ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 11 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 3 : Sutta. Tī. Pā.

           Sampasādanīyasuttaṃ
   [73]  Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā nāḷandāyaṃ viharati
pāvārikambavane  .  athakho  āyasmā  sārīputto  yena  bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  sārīputto  bhagavantaṃ etadavoca
evaṃ  pasanno  ahaṃ  bhante  bhagavati  na cāhu na ca bhavissati na
cetarahi  vijjati  añño  samaṇo  vā  brāhmaṇo  vā  bhagavatā
bhiyyobhiññataro  yadidaṃ  sambodhiyanti  . oḷārā 1- kho te ayaṃ
sārīputta  āsabhivācā  bhāsitā  ekaṃso  gahito  sīhanādo nadito
evaṃ  pasanno  ahaṃ  bhante  bhagavati  na cāhu na ca bhavissati na
cetarahi  vijjati  añño  samaṇo  vā  brāhmaṇo  vā  bhagavatā
bhiyyobhiññataro yadidaṃ sambodhiyanti.
   [74]  Kiṃ nu kho te sārīputta ye te ahesuṃ atītamaddhānaṃ
arahanto  sammāsambuddhā  sabbe  te  bhagavanto  cetasā  ceto
paricca  viditā  evaṃsīlā  te  bhagavanto  ahesuṃ itipi evaṃdhammā
te  bhagavanto  ahesuṃ  itipi  evaṃpaññā  te  bhagavanto  ahesuṃ
itipi  evaṃvihārī  te  bhagavanto  ahesuṃ  itipi  evaṃvimuttā te
bhagavanto ahesuṃ itipīti . no hetaṃ bhanteti 2- . Kiṃ pana te 3-
sārīputta   ye   te   bhavissanti  anāgatamaddhānaṃ  arahanto
@Footnote: 1 Ma. Yu. uḷārā . 2 sabbavāresu itisaddo na dissati . 3 Yu. ayaṃ na dissati.
Sammāsambuddhā  sabbe  te bhagavanto cetasā ceto paricca viditā
evaṃsīlā te bhagavanto bhavissanti itipi evaṃdhammā . evaṃpaññā .
Evaṃvihārī  .  evaṃvimuttā te bhagavanto bhavissanti itipīti . no
hetaṃ bhanteti.
   {74.1} Kiṃ pana te sārīputta ahaṃ etarahi arahaṃ sammāsambuddho
cetasā ceto paricca vidito evaṃsīlo bhagavā itipi evaṃdhammo. Evaṃpañño.
Evaṃvihārī. Evaṃvimutto bhagavā itipīti. No hetaṃ bhanteti. Ettha hi 1-
te  sārīputta  atītānāgatapaccuppannesu  arahantesu  sammāsambuddhesu
cetopariyañāṇaṃ  natthi  atha  kiñcarahi  te  ayaṃ sārīputta oḷārā
āsabhivācā  bhāsitā ekaṃso gahito sīhanādo nadito evaṃ pasanno
ahaṃ bhante bhagavati na cāhu na ca bhavissati na cetarahi vijjati añño
samaṇo vā brāhmaṇo vā bhagavatā bhiyyobhiññataro yadidaṃ sambodhiyanti.
   {74.2} Na kho panetaṃ [2]- bhante atītānāgatapaccuppannesu
arahantesu  sammāsambuddhesu  cetopariyañāṇaṃ  atthi apica me [3]-
dhammanvayo  vidito  seyyathāpi  bhante  rañño  paccantimaṃ  nagaraṃ
daḷhaddhālaṃ  4-  daḷhapākāratoraṇaṃ  ekadvāraṃ  tatrassa  dovāriko
paṇḍito  viyatto  medhāvī aññātānaṃ nivāretā ñātānaṃ pavesetā
so  tassa  nagarassa  sāmantā 5- anupariyāyapathaṃ anukkamamāno 6-
na  passeyya  pākārasandhiṃ  vā pākāravivaraṃ vā antamaso viḷāra-
nikkhamanamattaṃpi  tassa  evamassa  ye  keci oḷārikā pāṇā imaṃ
@Footnote: 1 Ma. ca hi. Yu. carahi . 2 Ma. Yu. me . 3 Yu. bhante . 4 Ma. daḷhuddhātaṃ
@Yu. daḷhuddātaṃ . 5 Ma. Yu. samantā . 6 Yu. anukkamanate.
Nagaraṃ  pavisanti  vā nikkhamanti vā sabbe te iminā va dvārena
pavisanti  vā  nikkhamanti vāti evameva kho me bhante dhammanvayo
vidito  ye te [1]- ahesuṃ atītamaddhānaṃ arahanto sammāsambuddhā
sabbe  te  bhagavanto  pañca  nīvaraṇe pahāya cetaso upakkilese
paññāya  dubbalīkaraṇe  catūsu  satipaṭṭhānesu  supatiṭṭhitacittā  satta
sambojjhaṅge  2-  yathābhūtaṃ  bhāvetvā  anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ
abhisambujjhiṃsu  yepi  te  bhante  bhavissanti anāgatamaddhānaṃ arahanto
sammāsambuddhā  sabbe  te  bhagavanto  pañca  nīvaraṇe  pahāya
cetaso  upakkilese  paññāya  dubbalīkaraṇe  catūsu  satipaṭṭhānesu
supatiṭṭhitacittā  satta  sambojjhaṅge  yathābhūtaṃ  bhāvetvā  anuttaraṃ
sammāsambodhiṃ  abhisambujjhissanti  bhagavāpi  bhante  etarahi  arahaṃ
sammāsambuddho  pañca  nīvaraṇe  pahāya cetaso upakkilese paññāya
dubbalīkaraṇe  catūsu  satipaṭṭhānesu  supatiṭṭhitacitto satta sambojjhaṅge
yathābhūtaṃ bhāvetvā anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddho.
