ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
ไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 11 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 3 : Sutta. Tī. Pā.

page1.

Suttantapiṭake dīghanikāyassa tatiyo bhāgo ------- pāṭikavaggo namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Pāṭikasuttaṃ [1] Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā mallesu viharati anuppiyaṃ nāma mallānaṃ nigamo . athakho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya anuppiyaṃ piṇḍāya pāvisi . athakho bhagavato etadahosi atippago kho tāva anuppiyāyaṃ piṇḍāya carituṃ yannūnāhaṃ yena bhaggavagottassa paribbājakassa ārāmo yena bhaggavagotto paribbājako tenupasaṅkameyyanti. {1.1} Athakho bhagavā yena bhaggavagottassa paribbājakassa ārāmo yena bhaggavagotto paribbājako tenupasaṅkami . athakho bhaggavagotto paribbājako bhagavantaṃ etadavoca etu kho bhante bhagavā svāgataṃ bhante bhagavato cirassaṃ kho bhante bhagavā imaṃ pariyāyamakāsi yadidaṃ idhāgamanāya nisīdatu bhante bhagavā idamāsanaṃ paññattanti . Nisīdi bhagavā paññatte āsane . bhaggavagottopi kho paribbājako

--------------------------------------------------------------------------------------------- page2.

Aññataraṃ nīcaṃ āsanaṃ gahetvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho bhaggavagotto paribbājako bhagavantaṃ etadavoca purimāni bhante divasāni purimatarāni sunakkhatto licchaviputto yenāhaṃ tenupasaṅkami upasaṅkamitvā maṃ etadavoca paccakkhātodāni mayā bhaggava bhagavā nadānāhaṃ bhaggava 1- bhagavantaṃ uddissa viharāmīti kaccetaṃ bhante tatheva yathā sunakkhatto licchaviputto avacāti . Tatheva kho etaṃ bhaggava yathā sunakkhatto licchaviputto avaca purimāni bhaggava divasāni purimatarāni sunakkhatto licchaviputto yenāhaṃ tenupasaṅkami upasaṅkamitvā maṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. {1.2} Ekamantaṃ nisinno kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto maṃ etadavoca paccakkhāmidānāhaṃ bhante bhagavantaṃ nadānāhaṃ bhante bhagavantaṃ uddissa viharissāmīti . evaṃ vutte ahaṃ bhaggava sunakkhattaṃ licchaviputtaṃ etadavocaṃ api nu tāhaṃ sunakkhatta evamavocaṃ ehi tvaṃ sunakkhatta mamaṃ uddissa viharāhīti . no hetaṃ bhante . Tvaṃ vā pana maṃ evaṃ avaca ahaṃ bhante bhagavantaṃ uddissa viharissāmīti. No hetaṃ bhante . iti kira sunakkhatta nevāhantaṃ vadāmi ehi tvaṃ sunakkhatta mamaṃ uddissa viharāhīti napi kira maṃ tvaṃ vadesi ahaṃ bhante bhagavantaṃ uddissa viharissāmīti evaṃ sante moghapurisa ko santo kaṃ paccācikkhati 2- passa moghapurisa @Footnote: 1 Po. Ma. ayaṃ pāṭho natthi . 2 paccakkhāsi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page3.

Yāvañca te idaṃ aparaddhanti. [2] Na hi pana me bhante bhagavā uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ karotīti . api nu tāhaṃ sunakkhatta evaṃ avacaṃ ehi tvaṃ sunakkhatta mamaṃ uddissa viharāhi ahante uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ karissāmīti . no hetaṃ bhante . tvaṃ vā 1- pana maṃ evaṃ avaca ahaṃ bhante bhagavantaṃ uddissa viharissāmi bhagavā me uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ karissatīti . no hetaṃ bhante . iti kira sunakkhatta nevāhantaṃ vadāmi ehi tvaṃ sunakkhatta mamaṃ uddissa viharāhi ahante uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ karissāmīti napi kira maṃ tvaṃ vadesi ahaṃ bhante bhagavantaṃ uddissa viharissāmi bhagavā me uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ karissatīti evaṃ sante moghapurisa ko santo kaṃ paccācikkhasi . taṃ kiṃ maññasi sunakkhatta kate vā uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriye akate vā uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriye yassatthāya mayā dhammo desito so niyyāti takkarassa sammādukkhakkhayāyāti. Kate vā bhante uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriye akate vā uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriye yassatthāya bhagavatā dhammo desito so niyyāti takkarassa sammādukkhakkhayāyāti . iti kira sunakkhatta kate vā uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriye akate vā uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriye yassatthāya mayā dhammo desito so niyyāti @Footnote: 1 Po. Ma. tavañca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page4.

Takkarassa sammādukkhakkhayāyāti . tatra sunakkhatta kiṃ uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ kataṃ karissati passa moghapurisa yāvañca te idaṃ aparaddhanti. [3] Na hi pana me bhante bhagavā aggaññaṃ paññapetīti 1-. Api nu tāhaṃ sunakkhatta evaṃ avacaṃ ehi tvaṃ sunakkhatta mamaṃ uddissa viharāhi ahante aggaññaṃ paññapessāmīti . no hetaṃ bhante . tvaṃ vā pana maṃ evaṃ avaca ahaṃ bhante bhagavantaṃ uddissa viharissāmi bhagavā me aggaññaṃ paññapessatīti . no hetaṃ bhante . iti kira sunakkhatta nevāhantaṃ vadāmi ehi tvaṃ sunakkhatta mamaṃ uddissa viharāhi ahante aggaññaṃ paññapessāmīti napi kira maṃ tvaṃ vadesi ahaṃ bhante bhagavantaṃ uddissa viharissāmi bhagavā me aggaññaṃ paññapessatīti evaṃ sante moghapurisa ko santo kaṃ paccācikkhasi . taṃ kiṃ maññasi sunakkhatta paññatte vā aggaññe apaññatte vā aggaññe yassatthāya mayā dhammo desito so niyyāti takkarassa sammādukkhakkhayāyāti . paññatte vā bhante aggaññe apaññatte vā aggaññe yassatthāya bhagavatā dhammo desito so niyyāti takkarassa sammādukkhakkhayāyāti . Iti kira sunakkhatta paññatte vā aggaññe apaññatte vā aggaññe yassatthāya mayā dhammo desito so niyyāti takkarassa sammādukkhakkhayāyāti . tatra sunakkhatta kiṃ aggaññaṃ paññattaṃ @Footnote: 1 Po. Yu. paññāpetīti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page5.

Karissati passa moghapurisa yāvañca te idaṃ aparaddhanti 1-. {3.1} Anekapariyāyena kho te sunakkhatta mama vaṇṇo bhāsito vajjigāme itipi so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno sugato lokavidū anuttaro purisadammasārathi satthā devamanussānaṃ buddho bhagavāti iti kho te sunakkhatta anekapariyāyena mama vaṇṇo bhāsito vajjigāme . anekapariyāyena kho te sunakkhatta dhammassa vaṇṇo bhāsito vajjigāme svākkhāto bhagavatā dhammo sandiṭṭhiko akāliko ehipassiko opanayiko paccattaṃ veditabbo viññūhīti iti kho te sunakkhatta anekapariyāyena dhammassa vaṇṇo bhāsito vajjigāme. {3.2} Anekapariyāyena kho te sunakkhatta saṅghassa vaṇṇo bhāsito vajjigāme supaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho ujupaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho ñāyapaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho sāmīcipaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho yadidaṃ cattāri purisayugāni aṭṭha purisapuggalā esa bhagavato sāvakasaṅgho āhuneyyo pāhuneyyo dakkhiṇeyyo añjalikaraṇīyo anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassāti iti kho te sunakkhatta anekapariyāyena saṅghassa vaṇṇo bhāsito vajjigāme . ārocayāmi kho te sunakkhatta paṭivedayāmi kho te sunakkhatta bhavissanti kho te sunakkhatta vattāro no visahi sunakkhatto licchaviputto samaṇe gotame brahmacariyaṃ carituṃ so @Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. itisaddo na dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page6.

