ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

            Anumānasuttaṃ
   [221]  Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ āyasmā mahāmoggallāno
bhaggesu  viharati  suṃsumāragire  bhesakaḷāvane migadāye . tatra kho
āyasmā  mahāmoggallāno  bhikkhū  āmantesi āvuso bhikkhavoti .
Āvusoti kho te bhikkhū āyasmato mahāmoggallānassa paccassosuṃ.
   [222]  Āyasmā mahāmoggallāno etadavoca pavāreti cepi
āvuso  bhikkhu  vadantu  maṃ  āyasmanto  vacanīyomhi āyasmantehīti
so  ca  hoti  dubbaco  dovacassakaraṇehi  dhammehi  samannāgato
akkhamo  appadakkhiṇaggāhī  anusāsaniṃ atha kho [1]- sabrahmacārī na
ceva  vattabbaṃ  maññanti  na  ca  anusāsitabbaṃ  maññanti  na  ca
tasmiṃ puggale vissāsaṃ āpajjitabbaṃ maññanti.
   {222.1}  Katame cāvuso dovacassakaraṇā dhammā . idhāvuso
bhikkhu  pāpiccho  hoti pāpikānaṃ icchānaṃ vasaṅgato yampāvuso bhikkhu
pāpiccho  hoti  pāpikānaṃ  icchānaṃ  vasaṅgato  ayampi  dhammo
dovacassakaraṇo  .  puna  caparaṃ  āvuso  bhikkhu  attukkaṃsako hoti
paravambhī  yampāvuso  bhikkhu  attukkaṃsako  hoti  paravambhī  ayampi
dhammo  dovacassakaraṇo  .  puna  caparaṃ  āvuso  bhikkhu  kodhano
hoti   kodhābhibhūto   yampāvuso   bhikkhu   kodhano   hoti
kodhābhibhūto  ayampi  dhammo  dovacassakaraṇo  .  puna  caparaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. naṃ.
Āvuso  bhikkhu  kodhano  hoti  kodhahetu upanāhī yampāvuso bhikkhu
kodhano hoti kodhahetu upanāhī ayampi dhammo dovacassakaraṇo.
   {222.2}  Puna  caparaṃ āvuso bhikkhu kodhano hoti kodhahetu
abhisaṅkī  1-  yampāvuso  bhikkhu  kodhano  hoti kodhahetu abhisaṅkī
ayampi  dhammo  dovacassakaraṇo . puna caparaṃ āvuso bhikkhu kodhano
hoti  kodhasāmantaṃ  2- vācaṃ nicchāretā yampāvuso bhikkhu kodhano
hoti kodhasāmantaṃ vācaṃ nicchāretā ayampi dhammo dovacassakaraṇo .
Puna  caparaṃ  āvuso  bhikkhu  cudito 3- codakena codakaṃ paṭippharati
yampāvuso  bhikkhu  cudito  codakena codakaṃ paṭippharati ayampi dhammo
dovacassakaraṇo  . puna caparaṃ āvuso bhikkhu cudito codakena codakaṃ
apasādeti  yampāvuso  bhikkhu  cudito  codakena  codakaṃ apasādeti
ayampi dhammo dovacassakaraṇo.
   {222.3} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu cudito codakena codakassa
paccāropeti  yampāvuso  bhikkhu  cudito  codakena  codakassa
paccāropeti  ayampi  dhammo  dovacassakaraṇo . puna caparaṃ āvuso
bhikkhu  cudito  codakena  codakaṃ 4- aññenaññaṃ paṭicarati bahiddhākathaṃ
apanāmeti  kopañca  dosañca  appaccayañca  pātukaroti  yampāvuso
bhikkhu  cudito  codakena  codakaṃ 4- aññenaññaṃ paṭicarati bahiddhākathaṃ
apanāmeti  kopañca  dosañca  appaccayañca  pātukaroti  ayampi
dhammo  dovacassakaraṇo . puna caparaṃ āvuso bhikkhu cudito codakena
@Footnote: 1 Sī. abhisaṅgī. 2 Po. Ma. kodhasāmantā. sabbatthāpi īdisameva.