   {74.3} Idhāhaṃ bhante yena bhagavā tenupasaṅkamiṃ dhammassavanāya.
Tassa [3]- bhante bhagavā dhammaṃ desesi 4- uttaruttaraṃ 5- paṇītapaṇītaṃ
kaṇhasukkaṃ sappaṭibhāgaṃ . yathā yathā [6]- bhante bhagavā dhammaṃ desesi
uttaruttaraṃ  5-  paṇītapaṇītaṃ  kaṇhasukkaṃ sappaṭibhāgaṃ tathā tathāhaṃ tasmiṃ
dhamme  abhiññā  idhekaccaṃ  dhammaṃ  dhammesu  niṭṭhamagamaṃ satthari pasīdiṃ
sammāsambuddho bhagavā svākkhāto bhagavatā dhammo supaṭipanno saṅghoti 7-.
@Footnote: 1 Ma. bhante . 2 Yu. bojjhaṅge . 3 Ma. Yu. me . 4 Ma. deseti.
@5 Yu. uttaruttariṃ . 6 Ma. Yu. me . 7 Ma. sāvakasaṅghoti.
   [75] Aparaṃ pana bhante etadānuttariyaṃ yathā bhagavā dhammaṃ deseti
kusalesu  dhammesu  tatrīme  kusalā  dhammā  seyyathīdaṃ  cattāro
satipaṭṭhānā   cattāro   sammappadhānā   cattāro  iddhipādā
pañcindriyāni  pañca  balāni  satta  bojjhaṅgā  ariyo  aṭṭhaṅgiko
maggo  .  idha  bhante bhikkhu āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭhe  va  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
upasampajja  viharati  .  etadānuttariyaṃ  bhante  kusalesu  dhammesu
taṃ  bhagavā  asesamabhijānāti  taṃ  bhagavato  asesamabhijānato uttari-
abhiññeyyaṃ  natthi  yadabhijānaṃ  añño  samaṇo  vā  brāhmaṇo
vā bhagavatā bhiyyobhiññataro assa yadidaṃ kusalesu dhammesu.
   [76] Aparaṃ pana bhante etadānuttariyaṃ yathā bhagavā dhammaṃ deseti
āyatanappaṇṇattīsu  1-  .  chayimāni  bhante  ajjhattikabāhirāni
āyatanāni  cakkhuñceva  rūpā  ca  sotañca  saddā  ca  ghānañca
gandhā ca jivhā ca rasā ca kāyo ca phoṭṭhabbā ca mano ca dhammā
ca  .  etadānuttariyaṃ  bhante  āyatanappaṇṇattīsu  taṃ  bhagavā
asesamabhijānāti  taṃ  bhagavato  asesamabhijānato  uttariabhiññeyyaṃ
natthi  yadabhijānaṃ  añño  samaṇo  vā  brāhmaṇo  vā  bhagavatā
bhiyyobhiññataro assa yadidaṃ āyatanappaṇṇattīsu.
   [77]  Aparaṃ  pana  bhante  etadānuttariyaṃ yathā bhagavā dhammaṃ
deseti  gabbhāvakkantīsu . catasso imā bhante gabbhāvakkantiyo .
@Footnote: 1 Yu. āyatanapaññattīsu.
Idha pana 1- bhante ekacco asampajāno 2- mātu kucchiṃ okkamati
asampajāno  mātu  kucchismiṃ  ṭhāti  asampajāno  mātu  kucchimhā
nikkhamati ayaṃ paṭhamā gabbhāvakkanti.
   {77.1} Puna caparaṃ bhante idhekacco sampajāno hi 3- kho mātu
kucchiṃ  okkamati  asampajāno  mātu  kucchismiṃ  ṭhāti  asampajāno
mātu kucchimhā nikkhamati ayaṃ dutiyā gabbhāvakkanti.
   {77.2} Puna caparaṃ bhante idhekacco sampajāno mātu kucchiṃ okkamati
sampajāno  mātu kucchismiṃ ṭhāti asampajāno mātu kucchimhā nikkhamati
ayaṃ tatiyā gabbhāvakkanti.
   {77.3}  Puna caparaṃ bhante idhekacco sampajāno mātu kucchiṃ
okkamati  sampajāno mātu kucchismiṃ ṭhāti sampajāno mātu kucchimhā
nikkhamati  ayaṃ  catutthā  gabbhāvakkanti  .  etadānuttariyaṃ  bhante
gabbhāvakkantīsu.
   [78]  Aparaṃ  pana  bhante  etadānuttariyaṃ yathā bhagavā dhammaṃ
deseti  ādesanavidhāsu  .  catasso imā bhante ādesanavidhā .
Idha  bhante  ekacco nimittena ādisati evaṃpi te mano itthampi
te  mano  itipi  te cittanti . so bahuṃ cepi ādisati tatheva
taṃ hoti no aññathāti 4-. Ayaṃ paṭhamā ādesanvidhā.
   {78.1} Puna caparaṃ bhante idhekacco na heva kho nimittena
ādisati apica kho manussānaṃ vā amanussānaṃ vā devatānaṃ vā saddaṃ
sutvā ādisati evaṃpi te mano itthampi te mano itipi te cittanti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. panasaddo na dissati . 2 Yu. asampajāno ceva . 3 Ma. hisaddo na
@dissati. Yu. pi . 4 Ma. Yu. itisaddo na dissati. evamupari.
