ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
ไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 11 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 3 : Sutta. Tī. Pā.

page1.

Suttantapitake dighanikayassa tatiyo bhago ------- patikavaggo namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Patikasuttam [1] Evamme sutam . ekam samayam bhagava mallesu viharati anuppiyam nama mallanam nigamo . athakho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya anuppiyam pindaya pavisi . athakho bhagavato etadahosi atippago kho tava anuppiyayam pindaya caritum yannunaham yena bhaggavagottassa paribbajakassa aramo yena bhaggavagotto paribbajako tenupasankameyyanti. {1.1} Athakho bhagava yena bhaggavagottassa paribbajakassa aramo yena bhaggavagotto paribbajako tenupasankami . athakho bhaggavagotto paribbajako bhagavantam etadavoca etu kho bhante bhagava svagatam bhante bhagavato cirassam kho bhante bhagava imam pariyayamakasi yadidam idhagamanaya nisidatu bhante bhagava idamasanam pannattanti . Nisidi bhagava pannatte asane . bhaggavagottopi kho paribbajako

--------------------------------------------------------------------------------------------- page2.

Annataram nicam asanam gahetva ekamantam nisidi . ekamantam nisinno kho bhaggavagotto paribbajako bhagavantam etadavoca purimani bhante divasani purimatarani sunakkhatto licchaviputto yenaham tenupasankami upasankamitva mam etadavoca paccakkhatodani maya bhaggava bhagava nadanaham bhaggava 1- bhagavantam uddissa viharamiti kaccetam bhante tatheva yatha sunakkhatto licchaviputto avacati . Tatheva kho etam bhaggava yatha sunakkhatto licchaviputto avaca purimani bhaggava divasani purimatarani sunakkhatto licchaviputto yenaham tenupasankami upasankamitva mam abhivadetva ekamantam nisidi. {1.2} Ekamantam nisinno kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto mam etadavoca paccakkhamidanaham bhante bhagavantam nadanaham bhante bhagavantam uddissa viharissamiti . evam vutte aham bhaggava sunakkhattam licchaviputtam etadavocam api nu taham sunakkhatta evamavocam ehi tvam sunakkhatta mamam uddissa viharahiti . no hetam bhante . Tvam va pana mam evam avaca aham bhante bhagavantam uddissa viharissamiti. No hetam bhante . iti kira sunakkhatta nevahantam vadami ehi tvam sunakkhatta mamam uddissa viharahiti napi kira mam tvam vadesi aham bhante bhagavantam uddissa viharissamiti evam sante moghapurisa ko santo kam paccacikkhati 2- passa moghapurisa @Footnote: 1 Po. Ma. ayam patho natthi . 2 paccakkhasi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page3.

Yavanca te idam aparaddhanti. [2] Na hi pana me bhante bhagava uttarimanussadhamma iddhipatihariyam karotiti . api nu taham sunakkhatta evam avacam ehi tvam sunakkhatta mamam uddissa viharahi ahante uttarimanussadhamma iddhipatihariyam karissamiti . no hetam bhante . tvam va 1- pana mam evam avaca aham bhante bhagavantam uddissa viharissami bhagava me uttarimanussadhamma iddhipatihariyam karissatiti . no hetam bhante . iti kira sunakkhatta nevahantam vadami ehi tvam sunakkhatta mamam uddissa viharahi ahante uttarimanussadhamma iddhipatihariyam karissamiti napi kira mam tvam vadesi aham bhante bhagavantam uddissa viharissami bhagava me uttarimanussadhamma iddhipatihariyam karissatiti evam sante moghapurisa ko santo kam paccacikkhasi . tam kim mannasi sunakkhatta kate va uttarimanussadhamma iddhipatihariye akate va uttarimanussadhamma iddhipatihariye yassatthaya maya dhammo desito so niyyati takkarassa sammadukkhakkhayayati. Kate va bhante uttarimanussadhamma iddhipatihariye akate va uttarimanussadhamma iddhipatihariye yassatthaya bhagavata dhammo desito so niyyati takkarassa sammadukkhakkhayayati . iti kira sunakkhatta kate va uttarimanussadhamma iddhipatihariye akate va uttarimanussadhamma iddhipatihariye yassatthaya maya dhammo desito so niyyati @Footnote: 1 Po. Ma. tavanca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page4.

Takkarassa sammadukkhakkhayayati . tatra sunakkhatta kim uttarimanussadhamma iddhipatihariyam katam karissati passa moghapurisa yavanca te idam aparaddhanti. [3] Na hi pana me bhante bhagava aggannam pannapetiti 1-. Api nu taham sunakkhatta evam avacam ehi tvam sunakkhatta mamam uddissa viharahi ahante aggannam pannapessamiti . no hetam bhante . tvam va pana mam evam avaca aham bhante bhagavantam uddissa viharissami bhagava me aggannam pannapessatiti . no hetam bhante . iti kira sunakkhatta nevahantam vadami ehi tvam sunakkhatta mamam uddissa viharahi ahante aggannam pannapessamiti napi kira mam tvam vadesi aham bhante bhagavantam uddissa viharissami bhagava me aggannam pannapessatiti evam sante moghapurisa ko santo kam paccacikkhasi . tam kim mannasi sunakkhatta pannatte va agganne apannatte va agganne yassatthaya maya dhammo desito so niyyati takkarassa sammadukkhakkhayayati . pannatte va bhante agganne apannatte va agganne yassatthaya bhagavata dhammo desito so niyyati takkarassa sammadukkhakkhayayati . Iti kira sunakkhatta pannatte va agganne apannatte va agganne yassatthaya maya dhammo desito so niyyati takkarassa sammadukkhakkhayayati . tatra sunakkhatta kim aggannam pannattam @Footnote: 1 Po. Yu. pannapetiti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page5.

Karissati passa moghapurisa yavanca te idam aparaddhanti 1-. {3.1} Anekapariyayena kho te sunakkhatta mama vanno bhasito vajjigame itipi so bhagava araham sammasambuddho vijjacaranasampanno sugato lokavidu anuttaro purisadammasarathi sattha devamanussanam buddho bhagavati iti kho te sunakkhatta anekapariyayena mama vanno bhasito vajjigame . anekapariyayena kho te sunakkhatta dhammassa vanno bhasito vajjigame svakkhato bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo vinnuhiti iti kho te sunakkhatta anekapariyayena dhammassa vanno bhasito vajjigame. {3.2} Anekapariyayena kho te sunakkhatta sanghassa vanno bhasito vajjigame supatipanno bhagavato savakasangho ujupatipanno bhagavato savakasangho nayapatipanno bhagavato savakasangho samicipatipanno bhagavato savakasangho yadidam cattari purisayugani attha purisapuggala esa bhagavato savakasangho ahuneyyo pahuneyyo dakkhineyyo anjalikaraniyo anuttaram punnakkhettam lokassati iti kho te sunakkhatta anekapariyayena sanghassa vanno bhasito vajjigame . arocayami kho te sunakkhatta pativedayami kho te sunakkhatta bhavissanti kho te sunakkhatta vattaro no visahi sunakkhatto licchaviputto samane gotame brahmacariyam caritum so @Footnote: 1 Si. Ma. Yu. itisaddo na dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page6.

