ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

           Satipaṭṭhānasuttaṃ
   [131]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  kurūsu viharati
kammāsadhammaṃ  nāma  kurūnaṃ  nigamo  .  tatra  kho  bhagavā  bhikkhū
āmantesi bhikkhavoti. Bhadandeti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [132]  Bhagavā  etadavoca  ekāyano  ayaṃ bhikkhave maggo
sattānaṃ  visuddhiyā  sokaparidevānaṃ  samatikkamāya  dukkhadomanassānaṃ
atthaṅgamāya  ñāyassa  adhigamāya  nibbānassa  sacchikiriyāya  . yadidaṃ
cattāro  satipaṭṭhānā  .  katame cattāro . idha bhikkhave bhikkhu
kāye  kāyānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya
loke  abhijjhādomanassaṃ  .  vedanāsu vedanānupassī viharati ātāpī
sampajāno  satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  .  citte
cittānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya  loke
abhijjhādomanassaṃ  .  dhammesu dhammānupassī viharati ātāpī sampajāno
satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ. 1-
   [133]  Kathañca  bhikkhave bhikkhu kāye kāyānupassī viharati .
Idha  bhikkhave  bhikkhu araññagato vā rukkhamūlagato vā suññāgāragato
vā   nisīdati   pallaṅkaṃ   ābhujitvā  ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya
parimukhaṃ  satiṃ upaṭṭhapetvā . so satova assasati sato passasati .
@Footnote: 1 pāṭhantare puna uddesoti dissati.
Dīghaṃ  vā  assasanto  dīghaṃ  assasāmīti  pajānāti  .  dīghaṃ  vā
passasanto  dīghaṃ  passasāmīti  pajānāti  .  rassaṃ  vā assasanto
rassaṃ  assasāmīti  pajānāti  .  rassaṃ  vā  passasanto  rassaṃ
passasāmīti  pajānāti  .  sabbakāyapaṭisaṃvedī assasissāmīti sikkhati .
Sabbakāyapaṭisaṃvedī  passasissāmīti  sikkhati  .  passambhayaṃ  kāyasaṅkhāraṃ
assasissāmīti  sikkhati  .  passambhayaṃ  kāyasaṅkhāraṃ  passasissāmīti
sikkhati.
   {133.1} Seyyathāpi bhikkhave dakkho bhamakāro vā bhamakārantevāsī
vā  dīghaṃ  vā  añchanto  dīghaṃ  añchāmīti pajānāti . rassaṃ vā
añchanto  rassaṃ  añchāmīti  pajānāti  .  evameva  kho bhikkhave
bhikkhu  dīghaṃ  vā  assasanto  dīghaṃ  assasāmīti  pajānāti  . dīghaṃ
vā  passasanto dīghaṃ  passasāmīti pajānāti . rassaṃ vā assasanto
rassaṃ assasāmīti pajānāti . rassaṃ vā passasanto rassaṃ passasāmīti
pajānāti   .   sabbakāyapaṭisaṃvedī  assasissāmīti  sikkhati  .
Sabbakāyapaṭisaṃvedī  passasissāmīti  sikkhati  .  passambhayaṃ  kāyasaṅkhāraṃ
assasissāmīti  sikkhati  .  passambhayaṃ  kāyasaṅkhāraṃ  passasissāmīti
sikkhati  .  iti  ajjhattaṃ  vā kāye kāyānupassī viharati bahiddhā
vā kāye kāyānupassī viharati ajjhattabahiddhā vā kāye kāyānupassī
viharati  samudayadhammānupassī  vā  kāyasmiṃ  viharati  vayadhammānupassī
vā   kāyasmiṃ   viharati   samudayavayadhammānupassī  vā  kāyasmiṃ
viharati  atthi  kāyoti  vā  panassa  sati  paccupaṭṭhitā  hoti
Yāvadeva  ñāṇamattāya  patissatimattāya  anissito  ca  viharati  na
ca  kiñci  loke  upādiyati  evampi  bhikkhave  bhikkhu  kāye
kāyānupassī viharati. Ānāpānapabbaṃ.
   [134]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  bhikkhu gacchanto vā gacchāmīti
pajānāti  ṭhito  vā  ṭhitomhīti pajānāti nisinno vā nisinnomhīti
pajānāti  sayāno  vā  sayānomhīti  pajānāti  .  yathā  yathā
vā  panassa  kāyo  paṇihito  hoti  tathā tathā naṃ pajānāti .
Iti  ajjhattaṃ  vā  kāye  kāyānupassī  viharati  .pe.  evampi
bhikkhave bhikkhu kāye kāyānupassī viharati. Iriyāpathapabbaṃ.
   [135]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  bhikkhu  abhikkante  paṭikkante
sampajānakārī  hoti  ālokite  vilokite  sampajānakārī  hoti
sammiñjite  pasārite  sampajānakārī  hoti  saṅghāṭipattacīvaradhāraṇe
sampajānakārī  hoti  asite  pīte  khāyite  sāyite sampajānakārī
hoti  uccārapassāvakamme  sampajānakārī  hoti gate ṭhite nisinne
sutte  jāgarite  bhāsite  tuṇhībhāve  sampajānakārī hoti . iti
ajjhattaṃ  vā  kāye  kāyānupassī  viharati .pe. evampi bhikkhave
bhikkhu kāye kāyānupassī viharati. Sampajaññapabbaṃ.
   [136] Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu imameva kāyaṃ uddhaṃ pādatalā
adho   kesamatthakā   tacapariyantaṃ   pūrannānappakārassa  asucino
paccavekkhati  atthi  imasmiṃ kāye kesā lomā nakhā dantā taco
Maṃsaṃ  nahārū  aṭṭhī  aṭṭhimiñjaṃ  vakkaṃ  hadayaṃ  yakanaṃ  kilomakaṃ pihakaṃ
papphāsaṃ  antaṃ  antaguṇaṃ  udariyaṃ  karīsaṃ pittaṃ semhaṃ pubbo lohitaṃ
sedo medo assu vasā kheḷo siṅghāṇikā lasikā muttanti.
