ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

           Alagaddūpamasuttaṃ
   [274]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
ariṭṭhassa nāma bhikkhuno gandhavādhipubbassa 1- evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ
uppannaṃ  hoti  tathāhaṃ  bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi  yathā
yeme  antarāyikā  dhammā  vuttā  bhagavatā te paṭisevato nālaṃ
antarāyāyāti  .  assosuṃ  kho  sambahulā  bhikkhū  ariṭṭhassa kira
nāma  bhikkhuno  gandhavādhipubbassa  evarūpaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ uppannaṃ
tathāhaṃ  bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ ājānāmi yathā yeme antarāyikā
dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyāti.
   {274.1} Atha kho te bhikkhū yena ariṭṭho bhikkhu gandhavādhipubbo
tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  ariṭṭhaṃ  bhikkhuṃ  gandhavādhipubbaṃ etadavocuṃ
saccaṃ kira te āvuso ariṭṭha evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ tathāhaṃ
bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi yathā yeme antarāyikā dhammā
vuttā  bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyāti . evaṃ byā
kho  ahaṃ  āvuso  bhagavatā  dhammaṃ desitaṃ ājānāmi yathā yeme
antarāyikā  dhammā  vuttā  bhagavatā  te  paṭisevato  nālaṃ
antarāyāyāti  .  atha  kho te bhikkhū ariṭṭhaṃ bhikkhuṃ gandhavādhipubbaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. gaddhabādhi.... ito paraṃ evaṃ ñātabbaṃ.
Etasmā   pāpakā   diṭṭhigatā   vivecetukāmā   samanuyuñjanti
samanuggāhanti  samanubhāsanti  mā  hevaṃ  āvuso  ariṭṭha avaca mā
bhagavantaṃ abbhācikkhi na hi sādhu bhagavato abbhakkhānaṃ na hi bhagavā evaṃ
vadeyya  anekapariyāyena  āvuso ariṭṭha antarāyikā dhammā vuttā
bhagavatā  alañca  pana  te  paṭisevato  antarāyāya  appassādā
kāmā  vuttā  bhagavatā  bahudukkhā  bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha
bhiyyo  aṭṭhikaṅkhalūpamā  kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā bahūpāyāsā
ādīnavo   ettha   bhiyyo   maṃsapesūpamā   kāmā   vuttā
bhagavatā ....
   {274.2} Tiṇukkūpamā kāmā vuttā bhagavatā .... Aṅgārakāsūpamā
kāmā vuttā bhagavatā ... . Supinakūpamā kāmā vuttā bhagavatā ....
Yācitakūpamā kāmā vuttā bhagavatā ... . rukkhaphalūpamā kāmā vuttā
bhagavatā ... . asisūnūpamā kāmā vuttā bhagavatā .... Sattisūlūpamā
kāmā  vuttā bhagavatā ... . sappasirūpamā kāmā vuttā bhagavatā
bahudukkhā  bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha  bhiyyoti  .  evampi
kho  ariṭṭho  bhikkhu  gandhavādhipubbo  tehi  bhikkhūhi samanuyuñjiyamāno
samanuggāhiyamāno  samanubhāsiyamāno  tadeva  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ thāmasā
parāmassa 1- abhinivissa voharati evaṃ byā kho ahaṃ āvuso bhagavatā
dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi  yathā  yeme antarāyikā dhammā vuttā
bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyāti.
   [275]  Yato  kho  te  bhikkhū  nāsakkhiṃsu  ariṭṭhaṃ  bhikkhuṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. parāmāsā.
Gandhavādhipubbaṃ etasmā pāpakā diṭṭhigatā vivecetuṃ atha kho te bhikkhū
yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinnā  kho te bhikkhū bhagavantaṃ
etadavocuṃ  ariṭṭhassa  nāma bhante bhikkhuno gandhavādhipubbassa evarūpaṃ
pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  uppannaṃ  tathāhaṃ  bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi
yathā  yeme  antarāyikā  dhammā  vuttā bhagavatā te paṭisevato
nālaṃ  antarāyāyāti  assumhā  kho  mayaṃ  bhante  ariṭṭhassa kira
nāma  bhikkhuno  gandhavādhipubbassa  evarūpaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ uppannaṃ
tathāhaṃ  bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ ājānāmi yathā yeme antarāyikā
dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyāti
   {275.1} atha kho mayaṃ bhante yena ariṭṭho bhikkhu gandhavādhipubbo
tenupasaṅkamimhā   upasaṅkamitvā   ariṭṭhaṃ   bhikkhuṃ  gandhavādhipubbaṃ
etadavocumhā saccaṃ kira te āvuso ariṭṭha evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ
uppannaṃ  tathāhaṃ  bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi  yathā yeme
antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyāti
evaṃ  vutte bhante ariṭṭho bhikkhu gandhavādhipubbo amhe etadavoca
evaṃ byā kho ahaṃ āvuso bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi yathā
yeme  antarāyikā  dhammā  vuttā  bhagavatā te paṭisevato nālaṃ
antarāyāyāti atha kho mayaṃ bhante ariṭṭhaṃ bhikkhuṃ gandhavādhipubbaṃ etasmā
pāpakā  diṭṭhigatā  vivecetukāmā  samanuyuñjimhā  samanuggāhimhā
Samanubhāsimhā  mā  hevaṃ  āvuso  ariṭṭha  avaca  mā  bhagavantaṃ
abbhācikkhi  na  hi  sādhu  bhagavato abbhakkhānaṃ na hi bhagavā evaṃ
vadeyya  anekapariyāyena  āvuso ariṭṭha antarāyikā dhammā vuttā
bhagavatā  alañca  pana  te  paṭisevato  antarāyāya  appassādā
kāmā  vuttā  bhagavatā  bahudukkhā  bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha
bhiyyo  aṭṭhikaṅkhalūpamā  kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā bahūpāyāsā
ādīnavo  ettha  bhiyyo .pe. sappasirūpamā kāmā vuttā bhagavatā
bahudukkhā bahūpāyāsā ādīnavo ettha bhiyyoti
   {275.2}  evampi  kho bhante ariṭṭho bhikkhu gandhavādhipubbo
amhehi   samanuyuñjiyamāno   samanuggāhiyamāno   samanubhāsiyamāno
tadeva  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  thāmasā parāmassa abhinivissa voharati evaṃ
byā kho ahaṃ āvuso bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi yathā yeme
antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyāti
yato  kho  mayaṃ  bhante  nāsakkhimhā  ariṭṭhaṃ  bhikkhuṃ gandhavādhipubbaṃ
etasmā  pāpakā  diṭṭhigatā  vivecetuṃ atha mayaṃ etamatthaṃ bhagavato
ārocemāti.