Avisahanto sikkham paccakkhaya hinayavattoti iti kho te sunakkhatta bhavissanti vattaroti . evampi kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto maya vuccamano apakkameva imasma dhammavinaya yatha tam apayiko nerayiko. [4] Ekamidaham bhaggava samayam thulusu 1- viharami uttaraka nama thulunam nigamo . athakhvaham bhaggava pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya sunakkhattena licchaviputtena pacchasamanena uttarakam pindaya pavisim . Tena kho pana samayena acelo korakkhattiyo kukkuravattiko catukkondiko 2- chamanikinnam bhakkhasam mukheneva khadati mukheneva bhunjati . addasa kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto acelam korakkhattiyam kukkuravattikam catukkondikam chamanikinnam bhakkhasam mukheneva khadantam mukheneva bhunjantam . disvanassa etadahosi sadhurupo vata bho araham 3- samano catukkondiko 2- chamanikinnam bhakkhasam mukheneva khadati mukheneva bhunjatiti. {4.1} Athakhvaham bhaggava sunakkhattassa licchaviputtassa cetasa cetoparivitakkamannaya sunakkhattam licchaviputtam etadavocam tvampi nama moghapurisa [4]- sakyaputtiyo patijanissasiti . kim pana mam bhante bhagava evamaha tvampi nama moghapurisa sakyaputtiyo patijanissasiti . nanu te sunakkhatta imam acelam korakkhattiyam kukkuravattikam catukkondikam chamanikinnam bhakkhasam mukheneva khadantam @Footnote: 1 Si. Yu. bumusu. 2 Yu. catukkundiko. 3 Ma. ayam. 4 Po. Ma. samano.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page7.

Mukheneva bhunjantam disvanassa 1- etadahosi sadhurupo vata bho araham samano catukkondiko chamanikinnam bhakkhasam mukheneva khadati mukheneva bhunjatiti . evam sante kim pana bhante bhagava arahattassa maccharayatiti . na kho aham moghapurisa arahattassa maccharayami apica tuyhevetam papakam ditthigatam uppannam tam pajaha ma te ahosi digharattam ahitaya dukkhaya yam kho panetam sunakkhatta mannasi acelo 2- korakkhattiyo sadhurupo araham samanoti so sattamam divasam alasakena kalam karissati kalakato ca kalakanjika 3- nama asura sabbanihino asurakayo tatra uppajjissati kalakatanca nam viranatthambhake susane chaddessanti . akankhamano ca tvam sunakkhatta acelam korakkhattiyam upasankamitva puccheyyasi janasi avuso korakkhattiya attano gatinti thanam kho panetam sunakkhatta vijjati yante acelo korakkhattiyo byakarissati janami avuso sunakkhatta attano gatim kalakanjika nama asura sabbanihino asurakayo tatramhi uppannoti. {4.2} Athakho bhaggava sunakkhatto licchaviputto yena acelo korakkhattiyo tenupasankami upasankamitva acelam korakkhattiyam etadavoca byakato khosi avuso korakkhattiya samanena gotamena acelo korakkhattiyo sattamam divasam alasakena kalam karissati kalakato ca kalakanjika nama asura sabbanihino @Footnote: 1 Ma. Yu. disvana. 2 Po. Ma. Yu. acelam korakkhattiyam . 3 Si. Yu. kalakanja.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page8.

Asurakayo tatra uppajjissati kalakatanca nam viranatthambhake susane chaddessantiti yena tvam avuso korakkhattiya mattam mattam ca bhattam bhunjeyyasi mattam mattam ca paniyam piveyyasi yatha samanassa gotamassa miccha assa vacananti. {4.3} Athakho bhaggava sunakkhatto licchaviputto ekadvihikaya satta rattindivani ganesi yatha tam tathagatassa asaddahamano . Athakho bhaggava acelo korakkhattiyo sattamam divasam alasakena kalamakasi kalakato ca kalakanjika nama asura sabbanihino asurakayo tatra uppajji kalakatanca nam viranatthambhake susane chaddesum. {4.4} Assosi kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto acelo kira 1- korakkhattiyo alasakena kalakato viranatthambhake susane chadditoti . Athakho bhaggava sunakkhatto licchaviputto tena viranatthambhakam susanam yena acelo korakkhattiyo tenupasankami upasankamitva acelam korakkhattiyam tikkhattum panina akotesi janasi avuso korakkhattiya attano gatinti . athakho bhaggava acelo korakkhattiyo panina pitthim paripunchanto vutthasi janami avuso sunakkhatta attano gatim kalakanjika nama asura sabbanihino asurakayo tatramhi uppannoti vatva tattheva uttano paripati 2-. {4.5} Athakho bhaggava sunakkhatto licchaviputto yenaham tenupasankami upasankamitva mam abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam nisinnam kho aham @Footnote: 1 Yu. kirasaddo natthi. 2 Ma. Yu. papati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page9.

Bhaggava sunakkhattam licchaviputtam etadavocam tam kim mannasi sunakkhatta yatheva te aham acelam korakkhattiyam arabbha byakasim tatheva tam vipakam no 1- annatha vati . yatheva me bhante bhagava acelam korakkhattiyam arabbha byakasi tatheva tam vipakam no annathati . tam kim mannasi sunakkhatta yadi evam sante katam va hoti uttarimanussadhamma iddhipatihariyam akatam vati . addha kho bhante evam sante katam hoti uttarimanussadhamma iddhipatihariyam no akatanti . evampi kho mam tvam moghapurisa uttarimanussadhamma iddhipatihariyam karontam evam vadesi na hi pana me bhante bhagava uttarimanussadhamma iddhipatihariyam karotiti passa moghapurisa yavanca te idam aparaddhanti . evampi kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto maya vuccamano apakkameva imasma dhammavinaya yatha tam apayiko nerayiko. [5] Ekamidaham bhaggava samayam vesaliyam viharami mahavane kutagarasalayam . tena kho pana samayena acelo kalaramajjako 2- vesaliyam pativasati labhaggappatto ceva yasaggappatto ca vajjigame. Tassa satta vattapadani samattani samadinnani honti yavajivam acelo assam na vattham paridaheyyam yavajivam brahmacari assam na methunam dhammam patiseveyyam yavajivam suramamseneva yapeyyam na @Footnote: 1 Ma. Yu. nosaddo natthi. 2 Si. Ma. kalaramattako. Si. Yu. kandaramasuko.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page10.

