ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

           Sabbasavasamvarasuttam
   [10]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tatra  kho  bhagava bhikkhu
amantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum .
Bhagava  etadavoca  sabbasavasamvarapariyayam vo bhikkhave desissami 1-
tam  sunatha sadhukam manasikarotha bhasissamiti . evambhanteti kho te
bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [11]  Bhagava  etadavoca  janato  aham  bhikkhave passato
asavanam khayam vadami no ajanato no apassato . kinca bhikkhave
janato kim 2- passato asavanam khayo 3- hoti. Yoniso ca manasikaram
ayoniso  ca manasikaram . ayoniso bhikkhave manasikaroto anuppanna
ceva asava uppajjanti uppanna ca asava pavaddhanti . yoniso
ca 4- bhikkhave manasikaroto anuppanna ceva asava na uppajjanti
uppanna  ca  asava pahiyyanti . atthi bhikkhave asava dassana
pahatabba  atthi  asava  samvara  pahatabba  atthi  asava
patisevana  pahatabba  atthi  asava  adhivasana pahatabba atthi
asava  parivajjana  pahatabba  atthi asava vinodana pahatabba
atthi asava bhavana pahatabba.
   [12] Katame ca bhikkhave asava dassana pahatabba . idha
@Footnote: 1 Ma. Yu. desessami . 2 Ma. kinca . 3 Ma. khayam vadami . 4 katthaci ca khoti atthi.
Bhikkhave  assutava puthujjano ariyanam adassavi ariyadhammassa akovido
ariyadhamme  avinito  sappurisanam  adassavi  sappurisadhammassa akovido
sappurisadhamme  avinito  manasikaraniye dhamme nappajanati amanasikaraniye
dhamme  nappajanati  .  so  manasikaraniye  dhamme  appajananto
amanasikaraniye  dhamme  appajananto  ye  dhamma  na  manasikaraniya
te  dhamme  manasikaroti  ye  dhamma  manasikaraniya te dhamme na
manasikaroti.
   {12.1} Katame ca bhikkhave dhamma na manasikaraniya ye dhamme
manasikaroti  .  yassa  bhikkhave  dhamme manasikaroto anuppanno va
kamasavo  uppajjati  uppanno  va kamasavo pavaddhati anuppanno
va  bhavasavo uppajjati uppanno va bhavasavo pavaddhati anuppanno
va  avijjasavo  uppajjati  uppanno  va  avijjasavo  pavaddhati
ime dhamma na manasikaraniya ye dhamme manasikaroti.
   {12.2} Katame ca bhikkhave dhamma manasikaraniya ye dhamme na
manasikaroti  .  yassa  bhikkhave  dhamme manasikaroto anuppanno va
kamasavo  na  uppajjati  uppanno  va  kamasavo  pahiyyati
anuppanno  va  bhavasavo  na  uppajjati  uppanno va bhavasavo
pahiyyati  anuppanno  va  avijjasavo  na  uppajjati  uppanno
va  avijjasavo  pahiyyati  ime  dhamma  manasikaraniya ye dhamme
na manasikaroti.
   {12.3} Tassa amanasikaraniyanam dhammanam manasikara manasikaraniyanam
dhammanam amanasikara anuppanna ceva asava uppajjanti uppanna ca
Asava pavaddhanti.
   {12.4}  So evam ayoniso manasikaroti ahosim nu kho aham
atitamaddhanam  na  nu  kho  ahosim  atitamaddhanam kim nu kho ahosim
atitamaddhanam  katham  nu kho ahosim atitamaddhanam kim hutva kim ahosim
nu  kho  aham  atitamaddhanam  bhavissami  nu kho aham anagatamaddhanam
na  nu  kho  bhavissami  anagatamaddhanam  kim  nu  kho  bhavissami
anagatamaddhanam  katham  nu  kho  bhavissami  anagatamaddhanam  kim
hutva  kim  bhavissami  nu  kho  aham  anagatamaddhananti  etarahi
va  paccuppannamaddhanam  arabbha  1-  ajjhattam  kathamkathi  hoti
aham nu khosmi no nu khosmi kim nu khosmi katham nu khosmi ayam nu
kho satto kuto agato so kuhim gami bhavissatiti.
   {12.5}  Tassa  evam  ayoniso  manasikaroto  channam ditthinam
annatara  ditthi  uppajjati  .  atthi me attati vassa saccato
thetato ditthi uppajjati . natthi me attati vassa saccato thetato
ditthi  uppajjati  .  attanava attanam sanjanamiti vassa saccato
thetato  ditthi  uppajjati . attanava anattanam sanjanamiti vassa
saccato  thetato ditthi uppajjati . anattanava attanam sanjanamiti
vassa saccato thetato ditthi uppajjati . atha va panassa evam ditthi
hoti  yo me ayam attava vedeyyo tatra tatra kalyanapapakanam
kammanam vipakam patisamvedeti so kho pana me ayam atta nicco dhuvo
sassato  aviparinamadhammo  sassatisamam  tatheva thassatiti . idam vuccati
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi.
