ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

          Cūḷadhammasamādānasuttaṃ
   [514]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [515] Bhagavā etadavoca cattārīmāni bhikkhave dhammasamādānāni
katamāni  cattāri  atthi  bhikkhave dhammasamādānaṃ paccuppannasukhaṃ āyatiṃ
dukkhavipākaṃ   atthi  bhikkhave  dhammasamādānaṃ  paccuppannadukkhañceva
āyatiñca  dukkhavipākaṃ  atthi  bhikkhave  dhammasamādānaṃ  paccuppannadukkhaṃ
āyatiṃ  sukhavipākaṃ  atthi  bhikkhave  dhammasamādānaṃ  paccuppannasukhañceva
āyatiñca sukhavipākaṃ.
   [516]  Katamañca  bhikkhave  dhammasamādānaṃ paccuppannasukhaṃ āyatiṃ
dukkhavipākaṃ  .  santi  bhikkhave  eke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino natthi kāmesu dosoti te kāmesu pātabyataṃ āpajjanti.
Te  kho molibandhāhi 1- paribbājikāhi paricārenti te evamāhaṃsu
kiṃsu  nāma  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  kāmesu  anāgatabhayaṃ
sampassamānā   kāmānaṃ   pahānamāhaṃsu   kāmānaṃ   pariññaṃ
paññāpenti  2-  sukho  imissā  paribbājikāya  taruṇāya  mudukāya
lomasāya  bāhāya  samphassoti te kāmesu pātabyataṃ āpajjanti .
Te  kāmesu  pātabyataṃ  āpajjitvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā
@Footnote: 1 Ma. moḷibaddhāhi. 2 Po. Ma. paññapenti. sabbattha īdisameva.
Apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjanti  .  te tattha dukkhā
tippā 1- [2]- kaṭukā vedanā vediyanti te evamāhaṃsu idaṃ kho te
bhonto  samaṇabrāhmaṇā  kāmesu  anāgatabhayaṃ  sampassamānā kāmānaṃ
pahānamāhaṃsu  kāmānaṃ  pariññaṃ  paññāpenti  ime  hi  mayaṃ
kāmahetu  kāmanidānaṃ  dukkhā tippā kaṭukā vedanā vediyāmāti .
Seyyathāpi bhikkhave gimhānaṃ pacchime māse māluvāsipāṭikā phaleyya.
   {516.1}  Atha  kho  taṃ  bhikkhave  māluvāvījaṃ  aññatarasmiṃ
sālamūle nipateyya . atha kho bhikkhave yā tasmiṃ sāle adhivatthā
devatā sā bhītā ubbiggā santāsaṃ āpajjeyya . atha kho bhikkhave
tasmiṃ  sāle  adhivatthāya  devatāya  mittāmaccā  ñātisālohitā
ārāmadevatā  vanadevatā  rukkhadevatā  osadhitiṇavanappatīsu  adhivatthā
devatā saṅgamma samāgamma evaṃ samassāseyyuṃ mā bhavaṃ bhāyi mā bhavaṃ
bhāyi appevanāmetaṃ māluvāvījaṃ moro vā gileyya migo vā khādeyya
davaḍāho  vā  ḍaheyya  vanakammikā  vā  uddhareyyuṃ upacikā vā
uṭṭhaheyyuṃ  avījaṃ vā panassāti . atha kho taṃ bhikkhave māluvāvījaṃ
neva moro gileyya na migo khādeyya na davaḍāho ḍaheyya na vanakammikā
uddhareyyuṃ  na upacikā uṭṭhaheyyuṃ vījañca panassa . taṃ pāvussakena
meghena  abhivuṭṭhaṃ  sammadeva virūheyya . sāssa māluvālatā taruṇā
mudukā lomasā vilambinī . sā taṃ sālaṃ upaniseveyya . atha kho
bhikkhave  tasmiṃ  sāle  adhivatthāya  devatāya  evamassa kiṃsu nāma
@Footnote: 1 Ma. tibbā. sabbattha īdisameva. 2 Po. Ma. kharā. sabbattha īdisameva.