@3 Po. Ma. codito. ito paraṃ īdisameva . 4 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Apadāne  na  sampāyati yampāvuso bhikkhu cudito codakena apadāne
na  sampāyati  ayampi  dhammo dovacassakaraṇo . puna caparaṃ āvuso
bhikkhu  makkhī  hoti  paḷāsī  yampāvuso  bhikkhu  makkhī hoti paḷāsī
ayampi dhammo dovacassakaraṇo.
   {222.4} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu issukī hoti maccharī yampāvuso
bhikkhu issukī hoti maccharī ayampi dhammo dovacassakaraṇo . puna caparaṃ
āvuso bhikkhu saṭho hoti māyāvī yampāvuso bhikkhu saṭho hoti māyāvī
ayampi dhammo dovacassakaraṇo . puna caparaṃ āvuso bhikkhu thaddho hoti
atimānī  yampāvuso  bhikkhu  thaddho  hoti  atimānī  ayampi dhammo
dovacassakaraṇo  .  puna  caparaṃ āvuso bhikkhu sandiṭṭhiparāmāsī hoti
ādhānagāhī   duppaṭinissaggī  yampāvuso  bhikkhu  sandiṭṭhiparāmāsī
hoti  ādhānagāhī  duppaṭinissaggī  ayampi  dhammo dovacassakaraṇo .
Ime vuccantāvuso dovacassakaraṇā dhammā.
   [223] No cepi āvuso bhikkhu pavāreti vadantu maṃ āyasmanto
vacanīyomhi  āyasmantehīti  so  ca  hoti  suvaco sovacassakaraṇehi
dhammehi  samannāgato  khamo  padakkhiṇaggāhī  anusāsaniṃ  atha kho naṃ
sabrahmacārī   vattabbañceva   maññanti  anusāsitabbañca  maññanti
tasmiṃ  ca  puggale vissāsaṃ āpajjitabbaṃ maññanti . katame cāvuso
sovacassakaraṇā dhammā.
   {223.1} Idhāvuso bhikkhu na pāpiccho hoti na pāpikānaṃ icchānaṃ
vasaṅgato   yampāvuso   bhikkhu   na   pāpiccho   hoti
Na  pāpikānaṃ  icchānaṃ  vasaṅgato  ayampi dhammo sovacassakaraṇo .
Puna  caparaṃ  āvuso  bhikkhu anattukkaṃsako hoti aparavambhī yampāvuso
bhikkhu  anattukkaṃsako hoti aparavambhī ayampi dhammo sovacassakaraṇo .
Puna caparaṃ āvuso bhikkhu na kodhano hoti na kodhābhibhūto yampāvuso
bhikkhu na kodhano hoti na kodhābhibhūto ayampi dhammo sovacassakaraṇo.
Puna caparaṃ āvuso bhikkhu na kodhano hoti na kodhahetu upanāhī yampāvuso
bhikkhu na kodhano hoti na kodhahetu upanāhī ayampi dhammo sovacassakaraṇo.
   {223.2} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu na kodhano hoti na kodhahetu
abhisaṅkī yampāvuso bhikkhu na kodhano hoti na kodhahetu abhisaṅkī ayampi
dhammo sovacassakaraṇo . puna caparaṃ āvuso bhikkhu na kodhano hoti na
kodhasāmantaṃ vācaṃ nicchāretā yampāvuso bhikkhu na kodhano hoti na
kodhasāmantaṃ  vācaṃ  nicchāretā  ayampi  dhammo  sovacassakaraṇo .
Puna  caparaṃ  āvuso  bhikkhu  cudito  codakena codakaṃ na paṭippharati
yampāvuso bhikkhu cudito codakena codakaṃ na paṭippharati ayampi dhammo
sovacassakaraṇo  . puna caparaṃ āvuso bhikkhu cudito codakena codakaṃ
na  apasādeti  yampāvuso  bhikkhu  cudito  codakena  codakaṃ  na
apasādeti ayampi dhammo sovacassakaraṇo.
