ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

           Mahāsīhanādasuttaṃ
   [159] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati bahinagare
aparapure  1-  vanasaṇḍe  .  tena  kho pana samayena sunakkhatto
licchaviputto acirapakkanto hoti imasmā dhammavinayā . so vesāliyaṃ
parisati  2- evaṃ vācaṃ bhāsati natthi samaṇassa gotamassa uttari 3-
manussadhammā   alamariyañāṇadassanaviseso   takkapariyāhataṃ   samaṇo
gotamo  dhammaṃ  deseti  vīmaṃsānucaritaṃ  sayaṃ  paṭibhānaṃ  yassa  ca
khvāssatthāya  dhammo  desito  so  niyyāti  takkarassa  sammā
dukkhakkhayāyāti.
   [160] Atha kho āyasmā sārīputto pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya  vesāliṃ  piṇḍāya  pāvisi  .  assosi  kho
āyasmā  sārīputto  sunakkhattassa  licchaviputtassa  vesāliyaṃ  parisati
evaṃ  vācaṃ  bhāsamānassa  natthi  samaṇassa  gotamassa  uttari
manussadhammā   alamariyañāṇadassanaviseso   takkapariyāhataṃ   samaṇo
gotamo  dhammaṃ  deseti  vīmaṃsānucaritaṃ  sayaṃ  paṭibhānaṃ  yassa  ca
khvāssatthāya  dhammo  desito  so  niyyāti  takkarassa  sammā
dukkhakkhayāyāti  .  athakho  āyasmā  sārīputto vesāliyaṃ piṇḍāya
@Footnote: 1 Sī. Yu. avarapureti pāṭho paññāyati. 2 Sī. Yu. parisatinti pāṭho dissati.
@3 Yu. uttariṃ.
Caritvā  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto  yena  bhagavā  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā  sārīputto  bhagavantaṃ etadavoca sunakkhatto
bhante  licchaviputto  acirapakkanto imasmā dhammavinayā so vesāliyaṃ
parisati  evaṃ  vācaṃ  bhāsati  natthi  samaṇassa  gotamassa  uttari
manussadhammā   alamariyañāṇadassanaviseso   takkapariyāhataṃ   samaṇo
gotamo  dhammaṃ  deseti  vīmaṃsānucaritaṃ  sayaṃ  paṭibhānaṃ  yassa  ca
khvāssatthāya  dhammo  desito  so  niyyāti  takkarassa  sammā
dukkhakkhayāyāti.
   [161]  Kodhano  kho sārīputta sunakkhatto moghapuriso kodhā
ca  panassa  esā  vācā  bhāsitā  avaṇṇaṃ  bhāsissāmīti  so
sārīputta  sunakkhatto  moghapuriso  vaṇṇaṃyeva  tathāgatassa  bhāsati
vaṇṇo  heso  sārīputta  tathāgatassa  yo  evaṃ  vadeyya  yassa
ca  khvāssatthāya  dhammo  desito  so  niyyāti takkarassa sammā
dukkhakkhayāyāti.
   [162]  Ayampi  hi  nāma sārīputta sunakkhattassa moghapurisassa
mayi  dhammanvayo  na bhavissati itipi so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
vijjācaraṇasampanno   sugato  lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi
satthā devamanussānaṃ buddho bhagavāti.
   [163]  Ayampi  hi  nāma sārīputta sunakkhattassa moghapurisassa
Mayi  dhammanvayo  na  bhavissati itipi so bhagavā anekavihitaṃ iddhividhaṃ
paccanubhoti ekopi hutvā bahudhā hoti bahudhāpi hutvā eko hoti
āvibhāvaṃ  tirobhāvaṃ  tirokuḍḍaṃ  tiropākāraṃ  tiropabbataṃ asajjamāno
gacchati  seyyathāpi  ākāse  .  paṭhaviyāpi  ummujjanimmujjaṃ karoti
seyyathāpi  udake  .  udakepi  abhijjamāne  gacchati  seyyathāpi
paṭhaviyaṃ  .  ākāsepi pallaṅkena kamati seyyathāpi pakkhī sakuṇo .
Imepi  candimasuriye  evaṃmahiddhike  evaṃmahānubhāve pāṇinā parimasati
parimajjati yāva brahmalokāpi kāyena vasaṃ vattetīti.
   [164]  Ayampi  hi  nāma sārīputta sunakkhattassa moghapurisassa
mayi  dhammanvayo  na bhavissati itipi so bhagavā dibbāya sotadhātuyā
visuddhāya   atikkantamānusikāya  ubho  sadde  suṇāti  dibbe
ca mānuse ca ye dūre santike cāti.
   [165]  Ayampi  hi  nāma sārīputta sunakkhattassa moghapurisassa
mayi  dhammanvayo  na  bhavissati  itipi  so  bhagavā  parasattānaṃ
parapuggalānaṃ  cetasā  ceto paricca pajānāti . sarāgaṃ vā cittaṃ
sarāgaṃ  cittanti  pajānāti  vītarāgaṃ  vā  cittaṃ  vītarāgaṃ cittanti
pajānāti  .  sadosaṃ  vā  cittaṃ  sadosaṃ  cittanti  pajānāti
vītadosaṃ  vā  cittaṃ  vītadosaṃ  cittanti  pajānāti  . samohaṃ vā
cittaṃ  samohaṃ  cittanti  pajānāti  vītamohaṃ  vā  cittaṃ  vītamohaṃ
cittanti  pajānāti  .  saṅkhittaṃ  vā  cittaṃ  saṅkhittaṃ  cittanti
Pajānāti  vikkhittaṃ  vā  cittaṃ  vikkhittaṃ  cittanti  pajānāti .
Mahaggataṃ vā cittaṃ ... amahaggataṃ vā cittaṃ ... . sauttaraṃ vā
cittaṃ  ...  anuttaraṃ vā cittaṃ ... . samāhitaṃ vā cittaṃ ...
Asamāhitaṃ  vā  cittaṃ  ...  . vimuttaṃ vā cittaṃ vimuttaṃ cittanti
pajānāti avimuttaṃ vā cittaṃ avimuttaṃ cittanti pajānātīti.
   [166]  Dasa  kho panimāni sārīputta tathāgatassa tathāgatabalāni
yehi  balehi  samannāgato  tathāgato  āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti
parisāsu sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ pavatteti. Katamāni dasa.
   {166.1} Idha sārīputta tathāgato ṭhānañca ṭhānato aṭṭhānañca
aṭṭhānato  yathābhūtaṃ  pajānāti . yampi sārīputta tathāgato ṭhānañca
ṭhānato  aṭṭhānañca  aṭṭhānato  yathābhūtaṃ pajānāti idampi sārīputta
tathāgatassa  tathāgatabalaṃ  hoti yaṃ balaṃ āgamma tathāgato āsabhaṇṭhānaṃ
paṭijānāti parisāsu sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ pavatteti.