   {136.1}  Seyyathāpi  bhikkhave  ubhatomukhā mūtoḷī 1- pūvā
nānāvihitassa  dhaññassa  seyyathīdaṃ  sālīnaṃ  vīhīnaṃ  muggānaṃ  māsānaṃ
tilānaṃ  taṇḍulānaṃ . tamenaṃ cakkhumā puriso muñcitvā paccavekkheyya
ime sālī ime vīhī ime muggā ime māsā ime tilā ime taṇḍulāti
evameva  kho  bhikkhave  bhikkhu imameva kāyaṃ uddhaṃ pādatalā adho
kesamatthakā  tacapariyantaṃ  pūrannānappakārassa  asucino  paccavekkhati
atthi  imasmiṃ  kāye  kesā  lomā  .pe.  lasikā muttanti .
Iti  ajjhattaṃ  vā  kāye  kāyānupassī  viharati  .pe.  evampi
bhikkhave bhikkhu kāye kāyānupassī viharati. Paṭikkūlapabbaṃ.
   [137] Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu imameva kāyaṃ yathāṭhitaṃ yathāpaṇihitaṃ
dhātuso paccavekkhati atthi imasmiṃ kāye paṭhavīdhātu āpodhātu tejodhātu
vāyodhātūti . seyyathāpi bhikkhave dakkho goghātako vā goghātakantevāsī
vā  gāviṃ vadhitvā cātummahāpathe vilaso paṭivibhajitvā nisinno assa
evameva kho bhikkhave bhikkhu imameva kāyaṃ yathāṭhitaṃ yathāpaṇihitaṃ dhātuso
paccavekkhati  atthi  imasmiṃ  kāye  paṭhavīdhātu āpodhātu tejodhātu
vāyodhātūti . iti ajjhattaṃ vā kāye kāyānupassī viharati .pe. Evampi
@Footnote: 1 Po. Ma. putoḷī.
Bhikkhave bhikkhu kāye kāyānupassī viharati. Dhātupabbaṃ.
   [138]  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhu seyyathāpi passeyya sarīraṃ
sīvathikāya  chaḍḍitaṃ  ekāhamataṃ  vā  dvīhamataṃ  vā  tīhamataṃ  vā
uddhumātakaṃ  vinīlakaṃ  vipubbakajātaṃ  .  so  imameva kāyaṃ upasaṃharati
ayampi kho kāyo evaṃdhammo evaṃbhāvī evaṃ anatītoti 1- . iti
ajjhattaṃ  vā  kāye  kāyānupassī  viharati .pe. evampi bhikkhave
bhikkhu kāye kāyānupassī viharati.
   {138.1} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu seyyathāpi passeyya sarīraṃ
sīvathikāya  chaḍḍitaṃ kākehi 2- vā khajjamānaṃ gijjhehi vā khajjamānaṃ
kulalehi  vā khajjamānaṃ suvāṇehi 3- vā khajjamānaṃ siṅgālehi vā
khajjamānaṃ vividhehi vā pāṇakajātehi khajjamānaṃ . so imameva kāyaṃ
upasaṃharati ayampi kho kāyo evaṃdhammo evaṃbhāvī evaṃ anatītoti.
   {138.2} Iti ajjhattaṃ vā kāye kāyānupassī viharati .pe.
Evampi bhikkhave bhikkhu kāye kāyānupassī viharati . Puna caparaṃ bhikkhave
bhikkhu  seyyathāpi  passeyya sarīraṃ sīvathikāya chaḍḍitaṃ aṭṭhisaṅkhalikaṃ 4-
samaṃsalohitaṃ  nhārusambandhaṃ  .pe.  aṭṭhisaṅkhalikaṃ  nimmaṃsalohitamakkhitaṃ
nhārusambandhaṃ  .pe. aṭṭhisaṅkhalikaṃ apagatamaṃsalohitaṃ nhārusambandhaṃ .pe.
Aṭṭhikāni  apagatanhārusambandhāni  5-  disā  vidisā  vikkhittāni
aññena hatthaṭṭhikaṃ aññena
@Footnote: 1 Sī. etaṃ anatītotipi pāṭho. 2 Po. Yu. kākehi .. kulalehi .. gijjhehi ...
@Ma. kākehi .. kulalehi .. gijjhehi .. kuṅkehi .. sunakhehi .. bayagghehi ..
@dīpīhi .. siṅagālehi ... 3 Sī. Yu. supāṇehi . 4 Ma. Yu. aṭṭhikasaṅkhalikaṃ.
@5 Sī. Yu. apagatasambandhanāni.
Pādaṭṭhikaṃ [1]- aññena jaṅghaṭṭhikaṃ aññena ūruṭṭhikaṃ aññena kaṭiṭṭhikaṃ 2-
aññena  piṭṭhikaṇṭakaṭṭhikaṃ  aññena  phāsukaṭṭhikaṃ  aññena  uraṭṭhikaṃ
aññena  bāhuṭṭhikaṃ  aññena  aṃsaṭṭhikaṃ  aññena  gīvaṭṭhikaṃ  aññena
hanuṭṭhikaṃ  aññena  dantaṭṭhikaṃ  aññena  sīsakaṭāhaṃ  .  so imameva
kāyaṃ  upasaṃharati  ayampi  kho  kāyo  evaṃdhammo  evaṃbhāvī evaṃ
anatītoti  .  iti  ajjhattaṃ vā kāye kāyānupassī viharati .pe.
Evampi bhikkhave bhikkhu kāye kāyānupassī viharati.
   {138.3} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu seyyathāpi passeyya sarīraṃ
sīvathikāya  chaḍḍitaṃ  aṭṭhikāni  setāni  saṅkhavaṇṇūpanibhāni  ... .
Aṭṭhikāni  puñjakitāni  terovassikāni  ...  .  aṭṭhikāni  pūtīni
cuṇṇakajātāni  .  so  imameva kāyaṃ upasaṃharati ayampi kho kāyo
evaṃdhammo evaṃbhāvī evaṃ anatītoti.
   {138.4}  Iti  ajjhattaṃ  vā  kāye  kāyānupassī  viharati
bahiddhā  vā  kāye  kāyānupassī  viharati  ajjhattabahiddhā  vā
kāye  kāyānupassī  viharati  samudayadhammānupassī  vā kāyasmiṃ viharati
vayadhammānupassī  vā  kāyasmiṃ  viharati  samudayavayadhammānupassī  vā
kāyasmiṃ  viharati  atthi  kāyoti vā panassa sati paccupaṭṭhitā hoti
yāvadeva  ñāṇamattāya  patissatimattāya  anissito  ca viharati na ca
kiñci loke upādiyati evampi kho bhikkhave bhikkhu kāye kāyānupassī
viharati. Navasīvathikāpabbaṃ. Kāyānupassanāsatipaṭṭhānaṃ.