   [276]  Atha  kho  bhagavā  aññataraṃ  bhikkhuṃ āmantesi ehi
tvaṃ  bhikkhu  mama  vacanena  ariṭṭhaṃ  bhikkhuṃ  gandhavādhipubbaṃ āmantehi
satthā  taṃ  āvuso ariṭṭha āmantetīti . evaṃ bhanteti kho so
bhikkhu  bhagavato  paṭissutvā  yena  ariṭṭho  bhikkhu  gandhavādhipubbo
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  ariṭṭhaṃ  bhikkhuṃ  gandhavādhipubbaṃ  etadavoca
Satthā taṃ āvuso ariṭṭha āmantetīti . evamāvusoti kho ariṭṭho
bhikkhu  gandhavādhipubbo  tassa  bhikkhuno  paṭissutvā  yena  bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho ariṭṭhaṃ bhikkhuṃ gandhavādhipubbaṃ bhagavā etadavoca
saccaṃ  kira  te  ariṭṭha  evarūpaṃ  pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ tathāhaṃ
bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi yathā yeme antarāyikā dhammā
vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyāti.
   {276.1}  Evaṃ byā kho ahaṃ bhante bhagavatā dhammaṃ desitaṃ
ājānāmi  yathā  yeme  antarāyikā  dhammā vuttā bhagavatā te
paṭisevato  nālaṃ  antarāyāyāti . kassa kho nāma tvaṃ moghapurisa
mayā  evaṃ  dhammaṃ  desitaṃ  ājānāsi  .  nanu  mayā moghapurisa
anekapariyāyena  antarāyikā  dhammā  vuttā  alañca  pana  te
paṭisevato  antarāyāya  appassādā  kāmā vuttā mayā bahudukkhā
bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha  bhiyyo aṭṭhikaṅkhalūpamā kāmā vuttā
mayā ... . maṃsapesūpamā kāmā vuttā mayā .... Tiṇukkūpamā kāmā
vuttā mayā .... Aṅgārakāsūpamā kāmā vuttā mayā .... Supinakūpamā
kāmā vuttā mayā .... Yācitakūpamā kāmā vuttā mayā .... Rukkhaphalūpamā
kāmā vuttā mayā .... Asisūnūpamā kāmā vuttā mayā .... Sattisūlūpamā
kāmā vuttā mayā ... . sappasirūpamā kāmā vuttā mayā bahudukkhā
bahūpāyāsā ādīnavo ettha bhiyyo atha ca pana tvaṃ moghapurisa attanā
Duggahitena  amhe ceva abbhācikkhasi attānañca khanasi bahuñca apuññaṃ
pasavasi  tañhi te moghapurisa bhavissati dīgharattaṃ ahitāya dukkhāyāti .
Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi taṃ kiṃ maññatha bhikkhave apināyaṃ 1-
ariṭṭho  bhikkhu  gandhavādhipubbo  usmikatopi  imasmiṃ  dhammavinayeti .
Kiñhi 2- siyā bhante no hetaṃ bhanteti . evaṃ vutte ariṭṭho
bhikkhu  gandhavādhipubbo  tuṇhībhūto  maṅkubhūto  pattakkhandho  adhomukho
pajjhāyanto appaṭibhāṇo nisīdi.
   [277]  Atha  kho bhagavā ariṭṭhaṃ bhikkhuṃ gandhavādhipubbaṃ tuṇhībhūtaṃ
maṅkubhūtaṃ  pattakkhandhaṃ  adhomukhaṃ  pajjhāyantaṃ  appaṭibhāṇaṃ  viditvā
ariṭṭhaṃ  bhikkhuṃ  gandhavādhipubbaṃ  etadavoca  paññāyissasi  kho  tvaṃ
moghapurisa  etena  sakena  pāpakena  diṭṭhigatena  idhāhaṃ  bhikkhū
paṭipucchissāmīti  .  atha  kho bhagavā bhikkhū āmantesi tumhepi me
bhikkhave evaṃ dhammaṃ desitaṃ ājānātha yathāyaṃ ariṭṭho bhikkhu gandhavādhipubbo
attanā   duggahite   amhe  ceva  abbhācikkhati  attānañca
khanati  bahuñca  apuññaṃ pasavatīti . no hetaṃ bhante anekapariyāyena
hi  no  bhante  antarāyikā  dhammā  vuttā bhagavatā alañca pana
te  paṭisevato  antarāyāya  appassādā  kāmā  vuttā bhagavatā
bahudukkhā  bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha  bhiyyo  aṭṭhikaṅkhalūpamā
kāmā  vuttā  bhagavatā  bahudukkhā  bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha
bhiyyo  .pe.  sappasirūpamā  kāmā  vuttā  bhagavatā  bahudukkhā
@Footnote: 1 Po. atha panāyaṃ. 2 Po. kiñci siyā.
