ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

           Dvedhāvitakkasuttaṃ
   [251]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [252]  Bhagavā  etadavoca  pubbeva  me bhikkhave sambodhā
anabhisambuddhassa bodhisattasseva sato etadahosi yannūnāhaṃ dvedhā 1-
katvā  dvedhā  katvā vitakke vihareyyanti so kho ahaṃ bhikkhave
yo cāyaṃ kāmavitakko yo ca byāpādavitakko yo ca vihiṃsāvitakko
imaṃ ekaṃ bhāgamakāsiṃ yo cāyaṃ nekkhammavitakko yo ca abyāpādavitakko
yo ca avihiṃsāvitakko imaṃ dutiyaṃ bhāgamakāsiṃ.
   {252.1}  Tassa  mayhaṃ bhikkhave evaṃ appamattassa ātāpino
pahitattassa  viharato  uppajjati  kāmavitakko  so  evaṃ  pajānāmi
uppanno kho me ayaṃ kāmavitakko so ca kho attabyābādhāyapi saṃvattati
parabyābādhāyapi  saṃvattati  ubhayabyābādhāyapi  saṃvattati  paññānirodhiko
vighātapakkhiko   anibbānasaṃvattaniko   attabyābādhāya   saṃvattatītipi
me  bhikkhave  paṭisañcikkhato  abbhatthaṃ  gacchati  parabyābādhāya
saṃvattatītipi me bhikkhave paṭisañcikkhato abbhatthaṃ gacchati ubhayabyābādhāya
saṃvattatītipi    me    bhikkhave    paṭisañcikkhato   abbhatthaṃ
@Footnote: 1 Sī. Yu. dvidhāti pāṭho dissati.
Gacchati   paññānirodhiko   vighātapakkhiko   anibbānasaṃvattanikotipi
me  bhikkhave  paṭisañcikkhato  abbhatthaṃ  gacchati  .  so  kho ahaṃ
bhikkhave uppannuppannaṃ kāmavitakkaṃ pajjahameva vinodanameva 1- byantameva
naṃ akāsiṃ.
   {252.2}  Tassa  mayhaṃ bhikkhave evaṃ appamattassa ātāpino
pahitattassa  viharato  uppajjati  byāpādavitakko  .pe.  uppajjati
vihiṃsāvitakko so evaṃ pajānāmi uppanno kho me ayaṃ vihiṃsāvitakko
so  ca  kho  attabyābādhāyapi  saṃvattati  parabyābādhāyapi saṃvattati
ubhayabyābādhāyapi    saṃvattati   paññānirodhiko   vighātapakkhiko
anibbānasaṃvattaniko   attabyābādhāya  saṃvattatītipi  me  bhikkhave
paṭisañcikkhato  abbhatthaṃ  gacchati  parabyābādhāya  saṃvattatītipi  me
bhikkhave   paṭisañcikkhato   abbhatthaṃ   gacchati   ubhayabyābādhāya
saṃvattatītipi   me   bhikkhave   paṭisañcikkhato  abbhatthaṃ  gacchati
paññānirodhiko  vighātapakkhiko  anibbānasaṃvattanikotipi  me  bhikkhave
paṭisañcikkhato abbhatthaṃ gacchati . so kho ahaṃ bhikkhave uppannuppannaṃ
vihiṃsāvitakkaṃ pajjahameva vinodanameva byantameva naṃ akāsiṃ.
   {252.3} Yaññadeva bhikkhave bhikkhu bahulamanuvitakketi anuvicāreti
tathā tathā nati hoti cetaso. Kāmavitakkaṃ ce bhikkhave bhikkhu bahulamanuvitakketi
anuvicāreti  pahāsi  nekkhammavitakkaṃ  kāmavitakkaṃ  bahulamakāsi  tassa
@Footnote: 1 Sī. Yu. pajjahāmeva vinodemeva iti ime pāṭhā dissanti. pajjahimeva
@vinodanimevāti amhākaṃ ruci.