Odanakummasam bhunjeyyam puratthimena vesalim 1- udenam nama cetiyam tam natikkameyyam dakkhinena vesalim gotamakam nama cetiyam tam natikkameyyam pacchimena vesalim sattambam nama cetiyam tam natikkameyyam uttarena vesalim bahuputtakannama cetiyam tam natikkameyyanti so imesam sattannam vattapadanam samadanahetu labhaggappatto ceva yasaggappatto ca vajjigame. {5.1} Athakho bhaggava sunakkhatto licchaviputto yena acelo kalaramajjako tenupasankami upasankamitva acelam kalaramajjakam panham apucchi . tassa acelo kalaramajjako panham puttho na sampayasi asampayanto kopanca dosanca appaccayanca patvakasi . athakho bhaggava sunakkhattassa licchaviputtassa etadahosi sadhurupam vata bho arahantam samanam asadiyimhase 2- ma vata no bho ahosi digharattam ahitaya dukkhayati. {5.2} Athakho bhaggava sunakkhatto licchaviputto yenaham tenupasankami upasankamitva mam abhivadetva ekamantam nisidi . Ekamantam nisinnam kho aham bhaggava sunakkhattam licchaviputtam etadavocam tvampi nama moghapurisa sakyaputtiyo patijanissasiti . kim pana mam bhante bhagava evamaha tvampi nama moghapurisa sakyaputtiyo patijanissasiti . nanu tvam sunakkhatta acelam kalaramajjakam upasankamitva panham apucchi tassa te acelo kalaramajjako panham puttho na sampayasi asampayanto kopanca @Footnote: 1 Si. Yu. vesaliyam . 2 Ma. Yu. asadimhase.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page11.

Dosanca appaccayanca patvakasi tassa te etadahosi sadhurupam vata bho arahantam samanam asadiyimhase ma vata no bho ahosi digharattam ahitaya dukkhayati . evam bhante kim pana bhante bhagava arahattassa maccharayatiti . na kho aham moghapurisa arahattassa maccharayami apica tuyhevetam papakam ditthigatam uppannam tam pajaha ma te ahosi digharattam ahitaya dukkhayati . yam kho panetam sunakkhatta mannasi acelam kalaramajjakam sadhurupo araham samanoti so nacirasseva parihito sanucariko vicaranto odanakummasam bhunjamano sabbaneva vesaliyani cetiyani samatikkamitva yasa nihino kalam karissatiti . athakho bhaggava acelo kalaramajjako nacirasseva parihito sanucariko vicaranto odanakummasam bhunjamano sabbaneva vesaliyani cetiyani samatikkamitva yasa nihino 1- kalamakasi. {5.3} Assosi kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto acelo kira kalaramajjako parihito sanucariko vicaranto odanakummasam bhunjamano sabbaneva vesaliyani cetiyani samatikkamitva yasa nihino kalam karoti 2- . athakho bhaggava sunakkhatto licchaviputto yenaham tenupasankami upasankamitva mam abhivadetva ekamantam nisidi . ekamantam nisinnam kho aham bhaggava sunakkhattam licchaviputtam etadavocam tam kim mannasi sunakkhatta yatheva te aham acelam kalaramajjakam arabbha byakasim tatheva tam vipakam no annatha vati . @Footnote: 1 Yu. yasa nikkinno. 2 Ma. katoti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page12.

Yatheva me bhante bhagava acelam kalaramajjakam arabbha byakasi tatheva tam vipakam no annathati . tam kim mannasi sunakkhatta yadi evam sante katam va hoti uttarimanussadhamma iddhipatihariyam akatam vati . athakho bhante evam sante katam hoti uttarimanussadhamma iddhipatihariyam no akatanti . evampi kho mam tvam moghapurisa uttarimanussadhamma iddhipatihariyam karontam evam vadesi na hi pana me bhante bhagava uttarimanussadhamma iddhipatihariyam karotiti passa moghapurisa yavanca te idam aparaddhanti . evampi kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto maya vuccamano apakkameva imasma dhammavinaya yatha tam apayiko nerayiko. [6] Ekamidaham bhaggava samayam tattheva 1- vesaliyam viharami mahavane kutagarasalayam . tena kho pana samayena acelo patikaputto vesaliyam pativasati labhaggappatto ceva yasaggappatto ca vajjigame. So vesaliyam parisati evam vacam bhasati samanopi gotamo nanavado ahampi nanavado nanavado kho pana nanavadena arahati uttarimanussadhamma iddhipatihariyam dassetum samano gotamo upaddhapatham agaccheyya ahampi upaddhapatham gaccheyya te tattha ubhopi uttarimanussadhamma iddhipatihariyam kareyyama ekance samano gotamo uttarimanussadhamma iddhipatihariyam karissati dvaham karissami dve ce samano gotamo uttarimanussadhamma iddhipatihariyani @Footnote: 1 Po. ayam patho natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page13.

Karissati cattaraham karissami cattari ce samano gotamo uttarimanussadhamma iddhipatihariyani karissati atthaham karissami . iti yavatakam yavatakam samano gotamo uttarimanussadhamma iddhipatihariyam karissati taddigunam taddigunaham karissamiti. {6.1} Iti 1- kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto yenaham tenupasankami upasankamitva mam abhivadetva ekamantam nisidi . Ekamantam nisinno kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto mam etadavoca acelo bhante patikaputto vesaliyam pativasati labhaggappatto ceva yasaggappatto ca vajjigame so vesaliyam parisati evam vacam bhasati samanopi gotamo nanavado ahampi nanavado nanavado kho pana nanavadena arahati uttarimanussadhamma iddhipatihariyam dassetum samano gotamo upaddhapatham agaccheyya ahampi upaddhapatham gaccheyyam te tattha ubhopi uttarimanussadhamma iddhipatihariyam kareyyama ekance samano gotamo uttarimanussadhamma iddhipatihariyam karissati dvaham karissami. Sankhittam. Taddigunam taddigunaham karissamiti. {6.2} Evam vutte aham bhaggava sunakkhattam licchaviputtam etadavocam abhabbo kho sunakkhatta acelo patikaputto tam vacam appahaya tam cittam appahaya tam ditthim appatinissajjitva mama sammukhibhavam agantum sacepissa evamassa aham tam vacam appahaya tam cittam appahaya tam ditthim appatinissajjitva samanassa gotamassa sammukhibhavam gaccheyyanti @Footnote: 1 Po. Ma. Yu. atha.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page14.

Muddhapi tassa vipateyyati. {6.3} Rakkhatetam bhante bhagava vacam rakkhatetam sugato vacanti. Kim pana mam tvam sunakkhatta evam vadesi rakkhatetam bhante bhagava vacam rakkhatetam sugato vacanti . bhagavatapassa bhante esa va ekamsena odharita 1- abhabbo acelo patikaputto tam vacam appahaya tam cittam appahaya tam ditthim appatinissajjitva mama sammukhibhavam agantum sacepissa evamassa aham tam vacam appahaya tam cittam appahaya tam ditthim appatinissajjitva samanassa gotamassa sammukhibhavam gaccheyyanti muddhapi tassa vipateyyati acelo ca bhante patikaputto viruparupena bhagavato sammukhibhavam agaccheyya tadassa bhagavato musati. {6.4} Api nu sunakkhatta tathagato tam vacam bhaseyya ya sa vaca dvayagaminiti . kim pana bhante bhagavata acelo patikaputto cetasa ceto paricca vidito abhabbo acelo patikaputto tam vacam appahaya tam cittam appahaya tam ditthim appatinissajjitva mama sammukhibhavam agantum sacepissa evamassa ahantam vacam appahaya tam cittam appahaya tam ditthim appatinissajjitva samanassa gotamassa sammukhibhavam gaccheyyanti muddhapi tassa vipateyyati udahu devata bhagavato etamattham arocesum abhabbo bhante acelo patikaputto tam vacam appahaya .pe. muddhapi tassa vipateyyati. Cetasa ceto paricca vidito ceva me @Footnote: 1 Yu. ovadita.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page15.