Avisahanto sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattoti iti kho te sunakkhatta bhavissanti vattāroti . evaṃpi kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto mayā vuccamāno apakkameva imasmā dhammavinayā yathā taṃ āpāyiko nerayiko. [4] Ekamidāhaṃ bhaggava samayaṃ thūlūsu 1- viharāmi uttarakā nāma thūlūnaṃ nigamo . athakhvāhaṃ bhaggava pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya sunakkhattena licchaviputtena pacchāsamaṇena uttarakaṃ piṇḍāya pāvisiṃ . Tena kho pana samayena acelo korakkhattiyo kukkuravattiko catukkoṇḍiko 2- chamānikiṇṇaṃ bhakkhasaṃ mukheneva khādati mukheneva bhuñjati . addasā kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto acelaṃ korakkhattiyaṃ kukkuravattikaṃ catukkoṇḍikaṃ chamānikiṇṇaṃ bhakkhasaṃ mukheneva khādantaṃ mukheneva bhuñjantaṃ . disvānassa etadahosi sādhurūpo vata bho arahaṃ 3- samaṇo catukkoṇḍiko 2- chamānikiṇṇaṃ bhakkhasaṃ mukheneva khādati mukheneva bhuñjatīti. {4.1} Athakhvāhaṃ bhaggava sunakkhattassa licchaviputtassa cetasā cetoparivitakkamaññāya sunakkhattaṃ licchaviputtaṃ etadavocaṃ tvaṃpi nāma moghapurisa [4]- sakyaputtiyo paṭijānissasīti . kiṃ pana maṃ bhante bhagavā evamāha tvaṃpi nāma moghapurisa sakyaputtiyo paṭijānissasīti . nanu te sunakkhatta imaṃ acelaṃ korakkhattiyaṃ kukkuravattikaṃ catukkoṇḍikaṃ chamānikiṇṇaṃ bhakkhasaṃ mukheneva khādantaṃ @Footnote: 1 Sī. Yu. būmūsu. 2 Yu. catukkuṇḍiko. 3 Ma. ayaṃ. 4 Po. Ma. samaṇo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page7.

Mukheneva bhuñjantaṃ disvānassa 1- etadahosi sādhurūpo vata bho arahaṃ samaṇo catukkoṇḍiko chamānikiṇṇaṃ bhakkhasaṃ mukheneva khādati mukheneva bhuñjatīti . evaṃ sante kiṃ pana bhante bhagavā arahattassa maccharāyatīti . na kho ahaṃ moghapurisa arahattassa maccharāyāmi apica tuyhevetaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ taṃ pajaha mā te ahosi dīgharattaṃ ahitāya dukkhāya yaṃ kho panetaṃ sunakkhatta maññasi acelo 2- korakkhattiyo sādhurūpo arahaṃ samaṇoti so sattamaṃ divasaṃ alasakena kālaṃ karissati kālakato ca kālakañjikā 3- nāma asurā sabbanihīno asurakāyo tatra uppajjissati kālakatañca naṃ vīraṇatthambhake susāne chaḍḍessanti . ākaṅkhamāno ca tvaṃ sunakkhatta acelaṃ korakkhattiyaṃ upasaṅkamitvā puccheyyāsi jānāsi āvuso korakkhattiya attano gatinti ṭhānaṃ kho panetaṃ sunakkhatta vijjati yante acelo korakkhattiyo byākarissati jānāmi āvuso sunakkhatta attano gatiṃ kālakañjikā nāma asurā sabbanihīno asurakāyo tatramhi uppannoti. {4.2} Athakho bhaggava sunakkhatto licchaviputto yena acelo korakkhattiyo tenupasaṅkami upasaṅkamitvā acelaṃ korakkhattiyaṃ etadavoca byākato khosi āvuso korakkhattiya samaṇena gotamena acelo korakkhattiyo sattamaṃ divasaṃ alasakena kālaṃ karissati kālakato ca kālakañjikā nāma asurā sabbanihīno @Footnote: 1 Ma. Yu. disvāna. 2 Po. Ma. Yu. acelaṃ korakkhattiyaṃ . 3 Sī. Yu. kālakañjā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page8.

Asurakāyo tatra uppajjissati kālakatañca naṃ vīraṇatthambhake susāne chaḍḍessantīti yena tvaṃ āvuso korakkhattiya mattaṃ mattaṃ ca bhattaṃ bhuñjeyyāsi mattaṃ mattaṃ ca pānīyaṃ piveyyāsi yathā samaṇassa gotamassa micchā assa vacananti. {4.3} Athakho bhaggava sunakkhatto licchaviputto ekadvīhikāya satta rattindivāni gaṇesi yathā taṃ tathāgatassa asaddahamāno . Athakho bhaggava acelo korakkhattiyo sattamaṃ divasaṃ alasakena kālamakāsi kālakato ca kālakañjikā nāma asurā sabbanihīno asurakāyo tatra uppajji kālakatañca naṃ vīraṇatthambhake susāne chaḍḍesuṃ. {4.4} Assosi kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto acelo kira 1- korakkhattiyo alasakena kālakato vīraṇatthambhake susāne chaḍḍitoti . Athakho bhaggava sunakkhatto licchaviputto tena vīraṇatthambhakaṃ susānaṃ yena acelo korakkhattiyo tenupasaṅkami upasaṅkamitvā acelaṃ korakkhattiyaṃ tikkhattuṃ pāṇinā ākoṭesi jānāsi āvuso korakkhattiya attano gatinti . athakho bhaggava acelo korakkhattiyo pāṇinā piṭṭhiṃ paripuñchanto vuṭṭhāsi jānāmi āvuso sunakkhatta attano gatiṃ kālakañjikā nāma asurā sabbanihīno asurakāyo tatramhi uppannoti vatvā tattheva uttāno paripati 2-. {4.5} Athakho bhaggava sunakkhatto licchaviputto yenāhaṃ tenupasaṅkami upasaṅkamitvā maṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinnaṃ kho ahaṃ @Footnote: 1 Yu. kirasaddo natthi. 2 Ma. Yu. papati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page9.

Bhaggava sunakkhattaṃ licchaviputtaṃ etadavocaṃ taṃ kiṃ maññasi sunakkhatta yatheva te ahaṃ acelaṃ korakkhattiyaṃ ārabbha byākāsiṃ tatheva taṃ vipākaṃ no 1- aññathā vāti . yatheva me bhante bhagavā acelaṃ korakkhattiyaṃ ārabbha byākāsi tatheva taṃ vipākaṃ no aññathāti . taṃ kiṃ maññasi sunakkhatta yadi evaṃ sante kataṃ vā hoti uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ akataṃ vāti . addhā kho bhante evaṃ sante kataṃ hoti uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ no akatanti . evaṃpi kho maṃ tvaṃ moghapurisa uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ karontaṃ evaṃ vadesi na hi pana me bhante bhagavā uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ karotīti passa moghapurisa yāvañca te idaṃ aparaddhanti . evaṃpi kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto mayā vuccamāno apakkameva imasmā dhammavinayā yathā taṃ āpāyiko nerayiko. [5] Ekamidāhaṃ bhaggava samayaṃ vesāliyaṃ viharāmi mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ . tena kho pana samayena acelo kaḷāramajjako 2- vesāliyaṃ paṭivasati lābhaggappatto ceva yasaggappatto ca vajjigāme. Tassa satta vattapadāni samattāni samādinnāni honti yāvajīvaṃ acelo assaṃ na vatthaṃ paridaheyyaṃ yāvajīvaṃ brahmacārī assaṃ na methunaṃ dhammaṃ paṭiseveyyaṃ yāvajīvaṃ surāmaṃseneva yāpeyyaṃ na @Footnote: 1 Ma. Yu. nosaddo natthi. 2 Sī. Ma. kaḷāramaṭṭako. Sī. Yu. kandaramasuko.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page10.

Odanakummāsaṃ bhuñjeyyaṃ puratthimena vesāliṃ 1- udenaṃ nāma cetiyaṃ taṃ nātikkameyyaṃ dakkhiṇena vesāliṃ gotamakaṃ nāma cetiyaṃ taṃ nātikkameyyaṃ pacchimena vesāliṃ sattambaṃ nāma cetiyaṃ taṃ nātikkameyyaṃ uttarena vesāliṃ bahuputtakannāma cetiyaṃ taṃ nātikkameyyanti so imesaṃ sattannaṃ vattapadānaṃ samādānahetu lābhaggappatto ceva yasaggappatto ca vajjigāme. {5.1} Athakho bhaggava sunakkhatto licchaviputto yena acelo kaḷāramajjako tenupasaṅkami upasaṅkamitvā acelaṃ kaḷāramajjakaṃ pañhaṃ apucchi . tassa acelo kaḷāramajjako pañhaṃ puṭṭho na saṃpāyāsi asaṃpāyanto kopañca dosañca appaccayañca pātvākāsi . athakho bhaggava sunakkhattassa licchaviputtassa etadahosi sādhurūpaṃ vata bho arahantaṃ samaṇaṃ āsādiyimhase 2- mā vata no bho ahosi dīgharattaṃ ahitāya dukkhāyāti. {5.2} Athakho bhaggava sunakkhatto licchaviputto yenāhaṃ tenupasaṅkami upasaṅkamitvā maṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi . Ekamantaṃ nisinnaṃ kho ahaṃ bhaggava sunakkhattaṃ licchaviputtaṃ etadavocaṃ tvaṃpi nāma moghapurisa sakyaputtiyo paṭijānissasīti . kiṃ pana maṃ bhante bhagavā evamāha tvaṃpi nāma moghapurisa sakyaputtiyo paṭijānissasīti . nanu tvaṃ sunakkhatta acelaṃ kaḷāramajjakaṃ upasaṅkamitvā pañhaṃ apucchi tassa te acelo kaḷāramajjako pañhaṃ puṭṭho na saṃpāyāsi asaṃpāyanto kopañca @Footnote: 1 Sī. Yu. vesāliyaṃ . 2 Ma. Yu. āsādimhase.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page11.