Taṃ  kāmavitakkāya  cittaṃ  namati  .  byāpādavitakkaṃ  ce  bhikkhave
bhikkhu ... . vihiṃsāvitakkaṃ ce bhikkhave bhikkhu bahulamanuvitakketi anuvicāreti
pahāsi   avihiṃsāvitakkaṃ   vihiṃsāvitakkaṃ   bahulamakāsi  tassa  taṃ
vihiṃsāvitakkāya  cittaṃ  namati . seyyathāpi bhikkhave vassānaṃ pacchime
māse saradasamaye kiṭṭhasambādhe gopālako gāvo rakkheyya so [1]-
gāvo  tato tato daṇḍena ākoṭṭeyya paṭikoṭṭeyya sanniruddheyya
sannivāreyya.
   {252.4} Taṃ kissa hetu . passati hi so bhikkhave gopālako
tatonidānaṃ  vadhaṃ vā bandhaṃ vā jāniṃ vā garahaṃ vā evameva kho
ahaṃ  bhikkhave  addasaṃ  akusalānaṃ dhammānaṃ ādīnavaṃ okāraṃ saṅkilesaṃ
kusalānaṃ  dhammānaṃ  nekkhamme  ānisaṃsaṃ  vodānapakkhaṃ  tassa  mayhaṃ
bhikkhave  evaṃ  appamattassa ātāpino pahitattassa viharato uppajjati
nekkhammavitakko  so  evaṃ  pajānāmi  uppanno  kho  me  ayaṃ
nekkhammavitakko  so  ca  kho  neva  attabyābādhāya saṃvattati na
parabyābādhāya  saṃvattati  na  ubhayabyābādhāya  saṃvattati paññāvuḍḍhiko
avighātapakkhiko   nibbānasaṃvattaniko   rattiñcepi   naṃ   bhikkhave
anuvitakkeyyaṃ anuvicāreyyaṃ neva tatonidānaṃ bhayaṃ samanupassāmi.
   {252.5} Divasañcepi naṃ bhikkhave anuvitakkeyyaṃ anuvicāreyyaṃ neva
tatonidānaṃ bhayaṃ samanupassāmi . rattindivañcepi naṃ bhikkhave anuvitakkeyyaṃ
anuvicāreyyaṃ neva tatonidānaṃ bhayaṃ samanupassāmi . Apica kho me aticiraṃ
anuvitakkayato  anuvicārayato  kāyo  kilameyya  kāye  kilante
@Footnote: 1 Ma. Yu. tā.
Cittaṃ ohaññeyya 1- ohate citte ārā cittaṃ samādhimhāti so
kho ahaṃ bhikkhave ajjhattameva cittaṃ saṇṭhapemi sannisīdemi 2- ekodiṃ
karomi samādahāmi taṃ kissa hetu mā me cittaṃ ugghāṭīti 3-. Tassa
mayhaṃ  bhikkhave  evaṃ  appamattassa  ātāpino  pahitattassa viharato
uppajjati   abyāpādavitakko  .pe.  uppajjati  avihiṃsāvitakko
so evaṃ pajānāmi uppanno kho me ayaṃ avihiṃsāvitakko so ca kho
neva  attabyābādhāya  saṃvattati  na  parabyābādhāya  saṃvattati  na
ubhayabyābādhāya    saṃvattati    paññāvuḍḍhiko   avighātapakkhiko
nibbānasaṃvattaniko   rattiñcepi   naṃ   bhikkhave   anuvitakkeyyaṃ
anuvicāreyyaṃ neva tatonidānaṃ bhayaṃ samanupassāmi.
   {252.6}  Divasañcepi  naṃ bhikkhave anuvitakkeyyaṃ anuvicāreyyaṃ
neva  tatonidānaṃ  bhayaṃ  samanupassāmi  . rattindivañcepi naṃ bhikkhave
anuvitakkeyyaṃ  anuvicāreyyaṃ  neva  tatonidānaṃ  bhayaṃ samanupassāmi .
Apica  kho  me aticiraṃ anuvitakkayato anuvicārayato kāyo kilameyya
kāye  kilante  cittaṃ  ohaññeyya  ohate  citte ārā cittaṃ
samādhimhāti  so  kho  ahaṃ  bhikkhave  ajjhattameva cittaṃ saṇṭhapemi
sannisīdemi ekodiṃ karomi samādahāmi taṃ kissa hetu mā me cittaṃ
ugghāṭīti.
