ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 11 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 3 : Sutta. Tī. Pā.

page208.

Atanatiyasuttam [207] Evamme sutam . ekam samayam bhagava rajagahe viharati gijjhakute pabbate . athakho cattaro maharaja mahatiya ca yakkhasenaya mahatiya ca gandhabbasenaya mahatiya ca kumbhandasenaya mahatiya ca nagasenaya catuddisam rakkham thapetva catuddisam gumbam thapetva catuddisam ovaranam thapetva abhikkantaya rattiya abhikkantavanna kevalakappam gijjhakutam obhasetva yena bhagava tenupasankamimsu upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidimsu . tepi kho yakkha appekacce bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidimsu appekacce bhagavata saddhim sammodimsu sammodaniyam katham saraniyam 1- vitisaretva ekamantam nisidimsu appekacce yena bhagava tenanjalimpanametva ekamantam nisidimsu appekacce namagottam savetva ekamantam nisidimsu appekacce tunhibhuta ekamantam nisidimsu. [208] Ekamantam nisinno kho vessavano maharaja bhagavantam etadavoca santi hi bhante ulara yakkha bhagavato appasanna santi hi bhante ulara yakkha bhagavato pasanna santi hi bhante majjhima yakkha bhagavato appasanna santi hi bhante majjhima yakkha bhagavato pasanna santi hi bhante nica yakkha bhagavato appasanna santi hi bhante nica yakkha bhagavato pasanna. @Footnote: 1 Yu. saraniyam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page209.

{208.1} Yebhuyyena kho pana bhante yakkha appasannayeva bhagavato tam kissa hetu bhagava hi bhante panatipata veramaniya dhammam deseti adinnadana veramaniya dhammam deseti kamesu micchacara veramaniya dhammam deseti musavada veramaniya dhammam deseti suramerayamajjapamadatthana veramaniya dhammam deseti . Yebhuyyena kho pana bhante yakkha appativiratayeva panatipata appativirata adinnadana appativirata kamesu micchacara appativirata musavada appativirata suramerayamajjapamadatthana tesantam hoti appiyam amanapam . santi hi bhante bhagavato savaka aranne vanapatthani pantani senasanani patisevanti appasaddani appanigghosani vijanavatani manussarahaseyyakani patisallanasaruppani tattha santi ulara yakkha nivasino ye imasmim bhagavato pavacane appasanna tesam pasadaya ugganhatu bhante bhagava atanatiyam rakkham bhikkhunam bhikkhuninam upasakanam upasikanam guttiya rakkhaya avihimsaya phasuviharayati. Adhivasesi bhagava tunhibhavena. {208.2} Athakho vessavano maharaja bhagavato adhivasanam viditva tayam velayam imam atanatiyam rakkham abhasi [209] Vipassissa 1- namatthu cakkhumantassa sirimato sikhissapi 2- namatthu sabbabhutanukampino. Vessabhussa 3- namatthu nhatakassa tapassino @Footnote: 1 Yu. vipassissa ca. 2 Ma. sikhissapi ca. 3 Ma. vessabhussa ca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page210.

Namatthu kakusandhassa marasenappamaddino. Konagamanassa namatthu brahmanassa vusimato kassapassa 1- namatthu vippamuttassa sabbadhi. Angirasassa namatthu sakyaputtassa sirimato yo imam dhammamadesesi 2- sabbadukkha panudanam. Ye capi nibbuta loke yathabhutam vipassisum te jana apisuna mahanta vitasarada. Hitam devamanussanam yam namassanti gotamam vijjacaranasampannam mahantam vitasaradam. Yato uggacchati suriyo 3- adicco mandalimaha yassa cuggacchamanassa samvaripi nirujjhati. Yassa cuggate suriye divasoti pavuccati rahadopi tattha gambhiro samuddo saritodako evantam tattha jananti samuddo saritodako. [210] Ito sa purima disa iti nam acikkhati jano yam disam abhipaleti maharaja yasassi so gandhabbanam adhipati 4- dhatarattho iti 5- namaso ramati naccagitehi gandhabbehi purakkhato. Puttapi tassa bahavo ekanamati me sutam asiti dasa eko ca indanama mahabbala @Footnote: 1 Ma. kassapassa ca. 2 Ma. dhammam desesi. 3 Ma. suriyo. @4 Ma. adhipati. ito param idisameva. 5 Ma. dhataratthoti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page211.

