ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

           Dhammadāyādasuttaṃ
   [20]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [21]  Bhagavā  etadavoca  dhammadāyādā  me bhikkhave bhavatha
mā  āmisadāyādā  atthi  me  tumhesu  anukampā  kinti  me
sāvakā dhammadāyādā bhaveyyuṃ no āmisadāyādāti . tumhe ca me
bhikkhave  āmisadāyādā  bhaveyyātha no dhammadāyādā tumhepi tena
ādissā  1- bhaveyyātha āmisadāyādā satthu sāvakā viharanti no
dhammadāyādāti  .  ahampi  tena  ādisso bhaveyyaṃ āmisadāyādā
satthu  sāvakā  viharanti  no  dhammadāyādāti  .  tumhe ca me
bhikkhave  dhammadāyādā  bhaveyyātha  no  āmisadāyādā  tumhepi
tena  na  ādissā bhaveyyātha dhammadāyādā satthu sāvakā viharanti
no  āmisadāyādāti  .  ahampi  tena  na  ādisso  bhaveyyaṃ
dhammādāyādā  satthu  sāvakā  viharanti  no  āmisadāyādāti .
Tasmātiha  me  bhikkhave  dhammadāyādā  bhavatha  mā  āmisadāyādā
atthi  me  tumhesu  anukampā  kinti  me sāvakā dhammādāyādā
bhaveyyuṃ no āmisadāyādāti.
   [22]  Idhāhaṃ  bhikkhave  bhuttāvī  assaṃ  pavārito paripuṇṇo
@Footnote: 1 Ma. ādiyā.
Pariyosito  suhito yāvadattho siyā ca me piṇḍapāto atirekadhammo
chaḍḍiyadhammo 1- . atha dve bhikkhū āgaccheyyuṃ jighacchādubbalyaparetā 2-
tyāhaṃ evaṃ vadeyyaṃ ahaṃ khomhi bhikkhave bhuttāvī pavārito paripuṇṇo
pariyosito suhito yāvadattho atthi ca me ayaṃ piṇḍapāto atirekadhammo
chaḍḍiyadhammo  sace  ākaṅkhatha bhuñjatha sace 3- tumhe na bhuñjissatha
idānāhaṃ  apaharite  vā  chaḍḍessāmi  appāṇake  vā  udake
opilāpessāmīti  .  tatthekassa 4- bhikkhuno evamassa bhagavā kho
bhuttāvī  pavārito  paripuṇṇo  pariyosito  suhito  yāvadattho atthi
cāyaṃ  bhagavato  piṇḍapāto  atirekadhammo  chaḍḍiyadhammo  sace  mayaṃ
na  bhuñjissāma  idāni  bhagavā  appaharite  vā  chaḍḍessati
appāṇake  vā  udake  opilāpessati  vuttaṃ kho panetaṃ bhagavatā
dhammadāyādā   me   bhikkhave   bhavatha  mā  āmisadāyādāti
āmisaññataraṃ  kho  panetaṃ  yadidaṃ  piṇḍapāto  yannūnāhaṃ  imaṃ
piṇḍapātaṃ   abhuñjitvā   imināva   jighacchādubbalyena   evaṃ
imaṃ rattindivaṃ vītināmeyyanti.
   {22.1} So taṃ piṇḍapātaṃ abhuñjitvā teneva jighacchādubbalyena
evaṃ taṃ rattindivaṃ vītināmeyya . atha dutiyassa bhikkhuno evamassa bhagavā
kho  bhuttāvī pavārito paripuṇṇo pariyosito suhito yāvadattho atthi
cāyaṃ  bhagavato  piṇḍapāto  atirekadhammo  chaḍḍiyadhammo  sace
mayaṃ  na  bhuñjissāma  idāni  bhagavā  appaharite  vā  chaḍḍessati
@Footnote: 1 Ma. chaḍḍanīyadhammo . 2 Sī. jighacchādubballaparetā. Yu. ...dubbala....
@3 Ma. no ce tumhe bhuñjissatha .   4 Ma. Yu. tatrekassa.
Appāṇake  vā  udake  opilāpessati  yannūnāhaṃ  imaṃ  piṇḍapātaṃ
bhuñjitvā  jighacchādubbalyaṃ  paṭivinodetvā  1-  evaṃ imaṃ rattindivaṃ
vītināmeyyanti  .  so  taṃ  piṇḍapātaṃ  bhuñjitvā  jighacchādubbalyaṃ
paṭivinodetvā  evaṃ  taṃ  rattindivaṃ  vītināmeyya  . kiñcāpi so
bhikkhave   bhikkhu   taṃ   piṇḍapātaṃ   bhuñjitvā  jighacchādubbalyaṃ
paṭivinodetvā evaṃ taṃ rattindivaṃ vītināmeyya.
