ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

            Vanapatthasuttaṃ
   [234]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ .
Bhagavā  etadavoca  vanapatthapariyāyaṃ  vo  bhikkhave  desissāmi  taṃ
suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti . evaṃ bhanteti kho te
bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [235]  Bhagavā  etadavoca  idha  bhikkhave  bhikkhu  aññataraṃ
vanapatthaṃ  upanissāya  viharati  tassa  taṃ  vanapatthaṃ  upanissāya
viharato  anupaṭṭhitā  ceva  sati  na  upaṭṭhāti  asamāhitañca cittaṃ
na  samādhiyati  apparikkhīṇā  ca  āsavā  na  parikkhayaṃ  gacchanti
ananuppattañca  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  nānupāpuṇāti  ye  cime
pabbajitena  jīvitaparikkhārā  samudānetabbā  cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārā te kasirena samudāgacchanti.
   {235.1} Tena bhikkhave bhikkhunā iti paṭisañcikkhitabbaṃ ahaṃ kho
imaṃ  vanapatthaṃ upanissāya viharāmi tassa me imaṃ vanapatthaṃ upanissāya
viharato  anupaṭṭhitā  ceva  sati na upaṭṭhāti asamāhitañca cittaṃ na
samādhiyati  apparikkhīṇā ca āsavā na parikkhayaṃ gacchanti ananuppattañca
anuttaraṃ yogakkhemaṃ nānupāpuṇāmi ye cime pabbajitena jīvitaparikkhārā
Samudānetabbā cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārā
te kasirena samudāgacchantīti . tena bhikkhave bhikkhunā rattibhāgaṃ vā
divasabhāgaṃ vā tamhā vanapatthā pakkamitabbaṃ na vatthabbaṃ.
   [236]  Idha  pana bhikkhave bhikkhu aññataraṃ vanapatthaṃ upanissāya
viharati  tassa  taṃ  vanapatthaṃ  upanissāya  viharato  anupaṭṭhitā ceva
sati  na  upaṭṭhāti  asamāhitañca  cittaṃ  na  samādhiyati apparikkhīṇā
ca  āsavā  na  parikkhayaṃ gacchanti ananuppattañca anuttaraṃ yogakkhemaṃ
nānupāpuṇāti  ye  ca  kho  ime  pabbajitena  jīvitaparikkhārā
samudānetabbā cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārā
te appakasirena samudāgacchanti.
   {236.1} Tena bhikkhave bhikkhunā iti paṭisañcikkhitabbaṃ ahaṃ kho
imaṃ  vanapatthaṃ upanissāya viharāmi tassa me imaṃ vanapatthaṃ upanissāya
viharato  anupaṭṭhitā  ceva  sati na upaṭṭhāti asamāhitañca cittaṃ na
samādhiyati  apparikkhīṇā ca āsavā na parikkhayaṃ gacchanti ananuppattañca
anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  nānupāpuṇāmi  ye  ca  kho ime pabbajitena
jīvitaparikkhārā    samudānetabbā    cīvarapiṇḍapātasenāsanagilāna-
paccayabhesajjaparikkhārā te appakasirena samudāgacchanti na kho panāhaṃ
cīvarahetu  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  na  piṇḍapātahetu  na
senāsanahetu   na   gilānapaccayabhesajjaparikkhārahetu   agārasmā
anagāriyaṃ    pabbajito    atha    ca    pana    me
Imaṃ  vanapatthaṃ upanissāya viharato anupaṭṭhitā ceva sati na upaṭṭhāti
asamāhitañca  cittaṃ na samādhiyati apparikkhīṇā ca āsavā na parikkhayaṃ
gacchanti  ananuppattañca  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  nānupāpuṇāmīti .
Tena  bhikkhave  bhikkhunā  saṅkhāpi  tamhā  vanapatthā pakkamitabbaṃ na
vatthabbaṃ.
   [237] Idha bhikkhave bhikkhu aññataraṃ vanapatthaṃ upanissāya viharati
tassa taṃ vanapatthaṃ upanissāya viharato anupaṭṭhitā ceva sati upaṭṭhāti
asamāhitañca  cittaṃ  samādhiyati  apparikkhīṇā  ca  āsavā  parikkhayaṃ
gacchanti  ananuppattañca  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  anupāpuṇāti  ye  ca
kho  ime  pabbajitena  jīvitaparikkhārā samudānetabbā cīvarapiṇḍapāta-
senāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārā  te  kasirena  samudā  gacchanti
tena  bhikkhave  bhikkhunā  iti paṭisañcikkhitabbaṃ ahaṃ kho imaṃ vanapatthaṃ
upanissāya  viharāmi  tassa  me  imaṃ  vanapatthaṃ upanissāya viharato
anupaṭṭhitā  ceva  sati  upaṭṭhāti  asamāhitañca  cittaṃ  samādhiyati
apparikkhīṇā  ca  āsavā  parikkhayaṃ  gacchanti  ananuppattañca anuttaraṃ
yogakkhemaṃ anupāpuṇāmi . ye ca kho ime pabbajitena jīvitaparikkhārā
samudānetabbā cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārā
te  kasirena  samudāgacchanti . na kho panāhaṃ cīvarahetu agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajito  na  piṇḍapātahetu  na  senāsanahetu  na
gilānapaccayabhesajjaparikkhārahetu     agārasmā     anagāriyaṃ
Pabbajito  atha  ca  pana  me  imaṃ  vanapatthaṃ  upanissāya viharato
anupaṭṭhitā  ceva  sati  upaṭṭhāti  asamāhitañca  cittaṃ  samādhiyati
apparikkhīṇā  ca  āsavā  parikkhayaṃ  gacchanti  ananuppattañca anuttaraṃ
yogakkhemaṃ  anupāpuṇāmīti  .  tena bhikkhave bhikkhunā saṅkhāpi tasmiṃ
vanapatthe vatthabbaṃ na pakkamitabbaṃ.