So  bahuñcepi  ādisati  tatheva  taṃ  hoti  no  aññathāti .
Ayaṃ dutiyā ādesanavidhā.
   {78.2} Puna caparaṃ bhante idhekacco na heva kho nimittena
ādisati  nāpi  manussānaṃ  vā  amanussānaṃ  vā  devatānaṃ  vā
saddaṃ  sutvā  ādisati  apica  kho  vitakkayato  vicārayato
vitakkavipphārasaddaṃ  sutvā  ādisati  evaṃpi  te  mano  itthampi
te  mano  itipi  te  cittanti . so bahuñcepi ādisati tatheva
taṃ hoti no aññathāti. Ayaṃ tatiyā ādesanavidhā.
   {78.3} Puna caparaṃ bhante idhekacco na heva kho nimittena
ādisati  nāpi  manussānaṃ  vā amanussānaṃ vā devatānaṃ vā saddaṃ
sutvā  ādisati  napi vitakkayato vicārayato vitakkavipphārasaddaṃ sutvā
ādisati athakho 1- vitakkavicārasamādhiṃ 2- samāpannassa cetasā ceto
paricca  pajānāti  yathā  imassa bhoto manosaṅkhārā paṇihitā tathā
imassa cittassa anantarā imaṃ 3- nāma vitakkaṃ vitakkessatīti . So
bahuñcepi ādisati tatheva taṃ hoti no aññathāti . ayaṃ bhante 4-
catutthā ādesanavidhā. Etadānuttariyaṃ bhante ādesanavidhāsu.
   [79] Aparaṃ pana bhante etadānuttariyaṃ yathā bhagavā dhammaṃ deseti
dassanasamāpattīsu  .  catasso  imā  bhante  dassanasamāpattiyo .
Idha  bhante  ekacco  samaṇo  vā brāhmaṇo vā ātappamanvāya
padhānamanvāya  anuyogamanvāya  appamādamanvāya  sammāmanasikāramanvāya
tathārūpaṃ  cetosamādhiṃ phusati yathāsamāhite citte imameva kāyaṃ uddhaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. apica kho . 2 Yu. avitakkaṃ avicāraṃ samādhiṃ . 3 Yu. amuṃ.
@4 Ma. Yu. ayaṃ na dissati.
Pādatalā  adho  kesamatthakā  tacapariyantaṃ pūrannānappakārassa asucino
paccavekkhati  atthi  imasmiṃ kāye kesā lomā nakhā dantā taco
maṃsaṃ  nahārū  aṭṭhī  aṭṭhimiñjaṃ 1- vakkaṃ hadayaṃ yakanaṃ kilomakaṃ pihakaṃ
papphāsaṃ  antaṃ  antaguṇaṃ  udariyaṃ  karīsaṃ  pittaṃ  semhaṃ  pubbo
lohitaṃ  sedo medo assu vasā kheḷo siṅghānikā lasikā muttanti
ayaṃ paṭhamā dassanasamāpatti.
   {79.1} Puna caparaṃ bhante idhekacco samaṇo vā brāhmaṇo vā
ātappamanvāya .pe. tathārūpaṃ cetosamādhiṃ phusati yathāsamāhite citte
imameva  kāyaṃ  uddhaṃ  pādatalā  adho  kesamatthakā  tacapariyantaṃ
pūrannānappakārassa  asucino  paccavekkhati  atthi  imasmiṃ  kāye
kesā lomā .pe. lasikā muttaṃ 2- atikkamma ca purisassa chavimaṃsalohitaṃ
aṭṭhiṃ paccavekkhati ayaṃ dutiyā dassanasamāpatti.
   {79.2}  Puna caparaṃ bhante idhekacco samaṇo vā brāhmaṇo
vā  ātappamanvāya  .pe. tathārūpaṃ cetosamādhiṃ phusati yathāsamāhite
citte  imameva  kāyaṃ uddhaṃ pādatalā adho kesamatthakā tacapariyantaṃ
pūrannānappakārassa  asucino  paccavekkhati  atthi  imasmiṃ  kāye
kesā  lomā  .pe.  lasikā  muttaṃ  2-  atikkamma ca purisassa
chavimaṃsalohitaṃ  aṭṭhiṃ  paccavekkhati  purisassa  ca viññāṇasotaṃ pajānāti
ubhayato  abbocchinnaṃ  idhaloke  patiṭṭhitañca  paraloke  patiṭṭhitañca
ayaṃ tatiyā dassanasamāpatti.
   {79.3}  Puna caparaṃ bhante idhekacco samaṇo vā brāhmaṇo
vā  ātappamanvāya  .pe.  lasikā  muttaṃ  2-  atikkamma  ca
@Footnote: 1 Yu. aṭṭhimiñjā . 2 Ma. muttanti.
Purisassa  chavimaṃsalohitaṃ  aṭṭhiṃ  paccavekkhati  purisassa  ca viññāṇasotaṃ
pajānāti  ubhayato  abbocchinnaṃ  idhaloke  appatiṭṭhitañca  paraloke
appatiṭṭhitañca  ayaṃ  catutthā  dassanasamāpatti  .  etadānuttariyaṃ
bhante dassanasamāpattīsu.