@Footnote: 1 Ma. aññena gopphakaṭṭhikaṃ. 2 Ma. ... kaṭiṭṭhikaṃ ... phāsukaṭṭhikaṃ ...
@ piṭṭhiṭṭhikaṃ ... khandhaṭṭhikaṃ ... gīvaṭṭhikaṃ ....
   [139] Kathañca bhikkhave bhikkhu vedanāsu vedanānupassī viharati.
Idha bhikkhave bhikkhu sukhaṃ [1]- vedanaṃ vediyamāno sukhaṃ vedanaṃ vediyāmīti
pajānāti  dukkhaṃ  [2]- vedanaṃ vediyamāno dukkhaṃ vedanaṃ vediyāmīti
pajānāti  adukkhamasukhaṃ  [3]-  vedanaṃ vediyamāno adukkhamasukhaṃ vedanaṃ
vediyāmīti  pajānāti . sāmisaṃ vā sukhaṃ vedanaṃ vediyamāno sāmisaṃ
sukhaṃ vedanaṃ vediyāmīti pajānāti nirāmisaṃ vā sukhaṃ vedanaṃ vediyamāno
nirāmisaṃ  sukhaṃ  vedanaṃ  vediyāmīti  pajānāti  . sāmisaṃ vā dukkhaṃ
vedanaṃ  vediyamāno  sāmisaṃ  dukkhaṃ  vedanaṃ  vediyāmīti  pajānāti
nirāmisaṃ  vā  dukkhaṃ  vedanaṃ  vediyamāno  nirāmisaṃ  dukkhaṃ  vedanaṃ
vediyāmīti pajānāti.
   {139.1}  Sāmisaṃ  vā adukkhamasukhaṃ vedanaṃ vediyamāno sāmisaṃ
adukkhamasukhaṃ  vedanaṃ  vediyāmīti  pajānāti  nirāmisaṃ  vā adukkhamasukhaṃ
vedanaṃ  vediyamāno  nirāmisaṃ  adukkhamasukhaṃ  vedanaṃ  vediyāmīti
pajānāti.
   {139.2}  Iti  ajjhattaṃ  vā vedanāsu vedanānupassī viharati
bahiddhā  vā  vedanāsu  vedanānupassī  viharati  ajjhattabahiddhā vā
vedanāsu  vedanānupassī  viharati  samudayadhammānupassī  vā  vedanāsu
viharati  vayadhammānupassī  vā  vedanāsu  viharati  samudayavayadhammānupassī
vā  vedanāsu  viharati atthi vedanāti vā panassa sati paccupaṭṭhitā
hoti  yāvadeva  ñāṇamattāya  patissatimattāya  anissito  ca viharati
na  ca  kiñci  loke upādiyati evaṃ kho bhikkhave bhikkhu vedanāsu
vedanānupassī viharati. Vedanānupassanāsatipaṭṭhānaṃ.
@Footnote:1-2-3 Po. Ma. vā.
   [140]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  citte cittānupassī viharati .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  sarāgaṃ  vā  cittaṃ sarāgaṃ cittanti pajānāti
vītarāgaṃ  vā  cittaṃ  vītarāgaṃ  cittanti  pajānāti  . sadosaṃ vā
cittaṃ  sadosaṃ  cittanti  pajānāti  vītadosaṃ  vā  cittaṃ  vītadosaṃ
cittanti  pajānāti  .  samohaṃ vā cittaṃ samohaṃ cittanti pajānāti
vītamohaṃ  vā  cittaṃ  vītamohaṃ  cittanti  pajānāti . saṅkhittaṃ vā
cittaṃ  saṅkhittaṃ  cittanti  pajānāti  vikkhittaṃ  vā  cittaṃ vikkhittaṃ
cittanti  pajānāti  .  mahaggataṃ  vā  cittaṃ  mahaggataṃ  cittanti
pajānāti amahaggataṃ vā cittaṃ amahaggataṃ cittanti pajānāti.
   {140.1} Sauttaraṃ vā cittaṃ sauttaraṃ cittanti pajānāti anuttaraṃ vā
cittaṃ  anuttaraṃ  cittanti  pajānāti  .  samāhitaṃ  vā  cittaṃ
samāhitaṃ  cittanti  pajānāti  asamāhitaṃ  vā  cittaṃ  asamāhitaṃ
cittanti  pajānāti  .  vimuttaṃ vā cittaṃ vimuttaṃ cittanti pajānāti
avimuttaṃ  vā  cittaṃ  avimuttaṃ  cittanti  pajānāti . iti ajjhattaṃ
vā  citte  cittānupassī  viharati  bahiddhā vā citte cittānupassī
viharati ajjhattabahiddhā vā citte cittānupassī viharati samudayadhammānupassī
vā   cittasmiṃ   viharati   vayadhammānupassī   vā   cittasmiṃ
viharati  samudayavayadhammānupassī  vā  cittasmiṃ  viharati  atthi  cittanti
vā  panassa  sati  paccupaṭṭhitā  hoti  yāvadeva  ñāṇamattāya
patissatimattāya  anissito  ca  viharati  na  ca  kiñci  loke
Upādiyati  evaṃ  kho  bhikkhave bhikkhu citte cittānupassī viharati .
Cittānupassanāsatipaṭṭhānaṃ.
   [141]  Kathañca bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati .
Idha  bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati pañcasu nīvaraṇesu .
Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  dhammesu  dhammānupassī  viharati  pañcasu
nīvaraṇesu  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  santaṃ  vā ajjhattaṃ kāmachandaṃ
atthi   me  ajjhattaṃ  kāmachandoti  pajānāti  asantaṃ  vā
ajjhattaṃ  kāmachandaṃ  natthi  me  ajjhattaṃ  kāmachandoti pajānāti .
Yathā  ca  anuppannassa  kāmachandassa uppādo hoti tañca pajānāti
yathā  ca  uppannassa  kāmachandassa  pahānaṃ  hoti  tañca pajānāti
yathā  ca  pahīnassa  kāmachandassa  āyatiṃ  anuppādo  hoti  tañca
pajānāti.