   [238]  Idha  pana bhikkhave bhikkhu aññataraṃ vanapatthaṃ upanissāya
viharati  tassa  taṃ vanapatthaṃ upanissāya viharato anupaṭṭhitā ceva sati
upaṭṭhāti  asamāhitañca  cittaṃ  samādhiyati  apparikkhīṇā  ca  āsavā
parikkhayaṃ  gacchanti  ananuppattañca  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  anupāpuṇāti
ye  ca  kho  ime  pabbajitena  jīvitaparikkhārā  samudānetabbā
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārā   te  appakasirena
samudāgacchanti.
   {238.1}  Tena  bhikkhave  bhikkhunā  iti paṭisañcikkhitabbaṃ ahaṃ
kho  imaṃ  vanapatthaṃ  upanissāya  viharāmi  tassa  me imaṃ vanapatthaṃ
upanissāya viharato anupaṭṭhitā ceva sati upaṭṭhāti asamāhitañca cittaṃ
samādhiyati  apparikkhīṇā  ca  āsavā  parikkhayaṃ gacchanti ananuppattañca
anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  anupāpuṇāmi  ye  ca  kho  ime pabbajitena
jīvitaparikkhārā   samudānetabbā   cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccaya-
bhesajjaparikkhārā  te appakasirena samudāgacchantīti . tena bhikkhave
bhikkhunā yāvajīvampi tasmiṃ vanapatthe vatthabbaṃ na pakkamitabbaṃ.
   [239]  Idha  bhikkhave  bhikkhu  aññataraṃ  gāmaṃ  upanissāya
Viharati .pe. aññataraṃ nigamaṃ upanissāya viharati .pe. aññataraṃ nagaraṃ
upanissāya  viharati  .pe. aññataraṃ janapadaṃ upanissāya viharati .pe.
Aññataraṃ  puggalaṃ  upanissāya  viharati  tassa  taṃ  puggalaṃ upanissāya
viharato  anupaṭṭhitā  ceva  sati  na  upaṭṭhāti  asamāhitañca cittaṃ
na  samādhiyati  apparikkhīṇā  ca  āsavā  na  parikkhayaṃ  gacchanti
ananuppattañca  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  nānupāpuṇāti  ye  cime
pabbajitena  jīvitaparikkhārā  samudānetabbā  cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārā te kasirena samudāgacchanti.
   {239.1} Tena bhikkhave bhikkhunā iti paṭisañcikkhitabbaṃ ahaṃ kho
imaṃ  puggalaṃ  upanissāya  viharāmi tassa me imaṃ puggalaṃ upanissāya
viharato  anupaṭṭhitā  ceva  sati na upaṭṭhāti asamāhitañca cittaṃ na
samādhiyati  apparikkhīṇā ca āsavā na parikkhayaṃ gacchanti ananuppattañca
anuttaraṃ yogakkhemaṃ nānupāpuṇāmi ye cime 1- pabbajitena jīvitaparikkhārā
samudānetabbā cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārā
te kasirena samudāgacchantīti . tena bhikkhave bhikkhunā rattibhāgaṃ vā
divasabhāgaṃ vā so puggalo anāpucchā pakkamitabbo 2- nānubandhitabbo.
   [240]  Idha  pana  bhikkhave bhikkhu aññataraṃ puggalaṃ upanissāya
viharati  tassa  taṃ  puggalaṃ  upanissāya  viharato  anupaṭṭhitā  ceva
sati  na  upaṭṭhāti  asamāhitañca  cittaṃ  na  samādhiyati apparikkhīṇā
@Footnote: 1 Po. Ma. ye ca kho ime. 2 Ma. pakkamitabbaṃ. sabbattha īdisameva.
Ca  āsavā  na  parikkhayaṃ gacchanti ananuppattañca anuttaraṃ yogakkhemaṃ
nānupāpuṇāti  ye  ca  kho  ime  pabbajitena  jīvitaparikkhārā
samudānetabbā cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārā
te appakasirena samudāgacchanti.
