ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

            Vīmaṃsakasuttaṃ
   [535]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [536]  Bhagavā  etadavoca vīmaṃsakena bhikkhave bhikkhunā parassa
cetopariyāyaṃ   ajānantena   tathāgate  samannesanā  kātabbā
sammāsambuddho  vā  no vā iti viññāṇāyāti . bhagavaṃmūlakā no
bhante  dhammā  bhagavaṃnettikā  bhagavaṃpaṭisaraṇā  sādhu  vata  bhante
bhagavantaṃyeva  paṭibhātu  etassa  bhāsitassa  attho  bhagavato  sutvā
bhikkhū  dhāressantīti  .  tenahi  bhikkhave suṇātha sādhukaṃ manasikarotha
bhāsissāmīti. Evaṃ bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [537]  Bhagavā  etadavoca vīmaṃsakena bhikkhave bhikkhunā parassa
cetopariyāyaṃ  ajānantena  dvīsu  dhammesu  tathāgato samannesitabbo
cakkhusotaviññeyyesu  dhammesu  ye  saṅkiliṭṭhā  cakkhusotaviññeyyā
dhammā saṃvijjanti vā te tathāgatassa no vāti. Tamenaṃ samannesamāno
evaṃ  jānāti  ye  saṅkiliṭṭhā  cakkhusotaviññeyyā dhammā na te
tathāgatassa saṃvijjantīti.
   {537.1}  Yato  naṃ  samannesamāno  evaṃ  jānāti  ye
saṅkiliṭṭhā   cakkhusotaviññeyyā  dhammā  na  te  tathāgatassa
saṃvijjantīti   tato  naṃ  uttariṃ  samannesati  ye  vītimissā
cakkhusotaviññeyyā   dhammā  saṃvijjanti  vā  te  tathāgatassa
No  vāti  .  tamenaṃ samannesamāno evaṃ jānāti ye vītimissā
cakkhusotaviññeyyā dhammā na te tathāgatassa saṃvijjantīti.
   {537.2} Yato naṃ samannesamāno evaṃ jānāti ye vītimissā
cakkhusotaviññeyyā  dhammā  na  te  tathāgatassa  saṃvijjantīti  tato
naṃ  uttariṃ  samannesati  ye  vodātā  cakkhusotaviññeyyā  dhammā
saṃvijjanti  vā  te tathāgatassa no vāti . tamenaṃ samannesamāno
evaṃ  jānāti  ye  vodātā  cakkhusotaviññeyyā dhammā saṃvijjanti
te tathāgatassāti.
   {537.3} Yato naṃ samannesamāno evaṃ jānāti ye vodātā
cakkhusotaviññeyyā  dhammā  saṃvijjanti  te  tathāgatassāti  tato naṃ
uttariṃ  samannesati  dīgharattaṃ  samāpanno  ayamāyasmā  imaṃ  kusalaṃ
dhammaṃ  udāhu  ittarasamāpannoti  .  tamenaṃ  samannesamāno  evaṃ
jānāti  dīgharattaṃ  samāpanno  ayamāyasmā  imaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ
nāyamāyasmā ittarasamāpannoti.
   {537.4} Yato naṃ samannesamāno evaṃ jānāti dīgharattaṃ samāpanno
ayamāyasmā  imaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ nāyamāyasmā ittarasamāpannoti tato
naṃ uttariṃ samannesati ñātajjhāpanno 1- ayamāyasmā bhikkhu yasappatto 2-
saṃvijjantassa  idhekacce  ādīnavāti  .  na tāva bhikkhave bhikkhuno
idhekacce  ādīnavā  saṃvijjanti  yāva  na  ñātajjhāpanno  hoti
yasappatto  .  yato  ca  kho bhikkhave bhikkhu ñātajjhāpanno hoti
@Footnote: 1 Ma. Yu. yattajjhāpannoti dissati. 2 Yu. yasampattoti dissati.
Yasappatto  athassa  idhekacce  ādīnavā  saṃvijjanti  .  tamenaṃ
samannesamāno  evaṃ  jānāti  ñātajjhāpanno  ayamāyasmā  bhikkhu
yasappatto nāssa idhekacce ādīnavā saṃvijjantīti.
   {537.5} Yato naṃ samannesamāno evaṃ jānāti ñātajjhāpanno
ayamāyasmā  bhikkhu yasappatto nāssa idhekacce ādīnavā saṃvijjantīti
tato  naṃ  uttariṃ  samannesati  abhayūparato ayamāyasmā nāyamāyasmā
bhayūparato vītarāgattā kāme na sevati khayā rāgassāti.