   {223.3}  Puna  caparaṃ  āvuso  bhikkhu  cudito  codakena
codakassa   na   paccāropeti   yampāvuso   bhikkhu   cudito
codakena   codakassa   na   paccāropeti   ayampi   dhammo
Sovacassakaraṇo  .  puna  caparaṃ  āvuso  bhikkhu  cudito  codakena
codakassa  1-  na  aññenaññaṃ  paṭicarati  na bahiddhākathaṃ apanāmeti
na  kopañca  dosañca  appaccayañca  pātukaroti  yampāvuso  bhikkhu
cudito  codakena  codakassa  na  aññenaññaṃ paṭicarati na bahiddhākathaṃ
apanāmeti  na  kopañca  dosañca  appaccayañca  pātukaroti  ayampi
dhammo  sovacassakaraṇo . puna caparaṃ āvuso bhikkhu cudito codakena
codakassa  na  apadāne  na  sampāyati  yampāvuso  bhikkhu  cudito
codakena  codakassa  na  apadāne  na  sampāyati  ayampi  dhammo
sovacassakaraṇo  .  puna  caparaṃ āvuso bhikkhu amakkhī hoti apaḷāsī
yampāvuso bhikkhu amakkhī hoti apaḷāsī ayampi dhammo sovacassakaraṇo.
   {223.4}  Puna  caparaṃ  āvuso bhikkhu anissukī hoti amaccharī
yampāvuso bhikkhu anissukī hoti amaccharī ayampi dhammo sovacassakaraṇo.
Puna  caparaṃ  āvuso  bhikkhu  asaṭho  hoti  amāyāvī  yampāvuso
bhikkhu  asaṭho  hoti  amāyāvī  ayampi  dhammo  sovacassakaraṇo .
Puna  caparaṃ  āvuso  bhikkhu  athaddho  hoti  anatimānī  yampāvuso
bhikkhu  athaddho  hoti  anatimānī  ayampi  dhammo sovacassakaraṇo .
Puna  caparaṃ  āvuso  bhikkhu  asandiṭṭhiparāmāsī  hoti  anādhānagāhī
supaṭinissaggī   yampāvuso   bhikkhu   asandiṭṭhiparāmāsī   hoti
anādhānagāhī  supaṭinissaggī  ayampi  dhammo  sovacassakaraṇo .
Ime vuccantāvuso sovacassakaraṇā dhammā.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi. sabbatthāpi īdisameva.
   [224] Tatrāvuso bhikkhunā attanāva attānaṃ evaṃ anumānitabbaṃ 1-
yo  khvāyaṃ  puggalo  pāpiccho  pāpikānaṃ  icchānaṃ vasaṅgato ayaṃ
me  puggalo  appiyo  amanāpo  ahañceva  kho panassaṃ pāpiccho
pāpikānaṃ icchānaṃ vasaṅgato ahaṃ passaṃ paresaṃ appiyo amanāpoti .
Evaṃ  jānantenāvuso  bhikkhunā na pāpiccho bhavissāmi na pāpikānaṃ
icchānaṃ  vasaṅgatoti  cittaṃ  uppādetabbaṃ  .  yo khvāyaṃ puggalo
attukkaṃsako  paravambhī  ayaṃ  me  puggalo  appiyo  amanāpo
ahañceva  kho  panassaṃ  attukkaṃsako  paravambhī  ahaṃ  passaṃ  paresaṃ
appiyo  amanāpoti  . evaṃ jānantenāvuso bhikkhunā anattukkaṃsako
bhavissāmi  aparavambhīti  cittaṃ  uppādetabbaṃ  . yo khvāyaṃ puggalo
kodhano  kodhābhibhūto  ayaṃ me puggalo appiyo amanāpo ahañceva
kho  panassaṃ  kodhano  kodhābhibhūto  ahaṃ  passaṃ  paresaṃ  appiyo
amanāpoti  .  evaṃ jānantenāvuso bhikkhunā na kodhano bhavissāmi
na kodhābhibhūtoti cittaṃ uppādetabbaṃ.