Bahūpāyāsā ādīnavo ettha bhiyyoti . sādhu 1- kho me tumhe
bhikkhave  evaṃ  dhammaṃ  desitaṃ  ājānātha  anekapariyāyena hi vo
bhikkhave antarāyikā dhammā vuttā mayā alañca pana te paṭisevato
antarāyāya   appassādā   kāmā  vuttā  mayā  bahudukkhā
bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha  bhiyyo aṭṭhikaṅkhalūpamā kāmā vuttā
mayā  bahudukkhā  bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha  bhiyyo  .pe.
Sappasirūpamā  kāmā  vuttā  mayā  bahudukkhā bahūpāyāsā ādīnavo
ettha  bhiyyo  atha  ca  panāyaṃ  ariṭṭho  bhikkhu  gandhavādhipubbo
attanā  duggahitena  amhe  ceva  abbhācikkhati  attānañca  khanati
bahuñca  apuññaṃ  pasavati  tañhi  tassa  moghapurisassa  bhavissati
dīgharattaṃ  ahitāya  dukkhāya . so vata bhikkhave aññatreva kāmehi
aññatra  kāmasaññāya  aññatra  kāmavitakkehi  kāme  paṭisevissatīti
netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [278]  Idha  bhikkhave ekacce moghapurisā dhammaṃ pariyāpuṇanti
suttaṃ  geyyaṃ  veyyākaraṇaṃ gāthaṃ udānaṃ itivuttakaṃ jātakaṃ abbhūtadhammaṃ
vedallaṃ  te  taṃ  dhammaṃ pariyāpuṇitvā tesaṃ dhammānaṃ paññāya atthaṃ
na  upaparikkhanti  tesaṃ  te  dhammā  paññāya  atthaṃ  anupaparikkhataṃ
na  nijjhānaṃ  khamanti  te  upārambhānisaṃsā ceva dhammaṃ pariyāpuṇanti
itivādappamokkhānisaṃsā  ca  yassatthāya  dhammaṃ  pariyāpuṇanti  tañcassa
@Footnote: 1 Sī. Yu. sādhu bhikkhave. 2 Ma. sādhu sādhu bhikkhave.
Atthaṃ  nānubhonti  tesaṃ  te  dhammā  duggahitā  dīgharattaṃ ahitāya
dukkhāya saṃvattanti taṃ kissa hetu duggahitattā bhikkhave dhammānaṃ.
   {278.1} Seyyathāpi bhikkhave puriso alagaddatthiko alagaddagavesī
alagaddapariyesanaṃ caramāno so passeyya mahantaṃ alagaddaṃ tamenaṃ bhoge
vā naṅguṭṭhe vā gaṇheyya tassa so alagaddo paṭinivattitvā hatthe
vā bāhāya vā aññatarasmiṃ vā aṅgapaccaṅge ḍaṃseyya so tatonidānaṃ
maraṇaṃ vā niggaccheyya maraṇamattaṃ vā dukkhaṃ taṃ kissa hetu duggahitattā
bhikkhave alagaddassa evameva kho bhikkhave idhekacce moghapurisā dhammaṃ
pariyāpuṇanti  suttaṃ geyyaṃ veyyākaraṇaṃ gāthaṃ udānaṃ itivuttakaṃ jātakaṃ
abbhūtadhammaṃ vedallaṃ te taṃ dhammaṃ pariyāpuṇitvā tesaṃ dhammānaṃ paññāya
atthaṃ na upaparikkhanti tesaṃ te dhammā paññāya atthaṃ anupaparikkhataṃ na
nijjhānaṃ  khamanti  te  upārambhānisaṃsā  ceva  dhammaṃ  pariyāpuṇanti
itivādappamokkhānisaṃsā  ca yassatthāya 1- dhammaṃ pariyāpuṇanti tañcassa
atthaṃ  nānubhonti  tesaṃ  te  dhammā  duggahitā  dīgharattaṃ ahitāya
dukkhāya saṃvattanti taṃ kissa hetu duggahitattā bhikkhave dhammānaṃ.
   [279] Idha pana bhikkhave ekacce kulaputtā dhammaṃ pariyāpuṇanti
suttaṃ  geyyaṃ  veyyākaraṇaṃ gāthaṃ udānaṃ itivuttakaṃ jātakaṃ abbhūtadhammaṃ
vedallaṃ  te  taṃ  dhammaṃ pariyāpuṇitvā tesaṃ dhammānaṃ paññāya atthaṃ
upaparikkhanti  tesaṃ  te  dhammā  paññāya  atthaṃ  upaparikkhataṃ
@Footnote: 1 Ma. yassa catthāya.
Nijjhānaṃ  khamanti  te  na  ceva upārambhānisaṃsā dhammaṃ pariyāpuṇanti
na  itivādappamokkhānisaṃsā  ca  yassatthāya  dhammaṃ  pariyāpuṇanti
tañcassa  atthaṃ  anubhonti tesaṃ te dhammā sugahitā dīgharattaṃ hitāya
sukhāya saṃvattanti taṃ kissa hetu sugahitattā bhikkhave dhammānaṃ.