   {141.1}  Santaṃ  vā  ajjhattaṃ byāpādaṃ atthi me ajjhattaṃ
byāpādoti  pajānāti  asantaṃ  vā  ajjhattaṃ  byāpādaṃ  natthi
me  ajjhattaṃ  byāpādoti  pajānāti  .  yathā  ca  anuppannassa
byāpādassa  uppādo  hoti  tañca  pajānāti yathā ca uppannassa
byāpādassa  pahānaṃ  hoti  tañca  pajānāti  yathā  ca  pahīnassa
byāpādassa āyatiṃ anuppādo hoti tañca pajānāti.
   {141.2} Santaṃ vā ajjhattaṃ thīnamiddhaṃ atthi me ajjhattaṃ thīnamiddhanti
pajānāti asantaṃ vā ajjhattaṃ thīnamiddhaṃ natthi me ajjhattaṃ thīnamiddhanti
pajānāti  .  yathā  ca  anuppannassa  thīnamiddhassa  uppādo hoti
Tañca  pajānāti  yathā  ca  uppannassa  thīnamiddhassa  pahānaṃ
hoti  tañca  pajānāti  yathā  ca  pahīnassa  thīnamiddhassa  āyatiṃ
anuppādo hoti tañca pajānāti.
   {141.3} Santaṃ vā ajjhattaṃ uddhaccakukkuccaṃ atthi me ajjhattaṃ
uddhaccakukkuccanti  pajānāti  asantaṃ  vā  ajjhattaṃ  uddhaccakukkuccaṃ
natthi  me  ajjhattaṃ  uddhaccakukkuccanti  pajānāti  .  yathā  ca
anuppannassa  uddhaccakukkuccassa  uppādo  hoti  tañca  pajānāti
yathā  ca  uppannassa uddhaccakukkuccassa pahānaṃ hoti tañca pajānāti
yathā  ca  pahīnassa  uddhaccakukkuccassa āyatiṃ anuppādo hoti tañca
pajānāti.
   {141.4}  Santaṃ  vā  ajjhattaṃ  vicikicchaṃ atthi me ajjhattaṃ
vicikicchāti pajānāti asantaṃ vā ajjhattaṃ vicikicchaṃ natthi me ajjhattaṃ
vicikicchāti  pajānāti  . yathā ca anuppannāya vicikicchāya uppādo
hoti  tañca  pajānāti  yathā  ca  uppannāya  vicikicchāya  pahānaṃ
hoti  tañca  pajānāti  yathā  ca  pahīnāya  vicikicchāya  āyatiṃ
anuppādo hoti tañca pajānāti.
   {141.5} Iti ajjhattaṃ vā dhammesu dhammānupassī viharati bahiddhā
vā  dhammesu  dhammānupassī  viharati  ajjhattabahiddhā  vā  dhammesu
dhammānupassī  viharati  samudayadhammānupassī  vā  dhammesu  viharati
vayadhammānupassī   vā   dhammesu   viharati   samudayavayadhammānupassī
vā  dhammesu  viharati  atthi  dhammāti  vā  panassa  sati
paccupaṭṭhitā   hoti   yāvadeva   ñāṇamattāya   patissatimattāya
Anissito  ca  viharati  na  ca kiñci loke upādiyati evampi kho
bhikkhave  bhikkhu  dhammesu  dhammānupassī  viharati  pañcasu nīvaraṇesu .
Nīvaraṇapabbaṃ.
   [142]  Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati
pañcasu  upādānakkhandhesu  .  kathañca  bhikkhave  bhikkhu  dhammesu
dhammānupassī  viharati  pañcasu  upādānakkhandhesu  .  idha  bhikkhave
bhikkhu  iti  rūpaṃ  iti  rūpassa  samudayo  iti  rūpassa  atthaṅgamo
iti  vedanā  iti  vedanāya  samudayo  iti  vedanāya atthaṅgamo
iti  saññā  iti  saññāya  samudayo  iti  saññāya  atthaṅgamo
iti  saṅkhārā  iti  saṅkhārānaṃ samudayo iti saṅkhārānaṃ atthaṅgamo
iti   viññāṇaṃ  iti  viññāṇassa  samudayo  iti  viññāṇassa
atthaṅgamoti.
   {142.1}  Iti  ajjhattaṃ  vā  dhammesu  dhammānupassī viharati
bahiddhā  vā  dhammesu  dhammānupassī  viharati  ajjhattabahiddhā  vā
dhammesu  dhammānupassī  viharati  samudayadhammānupassī vā dhammesu viharati
vayadhammānupassī  vā  dhammesu  viharati  samudayavayadhammānupassī  vā
dhammesu  viharati  atthi  dhammāti  vā  panassa  sati  paccupaṭṭhitā
hoti  yāvadeva  ñāṇamattāya  patissatimattāya  anissito  ca viharati
na  ca  kiñci loke upādiyati evampi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu
dhammānupassī viharati pañcasu upādānakkhandhesu. Khandhapabbaṃ.
   [143]  Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati
Chasu  ajjhattikabāhiresu  āyatanesu . kathañca bhikkhave bhikkhu dhammesu
dhammānupassī  viharati  chasu  ajjhattikabāhiresu  āyatanesu  .  idha
bhikkhave  bhikkhu  cakkhuñca  pajānāti rūpe ca pajānāti yañca tadubhayaṃ
paṭicca  uppajjati  saññojanaṃ  tañca  pajānāti  .  yathā  ca
anuppannassa   saññojanassa  uppādo  hoti  tañca  pajānāti
yathā  ca  uppannassa  saññojanassa  pahānaṃ  hoti  tañca pajānāti
yathā  ca  pahīnassa  saññojanassa  āyatiṃ  anuppādo  hoti  tañca
pajānāti.
   {143.1} Sotañca pajānāti sadde ca pajānāti .... Ghānañca
pajānāti  gandhe ca pajānāti ... . jivhañca pajānāti rase ca
pajānāti ... . kāyañca pajānāti phoṭṭhabbe ca pajānāti ....
Manañca  pajānāti  dhamme  ca  pajānāti  yañca  tadubhayaṃ  paṭicca
uppajjati  saññojanaṃ  tañca  pajānāti  .  yathā  ca  anuppannassa
saññojanassa   uppādo  hoti  tañca  pajānāti  yathā  ca
uppannassa  saññojanassa  pahānaṃ  hoti  tañca  pajānāti  yathā ca
pahīnassa saññojanassa āyatiṃ anuppādo hoti tañca pajānāti.