   {166.2} Puna caparaṃ sārīputta tathāgato atītānāgatapaccuppannānaṃ
kammasamādānānaṃ  ṭhānaso hetuso vipākaṃ yathābhūtaṃ pajānāti . yampi
sārīputta   tathāgato   atītānāgatapaccuppannānaṃ   kammasamādānānaṃ
ṭhānaso hetuso vipākaṃ yathābhūtaṃ pajānāti idampi sārīputta tathāgatassa
tathāgatabalaṃ  hoti  yaṃ balaṃ āgamma tathāgato āsabhaṇṭhānaṃ paṭijānāti
parisāsu sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ pavatteti.
   {166.3}    Puna    caparaṃ   sārīputta   tathāgato
sabbatthagāminiṃ    paṭipadaṃ    yathābhūtaṃ    pajānāti   .
Yampi  sārīputta  tathāgato  sabbatthagāminiṃ  paṭipadaṃ yathābhūtaṃ pajānāti
idampi  sārīputta  tathāgatassa  tathāgatabalaṃ  hoti  yaṃ balaṃ āgamma
tathāgato  āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti parisāsu sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ
pavatteti.
   {166.4} Puna caparaṃ sārīputta tathāgato anekadhātunānādhātulokaṃ
yathābhūtaṃ pajānāti . yampi sārīputta tathāgato anekadhātunānādhātulokaṃ
yathābhūtaṃ  pajānāti  idampi sārīputta tathāgatassa tathāgatabalaṃ hoti yaṃ
balaṃ  āgamma  tathāgato  āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti  parisāsu sīhanādaṃ
nadati brahmacakkaṃ pavatteti.
   {166.5} Puna caparaṃ sārīputta tathāgato sattānaṃ nānādhimuttikataṃ
yathābhūtaṃ pajānāti . yampi sārīputta tathāgato sattānaṃ nānādhimuttikataṃ
yathābhūtaṃ  pajānāti  idampi sārīputta tathāgatassa tathāgatabalaṃ hoti yaṃ
balaṃ  āgamma  tathāgato  āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti  parisāsu sīhanādaṃ
nadati brahmacakkaṃ pavatteti.
   {166.6} Puna caparaṃ sārīputta tathāgato parasattānaṃ parapuggalānaṃ
indriyaparopariyattaṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti  . yampi sārīputta tathāgato
parasattānaṃ  parapuggalānaṃ  indriyaparopariyattaṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti
idampi  sārīputta  tathāgatassa  tathāgatabalaṃ  hoti  yaṃ  balaṃ āgamma
tathāgato   āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti  parisāsu  sīhanādaṃ  nadati
brahmacakkaṃ pavatteti.
   {166.7} Puna caparaṃ sārīputta tathāgato jhānavimokkhasamādhisamāpattīnaṃ
saṅkilesaṃ vodānaṃ vuṭṭhānaṃ yathābhūtaṃ pajānāti. Yampi sārīputta tathāgato
Jhānavimokkhasamādhisamāpattīnaṃ  saṅkilesaṃ  vodānaṃ  vuṭṭhānaṃ  yathābhūtaṃ
pajānāti  idampi  sārīputta  tathāgatassa  tathāgatabalaṃ  hoti yaṃ balaṃ
āgamma  tathāgato  āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti  parisāsu sīhanādaṃ nadati
brahmacakkaṃ pavatteti.
   {166.8}  Puna  caparaṃ  sārīputta  tathāgato  anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ  anussarati  seyyathīdaṃ  ekampi  jātiṃ  dvepi  jātiyo
tissopi  jātiyo  catassopi  jātiyo pañcapi jātiyo dasapi jātiyo
vīsampi  jātiyo  tiṃsampi  jātiyo  cattāḷīsampi  jātiyo paññāsampi
jātiyo   jātisatampi  jātisahassampi  jātisatasahassampi  anekepi
saṃvaṭṭakappe  anekepi  vivaṭṭakappe  anekepi  saṃvaṭṭavivaṭṭakappe
amutrāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto  evaṃvaṇṇo  evamāhāro  evaṃ
sukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato cuto amutra udapādiṃ
tatrāpāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto  evaṃvaṇṇo  evamāhāro evaṃ
sukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato  cuto  idhūpapannoti
iti  sākāraṃ  sauddesaṃ  anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati . yampi
sārīputta  tathāgato  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati  seyyathīdaṃ
ekampi  jātiṃ  dvepi  jātiyo  .pe.  iti  sākāraṃ  sauddesaṃ
anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati  idampi  sārīputta  tathāgatassa
tathāgatabalaṃ  hoti  yaṃ  balaṃ  āgamma  tathāgato  āsabhaṇṭhānaṃ
paṭijānāti parisāsu sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ pavatteti.
   {166.9}    Puna    caparaṃ   sārīputta   tathāgato
dibbena     cakkhunā     visuddhena    atikkantamānusakena
Satte   passati   cavamāne   upapajjamāne   hīne   paṇīte
suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage satte pajānāti
ime  vata  .pe.  pajānāti . yampi sārīputta tathāgato dibbena
cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passati  cavamāne
upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate
yathākammūpage  satte  pajānāti  ime  vata  .pe.  pajānāti
idampi  sārīputta  tathāgatassa  tathāgatabalaṃ  hoti  yaṃ  balaṃ āgamma
tathāgato  āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti parisāsu sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ
pavatteti.
   {166.10}  Puna  caparaṃ  sārīputta  tathāgato āsavānaṃ khayā
anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  upasampajja  viharati  .  yampi  sārīputta  tathāgato
āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ diṭṭheva dhamme
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharati  idampi  sārīputta
tathāgatassa  tathāgatabalaṃ   hoti  yaṃ  balaṃ  āgamma  tathāgato
āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti  parisāsu  sīhanādaṃ  nadati  brahmacakkaṃ
pavatteti.
   {166.11} Imāni kho sārīputta dasa tathāgatassa tathāgatabalāni
yehi  balehi  samannāgato  tathāgato  āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti
parisāsu sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ pavatteti . yo kho maṃ sārīputta
evaṃ  jānantaṃ evaṃ passantaṃ evaṃ vadeyya natthi samaṇassa gotamassa
uttari manussadhammā alamariyañāṇadassanaviseso
Takkapariyāhataṃ  samaṇo  gotamo  dhammaṃ  deseti  vīmaṃsānucaritaṃ  sayaṃ
paṭibhānanti  taṃ  sārīputta  vācaṃ  appahāya  taṃ cittaṃ appahāya taṃ
diṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā yathābhataṃ nikkhitto evaṃ niraye . seyyathāpi
sārīputta   bhikkhu   sīlasampanno  samādhisampanno  paññāsampanno
diṭṭheva dhamme aññaṃ ārādheyya evaṃ sampadamidaṃ sārīputta vadāmi.
Taṃ  vācaṃ  appahāya  taṃ cittaṃ appahāya taṃ diṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā
yathābhataṃ nikkhitto evaṃ niraye.
   [167]  Cattārīmāni  sārīputta tathāgatassa vesārajjāni yehi
vesārajjehi  samannāgato  tathāgato āsabhaṇṭhānaṃ paṭijānāti parisāsu
sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ pavatteti. Katamāni cattāri.