   [80] Aparaṃ pana bhante etadānuttariyaṃ yathā bhagavā dhammaṃ deseti
puggalapaṇṇattīsu  .  sattime  bhante  puggalā  ubhatobhāgavimutto
paññāvimutto  kāyasakkhi  1-  diṭṭhippatto saddhāvimutto dhammānusārī
saddhānusārī. Etadānuttariyaṃ bhante puggalapaṇṇattīsu.
   [81] Aparaṃ pana bhante etadānuttariyaṃ yathā bhagavā dhammaṃ deseti
padhānesu  .  sattime  bhante  bojjhaṅgā  2-  satisambojjhaṅgo
dhammavicayasambojjhaṅgo     viriyasambojjhaṅgo    pītisambojjhaṅgo
passaddhisambojjhaṅgo  samādhisambojjhaṅgo  upekkhāsambojjhaṅgo  .
Etadānuttariyaṃ bhante padhānesu.
   [82]  Aparaṃ  pana  bhante  etadānuttariyaṃ yathā bhagavā dhammaṃ
deseti  paṭipadāsu  .  catasso imā bhante paṭipadā dukkhāpaṭipadā
dandhābhiññā  dukkhāpaṭipadā  khippābhiññā  sukhāpaṭipadā  dandhābhiññā
sukhāpaṭipadā  khippābhiññāti  3-  tatra  bhante  yāyaṃ  paṭipadā
dukkhā  dandhābhiññā  ayaṃ  pana  bhante  paṭipadā  ubhayeneva hīnā
akkhāyati  dukkhattā ca dandhattā ca . tatra bhante yāyaṃ paṭipadā
dukkhā  khippābhiññā  ayaṃ  pana  bhante  paṭipadā  dukkhattā  hīnā
@Footnote: 1 Ma. kāyasakkhī . 2 Ma. sambojjhaṅgā . 3 Yu. itisaddo na dissati.
Akkhāyati  .  tatra  bhante  yāyaṃ paṭipadā sukhā dandhābhiññā ayaṃ
pana  bhante  paṭipadā  dandhattā  hīnā  akkhāyati . tatra bhante
yāyaṃ  paṭipadā  sukhā  khippābhiññā  ayaṃ  pana  bhante  paṭipadā
ubhayeneva  paṇītā  akkhāyati  sukhattā  ca  khippattā  ca .
Etadānuttariyaṃ bhante paṭipadāsu.
   [83]  Aparaṃ  pana  bhante  etadānuttariyaṃ yathā bhagavā dhammaṃ
deseti  bhassasamācāre  .  idha  bhante  ekacco  na  ceva
musāvādupasañhitaṃ vācaṃ bhāsati na ca vebhūtiyaṃ pesuṇiyaṃ na ca sārambhajaṃ
jayāpekkho  mantāmantā  ca  vācaṃ  bhāsati  nidhānavatiṃ kālena .
Etadānuttariyaṃ bhante bhassasamācāre.
   [84]  Aparaṃ  pana  bhante  etadānuttariyaṃ yathā bhagavā dhammaṃ
deseti  purisasīlasamācāre  .  idha  bhante ekacco sacco cassa
saddho ca na ca kuhako na ca lapako na ca nemittiko na ca nipphesiko 1-
na ca lābhena lābhaṃ nijigiṃsanako 2- indriyesu guttadvāro bhojanesu 3-
mattaññū  samakārī  jāgariyānuyogamanuyutto  atandito  āraddhaviriyo
jhāyī  satimā  kalyāṇapaṭibhāṇo  gatimā  dhitimā  matimā 4- na ca
kāmesu giddho sato ca nipako care 5- . etadānuttariyaṃ bhante
purisasīlasamācāre.
   [85]  Aparaṃ  pana  bhante  etadānuttariyaṃ yathā bhagavā dhammaṃ
deseti  anusāsanavidhāsu  catasso  imā  bhante  anusāsanavidhā .
@Footnote: 1 Ma. Yu. nippesiko. 2 Ma. nijigīsanako. Yu. nijigiṃsitā. 3 Ma. Yu. bhojane.
@4 Yu. mutimā . 5 Ma. Yu. ca.
Jānāti  bhante  bhagavā  paraṃ  puggalaṃ  paccattaṃ  yonisomanasikārā
ayaṃ  puggalo  yathānusiṭṭhaṃ  tathāpaṭipajjamāno  tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ
parikkhayā sotāpanno bhavissati avinipātadhammo niyato sambodhiparāyanoti.
Jānāti  bhante  bhagavā  paraṃ  puggalaṃ  paccattaṃ  yonisomanasikārā
ayaṃ  puggalo  yathānusiṭṭhaṃ  tathāpaṭipajjamāno  tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ
parikkhayā   rāgadosamohānaṃ   tanuttā   sakadāgāmī   bhavissati
sakideva  imaṃ  lokaṃ  āgantvā  dukkhassantaṃ  karissatīti . jānāti
bhante  bhagavā  paraṃ  puggalaṃ  paccattaṃ  yonisomanasikārā  ayaṃ
puggalo  yathānusiṭṭhaṃ  tathāpaṭipajjamāno  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ  parikkhayā  opapātiko  bhavissati  tattha  parinibbāyī
anāvattidhammo  tasmā  lokāti  .  jānāti  bhante  bhagavā paraṃ
puggalaṃ  paccattaṃ  yonisomanasikārā  ayaṃ  puggalo  yathānusiṭṭhaṃ
tathāpaṭipajjamāno   āsavānaṃ   parikkhayā   anāsavañcetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭhe  va  dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja
viharissatīti. Etadānuttariyaṃ bhante anusāsanavidhāsu 1-.