Sunakkhatta acelo patikaputto abhabbo acelo patikaputto tam vacam appahaya tam cittam appahaya .pe. muddhapi tassa vipateyyati devatapi mama etamattham arocesum abhabbo bhante acelo patikaputto tam vacam appahaya .pe. muddhapi tassa vipateyyati. {6.5} Ajitopi nama licchavinam senapati adhuna kalakato tavatimsakayam upapanno sopi mam upasankamitva evamarocesi alajji bhante acelo patikaputto musavadi bhante acelo patikaputto mampi bhante acelo patikaputto byakasi vajjigame ajito licchavinam senapati mahanirayam upapannoti na kho panaham bhante mahanirayam upapanno tavatimsakayam 1- upapanno alajji bhante acelo patikaputto musavadi bhante acelo patikaputto abhabbo ca 2- bhante acelo patikaputto tam vacam appahaya .pe. muddhapi tassa vipateyyati. {6.6} Iti kho sunakkhatta cetasa ceto paricca vidito ceva me acelo patikaputto abhabbo acelo patikaputto tam vacam appahaya tam cittam appahaya tam ditthim appatinissajjitva mama sammukhibhavam agantum sacepissa evamassa ahantam vacam appahaya tam cittam appahaya tam ditthim appatinissajjitva samanassa gotamassa sammukhibhavam gaccheyyanti muddhapi tassa vipateyyati devatapi me etamattham arocesum abhabbo @Footnote: 1 Yu. tavatimsamhi . 2 Si. Yu. cakaro na dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page16.

Bhante acelo patikaputto tam vacam appahaya tam cittam appahaya tam ditthim appatinissajjitva bhagavato sammukhibhavam agantum sacepissa evamassa ahantam vacam appahaya tam cittam appahaya tam ditthim appatinissajjitva samanassa gotamassa sammukhibhavam gaccheyyanti muddhapi tassa vipateyyati . eso kho panaham sunakkhatta vesaliyam pindaya caritva pacchabhattam pindapatapatikkanto yena acelassa patikaputtassa aramo tenupasankamim 1- diva viharaya yassadani tvam sunakkhatta icchasi tassa arocehiti. [7] Athakho svaham bhaggava pubbanhasamayam nivasetva pattacivaram adaya vesaliyam 2- pindaya pavisim vesaliyam pindaya caritva pacchabhattam pindapatapatikkanto yena acelassa patikaputtassa aramo tenupasankamim diva viharaya . athakho bhaggava sunakkhatto licchaviputto taramanarupo vesalim pavisitva yena abhinnata abhinnata licchavi tenupasankami upasankamitva abhinnate abhinnate licchavi etadavoca esavuso bhagava vesaliyam pindaya vicaritva pacchabhattam pindapatapatikkanto yena acelassa patikaputtassa aramo tenupasankami diva viharaya abhikkamathayasmanto abhikkamathayasmanto sadhurupanam samananam uttarimanussadhamma iddhipatihariyam bhavissatiti . athakho bhaggava abhinnatanam abhinnatanam licchavinam etadahosi sadhurupanam kira bho samananam uttarimanussadhamma @Footnote: 1 Po. Ma. tenupasankamissami . 2 Ma. vesalim.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page17.

Iddhipatihariyam bhavissati handa vata bho gacchamati . yena ca abhinnata abhinnata brahmanamahasala gahapatinecayika nanatitthiyasamanabrahmana tenupasankami upasankamitva abhinnate abhinnate nanatitthiyasamanabrahmane etadavoca esavuso bhagava vesaliyam pindaya caritva pacchabhattam pindapatapatikkanto yena acelassa patikaputtassa aramo tenupasankami divaviharaya abhikkamathayasmanto abhikkamathayasmanto sadhurupanam samananam uttarimanussadhamma iddhipatihariyam bhavissatiti. {7.1} Athakho bhaggava abhinnatanam abhinnatanam nanatitthiya- samanabrahmananam etadahosi sadhurupanam kira bho samananam uttarimanussadhamma iddhipatihariyam bhavissati handa vata bho gacchamati . athakho bhaggava abhinnata abhinnata licchavi abhinnata abhinnata ca brahmanamahasala gahapatinecayika nanatitthiyasamanabrahmana yena acelassa patikaputtassa aramo tenupasankamimsu. Sa esa bhaggava parisa hoti anekasata anekasahassa. {7.2} Assosi kho bhaggava acelo patikaputto abhikkanta kira abhinnata abhinnata licchavi abhikkanta abhinnata abhinnata ca brahmanamahasala gahapatinecayika nanatitthiyasamanabrahmana samanopi gotamo mayham arame divaviharam nisinnoti . sutvanassa bhayam chambhitattam lomahamso udapadi . athakho bhaggava acelo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page18.

Patikaputto bhito samviggo lomahatthajato 1- yena tindukakhanu- paribbajakaramo tenupasankami . assosi kho bhaggava sa parisa acelo kira patikaputto bhito samviggo lomahatthajato yena tindukakhanuparibbajakaramo tenupasankantoti 2-. {7.3} Athakho bhaggava sa parisa annataram purisam amantesi ehi tvam bho purisa yena tindukakhanuparibbajakaramo yena acelo patikaputto tenupasankami upasankamitva acelam patikaputtam evam vadehi abhikkamavuso patikaputta abhikkanta abhinnata abhinnata licchavi abhikkanta abhinnata abhinnata ca brahmanamahasala gahapatinecayika nanatitthiyasamanabrahmana samanopi gotamo ayasmato arame divaviharam nisinno bhasita kho pana te esavuso patikaputta vesaliyam parisati vaca samanopi gotamo nanavado ahampi nanavado nanavado kho pana nanavadena arahati uttarimanussadhamma iddhipatihariyam dassetum samano [3]- gotamo upaddhapatham agaccheyya ahampi upaddhapatham gaccheyyam te tattha ubhopi uttarimanussadhamma iddhipatihariyam kareyyama ekance samano gotamo uttarimanussadhamma iddhipatihariyam karissati dvaham karissami dve ce samano gotamo uttarimanussadhamma iddhipatihariyani karissati cattaraham karissami cattari ce samano @Footnote: 1 Po. lomahamsajato . 2 Si. Yu. tenupasankamanto . 3 Ma. cesaddo atthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page19.