Dosañca appaccayañca pātvākāsi tassa te etadahosi sādhurūpaṃ vata bho arahantaṃ samaṇaṃ āsādiyimhase mā vata no bho ahosi dīgharattaṃ ahitāya dukkhāyāti . evaṃ bhante kiṃ pana bhante bhagavā arahattassa maccharāyatīti . na kho ahaṃ moghapurisa arahattassa maccharāyāmi apica tuyhevetaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ taṃ pajaha mā te ahosi dīgharattaṃ ahitāya dukkhāyāti . yaṃ kho panetaṃ sunakkhatta maññasi acelaṃ kaḷāramajjakaṃ sādhurūpo arahaṃ samaṇoti so nacirasseva parihito sānucariko vicaranto odanakummāsaṃ bhuñjamāno sabbāneva vesāliyāni cetiyāni samatikkamitvā yasā nihīno kālaṃ karissatīti . athakho bhaggava acelo kaḷāramajjako nacirasseva parihito sānucariko vicaranto odanakummāsaṃ bhuñjamāno sabbāneva vesāliyāni cetiyāni samatikkamitvā yasā nihīno 1- kālamakāsi. {5.3} Assosi kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto acelo kira kaḷāramajjako parihito sānucariko vicaranto odanakummāsaṃ bhuñjamāno sabbāneva vesāliyāni cetiyāni samatikkamitvā yasā nihīno kālaṃ karoti 2- . athakho bhaggava sunakkhatto licchaviputto yenāhaṃ tenupasaṅkami upasaṅkamitvā maṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinnaṃ kho ahaṃ bhaggava sunakkhattaṃ licchaviputtaṃ etadavocaṃ taṃ kiṃ maññasi sunakkhatta yatheva te ahaṃ acelaṃ kaḷāramajjakaṃ ārabbha byākāsiṃ tatheva taṃ vipākaṃ no aññathā vāti . @Footnote: 1 Yu. yasā nikkinno. 2 Ma. katoti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page12.

Yatheva me bhante bhagavā acelaṃ kaḷāramajjakaṃ ārabbha byākāsi tatheva taṃ vipākaṃ no aññathāti . taṃ kiṃ maññasi sunakkhatta yadi evaṃ sante kataṃ vā hoti uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ akataṃ vāti . athakho bhante evaṃ sante kataṃ hoti uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ no akatanti . evaṃpi kho maṃ tvaṃ moghapurisa uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ karontaṃ evaṃ vadesi na hi pana me bhante bhagavā uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ karotīti passa moghapurisa yāvañca te idaṃ aparaddhanti . evaṃpi kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto mayā vuccamāno apakkameva imasmā dhammavinayā yathā taṃ āpāyiko nerayiko. [6] Ekamidāhaṃ bhaggava samayaṃ tattheva 1- vesāliyaṃ viharāmi mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ . tena kho pana samayena acelo pāṭikaputto vesāliyaṃ paṭivasati lābhaggappatto ceva yasaggappatto ca vajjigāme. So vesāliyaṃ parisati evaṃ vācaṃ bhāsati samaṇopi gotamo ñāṇavādo ahaṃpi ñāṇavādo ñāṇavādo kho pana ñāṇavādena arahati uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ dassetuṃ samaṇo gotamo upaḍḍhapathaṃ āgaccheyya ahaṃpi upaḍḍhapathaṃ gaccheyya te tattha ubhopi uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ kareyyāma ekañce samaṇo gotamo uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ karissati dvāhaṃ karissāmi dve ce samaṇo gotamo uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyāni @Footnote: 1 Po. ayaṃ pāṭho natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page13.

Karissati cattārāhaṃ karissāmi cattāri ce samaṇo gotamo uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyāni karissati aṭṭhāhaṃ karissāmi . iti yāvatakaṃ yāvatakaṃ samaṇo gotamo uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ karissati taddiguṇaṃ taddiguṇāhaṃ karissāmīti. {6.1} Iti 1- kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto yenāhaṃ tenupasaṅkami upasaṅkamitvā maṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi . Ekamantaṃ nisinno kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto maṃ etadavoca acelo bhante pāṭikaputto vesāliyaṃ paṭivasati lābhaggappatto ceva yasaggappatto ca vajjigāme so vesāliyaṃ parisati evaṃ vācaṃ bhāsati samaṇopi gotamo ñāṇavādo ahaṃpi ñāṇavādo ñāṇavādo kho pana ñāṇavādena arahati uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ dassetuṃ samaṇo gotamo upaḍḍhapathaṃ āgaccheyya ahaṃpi upaḍḍhapathaṃ gaccheyyaṃ te tattha ubhopi uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ kareyyāma ekañce samaṇo gotamo uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ karissati dvāhaṃ karissāmi. Saṅkhittaṃ. Taddiguṇaṃ taddiguṇāhaṃ karissāmīti. {6.2} Evaṃ vutte ahaṃ bhaggava sunakkhattaṃ licchaviputtaṃ etadavocaṃ abhabbo kho sunakkhatta acelo pāṭikaputto taṃ vācaṃ appahāya taṃ cittaṃ appahāya taṃ diṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā mama sammukhībhāvaṃ āgantuṃ sacepissa evamassa ahaṃ taṃ vācaṃ appahāya taṃ cittaṃ appahāya taṃ diṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā samaṇassa gotamassa sammukhībhāvaṃ gaccheyyanti @Footnote: 1 Po. Ma. Yu. atha.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page14.

Muddhāpi tassa vipateyyāti. {6.3} Rakkhatetaṃ bhante bhagavā vācaṃ rakkhatetaṃ sugato vācanti. Kiṃ pana maṃ tvaṃ sunakkhatta evaṃ vadesi rakkhatetaṃ bhante bhagavā vācaṃ rakkhatetaṃ sugato vācanti . bhagavatāpassa bhante esā vā ekaṃsena odhāritā 1- abhabbo acelo pāṭikaputto taṃ vācaṃ appahāya taṃ cittaṃ appahāya taṃ diṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā mama sammukhībhāvaṃ āgantuṃ sacepissa evamassa ahaṃ taṃ vācaṃ appahāya taṃ cittaṃ appahāya taṃ diṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā samaṇassa gotamassa sammukhībhāvaṃ gaccheyyanti muddhāpi tassa vipateyyāti acelo ca bhante pāṭikaputto virūparūpena bhagavato sammukhībhāvaṃ āgaccheyya tadassa bhagavato musāti. {6.4} Api nu sunakkhatta tathāgato taṃ vācaṃ bhāseyya yā sā vācā dvayagāminīti . kiṃ pana bhante bhagavatā acelo pāṭikaputto cetasā ceto paricca vidito abhabbo acelo pāṭikaputto taṃ vācaṃ appahāya taṃ cittaṃ appahāya taṃ diṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā mama sammukhībhāvaṃ āgantuṃ sacepissa evamassa ahantaṃ vācaṃ appahāya taṃ cittaṃ appahāya taṃ diṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā samaṇassa gotamassa sammukhībhāvaṃ gaccheyyanti muddhāpi tassa vipateyyāti udāhu devatā bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ abhabbo bhante acelo pāṭikaputto taṃ vācaṃ appahāya .pe. muddhāpi tassa vipateyyāti. Cetasā ceto paricca vidito ceva me @Footnote: 1 Yu. ovāditā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page15.

Sunakkhatta acelo pāṭikaputto abhabbo acelo pāṭikaputto taṃ vācaṃ appahāya taṃ cittaṃ appahāya .pe. muddhāpi tassa vipateyyāti devatāpi mama etamatthaṃ ārocesuṃ abhabbo bhante acelo pāṭikaputto taṃ vācaṃ appahāya .pe. muddhāpi tassa vipateyyāti. {6.5} Ajitopi nāma licchavīnaṃ senāpati adhunā kālakato tāvatiṃsakāyaṃ upapanno sopi maṃ upasaṅkamitvā evamārocesi alajjī bhante acelo pāṭikaputto musāvādī bhante acelo pāṭikaputto maṃpi bhante acelo pāṭikaputto byākāsi vajjigāme ajito licchavīnaṃ senāpati mahānirayaṃ upapannoti na kho panāhaṃ bhante mahānirayaṃ upapanno tāvatiṃsakāyaṃ 1- upapanno alajjī bhante acelo pāṭikaputto mūsāvādī bhante acelo pāṭikaputto abhabbo ca 2- bhante acelo pāṭikaputto taṃ vācaṃ appahāya .pe. muddhāpi tassa vipateyyāti. {6.6} Iti kho sunakkhatta cetasā ceto paricca vidito ceva me acelo pāṭikaputto abhabbo acelo pāṭikaputto taṃ vācaṃ appahāya taṃ cittaṃ appahāya taṃ diṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā mama sammukhībhāvaṃ āgantuṃ sacepissa evamassa ahantaṃ vācaṃ appahāya taṃ cittaṃ appahāya taṃ diṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā samaṇassa gotamassa sammukhībhāvaṃ gaccheyyanti muddhāpi tassa vipateyyāti devatāpi me etamatthaṃ ārocesuṃ abhabbo @Footnote: 1 Yu. tāvatiṃsamhi . 2 Sī. Yu. cakāro na dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page16.