   {143.2} Iti ajjhattaṃ vā dhammesu dhammānupassī viharati bahiddhā
vā  dhammesu  dhammānupassī  viharati  ajjhattabahiddhā  vā  dhammesu
dhammānupassī  viharati  samudayadhammānupassī  vā  dhammesu  viharati
vayadhammānupassī  vā  dhammesu  viharati  samudayavayadhammānupassī  vā
dhammesu viharati atthi dhammāti vā panassa sati paccupaṭṭhitā hoti yāvadeva
Ñāṇamattāya  patissatimattāya  anissito  ca  viharati  na  ca  kiñci
loke  upādiyati  evampi  kho bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī
viharati chasu ajjhattikabāhiresu āyatanesu. Āyatanapabbaṃ.
   [144]  Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati
sattasu  bojjhaṅgesu  .  kathañca bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī
viharati sattasu bojjhaṅgesu . idha bhikkhave bhikkhu santaṃ vā ajjhattaṃ
satisambojjhaṅgaṃ  atthi  me  ajjhattaṃ  satisambojjhaṅgoti  pajānāti
asantaṃ  vā  ajjhattaṃ  satisambojjhaṅgaṃ  natthi  me  ajjhattaṃ
satisambojjhaṅgoti   pajānāti   .   yathā   ca  anuppannassa
satisambojjhaṅgassa   uppādo   hoti  tañca  pajānāti  yathā
ca  uppannassa  satisambojjhaṅgassa  bhāvanāpāripūri  hoti  tañca
pajānāti.
   {144.1} Santaṃ vā ajjhattaṃ dhammavicayasambojjhaṅgaṃ .... Santaṃ
vā  ajjhattaṃ  viriyasambojjhaṅgaṃ  ...  .  santaṃ  vā  ajjhattaṃ
pītisambojjhaṅgaṃ ... . santaṃ vā ajjhattaṃ passaddhisambojjhaṅgaṃ ....
Santaṃ  vā  ajjhattaṃ  samādhisambojjhaṅgaṃ ... . santaṃ vā ajjhattaṃ
upekkhāsambojjhaṅgaṃ  atthi  me  ajjhattaṃ  upekkhāsambojjhaṅgoti
pajānāti  asantaṃ  vā  ajjhattaṃ  upekkhāsambojjhaṅgaṃ  natthi  me
ajjhattaṃ  upekkhāsambojjhaṅgoti  pajānāti  . yathā ca anuppannassa
upekkhāsambojjhaṅgassa  uppādo  hoti  tañca  pajānāti  yathā
ca  uppannassa  upekkhāsambojjhaṅgassa  bhāvanāpāripūri  hoti  tañca
Pajānāti.
   {144.2}  Iti  ajjhattaṃ  vā  dhammesu  dhammānupassī viharati
bahiddhā  vā  dhammesu  dhammānupassī  viharati  ajjhattabahiddhā  vā
dhammesu  dhammānupassī  viharati  samudayadhammānupassī  vā  dhammesu
viharati  vayadhammānupassī  vā  dhammesu  viharati  samudayavayadhammānupassī
vā  dhammesu  viharati  atthi  dhammāti vā panassa sati paccupaṭṭhitā
hoti  yāvadeva  ñāṇamattāya  patissatimattāya  anissito  ca viharati
na  ca  kiñci loke upādiyati evampi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu
dhammānupassī viharati sattasu bojjhaṅgesu. Bojjhaṅgapabbaṃ. 1-
   [145]  Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati
catūsu  ariyasaccesu  .  kathañca  bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī
viharati  catūsu  ariyasaccesu  .  idha  bhikkhave  bhikkhu idaṃ dukkhanti
yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ
dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti
yathābhūtaṃ pajānāti 2-.
   {145.1} Iti ajjhattaṃ vā dhammesu dhammānupassī viharati bahiddhā
vā  dhammesu  dhammānupassī  viharati  ajjhattabahiddhā  vā  dhammesu
dhammānupassī  viharati  samudayadhammānupassī  vā  dhammesu  viharati
vayadhammānupassī   vā   dhammesu   viharati   samudayavayadhammānupassī
vā    dhammesu    viharati    atthi    dhammāti   vā
@Footnote: 1 pāṭhantare puna paṭhamabhāṇavāroti dissaṃti. 2 pāṭhantare iti ajjhattaṃ vā .pe.
@paṭhamabhāṇavāroti imāni na dissanti.
Panassa  sati  paccupaṭṭhitā hoti yāvadeva ñāṇamattāya patissatimattāya
anissito ca viharati na ca kiñci loke upādiyati evaṃ kho bhikkhave bhikkhu
dhammesu  dhammānupassī viharati catūsu ariyasaccesu 1- . saccapabbaṃ .
Paṭhamabhāṇavāro.
   [146] 2- Katamañca bhikkhave dukkhaṃ ariyasaccaṃ . jātipi dukkhā
jarāpi  dukkhā  maraṇampi  dukkhaṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāpi
dukkhā  appiyehi  sampayogo  dukkho  piyehi  vippayogo  dukkho
yampicchaṃ  na  labhati  tampi  dukkhaṃ  saṅkhittena  pañcupādānakkhandhā
dukkhā.
   {146.1} Katamā ca bhikkhave jāti . yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ
tamhi  tamhi sattanikāye jāti sañjāti okkanti nibbatti abhinibbatti
khandhānaṃ pātubhāvo āyatanānaṃ paṭilābho ayaṃ vuccati bhikkhave jāti.
   {146.2} Katamā ca bhikkhave jarā. Yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhi
tamhi sattanikāye jarā jīraṇatā khaṇḍiccaṃ pāliccaṃ valittacatā āyuno
saṃhāni indriyānaṃ paripāko ayaṃ vuccati bhikkhave jarā.
   {146.3} Katamañca bhikkhave maraṇaṃ . yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ
tamhā  tamhā  sattanikāyā  cuti  cavanatā bhedo antaradhānaṃ maccu
maraṇaṃ  kālakiriyā  khandhānaṃ bhedo kaḷevarassa nikkhepo jīvitindriyassa
upacchedo idaṃ vuccati bhikkhave maraṇaṃ.
   {146.4}  Katamo  ca  bhikkhave soko . yo kho bhikkhave
aññataraññatarena  byasanena  samannāgatassa
@Footnote: 1 Sī. Yu. ettakamidaṃ. 2 Po. Ma. vitthārapāṭho.
