācā  samaṇopi  gotamo  ñāṇavādo  ahaṃpi
ñāṇavādo  .pe.  taddiguṇaṃ  taddiguṇāhaṃ  karissāmīti  abhikkamayeva
kho  āvuso  pāṭikaputta  upaḍḍhapathaṃ  sabbapaṭhamaṃyeva  āgantvā
samaṇopi  gotamo  āyasmato  ārāne divāvihāraṃ nisinno bhāsitā
kho  panesā  āvuso  pāṭikaputta samaṇema gotamena parisati vācā
abhabbo  acelo  pāṭikaputto  taṃ  vācaṃ appahāya .pe. muddhāpi
tassa   vipateyyāti   abhikkamāvuso  pāṭikaputta  abhikkamaneneva
te  jayaṃ  karissāma  samaṇassa  gotamassa  parājayanti  .  evaṃ
vutte  bhaggava  acelo  pāṭikaputto  āyāmi  āvuso  āyāmi
āvusoti vatvā tattheva saṃsappati na sakkoti āsanāpi vuṭṭhātuṃ.
   {8.2}  Athakho so bhaggava licchavimahāmatto acelaṃ pāṭikaputtaṃ
etadavoca  kiṃsu  nāma te āvuso pāṭikaputta pāvaḷāsu nāma te
pīṭhakasmiṃ allīnā pīṭhakaṃsu nāma te pāvaḷāsu allīnaṃ āyāmi āvuso
āyāmi  āvusoti  vatvā  tattheva  saṃsappasi na sakkosi āsanāpi
vuṭṭhātunti  .  evaṃpi  kho bhaggava vuccamāno acelo pāṭikaputto
āyāmi  āvuso  āyāmi  āvusoti  vatvā  tattheva saṃsappati na
sakkoti āsanāpi vuṭṭhātuṃ.
   {8.3}  Yadā  kho  [1]-  bhaggava licchavimahāmatto aññāsi
parābhūtarūpo   ayaṃ   acelo  pāṭikaputto  āyāmi  āvuso
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. so.
Āyāmi  āvusoti  vatvā  tattheva  saṃsappati na sakkoti āsanāpi
vuṭṭhātunti  atha  taṃ  parisaṃ āgantvā evaṃ ārocesi parābhūtarūpo
ayaṃ  acelo pāṭikaputto āyāmi āvuso āyāmi āvusoti vatvā
tattheva  saṃsappati  na sakkoti āsanāpi vuṭṭhātunti . evaṃ vutte
ahaṃ  bhaggava  taṃ  parisaṃ  etadavoca  abhabbo kho āvuso acelo
pāṭikaputto  taṃ  vācaṃ  appahāya  taṃ  cittaṃ  appahāya  .pe.
Sacepissa  evamassa  ahantaṃ  vācaṃ  appahāya  .pe.  samaṇassa
gotamassa  sammukhībhāvaṃ  gaccheyyanti  muddhāpi  tassa  vipateyyāti
sacepāyasmantānaṃ licchavīnaṃ evamassa mayaṃ acelaṃ pāṭikaputtaṃ yāhi 1-
varattāhi bandhitvā goyuttehi 2- āviñjeyyāmāti 3- tā varattā
chijjeruṃ  4-  pāṭikaputto  vā  abhabbo pana acelo pāṭikaputto
taṃ  vācaṃ  appahāya  .pe.  sacepissa  evamassa  ahantaṃ  vācaṃ
appahāya  .pe.  samaṇassa  gotasassa  sammukhībhāvaṃ  gaccheyyanti
muddhāpi tassa vipateyyāti
   [9] Athakho bhaggava jāliyo dārupattikantevāsī uṭṭhāyāsanā taṃ
parisaṃ etadavoca tenahi bho muhuttaṃ tāva āgametha yāvāhaṃ gacchāmi
appevanāmāhaṃ 5- sakkuṇeyyaṃ acelaṃ pāṭikaputtaṃ [6]- ānetunti. Athakho
bhaggava  jāliyo  dārupattikantevāsī  yena tiṇḍukakhānuparibbājakārāmo
yena  acelo  pāṭikaputto  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  acelaṃ
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. ayaṃ na dissati .  2 Sī. Ma. Yu. goyugehīti pāṭhena bhavitabbaṃ.
@3 Ma. āviñcheyyāmāti. Yu. āvijjheyyāmāti . 4 Ma. chijjeyyuṃ . 5 Ma. Yu.
@appevanāma ahampi . 6 Ma. Yu. imaṃ parisaṃ.
Acelaṃ  pāṭikaputtaṃ  etadavoca  abhikkamāvuso  pāṭikaputta  abhikkantaṃ
te  seyyo  abhikkantā  abhiññātā  abhiññātā ca licchavī .pe.