   {224.1} Yo khvāyaṃ puggalo kodhano [2]- kodhahetu upanāhī ayaṃ me
puggalo appiyo amanāpo ahañceva kho panassaṃ kodhano kodhahetu upanāhī
ahaṃ passaṃ paresaṃ appiyo amanāpoti . evaṃ jānantenāvuso bhikkhunā
na kodhano bhavissāmi na kodhahetu upanāhīti cittaṃ uppādetabbaṃ. Yo
khvāyaṃ puggalo kodhano kodhahetu abhisaṅkī ayaṃ me puggalo appiyo amanāpo
@Footnote: 1 Sī. anusāsitabbaṃ. Yu. anuminitabbaṃ. 2 Po. kodhābhibhūto.
Ahañceva  kho  panassaṃ  kodhano  kodhahetu  abhisaṅkī . ahaṃ passaṃ
paresaṃ  appiyo  amanāpoti  .  evaṃ jānantenāvuso bhikkhunā na
kodhano  bhavissāmi  na  kodhahetu  abhisaṅkīti cittaṃ uppādetabbaṃ .
Yo  khvāyaṃ  puggalo  kodhano  kodhasāmantaṃ vācaṃ nicchāretā ayaṃ
me puggalo appiyo amanāpo ahañceva kho panassaṃ kodhano kodhasāmantaṃ
vācaṃ  nicchāretā  ahaṃ  passaṃ  paresaṃ  appiyo  amanāpoti .
Evaṃ  jānantenāvuso bhikkhunā na kodhano bhavissāmi na kodhasāmantaṃ
vācaṃ  nicchāressāmīti  cittaṃ  uppādetabbaṃ . yo khvāyaṃ puggalo
cudito codakena codakaṃ paṭippharati ayaṃ me puggalo appiyo amanāpo
ahañceva  kho  pana cudito codakena codakaṃ paṭipphareyyaṃ ahaṃ passaṃ
paresaṃ  appiyo amanāpoti . evaṃ jānantenāvuso bhikkhunā cudito
codakena codakaṃ nappaṭippharissāmīti cittaṃ uppādetabbaṃ.
   {224.2}  Yo  khvāyaṃ  puggalo  cudito  codakena  codakaṃ
apasādeti  ayaṃ  me  puggalo  appiyo  amanāpo  ahañceva kho
pana  cudito  codakena  codakaṃ  apasādeyyaṃ  ahaṃ  passaṃ  paresaṃ
appiyo  amanāpoti  .  evaṃ  jānantenāvuso  bhikkhunā  cudito
codakena  codakaṃ  na  apasādessāmīti  cittaṃ uppādetabbaṃ . yo
khvāyaṃ  puggalo  cudito  codakena codakassa paccāropeti ayaṃ me
puggalo  appiyo  amanāpo  ahañceva  kho  pana cudito codakena
codakassa  paccāropeyyaṃ  ahaṃ  passaṃ paresaṃ appiyo amanāpoti .
Evaṃ  jānantenāvuso  bhikkhunā  cudito  codakena  codakassa  na
paccāropessāmīti cittaṃ uppādetabbaṃ . yo khvāyaṃ puggalo cudito
codakena  codakassa  aññenaññaṃ  paṭicarati  bahiddhākathaṃ  apanāmeti
kopañca  dosañca  appaccayañca  pātukaroti  ayaṃ  me  puggalo
appiyo  amanāpo  ahañceva  kho  pana cudito codakena codakassa
aññenaññaṃ   paṭicareyyaṃ   bahiddhākathaṃ   apanāmeyyaṃ   kopañca
dosañca  appaccayañca  pātukareyyaṃ  ahaṃ  passaṃ  paresaṃ  appiyo
amanāpoti  .  evaṃ  jānantenāvuso bhikkhunā cudito codakena na
aññenaññaṃ  paṭicarissāmi  na  bahiddhākathaṃ  apanāmessāmi na kopañca
dosañca  appaccayañca  pātukarissāmīti  cittaṃ  uppādetabbaṃ  . yo
khvāyaṃ  puggalo  cudito  codakena  apadāne  na  sampāyati  ayaṃ
me  puggalo appiyo amanāpo ahañceva kho pana cudito codakena
apadāne  na  sampāyeyyaṃ ahaṃ passaṃ paresaṃ appiyo amanāpoti .