Aññataraññatarena  dukkhadhammena  phuṭṭhassa  soko  socanā  socitattaṃ
antosoko antoparisoko ayaṃ vuccati bhikkhave soko.
   {146.5}  Katamo ca bhikkhave paridevo . yo kho bhikkhave
aññataraññatarena   byasanena   samannāgatassa   aññataraññatarena
dukkhadhammena  phuṭṭhassa  ādevo  paridevo  ādevanā  paridevanā
ādevitattaṃ paridevitattaṃ ayaṃ vuccati bhikkhave paridevo.
   {146.6} Katamañca bhikkhave dukkhaṃ . yaṃ kho bhikkhave kāyikaṃ dukkhaṃ
kāyikaṃ asātaṃ kāyasamphassajaṃ dukkhaṃ asātaṃ vedayitaṃ idaṃ vuccati bhikkhave
dukkhaṃ.
   {146.7} Katamañca bhikkhave domanassaṃ . yaṃ kho bhikkhave cetasikaṃ
dukkhaṃ  cetasikaṃ asātaṃ cetosamphassajaṃ 1- dukkhaṃ asātaṃ vedayitaṃ idaṃ
vuccati bhikkhave domanassaṃ.
   {146.8} Katamo ca bhikkhave upāyāso . yo kho bhikkhave
aññataraññatarena   byasanena   samannāgatassa   aññataraññatarena
dukkhadhammena   phuṭṭhassa   āyāso   upāyāso   āyāsitattaṃ
upāyāsitattaṃ ayaṃ vuccati bhikkhave upāyāso.
   {146.9}  Katamo ca bhikkhave appiyehi sampayogo dukkho .
Idha bhikkhave yassa te honti aniṭṭhā akantā amanāpā rūpā saddā
gandhā rasā phoṭṭhabbā [2]- ye vā panassa te honti anatthakāmā
ahitakāmā  aphāsukāmā ayogakkhemakāmā yā tehi saṅgati samāgamo
samodhānaṃ  missībhāvo  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  appiyehi  sampayogo
dukkho.
   {146.10} Katamo ca bhikkhave piyehi vippayogo dukkho. Idha
bhikkhave  yassa  te  honti  iṭṭhā  kantā manāpā rūpā saddā
@Footnote: 1 Ma. mano ... 2 Ma. dhammā.
Gandhā rasā phoṭṭhabbā [1]- ye vā panassa te honti atthakāmā
hitakāmā  phāsukāmā  yogakkhemakāmā mātā vā pitā vā bhātā
vā  bhaginī  vā  mittā vā amaccā vā ñātisālohitā vā yā
tehi  asaṅgati  asamāgamo  asamodhānaṃ  amissībhāvo  ayaṃ  vuccati
bhikkhave piyehi vippayogo dukkho.
   {146.11} Katamañca bhikkhave yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ .
Jātidhammānaṃ  bhikkhave sattānaṃ evaṃ icchā uppajjati aho vata mayaṃ
na jātidhammā assāma na ca vata no jāti āgaccheyyāti na kho panetaṃ
icchāya pattabbaṃ idampi yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ . Jarādhammānaṃ
bhikkhave sattānaṃ .... Byādhidhammānaṃ bhikkhave sattānaṃ ... . Maraṇadhammānaṃ
bhikkhave sattānaṃ ... . sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadhammānaṃ bhikkhave
sattānaṃ  evaṃ icchā uppajjati aho vata mayaṃ na sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsadhammā  assāma  na  ca  vata no sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsā  āgaccheyyunti  na  kho panetaṃ icchāya pattabbaṃ
idampi yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ.
   {146.12}  Katame  ca bhikkhave saṅkhittena pañcupādānakkhandhā
dukkhā    seyyathīdaṃ   rūpūpādānakkhandho   vedanūpādānakkhandho
saññūpādānakkhandho   saṅkhārūpādānakkhandho   viññāṇūpādānakkhandho
ime  vuccanti bhikkhave saṅkhittena pañcupādānakkhandhā dukkhā . idaṃ
vuccati bhikkhave dukkhaṃ ariyasaccaṃ.
   [147]  Katamañca bhikkhave dukkhasamudayo 2- ariyasaccaṃ . yāyaṃ
@Footnote: 1 Ma. dhammā .  2 Ma. dukkhasamudayaṃ.
Taṇhā  ponobbhavikā  nandirāgasahagatā  tatratatrābhinandinī  seyyathīdaṃ
kāmataṇhā bhavataṇhā vibhavataṇhā.
   {147.1} Sā kho panesā bhikkhave taṇhā kattha uppajjamānā
uppajjati kattha nivīsamānā nivīsati . Yaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā
taṇhā uppajjamānā uppajjati ettha nivīsamānā nivīsati.
   {147.2} Kiñca loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ. Cakkhuṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ
etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati ettha nivīsamānā nivīsati.
Sotaṃ ghānaṃ jivhā kāyo mano loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā
uppajjamānā uppajjati ettha nivīsamānā nivīsati.
   {147.3} Rūpā saddā gandhā rasā phoṭṭhabbā dhammā loke
piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  uppajjamānā uppajjati ettha
nivīsamānā nivīsati.
   {147.4}    Cakkhuviññāṇaṃ   sotaviññāṇaṃ   ghānaviññāṇaṃ
jivhāviññāṇaṃ   kāyaviññāṇaṃ   manoviññāṇaṃ   loke   piyarūpaṃ
sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  uppajjamānā  uppajjati  ettha
nivīsamānā nivīsati.
   {147.5}   Cakkhusamphasso   sotasamphasso   ghānasamphasso
jivhāsamphasso  kāyasamphasso  manosamphasso  loke  piyarūpaṃ sātarūpaṃ
etthesā  taṇhā  uppajjamānā  uppajjati  ettha  nivīsamānā
nivīsati.
   {147.6}  Cakkhusamphassajā  vedanā  sotasamphassajā  vedanā
ghānasamphassajā  vedanā  jivhāsamphassajā  vedanā  kāyasamphassajā
vedanā  manosamphassajā  vedanā  loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā
taṇhā uppajjamānā uppajjati ettha nivīsamānā nivīsati.
   {147.7}   Rūpasaññā  saddasaññā  gandhasaññā  rasasaññā
phoṭṭhabbasaññā  dhammasaññā  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā
taṇhā uppajjamānā uppajjati ettha nivīsamānā nivīsati.