Bhante acelo pāṭikaputto taṃ vācaṃ appahāya taṃ cittaṃ appahāya taṃ diṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā bhagavato sammukhībhāvaṃ āgantuṃ sacepissa evamassa ahantaṃ vācaṃ appahāya taṃ cittaṃ appahāya taṃ diṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā samaṇassa gotamassa sammukhībhāvaṃ gaccheyyanti muddhāpi tassa vipateyyāti . eso kho panāhaṃ sunakkhatta vesāliyaṃ piṇḍāya caritvā pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkanto yena acelassa pāṭikaputtassa ārāmo tenupasaṅkamiṃ 1- divā vihārāya yassadāni tvaṃ sunakkhatta icchasi tassa ārocehīti. [7] Athakho svāhaṃ bhaggava pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaraṃ ādāya vesāliyaṃ 2- piṇḍāya pāvisiṃ vesāliyaṃ piṇḍāya caritvā pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkanto yena acelassa pāṭikaputtassa ārāmo tenupasaṅkamiṃ divā vihārāya . athakho bhaggava sunakkhatto licchaviputto taramānarūpo vesāliṃ pavisitvā yena abhiññātā abhiññātā licchavī tenupasaṅkami upasaṅkamitvā abhiññāte abhiññāte licchavī etadavoca esāvuso bhagavā vesāliyaṃ piṇḍāya vicaritvā pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkanto yena acelassa pāṭikaputtassa ārāmo tenupasaṅkami divā vihārāya abhikkamathāyasmanto abhikkamathāyasmanto sādhurūpānaṃ samaṇānaṃ uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ bhavissatīti . athakho bhaggava abhiññātānaṃ abhiññātānaṃ licchavīnaṃ etadahosi sādhurūpānaṃ kira bho samaṇānaṃ uttarimanussadhammā @Footnote: 1 Po. Ma. tenupasaṅkamissāmi . 2 Ma. vesāliṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page17.

Iddhipāṭihāriyaṃ bhavissati handa vata bho gacchāmāti . yena ca abhiññātā abhiññātā brāhmaṇamahāsālā gahapatinecayikā nānātitthiyasamaṇabrāhmaṇā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā abhiññāte abhiññāte nānātitthiyasamaṇabrāhmaṇe etadavoca esāvuso bhagavā vesāliyaṃ piṇḍāya caritvā pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkanto yena acelassa pāṭikaputtassa ārāmo tenupasaṅkami divāvihārāya abhikkamathāyasmanto abhikkamathāyasmanto sādhurūpānaṃ samaṇānaṃ uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ bhavissatīti. {7.1} Athakho bhaggava abhiññātānaṃ abhiññātānaṃ nānātitthiya- samaṇabrāhmaṇānaṃ etadahosi sādhurūpānaṃ kira bho samaṇānaṃ uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ bhavissati handa vata bho gacchāmāti . athakho bhaggava abhiññātā abhiññātā licchavī abhiññātā abhiññātā ca brāhmaṇamahāsālā gahapatinecayikā nānātitthiyasamaṇabrāhmaṇā yena acelassa pāṭikaputtassa ārāmo tenupasaṅkamiṃsu. Sā esā bhaggava parisā hoti anekasatā anekasahassā. {7.2} Assosi kho bhaggava acelo pāṭikaputto abhikkantā kira abhiññātā abhiññātā licchavī abhikkantā abhiññātā abhiññātā ca brāhmaṇamahāsālā gahapatinecayikā nānātitthiyasamaṇabrāhmaṇā samaṇopi gotamo mayhaṃ ārāme divāvihāraṃ nisinnoti . sutvānassa bhayaṃ chambhitattaṃ lomahaṃso udapādi . athakho bhaggava acelo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page18.

Pāṭikaputto bhīto saṃviggo lomahaṭṭhajāto 1- yena tiṇḍukakhānu- paribbājakārāmo tenupasaṅkami . assosi kho bhaggava sā parisā acelo kira pāṭikaputto bhīto saṃviggo lomahaṭṭhajāto yena tiṇḍukakhānuparibbājakārāmo tenupasaṅkantoti 2-. {7.3} Athakho bhaggava sā parisā aññataraṃ purisaṃ āmantesi ehi tvaṃ bho purisa yena tiṇḍukakhānuparibbājakārāmo yena acelo pāṭikaputto tenupasaṅkami upasaṅkamitvā acelaṃ pāṭikaputtaṃ evaṃ vadehi abhikkamāvuso pāṭikaputta abhikkantā abhiññātā abhiññātā licchavī abhikkantā abhiññātā abhiññātā ca brāhmaṇamahāsālā gahapatinecayikā nānātitthiyasamaṇabrāhmaṇā samaṇopi gotamo āyasmato ārāme divāvihāraṃ nisinno bhāsitā kho pana te esāvuso pāṭikaputta vesāliyaṃ parisati vācā samaṇopi gotamo ñāṇavādo ahaṃpi ñāṇavādo ñāṇavādo kho pana ñāṇavādena arahati uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ dassetuṃ samaṇo [3]- gotamo upaḍḍhapathaṃ āgaccheyya ahaṃpi upaḍḍhapathaṃ gaccheyyaṃ te tattha ubhopi uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ kareyyāma ekañce samaṇo gotamo uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ karissati dvāhaṃ karissāmi dve ce samaṇo gotamo uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyāni karissati cattārāhaṃ karissāmi cattāri ce samaṇo @Footnote: 1 Po. lomahaṃsajāto . 2 Sī. Yu. tenupasaṅkamanto . 3 Ma. cesaddo atthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page19.

Gotamo uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyāni karissati aṭṭhāhaṃ karissāmi iti yāvatakaṃ yāvatakaṃ samaṇo gotamo uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyāni karissati taddiguṇaṃ taddiguṇāhaṃ karissāmīti abhikkamayeva 1- kho āvuso pāṭikaputta upaḍḍhapathaṃ sabbapaṭhamaṃyeva āgantvā samaṇo gotamo āyasmato ārāme divāvihāraṃ nisinnoti. {7.4} Evaṃ bhoti kho bhaggava so puriso tassā parisāya paṭissutvā yena tiṇḍukakhānuparibbājakārāmo yena acelo pāṭikaputto tenupasaṅkami upasaṅkamitvā acelaṃ pāṭikaputtaṃ etadavoca abhikkamāvuso pāṭikaputta abhikkantā abhiññātā abhiññātā licchavī abhikkantā abhiññātā abhiññātā ca brāhmaṇamahāsālā .pe. abhikkamayeva āvuso pāṭikaputta upaḍḍhapathaṃ sabbapaṭhamaṃyeva āgantvā samaṇo gotamo āyasmato ārāme divāvihāraṃ nisinnoti. Evaṃ vutte bhaggava acelo pāṭikaputto āyāmi āvuso āyāmi āvusoti vatvā tattheva saṃsappati na sakkoti āsanāpi vuṭṭhātuṃ. {7.5} Athakho so bhaggava puriso acelaṃ pāṭikaputtaṃ etadavoca kiṃsu nāma te āvuso pāṭikaputta pāvaḷāsu nāma te pīṭhakasmiṃ allīnā pīṭhakaṃsu nāma te pāvaḷāsu allīnaṃ āyāmi āvuso āyāmi āvusoti vatvā tattheva saṃsappasi na sakkosi āsanāpi vuṭṭhātunti . evaṃpi kho bhaggava vuccamāno acelo pāṭikaputto āyāmi āvuso āyāmi āvusoti vatvā tattheva @Footnote: 1 Ma. abhikkamasseva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page20.