Te capi buddham disvana buddham adiccabandhunam durato va namassanti mahantam vitasaradam. Namo te purisajanna namo te purisuttama kusalena samekkhasi amanussapi tam vandanti. Sutam netam abhinhaso tasma evam vademhase 1- jinam vandatha gotamam jinam vandama gotamam vijjacaranasampannam buddham vandama gotamam. Yena peta pavuccanti pisuna pitthimamsika panatipatino ludda 2- cora nekatika jana. [211] Ito sa dakkhina disa iti nam acikkhati jano yam disam abhipaleti maharaja yasassi so kumbhandanam adhipati virulho iti namaso ramati naccagitehi kumbhandehi purakkhato. Puttapi tassa bahavo ekanamati me sutam asiti dasa eko ca indanama mahabbala te capi buddham disvana buddham adiccabandhunam durato va namassanti mahantam vitasaradam. Namo te purisajanna namo te purisuttama kusalena samekkhasi amanussapi tam vandanti. Sutam netam abhinhaso tasma evam vademhase @Footnote: 1 Ma. Yu. vademase. ito param idisameva. 2 Yu. luddha.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page212.

Jinam vandatha gotamam jinam vandama gotamam vijjacaranasampannam buddham vandama gotamam. Yattha coggacchati suriyo adicco mandalimaha yassa coggacchamanassa divasopi nirujjhati yassa coggate suriye samvariti pavuccati. Rahadopi tattha gambhiro samuddo saritodako evantam tattha jananti samuddo saritodako. [212] Ito sa pacchima disa iti nam acikkhati jano yam disam abhipaleti maharaja yasassi so naganam adhipati virupakkho iti 1- namaso ramati naccagitehi nagehi 2- purakkhato. Puttapi tassa bahavo ekanamati me sutam asiti dasa eko ca indanama mahabbala te capi buddham disvana buddham adiccabandhunam durato va namassanti mahantam vitasaradam. Namo te purisajanna namo te purisuttama kusalena samekkhasi amanussapi tam vandanti. Sutam netam abhinhaso tasma evam vademhase jinam vandatha gotamam jinam vandama gotamam vijjacaranasampannam buddham vandama gotamam. @Footnote: 1 nagananca adhipati virupakkhoti . 2 Ma. nageheva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page213.

Yena uttarakuru ramma 1- mahaneru sudassano manussa tattha jayanti amama apariggaha. Na te bijam pavappanti 2- napi niyanti nangala akatthapakimam salim paribhunjanti manusa. Akanam athusam suddham sugandham tandulapphalam tundikire 3- pacitvana tato bhunjanti bhojanam. Gavim ekakhuram katva anuyanti diso disam pasum ekakhuram katva anuyanti diso disam. Itthim vahanam 4- katva anuyanti diso disam purisam vahanam katva anuyanti diso disam. Kumarim vahanam katva anuyanti diso disam kumaram vahanam katva anuyanti diso disam. Te yane abhiruhitva sabba disa anupariyanti 5- pacara tassa rajino. Hatthiyanam assayanam dibbam yanam upatthitam pasada sivika ceva maharajassa yasassino. Tassa ca nagara ahu antalikkhe sumapita atanata kusinata parakusinata natapariya 6- parakusitanata. Uttarena kapivanto 7- janoghamaparena ca navanavatiyo 8- ambaraambaravatiyo alakamanda nama rajadhani @Footnote: 1 Ma. uttarakuruvho. 2 Ma. Yu. pavapanti. 3 Ma. Yu. tundikire. @4 Ma. itthim va vahanam. Yu. itthivahanam. ito param idisameva. @5 Ma. anupariyayanti . 6 Ma. natasuriya Yu. natapuriya. 7 Ma. kasivanto. @8 Ma. navanavutiyo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page214.