Te  bhonto  mittāmaccā  ñātisālohitā ārāmadevatā vanadevatā
rukkhadevatā  osadhitiṇavanappatīsu  adhivatthā  devatā  māluvāvīje
anāgatabhayaṃ  sampassamānā  saṅgamma  samāgamma  evaṃ  samassāsesuṃ
mā  bhavaṃ  bhāyi  mā  bhavaṃ bhāyi appevanāmetaṃ māluvāvījaṃ moro
vā  gileyya migo vā khādeyya davaḍāho vā ḍaheyya vanakammikā
vā  uddhareyyuṃ  upacikā vā uṭṭhaheyyuṃ avījaṃ vā panassāti sukho
imissā  māluvālatāya  taruṇāya  mudukāya  lomasāya  vilambiniyā
samphassoti  .  sā taṃ sālaṃ anuparivāreyya 1- . sā taṃ sālaṃ
anuparivāretvā [2]- upari viṭabhiṃ karitvā [3]- oghanaṃ janetvā ye tassa
sālassa mahantā mahantā khandhā te padāleyya.
   {516.2} Atha kho bhikkhave tasmiṃ sāle adhivatthāya devatāya
evamassa  idaṃ  kho  te  bhonto  mittāmaccā  ñātisālohitā
ārāmadevatā   vanadevatā   rukkhadevatā   osadhitiṇavanappatīsu
adhivatthā   devatā   māluvāvīje   anāgatabhayaṃ   sampassamānā
saṅgamma  samāgamma  evaṃ  samassāsesuṃ  mā  bhavaṃ  bhāyi mā bhavaṃ
bhāyi  appevanāmetaṃ  māluvāvījaṃ  moro  vā  gileyya migo vā
khādeyya  davaḍāho vā ḍaheyya vanakammikā vā uddhareyyuṃ upacikā
vā  uṭṭhaheyyuṃ  avījaṃ  vā panassāti svāhaṃ māluvāvījahetu dukkhā
tippā kaṭukā vedanā vediyāmīti.
   {516.3}  Evameva kho bhikkhave santi eke samaṇabrāhmaṇā
evaṃvādino      evaṃdiṭṭhino     natthi     kāmesu
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. anuparihareyya. 2. Po. Ma. upari viṭabhiṃ kareyya.
@3 Po. Ma. oghanaṃ janeyya.
Dosoti  te kāmesu pātabyataṃ āpajjanti . te kho molibandhāhi
paribbājikāhi paricārenti . te evamāhaṃsu kiṃsu nāma te bhonto
samaṇabrāhmaṇā   kāmesu   anāgatabhayaṃ   sampassamānā  kāmānaṃ
pahānamāhaṃsu   kāmānaṃ   pariññaṃ  paññāpenti  sukho  imissā
paribbājikāya  taruṇāya  mudukāya  lomasāya  bāhāya samphassoti te
kāmesu  pātabyataṃ āpajjanti . te kāmesu pātabyataṃ āpajjitvā
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ
upapajjanti  .  te  tattha dukkhā tippā kaṭukā vedanā vediyanti
te  tattha  evamāhaṃsu  idaṃ  kho  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā
kāmesu  anāgatabhayaṃ  sampassamānā  kāmānaṃ  pahānamāhaṃsu  kāmānaṃ
pariññaṃ  paññāpenti  ime  hi  mayaṃ  kāmahetu  kāmanidānaṃ dukkhā
tippā  kaṭukā  vedanā  vediyāmāti  .  idaṃ  vuccati  bhikkhave
dhammasamādānaṃ paccuppannasukhaṃ āyatiṃ dukkhavipākaṃ.
   [517]  Katamañca  bhikkhave  dhammasamādānaṃ  paccuppannadukkhañceva
āyatiñca  dukkhavipākaṃ  .  idha  bhikkhave  ekacco acelako hoti
muttācāro  hatthāvalekhano  na  ehibhadantiko  na tiṭṭhabhadantiko na
abhihataṃ  na  uddissa kataṃ na nimantanaṃ sādiyati . so na kumbhimukhā
paṭiggaṇhāti  na  kaḷopimukhā  paṭiggaṇhāti  na  eḷakamantaraṃ  na
mūsalantaraṃ  na  daṇḍamantaraṃ  na  dvinnaṃ  bhuñjamānānaṃ  na  gabbhiniyā
na  pāyamānāya  na  purisantaragatāya  na  saṅkittīsu  na yattha sā
Upaṭṭhito  hoti  na  yattha  makkhikā  saṇḍasaṇḍacārinī  na  macchaṃ
na  maṃsaṃ na suraṃ na merayaṃ na thusodakaṃ pivati . so ekāgāriko
vā  hoti  ekālopiko dvāgāriko vā hoti dvālopiko .pe.
Sattāgāriko  vā  hoti  sattālopiko  ekissāpi  dattiyā
yāpeti  dvīhipi  dattīhi  yāpeti  .pe.  sattahipi dattīhi yāpeti
ekāhikampi  āhāraṃ āhāreti dvīhikampi āhāraṃ āhāreti .pe.