   [86]  Aparaṃ  pana  bhante  etadānuttariyaṃ yathā bhagavā dhammaṃ
deseti  parapuggalavimuttiñāṇe  .  jānāti  bhante  bhagavā  paraṃ
puggalaṃ  paccattaṃ  yonisomanasikārā  ayaṃ  puggalo tiṇṇaṃ saññojanānaṃ
parikkhayā   sotāpanno   bhavissati   avinipātadhammo   niyato
sambodhiparāyanoti  .  jānāti  bhante  bhagavā paraṃ puggalaṃ paccattaṃ
@Footnote: 1 Yu. anusāsanividhāsu.
Yonisomanasikārā  ayaṃ  puggalo  tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā
rāgadosamohānaṃ  tanuttā  sakadāgāmī  sakideva imaṃ lokaṃ āgantvā
dukkhassantaṃ  karissatīti  .  jānāti  bhante  bhagavā  paraṃ  puggalaṃ
paccattaṃ  yonisomanasikārā  ayaṃ  puggalo  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ  parikkhayā  opapātiko  [1]-  tattha  parinibbāyī
anāvattidhammo  tasmā  lokāti  .  jānāti  bhante  bhagavā paraṃ
puggalaṃ  paccattaṃ  yonisomanasikārā  ayaṃ  puggalo  āsavānaṃ  khayā
anāsavañcetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭhe  va  dhamme  sayaṃ abhiññā
sacchikatvā  upasampajja  viharissatīti  .  etadānuttariyaṃ  bhante
parapuggalavimuttiñāṇe.
   [87]  Aparaṃ  pana  bhante  etadānuttariyaṃ yathā bhagavā dhammaṃ
deseti  sassatavādesu  .  tayome  bhante  sassatavādā  . idha
bhante  ekacco  samaṇo  vā  brāhmaṇo  vā  ātappamanvāya
.pe.  tathārūpañcetosamādhiṃ  phusati  yathāsamāhite  citte anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ  anussarati  seyyathīdaṃ  ekampi  jātiṃ  dvepi  jātiyo
tissopi  jātiyo  catassopi  jātiyo pañcapi jātiyo dasapi jātiyo
vīsaṃpi  jātiyo  tiṃsaṃpi  jātiyo  cattāḷīsaṃpi  jātiyo  paññāsaṃpi
jātiyo  sataṃpi  jātiṃ  sahassaṃpi  jātiṃ  satasahassaṃpi jātiṃ anekānipi
jātisatāni  anekānipi  jātisahassāni  anekānipi  jātisatasahassāni
amutrāsiṃ   evaṃnāmo   evaṃgotto  evaṃvaṇṇo  evamāhāro
@Footnote: 1 Ma. bhavissati.
Evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato  cuto  amutra
udapādiṃ 1- tatrāpāsiṃ evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo evamāhāro
evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī evamāyupariyanto so tato cuto idhupapannoti .
Iti  sākāraṃ  sauddesaṃ  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati  so
evamāha  atītaṃ  cāhaṃ  2-  addhānaṃ  jānāmi saṃvaṭṭi vā loko
vivaṭṭi vāti . anāgataṃ cāhaṃ 2- addhānaṃ jānāmi saṃvaṭṭissati vā
loko  vivaṭṭissati  vāti  . sassato attā ca loko ca vañjho
ca 3- kuṭaṭṭho esikaṭṭhāyī ṭhito te ca sattā sandhāvanti saṃsaranti
cavanti  upapajjanti  atthitveva  sassatisamanti  .  ayaṃ  paṭhamo
sassatavādo.
   {87.1} Puna caparaṃ bhante idhekacco samaṇo vā brāhmaṇo vā
ātappamanvāya  .pe.  tathārūpaṃ  cetosamādhiṃ  phusati  yathāsamāhite
citte  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati  seyyathīdaṃ  ekaṃpi
saṃvaṭṭavivaṭṭaṃ   dvepi   saṃvaṭṭavivaṭṭāni   tīṇipi   saṃvaṭṭavivaṭṭāni
cattāripi   saṃvaṭṭavivaṭṭāni   pañcapi   saṃvaṭṭavivaṭṭāni   dasapi
saṃvaṭṭavivaṭṭāni  [4]-  amutrāsiṃ  evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo
evamāhāro  evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato
cuto  amutra  udapādiṃ  tatrāpāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto .pe.
Evamāyupariyanto  so  tato  cuto  idhupapannoti  . iti sākāraṃ
sauddesaṃ  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati  so  evamāha
atītaṃ kho cāhaṃ 5- addhānaṃ jānāmi saṃvaṭṭi 6- vā loko vivaṭṭi
@Footnote: 1 Yu. upapādiṃ . 2 Ma. Yu. pāhaṃ . 3 Ma. Yu. casaddo na dissati.
@4 vīsampi saṃvaṭaṭvivaṭṭāni . 5 Ma. pāhaṃ. Yu. ahaṃ . 6 Yu. saṃvaṭṭipi ...
@vivaṭṭipi ....
Vāti  .  anāgatañca  khvāhaṃ  addhānaṃ  jānāmi  saṃvaṭṭissati  vā
loko  vivaṭṭissati  vāti  . sassato attā ca loko ca vañjho
kuṭaṭṭho  esikaṭṭhāyī  ṭhito  te  ca  sattā  sandhāvanti saṃsaranti
cavanti  upapajjanti  atthitveva  sassatisamanti  .  ayaṃ  dutiyo
sassatavādo.