Kuverassa kho pana marisa maharajassa visana nama rajadhani tasma kuvero maharaja vessavanoti pavuccati. Paccesanto pakasenti tatola tattala tatotala ojasi tejasi tatojasi suro 1- raja arittho nemi. Rahadopi tattha dharani nama yato megha pavassanti vassa yato patayanti sabhapi tattha bhagalavati 2- nama yattha yakkha payirupasanti. Tattha niccaphala rukkha nanadijaganayuta mayurakoncabhiruda kokilabhihi 3- vaggubhi. Jivanjivakasaddettha atho otthavacittaka kukkutaka kuliraka vane pokkharasataka. Sukasalikasaddettha dandamanavakani ca sobhati sabbakalam sa kuveranalini sada. [213] Ito sa uttara disa iti nam acikkhati jano yam disam abhipaleti maharaja yasassi so. Yakkhanam adhipati 4- kuvero iti namaso ramati naccagitehi yakkhehi 5- purakkhato. @Footnote: 1 Ma. Yu. suro. 2 Ma. salavati. 3 Ma. kokiladihi. @4 Ma. yakkhananca adhipati. 5 Ma. yakkheheva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page215.

Puttapi tassa bahavo ekanamati me sutam asiti dasa eko ca indanama mahabbala. Te capi buddham disvana buddham adiccabandhunam durato va namassanti mahantam vitasaradam. Namo te purisajanna namo te purisuttama kusalena samekkhasi amanussapi tam vandanti. Sutam netam abhinhaso tasma evam vademhase jinam vandatha gotamam jinam vandama gotamam vijjacaranasampannam buddham vandama gotamanti. [214] Ayam kho sa marisa atanatiya rakkha bhikkhunam bhikkhuninam upasakanam upasikanam guttiya rakkhaya avihimsaya phasuviharayati . Yassa kassaci marisa bhikkhussa va bhikkhuniya va upasakassa va upasikaya va ayam atanatiya rakkha sugahita bhavissati samatta pariyaputa tance amanusso yakkho va yakkhini va yakkhapotako va yakkhapotika va yakkhamahamatto va yakkhaparisajjo va yakkhapacaro va gandhabbo va gandhabbi va gandhabbapotako va gandhabbapotika va gandhabbamahamatto va gandhabbaparisajjo va gandhabbapacaro va kumbhando va kumbhandi va kumbhandapotako va kumbhandapotika va kumbhandamahamatto va kumbhandaparisajjo va kumbhandapacaro va nago va nagini va nagapotako va

--------------------------------------------------------------------------------------------- page216.

Nagapotika va nagamahamatto va nagaparisajjo va nagapacaro va padutthacitto bhikkhum va bhikkhunim va upasakam va upasikam va gacchantam va anugaccheyya thitam va upatittheyya nisinnam va upanisideyya nipannam va upanipajjeyya . na me so marisa amanusso labheyya gamesu va nigamesu va sakkaram va garukaram va . na me so marisa amanusso labheyya alakamandaya nama rajadhaniya vatthum va vasam va . na me so marisa amanusso labheyya yakkhanam samitim gantum. {214.1} Apissu nam marisa amanussa anavayhampi 1- kareyyum avivayham . apissu nam marisa amanussa attahi 2- paripunnahi paribhasahi paribhaseyyum . apissu nam marisa amanussa rittampi 3- pattam sise nikkujjeyyum . apissu nam marisa amanussa sattadhapissa muddham phaleyyum santi hi marisa amanussa canda ruddha 4- rabhasa te neva maharajanam adiyanti na maharajanam purisakanam adiyanti na maharajanam purisakanam purisakanam adiyanti . te kho te marisa amanussa maharajanam avaruddha nama vuccanti. {214.2} Seyyathapi marisa ranno magadhassa vijite cora 5- te neva ranno magadhassa adiyanti na ranno magadhassa purisakanam adiyanti na ranno magadhassa purisakanam purisakanam adiyanti te kho te marisa mahacora ranno magadhassa avaruddha nama vuccanti evameva kho marisa santi hi 6- amanussa canda ruddha 4- rabhasa te neva @Footnote: 1 Ma. anavayhampi nam. Yu. anavayhampi nam. 2 Ma. Yu. attahipi. @3 Ma. rittam pissa. 4 Yu. rudda. 5 Ma. Yu. mahacora. 6 Ma. Yu. hisaddo natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page217.