   {279.1} Seyyathāpi bhikkhave puriso alagaddatthiko alagaddagavesī
alagaddapariyesanaṃ  caramāno  so  passeyya  mahantaṃ  alagaddaṃ tamenaṃ
ajapadena  daṇḍena  suniggahitaṃ  niggaṇheyya  ajapadena  daṇḍena
suniggahitaṃ  niggahetvā  gīvāyaṃ  sugahitaṃ  gaṇheyya  kiñcāpi  so
bhikkhave  alagaddo  tassa  purisassa  hatthaṃ  vā bāhaṃ vā aññataraṃ
vā aṅgapaccaṅgaṃ bhogehi palivedheyya atha kho so neva tatonidānaṃ
maraṇaṃ vā niggaccheyya maraṇamattaṃ vā dukkhaṃ taṃ kissa hetu sugahitattā
bhikkhave alagaddassa evameva kho bhikkhave idhekacce kulaputtā dhammaṃ
pariyāpuṇanti  suttaṃ  geyyaṃ  veyyākaraṇaṃ  gāthaṃ  udānaṃ  itivuttakaṃ
jātakaṃ  abbhūtadhammaṃ  vedallaṃ  te  taṃ  dhammaṃ  pariyāpuṇitvā  tesaṃ
dhammānaṃ  paññāya  atthaṃ  upaparikkhanti  tesaṃ  te  dhammā paññāya
atthaṃ  upaparikkhataṃ  nijjhānaṃ  khamanti  te  na ceva upārambhānisaṃsā
dhammaṃ  pariyāpuṇanti  na  itivādappamokkhānisaṃsā  ca  yassatthāya
dhammaṃ   pariyāpuṇanti  tañcassa  atthaṃ  anubhonti  tesaṃ  te
dhammā  sugahitā  dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya  saṃvattanti  taṃ  kissa
hetu  sugahitattā  bhikkhave  dhammānaṃ  .  tasmātiha  bhikkhave
Yassa  me  bhāsitassa  atthaṃ  ājāneyyātha  tathā naṃ dhāreyyātha
yassa  ca  pana  me  bhāsitassa  atthaṃ na ājāneyyātha ahaṃ vo
tattheva  paṭipucchitabbo  ye  vā  panassu  viyattā  bhikkhū kullūpamaṃ
vo  bhikkhave  dhammaṃ  desissāmi  nittharaṇatthāya  no gahaṇatthāya taṃ
suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti . evaṃ bhanteti kho te
bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [280]  Bhagavā  etadavoca  seyyathāpi  bhikkhave  puriso
addhānamaggapaṭipanno  so  passeyya  mahantaṃ  udakaṇṇavaṃ  orimatīraṃ
sāsaṅkaṃ  sappaṭibhayaṃ  pārimatīraṃ  khemaṃ  appaṭibhayaṃ  na  cāssa nāvā
santāraṇī  uttarasetu  vā  apārā  pāraṃ gamanāya tassa evamassa
ayaṃ  kho  mahā  udakaṇṇavo  orimatīraṃ sāsaṅkaṃ sappaṭibhayaṃ pārimatīraṃ
khemaṃ  appaṭibhayaṃ  natthi ca nāvā santāraṇī uttarasetu vā apārā
pāraṃ  gamanāya  yannūnāhaṃ  tiṇakaṭṭhasākhāpalāsaṃ  saṅkaḍḍhitvā  kullaṃ
bandhitvā  taṃ  kullaṃ  nissāya  hatthehi ca pādehi ca vāyamamāno
sotthinā pāraṃ uttareyyanti.
   {280.1}  Atha  kho  so bhikkhave puriso tiṇakaṭṭhasākhāpalāsaṃ
saṅkaḍḍhitvā  kullaṃ  bandhitvā taṃ kullaṃ nissāya hatthehi ca pādehi
ca vāyamamāno sotthinā pāraṃ uttareyya tassa [1]- uttiṇṇassa 2-
pāragatassa  evamassa  bahukāro  kho me ayaṃ kullo imāhaṃ kullaṃ
nissāya  hatthehi  ca  pādehi  ca  vāyamamāno  sotthinā  pāraṃ
uttiṇṇo  yannūnāhaṃ  imaṃ  kullaṃ  sīse  3-  vā  āropetvā
@Footnote: 1 Ma. purisassa. 2 Yu. tiṇṇassa. 3 Ma. thale vā ussādetvā udake vā
@opilāpetvā.
Khandhe vā paccāropetvā yenakāmaṃ pakkameyyanti . taṃ kiṃ maññatha
bhikkhave  api  nu  so  puriso  evaṃkārī  tasmiṃ kulle kiccakārī
assāti  .  no hetaṃ bhante . kathaṃkārī ca so bhikkhave puriso
tasmiṃ  kulle kiccakārī assa . idha bhikkhave tassa purisassa [1]-
pāragatassa  evamassa  bahukāro  kho me ayaṃ kullo imāhaṃ kullaṃ
nissāya  hatthehi  ca  pādehi  ca  vāyamamāno  sotthinā  pāraṃ
uttiṇṇo  yannūnāhaṃ  imaṃ kullaṃ thale vā ussāpetvā 2- udake
vā  opilāpetvā  yenakāmaṃ  pakkameyyanti . evaṃkārī kho so
bhikkhave  puriso  tasmiṃ  kulle  kiccakārī  assa . evameva kho
bhikkhave  kullūpamo  mayā  dhammo  desito  nittharaṇatthāya  no
gahaṇatthāya  kullūpamaṃ  vo  bhikkhave  dhammaṃ  desitaṃ  ājānantehi
dhammāpi vo pahātabbā pageva adhammā.
   [281]  Chayimāni  bhikkhave  diṭṭhiṭṭhānāni  . katamāni cha .