   {87.2} Puna caparaṃ bhante idhekacco samaṇo vā brāhmaṇo vā
ātappamanvāya  .pe.  tathārūpaṃ  cetosamādhiṃ  phusati  yathāsamāhite
citte   anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati  seyyathīdaṃ  dasapi
saṃvaṭṭavivaṭṭāni   vīsaṃpi   saṃvaṭṭavivaṭṭāni   tiṃsaṃpi  saṃvaṭṭavivaṭṭāni
cattāḷīsaṃpi   saṃvaṭṭavivaṭṭāni  amutrāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto
evaṃvaṇṇo   evamāhāro  evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto
so  tato  cuto  amutra  udapādiṃ  tatrāpāsiṃ  evaṃnāmo .pe.
Iti  sākāraṃ  sauddesaṃ  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati  so
evamāha  atītaṃ  cāhaṃ  addhānaṃ  jānāmi  saṃvaṭṭipi  loko
vivaṭṭipīti  .  anāgataṃ  cāhaṃ  addhānaṃ  jānāmi  saṃvaṭṭissatipi
loko  vivaṭṭissatipīti  1- . sassato attā ca loko ca vañjho
kuṭaṭṭho  esikaṭṭhāyī  ṭhito  te  ca  sattā  sandhāvanti saṃsaranti
cavanti upapajjanti atthitveva sassatisamanti . ayaṃ bhante 2- tatiyo
sassatavādo. Etadānuttariyaṃ bhante sassatavādesu.
   [88] Aparaṃ pana bhante etadānuttariyaṃ yathā bhagavā dhammaṃ deseti
pubbenivāsānussatiñāṇe   .  idha  bhante  ekacco  samaṇo
@Footnote: 1 vivaṭṭissatipi lokoti . 2 Yu. ayaṃ na dissati.
Vā  brāhmaṇo  vā  ātappamanvāya  .pe.  tathārūpaṃ cetosamādhiṃ
phusati  yathāsamāhite  citte  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati
seyyathīdaṃ  ekaṃpi  jātiṃ  dvepi jātiyo tissopi jātiyo catassopi
jātiyo  pañcapi  jātiyo  dasapi  jātiyo  vīsaṃpi  jātiyo  tiṃsaṃpi
jātiyo  cattāḷīsaṃpi  jātiyo  paññāsaṃpi  jātiyo  sataṃpi  jātiṃ
sahassaṃpi  jātiṃ  satasahassaṃpi  jātiṃ  anekepi  saṃvaṭṭakappe anekepi
vivaṭṭakappe  anekepi  saṃvaṭṭavivaṭṭakappe  .pe.  iti  sākāraṃ
sauddesaṃ  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati  .  santi  bhante
sattā 1- yesaṃ ca 2- na sakkā gaṇanāya vā saṅkhānena vā ayaṃ 3-
saṅkhātuṃ apica yasmiṃ 4- attabhāve abhinivutthapubbo 5- hoti yadi vā
rūpīsu  yadi  vā  arūpīsu  yadi  vā  saññīsu  yadi  vā  asaññīsu
yadi  vā  nevasaññināsaññīsu  iti sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ 6-
pubbenivāsaṃ    anussarati    .   etadānuttariyaṃ   bhante
pubbenivāsānussatiñāṇe.
   [89] Aparaṃ pana bhante etadānuttariyaṃ yathā bhagavā dhammaṃ deseti
sattānaṃ cutūpapātañāṇe . idha bhante ekacco samaṇo vā brāhmaṇo
vā  ātappamanvāya  .pe. tathārūpaṃ cetosamādhiṃ phusati yathāsamāhite
citte  dibbena  cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  satte
passati   cavamāne   upapajjamāne   hīne   paṇīte  suvaṇṇe
dubbaṇṇe   sugate  duggate  yathākammūpage  satte  pajānāti
@Footnote: 1 Ma. Yu. devā. 2 Ma. Yu. casaddo na dissati. 3 Ma. āyu. Yu. āyuṃ.
@4 Ma. Yu. āmeṇḍitaṃ. 5 Yu. abhinivutthapubbaṃ. 6 Yu. ayaṃ pāṭho na dissati.
Ime  vata  bhonto sattā kāyaduccaritena samannāgatā vacīduccaritena
samannāgatā   manoduccaritena  samannāgatā  ariyānaṃ  upavādakā
micchādiṭṭhikā  micchādiṭṭhikammasamādānā  te  kāyassa  bhedā  paraṃ
maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannā ime vā pana bhonto
sattā   kāyasucaritena   samannāgatā  vacīsucaritena  samannāgatā
manosucaritena  samannāgatā  ariyānaṃ  anupavādakā  sammādiṭṭhikā
sammādiṭṭhikammasamādānā   te  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā
sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapannāti  . iti dibbena cakkhunā visuddhena
atikkantamānusakena   satte   passati   cavamāne  upapajjamāne
hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage
satte pajānāti. Etadānuttariyaṃ bhante sattānaṃ cutūpapātañāṇe.
