ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

           Ākaṅkheyyasuttaṃ
   [73]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ .
Bhagavā  etadavoca  sampannasīlā  bhikkhave  viharatha sampannapātimokkhā
pātimokkhasaṃvarasaṃvutā   viharatha   ācāragocarasampannā   aṇumattesu
vajjesu bhayadassāvī samādāya sikkhatha sikkhāpadesu.
   [74]  Ākaṅkheyya ce bhikkhave bhikkhu sabrahmacārīnaṃ piyo ca
assaṃ  manāpo  ca garu ca bhāvanīyo cāti sīlesvevassa paripūrakārī
ajjhattañcetosamathamanuyutto     anirākatajjhāno     vipassanāya
samannāgato brūhetā suññāgārānaṃ.
   [75] Ākaṅkheyya ce bhikkhave bhikkhu lābhī assaṃ cīvarapiṇḍapāta-
senāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānanti sīlesvevassa
paripūrakārī     ajjhattañcetosamathamanuyutto     anirākatajjhāno
vipassanāya samannāgato brūhetā suññāgārānaṃ.
   [76]  Ākaṅkheyya ce bhikkhave bhikkhu yesāhaṃ cīvarapiṇḍapāta-
senāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ    paribhuñjāmi    tesante
kārā  mahapphalā  assu  mahānisaṃsāti  sīlesvevassa  paripūrakārī
ajjhattañcetosamathamanuyutto     anirākatajjhāno     vipassanāya
samannāgato brūhetā suññāgārānaṃ.
   [77] Ākaṅkheyya ce bhikkhave bhikkhu ye me ñātisālohitā
petā  kālakatā  pasannacittā  anussaranti  tesantaṃ  mahapphalaṃ assa
mahānisaṃsanti  sīlesvevassa  paripūrakārī  ajjhattañcetosamathamanuyutto
anirākatajjhāno vipassanāya samannāgato brūhetā suññāgārānaṃ.
   [78]  Ākaṅkheyya  ce bhikkhave bhikkhu aratiratisaho assaṃ na
ca  maṃ  arati  saheyya uppannaṃ aratiṃ abhibhuyya abhibhuyya vihareyyanti
sīlesvevassa paripūrakārī .pe. Brūhetā suññāgārānaṃ.
   [79] Ākaṅkheyya ce bhikkhave bhikkhu bhayabheravasaho assaṃ na ca
maṃ bhayabheravaṃ saheyya uppannaṃ bhayabheravaṃ abhibhuyya abhibhuyya vihareyyanti
sīlesvevassa paripūrakārī .pe. Brūhetā suññāgārānaṃ.
   [80]  Ākaṅkheyya  ce  bhikkhave  bhikkhu  catunnaṃ  jhānānaṃ
ābhicetasikānaṃ  diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ  nikāmalābhī  assaṃ  akicchalābhī
akasiralābhīti sīlesvevassa paripūrakārī .pe. Brūhetā suññāgārānaṃ.
   [81] Ākaṅkheyya ce bhikkhave bhikkhu ye te santā vimokkhā
atikkamma  rūpe  āruppā  te  kāyena  phusitvā  vihareyyanti
sīlesvevassa paripūrakārī .pe. Brūhetā suññāgārānaṃ.
   [82] Ākaṅkheyya ce bhikkhave bhikkhu tiṇṇaṃ saṃyojanānaṃ parikkhayā
sotāpanno   assaṃ   avinipātadhammo  niyato  sambodhiparāyanoti
sīlesvevassa paripūrakārī .pe. Brūhetā suññāgārānaṃ.
   [83]  Ākaṅkheyya  ce  bhikkhave  bhikkhu  tiṇṇaṃ  saṃyojanānaṃ
parikkhayā  rāgadosamohānaṃ  tanuttā  sakadāgāmī  assaṃ sakideva imaṃ
lokaṃ  āgantvā  dukkhassantaṃ  kareyyanti  sīlesvevassa  paripūrakārī
ajjhattañcetosamathamanuyutto     anirākatajjhāno     vipassanāya
samannāgato brūhetā suññāgārānaṃ.
   [84]  Ākaṅkheyya ce bhikkhave bhikkhu pañcannaṃ orambhāgiyānaṃ
saṃyojanānaṃ parikkhayā opapātiko assaṃ tattha parinibbāyī anāvattidhammo
tasmā  lokāti  sīlesvevassa  paripūrakārī  .pe.  brūhetā
suññāgārānaṃ.
   [85]  Ākaṅkheyya  ce  bhikkhave  bhikkhu anekavihitaṃ iddhividhaṃ
paccanubhaveyyaṃ  ekopi  hutvā  bahudhā assaṃ bahudhāpi hutvā eko
assaṃ  āvibhāvaṃ  tirobhāvaṃ  tirokuḍḍaṃ  tiropākāraṃ  tiropabbataṃ
asajjamāno  gaccheyyaṃ  seyyathāpi ākāse paṭhaviyāpi ummujjanimmujjaṃ
kareyyaṃ  seyyathāpi  udake  udakepi  abhijjamāne  1-  gaccheyyaṃ
seyyathāpi  paṭhaviyaṃ  ākāsepi  pallaṅkena  kameyyaṃ  seyyathāpi
pakkhī  sakuṇo  imepi  candimasuriye  evaṃmahiddhike  evaṃmahānubhāve
pāṇinā  parāmaseyyaṃ  2-  parimajjeyyaṃ yāva brahmalokāpi kāyena
vasaṃ  vatteyyanti  sīlesvevassa  paripūrakārī  .pe.  brūhetā
suññāgārānaṃ.
@Footnote: 1 Sī. Ma. abhijjamāno. 2 Sī. Yu. parimaseyyaṃ.