Saṃsappati na sakkoti āsanāpi vuṭṭhātuṃ. {7.6} Yadā kho so bhaggava puriso aññāsi parābhūtarūpo ayaṃ acelo pāṭikaputto āyāmi āvuso āyāmi āvusoti vatvā tattheva saṃsappati na sakkoti āsanāpi vuṭṭhātunti atha taṃ parisaṃ āgantvā evamārocesi parābhūtarūpo bho ayaṃ 1- acelo pāṭikaputto āyāmi āvuso āyāmi āvusoti vatvā tattheva saṃsappati na sakkoti āsanāpi vuṭṭhātunti . evaṃ vutte ahaṃ bhaggava taṃ purisaṃ etadavocaṃ abhabbo kho āvuso acelo pāṭikaputto taṃ vācaṃ appahāya taṃ cittaṃ appahāya taṃ diṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā mama sammukhībhāvaṃ āgantuṃ sacepissa evamassa ahantaṃ vācaṃ appahāya taṃ cittaṃ appahāya taṃ diṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā samaṇassa gotamassa sammukhībhāvaṃ gaccheyyanti muddhāpi tassa vipateyyāti. Paṭhamabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ. [8] Athakho bhaggava aññataro licchavimahāmatto uṭṭhāyāsanā taṃ parisaṃ etadavoca tenahi bho muhuttaṃ tāva āgametha yāvāhaṃ gacchāmi appevanāma ahaṃpi sakkuṇeyyaṃ acelaṃ pāṭikaputtaṃ imaṃ parisaṃ ānetunti. {8.1} Athakho so bhaggava licchavimahāmatto yena tiṇḍukakhānu- paribbājakārāmo yena acelo pāṭikaputto tenupasaṅkami upasaṅkamitvā acelaṃ pāṭikaputtaṃ etadavoca abhikkamāvuso pāṭikaputta abhikkantaṃ te seyyo abhikkantā abhiññātā @Footnote: 1 Ma. ayanti pāṭho natthi. Sī. Yu. bho ayanti dve pāṭho natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page21.

Abhiññātā ca . saṅkhittaṃ . samaṇopi gotamo āyasmato ārāme divāvihāraṃ nisinnoti bhāsitā kho pana te esāvuso pāṭikaputta vesāliyaṃ parisati vācā samaṇopi gotamo ñāṇavādo ahaṃpi ñāṇavādo .pe. taddiguṇaṃ taddiguṇāhaṃ karissāmīti abhikkamayeva kho āvuso pāṭikaputta upaḍḍhapathaṃ sabbapaṭhamaṃyeva āgantvā samaṇopi gotamo āyasmato ārāne divāvihāraṃ nisinno bhāsitā kho panesā āvuso pāṭikaputta samaṇema gotamena parisati vācā abhabbo acelo pāṭikaputto taṃ vācaṃ appahāya .pe. muddhāpi tassa vipateyyāti abhikkamāvuso pāṭikaputta abhikkamaneneva te jayaṃ karissāma samaṇassa gotamassa parājayanti . evaṃ vutte bhaggava acelo pāṭikaputto āyāmi āvuso āyāmi āvusoti vatvā tattheva saṃsappati na sakkoti āsanāpi vuṭṭhātuṃ. {8.2} Athakho so bhaggava licchavimahāmatto acelaṃ pāṭikaputtaṃ etadavoca kiṃsu nāma te āvuso pāṭikaputta pāvaḷāsu nāma te pīṭhakasmiṃ allīnā pīṭhakaṃsu nāma te pāvaḷāsu allīnaṃ āyāmi āvuso āyāmi āvusoti vatvā tattheva saṃsappasi na sakkosi āsanāpi vuṭṭhātunti . evaṃpi kho bhaggava vuccamāno acelo pāṭikaputto āyāmi āvuso āyāmi āvusoti vatvā tattheva saṃsappati na sakkoti āsanāpi vuṭṭhātuṃ. {8.3} Yadā kho [1]- bhaggava licchavimahāmatto aññāsi parābhūtarūpo ayaṃ acelo pāṭikaputto āyāmi āvuso @Footnote: 1 Po. Ma. Yu. so.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page22.

Āyāmi āvusoti vatvā tattheva saṃsappati na sakkoti āsanāpi vuṭṭhātunti atha taṃ parisaṃ āgantvā evaṃ ārocesi parābhūtarūpo ayaṃ acelo pāṭikaputto āyāmi āvuso āyāmi āvusoti vatvā tattheva saṃsappati na sakkoti āsanāpi vuṭṭhātunti . evaṃ vutte ahaṃ bhaggava taṃ parisaṃ etadavoca abhabbo kho āvuso acelo pāṭikaputto taṃ vācaṃ appahāya taṃ cittaṃ appahāya .pe. Sacepissa evamassa ahantaṃ vācaṃ appahāya .pe. samaṇassa gotamassa sammukhībhāvaṃ gaccheyyanti muddhāpi tassa vipateyyāti sacepāyasmantānaṃ licchavīnaṃ evamassa mayaṃ acelaṃ pāṭikaputtaṃ yāhi 1- varattāhi bandhitvā goyuttehi 2- āviñjeyyāmāti 3- tā varattā chijjeruṃ 4- pāṭikaputto vā abhabbo pana acelo pāṭikaputto taṃ vācaṃ appahāya .pe. sacepissa evamassa ahantaṃ vācaṃ appahāya .pe. samaṇassa gotasassa sammukhībhāvaṃ gaccheyyanti muddhāpi tassa vipateyyāti [9] Athakho bhaggava jāliyo dārupattikantevāsī uṭṭhāyāsanā taṃ parisaṃ etadavoca tenahi bho muhuttaṃ tāva āgametha yāvāhaṃ gacchāmi appevanāmāhaṃ 5- sakkuṇeyyaṃ acelaṃ pāṭikaputtaṃ [6]- ānetunti. Athakho bhaggava jāliyo dārupattikantevāsī yena tiṇḍukakhānuparibbājakārāmo yena acelo pāṭikaputto tenupasaṅkami upasaṅkamitvā acelaṃ @Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. ayaṃ na dissati . 2 Sī. Ma. Yu. goyugehīti pāṭhena bhavitabbaṃ. @3 Ma. āviñcheyyāmāti. Yu. āvijjheyyāmāti . 4 Ma. chijjeyyuṃ . 5 Ma. Yu. @appevanāma ahampi . 6 Ma. Yu. imaṃ parisaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page23.

Acelaṃ pāṭikaputtaṃ etadavoca abhikkamāvuso pāṭikaputta abhikkantaṃ te seyyo abhikkantā abhiññātā abhiññātā ca licchavī .pe. Samaṇopi gotamo āyasmato ārāme divāvihāraṃ nisinno bhāsitā kho pana te esāvuso pāṭikaputta vesāliyaṃ parisati vācā samaṇopi gotamo ñāṇavādo .pe. taddiguṇaṃ taddiguṇāhaṃ karissāmīti abhikkamayeva āvuso pāṭikaputta upaḍḍhapathaṃ sabbapaṭhamaṃyeva āgantvā samaṇo gotamo āyasmato ārāme divāvihāraṃ nisinno bhāsitā kho pana te esāvuso pāṭikaputta samaṇena gotamena parisati vācā abhabbo kho āvuso acelo pāṭikaputto taṃ vācaṃ appahāya .pe. {9.1} Sacepissa evamassa ahantaṃ vācaṃ appahāya .pe. Samaṇassa gotamassa sammukhībhāvaṃ gaccheyyanti muddhāpi vipateyyāti sacepāyasmantānaṃ licchavīnaṃ evamassa mayaṃ acelaṃ pāṭikaputtaṃ yāhi varattāhi bandhitvā goyuttehi āviñjeyyāmāti tā varattā chijjeruṃ pāṭikaputto vā abhabbo pana acelo pāṭikaputto taṃ vācaṃ appahāya taṃ cittaṃ appahāya taṃ diṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā mama sammukhībhāvaṃ āgantuṃ sacepissa evamassa ahantaṃ vācaṃ appahāya .pe. samaṇassa gotamassa sammukhībhāvaṃ gaccheyyanti muddhāpi tassa vipateyyāti abhikkamāvuso pāṭikaputta abhikkamaneneva te jayaṃ karissāma samaṇassa gotamassa parājayanti . evaṃ vutte bhaggava acelo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page24.

Pāṭikaputto āyāmi āvuso āyāmi āvusoti vatvā tattheva saṃsappati na sakkoti āsanāpi vuṭṭhātuṃ . athakho bhaggava jāliyo dārupattikantevāsī acelaṃ pāṭikaputtaṃ etadavoca kiṃsu nāma te āvuso pāṭikaputta pāvaḷāsu nāma te pīṭhakasmiṃ allīnā pīṭhakaṃsu nāma te pāvaḷāsu allīnaṃ āyāmi āvuso āyāmi āvusoti vatvā tattheva saṃsappasi na sakkosi āsanāpi vuṭṭhātunti. {9.2} Evaṃpi kho bhaggava vuccamāno acelo pāṭikaputto āyāmi āvuso āyāmi āvusoti vatvā tattheva saṃsappati na sakkoti āsanāpi vuṭṭhātuṃ . yadā kho bhaggava jāliyo dārupattikantevāsī aññāsi parābhūtarūpo ayaṃ acelo pāṭikaputto āyāmi āvuso āyāmi āvusoti vatvā tattheva saṃsappati na sakkoti āsanāpi vuṭṭhātunti atha naṃ etadavoca bhūtapubbaṃ āvuso pāṭikaputta sīhassa migarañño etadahosi yannūnāhaṃ aññataraṃ vanasaṇḍaṃ nissāya āsayaṃ kappeyyaṃ tatrāsayaṃ kappetvā sāyaṇhasamayaṃ āsayā nikkhameyyaṃ āsayā nikkhamitvā vijambheyyaṃ vijambhitvā samantā catuddisā anuvilokeyyaṃ samantā catuddisā anuviloketvā tikkhattuṃ sīhanādaṃ nadeyyaṃ tikkhattuṃ sīhanādaṃ naditvā gocarāya pakkameyyaṃ so varaṃ varaṃ migasaṅghaṃ 1- vadhitvā mudumaṃsāni mudumaṃsāni bhakkhayitvā tameva āsayaṃ ajjhupeyyanti. Athakho [2]- so sīho migarājā aññataraṃ vanasaṇḍaṃ nissāya āsayaṃ kappesi tatrāsayaṃ kappetvā @Footnote: 1 Ma. Yu. migasaṅghena . 2 ma Yu. āvuso.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page25.