   {22.2} Atha kho asuyeva me purimo bhikkhu pujjataro ca pāsaṃsataro
ca . taṃ kissa hetu . Tañhi tassa bhikkhave bhikkhuno dīgharattaṃ appicchatāya
santuṭṭhiyā  sallekhāya  subharatāya  viriyārambhāya  saṃvattissati .
Tasmātiha  me bhikkhave dhammadāyādā bhavatha mā āmisadāyādā atthi
me tumhesu anukampā kinti me sāvakā dhammadāyādā bhaveyyuṃ no
āmisadāyādāti  .  idamavoca  bhagavā  idaṃ  vatvāna  2- sugato
uṭṭhāyāsanā vihāraṃ pāvisi.
   [23]  Tatra kho āyasmā sārīputto acirapakkantassa bhagavato
bhikkhū  āmantesi  āvuso  bhikkhavoti  .  āvusoti  te  bhikkhū
āyasmato  sārīputtassa  paccassosuṃ  .  āyasmā  sārīputto
etadavoca  kittāvatā  nu  kho  āvuso satthu pavivittassa viharato
sāvakā  vivekaṃ  nānusikkhanti  kittāvatā  ca pana satthu pavivittassa
viharato  sāvakā  vivekamanusikkhantīti  .  dūratopi kho mayaṃ āvuso
@Footnote: 1 Sī. Yu. paṭivinetvā .  2 Sī. Yu. vatvā.
Āgaccheyyāma 1- āyasmato sārīputtassa santike etassa bhāsitassa
atthamaññātuṃ  sādhu  vatāyasmantaṃyeva  sārīputtaṃ  paṭibhātu  etassa
bhāsitassa attho āyasmato sārīputtassa sutvā bhikkhū dhāressantīti.
Tenahāvuso  suṇātha  sādhukaṃ manasikarotha bhāsissāmīti . evamāvusoti
kho te bhikkhū āyasmato sārīputtassa paccassosuṃ.
   [24]  Āyasmā  sārīputto  etadavoca  kittāvatā nu kho
āvuso  satthu  pavivittassa  viharato  sāvakā  vivekaṃ  nānusikkhanti
idhāvuso  satthu  pavivittassa  viharato  sāvakā  vivekaṃ nānusikkhanti
yesañca  dhammānaṃ  satthā  pahānamāha  te  ca  dhamme nappajahanti
bāhullikā 2- ca honti sāthilikā 3- okkamane pubbaṅgamā paviveke
nikkhittadhurā . tatrāvuso therā bhikkhū tīhi ṭhānehi gārayhā bhavanti.
Satthu  pavivittassa  viharato  sāvakā  vivekaṃ  nānusikkhantīti  iminā
paṭhamena ṭhānena therā bhikkhū gārayhā bhavanti.
   {24.1}  Yesañca  dhammānaṃ satthā pahānamāha te ca dhamme
nappajahantīti iminā dutiyena ṭhānena therā bhikkhū gārayhā bhavanti.
Bāhullikā ca sāthilikā okkamane pubbaṅgamā paviveke nikkhittadhurāti
iminā tatiyena ṭhānena therā bhikkhū gārayhā bhavanti. Therā hāvuso
bhikkhū imehi tīhi ṭhānehi gārayhā bhavanti . Tatrāvuso majjhimā bhikkhū
.pe. navā bhikkhū tīhi ṭhānehi gārayhā bhavanti . satthu pavivittassa
@Footnote: 1 Ma. āgacchāma .  2 yebhuyyena bāhulikā .  3 Sī. Ma. Yu. sāthalikā.
Viharato  sāvakā  vivekaṃ  nānusikkhantīti  iminā  paṭhamena  ṭhānena
navā  bhikkhū gārayhā bhavanti . yesañca dhammānaṃ satthā pahānamāha
te  ca  dhamme  nappajahantīti  iminā dutiyena ṭhānena navā bhikkhū
gārayhā  bhavanti  . bāhullikā ca sāthilikā okkamane pubbaṅgamā
paviveke nikkhittadhurāti iminā tatiyena ṭhānena navā bhikkhū gārayhā
bhavanti  .  navā  hāvuso  bhikkhū  imehi  tīhi ṭhānehi gārayhā
bhavanti  .  ettāvatā  kho  āvuso  satthu  pavivittassa viharato
sāvakā vivekaṃ nānusikkhanti.