Maharajanam adiyanti na maharajanam purisakanam adiyanti na maharajanam purisakanam purisakanam adiyanti te kho te marisa amanussa maharajanam avaruddha nama vuccanti. {214.3} Yo hi koci marisa amanusso yakkho va yakkhini va yakkhapotako va yakkhapotika va yakkhamahamatto va yakkhaparisajjo va yakkhapacaro va gandhabbo va gandhabbi va gandhabbapotako va gandhabbapotika va gandhabbamahamatto va gandhabbaparisajjo va gandhabbapacaro va kumbhando va kumbhandi va kumbhandapotako va kumbhandapotika va kumbhandamahamatto va kumbhandaparisajjo va kumbhandapacaro va nago va nagini 1- va nagapotako va nagapotika va nagamahamatto va nagaparisajjo va nagapacaro va padutthacitto bhikkhum va bhikkhunim va upasakam va upasikam va gacchantam va anugaccheyya thitam va upatittheyya nisinnam va upanisideyya nipannam va upanipajjeyya. Imesam yakkhanam mahayakkhanam senapatinam mahasenapatinam ujjhapetabbam vikkanditabbam viravitabbam ayam yakkho ganhati ayam yakkho avisati 2- ayam yakkho hetheti ayam yakkho vihetheti ayam yakkho himsati ayam yakkho vihimsati ayam yakkho na muncatiti. [215] Katamesam yakkhanam mahayakkhanam senapatinam mahasenapatinam. Indo somo varuno ca bharadvajo pajapati candano kamasettho ca kinnughandu nighandu ca. @Footnote: 1 Ma. nagi . 2 Yu. avisati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page218.

Panado opamanno ca devasuto ca matali cittaseno ca gandhabbo naloraja janosabho 1- satagiro hemavato punnako karatiyo gulo 2- sivako muccalindo ca vessamitto yugandharo. Gopalo suppagedho 3- ca hiri netti ca mandiyo pancalacando alavako 4- pajunno sumukho dadhimukho 5- mani manicaro 6- digho atho serisako saha 7-. [216] Imesam yakkhanam mahayakkhanam senapatinam mahasenapatinam ujjhapetabbam vikkanditabbam viravitabbam ayam yakkho ganhati ayam yakkho avisati 8- ayam yakkho hetheti ayam yakkho vihetheti ayam yakkho himsati ayam yakkho vihimsati ayam yakkho na muncatiti. [217] Ayam kho sa marisa atanatiya rakkha bhikkhunam bhikkhuninam upasakanam upasikanam guttiya rakkhaya avihimsaya phasuviharayati . Handa cadani mayam marisa gacchama bahukicca mayam bahukaraniyati . Yassadani tumhe maharajano kalam mannathati. [218] Athakho cattaro maharaja utthayasana bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva tatthevantaradhayimsu . tepi kho yakkha utthayasana appekacce bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva tatthevantaradhayimsu appekacce bhagavata saddhim sammodimsu sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva tatthevantaradhayimsu @Footnote: 1 Ma. Yu. janesabho. 2 Ma. gulo. 3 Ma. supparodho. 4 Ma. alavako. @5 Ma. Yu. pajunno sumano sumukho. 6 Ma. manimanivaro. 7 Yu. serissako saha. @8 Yu. avisati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page219.