Evaṃ  jānantenāvuso  bhikkhunā  cudito  codakena na apadāne na
sappāyissāmīti cittaṃ uppādetabbaṃ.
   {224.3} Yo khvāyaṃ puggalo makkhī paḷāsī ayaṃ me puggalo
appiyo  amanāpo  ahañceva  kho  panassaṃ makkhī paḷāsī ahaṃ passaṃ
paresaṃ  appiyo amanāpoti . evaṃ jānantenāvuso bhikkhunā amakkhī
bhavissāmi  apaḷāsīti  cittaṃ  uppādetabbaṃ  .  yo khvāyaṃ puggalo
issukī  maccharī  ayaṃ  me puggalo appiyo amanāpo ahañceva kho
Panassaṃ  issukī  maccharī  ahaṃ  passaṃ  paresaṃ appiyo amanāpoti .
Evaṃ  jānantenāvuso  bhikkhunā  anissukī  bhavissāmi amaccharīti cittaṃ
uppādetabbaṃ  .  yo  khvāyaṃ  puggalo  saṭho  māyāvī ayaṃ me
puggalo  appiyo  amanāpo  ahañceva  kho  panassaṃ saṭho māyāvī
ahaṃ  passaṃ  paresaṃ  appiyo  amanāpoti  . evaṃ jānantenāvuso
bhikkhunā asaṭho bhavissāmi amāyāvīti cittaṃ uppādetabbaṃ.
   {224.4} Yo khvāyaṃ puggalo thaddho atimānī ayaṃ me puggalo
appiyo  amanāpo  ahañceva kho panassaṃ thaddho atimānī ahaṃ passaṃ
paresaṃ  appiyo  amanāpoti  .  evaṃ  jānantenāvuso  bhikkhunā
athaddho  bhavissāmi  anatimānīti  cittaṃ  uppādetabbaṃ . yo khvāyaṃ
puggalo  sandiṭṭhiparāmāsī  ādhānagāhī  duppaṭinissaggī  ayaṃ  me
puggalo  appiyo  amanāpo  ahañceva  kho panassaṃ sandiṭṭhiparāmāsī
ādhānagāhī   duppaṭinissaggī   ahaṃ   passaṃ   paresaṃ  appiyo
amanāpoti  .  evaṃ  jānantenāvuso  bhikkhunā  asandiṭṭhiparāmāsī
bhavissāmi anādhānagāhī supaṭinissaggīti cittaṃ uppādetabbaṃ.
   [225] Tatrāvuso bhikkhunā attanāva attānaṃ evaṃ paccavekkhitabbaṃ
kinnukhomhi   pāpiccho   pāpikānaṃ   icchānaṃ  vasaṅgatoti  .
Sace  āvuso bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti pāpiccho khomhi
pāpikānaṃ  icchānaṃ vasaṅgatoti tenāvuso bhikkhunā tesaṃyeva pāpakānaṃ
akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya  vāyamitabbaṃ  . sace panāvuso bhikkhu
Paccavekkhamāno  evaṃ  jānāti  na  khomhi pāpiccho na pāpikānaṃ
icchānaṃ  vasaṅgatoti  tenāvuso  bhikkhunā  teneva  pītipāmojjena
vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā kusalesu dhammesu.
   {225.1} Puna caparaṃ āvuso bhikkhunā attanāva attānaṃ evaṃ
paccavekkhitabbaṃ  kinnukhomhi  attukkaṃsako  paravambhīti . sace āvuso
bhikkhu  paccavekkhamāno  evaṃ  jānāti attukkaṃsako khomhi paravambhīti
tenāvuso  bhikkhunā  tesaṃyeva pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya
vāyamitabbaṃ  .  sace panāvuso bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti
anattukkaṃsako  khomhi  aparavambhīti  tenāvuso  bhikkhunā  teneva
pītipāmojjena vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā kusalesu dhammesu.