Samaṇopi  gotamo  āyasmato  ārāme divāvihāraṃ nisinno bhāsitā
kho pana te esāvuso pāṭikaputta vesāliyaṃ parisati vācā samaṇopi
gotamo  ñāṇavādo  .pe.  taddiguṇaṃ  taddiguṇāhaṃ  karissāmīti
abhikkamayeva   āvuso   pāṭikaputta   upaḍḍhapathaṃ   sabbapaṭhamaṃyeva
āgantvā  samaṇo  gotamo  āyasmato  ārāme  divāvihāraṃ
nisinno  bhāsitā  kho  pana  te  esāvuso  pāṭikaputta samaṇena
gotamena  parisati  vācā abhabbo kho āvuso acelo pāṭikaputto
taṃ vācaṃ appahāya .pe.
   {9.1}  Sacepissa  evamassa  ahantaṃ  vācaṃ appahāya .pe.
Samaṇassa  gotamassa  sammukhībhāvaṃ  gaccheyyanti  muddhāpi  vipateyyāti
sacepāyasmantānaṃ  licchavīnaṃ  evamassa  mayaṃ  acelaṃ  pāṭikaputtaṃ
yāhi  varattāhi  bandhitvā  goyuttehi  āviñjeyyāmāti  tā
varattā  chijjeruṃ pāṭikaputto vā abhabbo pana acelo pāṭikaputto
taṃ  vācaṃ  appahāya  taṃ cittaṃ appahāya taṃ diṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā
mama  sammukhībhāvaṃ  āgantuṃ sacepissa evamassa ahantaṃ vācaṃ appahāya
.pe.  samaṇassa  gotamassa  sammukhībhāvaṃ  gaccheyyanti  muddhāpi tassa
vipateyyāti  abhikkamāvuso  pāṭikaputta  abhikkamaneneva  te  jayaṃ
karissāma samaṇassa gotamassa parājayanti . evaṃ vutte bhaggava acelo
Pāṭikaputto  āyāmi  āvuso  āyāmi  āvusoti  vatvā tattheva
saṃsappati  na  sakkoti  āsanāpi vuṭṭhātuṃ . athakho bhaggava jāliyo
dārupattikantevāsī  acelaṃ  pāṭikaputtaṃ  etadavoca  kiṃsu  nāma te
āvuso  pāṭikaputta  pāvaḷāsu  nāma  te pīṭhakasmiṃ allīnā pīṭhakaṃsu
nāma  te  pāvaḷāsu  allīnaṃ  āyāmi  āvuso āyāmi āvusoti
vatvā tattheva saṃsappasi na sakkosi āsanāpi vuṭṭhātunti.
   {9.2} Evaṃpi kho bhaggava vuccamāno acelo pāṭikaputto āyāmi
āvuso  āyāmi  āvusoti  vatvā  tattheva  saṃsappati na sakkoti
āsanāpi  vuṭṭhātuṃ  . yadā kho bhaggava jāliyo dārupattikantevāsī
aññāsi  parābhūtarūpo  ayaṃ  acelo  pāṭikaputto  āyāmi āvuso
āyāmi  āvusoti  vatvā  tattheva  saṃsappati na sakkoti āsanāpi
vuṭṭhātunti  atha  naṃ  etadavoca  bhūtapubbaṃ  āvuso  pāṭikaputta
sīhassa   migarañño   etadahosi  yannūnāhaṃ  aññataraṃ  vanasaṇḍaṃ
nissāya  āsayaṃ  kappeyyaṃ  tatrāsayaṃ  kappetvā  sāyaṇhasamayaṃ
āsayā  nikkhameyyaṃ  āsayā  nikkhamitvā  vijambheyyaṃ  vijambhitvā
samantā  catuddisā  anuvilokeyyaṃ  samantā  catuddisā anuviloketvā
tikkhattuṃ  sīhanādaṃ  nadeyyaṃ  tikkhattuṃ  sīhanādaṃ  naditvā  gocarāya
pakkameyyaṃ  so  varaṃ varaṃ migasaṅghaṃ 1- vadhitvā mudumaṃsāni mudumaṃsāni
bhakkhayitvā tameva āsayaṃ ajjhupeyyanti. Athakho [2]- so sīho migarājā
aññataraṃ  vanasaṇḍaṃ  nissāya  āsayaṃ  kappesi  tatrāsayaṃ  kappetvā
@Footnote: 1 Ma. Yu. migasaṅghena . 2 ma Yu. āvuso.