   {147.8}   Rūpasañcetanā   saddasañcetanā  gandhasañcetanā
rasasañcetanā    phoṭṭhabbasañcetanā   dhammasañcetanā   loke
piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  uppajjamānā uppajjati ettha
nivīsamānā nivīsati.
   {147.9}   Rūpataṇhā  saddataṇhā  gandhataṇhā  rasataṇhā
phoṭṭhabbataṇhā  dhammataṇhā  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā
taṇhā uppajjamānā uppajjati ettha nivīsamānā nivīsati.
   {147.10}  Rūpavitakko  saddavitakko  gandhavitakko  rasavitakko
phoṭṭhabbavitakko  dhammavitakko  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā
taṇhā uppajjamānā uppajjati ettha nivīsamānā nivīsati.
   {147.11}  Rūpavicāro  saddavicāro  gandhavicāro  rasavicāro
phoṭṭhabbavicāro dhammavicāro loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā
uppajjamānā uppajjati ettha nivīsamānā nivīsati . Idaṃ vuccati bhikkhave
dukkhasamudayo ariyasaccaṃ.
   [148] Katamañca bhikkhave dukkhanirodho ariyasaccaṃ. Yo tassāyeva
taṇhāya asesavirāganirodho cāgo paṭinissaggo mutti anālayo.
   {148.1} Sā kho panesā bhikkhave taṇhā kattha pahiyyamānā pahiyyati
kattha  nirujjhamānā nirujjhati . yaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā
taṇhā pahiyyamānā pahiyyati ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {148.2} Kiñci loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ. Cakkhuṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ
Etthesā  taṇhā  pahiyyamānā  pahiyyati  ettha  nirujjhamānā
nirujjhati  . sotaṃ ghānaṃ jivhā kāyo mano loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ
etthesā taṇhā pahiyyamānā pahiyyati ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {148.3} Rūpā saddā gandhā rasā phoṭṭhabbā dhammā loke
piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  pahiyyamānā  pahiyyati  ettha
nirujjhamānā nirujjhati.
   {148.4}    Cakkhuviññāṇaṃ   sotaviññāṇaṃ   ghānaviññāṇaṃ
jivhāviññāṇaṃ   kāyaviññāṇaṃ   manoviññāṇaṃ   loke   piyarūpaṃ
sātarūpaṃ   etthesā  taṇhā  pahiyyamānā  pahiyyati   ettha
nirujjhamānā nirujjhati.
   {148.5}   Cakkhusamphasso   sotasamphasso   ghānasamphasso
jivhāsamphasso   kāyasamphasso   manosamphasso   loke  piyarūpaṃ
sātarūpaṃ   etthesā   taṇhā  pahiyyamānā  pahiyyati  ettha
nirujjhamānā nirujjhati.
   {148.6}  Cakkhusamphassajā  vedanā  sotasamphassajā  vedanā
ghānasamphassajā  vedanā  jivhāsamphassajā  vedanā  kāyasamphassajā
vedanā  manosamphassajā  vedanā  loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā
taṇhā pahiyyamānā pahiyyati ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {148.7}   Rūpasaññā  saddasaññā  gandhasaññā  rasasaññā
phoṭṭhabbasaññā  dhammasaññā  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā
taṇhā pahiyyamānā pahiyyati ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {148.8}   Rūpasañcetanā   saddasañcetanā  gandhasañcetanā
rasasañcetanā  phoṭṭhabbasañcetanā  dhammasañcetanā  loke  piyarūpaṃ
sātarūpaṃ    etthesā    taṇhā   pahiyyamānā   pahiyyati
Ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {148.9}   Rūpataṇhā  saddataṇhā  gandhataṇhā  rasataṇhā
phoṭṭhabbataṇhā  dhammataṇhā  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā
taṇhā pahiyyamānā pahiyyati ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {148.10}  Rūpavitakko  saddavitakko  gandhavitakko  rasavitakko
phoṭṭhabbavitakko  dhammavitakko  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā
taṇhā pahiyyamānā pahiyyati ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {148.11}  Rūpavicāro  saddavicāro  gandhavicāro  rasavicāro
phoṭṭhabbavicāro  dhammavicāro  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā
taṇhā  pahiyyamānā  pahiyyati  ettha  nirujjhamānā  nirujjhati .
Idaṃ vuccati bhikkhave dukkhanirodho ariyasaccaṃ.
   [149] Katamañca bhikkhave dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ.
Ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo
sammāvācā   sammākammanto   sammāājīvo   sammāvāyāmo
sammāsati sammāsamādhi.
   {149.1} Katamā ca bhikkhave sammādiṭṭhi. Yaṃ kho bhikkhave dukkhe
ñāṇaṃ  dukkhasamudaye  ñāṇaṃ  dukkhanirodhe  ñāṇaṃ  dukkhanirodhagāminiyā
paṭipadāya ñāṇaṃ ayaṃ vuccati bhikkhave sammādiṭṭhi.
   {149.2} Katamo ca bhikkhave sammāsaṅkappo. Nekkhammasaṅkappo
abyāpādasaṅkappo avihiṃsāsaṅkappo ayaṃ vuccati bhikkhave sammāsaṅkappo.
   {149.3} Katamā ca bhikkhave sammāvācā . Musāvādā veramaṇī
pisuṇāya  vācāya  veramaṇī  pharusāya  vācāya veramaṇī samphappalāpā
Veramaṇī ayaṃ vuccati bhikkhave sammāvācā.
   {149.4}  Katamo ca bhikkhave sammākammanto . pāṇātipātā
veramaṇī adinnādānā veramaṇī kāmesumicchācārā veramaṇī ayaṃ vuccati
bhikkhave sammākammanto.
   {149.5}  Katamo  ca bhikkhave sammāājīvo . idha bhikkhave
ariyasāvako  micchāājīvaṃ  pahāya  sammāājīvena  jīvikaṃ  kappeti
ayaṃ vuccati bhikkhave sammāājīvo.
   {149.6} Katamo ca bhikkhave sammāvāyāmo. Idha bhikkhave bhikkhu
anuppannānaṃ  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ anuppādāya chandaṃ janeti
vāyamati  viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati uppannānaṃ pāpakānaṃ
akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati cittaṃ
paggaṇhāti  padahati  anuppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ uppādāya chandaṃ
janeti  vāyamati  viriyaṃ  ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati uppannānaṃ
kusalānaṃ  dhammānaṃ  ṭhitiyā  asammosāya  bhiyyobhāvāya  vepullāya
bhāvanāya  pāripūriyā  chandaṃ  janeti  vāyamati  viriyaṃ ārabhati cittaṃ
paggaṇhāti padahati ayaṃ vuccati bhikkhave sammāvāyāmo.