Gotamo uttarimanussadhamma iddhipatihariyani karissati atthaham karissami iti yavatakam yavatakam samano gotamo uttarimanussadhamma iddhipatihariyani karissati taddigunam taddigunaham karissamiti abhikkamayeva 1- kho avuso patikaputta upaddhapatham sabbapathamamyeva agantva samano gotamo ayasmato arame divaviharam nisinnoti. {7.4} Evam bhoti kho bhaggava so puriso tassa parisaya patissutva yena tindukakhanuparibbajakaramo yena acelo patikaputto tenupasankami upasankamitva acelam patikaputtam etadavoca abhikkamavuso patikaputta abhikkanta abhinnata abhinnata licchavi abhikkanta abhinnata abhinnata ca brahmanamahasala .pe. abhikkamayeva avuso patikaputta upaddhapatham sabbapathamamyeva agantva samano gotamo ayasmato arame divaviharam nisinnoti. Evam vutte bhaggava acelo patikaputto ayami avuso ayami avusoti vatva tattheva samsappati na sakkoti asanapi vutthatum. {7.5} Athakho so bhaggava puriso acelam patikaputtam etadavoca kimsu nama te avuso patikaputta pavalasu nama te pithakasmim allina pithakamsu nama te pavalasu allinam ayami avuso ayami avusoti vatva tattheva samsappasi na sakkosi asanapi vutthatunti . evampi kho bhaggava vuccamano acelo patikaputto ayami avuso ayami avusoti vatva tattheva @Footnote: 1 Ma. abhikkamasseva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page20.

Samsappati na sakkoti asanapi vutthatum. {7.6} Yada kho so bhaggava puriso annasi parabhutarupo ayam acelo patikaputto ayami avuso ayami avusoti vatva tattheva samsappati na sakkoti asanapi vutthatunti atha tam parisam agantva evamarocesi parabhutarupo bho ayam 1- acelo patikaputto ayami avuso ayami avusoti vatva tattheva samsappati na sakkoti asanapi vutthatunti . evam vutte aham bhaggava tam purisam etadavocam abhabbo kho avuso acelo patikaputto tam vacam appahaya tam cittam appahaya tam ditthim appatinissajjitva mama sammukhibhavam agantum sacepissa evamassa ahantam vacam appahaya tam cittam appahaya tam ditthim appatinissajjitva samanassa gotamassa sammukhibhavam gaccheyyanti muddhapi tassa vipateyyati. Pathamabhanavaram nitthitam. [8] Athakho bhaggava annataro licchavimahamatto utthayasana tam parisam etadavoca tenahi bho muhuttam tava agametha yavaham gacchami appevanama ahampi sakkuneyyam acelam patikaputtam imam parisam anetunti. {8.1} Athakho so bhaggava licchavimahamatto yena tindukakhanu- paribbajakaramo yena acelo patikaputto tenupasankami upasankamitva acelam patikaputtam etadavoca abhikkamavuso patikaputta abhikkantam te seyyo abhikkanta abhinnata @Footnote: 1 Ma. ayanti patho natthi. Si. Yu. bho ayanti dve patho natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page21.

Abhinnata ca . sankhittam . samanopi gotamo ayasmato arame divaviharam nisinnoti bhasita kho pana te esavuso patikaputta vesaliyam parisati vaca samanopi gotamo nanavado ahampi nanavado .pe. taddigunam taddigunaham karissamiti abhikkamayeva kho avuso patikaputta upaddhapatham sabbapathamamyeva agantva samanopi gotamo ayasmato arane divaviharam nisinno bhasita kho panesa avuso patikaputta samanema gotamena parisati vaca abhabbo acelo patikaputto tam vacam appahaya .pe. muddhapi tassa vipateyyati abhikkamavuso patikaputta abhikkamaneneva te jayam karissama samanassa gotamassa parajayanti . evam vutte bhaggava acelo patikaputto ayami avuso ayami avusoti vatva tattheva samsappati na sakkoti asanapi vutthatum. {8.2} Athakho so bhaggava licchavimahamatto acelam patikaputtam etadavoca kimsu nama te avuso patikaputta pavalasu nama te pithakasmim allina pithakamsu nama te pavalasu allinam ayami avuso ayami avusoti vatva tattheva samsappasi na sakkosi asanapi vutthatunti . evampi kho bhaggava vuccamano acelo patikaputto ayami avuso ayami avusoti vatva tattheva samsappati na sakkoti asanapi vutthatum. {8.3} Yada kho [1]- bhaggava licchavimahamatto annasi parabhutarupo ayam acelo patikaputto ayami avuso @Footnote: 1 Po. Ma. Yu. so.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page22.

Ayami avusoti vatva tattheva samsappati na sakkoti asanapi vutthatunti atha tam parisam agantva evam arocesi parabhutarupo ayam acelo patikaputto ayami avuso ayami avusoti vatva tattheva samsappati na sakkoti asanapi vutthatunti . evam vutte aham bhaggava tam parisam etadavoca abhabbo kho avuso acelo patikaputto tam vacam appahaya tam cittam appahaya .pe. Sacepissa evamassa ahantam vacam appahaya .pe. samanassa gotamassa sammukhibhavam gaccheyyanti muddhapi tassa vipateyyati sacepayasmantanam licchavinam evamassa mayam acelam patikaputtam yahi 1- varattahi bandhitva goyuttehi 2- avinjeyyamati 3- ta varatta chijjerum 4- patikaputto va abhabbo pana acelo patikaputto tam vacam appahaya .pe. sacepissa evamassa ahantam vacam appahaya .pe. samanassa gotasassa sammukhibhavam gaccheyyanti muddhapi tassa vipateyyati [9] Athakho bhaggava jaliyo darupattikantevasi utthayasana tam parisam etadavoca tenahi bho muhuttam tava agametha yavaham gacchami appevanamaham 5- sakkuneyyam acelam patikaputtam [6]- anetunti. Athakho bhaggava jaliyo darupattikantevasi yena tindukakhanuparibbajakaramo yena acelo patikaputto tenupasankami upasankamitva acelam @Footnote: 1 Si. Ma. Yu. ayam na dissati . 2 Si. Ma. Yu. goyugehiti pathena bhavitabbam. @3 Ma. avincheyyamati. Yu. avijjheyyamati . 4 Ma. chijjeyyum . 5 Ma. Yu. @appevanama ahampi . 6 Ma. Yu. imam parisam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page23.

Acelam patikaputtam etadavoca abhikkamavuso patikaputta abhikkantam te seyyo abhikkanta abhinnata abhinnata ca licchavi .pe. Samanopi gotamo ayasmato arame divaviharam nisinno bhasita kho pana te esavuso patikaputta vesaliyam parisati vaca samanopi gotamo nanavado .pe. taddigunam taddigunaham karissamiti abhikkamayeva avuso patikaputta upaddhapatham sabbapathamamyeva agantva samano gotamo ayasmato arame divaviharam nisinno bhasita kho pana te esavuso patikaputta samanena gotamena parisati vaca abhabbo kho avuso acelo patikaputto tam vacam appahaya .pe. {9.1} Sacepissa evamassa ahantam vacam appahaya .pe. Samanassa gotamassa sammukhibhavam gaccheyyanti muddhapi vipateyyati sacepayasmantanam licchavinam evamassa mayam acelam patikaputtam yahi varattahi bandhitva goyuttehi avinjeyyamati ta varatta chijjerum patikaputto va abhabbo pana acelo patikaputto tam vacam appahaya tam cittam appahaya tam ditthim appatinissajjitva mama sammukhibhavam agantum sacepissa evamassa ahantam vacam appahaya .pe. samanassa gotamassa sammukhibhavam gaccheyyanti muddhapi tassa vipateyyati abhikkamavuso patikaputta abhikkamaneneva te jayam karissama samanassa gotamassa parajayanti . evam vutte bhaggava acelo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page24.