Sāyaṇhasamayaṃ  āsayā  nikkhami  āsayā nikkhamitvā vijambhi vijambhitvā
samantā  catuddisā  anuvilokesi  samantā  catuddisā  anuviloketvā
tikkhattuṃ  sīhanādaṃ  nadi  tikkhattuṃ  sīhanādaṃ naditvā gocarāya pakkami
so  varaṃ  varaṃ  migasaṅghaṃ  vadhitvā  mudumaṃsāni  mudumaṃsāni bhakkhayitvā
tameva  āsayaṃ ajjhupesi . tasseva kho āvuso pāṭikaputta sīhassa
migarañño vighāsasaṃvaddho jarasigālo ditto ceva balavā ca.
   {9.3} Athakho āvuso tassa jarasigālassa etadahosi ko cāhaṃ ko
sīho  migarājā  yannūnāhaṃpi  aññataraṃ  vanasaṇḍaṃ  nissāya  āsayaṃ
kappeyyaṃ  tatrāsayaṃ  kappetvā  sāyaṇhasamayaṃ  āsayā  nikkhameyyaṃ
āsayā  nikkhamitvā  vijambheyyaṃ  vijambhitvā  samantā  catuddisā
anuvilokeyyaṃ  samantā  catuddisā  anuviloketvā  tikkhattuṃ  sīhanādaṃ
nadeyyaṃ  tikkhattuṃ  sīhanādaṃ  naditvā  gocarāya  pakkameyyaṃ  so
varaṃ  varaṃ  migasaṅghaṃ  vadhitvā  mudumaṃsāni mudumaṃsāni bhakkhayitvā tameva
āsayaṃ ajjhupeyyanti.
   {9.4}  Athakho  so  āvuso  jarasigālo  aññataraṃ vanasaṇḍaṃ
nissāya  āsayaṃ  kappesi  tatrāsayaṃ  kappetvā  sāyaṇhasamayaṃ
āsayā  nikkhami  āsayā  nikkhamitvā  vijambhi  vijambhitvā  samantā
catuddisā  anuvilokesi  samantā  catuddisā  anuviloketvā  tikkhattuṃ
sīhanādaṃ  nadissāmīti  sigālakaṃ  1-  anadi  bheraṇḍakaṃyeva  anadi
ke ca chave sigāle ke pana sīhanādeti. Evameva kho tvaṃ āvuso
pāṭikaputta  sugatāpadānesu  jivamāno  sugatātirittāni  bhuñjamāno
@Footnote: 1 Po. Ma. siṅgālakaṃyeva.
Tathāgate  arahante  sammāsambuddhe  āsādetabbaṃ  maññasi  ke
ca  chave pāṭikaputte kā ca tathāgatānaṃ arahantānaṃ sammāsambuddhānaṃ
āsādanāti . yato kho bhaggava jāliyo dārupattikantevāsī imināpi
opammena neva asakkhi acelaṃ pāṭikaputtaṃ tamhā āsanā cāvetuṃ.
Atha naṃ etadavoca
        sīhoti attāna samekkhiyāna
        amaññi kotthu migarājāhamasmi
        tameva 1- so sigālakaṃ anadi
        ke ca chave sigāle ke pana sīhanādeti.
   [10]  Evameva  kho  tvaṃ āvuso pāṭikaputta sugatāpadānesu
jīvamāno   sugatātirittāni   bhuñjamāno   tathāgate   arahante
sammāsambuddhe  āsādetabbaṃ  maññasi ke ca chave pāṭikaputte kā
ca  tathāgatānaṃ  arahantānaṃ  sammāsambuddhānaṃ  āsādanāti  . yato
kho  bhaggava  jāliyo  dārupattikantevāsī  imināpi opammena neva
asakkhi acelaṃ pāṭikaputtaṃ tamhā āsanā cāvetuṃ. Atha naṃ etadavoca
        suññaṃ anupakaminaṃ 2- attānaṃ
        vighāse samekkhiya
        yāvattānaṃ na passati kotthu
        tāva byagghoti maññati
@Footnote: 1 Ma. Yu. tatheva . 2 Ma. Yu. aññaṃ anucaṅkamanaṃ.
        Tameva so sigālakaṃ anadi
        ke ca chave sigāle ke pana sīhanādeti.
   [11]  Evameva  kho  tvaṃ āvuso pāṭikaputta sugatāpadānesu
jīvamāno   sugatātirittāni   bhuñjamāno   tathāgate   arahante
sammāsambuddhe  āsādetabbaṃ  maññasi ke ca chave pāṭikaputte kā
ca  tathāgatānaṃ  arahantānaṃ  sammāsambuddhānaṃ  āsādanāti  . yato
kho  bhaggava  jāliyo  dārupattikantevāsī  imināpi opammena neva
asakkhi acelaṃ pāṭikaputtaṃ tamhā āsanā cāvetuṃ. Atha naṃ etadavoca
        bhutvāna bheke 1- khalamūsikāyo
        kaṭasīsu khittāni ca kūṇapāni
        mahāvane suññavane vivaḍḍho
        amaññi kotthu migarājāhamasmi
        tatheva so sigālakaṃ anadi
        ke ca chave sigāle ke pana sīhanādeti.