   {167.1}  Sammāsambuddhassa  te  paṭijānato  ime  dhammā
anabhisambuddhāti tatra vata maṃ samaṇo vā brāhmaṇo vā devo vā
māro vā brahmā vā koci vā lokasmiṃ sahadhammena paṭicodessatīti
nimittametaṃ  sārīputta  na samanupassāmi etamahaṃ 1- sārīputta nimittaṃ
asamanupassanto khemappatto abhayappatto vesārajjappatto viharāmi.
   {167.2} Khīṇāsavassa te paṭijānato ime āsavā apparikkhīṇāti
tatra vata maṃ samaṇo vā brāhmaṇo vā devo vā māro vā brahmā
vā koci vā lokasmiṃ sahadhammena paṭicodessatīti nimittametaṃ sārīputta
na  samanupassāmi etamahaṃ sārīputta nimittaṃ asamanupassanto khemappatto
@Footnote: 1 Sī. Yu. etaṃpahaṃ.
Abhayappatto vesārajjappatto viharāmi.
   {167.3} Ye kho pana te antarāyikā dhammā vuttā te paṭisevato
nālaṃ antarāyāyāti tatra vata maṃ samaṇo vā brāhmaṇo vā devo vā
māro vā brahmā vā koci vā lokasmiṃ sahadhammena paṭicodessatīti
nimittametaṃ  sārīputta  na  samanupassāmi  etamahaṃ  sārīputta  nimittaṃ
asamanupassanto khemappatto abhayappatto vesārajjappatto viharāmi.
   {167.4} Yassa kho pana te atthāya dhammo desito so na niyyāti
takkarassa sammā dukkhakkhayāyāti tatra vata maṃ samaṇo vā brāhmaṇo
vā devo vā māro vā brahmā vā koci vā lokasmiṃ sahadhammena
paṭicodessatīti  nimittametaṃ  sārīputta  na  samanupassāmi  etamahaṃ
sārīputta   nimittaṃ   asamanupassanto   khemappatto  abhayappatto
vesārajjappatto viharāmi.
   {167.5} Imāni kho sārīputta cattāri tathāgatassa vesārajjāni
yehi  vesārajjehi  samannāgato  tathāgato  āsabhaṇṭhānaṃ paṭijānāti
parisāsu sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ pavatteti.
   {167.6} Yo kho maṃ sārīputta evaṃ jānantaṃ evaṃ passantaṃ evaṃ
vadeyya   natthi   samaṇassa   gotamassa   uttari  manussadhammā
alamariyañāṇadassanaviseso    takkapariyāhataṃ    samaṇo   gotamo
dhammaṃ   deseti  vīmaṃsānucaritaṃ  sayaṃ  paṭibhānanti  taṃ  sārīputta
vācaṃ  appahāya  taṃ  cittaṃ  appahāya  taṃ diṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā
yathābhataṃ  nikkhitto   evaṃ  niraye  .  seyyathāpi  sārīputta
bhikkhu   sīlasampanno   samādhisampanno   paññāsampanno  diṭṭheva
Dhamme  aññaṃ  ārādheyya  evaṃ sampadamidaṃ sārīputta vadāmi . taṃ
vācaṃ  appahāya  taṃ  cittaṃ  appahāya  taṃ  diṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā
yathābhataṃ nikkhitto evaṃ niraye.
   [168] Aṭṭha kho imā sārīputta parisā katamā aṭṭha khattiyaparisā
brāhmaṇaparisā   gahapatiparisā   samaṇaparisā   cātummahārājikaparisā
tāvatiṃsaparisā  māraparisā  brahmaparisā  imā  kho  sārīputta aṭṭha
parisā  .  imehi  kho  sārīputta catūhi vesārajjehi samannāgato
tathāgato  imā  aṭṭha parisā upasaṅkamati ajjhogāhati . abhijānāmi
kho  panāhaṃ  sārīputta  anekasataṃ  khattiyaparisaṃ  upasaṅkamitā tatrāpi
mayā   sannisinnapubbañceva   sallapitapubbañca   sākacchā   ca
samāpajjitapubbā  tatra  vata maṃ bhayaṃ vā sārajjaṃ vā okkamissatīti
nimittametaṃ  sārīputta  na  samanupassāmi  etamahaṃ  sārīputta  nimittaṃ
asamanupassanto .pe. Viharāmi.
   {168.1}  Abhijānāmi  kho  panāhaṃ  sārīputta  anekasataṃ
brāhmaṇaparisaṃ    gahapatiparisaṃ   samaṇaparisaṃ   cātummahārājikaparisaṃ
tāvatiṃsaparisaṃ  māraparisaṃ  brahmaparisaṃ  upasaṅkamitā  tatrāpi  mayā
sannisinnapubbañceva     sallapitapubbañca    sākacchā    ca
samāpajjitapubbā  tatra  vata maṃ bhayaṃ vā sārajjaṃ vā okkamissatīti
nimittametaṃ  sārīputta  na  samanupassāmi  etamahaṃ  sārīputta  nimittaṃ
asamanupassanto khemappatto .pe. Viharāmi.
   {168.2} Yo kho maṃ sārīputta evaṃ jānantaṃ evaṃ passantaṃ
evaṃ     vadeyya    natthi    samaṇassa    gotamassa
Uttari   manussadhammā   alamariyañāṇadassanaviseso   takkapariyāhataṃ
samaṇo  gotamo  dhammaṃ  deseti  vīmaṃsānucaritaṃ  sayaṃ  paṭibhānanti taṃ
sārīputta  vācaṃ  appahāya  taṃ  cittaṃ  appahāya  taṃ  diṭṭhiṃ
appaṭinissajjitvā  yathābhataṃ  nikkhitto  evaṃ  niraye  . seyyathāpi
sārīputta  bhikkhu  sīlasampanno  samādhisampanno paññāsampanno diṭṭheva
dhamme  aññaṃ  ārādheyya  evaṃ  sampadamidaṃ  sārīputta  vadāmi .
Taṃ  vācaṃ  appahāya  taṃ cittaṃ appahāya taṃ diṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā
yathābhataṃ nikkhitto evaṃ niraye.
   [169]  Catasso kho imā sārīputta yoniyo katamā catasso
aṇḍajā  yoni jalābujā yoni saṃsedajā yoni opapātikā yoni .
Katamā  ca  sārīputta aṇḍajā yoni ye kho te sārīputta sattā
aṇḍakosaṃ  abhinibbhijja  jāyanti  ayaṃ  vuccati  sārīputta  aṇḍajā
yoni . katamā ca sārīputta jalābujā yoni ye kho te sārīputta
sattā  vatthikosaṃ  abhinibbhijja  jāyanti  ayaṃ  vuccati  sārīputta
jalābujā yoni . katamā ca sārīputta saṃsedajā yoni ye kho te
sārīputta  sattā  pūtimacche vā jāyanti pūtikuṇape vā pūtikummāse
vā  candanikāya  vā oḷigalle vā jāyanti ayaṃ vuccati sārīputta
saṃsedajā  yoni  .  katamā ca sārīputta opapātikā yoni devā
nerayikā  ekacce ca manussā ekacce ca vinipātikā ayaṃ vuccati
sārīputta opapātikā yoni. Imā kho sārīputta catasso yoniyo.