   {225.2} Puna caparaṃ āvuso bhikkhunā attanāva attānaṃ evaṃ
paccavekkhitabbaṃ kinnukhomhi kodhano kodhābhibhūtoti . sace āvuso bhikkhu
paccavekkhamāno evaṃ jānāti kodhano khomhi kodhābhibhūtoti tenāvuso
bhikkhunā tesaṃyeva pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya vāyamitabbaṃ.
Sace panāvuso bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti na khomhi kodhano na
kodhābhibhūtoti  tenāvuso  bhikkhunā  teneva pītipāmojjena vihātabbaṃ
ahorattānusikkhinā kusalesu dhammesu.
   {225.3} Puna caparaṃ āvuso bhikkhunā attanāva attānaṃ evaṃ paccavekkhitabbaṃ
kinnukhomhi kodhano kodhahetu upanāhīti. Sace āvuso bhikkhu paccavekkhamāno
evaṃ jānāti kodhano khomhi kodhahetu upanāhīti tenāvuso bhikkhunā
Tesaṃyeva  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya  vāyamitabbaṃ .
Sace  panāvuso  bhikkhu  paccavekkhamāno  evaṃ  jānāti na khomhi
kodhano na kodhahetu upanāhīti tenāvuso bhikkhunā teneva pītipāmojjena
vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā kusalesu dhammesu.
   {225.4} Puna caparaṃ āvuso bhikkhunā attanāva attānaṃ evaṃ
paccavekkhitabbaṃ kinnukhomhi kodhano kodhahetu abhisaṅkīti . Sace āvuso
bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti kodhano khomhi kodhahetu abhisaṅkīti
tenāvuso  bhikkhunā  tesaṃyeva pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya
vāyamitabbaṃ . sace panāvuso bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti na
khomhi  kodhano  na kodhahetu abhisaṅkīti tenāvuso bhikkhunā teneva
pītipāmojjena vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā kusalesu dhammesu.
   {225.5} Puna caparaṃ āvuso bhikkhunā attanāva attānaṃ evaṃ
paccavekkhitabbaṃ kinnukhomhi kodhano kodhasāmantaṃ vācaṃ nicchāretāti .
Sace āvuso bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti kodhano khomhi kodhasāmantaṃ
vācaṃ  nicchāretāti tenāvuso bhikkhunā tesaṃyeva pāpakānaṃ akusalānaṃ
dhammānaṃ pahānāya vāyamitabbaṃ . sace panāvuso bhikkhu paccavekkhamāno
evaṃ jānāti na khomhi kodhano na kodhasāmantaṃ vācaṃ nicchāretāti
tenāvuso bhikkhunā teneva pītipāmojjena vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā
kusalesu dhammesu.
   {225.6} Puna caparaṃ āvuso bhikkhunā attanāva attānaṃ evaṃ
paccavekkhitabbaṃ     kinnukhomhi     cudito     codakena
Codakaṃ  paṭippharāmīti  .  sace āvuso bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ
jānāti  cudito  khomhi  codakena  codakaṃ  paṭippharāmīti tenāvuso
bhikkhunā tesaṃyeva pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya vāyamitabbaṃ.
Sace  panāvuso  bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti cudito khomhi
codakena codakaṃ na paṭippharāmīti tenāvuso bhikkhunā teneva pītipāmojjena
vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā kusalesu dhammesu.
   {225.7} Puna caparaṃ āvuso bhikkhunā attanāva attānaṃ evaṃ
paccavekkhitabbaṃ  kinnukhomhi  cudito  codakena codakaṃ apasādemīti .
Sace āvuso bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti cudito khomhi codakena
codakaṃ  apasādemīti tenāvuso bhikkhunā tesaṃyeva pāpakānaṃ akusalānaṃ
dhammānaṃ pahānāya vāyamitabbaṃ . sace panāvuso bhikkhu paccavekkhamāno
evaṃ jānāti cudito khomhi codakena codakaṃ na apasādemīti tenāvuso
bhikkhunā  teneva  pītipāmojjena  vihātabbaṃ  ahorattānusikkhinā
kusalesu dhammesu.