Patikaputto ayami avuso ayami avusoti vatva tattheva samsappati na sakkoti asanapi vutthatum . athakho bhaggava jaliyo darupattikantevasi acelam patikaputtam etadavoca kimsu nama te avuso patikaputta pavalasu nama te pithakasmim allina pithakamsu nama te pavalasu allinam ayami avuso ayami avusoti vatva tattheva samsappasi na sakkosi asanapi vutthatunti. {9.2} Evampi kho bhaggava vuccamano acelo patikaputto ayami avuso ayami avusoti vatva tattheva samsappati na sakkoti asanapi vutthatum . yada kho bhaggava jaliyo darupattikantevasi annasi parabhutarupo ayam acelo patikaputto ayami avuso ayami avusoti vatva tattheva samsappati na sakkoti asanapi vutthatunti atha nam etadavoca bhutapubbam avuso patikaputta sihassa migaranno etadahosi yannunaham annataram vanasandam nissaya asayam kappeyyam tatrasayam kappetva sayanhasamayam asaya nikkhameyyam asaya nikkhamitva vijambheyyam vijambhitva samanta catuddisa anuvilokeyyam samanta catuddisa anuviloketva tikkhattum sihanadam nadeyyam tikkhattum sihanadam naditva gocaraya pakkameyyam so varam varam migasangham 1- vadhitva mudumamsani mudumamsani bhakkhayitva tameva asayam ajjhupeyyanti. Athakho [2]- so siho migaraja annataram vanasandam nissaya asayam kappesi tatrasayam kappetva @Footnote: 1 Ma. Yu. migasanghena . 2 ma Yu. avuso.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page25.

Sayanhasamayam asaya nikkhami asaya nikkhamitva vijambhi vijambhitva samanta catuddisa anuvilokesi samanta catuddisa anuviloketva tikkhattum sihanadam nadi tikkhattum sihanadam naditva gocaraya pakkami so varam varam migasangham vadhitva mudumamsani mudumamsani bhakkhayitva tameva asayam ajjhupesi . tasseva kho avuso patikaputta sihassa migaranno vighasasamvaddho jarasigalo ditto ceva balava ca. {9.3} Athakho avuso tassa jarasigalassa etadahosi ko caham ko siho migaraja yannunahampi annataram vanasandam nissaya asayam kappeyyam tatrasayam kappetva sayanhasamayam asaya nikkhameyyam asaya nikkhamitva vijambheyyam vijambhitva samanta catuddisa anuvilokeyyam samanta catuddisa anuviloketva tikkhattum sihanadam nadeyyam tikkhattum sihanadam naditva gocaraya pakkameyyam so varam varam migasangham vadhitva mudumamsani mudumamsani bhakkhayitva tameva asayam ajjhupeyyanti. {9.4} Athakho so avuso jarasigalo annataram vanasandam nissaya asayam kappesi tatrasayam kappetva sayanhasamayam asaya nikkhami asaya nikkhamitva vijambhi vijambhitva samanta catuddisa anuvilokesi samanta catuddisa anuviloketva tikkhattum sihanadam nadissamiti sigalakam 1- anadi bherandakamyeva anadi ke ca chave sigale ke pana sihanadeti. Evameva kho tvam avuso patikaputta sugatapadanesu jivamano sugatatirittani bhunjamano @Footnote: 1 Po. Ma. singalakamyeva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page26.

Tathagate arahante sammasambuddhe asadetabbam mannasi ke ca chave patikaputte ka ca tathagatanam arahantanam sammasambuddhanam asadanati . yato kho bhaggava jaliyo darupattikantevasi iminapi opammena neva asakkhi acelam patikaputtam tamha asana cavetum. Atha nam etadavoca sihoti attana samekkhiyana amanni kotthu migarajahamasmi tameva 1- so sigalakam anadi ke ca chave sigale ke pana sihanadeti. [10] Evameva kho tvam avuso patikaputta sugatapadanesu jivamano sugatatirittani bhunjamano tathagate arahante sammasambuddhe asadetabbam mannasi ke ca chave patikaputte ka ca tathagatanam arahantanam sammasambuddhanam asadanati . yato kho bhaggava jaliyo darupattikantevasi iminapi opammena neva asakkhi acelam patikaputtam tamha asana cavetum. Atha nam etadavoca sunnam anupakaminam 2- attanam vighase samekkhiya yavattanam na passati kotthu tava byagghoti mannati @Footnote: 1 Ma. Yu. tatheva . 2 Ma. Yu. annam anucankamanam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page27.

Tameva so sigalakam anadi ke ca chave sigale ke pana sihanadeti. [11] Evameva kho tvam avuso patikaputta sugatapadanesu jivamano sugatatirittani bhunjamano tathagate arahante sammasambuddhe asadetabbam mannasi ke ca chave patikaputte ka ca tathagatanam arahantanam sammasambuddhanam asadanati . yato kho bhaggava jaliyo darupattikantevasi iminapi opammena neva asakkhi acelam patikaputtam tamha asana cavetum. Atha nam etadavoca bhutvana bheke 1- khalamusikayo katasisu khittani ca kunapani mahavane sunnavane vivaddho amanni kotthu migarajahamasmi tatheva so sigalakam anadi ke ca chave sigale ke pana sihanadeti. [12] Evameva kho tvam avuso patikaputta sugatapadanesu jivamano sugatatirittani bhunjamano tathagate arahante sammasambuddhe asadetabbam mannasi ke ca chave patikaputte ka ca tathagatanam arahantanam sammasambuddhanam asadanati . yato kho bhaggava jaliyo darupattikantevasi iminapi opammena neva @Footnote: 1 Po. bhinge.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page28.

Asakkhi acelam patikaputtam tamha asana cavetum . atha tam parisam agantva evamarocesi parabhutarupo bho acelo patikaputto ayami avuso ayami avusoti vatva tattheva samsappati na sakkoti asanapi vutthatunti. {12.1} Evam vutte aham bhaggava tam parisam etadavocam abhabbo kho avuso acelo patikaputto tam vacam appahaya tam cittam appahaya tam ditthim appatinissajjitva mama sammukhibhavam agantum sacepissa evamassa ahantam vacam appahaya tam cittam appahaya tam ditthim appatinissajjitva samanassa gotamassa sammukhibhavam gaccheyyanti muddhapi tassa vipateyyati sacepayasmantanam licchavinam evamassa mayam acelam patikaputtam yahi 1- varattahi bandhitva goyuttehi avinjeyyamati ta varatta chijjerum patikaputto va abhabbo pana acelo patikaputto tam vacam appahaya .pe. mama sammukhibhavam agantum sacepissa evamassa ahantam vacam appahaya .pe. samanassa gotamassa sammukhibhavam gaccheyyanti muddhapi tassa vipateyyati. {12.2} Athakhvaham bhaggava tam parisam dhammiya kathaya sandassesim samadapesim samuttejesim sampahamsesim tam parisam dhammiya kathaya sandassetva samadapetva samuttejetva sampahamsetva mahabandhana mokkham karitva caturasitipanasahassani mahavidugga uddharitva tejodhatum samapajjitva sattatalam vehasam abbhuggantva annam sattatalampi aggim 2- abhinimminitva jalitva @Footnote: 1 Ma. Yu. ayam na dissati . 2 Ma. Yu. accim.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page29.