   {169.1} Yo kho maṃ sārīputta evaṃ jānantaṃ evaṃ passantaṃ evaṃ
vadeyya   natthi   samaṇassa   gotamassa   uttari  manussadhammā
alamariyañāṇadassanaviseso   takkapariyāhataṃ  samaṇo  gotamo  dhammaṃ
deseti  vīmaṃsānucaritaṃ  sayaṃ  paṭibhānanti taṃ sārīputta vācaṃ appahāya
taṃ  cittaṃ  appahāya  taṃ  daṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā yathābhataṃ nikkhitto
evaṃ niraye . seyyathāpi sārīputta bhikkhu sīlasampanno samādhisampanno
paññāsampanno  diṭṭheva  dhamme  aññaṃ  ārādheyya evaṃ sampadamidaṃ
sārīputta  vadāmi  .  taṃ  vācaṃ  appahāya taṃ cittaṃ appahāya taṃ
diṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā yathābhataṃ nikkhitto evaṃ niraye.
   [170]  Pañca  kho  imā  sārīputta  gatiyo  katamā pañca
nirayo  tiracchānayoni  pittivisayo  manussā  devā  .  nirayañcāhaṃ
sārīputta  pajānāmi  nirayagāmiñca  maggaṃ  nirayagāminiñca paṭipadaṃ yathā
paṭipanno  ca  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ
nirayaṃ  upapajjati  tañca  pajānāmi  .  tiracchānayoniñcāhaṃ sārīputta
pajānāmi  tiracchānayonigāmiñca  maggaṃ  tiracchānayonigāminiñca  paṭipadaṃ
yathā  paṭipanno  ca  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  tiracchānayoniṃ
upapajjati  tañca  pajānāmi  .  pittivisayañcāhaṃ  sārīputta pajānāmi
pittivisayagāmiñca  maggaṃ  pittivisayagāminiñca  paṭipadaṃ  yathā  paṭipanno
ca  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  pittivisayaṃ  upapajjati  tañca
pajānāmi  .  manusse  cāhaṃ  sārīputta pajānāmi manussalokagāmiñca
Maggaṃ  manussalokagāminiñca  paṭipadaṃ  yathā  paṭipanno  ca  kāyassa
bhedā  parammaraṇā  manussesu  upapajjati  tañca pajānāmi . deve
cāhaṃ  sārīputta  pajānāmi  devalokagāmiñca  maggaṃ devalokagāminiñca
paṭipadaṃ  yathā  paṭipanno  ca  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ
saggaṃ  lokaṃ  upapajjati  tañca  pajānāmi . nibbānañcāhaṃ sārīputta
pajānāmi  nibbānagāmiñca  maggaṃ  nibbānagāminiñca  paṭipadaṃ  yathā
paṭipanno  ca  āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ
diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja viharati tañca
pajānāmi.
   [171] Idhāhaṃ sārīputta ekaccaṃ puggalaṃ evaṃ cetasā ceto
paricca jānāmi 1- tathāyaṃ puggalo paṭipanno tathā ca iriyati tañca
maggaṃ  samārūḷho  yathā  kāyassa  bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjissatīti  tamenaṃ  passāmi  aparena  samayena
dibbena  cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  kāyassa  bhedā
parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapannaṃ  ekantadukkhā
tippā 2- kaṭukā vedanā vediyamānaṃ. Seyyathāpi sārīputta aṅgārakāsu
sādhikaporisā  pūrā  aṅgārānaṃ  vītaccikānaṃ  vītadhūmānaṃ  atha puriso
āgaccheyya  ghammābhitatto  ghammapareto  kilanto  tasito  pipāsito
ekāyanena  maggena  tameva  aṅgārakāsuṃ  paṇidhāya tamenaṃ cakkhumā
puriso  disvā  evaṃ  vadeyya  tathāyaṃ bhavaṃ puriso paṭipanno tathā
@Footnote: 1 Ma. Yu. pajānāmi. ito paraṃ evameva. 2 Ma. tibbā. ito paraṃ evameva.
Ca  iriyati  tañca  maggaṃ  samārūḷho  yathā  imaṃyeva  aṅgārakāsuṃ
āgamissatīti   tamenaṃ   passeyya   aparena  samayena  tassā
aṅgārakāsuyā  patitaṃ ekantadukkhā tippā kaṭukā vedanā vediyamānaṃ
evameva  kho ahaṃ sārīputta idhekaccaṃ puggalaṃ evaṃ cetasā ceto
paricca  jānāmi  tathāyaṃ  puggalo  paṭipanno tathā ca iriyati tañca
maggaṃ  samārūḷho  yathā  kāyassa  bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjissatīti  tamenaṃ  passāmi  aparena  samayena
dibbena  cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  kāyassa  bhedā
parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapannaṃ  ekantadukkhā
tippā kaṭukā vedanā vediyamānaṃ.
   [172]  Idha  panāhaṃ sārīputta ekaccaṃ puggalaṃ evaṃ cetasā
ceto  paricca  jānāmi  tathāyaṃ puggalo paṭipanno tathā ca iriyati
tañca  maggaṃ  samārūḷho  yathā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā
tiracchānayoniṃ  upapajjissatīti tamenaṃ passāmi aparena samayena dibbena
cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  kāyassa  bhedā  parammaraṇā
tiracchānayoniṃ  upapannaṃ  dukkhā tippā kaṭukā vedanā vediyamānaṃ .
Seyyathāpi  sārīputta  gūthakūpe  sādhikaporiso  pūro  gūthassa  atha
puriso  āgaccheyya  ghammābhitatto  ghammapareto  kilanto  tasito
pipāsito  ekāyanena  maggena  tameva  gūthakūpaṃ  paṇidhāya  tamenaṃ
cakkhumā  puriso  disvā evaṃ vadeyya tathāyaṃ bhavaṃ puriso paṭipanno
Tathā  ca  iriyati  tañca  maggaṃ  samārūḷho  yathā imaṃyeva gūthakūpaṃ
āgamissatīti  tamenaṃ  passeyya  aparena  samayena  tasmiṃ  gūthakūpe
patitaṃ  dukkhā  tippā kaṭukā vedanā vediyamānaṃ evameva kho ahaṃ
sārīputta  idhekaccaṃ  puggalaṃ  evaṃ  cetasā ceto paricca jānāmi
tathāyaṃ  puggalo  paṭipanno  tathā ca iriyati tañca maggaṃ samārūḷho
yathā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  tiracchānayoniṃ  upapajjissatīti
tamenaṃ  passāmi  aparena  samayena  dibbena  cakkhunā  visuddhena
atikkantamānusakena   kāyassa  bhedā  parammaraṇā  tiracchānayoniṃ
upapannaṃ dukkhā tippā kaṭukā vedanā vediyamānaṃ.