   {537.6}  Tamenaṃ  samannesamāno  evaṃ  jānāti abhayūparato
ayamāyasmā  nāyamāyasmā  bhayūparato  vītarāgattā kāme na sevati
khayā rāgassāti . tañce bhikkhave bhikkhuṃ pare evaṃ puccheyyuṃ ke
panāyasmato  ākārā  ke  anvayā  yenāyasmā  evaṃ  vadeti
abhayūparato   ayamāyasmā  nāyamāyasmā  bhayūparato  vītarāgattā
kāme  na sevati khayā rāgassāti . sammā byākaramāno bhikkhave
bhikkhu  evaṃ  byākareyya  tathā  hi  pana ayamāyasmā saṅghe vā
viharanto  eko vā viharanto ye ca tattha sugatā ye ca tattha
duggatā  ye  ca  tattha gaṇamanusāsanti ye ca idhekacce āmisesu
sandissanti  ye  ca  idhekacce  āmisena anupalittā nāyamāyasmā
taṃ tena avajānāti . sammukhā kho pana metaṃ bhagavato sutaṃ sammukhā
paṭiggahitaṃ   abhayūparatohamasmi   nāhamasmi  bhayūparato  vītarāgattā
kāme na sevāmi khayā rāgassāti.
   [538]  Tatra  bhikkhave  tathāgato  uttariṃ  paṭipucchitabbo
ye  saṅkiliṭṭhā  cakkhusotaviññeyyā  dhammā  saṃvijjanti  vā  te
tathāgatassa  no  vāti  .  byākaramāno  bhikkhave tathāgato evaṃ
byākareyya  ye  saṅkiliṭṭhā  cakkhusotaviññeyyā  dhammā  na  te
tathāgatassa  saṃvijjantīti  .  ye vītimissā cakkhusotaviññeyyā dhammā
saṃvijjanti  vā  tathāgatassa  no  vāti  .  byākaramāno bhikkhave
tathāgato  evaṃ byākareyya ye vītimissā cakkhusotaviññeyyā dhammā
na  te tathāgatassa saṃvijjantīti . ye  vodātā cakkhusotaviññeyyā
dhammā saṃvijjanti vā te tathāgatassa no vāti.
   {538.1} Byākaramāno bhikkhave tathāgato evaṃ byākareyya ye
vodātā  cakkhusotaviññeyyā  dhammā  saṃvijjanti  te  tathāgatassa
etapathohamasmi 1- etagocaro no ca tena tammayoti. Evaṃvādiṃ kho
bhikkhave  satthāraṃ  arahati  sāvako  upasaṅkamituṃ  dhammassavanāya tassa
satthā  dhammaṃ  deseti  uttaruttariṃ  paṇītapaṇītaṃ  kaṇha sukkasappaṭibhāgaṃ
yathā  yathā  kho bhikkhave bhikkhuno satthā dhammaṃ deseti uttaruttariṃ
paṇītapaṇītaṃ  kaṇha  sukkasappaṭibhāgaṃ  tathā  tathā  so  tasmiṃ  dhamme
abhiññāya  idhekaccaṃ  dhammaṃ  dhammesu  niṭṭhaṅgacchati  satthari  pasīdati
sammāsambuddho  bhagavā  svākkhāto  bhagavatā  dhammo  supaṭipanno
saṅghoti . tañce bhikkhave bhikkhuṃ punevaṃ 2- puccheyyuṃ ke panāyasmato
ākārā  ke anvayā yenāyasmā evaṃ vadeti 3- sammāsambuddho
@Footnote: 1 Po. Ma. etaṃpathohamasmi etaṃgocaro. 2 Ma. pare evaṃ. 3 Ma. vadesi.
Bhagavā  svākkhāto  bhagavatā  dhammo  supaṭipanno  saṅghoti .
Sammābyākaramāno  bhikkhave  bhikkhu evaṃ byākareyya idhāhaṃ āvuso
yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃ  dhammassavanāya  tassa  me bhagavā dhammaṃ
deseti  uttaruttariṃ  paṇītapaṇītaṃ  kaṇha  sukkasappaṭibhāgaṃ  yathā  yathā
me  āvuso  bhagavā  dhammaṃ  deseti  uttaruttariṃ  paṇītapaṇītaṃ
kaṇha  sukkasappaṭibhāgaṃ  tathā  tathāhaṃ  tasmiṃ  dhamme  abhiññāya
idhekaccaṃ  dhammaṃ  dhammesu  niṭṭhaṅgamaṃ  satthari  pasīdiṃ  sammāsambuddho
bhagavā svākkhāto bhagavatā dhammo supaṭipanno saṅghoti.
   [539]  Yassakassaci  bhikkhave imehi ākārehi imehi padehi
imehi  byañjanehi  tathāgate  saddhā  niviṭṭhā  hoti  mūlajātā
patiṭṭhājātā 1- ayaṃ vuccati bhikkhave ākāravatī saddhā dassanamūlikā
daḷhā  asaṃhāriyā  samaṇena  vā  brāhmaṇena  vā  devena vā
mārena vā brahmunā vā kenaci vā lokasmiṃ . evaṃ kho bhikkhave
tathāgate  dhammasamannesanā  hoti  evañca  pana  tathāgato dhammato
susamanniṭṭho hotīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Vīmaṃsakasuttaṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.
           -----------
@Footnote:Ma. patiṭṭhitā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 576-580. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=11655              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=11655              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=535&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=47              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=535              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=7327              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=7327              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่