   {225.8} Puna caparaṃ āvuso bhikkhunā attanāva attānaṃ evaṃ
paccavekkhitabbaṃ kinnukhomhi cudito codakena codakassa paccāropemīti.
Sace āvuso bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti cudito khomhi codakena
codakassa  paccāropemīti  tenāvuso  bhikkhunā  tesaṃyeva  pāpakānaṃ
akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya  vāyamitabbaṃ  . sace panāvuso bhikkhu
paccavekkhamāno  evaṃ  jānāti  cudito  khomhi codakena codakassa
na    paccāropemīti    tenāvuso    bhikkhunā   teneva
Pītipāmojjena vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā kusalesu dhammesu.
   {225.9} Puna caparaṃ āvuso bhikkhunā attanāva attānaṃ evaṃ
paccavekkhitabbaṃ  kinnukhomhi  cudito  codakena  aññenaññaṃ  paṭicarāmi
bahiddhākathaṃ  apanāmemi  kopañca dosañca appaccayañca pātukaromīti .
Sace  āvuso  bhikkhu  paccavekkhamāno evaṃ jānāti cudito khomhi
codakena  aññenaññaṃ  paṭicarāmi  bahiddhākathaṃ  apanāmemi  kopañca
dosañca  appaccayañca  pātukaromīti  tenāvuso  bhikkhunā  tesaṃyeva
pāpakānaṃ  akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya vāyamitabbaṃ . sace panāvuso
bhikkhu  paccavekkhamāno  evaṃ  jānāti  cudito  khomhi  codakena
aññenaññaṃ  na  paṭicarāmi  na  bahiddhākathaṃ  apanāmemi  na kopañca
dosañca  appaccayañca  pātukaromīti  tenāvuso  bhikkhunā  teneva
pītipāmojjena vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā kusalesu dhammesu.
   {225.10} Puna caparaṃ āvuso bhikkhunā attanāva attānaṃ evaṃ
paccavekkhitabbaṃ kinnukhomhi cudito codakena apadāne na sampāyāmīti.
Sace  āvuso  bhikkhu  paccavekkhamāno evaṃ jānāti cudito khomhi
codakena  apadāne  na  sampāyāmīti  tenāvuso bhikkhunā tesaṃyeva
pāpakānaṃ  akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya vāyamitabbaṃ . sace panāvuso
bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti cudito khomhi codakena na 1-
apadāne na 1- sampāyāmīti tenāvuso bhikkhunā teneva pītipāmojjena
vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā kusalesu dhammesu.
@Footnote: 1 Ma. nasaddadvayaṃ natthi.
   {225.11} Puna caparaṃ āvuso bhikkhunā attanāva attānaṃ evaṃ
paccavekkhitabbaṃ kinnukhomhi makkhī paḷāsīti. Sace āvuso bhikkhu paccavekkhamāno
evaṃ  jānāti makkhī khomhi paḷāsīti tenāvuso bhikkhunā tesaṃyeva pāpakānaṃ
akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya  vāyamitabbaṃ  sace  panāvuso  bhikkhu
paccavekkhamāno  evaṃ  jānāti  amakkhī khomhi apaḷāsīti tenāvuso
bhikkhunā  teneva  pītipāmojjena  vihātabbaṃ  ahorattānusikkhinā
kusalesu dhammesu.
   {225.12}  Puna  caparaṃ  āvuso  bhikkhunā attanāva attānaṃ
evaṃ  paccavekkhitabbaṃ  kinnukhomhi  issukī maccharīti . sace āvuso
bhikkhu  paccavekkhamāno  evaṃ  jānāti  issukī  khomhi  maccharīti
tenāvuso  bhikkhunā  tesaṃyeva pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya
vāyamitabbaṃ  .  sace panāvuso bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti
anissukī  khomhi amaccharīti tenāvuso bhikkhunā teneva pītipāmojjena
vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā kusalesu dhammesu.