   [90]  Aparaṃ  pana  bhante  etadānuttariyaṃ yathā bhagavā dhammaṃ
deseti iddhividhāsu . dvemā bhante iddhividhāyo 1-. Atthi bhante
iddhi sāsavā 2- saupadhikā no ariyāti vuccati . Atthi bhante iddhi
anāsavā  3- anupadhikā ariyāti vuccati . katamā ca bhante iddhi
sāsavā 2- saupadhikā no ariyāti vuccati. Idha bhante ekacco samaṇo
vā  brāhmaṇo  vā  ātappamanvāya  padhānamanvāya  anuyogamanvāya
appamādamanvāya   sammāmanasikāramanvāya   tathārūpaṃ   cetosamādhiṃ
phusati  yathāsamāhite  citte  anekavihitaṃ  iddhividhaṃ  paccanubhoti
ekopi  hutvā bahudhā hoti bahudhāpi hutvā eko hoti āvibhāvaṃ
@Footnote: 1 Yu. iddhiyo . 2 Yu. iddhi yā sāsavā . 3 Yu. iddhi yā anāsavā.
Tirobhāvaṃ  tirokuḍḍaṃ  tiropākāraṃ  tiropabbataṃ  asajjamāno  gacchati
seyyathāpi  ākāse  paṭhaviyāpi  ummujjanimmujjaṃ  karoti  seyyathāpi
udake udakepi abhijjamāne 1- gacchati seyyathāpi paṭhaviyaṃ ākāsepi
pallaṅkena caṅkamati 2- seyyathāpi pakkhī sakuṇo . Imepi candimasuriye
evaṃmahiddhike  evaṃmahānubhāve pāṇinā parāmasati 3- parimajjati yāva
brahmalokāpi kāyena vasaṃ vatteti . Ayaṃ bhante iddhi sāsavā saupadhikā
no ariyāti vuccati.
   {90.1}  Katamā ca bhante iddhi anāsavā anupadhikā ariyāti
vuccati  .  idha bhante bhikkhu sace ākaṅkhati paṭikūle appaṭikūlasaññī
vihareyyanti  appaṭikūlasaññī  tattha  viharati sace ākaṅkhati appaṭikūle
paṭikūlasaññī  vihareyyanti  paṭikūlasaññī  tattha  viharati  sace ākaṅkhati
paṭikūle  ca  appaṭikūle  ca appaṭikūlasaññī vihareyyanti appaṭikūlasaññī
tattha  viharati  sace ākaṅkhati paṭikūle ca appaṭikūle ca paṭikūlasaññī
vihareyyanti  paṭikūlasaññī  tattha  viharati  sace  ākaṅkhati  paṭikūlañca
appaṭikūlañca  tadubhayaṃ  abhinivajjetvā  upekkhako  vihareyyaṃ  sato
sampajānoti upekkhako tattha viharati sato sampajāno . ayaṃ pana 4-
bhante  iddhi  anāsavā anupadhikā ariyāti vuccati . etadānuttariyaṃ
bhante  iddhividhāsu  .  taṃ  bhagavā  asesamabhijānāti  taṃ  bhagavato
asesamabhijānato  uttariabhiññeyyaṃ  5-  natthi  yadabhijānaṃ  añño
samaṇo  vā  brāhmaṇo  vā  bhagavatā  bhiyyobhiññataro  natthi 6-
yadidaṃ iddhividhāsu.
@Footnote: 1 Yu. abhijjamāno . 2 Ma. Yu. kamati . 3 Yu. parimasati . 4 Ma. Yu.
@panasaddo na dissati . 5 Yu. uttariṃ . 6 Ma. Yu. assa.
   [91]  Yantaṃ bhante saddhena kulaputtena pattabbaṃ āraddhaviriyena
thāmavatā  purisatthāmena  purisaviriyena  purisaparakkamena  purisadhorayhena
anuppattaṃ  taṃ  bhagavatā  .  na  ca  bhante  bhagavā  kāmesu
kāmasukhallikānuyogamanuyutto   hīnaṃ   gammaṃ   pothujjanikaṃ   anariyaṃ
anatthasañhitaṃ  na  ca  attakilamathānuyogamanuyutto  dukkhaṃ  anariyaṃ
anatthasañhitaṃ  catunnañca  1-  bhagavā  jhānānaṃ  ābhicetasikānaṃ
diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ nikāmalābhī akicchalābhī akasiralābhī.
   {91.1}  Sace maṃ bhante evaṃ puccheyya kinnu kho āvuso
sārīputta  ahesuṃ  atītamaddhānaṃ  aññe  samaṇā  vā  brāhmaṇā
vā  bhagavatā  bhiyyobhiññataro  2-  sambodhiyanti  .  evaṃ puṭṭho
ahaṃ  bhante  noti  vadeyyaṃ  .  kiṃ panāvuso sārīputta bhavissanti
anāgatamaddhānaṃ  aññe  samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  bhagavatā
bhiyyobhiññataro  2-  sambodhiyanti . evaṃ puṭṭho ahaṃ bhante noti
vadeyyaṃ  .  kiṃ  panāvuso sārīputta atthetarahi aññe samaṇā vā
brāhmaṇā  vā  3-  bhagavatā bhiyyobhiññataro sambodhiyanti . evaṃ
puṭṭho ahaṃ bhante noti vadeyyaṃ.
   {91.2} Sace pana maṃ bhante evaṃ puccheyya kiṃ nu kho āvuso sārīputta
ahesuṃ atītamaddhānaṃ aññe samaṇā vā brāhmaṇā vā bhagavatā samasamā
sambodhiyanti . evaṃ puṭṭho ahaṃ bhante evanti vadeyyaṃ. Kiṃ panāvuso
sārīputta  bhavissanti  anāgatamaddhānaṃ  aññe  samaṇā vā brāhmaṇā
vā bhagavatā samasamā sambodhiyanti . evaṃ puṭṭho ahaṃ bhante evanti
@Footnote: 1 Yu. casaddo na dissati. 2 Ma. Yu. bhiyyobhiññatarā. 3 Ma. Yu. añño
@samaṇo vā brāhmaṇo vā.