   [12]  Evameva  kho  tvaṃ āvuso pāṭikaputta sugatāpadānesu
jīvamāno   sugatātirittāni   bhuñjamāno   tathāgate   arahante
sammāsambuddhe  āsādetabbaṃ  maññasi ke ca chave pāṭikaputte kā
ca  tathāgatānaṃ  arahantānaṃ  sammāsambuddhānaṃ  āsādanāti  . yato
kho  bhaggava  jāliyo  dārupattikantevāsī  imināpi opammena neva
@Footnote: 1 Po. bhiṅge.
Asakkhi  acelaṃ pāṭikaputtaṃ tamhā āsanā cāvetuṃ . atha taṃ parisaṃ
āgantvā  evamārocesi  parābhūtarūpo  bho  acelo  pāṭikaputto
āyāmi  āvuso  āyāmi  āvusoti  vatvā  tattheva saṃsappati na
sakkoti āsanāpi vuṭṭhātunti.
   {12.1} Evaṃ vutte ahaṃ bhaggava taṃ parisaṃ etadavocaṃ abhabbo
kho āvuso acelo pāṭikaputto taṃ vācaṃ appahāya taṃ cittaṃ appahāya
taṃ  diṭṭhiṃ  appaṭinissajjitvā  mama  sammukhībhāvaṃ  āgantuṃ  sacepissa
evamassa  ahantaṃ  vācaṃ  appahāya  taṃ  cittaṃ  appahāya taṃ diṭṭhiṃ
appaṭinissajjitvā   samaṇassa  gotamassa  sammukhībhāvaṃ  gaccheyyanti
muddhāpi  tassa  vipateyyāti  sacepāyasmantānaṃ  licchavīnaṃ  evamassa
mayaṃ  acelaṃ  pāṭikaputtaṃ  yāhi  1- varattāhi bandhitvā goyuttehi
āviñjeyyāmāti  tā  varattā  chijjeruṃ  pāṭikaputto vā abhabbo
pana  acelo pāṭikaputto taṃ vācaṃ appahāya .pe. mama sammukhībhāvaṃ
āgantuṃ  sacepissa  evamassa ahantaṃ vācaṃ appahāya .pe. samaṇassa
gotamassa sammukhībhāvaṃ gaccheyyanti muddhāpi tassa vipateyyāti.
   {12.2} Athakhvāhaṃ bhaggava taṃ parisaṃ dhammiyā kathāya sandassesiṃ samādapesiṃ
samuttejesiṃ  sampahaṃsesiṃ  taṃ  parisaṃ  dhammiyā  kathāya  sandassetvā
samādapetvā  samuttejetvā  sampahaṃsetvā  mahābandhanā  mokkhaṃ
karitvā    caturāsītipāṇasahassāni   mahāviduggā    uddharitvā
tejodhātuṃ   samāpajjitvā   sattatālaṃ   vehāsaṃ  abbhuggantvā
aññaṃ   sattatālaṃpi   aggiṃ   2-   abhinimminitvā   jalitvā
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ na dissati . 2 Ma. Yu. acciṃ.
Dhūmāyitvā 1- mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ paccuṭṭhāsiṃ.
   {12.3}  Athakho  bhaggava  sunakkhatto  licchaviputto  yenāhaṃ
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  maṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  ahaṃ bhaggava sunakkhattaṃ licchaviputtaṃ etadavocaṃ
taṃ  kiṃ maññasi sunakkhatta yatheva te ahaṃ acelaṃ pāṭikaputtaṃ ārabbha
byākāsiṃ tatheva taṃ vipākaṃ no 2- aññathāti . yatheva me bhante
bhagavā  acelaṃ  pāṭikaputtaṃ ārabbha byākāsi tatheva taṃ vipākaṃ no
aññathāti.
   {12.4} Taṃ kiṃ maññasi sunakkhatta yadi evaṃ sante kataṃ vā hoti
uttarimanussadhammā  iddhipāṭihāriyaṃ  akataṃ vāti . addhā kho bhante
evaṃ sante kataṃ hoti uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ no akatanti.
Evaṃpi kho maṃ tvaṃ moghapurisa uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ karontaṃ
evaṃ vadesi na hi pana me bhante bhagavā uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ
karotīti . passa moghapurisa yāvañca te idaṃ aparaddhanti. Evaṃpi kho bhaggava
sunakkhatto licchaviputto mayā vuccamāno apakkameva imasmā dhammavinayā
yathā taṃ āpāyiko nerayiko.