Sāyaṇhasamayaṃ āsayā nikkhami āsayā nikkhamitvā vijambhi vijambhitvā samantā catuddisā anuvilokesi samantā catuddisā anuviloketvā tikkhattuṃ sīhanādaṃ nadi tikkhattuṃ sīhanādaṃ naditvā gocarāya pakkami so varaṃ varaṃ migasaṅghaṃ vadhitvā mudumaṃsāni mudumaṃsāni bhakkhayitvā tameva āsayaṃ ajjhupesi . tasseva kho āvuso pāṭikaputta sīhassa migarañño vighāsasaṃvaddho jarasigālo ditto ceva balavā ca. {9.3} Athakho āvuso tassa jarasigālassa etadahosi ko cāhaṃ ko sīho migarājā yannūnāhaṃpi aññataraṃ vanasaṇḍaṃ nissāya āsayaṃ kappeyyaṃ tatrāsayaṃ kappetvā sāyaṇhasamayaṃ āsayā nikkhameyyaṃ āsayā nikkhamitvā vijambheyyaṃ vijambhitvā samantā catuddisā anuvilokeyyaṃ samantā catuddisā anuviloketvā tikkhattuṃ sīhanādaṃ nadeyyaṃ tikkhattuṃ sīhanādaṃ naditvā gocarāya pakkameyyaṃ so varaṃ varaṃ migasaṅghaṃ vadhitvā mudumaṃsāni mudumaṃsāni bhakkhayitvā tameva āsayaṃ ajjhupeyyanti. {9.4} Athakho so āvuso jarasigālo aññataraṃ vanasaṇḍaṃ nissāya āsayaṃ kappesi tatrāsayaṃ kappetvā sāyaṇhasamayaṃ āsayā nikkhami āsayā nikkhamitvā vijambhi vijambhitvā samantā catuddisā anuvilokesi samantā catuddisā anuviloketvā tikkhattuṃ sīhanādaṃ nadissāmīti sigālakaṃ 1- anadi bheraṇḍakaṃyeva anadi ke ca chave sigāle ke pana sīhanādeti. Evameva kho tvaṃ āvuso pāṭikaputta sugatāpadānesu jivamāno sugatātirittāni bhuñjamāno @Footnote: 1 Po. Ma. siṅgālakaṃyeva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page26.

Tathāgate arahante sammāsambuddhe āsādetabbaṃ maññasi ke ca chave pāṭikaputte kā ca tathāgatānaṃ arahantānaṃ sammāsambuddhānaṃ āsādanāti . yato kho bhaggava jāliyo dārupattikantevāsī imināpi opammena neva asakkhi acelaṃ pāṭikaputtaṃ tamhā āsanā cāvetuṃ. Atha naṃ etadavoca sīhoti attāna samekkhiyāna amaññi kotthu migarājāhamasmi tameva 1- so sigālakaṃ anadi ke ca chave sigāle ke pana sīhanādeti. [10] Evameva kho tvaṃ āvuso pāṭikaputta sugatāpadānesu jīvamāno sugatātirittāni bhuñjamāno tathāgate arahante sammāsambuddhe āsādetabbaṃ maññasi ke ca chave pāṭikaputte kā ca tathāgatānaṃ arahantānaṃ sammāsambuddhānaṃ āsādanāti . yato kho bhaggava jāliyo dārupattikantevāsī imināpi opammena neva asakkhi acelaṃ pāṭikaputtaṃ tamhā āsanā cāvetuṃ. Atha naṃ etadavoca suññaṃ anupakaminaṃ 2- attānaṃ vighāse samekkhiya yāvattānaṃ na passati kotthu tāva byagghoti maññati @Footnote: 1 Ma. Yu. tatheva . 2 Ma. Yu. aññaṃ anucaṅkamanaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page27.

Tameva so sigālakaṃ anadi ke ca chave sigāle ke pana sīhanādeti. [11] Evameva kho tvaṃ āvuso pāṭikaputta sugatāpadānesu jīvamāno sugatātirittāni bhuñjamāno tathāgate arahante sammāsambuddhe āsādetabbaṃ maññasi ke ca chave pāṭikaputte kā ca tathāgatānaṃ arahantānaṃ sammāsambuddhānaṃ āsādanāti . yato kho bhaggava jāliyo dārupattikantevāsī imināpi opammena neva asakkhi acelaṃ pāṭikaputtaṃ tamhā āsanā cāvetuṃ. Atha naṃ etadavoca bhutvāna bheke 1- khalamūsikāyo kaṭasīsu khittāni ca kūṇapāni mahāvane suññavane vivaḍḍho amaññi kotthu migarājāhamasmi tatheva so sigālakaṃ anadi ke ca chave sigāle ke pana sīhanādeti. [12] Evameva kho tvaṃ āvuso pāṭikaputta sugatāpadānesu jīvamāno sugatātirittāni bhuñjamāno tathāgate arahante sammāsambuddhe āsādetabbaṃ maññasi ke ca chave pāṭikaputte kā ca tathāgatānaṃ arahantānaṃ sammāsambuddhānaṃ āsādanāti . yato kho bhaggava jāliyo dārupattikantevāsī imināpi opammena neva @Footnote: 1 Po. bhiṅge.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page28.

Asakkhi acelaṃ pāṭikaputtaṃ tamhā āsanā cāvetuṃ . atha taṃ parisaṃ āgantvā evamārocesi parābhūtarūpo bho acelo pāṭikaputto āyāmi āvuso āyāmi āvusoti vatvā tattheva saṃsappati na sakkoti āsanāpi vuṭṭhātunti. {12.1} Evaṃ vutte ahaṃ bhaggava taṃ parisaṃ etadavocaṃ abhabbo kho āvuso acelo pāṭikaputto taṃ vācaṃ appahāya taṃ cittaṃ appahāya taṃ diṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā mama sammukhībhāvaṃ āgantuṃ sacepissa evamassa ahantaṃ vācaṃ appahāya taṃ cittaṃ appahāya taṃ diṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā samaṇassa gotamassa sammukhībhāvaṃ gaccheyyanti muddhāpi tassa vipateyyāti sacepāyasmantānaṃ licchavīnaṃ evamassa mayaṃ acelaṃ pāṭikaputtaṃ yāhi 1- varattāhi bandhitvā goyuttehi āviñjeyyāmāti tā varattā chijjeruṃ pāṭikaputto vā abhabbo pana acelo pāṭikaputto taṃ vācaṃ appahāya .pe. mama sammukhībhāvaṃ āgantuṃ sacepissa evamassa ahantaṃ vācaṃ appahāya .pe. samaṇassa gotamassa sammukhībhāvaṃ gaccheyyanti muddhāpi tassa vipateyyāti. {12.2} Athakhvāhaṃ bhaggava taṃ parisaṃ dhammiyā kathāya sandassesiṃ samādapesiṃ samuttejesiṃ sampahaṃsesiṃ taṃ parisaṃ dhammiyā kathāya sandassetvā samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā mahābandhanā mokkhaṃ karitvā caturāsītipāṇasahassāni mahāviduggā uddharitvā tejodhātuṃ samāpajjitvā sattatālaṃ vehāsaṃ abbhuggantvā aññaṃ sattatālaṃpi aggiṃ 2- abhinimminitvā jalitvā @Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ na dissati . 2 Ma. Yu. acciṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page29.