   {252.7} Yaññadeva bhikkhave bhikkhu bahulamanuvitakketi anuvicāreti
tathā tathā nati hoti cetaso . nekkhammavitakkaṃ ce bhikkhave bhikkhu
bahulamanuvitakketi anuvicāreti
@Footnote: 1 Sī. Yu. ūhaññeyya. 2 Ma. Yu. sannisādemi. 3 Sī. Yu. ūhanīti.
Pahāsi kāmavitakkaṃ nekkhammavitakkaṃ bahulamakāsi tassa taṃ nekkhammavitakkāya
cittaṃ namati . abyāpādavitakkaṃ ce bhikkhave bhikkhu .... Avihiṃsāvitakkaṃ
ce  bhikkhave  bhikkhu bahulamanuvitakketi anuvicāreti pahāsi vihiṃsāvitakkaṃ
avihiṃsāvitakkaṃ  bahulamakāsi  tassa  taṃ avihiṃsāvitakkāya cittaṃ namati .
Seyyathāpi bhikkhave gimhānaṃ pacchime māse sabbapassesu gāmantasambhavesu
gopālako  gāvo rakkheyya tassa rukkhamūlagatassa vā abbhokāsagatassa
vā satikaraṇīyameva hoti etā gāvoti evameva kho bhikkhave satikaraṇīyameva
ahosi ete dhammāti.
   [253]  Āraddhaṃ kho pana me bhikkhave viriyaṃ ahosi asallīnaṃ
upaṭṭhitā  sati  appammuṭṭhā  passaddho  kāyo  asāraddho samāhitaṃ
cittaṃ  ekaggaṃ  so  kho  ahaṃ  bhikkhave vivicceva kāmehi vivicca
akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  vihāsiṃ  .  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā ajjhattaṃ sampasādanaṃ
cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ  samādhijaṃ  pītisukhaṃ  dutiyaṃ
jhānaṃ .pe. Tatiyaṃ jhānaṃ .... Catutthaṃ jhānaṃ upasampajja vihāsiṃ.
   {253.1} So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatupakkilese   mudubhūte   kammaniye   ṭhite   āneñjappatte
pubbenivāsānussatiñāṇāya  cittaṃ  abhininnāmesiṃ  so  anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ anussarāmi seyyathīdaṃ ekampi jātiṃ dvepi jātiyo .pe.
Iti  sākāraṃ  sauddesaṃ  anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarāmi . ayaṃ
Kho  me  bhikkhave  rattiyā  paṭhame yāme paṭhamā vijjā adhigatā
avijjā  vihatā  vijjā  uppannā tamo vihato āloko uppanno
yathātaṃ appamattassa ātāpino pahitattassa viharato.
   {253.2} So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatupakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte  sattānaṃ
cutūpapātañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmesiṃ so dibbena cakkhunā visuddhena
atikkantamānusakena satte passāmi cavamāne upapajjamāne .pe. Ime
vata  bhonto sattā kāyaduccaritena samannāgatā .pe. iti dibbena
cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passāmi  cavamāne
upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate
yathākammūpage  satte  pajānāmi  . ayaṃ kho me bhikkhave rattiyā
majjhime  yāme  dutiyā  vijjā  adhigatā  avijjā  vihatā vijjā
uppannā  tamo  vihato  āloko  uppanno  yathātaṃ  appamattassa
ātāpino pahitattassa viharato.
   {253.3} So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatupakkilese mudubhūte kammaniye ṭhite āneñjappatte āsavānaṃ khayañāṇāya
cittaṃ abhininnāmesiṃ so idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ abbhaññāsiṃ ayaṃ dukkhasamudayoti
yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ  dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ
dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ime  āsavāti
yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ  āsavasamudayoti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ
Ayaṃ  āsavanirodhoti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ  āsavanirodhagāminī
paṭipadāti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  tassa  me  evaṃ  jānato  evaṃ
passato  kāmāsavāpi  cittaṃ  vimuccittha  bhavāsavāpi  cittaṃ vimuccittha
avijjāsavāpi   cittaṃ   vimuccittha  vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ
ahosi  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ
itthattāyāti  abbhaññāsiṃ  .  ayaṃ  kho  me  bhikkhave  rattiyā
pacchime  yāme  tatiyā  vijjā  adhigatā  avijjā  vihatā vijjā
uppannā  tamo  vihato  āloko  uppanno  yathātaṃ  appamattassa
ātāpino pahitattassa viharato.