   [173] Idhāhaṃ sārīputta ekaccaṃ puggalaṃ evaṃ cetasā ceto
paricca  jānāmi  tathāyaṃ  puggalo  paṭipanno tathā ca iriyati tañca
maggaṃ  samārūḷho  yathā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  pittivisayaṃ
upapajjissatīti  tamenaṃ  passāmi  aparena  samayena  dibbena cakkhunā
visuddhena  atikkantamānusakena  kāyassa  bhedā  parammaraṇā pittivisayaṃ
upapannaṃ dukkhabahulā vedanā vediyamānaṃ . seyyathāpi sārīputta rukkho
visame  bhūmibhāge  jāto  tanupattapalāso  kavaracchāyo  atha puriso
āgaccheyya  ghammābhitatto  ghammapareto  kilanto  tasito  pipāsito
ekāyanena  maggena  tameva  rukkhaṃ paṇidhāya tamenaṃ cakkhumā puriso
disvā  evaṃ vadeyya tathāyaṃ bhavaṃ puriso paṭipanno tathā ca iriyati
tañca  maggaṃ  samārūḷho  yathā  imaṃyeva  rukkhaṃ āgamissatīti tamenaṃ
Passeyya aparena samayena tassa rukkhassa chāyāya nisinnaṃ vā nipannaṃ vā
dukkhabahulā vedanā vediyamānaṃ evameva kho ahaṃ sārīputta idhekaccaṃ
puggalaṃ evaṃ cetasā ceto paricca jānāmi tathāyaṃ puggalo paṭipanno
tathā  ca  iriyati  tañca  maggaṃ  samārūḷho  yathā kāyassa bhedā
parammaraṇā  pittivisayaṃ  upapajjissatīti  tamenaṃ  passāmi  aparena
samayena dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena kāyassa bhedā
parammaraṇā pittivisayaṃ upapannaṃ dukkhabahulā vedanā vediyamānaṃ.
   [174]  Idha  panāhaṃ sārīputta ekaccaṃ puggalaṃ evaṃ cetasā
ceto  paricca  jānāmi  tathāyaṃ puggalo paṭipanno tathā ca iriyati
tañca  maggaṃ  samārūḷho  yathā kāyassa bhedā parammaraṇā manussesu
upapajjissatīti  tamenaṃ  passāmi  aparena  samayena  dibbena cakkhunā
visuddhena  atikkantamānusakena  kāyassa  bhedā  parammaraṇā manussesu
upapannaṃ sukhabahulā vedanā vediyamānaṃ . seyyathāpi sārīputta rukkho
same  bhūmibhāge  jāto  bahalapattapalāso  saṇḍacchāyo  atha puriso
āgaccheyya  ghammābhitatto  ghammapareto  kilanto  tasito  pipāsito
ekāyanena  maggena  tameva  rukkhaṃ paṇidhāya tamenaṃ cakkhumā puriso
disvā  evaṃ  vadeyya  tathāyaṃ  puriso  paṭipanno tathā ca iriyati
tañca  maggaṃ  samārūḷho  yathā  imaṃyeva  rukkhaṃ āgamissatīti tamenaṃ
passeyya aparena samayena tassa rukkhassa chāyāya nisinnaṃ vā nipannaṃ
vā  sukhabahulā  vedanā  vediyamānaṃ  evameva  kho ahaṃ sārīputta
Idhekaccaṃ  puggalaṃ  evaṃ  cetasā  ceto  paricca  jānāmi tathāyaṃ
puggalo  paṭipanno  tathā  ca iriyati tañca maggaṃ samārūḷho .pe.
Manussesu upapannaṃ sukhabahulā vedanā vediyamānaṃ.
   [175] Idhāhaṃ sārīputta ekaccaṃ puggalaṃ evaṃ cetasā ceto
paricca  jānāmi  tathāyaṃ  puggalo  paṭipanno tathā ca iriyati tañca
maggaṃ  samārūḷho  yathā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ saggaṃ
lokaṃ  upapajjissatīti  tamenaṃ  passāmi  aparena  samayena  dibbena
cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  kāyassa  bhedā  parammaraṇā
sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapannaṃ  ekantasukhā  vedanā  vediyamānaṃ .
Seyyathāpi  sārīputta  pāsādo  tatrassa  kūṭāgāraṃ  ullittāvalittaṃ
nivātaṃ  phusitaggalaṃ  pihitavātapānaṃ  tatrassa  pallaṅko  gonakatthato
paṭikatthato   paṭalikatthato   kaddalimigapavarapaccattharaṇo  sauttaracchado
ubhato  lohitakūpadhāno  atha  puriso  āgaccheyya  ghammābhitatto
ghammapareto  kilanto  tasito  pipāsito ekāyanena maggena tameva
pāsādaṃ  paṇidhāya  tamenaṃ  cakkhumā  puriso  disvā  evaṃ vadeyya
tathāyaṃ bhavaṃ puriso paṭipanno tathā ca iriyati tañca maggaṃ samārūḷho
yathā  imaṃyeva  pāsādaṃ  āgamissatīti  tamenaṃ  passeyya  aparena
samayena  tasmiṃ  pāsāde  tasmiṃ  kūṭāgāre tasmiṃ pallaṅke nisinnaṃ
vā  nipannaṃ  vā  ekantasukhā  vedanā  vediyamānaṃ evameva kho
ahaṃ sārīputta idhekaccaṃ puggalaṃ evaṃ cetasā ceto paricca jānāmi
Tathāyaṃ  puggalo  paṭipanno  tathā ca iriyati tañca maggaṃ samārūḷho
yathā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjissatīti
tamenaṃ  passāmi  aparena  samayena  dibbena  cakkhunā  visuddhena
atikkantamānusakena  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ lokaṃ
upapannaṃ ekantasukhā vedanā vediyamānaṃ.
   [176]  Idha  panāhaṃ sārīputta ekaccaṃ puggalaṃ evaṃ cetasā
ceto  paricca  jānāmi  tathāyaṃ puggalo paṭipanno tathā ca iriyati
tañca  maggaṃ  samārūḷho  yathā āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja
viharissatīti  tamenaṃ passāmi aparena samayena āsavānaṃ khayā anāsavaṃ
cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja viharantaṃ ekantasukhā vedanā vediyamānaṃ.
   {176.1} Seyyathāpi sārīputta pokkharaṇī acchodakā sātodakā
sītodakā setakā supatitthā ramaṇīyā avidūre cassā tibbo vanasaṇḍo
atha  puriso  āgaccheyya  ghammābhitatto ghammapareto kilanto tasito
pipāsito  ekāyanena  maggena  tameva  pokkharaṇiṃ  paṇidhāya tamenaṃ
cakkhumā  puriso  disvā evaṃ vadeyya tathāyaṃ bhavaṃ puriso paṭipanno
tathā  ca  iriyati  tañca  maggaṃ samārūḷho yathā imaṃyeva pokkharaṇiṃ
āgamissatīti  tamenaṃ  passeyya  aparena  samayena  taṃ  pokkharaṇiṃ
ogāhetvā  nhātvā  ca  pivitvā  ca  sabbadarathakilamathapariḷāhaṃ
Paṭippassambhetvā  paccuttaritvā  tasmiṃ  vanasaṇḍe  nisinnaṃ  vā
nipannaṃ  vā  ekantasukhā  vedanā  vediyamānaṃ  evameva kho ahaṃ
sārīputta  idhekaccaṃ  puggalaṃ  evaṃ  cetasā ceto paricca jānāmi
tathāyaṃ  puggalo  paṭipanno  tathā ca iriyati tañca maggaṃ samārūḷho
yathā  āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ diṭṭheva
dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharissatīti  tamenaṃ
passāmi  aparena  samayena  āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja
viharantaṃ  ekantasukhā  vedanā  vediyamānaṃ  . imā kho sārīputta
pañca gatiyo.