Vadeyyaṃ  .  kiṃ  panāvuso sārīputta atthetarahi aññe samaṇā vā
brāhmaṇā  vā  bhagavatā samasamā sambodhiyanti . evaṃ puṭṭho ahaṃ
bhante noti vadeyyaṃ.
   {91.3} Sace pana maṃ bhante evaṃ puccheyya kasmā panāyasmā
sārīputto  ekaccaṃ  abbhanujānāti  ekaccaṃ  na  abbhanujānātīti .
Evaṃ  puṭṭho  ahaṃ bhante evaṃ byākareyyaṃ sammukhā metaṃ āvuso
bhagavato  sutaṃ  sammukhā  paṭiggahitaṃ  ahesuṃ  atītamaddhānaṃ  arahanto
sammāsambuddhā  mayā  samasamā  sambodhiyanti  sammukhā metaṃ āvuso
bhagavato   sutaṃ  sammukhā  paṭiggahitaṃ  bhavissanti  anāgatamaddhānaṃ
arahanto  sammāsambuddhā  mayā  samasamā  sambodhiyanti  sammukhā
metaṃ āvuso bhagavato sutaṃ sammukhā paṭiggahitaṃ aṭṭhānametaṃ anavakāso
yaṃ  ekissā  lokadhātuyā  dve  arahanto  sammāsambuddhā apubbaṃ
acarimaṃ uppajjeyyuṃ netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti.
   [92] Kiñcāhaṃ 1- bhante evaṃ puṭṭho evaṃ byākaramāno vuttavādī
ceva  ahaṃ  bhagavato  homi  na  ca bhagavantaṃ abhūtena abbhācikkhāmi
dhammassa  cānudhammaṃ  byākaromi na ca koci sahadhammiko vādānuvādo
gārayhaṭṭhānaṃ  āgacchatīti . taggha tvaṃ sārīputta evaṃ puṭṭho evaṃ
byākaramāno vuttavādī ceva me hosi na ca maṃ abhūtena abbhācikkhasi
dhammassa  cānudhammaṃ  byākarosi na ca koci sahadhammiko vādānuvādo
gārayhaṭṭhānaṃ āgacchatīti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. kaccāhaṃ.
   [93] Evaṃ vutte āyasmā udāyi bhagavantaṃ etadavoca acchariyaṃ
bhante  abbhutaṃ  bhante  tathāgatassa appicchatā santuṭṭhitā sallekhatā
yatra hi nāma tathāgato evaṃmahiddhiko evaṃmahānubhāvo atha ca pana neva
attānaṃ  pātukarissati  ekamekañcapi  ito bhante dhammaṃ aññatitthiyā
paribbājakā  attani  samanupasseyyuṃ  te  tāvatakeneva  paṭākaṃ
parihareyyuṃ  acchariyaṃ  bhante  abbhutaṃ  bhante  tathāgatassa appicchatā
santuṭṭhitā  sallekhatā  yatra  hi  nāma  tathāgato  evaṃmahiddhiko
evaṃmahānubhāvo atha ca pana neva attānaṃ pātukarissatīti.
   {93.1}  Passa  kho  tvaṃ  udāyi  tathāgatassa  appicchatā
santuṭṭhitā  sallekhatā  yatra  hi  nāma  tathāgato  evaṃmahiddhiko
evaṃmahānubhāvo  atha  ca  pana  neva  attānaṃ  pātukarissatīti
ekamekañcapi  ito  udāyi  dhammaṃ  aññatitthiyā  paribbājakā
attani  samanupasseyyuṃ  te  tāvatakeneva  paṭākaṃ  parihareyyuṃ passa
kho  tvaṃ  udāyi  tathāgatassa  appicchatā  santuṭṭhitā  sallekhatā
yatra  hi  nāma  tathāgato  evaṃmahiddhiko evaṃmahānubhāvo atha ca
pana neva attānaṃ pātukarissatīti.
   {93.2} Athakho bhagavā āyasmantaṃ sārīputtaṃ āmantesi yasmātiha 1-
tvaṃ  sārīputta  imaṃ  dhammapariyāyaṃ  abhikkhaṇaṃ  bhāseyyāsi  bhikkhūnaṃ
bhikkhunīnaṃ  upāsakānaṃ  upāsikānaṃ  yesaṃpi  hi  sārīputta moghapurisānaṃ
bhavissati tathāgate kaṅkhā vā vimati vā tesaṃpīmaṃ 2- dhammapariyāyaṃ sutvā
tathāgate 3- kaṅkhā vā vimati vā sā pahīyissatīti. Iti hidaṃ āyasmā
@Footnote: 1 Ma. Yu. tasmātiha . 2 Ma. tesamimaṃ. Yu. tesampimaṃ. 3 Yu. sutvā yā
@tathāgate.
Sārīputto  bhagavato  sammukhā  sampasādaṃ pavedesi . tasmā imassa
veyyākaraṇassa sampasādanīyantveva adhivacananti.
        Sampasādanīyasuttaṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.
          --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 11 page 108-127. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=11&A=2262              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=11&A=2262              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=11&item=73&items=21              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=11&siri=5              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=73              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=6&A=1460              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=6&A=1460              Contents of The Tipitaka Volume 11 https://84000.org/tipitaka/read/?index_11 https://84000.org/tipitaka/english/?index_11

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]