   {240.1} Tena bhikkhave bhikkhunā iti paṭisañcikkhitabbaṃ ahaṃ kho imaṃ
puggalaṃ upanissāya viharāmi tassa me imaṃ puggalaṃ upanissāya viharato
anupaṭṭhitā  ceva  sati na upaṭṭhāti asamāhitañca cittaṃ na samādhiyati
apparikkhīṇā  ca  āsavā na parikkhayaṃ gacchanti ananuppattañca anuttaraṃ
yogakkhemaṃ nānupāpuṇāmi ye ca kho ime pabbajitena jīvitaparikkhārā
samudānetabbā cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārā
te  appakasirena  samudāgacchanti na kho panāhaṃ cīvarahetu agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajito  na  piṇḍapātahetu  na  senāsanahetu  na
gilānapaccayabhesajjaparikkhārahetu   agārasmā   anagāriyaṃ  pabbajito
atha  ca  pana  me  imaṃ  puggalaṃ  upanissāya  viharato anupaṭṭhitā
ceva  sati na upaṭṭhāti asamāhitañca cittaṃ na samādhiyati apparikkhīṇā
ca  āsavā  na  parikkhayaṃ gacchanti ananuppattañca anuttaraṃ yogakkhemaṃ
nānupāpuṇāmīti  .  tena  bhikkhave  bhikkhunā  saṅkhāpi so puggalo
anāpucchā pakkamitabbo nānubandhitabbo.
   [241]  Idha bhikkhave bhikkhu aññataraṃ puggalaṃ upanissāya viharati
tassa  taṃ puggalaṃ upanissāya viharato anupaṭṭhitā ceva sati upaṭṭhāti
Asamāhitañca  cittaṃ  samādhiyati  apparikkhīṇā  ca  āsavā  parikkhayaṃ
gacchanti  ananuppattañca  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  anupāpuṇāti  ye
ca   kho   ime  pabbajitena  jīvitaparikkhārā  samudānetabbā
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārā    te   kasirena
samudāgacchanti  .  tena  bhikkhave  bhikkhunā iti paṭisañcikkhitabbaṃ ahaṃ
kho imaṃ puggalaṃ upanissāya viharāmi tassa me imaṃ puggalaṃ upanissāya
viharato  anupaṭṭhitā ceva sati upaṭṭhāti asamāhitañca cittaṃ samādhiyati
apparikkhīṇā   ca   āsavā  parikkhayaṃ  gacchanti  ananuppattañca
anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  anupāpuṇāmi  ye  ca  kho  ime pabbajitena
jīvitaparikkhārā     samudānetabbā     cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārā  te  kasirena  samudāgacchanti  na  kho
panāhaṃ  cīvarahetu  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito na piṇḍapātahetu
na  senāsanahetu  na  gilānapaccayabhesajjaparikkhārahetu  agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajito  atha  ca  pana  me  imaṃ  puggalaṃ upanissāya
viharato  anupaṭṭhitā  ceva  sati  upaṭṭhāti  asamāhitañca  cittaṃ
samādhiyati  apparikkhīṇā  ca  āsavā  parikkhayaṃ gacchanti ananuppattañca
anuttaraṃ  yogakkhemaṃ anupāpuṇāmīti . tena bhikkhave bhikkhunā saṅkhāpi
so puggalo anubandhitabbo na pakkamitabbaṃ.
   [242]  Idha  pana  bhikkhave bhikkhu aññataraṃ puggalaṃ upanissāya
viharati  tassa  taṃ  puggalaṃ  upanissāya  viharato  anupaṭṭhitā  ceva
Sati  upaṭṭhāti  asamāhitañca cittaṃ samādhiyati apparikkhīṇā ca āsavā
parikkhayaṃ  gacchanti  ananuppattañca  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  anupāpuṇāti
ye  ca  kho  ime  pabbajitena  jīvitaparikkhārā  samudānetabbā
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārā   te   appakasirena
samudāgacchanti.
   {242.1} Tena bhikkhave bhikkhunā iti paṭisañcikkhitabbaṃ ahaṃ kho
imaṃ  puggalaṃ  upanissāya  viharāmi tassa me imaṃ puggalaṃ upanissāya
viharato  anupaṭṭhitā  ceva  sati  upaṭṭhāti  asamāhitañca  cittaṃ
samādhiyati   apparikkhīṇā   ca   āsavā   parikkhayaṃ   gacchanti
ananuppattañca   anuttaraṃ   yogakkhemaṃ   anupāpuṇāmi  ye  ca
kho   ime   pabbajitena   jīvitaparikkhārā   samudānetabbā
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārā   te   appakasirena
samudāgacchantīti  .  tena  bhikkhave bhikkhunā yāvajīvampi so puggalo
anubandhitabbo na pakkamitabbaṃ api samujjamānenapīti 1-.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Vanapatthasuttaṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.
           -----------
@Footnote: 1 Ma. Yu. panujjamānenapīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 212-219. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=4310              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=4310              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=234&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=17              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=234              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=10118              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=10118              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่