   {176.2} Yo kho maṃ sārīputta evaṃ jānantaṃ evaṃ passantaṃ
evaṃ  vadeyya  natthi  samaṇassa  gotamassa  uttari  manussadhammā
alamariyañāṇadassanaviseso   takkapariyāhataṃ  samaṇo  gotamo  dhammaṃ
deseti  vīmaṃsānucaritaṃ  sayaṃ  paṭibhānanti taṃ sārīputta vācaṃ appahāya
taṃ  cittaṃ  appahāya  taṃ  diṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā yathābhataṃ nikkhitto
evaṃ  niraye  .  seyyathāpi  sārīputta  bhikkhu  sīlasampanno
samādhisampanno  paññāsampanno  diṭṭheva  dhamme  aññaṃ  ārādheyya
evaṃ  sampadamidaṃ  sārīputta  vadāmi  .  taṃ  vācaṃ  appahāya  taṃ
cittaṃ  appahāya  taṃ  diṭṭhiṃ  appaṭinissajjitvā  yathābhataṃ  nikkhitto
evaṃ niraye.
   [177]  Abhijānāmi  kho  panāhaṃ  sārīputta caturaṅgasamannāgataṃ
Brahmacariyaṃ  caritā  .  tapassissudaṃ homi paramatapassī lūkho 1- sudaṃ
homi  paramalūkho  jegucchī  sudaṃ  homi  paramajegucchī  pavivitto 2-
sudaṃ homi paramapavivitto.
   [178] Tatrassu me idaṃ sārīputta tapassitāya hoti acelako
homi  muttācāro  hatthāvalekhano na ehibhadantiko na tiṭṭhabhadantiko
na abhihataṃ na uddissa kataṃ na nimantanaṃ sādiyāmi . so na kumbhimukhā
paṭiggaṇhāmi  na  kaḷopimukhā  paṭiggaṇhāmi  na  eḷakamantaraṃ  na
daṇḍamantaraṃ  na  mūsalamantaraṃ  na dvinnaṃ bhuñjamānānaṃ na gabbhiniyā na
pāyamānāya  na purisantaragatāya na saṅkittīsu na yattha sā upaṭṭhito
hoti na yattha makkhikā saṇḍasaṇḍacārinī na macchaṃ na maṃsaṃ na suraṃ na
merayaṃ na thusodakaṃ pivāmi.
   {178.1} So ekāgāriko vā homi ekālopiko dvāgāriko
vā homi dvālopiko .pe. sattāgāriko vā homi sattālopiko.
Ekissāpi  dattiyā  yāpemi dvīhipi dattīhi yāpemi .pe. sattahipi
dattīhi  yāpemi  ekāhikampi  āhāraṃ āhāremi dvīhikampi āhāraṃ
āhāremi  .pe.  sattāhikampi  āhāraṃ  āhāremi  iti evarūpaṃ
aḍḍhamāsikampi  pariyāyabhattabhojanānuyogamanuyutto  viharāmi  .  so
sākabhakkho vā homi sāmākabhakkho vā homi nīvārabhakkho vā homi
daddulabhakkho   vā  homi  haṭabhakkho  vā  homi  kaṇabhakkho
@Footnote: 1 Sī. lūkhassudaṃ. 2 Yu. pavivittassudaṃ.
Vā  homi  ācāmabhakkho  vā  homi  piññākabhakkho  vā  homi
tiṇabhakkho  vā  homi  gomayabhakkho  vā  homi  vanamūlaphalāhāro
yāpemi pavattaphalabhojī.
   {178.2} So sāṇānipi dhāremi masāṇānipi dhāremi chavadussānipi
dhāremi paṃsukulānipi dhāremi tirīṭānipi dhāremi ajinānipi 1- dhāremi
ajinakkhipampi  dhāremi kusacīrampi dhāremi vākacīrampi dhāremi phalakacīrampi
dhāremi  kesakambalampi  dhāremi  vālakambalampi  dhāremi uḷūkapakkhampi
dhāremi   kesamassulocakopi   homi  kesamassulocanānuyogamanuyutto
ubbhaṭṭhako   homi   āsanapaṭikkhitto   ukkuṭikopi   homi
ukkuṭikappadhānamanuyutto   kaṇṭakāpassayikopi   homi  kaṇṭakāpassaye
seyyaṃ  kappemi  sāyatatiyakampi  udakorohanānuyogamanuyutto  viharāmi
iti  evarūpaṃ  anekavihitaṃ  kāyassa  ātāpanaparitāpanānuyogamanuyutto
viharāmi. Idaṃsu me sārīputta tapassitāya hoti.
   [179] Tatrassu me idaṃ sārīputta lūkhasmiṃ hoti. Nekavassagaṇikaṃ
rajojallaṃ  kāye  sannicitaṃ  hoti  pappaṭikajātaṃ  .  seyyathāpi
sārīputta  tiṇḍukakhānu  nekavassagaṇiko  sannicito  hoti pappaṭikajāto
evamevassu  me  sārīputta  nekavassagaṇikaṃ  rajojallaṃ  kāye
sannicitaṃ  hoti  pappaṭikajātaṃ  .  tassa  mayhaṃ  sārīputta na evaṃ
hoti  aho  vatāhaṃ  imaṃ rajojallaṃ pāṇinā parimajjeyyaṃ . aññe
vā  pana  me  imaṃ rajojallaṃ pāṇinā parimajjeyyunti evampi me
@Footnote: 1 Ma. Yu. ajinampi.
Sārīputta na hoti. Idaṃsu me sārīputta lūkhasmiṃ hoti.
   [180] Tatrassu me idaṃ sārīputta jegucchismiṃ hoti. So kho
ahaṃ  sārīputta  satova  abhikkamāmi  sato  paṭikkamāmi  .  yāva
udakabindumhipi  me  dayā  paccupaṭṭhitā  hoti māhaṃ khuddake pāṇe
visamagate saṅghātaṃ āpādesinti. Idaṃsu me sārīputta jegucchismiṃ hoti.
   [181] Tatrassu me idaṃ sārīputta pavivittasmiṃ hoti. So kho
ahaṃ  sārīputta  aññataraṃ  araññāyatanaṃ  ajjhogāhetvā  viharāmi .
Yadā  passāmi  gopālakaṃ  vā  pasupālakaṃ  vā  tiṇahārakaṃ  vā
kaṭṭhahārakaṃ vā vanakammikaṃ vā vanena vanaṃ gahanena gahanaṃ ninnena ninnaṃ
thalena  thalaṃ  papatāmi  1-  taṃ  kissa hetu mā maṃ te addasaṃsu
ahañca  mā  te  addasanti  .  seyyathāpi  sārīputta āraññako
migo  manusse  disvā  vanena  vanaṃ  gahanena gahanaṃ ninnena ninnaṃ
thalena  thalaṃ  papatati  evameva  kho  ahaṃ sārīputta yadā passāmi
gopālakaṃ vā pasupālakaṃ vā tiṇahārakaṃ vā kaṭṭhahārakaṃ vā vanakammikaṃ
vā  vanena  vanaṃ gahanena gahanaṃ ninnena ninnaṃ thalena thalaṃ papatāmi
taṃ  kissa hetu mā maṃ te addasaṃsu ahañca mā te addasanti .