Dhūmāyitvā 1- mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ paccuṭṭhāsiṃ. {12.3} Athakho bhaggava sunakkhatto licchaviputto yenāhaṃ tenupasaṅkami upasaṅkamitvā maṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi . Ekamantaṃ nisinnaṃ kho ahaṃ bhaggava sunakkhattaṃ licchaviputtaṃ etadavocaṃ taṃ kiṃ maññasi sunakkhatta yatheva te ahaṃ acelaṃ pāṭikaputtaṃ ārabbha byākāsiṃ tatheva taṃ vipākaṃ no 2- aññathāti . yatheva me bhante bhagavā acelaṃ pāṭikaputtaṃ ārabbha byākāsi tatheva taṃ vipākaṃ no aññathāti. {12.4} Taṃ kiṃ maññasi sunakkhatta yadi evaṃ sante kataṃ vā hoti uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ akataṃ vāti . addhā kho bhante evaṃ sante kataṃ hoti uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ no akatanti. Evaṃpi kho maṃ tvaṃ moghapurisa uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ karontaṃ evaṃ vadesi na hi pana me bhante bhagavā uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ karotīti . passa moghapurisa yāvañca te idaṃ aparaddhanti. Evaṃpi kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto mayā vuccamāno apakkameva imasmā dhammavinayā yathā taṃ āpāyiko nerayiko. [13] Aggaññañcāhaṃ bhaggava pajānāmi [3]- tato uttaritaraṃ pajānāmi tañca pajānanaṃ na parāmasāmi aparāmasato va 4- me paccattaṃyeva nibbuti viditā yadabhijānaṃ tathāgato no anayaṃ @Footnote: 1 Sī. dhūpāyitvā . 2 Po. Ma. nosaddo natthi . 3 Ma. Yu. tañca pajānāmi. @4 Ma. ca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page30.

Āpajjati. {13.1} Santi bhaggava eke samaṇabrāhmaṇā issarakuttaṃ brahmakuttaṃ ācariyakaṃ aggaññaṃ paññapenti tyāhaṃ upasaṅkamitvā evaṃ vadāmi saccaṃ kira tumhe āyasmanto issarakuttaṃ brahmakuttaṃ ācariyakaṃ aggaññaṃ paññapethāti . te ca me evaṃ puṭṭhā āmāti 1- paṭijānanti tyāhaṃ evaṃ vadāmi kathaṃvihitakaṃ pana tumhe āyasmanto issarakuttaṃ brahmakuttaṃ ācariyakaṃ aggaññaṃ paññapethāti . te mayā puṭṭhā na saṃpāyanti asaṃpāyantā mamaññeva paṭipucchanti tesāhaṃ puṭṭho byākaromi hoti kho so āvuso samayo yaṃ kadāci karahaci dīghassa addhuno accayena ayaṃ loko saṃvaṭṭati saṃvaṭṭamāne loke yebhuyyena sattā ābhassarasaṃvattanikā honti te tattha honti manomayā pītibhakkhā sayaṃpabhā antalikkhacarā subhaṭṭhāyino ciraṃ dīghamaddhānaṃ tiṭṭhanti. {13.2} Hoti kho so āvuso samayo yaṃ kadāci karahaci dīghassa addhuno accayena ayaṃ loko vivaṭṭati vivaṭṭamāne loke suññaṃ brahmavimānaṃ pātubhavati atha 2- aññataro satto āyukkhayā vā puññakkhayā vā ābhassarakāyā cavitvā suññaṃ brahmavimānaṃ upapajjati so tattha hoti manomayo pītibhakkho sayaṃpabho antalikkhacaro subhaṭṭhāyī ciraṃ dīghamaddhānaṃ tiṭṭhati tassa tattha ekakassa dīgharattaṃ nivusitattā anabhirati paritassanā uppajjati aho vata aññepi sattā itthattaṃ āgaccheyyunti . athakho aññepi sattā āyukkhayā vā puññakkhayā @Footnote: 1 Ma. Yu. āmoti . 2 Ma. Yu. atha yo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page31.

Vā ābhassarakāyā cavitvā suññaṃ brahmavimānaṃ upapajjanti tassa sattassa sahabyataṃ tepi tattha honti manomayā pītibhakkhā sayaṃpabhā antalikkhacarā subhaṭṭhāyino ciraṃ dīghamaddhānaṃ tiṭṭhanti. {13.3} Tatrāvuso yo so satto paṭhamaṃ upapanno tassa evaṃ hoti ahamasmi brahmā mahābrahmā abhibhū anabhibhūto aññadatthudaso vasavatti issaro kattā nimmitā seṭṭho sajjitā vasī pitā bhūtabhabyānaṃ mayā ime sattā nimmitā . taṃ kissa hetu. Mamañhi pubbe etadahosi aho vata aññepi sattā itthattaṃ āgaccheyyunti iti mamañca manopaṇidhi ime ca sattā itthattaṃ āgatāti . yepi te sattā pacchā upapannā tesaṃpi evaṃ hoti ayaṃ kho bhavaṃ brahmā mahābrahmā abhibhū anabhibhūto aññadatthudaso vasavatti issaro kattā nimmitā seṭṭho sajjitā vasī pitā bhūtabhabyānaṃ iminā mayaṃ bhotā brahmunā nimmitā . taṃ kissa hetu . imañhi mayaṃ addasāma [1]- paṭhamaṃ upapannaṃ mayaṃ panamhā pacchā upapannāti. {13.4} Tatrāvuso yo so satto paṭhamaṃ upapanno so dīghāyukataro ca hoti vaṇṇavantataro ca mahesakkhataro ca. Ye pana te sattā pacchā upapannā te appāyukatarā ca honti dubbaṇṇatarā ca appesakkhatarā ca . ṭhānaṃ kho panetaṃ āvuso vijjati yaṃ aññataro satto tamhā kāyā cavitvā itthattaṃ āgacchati itthattaṃ āgato samāno agārasmā anagāriyaṃ pabbajati agārasmā anagāriyaṃ pabbajito samāno ātappamanvāya @Footnote:Ma. Yu. idha.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page32.

Padhānamanvāya anuyogamanvāya appamādamanvāya sammāmanasikāramanvāya tathārūpaṃ cetosamādhiṃ phusati yathāsamāhite citte taṃ pubbenivāsaṃ anussarati tato paraṃ nānussarati. {13.5} So evamāha yo kho so bhavaṃ brahmā mahābrahmā abhibhū anabhibhūto aññadatthudaso vasavatti issaro kattā nimmitā seṭṭho sajjitā vasī pitā bhūtabhabyānaṃ . yena mayaṃ bhotā brahmunā nimmitā so nicco dhuvo sassato dīghāyuko 1- avipariṇāmadhammo sassatisamaṃ tatheva ṭhassati . ye pana mayaṃ ahumhā tena bhotā brahmunā nimmitā te mayaṃ aniccā adhuvā asassatā 2- appāyukā cavanadhammā itthattaṃ āgatāti . evaṃvihitakaṃ bho 3- tumhe āyasmanto issarakuttaṃ brahmakuttaṃ ācariyakaṃ aggaññaṃ paññapethāti . te evamāhaṃsu evaṃ kho no āvuso gotama sutaṃ yathevāyasmā gotamo āhāti. Aggaññañcāhaṃ bhaggava pajānāmi . saṅkhittaṃ . yadabhijānaṃ tathāgato no anayaṃ āpajjati. [14] Santi bhaggava eke samaṇabrāhmaṇā khiḍḍāpadosikaṃ ācariyakaṃ aggaññaṃ paññapenti tyāhaṃ upasaṅkamitvā evaṃ vadāmi saccaṃ kira tumhe āyasmanto khiḍḍāpadosikaṃ ācariyakaṃ aggaññaṃ paññapethāti . te ca me evaṃ puṭṭhā āmāti paṭijānanti tyāhaṃ evaṃ vadāmi kathaṃvihitakaṃ pana tumhe āyasmanto khiḍḍāpadosikaṃ ācariyakaṃ aggaññaṃ paññapethāti . te mayā puṭṭhā na saṃpāyanti asaṃpāyantā mamaṃyeva paṭipucchanti tesāhaṃ puṭṭho @Footnote: 1-2 Ma. Yu. ayaṃ na dissati . 3 Ma. Yu. no.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page33.

Byākaromi santāvuso khiḍḍāpadosikā nāma devā te ativelaṃ hassakhiḍḍāratidhammasamāpannā viharanti tesaṃ ativelaṃ hassakhiḍḍāratidhammasamāpannānaṃ viharataṃ sati sammussati satiyā sammosāya te devā tamhā kāyā cavanti. {14.1} Ṭhānaṃ kho panetaṃ āvuso vijjati yaṃ aññataro satto tamhā kāyā cavitvā itthattaṃ āgacchati itthattaṃ āgato samāno agārasmā anagāriyaṃ pabbajati agārasmā anagāriyaṃ pabbajito samāno ātappamanvāya padhānamanvāya anuyogamanvāya appamādamanvāya sammāmanasikāramanvāya tathārūpaṃ cetosamādhiṃ phusati yathāsamāhite citte taṃ pubbenivāsaṃ anussarati tato paraṃ nānussarati. {14.2} So evamāha ye kho te bhonto devā na khiḍḍāpadosikā te na ativelaṃ hassakhiḍḍāratidhammasamāpannā viharanti tesaṃ nātivelaṃ hassakhiḍḍāratidhammasamāpannānaṃ viharataṃ sati na sammussati satiyā asammosāya 1- te devā tamhā kāyā na cavanti niccā dhuvā sassatā dīghāyukā avipariṇāmadhammā sassatisamaṃ tatheva ṭhassanti . Ye pana mayaṃ ahumhā khiḍḍāpadosikā te mayaṃ ativelaṃ hassakhiḍḍāratidhammasamāpannā viharimhā tesanno ativelaṃ hassakhiḍḍāratidhammasamāpannānaṃ viharataṃ sati sammussati satiyā sammosāya te 2- mayaṃ tamhā kāyā cutā aniccā adhuvā asassatā appāyukā cavanadhammā itthattaṃ āgatāti . evaṃvihitakaṃ pana 3- tumhe āyasmanto khiḍḍāpadosikaṃ ācariyakaṃ aggaññaṃ paññapethāti . @Footnote: 1 Ma. Yu. asammosā . 2 Sī. Yu. eva . 3 Ma. no. Yu. bho.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page34.