Idha  bhikkhave  assutavā  puthujjano  ariyānaṃ  adassāvī ariyadhammassa
akovido  ariyadhamme  avinīto  sappurisānaṃ  adassāvī sappurisadhammassa
akovido  sappurisadhamme  avinīto  rūpaṃ  etaṃ  mama  esohamasmi
eso  me  attāti  samanupassati  vedanaṃ  etaṃ  mama esohamasmi
eso  me  attāti  samanupassati  saññaṃ  etaṃ  mama  esohamasmi
eso  me  attāti  samanupassati  saṅkhāre etaṃ mama esohamasmi
@Footnote: 1 Yu. tiṇṇassa. Sī. Yu. ussāretvā. 2 Ma. usasādetvā.
Eso  me attāti samanupassati yampidaṃ 1- diṭṭhaṃ sutaṃ mutaṃ viññātaṃ
pattaṃ  pariyesitaṃ  anuvicaritaṃ  manasā  tampi  etaṃ  mama esohamasmi
eso  me  attāti  samanupassati  yampidaṃ  2-  diṭṭhiṭṭhānaṃ  so
loko  so  attā  so  pecca  bhavissāmi nicco dhuvo sassato
avipariṇāmadhammo  sassatisamaṃ  tatheva  ṭhassāmīti  tampi  etaṃ  mama
esohamasmi eso me attāti samanupassati.
   {281.1} Sutavā ca kho bhikkhave ariyasāvako ariyānaṃ dassāvī
ariyadhammassa  kovido  ariyadhamme  suvinīto  sappurisānaṃ  dassāvī
sappurisadhammassa  kovido  sappurisadhamme  suvinīto  rūpaṃ  netaṃ  mama
nesohamasmi  na  meso  attāti  samanupassati  vedanaṃ  netaṃ  mama
nesohamasmi  na  meso  attāti  samanupassati  saññaṃ  netaṃ  mama
nesohamasmi  na  meso  attāti  samanupassati  saṅkhāre  netaṃ
mama  nesohamasmi  na  meso  attāti  samanupassati  yampidaṃ  3-
diṭṭhaṃ  sutaṃ  mutaṃ  viññātaṃ  pattaṃ  pariyesitaṃ anuvicaritaṃ manasā tampi
netaṃ  mama  nesohamasmi  na meso attāti samanupassati yampidaṃ 3-
diṭṭhiṭṭhānaṃ  so  loko  so  attā so pecca bhavissāmi nicco
dhuvo  sassato  avipariṇāmadhammo  sassatisamaṃ  tatheva  ṭhassāmīti tampi
netaṃ  mama  nesohamasmi  na  meso attāti samanupassati so evaṃ
samanupassanto asati na paritassatīti.
   [282]  Evaṃ  vutte  aññataro  bhikkhu  bhagavantaṃ etadavoca
siyā  nu  kho  bhante bahiddhā asati paritassanāti . siyā bhikkhūti
@Footnote:1-2-3 Po. Ma. yampi taṃ.
Bhagavā  avoca  idha  bhikkhu  ekaccassa  evaṃ hoti ahu vata me
taṃ  vata  me  natthi  siyā  vata me taṃ vatāhaṃ na labhāmīti so
socati  kilamati  paridevati  urattāḷiṃ  kandati  sammohaṃ  āpajjati
evaṃ kho bhikkhu bahiddhā asati paritassanā hotīti.
   {282.1}  Siyā  pana bhante bahiddhā asati aparitassanāti .
Siyā bhikkhūti bhagavā avoca idha bhikkhu ekaccassa na evaṃ hoti ahu vata
me taṃ vata me natthi siyā vata me taṃ vatāhaṃ na labhāmīti so na socati na
kilamati  na  paridevati  na  urattāḷiṃ  kandati na sammohaṃ āpajjati
evaṃ kho bhikkhu bahiddhā asati aparitassanā hotīti.
   {282.2} Siyā nu kho bhante ajjhattaṃ asati paritassanāti .
Siyā bhikkhūti bhagavā avoca idha bhikkhu ekaccassa evaṃ diṭṭhi hoti so
loko  so  attā  so  pecca  bhavissāmi nicco dhuvo sassato
avipariṇāmadhammo   sassatisamaṃ   tatheva  ṭhassāmīti  so  suṇāti
tathāgatassa  vā  tathāgatasāvakassa  vā  sabbesaṃ diṭṭhiṭṭhānādhiṭṭhāna-
pariyuṭṭhānābhinivesānusayānaṃ    samugghātāya    sabbasaṅkhārasamathāya
sabbūpadhipaṭinissaggāya    taṇhakkhayāya    virāgāya    nirodhāya
nibbānāya dhammaṃ desentassa.
   {282.3}  Tassevaṃ  hoti  ucchijjissāmi nāmassu vinassissāmi
nāmassu nassu nāma bhavissāmīti so socati kilamati paridevati urattāḷiṃ
kandati  sammohaṃ āpajjati evaṃ kho bhikkhu ajjhattaṃ asati paritassanā
hotīti . siyā 1- pana bhante ajjhattaṃ asati aparitassanāti. Siyā
@Footnote: 1 Po. siyā nukho bhante.