   {225.13} Puna caparaṃ āvuso bhikkhunā attanāva attānaṃ evaṃ
paccavekkhitabbaṃ  kinnukhomhi  saṭho  māyāvīti . sace āvuso bhikkhu
paccavekkhamāno evaṃ jānāti saṭho khomhi māyāvīti tenāvuso bhikkhunā
tesaṃyeva  pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya vāyamitabbaṃ . sace
panāvuso bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti asaṭho khomhi amāyāvīti
tenāvuso bhikkhunā teneva pītipāmojjena vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā
kusalesu dhammesu.
   {225.14} Puna caparaṃ āvuso bhikkhunā attanāva attānaṃ evaṃ
Paccavekkhitabbaṃ  kinnukhomhi  thaddho  atimānīti  .  sace  āvuso
bhikkhu  paccavekkhamāno  evaṃ  jānāti  thaddho  khomhi  atimānīti
tenāvuso  bhikkhunā  tesaṃyeva pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya
vāyamitabbaṃ  .  sace panāvuso bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti
athaddho khomhi anatimānīti tenāvuso bhikkhunā teneva pītipāmojjena
vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā kusalesu dhammesu.
   {225.15} Puna caparaṃ āvuso bhikkhunā attanāva attānaṃ evaṃ
paccavekkhitabbaṃ    kinnukhomhi   sandiṭṭhiparāmāsī   ādhānagāhī
duppaṭinissaggīti . sace āvuso bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti
sandiṭṭhiparāmāsī  khomhi  ādhānagāhī  duppaṭinissaggīti  tenāvuso
bhikkhunā tesaṃyeva pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya vāyamitabbaṃ.
Sace panāvuso bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti asandiṭṭhiparāmāsī
khomhi  anādhānagāhī  supaṭinissaggīti  tenāvuso  bhikkhunā  teneva
pītipāmojjena vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā kusalesu dhammesu.
   {225.16}  Sace  āvuso  bhikkhu paccavekkhamāno sabbepime
pāpake  akusale  dhamme  appahīne  attani  samanupassati tenāvuso
bhikkhunā  sabbesaṃyeva  imesaṃ  pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya
vāyamitabbaṃ  .  sace  panāvuso  bhikkhu  paccavekkhamāno sabbepime
pāpake  akusale  dhamme  pahīne  attani  samanupassati  tenāvuso
bhikkhunā  teneva  pītipāmojjena  vihātabbaṃ  ahorattānusikkhinā
kusalesu dhammesu.
   {225.17} Seyyathāpi āvuso itthī vā puriso vā daharo yuvā
maṇḍanakajātiko ādāse vā parisuddhe pariyodāte acche vā udakapatte
sakamukhanimittaṃ paccavekkhamāno sace tattha passati rajaṃ vā aṅgaṇaṃ vā tasseva
rajassa  vā aṅgaṇassa vā pahānāya vāyamati no ce tattha passati rajaṃ
vā  aṅgaṇaṃ  vā teneva attamano hoti lābhā vata me parisuddhaṃ
vata meti evameva kho āvuso sace bhikkhu paccavekkhamāno sabbepime
pāpake  akusale  dhamme  appahīne  attani  samanupassati tenāvuso
bhikkhunā  sabbesaṃyeva  imesaṃ  pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya
vāyamitabbaṃ  .  sace  panāvuso  bhikkhu  paccavekkhamāno sabbepime
pāpake  akusale  dhamme  pahīne  attani  samanupassati  tenāvuso
bhikkhunā  teneva pītipāmojjena vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā kusalesu
dhammesūti.
   Idamavocāyasmā  mahāmoggallāno  attamanā  te  bhikkhū
āyasmato mahāmoggallānassa bhāsitaṃ abhinandunti.
         Anumānasuttaṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.
           -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 189-204. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=3849              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=3849              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=221&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=15              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=221              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=9940              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=9940              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่