Bhikkhave ditthigatam ditthigahanam ditthikantaro 1- ditthivisukam ditthivipphanditam
ditthisamyojanam  .  ditthisamyojanasamyutto  bhikkhave assutava puthujjano na
parimuccati jatiya jaraya maranena sokaparidevadukkhadomanassupayasehi 2-
na parimuccati dukkhasmati vadami.
   {12.6} Sutava ca kho bhikkhave ariyasavako ariyanam dassavi
ariyadhammassa  kovido  ariyadhamme  suvinito  sappurisanam  dassavi
sappurisadhammassa   kovido   sappurisadhamme  suvinito  manasikaraniye
dhamme  pajanati amanasikaraniye dhamme pajanati . so manasikaraniye
dhamme  pajananto  amanasikaraniye  dhamme  pajananto  ye  dhamma
na manasikaraniya te dhamme na manasikaroti . ye dhamma manasikaraniya
te dhamme manasikaroti.
   {12.7} Katame ca bhikkhave dhamma na manasikaraniya ye dhamme
na  manasikaroti . yassa bhikkhave dhamme manasikaroto anuppanno va
kamasavo  uppajjati  uppanno  va kamasavo pavaddhati anuppanno
va  bhavasavo uppajjati uppanno va bhavasavo pavaddhati anuppanno
va  avijjasavo  uppajjati  uppanno  va  avijjasavo  pavaddhati
ime dhamma na manasikaraniya ye dhamme na manasikaroti.
   {12.8} Katame ca bhikkhave dhamma manasikaraniya ye dhamme manasikaroti.
Yassa bhikkhave dhamme manasikaroto anuppanno va kamasavo na uppajjati
uppanno  va  kamasavo  pahiyyati  anuppanno  va bhavasavo na
@Footnote: 1 yebhuyyena ditthikantaram .  2 Ma. Yu. sokehi .pe. upayasehi.
Uppajjati  uppanno  va  bhavasavo  pahiyyati  anuppanno  va
avijjasavo  na  uppajjati  uppanno  va  avijjasavo  pahiyyati
ime dhamma manasikaraniya ye dhamme manasikaroti.
   {12.9}   Tassa   amanasikaraniyanam  dhammanam  amanasikara
manasikaraniyanam  dhammanam  manasikara  anuppanna  ceva  asava
na uppajjanti uppanna ca asava pahiyyanti.
   {12.10}  So  idam  dukkhanti  yoniso  manasikaroti  ayam
dukkhasamudayoti  yoniso  manasikaroti  ayam  dukkhanirodhoti  yoniso
manasikaroti  ayam  dukkhanirodhagamini  patipadati  yoniso manasikaroti .
Tassa  evam  yoniso  manasikaroto  tini  samyojanani  pahiyyanti
sakkayaditthi  vicikiccha  silabbataparamaso  .  ime  vuccanti
bhikkhave asava dassana pahatabba.
   [13] Katame ca bhikkhave asava samvara pahatabba. Idha bhikkhave
bhikkhu  patisankha  yoniso  cakkhundriyasamvarasamvuto  viharati  . yanhissa
bhikkhave  cakkhundriyasamvaram  asamvutassa  viharato  uppajjeyyum  asava
vighataparilaha  cakkhundriyasamvaram  samvutassa viharato evamsa te asava
vighataparilaha  na  honti . patisankha yoniso sotindriyasamvarasamvuto
viharati  .pe.  patisankha  yoniso  ghanindriyasamvarasamvuto  viharati
.pe.   patisankha  yoniso  jivhindriyasamvarasamvuto  viharati  .pe.
Patisankha    yoniso   kayindriyasamvarasamvuto   viharati   .pe.
Patisankha   yoniso  manindriyasamvarasamvuto  viharati  .  yanhissa
Bhikkhave  manindriyasamvaram  asamvutassa  viharato  uppajjeyyum  asava
vighataparilaha  manindriyasamvaram  samvutassa  viharato evamsa te asava
vighataparilaha  na  honti  .  yanhissa  bhikkhave  samvaram asamvutassa
viharato  uppajjeyyum  asava  vighataparilaha  samvaram  samvutassa
viharato  evamsa  te  asava  vighataparilaha na honti . ime
vuccanti bhikkhave asava samvara pahatabba.
   [14] Katame ca bhikkhave asava patisevana pahatabba. Idha bhikkhave
bhikkhu  patisankha yoniso civaram patisevati yavadeva sitassa patighataya
unhassa    patighataya   damsamakasavatatapasirimsapasamphassanam   1-
patighataya yavadeva hirikopinapaticchadanattham.
   {14.1} Patisankha yoniso pindapatam patisevati neva davaya na
madaya  na  mandanaya na vibhusanaya yavadeva imassa kayassa thitiya
yapanaya  vihimsuparatiya  brahmacariyanuggahaya  iti  purananca  vedanam
patihankhami navanca vedanam na uppadessami yatra ca me bhavissati
anavajjata ca phasuviharo cati 2-.