Bhikkhūti  bhagavā avoca idha bhikkhave ekaccassa na evaṃ diṭṭhi hoti
so  loko so attā so pecca bhavissāmi nicco dhuvo sassato
avipariṇāmadhammo   sassatisamaṃ   tatheva  ṭhassāmīti  so  suṇāti
tathāgatassa  vā  tathāgatasāvakassa  vā  sabbesaṃ diṭṭhiṭṭhānādhiṭṭhāna-
pariyuṭṭhānābhinivesānusayānaṃ    samugghātāya    sabbasaṅkhārasamathāya
sabbūpadhipaṭinissaggāya  taṇhakkhayāya  virāgāya  nirodhāya  nibbānāya
dhammaṃ  desentassa  .  tassa na evaṃ hoti ucchijjissāmi nāmassu
vinassissāmi  nāmassu  nassu  nāma  bhavissāmīti  so na socati na
kilamati  na  paridevati  na  urattāḷiṃ  kandati na sammohaṃ āpajjati
evaṃ kho bhikkhu ajjhattaṃ asati aparitassanā hoti.
   [283] Taṃ 1- bhikkhave pariggahaṃ pariggaṇheyyātha yvāssa 2- pariggaho
nicco dhuvo sassato avipariṇāmadhammo sassatisamaṃ tatheva tiṭṭheyya 3-
passatha no tumhe bhikkhave taṃ pariggahaṃ yvāssa 2- pariggaho nicco
dhuvo  sassato  avipariṇāmadhammo  sassatisamaṃ  tatheva  tiṭṭheyyāti .
No hetaṃ bhante . sādhu bhikkhave ahampi kho taṃ bhikkhave pariggahaṃ
na  samanupassāmi  yvāssa  2-  pariggaho  nicco  dhuvo  sassato
avipariṇāmadhammo sassatisamaṃ tatheva tiṭṭheyya.
   {283.1}  Taṃ bhikkhave attavādupādānaṃ upādiyetha yassa  4-
attavādupādānaṃ   upādiyato   na   uppajjeyyuṃ  sokaparideva-
dukkhadomanassupāyāsā   passatha   no   tumhe  bhikkhave  taṃ
@Footnote: 1 Po. tañca bhikkhave. 2 Po. yavāssu pariggaho. 3 Po. tiṭṭheyyāti.
@4 Sī. Yu. yaṃ assa.
Attavādupādānaṃ  yassa  attavādupādānaṃ  upādiyato  na uppajjeyyuṃ
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāti  .  no  hetaṃ  bhante  . sādhu
bhikkhave  ahampi  kho  taṃ  bhikkhave attavādupādānaṃ na samanupassāmi
yassa  attavādupādānaṃ  upādiyato  na uppajjeyyuṃ sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsā.
   {283.2}  Taṃ  bhikkhave diṭṭhinissayaṃ nissayetha yassa diṭṭhinissayaṃ
nissayato   na   uppajjeyyuṃ   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
passatha no tumhe bhikkhave taṃ diṭṭhinissayaṃ yassa diṭṭhinissayaṃ nissayato
na  uppajjeyyuṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāti  .  no  hetaṃ
bhante  .  sādhu  bhikkhave  ahampi  kho  taṃ  bhikkhave diṭṭhinissayaṃ
na  samanupassāmi  yassa  diṭṭhinissayaṃ  nissayato  na  uppajjeyyuṃ
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā.
   [284]  Attani  vā bhikkhave sati attaniyaṃ meti assāti .
Evaṃ bhante . attaniye vā bhikkhave sati attā meti assāti.
Evaṃ bhante . attani ca bhikkhave attaniye 1- ca saccato thetato
anupalabbhiyamāne  yampidaṃ 2- diṭṭhiṭṭhānaṃ so loko so attā so
pecca  bhavissāmi  nicco  dhuvo  sassato avipariṇāmadhammo sassatisamaṃ
tatheva  ṭhassāmīti  nanāyaṃ  bhikkhave kevalo paripūro bāladhammoti .
Kiñhi no siyā bhante kevalo hi 3- bhante 4- paripūro bāladhammoti.
Taṃ  kiṃ  maññatha  bhikkhave  rūpaṃ  niccaṃ vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ
@Footnote: 1 Po. attaniyeva saccato thetato ca. 2 Po. Ma. yampitaṃ.
@3-4 Sī. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Bhante . yampanāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ bhante .
Yampanāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ  samanupassituṃ etaṃ
mama  esohamasmi  eso me attāti . no hetaṃ bhante . taṃ
kiṃ maññatha bhikkhave vedanā .pe. saññā ... Saṅkhārā ... Viññāṇaṃ
niccaṃ  vā  aniccaṃ  vāti  . aniccaṃ bhante . yampanāniccaṃ dukkhaṃ
vā taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ bhante . yampanāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ
kallaṃ nu taṃ samanupassituṃ etaṃ mama esohamasmi eso me attāti.
   {284.1} No hetaṃ bhante . tasmātiha bhikkhave yaṅkiñci rūpaṃ
atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā  oḷārikaṃ  vā
sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike vā sabbaṃ rūpaṃ netaṃ mama
nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ sammappaññāya
daṭṭhabbaṃ  .  yākāci vedanā .pe. yākāci saññā ... yekeci
saṅkhārā  ...  yaṅkiñci  viññāṇaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ
vā  bahiddhā  vā  oḷārikaṃ  vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā
yaṃ  dūre  santike  vā  sabbaṃ  viññāṇaṃ  netaṃ  mama nesohamasmi
na meso attāti evametaṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya daṭṭhabbaṃ.
   [285]  Evaṃ  passaṃ  bhikkhave  sutavā  ariyasāvako rūpasmiṃpi
nibbindati  vedanāyapi  nibbindati saññāyapi nibbindati saṅkhāresupi 1-
nibbindati  viññāṇasmiṃpi  nibbindati  nibbindaṃ  2-  virajjati  virāgā
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. pañcasu ṭhānesu pisaddo na dissati. 2 Ma. nibbidā.