Idaṃsu me sārīputta pavivittasmiṃ hoti.
   [182] So kho ahaṃ sārīputta ye te gotthā paṭṭhitagāvo
apagatagopālā  tattha  catukuṇḍiko  2-  upasaṅkamitvā  yāni  tāni
@Footnote: 1 Ma. saṃpatāmi. 2 Sī. Yu. catukuṇḍigo.
Vacchakānaṃ  taruṇakānaṃ  dhenupakānaṃ  gomayāni tāni sudaṃ āhāremi .
Yāvakīvañca  me  sārīputta  sakaṃ  muttakarīsaṃ  apariyādinnaṃ  hoti
sakaṃyeva  sudaṃ  muttakarīsaṃ  āhāremi  .  idaṃsu  me  sārīputta
mahāvikaṭabhojanasmiṃ hoti.
   [183]  So  kho  ahaṃ  sārīputta  aññataraṃ bhiṃsanakaṃ vanasaṇḍaṃ
ajjhogāhetvā  viharāmi  .  tatrassudaṃ  sārīputta  bhiṃsanakassa
vanasaṇḍassa  bhiṃsanakatasmiṃ  hoti  .  yokoci  avītarāgo taṃ vanasaṇḍaṃ
pavisati yebhuyyena lomāni haṃsanti . so kho ahaṃ sārīputta yā tā
rattiyo  sītā  hemantikā antaraṭṭhakā himapātasamayā 1- tathārūpāsu
rattīsu  rattiṃ  abbhokāse viharāmi divā vanasaṇḍe gimhānaṃ pacchime
māse  disvā  abbhokāse  viharāmi rattiṃ vanasaṇḍe . apissu maṃ
sārīputta ayaṃ anacchariyā gāthā paṭibhāsi pubbe assutapubbā
    so tatto so sino eko   eko bhiṃsanake vane
    naggo na caggimāsino     esanāpasuto munīti.
   [184] So kho ahaṃ sārīputta susāne seyyaṃ kappemi chavaṭṭhikāni
upadhāya  .  apissu  maṃ  sārīputta  gomaṇḍalā  upasaṅkamitvā
oṭṭhubhentipi  2-  omuttentipi  paṃsukenapi  okiranti kaṇṇasotesupi
salākaṃ pavesenti . na kho panāhaṃ sārīputta abhijānāmi tesu pāpakaṃ
cittaṃ uppādetā. Idaṃsu me sārīputta upekkhāvihārasmiṃ hoti.
@Footnote: 1 Sī. Yu. antaraṭṭhake himapātasamaye. 2 Sī. Yu. oṭṭhubhantipi.
   [185]  Santi  kho  pana  sārīputta  eke  samaṇabrāhmaṇā
evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  āhārena  suddhīti  .  te  evamāhaṃsu
kolehi  yāpemāti  .  te kolampi khādanti kolacuṇṇampi khādanti
kolodakampi  pivanti  anekavihitampi  kolavikatiṃ  paribhuñjanti  .
Abhijānāmi kho panāhaṃ sārīputta ekaṃyeva kolaṃ āhāraṃ āharitā.
Siyā  kho  pana  te sārīputta evamassa mahā nūna tena samayena
kolo  ahosīti  .  na  kho  panetaṃ sārīputta evaṃ daṭṭhabbaṃ .
Tadāpi  etaparamoyeva  kolo  ahosi seyyathāpi etarahi . tassa
mayhaṃ  sārīputta  ekaṃyeva kolaṃ āhāraṃ āhārayato adhimattakasīmānaṃ
patto kāyo hoti.
   {185.1}  Seyyathāpi  nāma āsītikapabbāni vā kālāpabbāni
vā  evamevassu  me aṅgapaccaṅgāni bhavanti tāyevappāhāratāya .
Seyyathāpi  nāma  oṭṭhapadaṃ  evamevassu  me  ānisadaṃ  hoti
tāyevappāhāratāya  .  seyyathāpi  nāma  vaṭṭanāvaḷī  evamevassu
me piṭṭhikaṇṭako unnatāvanato hoti tāyevappāhāratāya . Seyyathāpi
nāma  jarasālāya  gopāṇasiyo  oluggaviluggā  bhavanti  evamevassu
me phāsuḷiyo oluggaviluggā bhavanti tāyevappāhāratāya.
   {185.2}  Seyyathāpi  nāma  gambhīre  udapāne udakatārakā
gambhīragatā okkhāyikā dissanti evamevassu me akkhikūpesu akkhitārakā
gambhīragatā  okkhāyikā  dissanti  tāyevappāhāratāya . seyyathāpi
nāma tittikālābu āmakacchinno vātātapena saṃphusito hoti sammilāto
Evamevassu me sīsacchavi saṃphusitā hoti sammilātā tāyevappāhāratāya.
So  kho  ahaṃ  sārīputta  udaracchaviṃ  parimasissāmīti  piṭṭhikaṇṭakaṃyeva
pariggaṇhāmi  piṭṭhikaṇṭakaṃ  parimasissāmīti  udaracchaviṃyeva  pariggaṇhāmi
yāvassu  me  sārīputta  udaracchavi  piṭṭhikaṇṭakaṃ  allīnā  hoti
tāyevappāhāratāya . so kho ahaṃ sārīputta vaccaṃ vā muttaṃ vā
karissāmīti  tatutheva  avakujjo  papatāmi  tāyevappāhāratāya .
So  kho ahaṃ sārīputta tameva kāyaṃ assāsento pāṇinā gattāni
anomajjāmi  .  tassa mayhaṃ sārīputta pāṇinā gattāni anomajjato
pūtimūlāni lomāni kāyasmā papatanti tāyevappāhāratāya.
   [186]  Santi  kho  pana  sārīputta  eke  samaṇabrāhmaṇā
evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  āhārena  suddhīti  .  te  evamāhaṃsu
muggehi  yāpema  .pe.  tilehi  yāpema  .pe.  taṇḍulehi
yāpemāti  .  te  taṇḍulampi  khādanti  taṇḍulacuṇṇampi  khādanti
taṇḍulodakampi  pivanti  anekavihitampi  taṇḍulavikatiṃ  paribhuñjanti .
Abhijānāmi kho panāhaṃ sārīputta ekaṃyeva taṇḍulaṃ āhāraṃ āharitā.
Siyā  kho  pana  te sārīputta evamassa mahā nūna tena samayena
taṇḍulo  ahosīti  .  na  kho panetaṃ sārīputta evaṃ daṭṭhabbaṃ .
Tadāpi  etaparamoyeva  taṇḍulo ahosi seyyathāpi etarahi . tassa
mayhaṃ   sārīputta   ekaṃyeva   taṇḍulaṃ  āhāraṃ  āhārayato
Adhimattakasīmānaṃ patto kāyo hoti . seyyathāpi nāma āsītikapabbāni
vā  kāḷapabbāni  vā  evamevassu  me  aṅgapaccaṅgāni  bhavanti
tāyevappāhāratāya  .  seyyathāpi  nāma  oṭṭhapadaṃ  .pe. hoti
tāyevappāhāratāya  .  seyyathāpi  nāma  vaṭṭanāvaḷī  .pe.