Sattāhikampi  āhāraṃ  āhāreti  iti  evarūpaṃ  aḍḍhamāsikaṃpi
pariyāyabhattabhojanānuyogamanuyutto  viharati  .  so  sākabhakkho  vā
hoti  sāmākabhakkho  vā  hoti nīvārabhakkho vā hoti daddulabhakkho
vā  hoti  haṭabhakkho  vā hoti kaṇabhakkho vā hoti ācāmabhakkho
vā  hoti  piññākabhakkho  vā  hoti  tiṇabhakkho  vā  hoti
gomayabhakkho vā hoti vanamūlaphalāhāro yāpeti pavattaphalabhojī.
   {517.1} So sāṇānipi dhāreti masāṇānipi dhāreti chavadussānipi
dhāreti  paṃsukūlānipi  dhāreti  tirīṭānipi dhāreti ajjinānipi dhāreti
ajjinakkhipampi  dhāreti  kusacīrampi dhāreti [1]- phalakacīrampi dhāreti
kesakambalampi  dhāreti  [2]- uḷūkapakkhampi dhāreti kesamassulocakopi
hoti    kesamassulocanānuyogamanuyutto    ubbhaṭṭhakopi   hoti
āsanapaṭikkhittopi   ukkuṭikopi   hoti   ukkuṭikappadhānamanuyutto
kaṇṭakāpassayikopi   hoti   kaṇṭakāpassaye   seyyaṃ   kappeti
sāyatatiyakampi  udakorohanānuyogamanuyutto  viharati  iti  evarūpaṃ
anekavihitaṃ     kāyassa     ātāpanaparitāpanānuyogamanuyutto
@Footnote: 1 Po. Ma. vākacīrampi dhāreti. 2. Po. Ma. vāḷakambalampi dhāreti.
Viharati  .  so  kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ
nirayaṃ upapajjati . idaṃ vuccati bhikkhave dhammasamādānaṃ paccuppannadukkhañceva
āyatiñca dukkhavipākaṃ.
   [518]  Katamañca  bhikkhave dhammasamādānaṃ paccuppannadukkhaṃ āyatiṃ
sukhavipākaṃ  .  idha bhikkhave ekacco pakatiyā tibbarāgajātiko hoti
so  abhikkhaṇaṃ  rāgajaṃ  dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedeti  .  pakatiyā
tibbadosajātiko  hoti  so  abhikkhaṇaṃ  dosajaṃ  dukkhaṃ  domanassaṃ
paṭisaṃvedeti  .  pakatiyā  tibbamohajātiko  hoti  so  abhikkhaṇaṃ
mohajaṃ  dukkhaṃ  domanassaṃ paṭisaṃvedeti . so sahāpi dukkhena sahāpi
domanassena  phuṭṭho  samāno  assumukhopi  rodamāno  paripuṇṇaṃ
parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  carati  .  so  kāyassa  bhedā  parammaraṇā
sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjati . idaṃ vuccati bhikkhave dhammasamādānaṃ
paccuppannadukkhaṃ āyatiṃ sukhavipākaṃ.
   [519]  Katamañca  bhikkhave  dhammasamādānaṃ  paccuppannasukhañceva
āyatiñca sukhavipākaṃ . idha bhikkhave ekacco pakatiyā na tibbarāgajātiko
hoti  so  abhikkhaṇaṃ  na  rāgajaṃ  dukkhaṃ  domanassaṃ paṭisaṃvedeti .
Pakatiyā  na  tibbadosajātiko  hoti  so abhikkhaṇaṃ na dosajaṃ dukkhaṃ
domanassaṃ   paṭisaṃvedeti   .   pakatiyā  na  tibbamohajātiko
hoti  so  abhikkhaṇaṃ  na  mohajaṃ  dukkhaṃ  domanassaṃ paṭisaṃvedeti .
So  vivicceva  kāmehi  vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ
Vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja viharati . vitakkavicārānaṃ
vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ
samādhijaṃ  pītisukhaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ ... tatiyaṃ jhānaṃ ... catutthaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  .  so  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ
saggaṃ  lokaṃ  upapajjati  .  idaṃ  vuccati  bhikkhave  dhammasamādānaṃ
paccuppannasukhañceva  āyatiñca  sukhavipākaṃ  .  imāni  kho  bhikkhave
cattāri dhammasamādānānīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
       Cūḷadhammasamādānasuttaṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 556-562. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=11269              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=11269              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=514&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=45              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=514              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=7143              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=7143              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่