   [25]  Kittāvatā  ca  panāvuso  satthu  pavivittassa viharato
sāvakā  vivekamanusikkhanti  idhāvuso  satthu  pavivittassa  viharato
sāvakā  vivekamanusikkhanti  yesañca  dhammānaṃ  satthā  pahānamāha
te  ca  dhamme  pajahanti  na  ca bāhullikā honti na sāthilikā
okkamane  nikkhittadhurā  paviveke  pubbaṅgamā . tatrāvuso therā
bhikkhū  tīhi  ṭhānehi  pāsaṃsā  bhavanti . satthu pavivittassa viharato
sāvakā  vivekamanusikkhantīti  iminā  paṭhamena  ṭhānena  therā bhikkhū
pāsaṃsā  bhavanti  .  yesañca  dhammānaṃ  satthā pahānamāha te ca
dhamme  pajahantīti  iminā  dutiyena  ṭhānena  therā bhikkhū pāsaṃsā
bhavanti  .  na  ca bāhullikā na sāthilikā okkamane nikkhittadhurā
paviveke  pubbaṅgamāti iminā tatiyena ṭhānena therā bhikkhū pāsaṃsā
bhavanti  .  therā  hāvuso  bhikkhū  imehi  tīhi ṭhānehi pāsaṃsā
Bhavanti  .  tatrāvuso  majjhimā  bhikkhū  .pe.  navā  bhikkhū tīhi
ṭhānehi  pāsaṃsā  bhavanti  .  satthu  pavivittassa  viharato sāvakā
vivekamanusikkhantīti  iminā  paṭhamena  ṭhānena  navā  bhikkhū  pāsaṃsā
bhavanti  .  yesañca  dhammānaṃ  satthā  pahānamāha  te ca dhamme
pajahantīti  iminā  dutiyena  ṭhānena navā bhikkhū pāsaṃsā bhavanti .
Na  ca  bāhullikā  na  sāthilikā okkamane nikkhittadhurā paviveke
pubbaṅgamāti  iminā tatiyena ṭhānena navā bhikkhū pāsaṃsā bhavanti .
Navā  hāvuso  bhikkhū  imehi  tīhi  ṭhānehi  pāsaṃsā  bhavanti .
Ettāvatā  kho  āvuso  satthu  pavivittassa  viharato  sāvakā
vivekamanusikkhanti.
   [26] Tatrāvuso lobho ca pāpako doso ca pāpako lobhassa ca
pahānāya  dosassa  ca  pahānāya  atthi majjhimā paṭipadā cakkhukaraṇī
ñāṇakaraṇī  upasamāya  abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya  saṃvattati .
Katamā  ca  sā  āvuso  majjhimā  paṭipadā  cakkhukaraṇī  ñāṇakaraṇī
upasamāya  abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya  saṃvattati  .  ayameva
ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  seyyathīdaṃ  sammādiṭṭhi  sammāsaṅkappo
sammāvācā   sammākammanto   sammāājīvo   sammāvāyāmo
sammāsati  sammāsamādhi  .  ayaṃ kho sā āvuso majjhimā paṭipadā
cakkhukaraṇī   ñāṇakaraṇī   upasamāya   abhiññāya   sambodhāya
nibbānāya saṃvattati.
   {26.1}   Tatrāvuso  kodho  ca  pāpako  upanāho
Ca pāpako ... . makkho ca pāpako paḷāso ca pāpako .... Issā
ca pāpikā maccherañca pāpakaṃ ... . māyā ca pāpikā sāṭheyyaṃ ca
pāpakaṃ ... . thambho ca pāpako sārambho ca pāpako .... Māno
ca pāpako atimāno ca pāpako ... . mado ca pāpako pamādo
ca pāpako madassa ca pahānāya pamādassa ca pahānāya atthi majjhimā
paṭipadā  cakkhukaraṇī  ñāṇakaraṇī  upasamāya  abhiññāya  sambodhāya
nibbānāya saṃvattati.
   {26.2}  Katamā  ca sā āvuso majjhimā paṭipadā cakkhukaraṇī
ñāṇakaraṇī  upasamāya  abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya  saṃvattati .
Ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo
sammāvācā  sammākammanto  sammāājīvo  sammāvāyāmo  sammāsati
sammāsamādhi  .  ayaṃ  kho sā āvuso majjhimā paṭipadā cakkhukaraṇī
ñāṇakaraṇī upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattatīti.
   Idamavoca  āyasmā  sārīputto  attamanā  te  bhikkhū
āyasmato sārīputtassa bhāsitaṃ abhinandunti.
        Dhammadāyādasuttaṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 21-27. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=414              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=414              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=20&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=3              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=20              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=2422              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=2422              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่