   [86]  Ākaṅkheyya  ce  bhikkhave bhikkhu dibbāya sotadhātuyā
visuddhāya  atikkantamānusikāya  ubho  sadde  suṇeyyaṃ  dibbe  ca
mānuse ca ye dūre santike cāti sīlesvevassa paripūrakārī .pe.
Brūhetā suññāgārānaṃ.
   [87]  Ākaṅkheyya ce bhikkhave bhikkhu parasattānaṃ parapuggalānaṃ
cetasā  ceto  paricca  jāneyyaṃ  1-  sarāgaṃ vā cittaṃ sarāgaṃ
cittanti  pajāneyyaṃ  vītarāgaṃ  vā  cittaṃ  vītarāgaṃ  cittanti
pajāneyyaṃ  sadosaṃ  vā  cittaṃ  sadosaṃ  cittanti  pajāneyyaṃ
vītadosaṃ  vā  cittaṃ  vītadosaṃ  cittanti  pajāneyyaṃ  samohaṃ  vā
cittaṃ  samohaṃ  cittanti  pajāneyyaṃ  vītamohaṃ  vā  cittaṃ  vītamohaṃ
cittanti  pajāneyyaṃ  saṅkhittaṃ  vā  cittaṃ  saṅkhittaṃ  cittanti
pajāneyyaṃ  vikkhittaṃ  vā  cittaṃ  vikkhittaṃ  cittanti  pajāneyyaṃ
mahaggataṃ  vā  cittaṃ  mahaggataṃ  cittanti  pajāneyyaṃ  amahaggataṃ
vā  cittaṃ  amahaggataṃ  cittanti  pajāneyyaṃ  sauttaraṃ  vā  cittaṃ
sauttaraṃ  cittanti  pajāneyyaṃ  anuttaraṃ  vā  cittaṃ  anuttaraṃ
cittanti  pajāneyyaṃ  samāhitaṃ  vā  cittaṃ  samāhitaṃ  cittanti
pajāneyyaṃ  asamāhitaṃ  vā  cittaṃ  asamāhitaṃ  cittanti  pajāneyyaṃ
vimuttaṃ  vā  cittaṃ  vimuttaṃ  cittanti pajāneyyaṃ avimuttaṃ vā cittaṃ
avimuttaṃ  cittanti  pajāneyyanti  sīlesvevassa  paripūrakārī  .pe.
Brūhetā suññāgārānaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. pajāneyyaṃ.
   [88]  Ākaṅkheyya ce bhikkhave bhikkhu anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ
anussareyyaṃ  seyyathīdaṃ  ekampi  jātiṃ  dvepi  jātiyo  tissopi
jātiyo  catassopi  jātiyo  pañcapi  jātiyo dasapi jātiyo vīsampi
jātiyo  tiṃsampi  jātiyo  cattāḷīsampi  jātiyo paññāsampi jātiyo
jātisatampi  jātisahassampi  jātisatasahassampi  anekepi  saṃvaṭṭakappe
anekepi   vivaṭṭakappe  anekepi  saṃvaṭṭavivaṭṭakappe  amutrāsiṃ
evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo evamāhāro evaṃ sukhadukkhapaṭisaṃvedī
evaṃmāyupariyanto  so  tato  cuto amutra udapādiṃ 1- tatrāpāsiṃ
evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo evamāhāro evaṃ sukhadukkhapaṭisaṃvedī
evamāyupariyanto so tato cuto idhūpapannoti iti sākāraṃ sauddesaṃ
anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussareyyanti  sīlesvevassa  paripūrakārī
.pe. Brūhetā suññāgārānaṃ.
   [89] Ākaṅkheyya ce bhikkhave bhikkhu dibbena cakkhunā visuddhena
atikkantamānusakena  satte  passeyyaṃ  cavamāne  upapajjamāne hīne
paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage  satte
pajāneyyaṃ  ime  vata  bhonto  sattā kāyaduccaritena samannāgatā
vacīduccaritena  samannāgatā  manoduccaritena  samannāgatā  ariyānaṃ
upavādakā  micchādiṭṭhikā micchādiṭṭhikammasamādānā te kāyassa bhedā
parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ nirayaṃ upapannā ime vā pana
@Footnote: 1 Sī. uppādiṃ.
Bhonto  sattā  kāyasucaritena  samannāgatā vacīsucaritena samannāgatā
manosucaritena  samannāgatā  ariyānaṃ  anupavādakā  sammādiṭṭhikā
sammādiṭṭhikammasamādānā  te  kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ
lokaṃ  upapannāti  iti dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena
satte  passeyyaṃ  cavamāne  upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe
dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage  satte  pajāneyyanti
sīlesvevassaparipūrakārī   ajjhattañcetosamathamanuyutto  anirākatajjhāno
vipassanāya samannāgato brūhetā suññāgārānaṃ.
   [90] Ākaṅkheyya ce bhikkhave bhikkhu āsavānaṃ khayā anāsavaṃ
cetovimuttiṃ   paññāvimuttiṃ   diṭṭheva   dhamme  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā   upasampajja  vihareyyanti  sīlesvevassa  paripūrakārī
ajjhattañcetosamathamanuyutto     anirākatajjhāno     vipassanāya
samannāgato  brūhetā  suññāgārānaṃ  .  sampannasīlā  bhikkhave
viharatha    sampannapātimokkhā    pātimokkhasaṃvarasaṃvutā   viharatha
ācāragocarasampannā  aṇumattesu  vajjesu  bhayadassāvī  samādāya
sikkhatha sikkhāpadesūti. Iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttanti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
        Ākaṅkheyyasuttaṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 58-63. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=1159              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=1159              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=73&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=6              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=73              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=4236              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=4236              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่