   [13]  Aggaññañcāhaṃ  bhaggava  pajānāmi [3]- tato uttaritaraṃ
pajānāmi  tañca  pajānanaṃ  na  parāmasāmi aparāmasato va 4- me
paccattaṃyeva  nibbuti  viditā  yadabhijānaṃ  tathāgato  no  anayaṃ
@Footnote: 1 Sī. dhūpāyitvā . 2 Po. Ma. nosaddo natthi .  3 Ma. Yu. tañca pajānāmi.
@4 Ma. ca.
Āpajjati.
   {13.1} Santi bhaggava eke samaṇabrāhmaṇā issarakuttaṃ brahmakuttaṃ
ācariyakaṃ  aggaññaṃ  paññapenti  tyāhaṃ  upasaṅkamitvā  evaṃ vadāmi
saccaṃ  kira  tumhe  āyasmanto  issarakuttaṃ  brahmakuttaṃ  ācariyakaṃ
aggaññaṃ paññapethāti . te ca me evaṃ puṭṭhā āmāti 1- paṭijānanti
tyāhaṃ  evaṃ  vadāmi  kathaṃvihitakaṃ pana tumhe āyasmanto issarakuttaṃ
brahmakuttaṃ  ācariyakaṃ  aggaññaṃ paññapethāti . te mayā puṭṭhā na
saṃpāyanti  asaṃpāyantā  mamaññeva  paṭipucchanti  tesāhaṃ  puṭṭho
byākaromi  hoti kho so āvuso samayo yaṃ kadāci karahaci dīghassa
addhuno accayena ayaṃ loko saṃvaṭṭati saṃvaṭṭamāne loke yebhuyyena
sattā  ābhassarasaṃvattanikā  honti  te  tattha  honti  manomayā
pītibhakkhā  sayaṃpabhā  antalikkhacarā  subhaṭṭhāyino  ciraṃ  dīghamaddhānaṃ
tiṭṭhanti.
   {13.2} Hoti kho so āvuso samayo yaṃ kadāci karahaci dīghassa
addhuno  accayena  ayaṃ  loko  vivaṭṭati vivaṭṭamāne loke suññaṃ
brahmavimānaṃ  pātubhavati  atha  2-  aññataro satto āyukkhayā vā
puññakkhayā  vā  ābhassarakāyā cavitvā suññaṃ brahmavimānaṃ upapajjati
so  tattha hoti manomayo pītibhakkho sayaṃpabho antalikkhacaro subhaṭṭhāyī
ciraṃ  dīghamaddhānaṃ  tiṭṭhati  tassa  tattha ekakassa dīgharattaṃ nivusitattā
anabhirati  paritassanā  uppajjati  aho  vata aññepi sattā itthattaṃ
āgaccheyyunti  . athakho aññepi sattā āyukkhayā vā puññakkhayā
@Footnote: 1 Ma. Yu. āmoti . 2 Ma. Yu. atha yo.
Vā  ābhassarakāyā  cavitvā  suññaṃ  brahmavimānaṃ  upapajjanti tassa
sattassa  sahabyataṃ  tepi  tattha  honti manomayā pītibhakkhā sayaṃpabhā
antalikkhacarā subhaṭṭhāyino ciraṃ dīghamaddhānaṃ tiṭṭhanti.
   {13.3} Tatrāvuso yo so satto paṭhamaṃ upapanno tassa evaṃ hoti
ahamasmi  brahmā  mahābrahmā  abhibhū  anabhibhūto  aññadatthudaso
vasavatti issaro kattā nimmitā seṭṭho sajjitā vasī pitā bhūtabhabyānaṃ
mayā ime sattā nimmitā . taṃ kissa hetu. Mamañhi pubbe etadahosi
aho vata aññepi sattā itthattaṃ āgaccheyyunti iti mamañca manopaṇidhi
ime ca sattā itthattaṃ āgatāti . yepi te sattā pacchā upapannā
tesaṃpi evaṃ hoti ayaṃ kho bhavaṃ brahmā mahābrahmā abhibhū anabhibhūto
aññadatthudaso  vasavatti issaro kattā nimmitā seṭṭho sajjitā vasī
pitā  bhūtabhabyānaṃ iminā mayaṃ bhotā brahmunā nimmitā . taṃ kissa
hetu  .  imañhi mayaṃ addasāma [1]- paṭhamaṃ upapannaṃ mayaṃ panamhā
pacchā upapannāti.