Dhumayitva 1- mahavane kutagarasalayam paccutthasim. {12.3} Athakho bhaggava sunakkhatto licchaviputto yenaham tenupasankami upasankamitva mam abhivadetva ekamantam nisidi . Ekamantam nisinnam kho aham bhaggava sunakkhattam licchaviputtam etadavocam tam kim mannasi sunakkhatta yatheva te aham acelam patikaputtam arabbha byakasim tatheva tam vipakam no 2- annathati . yatheva me bhante bhagava acelam patikaputtam arabbha byakasi tatheva tam vipakam no annathati. {12.4} Tam kim mannasi sunakkhatta yadi evam sante katam va hoti uttarimanussadhamma iddhipatihariyam akatam vati . addha kho bhante evam sante katam hoti uttarimanussadhamma iddhipatihariyam no akatanti. Evampi kho mam tvam moghapurisa uttarimanussadhamma iddhipatihariyam karontam evam vadesi na hi pana me bhante bhagava uttarimanussadhamma iddhipatihariyam karotiti . passa moghapurisa yavanca te idam aparaddhanti. Evampi kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto maya vuccamano apakkameva imasma dhammavinaya yatha tam apayiko nerayiko. [13] Aggannancaham bhaggava pajanami [3]- tato uttaritaram pajanami tanca pajananam na paramasami aparamasato va 4- me paccattamyeva nibbuti vidita yadabhijanam tathagato no anayam @Footnote: 1 Si. dhupayitva . 2 Po. Ma. nosaddo natthi . 3 Ma. Yu. tanca pajanami. @4 Ma. ca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page30.

Apajjati. {13.1} Santi bhaggava eke samanabrahmana issarakuttam brahmakuttam acariyakam aggannam pannapenti tyaham upasankamitva evam vadami saccam kira tumhe ayasmanto issarakuttam brahmakuttam acariyakam aggannam pannapethati . te ca me evam puttha amati 1- patijananti tyaham evam vadami kathamvihitakam pana tumhe ayasmanto issarakuttam brahmakuttam acariyakam aggannam pannapethati . te maya puttha na sampayanti asampayanta mamanneva patipucchanti tesaham puttho byakaromi hoti kho so avuso samayo yam kadaci karahaci dighassa addhuno accayena ayam loko samvattati samvattamane loke yebhuyyena satta abhassarasamvattanika honti te tattha honti manomaya pitibhakkha sayampabha antalikkhacara subhatthayino ciram dighamaddhanam titthanti. {13.2} Hoti kho so avuso samayo yam kadaci karahaci dighassa addhuno accayena ayam loko vivattati vivattamane loke sunnam brahmavimanam patubhavati atha 2- annataro satto ayukkhaya va punnakkhaya va abhassarakaya cavitva sunnam brahmavimanam upapajjati so tattha hoti manomayo pitibhakkho sayampabho antalikkhacaro subhatthayi ciram dighamaddhanam titthati tassa tattha ekakassa digharattam nivusitatta anabhirati paritassana uppajjati aho vata annepi satta itthattam agaccheyyunti . athakho annepi satta ayukkhaya va punnakkhaya @Footnote: 1 Ma. Yu. amoti . 2 Ma. Yu. atha yo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page31.

Va abhassarakaya cavitva sunnam brahmavimanam upapajjanti tassa sattassa sahabyatam tepi tattha honti manomaya pitibhakkha sayampabha antalikkhacara subhatthayino ciram dighamaddhanam titthanti. {13.3} Tatravuso yo so satto pathamam upapanno tassa evam hoti ahamasmi brahma mahabrahma abhibhu anabhibhuto annadatthudaso vasavatti issaro katta nimmita settho sajjita vasi pita bhutabhabyanam maya ime satta nimmita . tam kissa hetu. Mamanhi pubbe etadahosi aho vata annepi satta itthattam agaccheyyunti iti mamanca manopanidhi ime ca satta itthattam agatati . yepi te satta paccha upapanna tesampi evam hoti ayam kho bhavam brahma mahabrahma abhibhu anabhibhuto annadatthudaso vasavatti issaro katta nimmita settho sajjita vasi pita bhutabhabyanam imina mayam bhota brahmuna nimmita . tam kissa hetu . imanhi mayam addasama [1]- pathamam upapannam mayam panamha paccha upapannati. {13.4} Tatravuso yo so satto pathamam upapanno so dighayukataro ca hoti vannavantataro ca mahesakkhataro ca. Ye pana te satta paccha upapanna te appayukatara ca honti dubbannatara ca appesakkhatara ca . thanam kho panetam avuso vijjati yam annataro satto tamha kaya cavitva itthattam agacchati itthattam agato samano agarasma anagariyam pabbajati agarasma anagariyam pabbajito samano atappamanvaya @Footnote:Ma. Yu. idha.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page32.

Padhanamanvaya anuyogamanvaya appamadamanvaya sammamanasikaramanvaya tatharupam cetosamadhim phusati yathasamahite citte tam pubbenivasam anussarati tato param nanussarati. {13.5} So evamaha yo kho so bhavam brahma mahabrahma abhibhu anabhibhuto annadatthudaso vasavatti issaro katta nimmita settho sajjita vasi pita bhutabhabyanam . yena mayam bhota brahmuna nimmita so nicco dhuvo sassato dighayuko 1- aviparinamadhammo sassatisamam tatheva thassati . ye pana mayam ahumha tena bhota brahmuna nimmita te mayam anicca adhuva asassata 2- appayuka cavanadhamma itthattam agatati . evamvihitakam bho 3- tumhe ayasmanto issarakuttam brahmakuttam acariyakam aggannam pannapethati . te evamahamsu evam kho no avuso gotama sutam yathevayasma gotamo ahati. Aggannancaham bhaggava pajanami . sankhittam . yadabhijanam tathagato no anayam apajjati. [14] Santi bhaggava eke samanabrahmana khiddapadosikam acariyakam aggannam pannapenti tyaham upasankamitva evam vadami saccam kira tumhe ayasmanto khiddapadosikam acariyakam aggannam pannapethati . te ca me evam puttha amati patijananti tyaham evam vadami kathamvihitakam pana tumhe ayasmanto khiddapadosikam acariyakam aggannam pannapethati . te maya puttha na sampayanti asampayanta mamamyeva patipucchanti tesaham puttho @Footnote: 1-2 Ma. Yu. ayam na dissati . 3 Ma. Yu. no.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page33.