   {14.2} Patisankha yoniso senasanam patisevati yavadeva sitassa
patighataya  unhassa  patighataya  damsamakasavatatapasirimsapasamphassanam  1-
patighataya yavadeva utuparissayavinodanam patisallanaramattham.
   {14.3} Patisankha yoniso gilanapaccayabhesajjaparikkharam patisevati
yavadeva   uppannanam   veyyabadhikanam  vedananam  patighataya
abyapajjhaparamataya.
   {14.4}   Yanhissa  bhikkhave  appatisevato  uppajjeyyum
@Footnote: 1 Ma. ..sirisapa.. . 2 Ma. itisaddo natthi.
Asava   vighataparilaha   patisevato  evamsa  te  asava
vighataparilaha  na  honti  .  ime  vuccanti  bhikkhave  asava
patisevana pahatabba.
   [15]  Katame  ca bhikkhave asava adhivasana pahatabba .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  patisankha yoniso khamo hoti sitassa unhassa
jighacchaya   pipasaya   damsamakasavatatapasirimsapasamphassanam   duruttanam
duragatanam  vacanapathanam  uppannanam  saririkanam  vedananam  dukkhanam
tippanam   kharanam  katukanam  asatanam  amanapanam  panaharanam
adhivasakajatiko  hoti . yanhissa bhikkhave anadhivasayato uppajjeyyum
asava   vighataparilaha  adhivasayato  evamsa  te  asava
vighataparilaha  na  honti  .  ime  vuccanti  bhikkhave  asava
adhivasana pahatabba.
   [16]  Katame  ca bhikkhave asava parivajjana pahatabba .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  patisankha  yoniso  candam  hatthim  parivajjeti
candam  assam  parivajjeti  candam  gonam  parivajjeti  candam  kukkuram
parivajjeti  ahim  khanum  kantakatthanam  1-  sobbham  papatam candanikam
oligallam  .  yatharupe anasane nisinnam yatharupe agocare carantam
yatharupe  papake  mitte  bhajantam  vinnu  sabrahmacari  papakesu
thanesu  okappeyyum  .  so  tanca  anasanam tanca agocaram te
@Footnote: 1 Si. kantakadhanam.
Ca  papake  mitte  patisankha  yoniso  parivajjeti  .  yanhissa
bhikkhave   apparivajjayato  uppajjeyyum  asava  vighataparilaha
parivajjayato  evamsa  te  asava  vighataparilaha  na  honti .
Ime vuccanti bhikkhave asava parivajjana pahatabba.
   [17] Katame ca bhikkhave asava vinodana pahatabba . Idha
bhikkhave  bhikkhu  patisankha  yoniso  uppannam kamavitakkam nadhivaseti
pajahati  vinodeti  byantikaroti  1-  anabhavangameti  uppannam
byapadavitakkam  .pe.  uppannam  vihimsavitakkam  .pe. uppannuppanne
papake  akusale  dhamme  nadhivaseti pajahati vinodeti byantikaroti
anabhavangameti  .  yanhissa  bhikkhave  avinodayato  uppajjeyyum
asava vighataparilaha vinodayato evamsa te asava vighataparilaha
na honti. Ime vuccanti bhikkhave asava vinodana pahatabba.
   [18] Katame ca bhikkhave asava bhavana pahatabba . idha
bhikkhave  bhikkhu patisankha yoniso satisambojjhangam bhaveti vivekanissitam
viraganissitam   nirodhanissitam  vossaggaparinamim  patisankha  yoniso
dhammavicayasambojjhangam  bhaveti  .pe. viriyasambojjhangam bhaveti .pe.
Pitisambojjhangam  bhaveti  .pe.  passaddhisambojjhangam  bhaveti .pe.
Samadhisambojjhangam  bhaveti  .pe.  upekkhasambojjhangam  bhaveti
vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim  . yanhissa
@Footnote: 1 Si. Yu. byantikaroti.
Bhikkhave  abhavayato  uppajjeyyum  asava  vighataparilaha bhavayato
evamsa  te  asava  vighataparilaha  na honti . ime vuccanti
bhikkhave asava bhavana pahatabba.
   [19] Yato ca 1- kho bhikkhave bhikkhuno ye asava dassana
pahatabba  te  dassana  pahina  honti  . ye asava samvara
pahatabba  te  samvara  pahina honti . ye asava patisevana
pahatabba te patisevana pahina honti . ye asava adhivasana
pahatabba te adhivasana pahina honti . ye asava parivajjana
pahatabba  te parivajjana pahina honti . ye asava vinodana
pahatabba  te  vinodana  pahina honti . ye asava bhavana
pahatabba  te  bhavana  pahina  honti  . ayam vuccati bhikkhave
bhikkhu  sabbasavasamvarasamvuto  viharati  acchecchi  tanham  vivattayi  2-
samyojanam samma manabhisamaya antamakasi dukkhassati.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
        Sabbasavasamvarasuttam nitthitam dutiyam.
           -------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo natthi . 2 Si. Yu. avattayi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 12-20. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=227&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=227&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=10&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=10              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=1647              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=1647              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]