   {149.7} Katamā ca bhikkhave sammāsati. Idha bhikkhave bhikkhu kāye
kāyānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya  loke
abhijjhādomanassaṃ  .  vedanāsu  vedanānupassī  viharati  ātāpī
sampajāno  satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  .  citte
cittānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya  loke
abhijjhādomanassaṃ   .  dhammesu  dhammānupassī  viharati  ātāpī
Sampajāno  satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  ayaṃ  vuccati
bhikkhave sammāsati.
   {149.8}  Katamo  ca  bhikkhave sammāsamādhi . idha bhikkhave
bhikkhu  vivicceva  kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ
vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  vitakkavicārānaṃ
vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ
samādhijaṃ  pītisukhaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati pītiyā ca virāgā
upekkhako ca viharati sato ca sampajāno sukhañca kāyena paṭisaṃvedeti
yantaṃ   ariyā   ācikkhanti   upekkhako  satimā  sukhavihārīti
tatiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  sukhassa  ca  pahānā dukkhassa ca
pahānā   pubbeva  somanassadomanassānaṃ  atthaṅgamā  adukkhamasukhaṃ
upekkhāsatipārisuddhiṃ  catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  ayaṃ vuccati
bhikkhave sammāsamādhi . idaṃ vuccati bhikkhave dukkhanirodhagāminī paṭipadā
ariyasaccaṃ.
   [150] Iti ajjhattaṃ vā dhammesu dhammānupassī viharati bahiddhā
vā  dhammesu  dhammānupassī  viharati  ajjhattabahiddhā  vā  dhammesu
dhammānupassī  viharati  samudayadhammānupassī  vā  dhammesu  viharati
vayadhammānupassī  vā  dhammesu  viharati  samudayavayadhammānupassī  vā
dhammesu  viharati  atthi  dhammāti  vā  panassa  sati  paccupaṭṭhitā
hoti   yāvadeva  ñāṇamattāya  patissatimattāya  anissito  ca
viharati  na  ca  kiñci loke upādiyati evampi kho bhikkhave bhikkhu
Dhammesu dhammānupassī viharati catūsu ariyasaccesu. 1-
   [151] Yo hi koci bhikkhave ime cattāro satipaṭṭhāne evaṃ
bhāveyya  satta  vassāni  tassa  dvinnaṃ  phalānaṃ  aññataraṃ  phalaṃ
pāṭikaṅkhaṃ  diṭṭheva  dhamme aññā sati vā upādisese anāgāmitā
tiṭṭhantu  bhikkhave  satta  vassāni  . yo hi koci bhikkhave ime
cattāro  satipaṭṭhāne  evaṃ  bhāveyya  cha vassāni pañca vassāni
cattāri vassāni tīṇi vassāni dve vassāni ekaṃ vassaṃ ... Tiṭṭhatu
bhikkhave  ekaṃ  vassaṃ  .  yo  hi koci bhikkhave ime cattāro
satipaṭṭhāne  evaṃ  bhāveyya  satta  māsāni  tassa dvinnaṃ phalānaṃ
aññataraṃ  phalaṃ pāṭikaṅkhaṃ diṭṭheva dhamme aññā sati vā upādisese
anāgāmitā  tiṭṭhantu  bhikkhave  satta  māsāni  .  yo  hi
koci bhikkhave ime cattāro satipaṭṭhāne evaṃ bhāveyya cha māsāni
pañca māsāni cattāri māsāni tīṇi māsāni dve māsāni [2]- māsaṃ
aḍḍhamāsaṃ ... tiṭṭhatu bhikkhave aḍḍhamāso . yo hi koci bhikkhave
ime  cattāro  satipaṭṭhāne  evaṃ bhāveyya sattāhaṃ tassa dvinnaṃ
phalānaṃ  aññataraṃ  phalaṃ  pāṭikaṅkhaṃ  diṭṭheva  dhamme  aññā  sati
vā upādisese anāgāmitā.
   [152]  Ekāyano  ayaṃ  bhikkhave  maggo sattānaṃ visuddhiyā
sokaparidevānaṃ  samatikkamāya  dukkhadomanassānaṃ  atthaṅgamāya  ñāyassa
@Footnote: 1 pāṭhantare puna saccapabbaṃ. dhammānupassanāsatipaṭṭhānanti dissanti.
@2 Po. Ma. ekaṃ.
Adhigamāya  nibbānassa  sacchikiriyāya  yadidaṃ cattāro satipaṭṭhānāti .
Iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttanti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
       Satipaṭṭhānasuttaṃ niṭṭhitaṃ dasamaṃ.
        Mūlapariyāyavaggo paṭhamo.
          Tassuddānaṃ
   ajaraṃ amaraṃ amatādhigamaṃ phalamagganidassanaṃ dukkhanudaṃ
   sahitatthamahārahassakaraṃ bahupītiharaṃ vividhaṃ suṇātha
   taḷākāva supūritaṃ ghammapathe tividhaggisilesitanibbānaṃ
   byādhipanodanaopadayo majjhimasuttavarā ṭhapitā
   madhumaddavamandarasā amarānaṃ khiḍḍaratijananī
   manusaṅghaṃ taṃ suttabyākaraṇañca ṭhapitā sakyaputtānmābhiramattā
   tipaññāsavaraṃ diyaḍḍhasataṃ dve ca veyyākaraṇaṃ apare ca te
   asame pathavaggavagge anupubbena ekamanā nisāmetha mūdaggaṃ
     1- mūlaāsavadhammadāyāda-   bheravanaṅgaṇakaṅkhasuttaṃ
      vatthasallekhadiṭṭhisati    pathavaggavaro so samatto.
@Footnote: 1 Sī. subhavayavādāyacapubbagamo agaṇigaṇaaṅgaṇasabbhayano piyakāravapaṇḍarasallikhino
@ tathādiṭṭhisatiasamo paṭhamo brūvarovaravaggoti pāṭho dissati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 103-127. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=2073              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=2073              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=131&items=22              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=10              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=131              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=6135              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=6135              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]