Byakaromi santavuso khiddapadosika nama deva te ativelam hassakhiddaratidhammasamapanna viharanti tesam ativelam hassakhiddaratidhammasamapannanam viharatam sati sammussati satiya sammosaya te deva tamha kaya cavanti. {14.1} Thanam kho panetam avuso vijjati yam annataro satto tamha kaya cavitva itthattam agacchati itthattam agato samano agarasma anagariyam pabbajati agarasma anagariyam pabbajito samano atappamanvaya padhanamanvaya anuyogamanvaya appamadamanvaya sammamanasikaramanvaya tatharupam cetosamadhim phusati yathasamahite citte tam pubbenivasam anussarati tato param nanussarati. {14.2} So evamaha ye kho te bhonto deva na khiddapadosika te na ativelam hassakhiddaratidhammasamapanna viharanti tesam nativelam hassakhiddaratidhammasamapannanam viharatam sati na sammussati satiya asammosaya 1- te deva tamha kaya na cavanti nicca dhuva sassata dighayuka aviparinamadhamma sassatisamam tatheva thassanti . Ye pana mayam ahumha khiddapadosika te mayam ativelam hassakhiddaratidhammasamapanna viharimha tesanno ativelam hassakhiddaratidhammasamapannanam viharatam sati sammussati satiya sammosaya te 2- mayam tamha kaya cuta anicca adhuva asassata appayuka cavanadhamma itthattam agatati . evamvihitakam pana 3- tumhe ayasmanto khiddapadosikam acariyakam aggannam pannapethati . @Footnote: 1 Ma. Yu. asammosa . 2 Si. Yu. eva . 3 Ma. no. Yu. bho.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page34.

Te evamahamsu evam kho no avuso gotama sutam yathevayasma gotamo ahati . aggannancaham bhaggava pajanami .pe. Yadabhijanam tathagato no anayam apajjati. [15] Santi bhaggava eke samanabrahmana manopadosikam acariyakam aggannam pannapenti tyaham upasankamitva evam vadami saccam kira tumhe ayasmanto manopadosikam acariyakam aggannam pannapethati . te ca me evam puttha amati patijananti tyaham evam vadami kathamvihitakam pana tumhe ayasmanto manopadosikam acariyakam aggannam pannapethati . te maya puttha na sampayanti asampayanta mamamyeva patipucchanti tesaham puttho byakaromi santavuso manopadosika nama deva te ativelam annamannam upanijjhayanti te ativelam annamannam upanijjhayanta annamannamhi cittani padosenti te annamannam padutthacitta kilantakaya kilantacitta te deva tamha kaya cavanti. {15.1} Thanam kho panetam avuso vijjati yam annataro satto tamha kaya cavitva itthattam agacchati itthattam agato samano agarasma anagariyam pabbajati agarasma anagariyam pabbajito samano atappamanvaya .pe. tatharupam cetosamadhim phusati yathasamahite citte tam pubbenivasam anussarati tato param nanussarati. {15.2} So evamaha ye kho te bhonto deva na manopadosika te

--------------------------------------------------------------------------------------------- page35.

Ativelam annamannam na upanijjhayanti te ativelam annamannam na upanijjhayanta annamannamhi cittani na padosenti te annamannam apadutthacitta akilantakaya akilantacitta te deva 1- tamha kaya na cavanti nicca dhuva sassata dighayuka aviparinamadhamma sassatisamam tatheva thassanti . ye pana mayam ahumha manopadosika te mayam ativelam annamannam upanijjhayimha te mayam ativelam annamannam upanijjhayanta annamannamhi cittani padosiyimha 2- te mayam annamannam padutthacitta kilantakaya kilantacitta evam mayam 3- tamha kaya cuta anicca adhuva asassata appayuka cavanadhamma itthattam agatati . evamvihitakam pana tumhe ayasmanto manopadosikam acariyakam aggannam pannapethati . te evamahamsu evam kho no avuso gotama sutam yathevayasma gotamo ahati . aggannancaham bhaggava pajanami .pe. Yadabhijanam tathagato no anayam apajjati. [16] Santi bhaggava eke samanabrahmana adhiccasamuppannam acariyakam aggannam pannapenti tyaham upasankamitva evam vadami saccam kira tumhe ayasmanto adhiccasamuppannam acariyakam aggannam pannapethati . te ca me evam puttha amati patijananti tyaham evam vadami kathamvihitakam pana tumhe ayasmanto adhiccasamuppannam acariyakam aggannam pannapethati . te ca maya puttha @Footnote: 1 Ma. te devati pathadvayam na dissati . 2 Ma. padusimha. @3 Ma. evam mayanti pathadvayam na dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page36.

Na sampayanti asampayanta mamamyeva patipucchanti tesaham puttho byakaromi santavuso asannisatta nama deva sannuppada ca pana te deva tamha kaya cavanti. {16.1} Thanam kho panetam avuso vijjati yam annataro satto tamha kaya cavitva itthattam agacchati itthattam agato samano agarasma anagariyam pabbajati agarasma anagariyam pabbajito samano atappamanvaya padhanamanvaya .pe. tatharupam cetosamadhim phusati yathasamahite citte tam sannuppadam anussarati tato param nanussarati. {16.2} So evamaha adhiccasamuppanno atta ca loko ca tam kissa hetu aham hi pubbe nahosim somhi etarahi ahutva santataya parinatoti . evamvihitakam no tumhe ayasmanto adhiccasamuppannam acariyakam aggannam pannapethati . te evamahamsu evam kho 1- avuso gotama sutam yathevayasma gotamo ahati . aggannancaham bhaggava pajanami tanca pajanami tato ca uttaritaram pajanami tanca pajananam na paramasami . aparamasato ca me paccattanneva nibbuti vidita yadabhijanam tathagato no anayam apajjati. [17] Evamvadim kho mam bhaggava evamakkhayim eke samanabrahmana asata tuccha musa abhutena abbhacikkhanti viparito samano gotamo bhikkhavo ca samano gotamo evamaha yasmim samaye subham vimokkham upasampajja viharati sabbam tasmim samaye asubhanteva sampajanatiti 2-. @Footnote: 1 Ma. khosaddo natthi . 2 Ma. asubhantveva pajanatiti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page37.

Na kho panaham bhaggava evam vadami yasmim samaye subham vimokkham upasampajja viharati sabbam tasmim samaye asubhanteva sampajanatiti . Evam ca kho bhaggava vadami yasmim samaye subham vimokkham upasampajja viharati subhanteva tasmim samaye sampajanatiti. Te ca [1]- viparita ye bhagavantam viparitatta 2- dahanti bhikkhavo ca evampasanno aham bhante bhagavati pahoti ca me bhagava tatha dhammam desitum yatha aham subham vimokkham upasampajja vihareyyanti. {17.1} Dukkaram kho etam 3- bhaggava taya annaditthikena annakhantikena annarucikena annatra ayogena annatra acariyakena subham vimokkham upasampajja viharitum ingha tvam bhaggava yo ca te ayam mayi pasado tameva tvam sadhukam anurakkhati . sacetam bhante maya dukkaram annaditthikena annakhantikena annarucikena annatra ayogena annatra acariyakena subham vimokkham upasampajja viharitum yo ca me ayam bhante bhagavati pasado tamevaham sadhukamanurakkhissamiti . idamavoca bhagava . attamano bhaggavagotto paribbajako bhagavato bhasitam abhinanditi. Patikasuttam nitthitam pathamam. ---------- @Footnote: 1 Ma. Yu. bhante . 2 Ma. Yu. viparitato . 3 Po. evam tam. Yu. evam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 11 page 1-37. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=11&A=1&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=11&A=1&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=11&item=1&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=11&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=6&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=6&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 11 https://84000.org/tipitaka/read/?index_11 https://84000.org/tipitaka/english/?index_11

ไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]