Vimuccati  vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti  khīṇā  jāti  vusitaṃ
brahmacariyaṃ  kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti 1- . ayaṃ
vuccati   bhikkhave  bhikkhu  ukkhittapaligho  itipi  saṅkiṇṇaparikkho
itipi  abbhūḷhesiko  itipi  niraggaḷo  itipi  ariyo  pannaddhajo
pannabhāro visaṃyutto itipi.
   {285.1}  Kathañca  bhikkhave bhikkhu ukkhittapaligho hoti . idha
bhikkhave  bhikkhuno  avijjā  pahīnā hoti ucchinnamūlā tālāvatthukatā
anabhāvaṅgatā  āyatiṃ  anuppādadhammā  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu
ukkhittapaligho hoti.
   {285.2}   Kathañca   bhikkhave   bhikkhu   saṅkiṇṇaparikkho
hoti  .  idha  bhikkhave  bhikkhuno  ponobbhaviko  jātisaṅkhāro
pahīno  hoti  ucchinnamūlo  tālāvatthukato  anabhāvaṅgato  āyatiṃ
anuppādadhammo evaṃ kho bhikkhave bhikkhu saṅkiṇṇaparikkho hoti.
   {285.3}  Kathañca  bhikkhave bhikkhu abbhūḷhesiko hoti . idha
bhikkhave  bhikkhuno  taṇhā  pahīnā  hoti ucchinnamūlā tālāvatthukatā
anabhāvaṅgatā  āyatiṃ  anuppādadhammā  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu
abbhūḷhesiko hoti . kathañca bhikkhave bhikkhu niraggaḷo hoti . idha
bhikkhave  bhikkhuno  pañcorambhāgiyāni  saññojanāni  pahīnāni  honti
ucchinnamūlāni    tālāvatthukatāni    anabhāvaṅgatāni    āyatiṃ
anuppādadhammāni evaṃ kho bhikkhave bhikkhu niraggaḷo hoti.
   {285.4}  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  ariyo  pannaddhajo
pannabhāro   visaṃyutto   hoti  .  idha  bhikkhave  bhikkhuno
asmimāno   pahīno   hoti   ucchinnamūlo   tālāvatthukato
@Footnote: 1 Po. Ma. itisaddo natthi.
Anabhāvaṅgato  āyatiṃ  anuppādadhammo  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu
ariyo pannaddhajo pannabhāro visaṃyutto hoti.
   [286]  Evaṃ  vimuttacittaṃ kho bhikkhave bhikkhuṃ saindā devā
sabrahmakā  sapajāpatikā  anvesantā  nādhigacchanti  idaṃ  nissitaṃ
tathāgatassa  viññāṇanti  taṃ  kissa  hetu diṭṭhevāhaṃ bhikkhave dhamme
tathāgataṃ ananuvajjoti 1- vadāmi . Evaṃvādiṃ kho maṃ bhikkhave evamakkhāyiṃ
eke  samaṇabrāhmaṇā  asatā  tucchā  musā abhūtena abbhācikkhanti
venayiko  samaṇo  gotamo  sato  sattassa  ucchedaṃ  vināsaṃ vibhavaṃ
paññāpetīti  .  yathā  cāhaṃ  bhikkhave  na yathā cāhaṃ na vadāmi
tathā  maṃ  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  asatā  tucchā  musā
abhūtena  abbhācikkhanti  venayiko  samaṇo  gotamo  sato  sattassa
ucchedaṃ  vināsaṃ vibhavaṃ paññāpetīti . pubbe cāhaṃ bhikkhave etarahi
ca dukkhañceva paññāpemi dukkhassa ca nirodhaṃ.
   {286.1} Tatra ce bhikkhave pare tathāgataṃ akkosanti paribhāsanti rosenti
vihesenti ghaṭṭenti 2- tatra bhikkhave tathāgatassa na hoti āghāto na
appaccayo na cetaso anabhinandi 3- . Tatra ce bhikkhave pare tathāgataṃ
sakkaronti garukaronti mānenti pūjenti tatra bhikkhave tathāgatassa na
hoti ānando na somanassaṃ [4]- cetaso ubbilāvitattaṃ. Tatra ce bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. ananuvijjo. Yu. ananuvejjoti vadāmi. 2 Sī. Ma. Yu. vihesenti ghaṭṭentīti
@ime pāṭhā na dissanti. 3 Sī. Ma. Yu. anabhiraddhi. 4 Ma. Yu. nasaddo dissati.
Pare tathāgataṃ sakkaronti garukaronti mānenti pūjenti tatra bhikkhave
tathāgatassa  evaṃ  hoti  yaṃ  kho idaṃ pubbe pariññātaṃ tattha me
evarūpā kārā karīyantīti.
   [287]  Tasmātiha  bhikkhave  tumhe  cepi pare akkoseyyuṃ
paribhāseyyuṃ roseyyuṃ viheseyyuṃ ghaṭṭeyyuṃ 1- tatra tumhehi na āghāto
na appaccayo na cetaso abhinandi 2- karaṇīyā . tasmātiha bhikkhave
tumhe  cepi  pare  sakkareyyuṃ garukareyyuṃ māneyyuṃ pūjeyyuṃ tatra
tumhehi  na  ānando  na  somanassaṃ  na  cetaso  ubbilāvitattaṃ
karaṇīyaṃ . tasmātiha bhikkhave tumhe cepi pare sakkareyyuṃ garukareyyuṃ
māneyyuṃ  pūjeyyuṃ  tatra  tumhākaṃ  evamassa  yaṃ kho idaṃ pubbe
pariññātaṃ  tattha  no  3- evarūpā kārā karīyantīti . tasmātiha
bhikkhave  yaṃ  na  tumhākaṃ taṃ pajahatha taṃ vo pahīnaṃ dīgharattaṃ hitāya
sukhāya bhavissati.