Appekacce yena bhagava tenanjalimpanametva tatthevantaradhayimsu appekacce namagottam savetva tatthevantaradhayimsu appekacce tunhibhuta tatthevantaradhayimsu. [219] Athakho bhagava tassa rattiya accayena bhikkhu amantesi imam bhikkhave rattim cattaro maharaja mahatiya ca yakkhasenaya mahatiya ca gandhabbasenaya mahatiya ca kumbhandasenaya mahatiya ca nagasenaya catuddisam rakkham thapetva catuddisam gumbam thapetva catuddisam ovaranam thapetva abhikkantaya rattiya abhikkantavanna kevalakappam gijjhakutam obhasetva yenaham tenupasankamimsu upasankamitva mam abhivadetva ekamantam nisidimsu . tepi kho bhikkhave yakkha appekacce mam abhivadetva ekamantam nisidimsu appekacce maya saddhim sammodimsu sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva ekamantam nisidimsu appekacce yenaham tenanjalimpanametva ekamantam nisidimsu appekacce namagottam savetva ekamantam nisidimsu appekacce tunhibhuta ekamantam nisidimsu. {219.1} Ekamantam nisinno kho bhikkhave vessavano maharaja mam etadavoca santi hi bhante ulara yakkha bhagavato appasanna santi hi bhante ulara yakkha bhagavato pasanna santi hi bhante majjhima yakkha bhagavato appasanna santi hi bhante majjhima yakkha bhagavato pasanna santi hi bhante nica yakkha bhagavato appasanna santi hi bhante

--------------------------------------------------------------------------------------------- page220.

Nica yakkha bhagavato pasanna yebhuyyena kho pana bhante yakkha appasannayeva bhagavato tam kissa hetu bhagava hi bhante panatipata veramaniya dhammam deseti adinnadana veramaniya dhammam deseti kamesu micchacara veramaniya dhammam deseti musavada veramaniya dhammam deseti suramerayamajjapamadatthana veramaniya dhammam deseti. {219.2} Yebhuyyena kho pana bhante yakkha appativiratayeva panatipata appativirata adinnadana appativirata kamesu micchacara appativirata musavada appativirata suramerayamajjapamadatthana tesantam hoti appiyam amanapam santi hi bhante bhagavato savaka aranne vanapatthani pantani senasanani patisevanti appasaddani appanigghosani vijanavatani manussarahaseyyakani patisallanasaruppani tattha santi ulara yakkha nivasino ye imasmim bhagavato pavacane appasanna tesam pasadaya ugganhatu bhante bhagava atanatiyam rakkham bhikkhunam bhikkhuninam upasakanam upasikanam guttiya rakkhaya avihimsaya phasuviharayati . adhivasesim kho aham bhikkhave tunhibhavena. Athakho bhikkhave vessavano maharaja mam 1- adhivasanam viditva tayam velayam imam atanatiyam rakkham abhasi [220] Vipassissa namatthu cakkhumantassa sirimato sikhissapi namatthu sabbabhutanukampino .pe. (soyeva purimo peyyalo vittharetabbo) . ayam kho sa @Footnote: 1 Ma. me.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page221.

Marisa atanatiya rakkha bhikkhunam bhikkhuninam upasakanam upasikanam guttiya rakkhaya avihimsaya phasuviharayati . handadani mayam marisa gacchama bahukicca mayam bahukaraniyati . yassadani tumhe maharajano kalam mannathati . athakho bhikkhave cattaro maharaja utthayasana mam abhivadetva padakkhinam katva tatthevantaradhayimsu . Tepi kho bhikkhave yakkha utthayasana appekacce mam abhivadetva padakkhinam katva tatthevantaradhayimsu appekacce maya saddhim sammodimsu sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva tatthevantaradhayimsu appekacce yenaham tenanjalimpanametva tatthevantaradhayimsu appekacce namagottam savetva tatthevantaradhayimsu appekacce tunhibhuta tatthevantaradhayimsu . ugganhatha bhikkhave atanatiyam rakkham pariyapunatha bhikkhave atanatiyam rakkham dharetha bhikkhave atanatiyam rakkham atthasanhitayam 1- bhikkhave atanatiya rakkha bhikkhunam bhikkhuninam upasakanam upasikanam guttiya rakkhaya avihimsaya phasuviharayati . idamavoca bhagava . attamana te bhikkhu bhagavato bhasitam abhinandunti. Atanatiyasuttam nitthitam navamam. ---------------- @Footnote: 1 Ma. atthasamhita.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 11 page 208-221. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=11&A=4443&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=11&A=4443&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=11&item=207&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=11&siri=9              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=207              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=6&A=3802              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=6&A=3802              Contents of The Tipitaka Volume 11 https://84000.org/tipitaka/read/?index_11 https://84000.org/tipitaka/english/?index_11

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]