   {13.4} Tatrāvuso yo so satto paṭhamaṃ upapanno so dīghāyukataro
ca hoti vaṇṇavantataro ca mahesakkhataro ca. Ye pana te sattā pacchā
upapannā te appāyukatarā ca honti dubbaṇṇatarā ca appesakkhatarā
ca . ṭhānaṃ kho panetaṃ āvuso vijjati yaṃ aññataro satto tamhā kāyā
cavitvā itthattaṃ āgacchati itthattaṃ āgato samāno agārasmā anagāriyaṃ
pabbajati  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  samāno  ātappamanvāya
@Footnote:Ma. Yu. idha.
Padhānamanvāya  anuyogamanvāya  appamādamanvāya  sammāmanasikāramanvāya
tathārūpaṃ cetosamādhiṃ phusati yathāsamāhite citte taṃ pubbenivāsaṃ anussarati
tato paraṃ nānussarati.
   {13.5} So evamāha yo kho so bhavaṃ brahmā mahābrahmā abhibhū
anabhibhūto  aññadatthudaso  vasavatti  issaro  kattā nimmitā seṭṭho
sajjitā vasī pitā bhūtabhabyānaṃ . yena mayaṃ bhotā brahmunā nimmitā
so  nicco  dhuvo sassato dīghāyuko 1- avipariṇāmadhammo sassatisamaṃ
tatheva ṭhassati . ye pana mayaṃ ahumhā tena bhotā brahmunā nimmitā
te mayaṃ aniccā adhuvā asassatā 2- appāyukā cavanadhammā itthattaṃ
āgatāti  .  evaṃvihitakaṃ  bho  3- tumhe āyasmanto issarakuttaṃ
brahmakuttaṃ  ācariyakaṃ  aggaññaṃ  paññapethāti  .  te  evamāhaṃsu
evaṃ kho no āvuso gotama sutaṃ yathevāyasmā gotamo āhāti.
Aggaññañcāhaṃ  bhaggava  pajānāmi  . saṅkhittaṃ . yadabhijānaṃ tathāgato
no anayaṃ āpajjati.
   [14]  Santi  bhaggava  eke  samaṇabrāhmaṇā  khiḍḍāpadosikaṃ
ācariyakaṃ  aggaññaṃ  paññapenti  tyāhaṃ  upasaṅkamitvā  evaṃ vadāmi
saccaṃ  kira  tumhe  āyasmanto  khiḍḍāpadosikaṃ  ācariyakaṃ  aggaññaṃ
paññapethāti . te ca me evaṃ puṭṭhā āmāti paṭijānanti tyāhaṃ
evaṃ  vadāmi  kathaṃvihitakaṃ  pana  tumhe  āyasmanto  khiḍḍāpadosikaṃ
ācariyakaṃ  aggaññaṃ  paññapethāti  .  te  mayā  puṭṭhā  na
saṃpāyanti  asaṃpāyantā  mamaṃyeva  paṭipucchanti  tesāhaṃ  puṭṭho
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. ayaṃ na dissati . 3 Ma. Yu. no.
Byākaromi  santāvuso  khiḍḍāpadosikā  nāma  devā  te ativelaṃ
hassakhiḍḍāratidhammasamāpannā    viharanti    tesaṃ    ativelaṃ
hassakhiḍḍāratidhammasamāpannānaṃ    viharataṃ    sati    sammussati
satiyā sammosāya te devā tamhā kāyā cavanti.
   {14.1} Ṭhānaṃ kho panetaṃ āvuso vijjati yaṃ aññataro satto tamhā
kāyā cavitvā itthattaṃ āgacchati itthattaṃ āgato samāno agārasmā
anagāriyaṃ pabbajati agārasmā anagāriyaṃ pabbajito samāno ātappamanvāya
padhānamanvāya  anuyogamanvāya  appamādamanvāya  sammāmanasikāramanvāya
tathārūpaṃ cetosamādhiṃ phusati yathāsamāhite citte taṃ pubbenivāsaṃ anussarati
tato paraṃ nānussarati.
   {14.2} So evamāha ye kho te bhonto devā na khiḍḍāpadosikā
te  na  ativelaṃ hassakhiḍḍāratidhammasamāpannā viharanti tesaṃ nātivelaṃ
hassakhiḍḍāratidhammasamāpannānaṃ  viharataṃ  sati  na  sammussati  satiyā
asammosāya  1- te devā tamhā kāyā na cavanti niccā dhuvā
sassatā  dīghāyukā  avipariṇāmadhammā  sassatisamaṃ  tatheva  ṭhassanti .