Te evamāhaṃsu evaṃ kho no āvuso gotama sutaṃ yathevāyasmā gotamo āhāti . aggaññañcāhaṃ bhaggava pajānāmi .pe. Yadabhijānaṃ tathāgato no anayaṃ āpajjati. [15] Santi bhaggava eke samaṇabrāhmaṇā manopadosikaṃ ācariyakaṃ aggaññaṃ paññapenti tyāhaṃ upasaṅkamitvā evaṃ vadāmi saccaṃ kira tumhe āyasmanto manopadosikaṃ ācariyakaṃ aggaññaṃ paññapethāti . te ca me evaṃ puṭṭhā āmāti paṭijānanti tyāhaṃ evaṃ vadāmi kathaṃvihitakaṃ pana tumhe āyasmanto manopadosikaṃ ācariyakaṃ aggaññaṃ paññapethāti . te mayā puṭṭhā na saṃpāyanti asaṃpāyantā mamaṃyeva paṭipucchanti tesāhaṃ puṭṭho byākaromi santāvuso manopadosikā nāma devā te ativelaṃ aññamaññaṃ upanijjhāyanti te ativelaṃ aññamaññaṃ upanijjhāyantā aññamaññamhi cittāni padosenti te aññamaññaṃ paduṭṭhacittā kilantakāyā kilantacittā te devā tamhā kāyā cavanti. {15.1} Ṭhānaṃ kho panetaṃ āvuso vijjati yaṃ aññataro satto tamhā kāyā cavitvā itthattaṃ āgacchati itthattaṃ āgato samāno agārasmā anagāriyaṃ pabbajati agārasmā anagāriyaṃ pabbajito samāno ātappamanvāya .pe. tathārūpaṃ cetosamādhiṃ phusati yathāsamāhite citte taṃ pubbenivāsaṃ anussarati tato paraṃ nānussarati. {15.2} So evamāha ye kho te bhonto devā na manopadosikā te

--------------------------------------------------------------------------------------------- page35.

Ativelaṃ aññamaññaṃ na upanijjhāyanti te ativelaṃ aññamaññaṃ na upanijjhāyantā aññamaññamhi cittāni na padosenti te aññamaññaṃ apaduṭṭhacittā akilantakāyā akilantacittā te devā 1- tamhā kāyā na cavanti niccā dhuvā sassatā dīghāyukā avipariṇāmadhammā sassatisamaṃ tatheva ṭhassanti . ye pana mayaṃ ahumhā manopadosikā te mayaṃ ativelaṃ aññamaññaṃ upanijjhāyimhā te mayaṃ ativelaṃ aññamaññaṃ upanijjhāyantā aññamaññamhi cittāni padosiyimhā 2- te mayaṃ aññamaññaṃ paduṭṭhacittā kilantakāyā kilantacittā evaṃ mayaṃ 3- tamhā kāyā cutā aniccā adhuvā asassatā appāyukā cavanadhammā itthattaṃ āgatāti . evaṃvihitakaṃ pana tumhe āyasmanto manopadosikaṃ ācariyakaṃ aggaññaṃ paññapethāti . te evamāhaṃsu evaṃ kho no āvuso gotama sutaṃ yathevāyasmā gotamo āhāti . aggaññañcāhaṃ bhaggava pajānāmi .pe. Yadabhijānaṃ tathāgato no anayaṃ āpajjati. [16] Santi bhaggava eke samaṇabrāhmaṇā adhiccasamuppannaṃ ācariyakaṃ aggaññaṃ paññapenti tyāhaṃ upasaṅkamitvā evaṃ vadāmi saccaṃ kira tumhe āyasmanto adhiccasamuppannaṃ ācariyakaṃ aggaññaṃ paññapethāti . te ca me evaṃ puṭṭhā āmāti paṭijānanti tyāhaṃ evaṃ vadāmi kathaṃvihitakaṃ pana tumhe āyasmanto adhiccasamuppannaṃ ācariyakaṃ aggaññaṃ paññapethāti . te ca mayā puṭṭhā @Footnote: 1 Ma. te devāti pāṭhadvayaṃ na dissati . 2 Ma. padūsimhā. @3 Ma. evaṃ mayanti pāṭhadvayaṃ na dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page36.

Na saṃpāyanti asaṃpāyantā mamaṃyeva paṭipucchanti tesāhaṃ puṭṭho byākaromi santāvuso asaññisattā nāma devā saññuppādā ca pana te devā tamhā kāyā cavanti. {16.1} Ṭhānaṃ kho panetaṃ āvuso vijjati yaṃ aññataro satto tamhā kāyā cavitvā itthattaṃ āgacchati itthattaṃ āgato samāno agārasmā anagāriyaṃ pabbajati agārasmā anagāriyaṃ pabbajito samāno ātappamanvāya padhānamanvāya .pe. tathārūpaṃ cetosamādhiṃ phusati yathāsamāhite citte taṃ saññuppādaṃ anussarati tato paraṃ nānussarati. {16.2} So evamāha adhiccasamuppanno attā ca loko ca taṃ kissa hetu ahaṃ hi pubbe nāhosiṃ somhi etarahi ahutvā santatāya parinatoti . evaṃvihitakaṃ no tumhe āyasmanto adhiccasamuppannaṃ ācariyakaṃ aggaññaṃ paññapethāti . te evamāhaṃsu evaṃ kho 1- āvuso gotama sutaṃ yathevāyasmā gotamo āhāti . aggaññañcāhaṃ bhaggava pajānāmi tañca pajānāmi tato ca uttaritaraṃ pajānāmi tañca pajānanaṃ na parāmasāmi . aparāmasato ca me paccattaññeva nibbuti viditā yadabhijānaṃ tathāgato no anayaṃ āpajjati. [17] Evaṃvādiṃ kho maṃ bhaggava evamakkhāyiṃ eke samaṇabrāhmaṇā asatā tucchā musā abhūtena abbhācikkhanti viparito samaṇo gotamo bhikkhavo ca samaṇo gotamo evamāha yasmiṃ samaye subhaṃ vimokkhaṃ upasampajja viharati sabbaṃ tasmiṃ samaye asubhanteva sampajānātīti 2-. @Footnote: 1 Ma. khosaddo natthi . 2 Ma. asubhantveva pajānātīti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page37.

Na kho panāhaṃ bhaggava evaṃ vadāmi yasmiṃ samaye subhaṃ vimokkhaṃ upasampajja viharati sabbaṃ tasmiṃ samaye asubhanteva sampajānātīti . Evaṃ ca kho bhaggava vadāmi yasmiṃ samaye subhaṃ vimokkhaṃ upasampajja viharati subhanteva tasmiṃ samaye sampajānātīti. Te ca [1]- viparitā ye bhagavantaṃ viparitattā 2- dahanti bhikkhavo ca evaṃpasanno ahaṃ bhante bhagavati pahoti ca me bhagavā tathā dhammaṃ desituṃ yathā ahaṃ subhaṃ vimokkhaṃ upasampajja vihareyyanti. {17.1} Dukkaraṃ kho etaṃ 3- bhaggava tayā aññadiṭṭhikena aññakhantikena aññarucikena aññatra āyogena aññatra ācariyakena subhaṃ vimokkhaṃ upasampajja viharituṃ iṅgha tvaṃ bhaggava yo ca te ayaṃ mayi pasādo tameva tvaṃ sādhukaṃ anurakkhāti . sacetaṃ bhante mayā dukkaraṃ aññadiṭṭhikena aññakhantikena aññarucikena aññatra āyogena aññatra ācariyakena subhaṃ vimokkhaṃ upasampajja viharituṃ yo ca me ayaṃ bhante bhagavati pasādo tamevāhaṃ sādhukamanurakkhissāmīti . idamavoca bhagavā . attamano bhaggavagotto paribbājako bhagavato bhāsitaṃ abhinandīti. Pāṭikasuttaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ. ---------- @Footnote: 1 Ma. Yu. bhante . 2 Ma. Yu. viparitato . 3 Po. evaṃ taṃ. Yu. evaṃ.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 11 page 1-37. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=11&A=1&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=11&A=1&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=11&item=1&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=11&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=6&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=6&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 11 https://84000.org/tipitaka/read/?index_11 https://84000.org/tipitaka/english/?index_11

ไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]