   [254]  Seyyathāpi  bhikkhave  araññe  pavane  mahantaṃ ninnaṃ
pallalaṃ  tamenaṃ  mahā migasaṅgho upanissāya vihareyya tassa kocideva
puriso  uppajjeyya  anatthakāmo  ahitakāmo  ayogakkhemakāmo
so yvāssa maggo khemo sovatthiko pītigamanīyo taṃ maggaṃ pidaheyya
vivareyya  kummaggaṃ  odaheyya  okacaraṃ ṭhapeyya okacārikaṃ evañhi
so  bhikkhave  mahā  migasaṅgho  aparena samayena anayabyasanaṃ tanuttaṃ
āpajjeyya . tasseva kho pana bhikkhave mahato migasaṅghassa kocideva
puriso  uppajjeyya  atthakāmo  hitakāmo  yogakkhemakāmo  so
yvāssa  maggo  khemo  sovatthiko  pītigamanīyo taṃ maggaṃ vivareyya
pidaheyya  kummaggaṃ  ohaneyya  okacaraṃ  nāseyya  okacārikaṃ
evañhi   so   bhikkhave   mahā   migasaṅgho   aparena
@Footnote: 1 Po. anatthaṃ.
Samayena vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjeyya.
   {254.1} Upamā kho me ayaṃ bhikkhave katā atthassa viññāpanāya.
Ayañcevettha attho mahantaṃ ninnaṃ pallalanti kho bhikkhave kāmānametaṃ
adhivacanaṃ . mahā migasaṅghoti kho bhikkhave sattānametaṃ adhivacanaṃ. Puriso
anatthakāmo  ahitakāmo  ayogakkhemakāmoti  kho bhikkhave mārassetaṃ
pāpimato  adhivacanaṃ  .  kummaggoti  kho  bhikkhave  aṭṭhaṅgikassetaṃ
micchāmaggassa  adhivacanaṃ  seyyathīdaṃ  micchādiṭṭhiyā  micchāsaṅkappassa
micchāvācāya   micchākammantassa   micchāājīvassa  micchāvāyāmassa
micchāsatiyā micchāsamādhissa . okacaroti kho bhikkhave nandirāgassetaṃ
adhivacanaṃ . okacārikāti kho bhikkhave avijjāyetaṃ adhivacanaṃ . Puriso
atthakāmo  hitakāmo  yogakkhemakāmoti  kho  bhikkhave tathāgatassetaṃ
adhivacanaṃ  arahato  sammāsambuddhassa . maggo 1- khemo sovatthiko
pītigamanīyoti  kho  bhikkhave  ariyassetaṃ aṭṭhaṅgikassa maggassa adhivacanaṃ
seyyathīdaṃ  sammādiṭṭhiyā sammāsaṅkappassa sammāvācāya sammākammantassa
sammāājīvassa sammāvāyāmassa sammāsatiyā sammāsamādhissa.
   [255] Iti kho bhikkhave vivaṭo mayā khemo maggo sovatthiko
pītigamanīyo   pihito   kummaggo  ohato  okacaro  nāsitā
okacārikā  .  yaṃ  bhikkhave  satthārā karaṇīyaṃ sāvakānaṃ hitesinā
anukampakena  anukampaṃ  upādāya  kataṃ  vo  taṃ  mayā . etāni
@Footnote: 1 Ma. Yu. khemo maggo.
Bhikkhave  rukkhamūlāni  etāni  suññāgārāni  jhāyatha  bhikkhave  mā
pamādattha  mā  pacchā  vippaṭisārino ahuvattha . ayaṃ vo amhākaṃ
anusāsanīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
        Dvedhāvitakkasuttaṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 232-240. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=4701              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=4701              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=251&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=19              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=251              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=10320              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=10320              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่