Ye  pana  mayaṃ  ahumhā  khiḍḍāpadosikā  te  mayaṃ  ativelaṃ
hassakhiḍḍāratidhammasamāpannā    viharimhā   tesanno   ativelaṃ
hassakhiḍḍāratidhammasamāpannānaṃ   viharataṃ   sati   sammussati  satiyā
sammosāya te 2- mayaṃ tamhā kāyā cutā aniccā adhuvā asassatā
appāyukā cavanadhammā itthattaṃ āgatāti . evaṃvihitakaṃ pana 3- tumhe
āyasmanto  khiḍḍāpadosikaṃ  ācariyakaṃ  aggaññaṃ  paññapethāti .
@Footnote: 1 Ma. Yu. asammosā . 2 Sī. Yu. eva . 3 Ma. no. Yu. bho.
Te  evamāhaṃsu  evaṃ  kho no āvuso gotama sutaṃ yathevāyasmā
gotamo  āhāti  .  aggaññañcāhaṃ  bhaggava  pajānāmi  .pe.
Yadabhijānaṃ tathāgato no anayaṃ āpajjati.
   [15] Santi bhaggava eke samaṇabrāhmaṇā manopadosikaṃ ācariyakaṃ
aggaññaṃ  paññapenti  tyāhaṃ  upasaṅkamitvā  evaṃ  vadāmi  saccaṃ
kira   tumhe   āyasmanto  manopadosikaṃ  ācariyakaṃ  aggaññaṃ
paññapethāti . te ca me evaṃ puṭṭhā āmāti paṭijānanti tyāhaṃ
evaṃ  vadāmi  kathaṃvihitakaṃ  pana  tumhe  āyasmanto  manopadosikaṃ
ācariyakaṃ  aggaññaṃ  paññapethāti  . te mayā puṭṭhā na saṃpāyanti
asaṃpāyantā  mamaṃyeva  paṭipucchanti  tesāhaṃ  puṭṭho  byākaromi
santāvuso  manopadosikā  nāma  devā  te  ativelaṃ  aññamaññaṃ
upanijjhāyanti   te   ativelaṃ   aññamaññaṃ   upanijjhāyantā
aññamaññamhi  cittāni  padosenti  te  aññamaññaṃ  paduṭṭhacittā
kilantakāyā kilantacittā te devā tamhā kāyā cavanti.
   {15.1} Ṭhānaṃ kho panetaṃ āvuso vijjati yaṃ aññataro satto tamhā
kāyā cavitvā itthattaṃ āgacchati itthattaṃ āgato samāno agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajati  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  samāno
ātappamanvāya  .pe.  tathārūpaṃ  cetosamādhiṃ  phusati  yathāsamāhite
citte taṃ pubbenivāsaṃ anussarati tato paraṃ nānussarati.
   {15.2} So evamāha ye kho te bhonto devā na manopadosikā te
Ativelaṃ  aññamaññaṃ  na  upanijjhāyanti  te  ativelaṃ  aññamaññaṃ
na  upanijjhāyantā  aññamaññamhi  cittāni  na  padosenti  te
aññamaññaṃ   apaduṭṭhacittā   akilantakāyā   akilantacittā   te
devā 1- tamhā kāyā na cavanti niccā dhuvā sassatā dīghāyukā
avipariṇāmadhammā  sassatisamaṃ tatheva ṭhassanti . ye pana mayaṃ ahumhā
manopadosikā  te  mayaṃ  ativelaṃ  aññamaññaṃ  upanijjhāyimhā  te
mayaṃ  ativelaṃ  aññamaññaṃ  upanijjhāyantā  aññamaññamhi  cittāni
padosiyimhā  2-  te  mayaṃ  aññamaññaṃ  paduṭṭhacittā  kilantakāyā
kilantacittā  evaṃ  mayaṃ  3-  tamhā kāyā cutā aniccā adhuvā
asassatā  appāyukā  cavanadhammā  itthattaṃ  āgatāti . evaṃvihitakaṃ
pana   tumhe   āyasmanto  manopadosikaṃ  ācariyakaṃ  aggaññaṃ
paññapethāti  . te evamāhaṃsu evaṃ kho no āvuso gotama sutaṃ
yathevāyasmā  gotamo  āhāti  .  aggaññañcāhaṃ bhaggava pajānāmi
.pe. Yadabhijānaṃ tathāgato no anayaṃ āpajjati.
   [16]  Santi  bhaggava  eke  samaṇabrāhmaṇā  adhiccasamuppannaṃ
ācariyakaṃ  aggaññaṃ  paññapenti  tyāhaṃ  upasaṅkamitvā  evaṃ vadāmi
saccaṃ  kira  tumhe  āyasmanto  adhiccasamuppannaṃ  ācariyakaṃ aggaññaṃ
paññapethāti  .  te  ca  me  evaṃ  puṭṭhā āmāti paṭijānanti
tyāhaṃ evaṃ vadāmi kathaṃvihitakaṃ pana tumhe āyasmanto adhiccasamuppannaṃ
ācariyakaṃ  aggaññaṃ  paññapethāti  .  te  ca  mayā  puṭṭhā
@Footnote: 1 Ma. te devāti pāṭhadvayaṃ na dissati . 2 Ma. padūsimhā.