Tāyevappāhāratāya . seyyathāpi nāma jarasālāya .pe. seyyathāpi
nāma  gambhīre  .pe.  seyyathāpi  nāma  tittikālābu  .pe.
So kho ahaṃ sārīputta udaracchaviṃ .pe. so kho ahaṃ sārīputta vaccaṃ
vā  .pe.  so kho ahaṃ sārīputta tameva kāyaṃ .pe. kāyasmā
papatanti  tāyevappāhāratāya  . tāyapi kho ahaṃ sārīputta ariyāya
tāya  paṭipadāya  tāya  dukkarakārikāya nājjhagamiṃ uttari manussadhammā
alamariyañāṇadassanavisesaṃ  taṃ  kissa  hetu  imissāyeva  ariyāya
paññāya  anadhigamā  yāyaṃ  ariyā paññā adhigatā ariyā niyyānikā
niyyāti takkarassa sammā dukkhakkhayāya.
   [187] Santi kho pana sārīputta eke samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  saṃsārena suddhīti . na kho paneso sārīputta saṃsāro
sulabharūpo  yo  mayā  asaṃsaritapubbo iminā dīghena addhunā aññatra
suddhāvāsehi  devehi  suddhāvāse cāhaṃ sārīputta deve saṃsareyyaṃ
nayimaṃ lokaṃ puna āgaccheyyaṃ.
   [188]  Santi  kho  pana  sārīputta  eke  samaṇabrāhmaṇā
evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  upapattiyā  suddhīti  .  na kho panesā
Sārīputta  upapatti  sulabharūpā  yā  mayā  anuppannapubbā  iminā
dīghena  addhunā  aññatra  suddhāvāsehi  devehi suddhāvāse cāhaṃ
sārīputta deve upapajjeyyaṃ nayimaṃ lokaṃ puna āgaccheyyaṃ.
   [189]  Santi  kho  pana  sārīputta  eke  samaṇabrāhmaṇā
evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  āvāsena  suddhīti  .  na kho paneso
sārīputta  āvāso  sulabharūpo  yo  mayā  anāvuṭṭhapubbo  iminā
dīghena  addhunā  aññatra  suddhāvāsehi  devehi suddhāvāse cāhaṃ
sārīputta deve āvaseyyaṃ nayimaṃ lokaṃ puna āgaccheyyaṃ.
   [190]  Santi  kho  pana  sārīputta  eke  samaṇabrāhmaṇā
evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  yaññena  suddhīti  .  na  kho  paneso
sārīputta  yañño  sulabharūpo  yo  mayā ayiṭṭhapubbo iminā dīghena
addhunā  tañca  kho  raññā  vā  satā  khattiyena muddhāvasittena
brāhmaṇena vā mahāsālena.
   [191]  Santi  kho  pana  sārīputta  eke  samaṇabrāhmaṇā
evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino aggipāricariyāya suddhīti . na kho paneso
sārīputta  aggi  sulabharūpo  yo mayā apariciṇṇapubbo iminā dīghena
addhunā  tañca  kho  raññā  vā  satā  khattiyena muddhāvasittena
brāhmaṇena vā mahāsālena.
   [192]  Santi  kho  pana  sārīputta  eke  samaṇabrāhmaṇā
evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  yāvadevāyaṃ  bhavaṃ  puriso  daharo  hoti
Yuvā  susukāḷakeso  bhadrena  yobbanena  samannāgato  paṭhamena
vayasā  tāvadeva  paramena  paññāveyyattiyena  samannāgato  hoti
yato  ca  kho  ayaṃ  bhavaṃ  puriso  jiṇṇo hoti vuḍḍho mahallako
addhagato  vayo  anuppatto  asītiko  vā navutiko vā vassasatiko
vā  jātiyā  atha  tamhā  paññāveyyattiyā  parihāyatīti  .  na
kho  panetaṃ  sārīputta  evaṃ  daṭṭhabbaṃ . ahaṃ kho pana sārīputta
etarahi  jiṇṇo  vuḍḍho  mahallako  addhagato  vayo  anuppatto
asītiko me vayo vattati.
   {192.1} Idhassu me sārīputta cattāro sāvakā vassasatāyukā
vassasatajīvino paramāya satiyā ca gatiyā ca dhitiyā ca samannāgatā paramena
ca  paññāveyyattiyena  seyyathāpi  sārīputta  daḷhadhammo  dhanuggaho
sikkhito  katahattho  katupāsano lahukena asanena appakasireneva tiriyaṃ
tālacchāyaṃ  atipāteyya  evaṃ adhimattasatimanto evaṃ adhimattagatimanto
evaṃ  adhimattadhitimanto  evaṃ paramena paññāveyyattiyena samannāgatā
te  maṃ catunnaṃ satipaṭṭhānānaṃ upādāyupādāya pañhaṃ puccheyyuṃ puṭṭho
puṭṭho cāhaṃ tesaṃ byākareyyaṃ byākatañca me byākatato dhāreyyuṃ na ca
maṃ  dutiyakaṃ  uttariṃ  paṭipuccheyyuṃ aññatra asita pīta khāyita sāyitā
aññatra   uccārapassāvakammā   aññatra   niddākilamathapaṭivinodanā
apariyādinnāyevassa sārīputta tathāgatassa dhammadesanā apariyādinnaṃyevassa
tathāgatassa   dhammapadabyañjanaṃ   apariyādinnaṃyevassa   tathāgatassa
Pañhāpaṭibhānaṃ  .  atha  me  te  cattāro sāvakā vassasatāyukā
vassasatajīvino  vassasatassa  accayena  kālaṃ  kareyyuṃ  .  mañcakena
cepi   maṃ   sārīputta   pariharissatha   nevatthi   tathāgatassa
paññāveyyattiyassa  aññathattaṃ  .  yaṃ  kho  taṃ  sārīputta  sammā
vadamāno  vadeyya  asammohadhammo  satto  loke  uppanno
bahujanahitāya  bahujanasukhāya  lokānukampāya  atthāya  hitāya  sukhāya
devamanussānanti  .  mameva  taṃ  sammā  vadamāno  vadeyya
asammohadhammo  satto  loke  uppanno  bahujanahitāya  bahujanasukhāya
lokānukampāya atthāya hitāya sukhāya devamanussānanti.
   [193] Tena kho pana samayena āyasmā nāgasamālo bhagavato
piṭṭhito  hoti  bhagavantaṃ  vījayamāno  .  atha  kho  āyasmā
nāgasamālo  bhagavantaṃ  etadavoca  acchariyaṃ  bhante  abbhūtaṃ  bhante
apica  me  bhante  imaṃ  dhammapariyāyaṃ sutvā lomāni haṭṭhāni ko
nāmāyaṃ  bhante  dhammapariyāyoti  .  tasmātiha tvaṃ nāgasamāla imaṃ
dhammapariyāyaṃ lomahaṃsanapariyāyotveva naṃ dhārehīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  āyasmā  nāgasamālo  bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
        Mahāsīhanādasuttaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.
           -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 137-165. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=2788              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=2788              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=159&items=35              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=12              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=159              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=8663              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=8663              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]