   {287.1}  Kiñca  bhikkhave  na  tumhākaṃ  rūpaṃ  bhikkhave  na
tumhākaṃ taṃ pajahatha taṃ vo pahīnaṃ dīgharattaṃ hitāya sukhāya bhavissati .
Vedanā  bhikkhave  na  tumhākaṃ taṃ pajahatha sā vo pahīnā dīgharattaṃ
hitāya  sukhāya  bhavissati  . saññā bhikkhave na tumhākaṃ taṃ pajahatha
sā vo pahīnā dīgharattaṃ hitāya sukhāya bhavissati . saṅkhārā bhikkhave
na  tumhākaṃ  te  pajahatha  te vo pahīnā dīgharattaṃ hitāya sukhāya
bhavissanti  .  viññāṇaṃ  bhikkhave  na  tumhākaṃ  taṃ pajahatha taṃ vo
pahīnaṃ  dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya  bhavissati . taṃ kiṃ maññatha bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. ghaṭṭeyyunti pāṭho natthi. Yu. viheseyyuṃ ghaṭṭeyyunti ime pāṭhā na
@disasanti. 2 Sī. Ma. Yu. anabhiraddhi. 3 Po. Ma. me.
Yaṃ  imasmiṃ  jetavane  tiṇakaṭṭhasākhāpalāsaṃ  taṃ  jano  hareyya vā
ḍaheyya  vā  yathāpaccayaṃ  vā  kareyya api nu tumhākaṃ evamassa
amhe  jano harati vā ḍahati vā yathāpaccayaṃ vā karotīti . no
hetaṃ  bhante  taṃ  kissa  hetu  na  hi no etaṃ bhante attā
vā attaniyaṃ vāti.
   {287.2} Evameva kho bhikkhave yaṃ na tumhākaṃ taṃ pajahatha taṃ
vo  pahīnaṃ  dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya bhavissati . kiñca bhikkhave na
tumhākaṃ  rūpaṃ bhikkhave na tumhākaṃ taṃ pajahatha taṃ vo pahīnaṃ dīgharattaṃ
hitāya  sukhāya  bhavissati . vedanā bhikkhave .pe. saññā bhikkhave
.pe.  saṅkhārā  bhikkhave  .pe. viññāṇaṃ bhikkhave na tumhākaṃ taṃ
pajahatha taṃ vo pahīnaṃ dīgharattaṃ hitāya sukhāya bhavissati.
   [288] Evaṃ svākkhāto bhikkhave mayā dhammo uttāno vivaṭo
pakāsito  chinnapilotiko  evaṃ  svākkhāte  bhikkhave  mayā dhamme
uttāne  vivaṭe  pakāsite  chinnapilotike ye te bhikkhū arahanto
khīṇāsavā  vusitavanto  katakaraṇīyā  ohitabhārā  anuppattasadatthā
parikkhīṇabhavasaññojanā    sammadaññāvimuttā   vaṭṭantesaṃ   natthi
paññāpanāya  .  evaṃ  svākkhāto bhikkhave mayā dhammo uttāno
vivaṭo  pakāsito  chinnapilotiko  evaṃ  svākkhāte  bhikkhave mayā
dhamme  uttāne  vivaṭe  pakāsite  chinnapilotike  yesaṃ  bhikkhūnaṃ
pañcorambhāgiyāni  saññojanāni  pahīnāni  sabbe  te  opapātikā
Tattha parinibbāyino anāvattidhammā tasmā lokā . evaṃ svākkhāto
bhikkhave  mayā  dhammo  uttāno  vivaṭo  pakāsito  chinnapilotiko
evaṃ  svākkhāte  bhikkhave mayā dhamme uttāne vivaṭe pakāsite
chinnapilotike   yesaṃ   bhikkhūnaṃ   tīṇi   saññojanāni  pahīnāni
rāgadosamohatanubhūtā  sabbe  te  sakadāgāmino  sakideva  imaṃ
lokaṃ āgantvā dukkhassantaṃ karissanti.
   {288.1} Evaṃ svākkhāto bhikkhave mayā dhammo uttāno vivaṭo
pakāsito chinnapilotiko evaṃ svākkhāte bhikkhave mayā dhamme uttāne
vivaṭe pakāsite chinnapilotike yesaṃ bhikkhūnaṃ tīṇi saññojanāni pahīnāni
sabbe te sotāpannā avinipātadhammā niyatā sambodhiparāyanā.
   {288.2} Evaṃ svākkhāto bhikkhave mayā dhammo uttāno vivaṭo
pakāsito chinnapilotiko evaṃ svākkhāte bhikkhave mayā dhamme uttāne
vivaṭe pakāsite chinnapilotike ye te bhikkhū dhammānusārino saddhānusārino
sabbe te sambodhiparāyanā.
   {288.3} Evaṃ svākkhāto bhikkhave mayā dhammo uttāno vivaṭo
pakāsito  chinnapilotiko evaṃ svākkhāte bhikkhave mayā dhamme uttāne
vivaṭe  pakāsite  chinnapilotike  yesaṃ  mayi  saddhāmattaṃ  pemamattaṃ
sabbe te saggaparāyanāti.
   Idamavocabhagavā attamanā te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti.
         Alagaddūpamasuttaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.
          --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 261-281. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=5284              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=5284              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=274&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=22              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=274              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=214              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=214              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]