@3 Ma. evaṃ mayanti pāṭhadvayaṃ na dissati.
Na  saṃpāyanti  asaṃpāyantā  mamaṃyeva  paṭipucchanti  tesāhaṃ  puṭṭho
byākaromi  santāvuso  asaññisattā  nāma  devā  saññuppādā
ca pana te devā tamhā kāyā cavanti.
   {16.1} Ṭhānaṃ kho panetaṃ āvuso vijjati yaṃ aññataro satto tamhā
kāyā cavitvā itthattaṃ āgacchati itthattaṃ āgato samāno agārasmā
anagāriyaṃ pabbajati agārasmā anagāriyaṃ pabbajito samāno ātappamanvāya
padhānamanvāya .pe. tathārūpaṃ cetosamādhiṃ phusati yathāsamāhite citte taṃ
saññuppādaṃ anussarati tato paraṃ nānussarati.
   {16.2} So evamāha adhiccasamuppanno attā ca loko ca taṃ
kissa hetu ahaṃ hi pubbe nāhosiṃ somhi etarahi ahutvā santatāya
parinatoti  .  evaṃvihitakaṃ  no  tumhe  āyasmanto adhiccasamuppannaṃ
ācariyakaṃ  aggaññaṃ  paññapethāti  . te evamāhaṃsu evaṃ kho 1-
āvuso  gotama sutaṃ yathevāyasmā gotamo āhāti . aggaññañcāhaṃ
bhaggava  pajānāmi  tañca  pajānāmi  tato  ca  uttaritaraṃ pajānāmi
tañca  pajānanaṃ  na parāmasāmi . aparāmasato ca me paccattaññeva
nibbuti viditā yadabhijānaṃ tathāgato no anayaṃ āpajjati.
   [17] Evaṃvādiṃ kho maṃ bhaggava evamakkhāyiṃ eke samaṇabrāhmaṇā
asatā  tucchā  musā abhūtena abbhācikkhanti viparito samaṇo gotamo
bhikkhavo  ca  samaṇo  gotamo  evamāha yasmiṃ samaye subhaṃ vimokkhaṃ
upasampajja viharati sabbaṃ tasmiṃ samaye asubhanteva sampajānātīti 2-.
@Footnote: 1 Ma. khosaddo natthi . 2 Ma. asubhantveva pajānātīti.
Na  kho  panāhaṃ  bhaggava  evaṃ  vadāmi yasmiṃ samaye subhaṃ vimokkhaṃ
upasampajja  viharati  sabbaṃ  tasmiṃ samaye asubhanteva sampajānātīti .
Evaṃ  ca  kho bhaggava vadāmi yasmiṃ samaye subhaṃ vimokkhaṃ upasampajja
viharati subhanteva tasmiṃ samaye sampajānātīti. Te ca [1]- viparitā ye
bhagavantaṃ  viparitattā 2- dahanti bhikkhavo ca evaṃpasanno ahaṃ bhante
bhagavati pahoti ca me bhagavā tathā dhammaṃ desituṃ yathā ahaṃ subhaṃ vimokkhaṃ
upasampajja vihareyyanti.
   {17.1} Dukkaraṃ kho etaṃ 3- bhaggava tayā aññadiṭṭhikena aññakhantikena
aññarucikena  aññatra  āyogena  aññatra ācariyakena subhaṃ vimokkhaṃ
upasampajja viharituṃ iṅgha tvaṃ bhaggava yo ca te ayaṃ mayi pasādo tameva
tvaṃ  sādhukaṃ anurakkhāti . sacetaṃ bhante mayā dukkaraṃ aññadiṭṭhikena
aññakhantikena  aññarucikena  aññatra  āyogena aññatra ācariyakena
subhaṃ vimokkhaṃ upasampajja viharituṃ yo ca me ayaṃ bhante bhagavati pasādo
tamevāhaṃ  sādhukamanurakkhissāmīti  .  idamavoca  bhagavā  . attamano
bhaggavagotto paribbājako bhagavato bhāsitaṃ abhinandīti.
         Pāṭikasuttaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.
           ----------
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhante . 2 Ma. Yu. viparitato . 3 Po. evaṃ taṃ. Yu. evaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 11 page 1-37. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=11&A=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=11&A=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=11&item=1&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=11&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=6&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=6&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 11 https://84000.org/tipitaka/read/?index_11 https://84000.org/tipitaka/english/?index_11

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]