ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

           Pāsarāsisuttaṃ 1-
   [312]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme . atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā   pattacīvaramādāya  sāvatthiṃ  piṇḍāya  pāvisi  .
Atha  kho  sambahulā  bhikkhū  yena āyasmā ānando tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  ānandaṃ etadavocuṃ cirassutā no āvuso
ānanda  bhagavatā  sammukhā  dhammī kathā sādhu mayaṃ āvuso ānanda
labheyyāma bhagavato sammukhā dhammiṃ kathaṃ savanāyāti . tenahāyasmanto
yena  rammakassa  brāhmaṇassa  assamo  tenupasaṅkamatha  appevanāma
labheyyātha  bhagavato  sammukhā dhammiṃ kathaṃ savanāyāti . evamāvusoti
kho te bhikkhū āyasmato ānandassa paccassosuṃ.
   {312.1} Atha kho bhagavā sāvatthiyaṃ piṇḍāya caritvā pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkanto  āyasmantaṃ  ānandaṃ  āmantesi  āyāmānanda
yena pubbārāmo migāramātu pāsādo tenupasaṅkamissāma divāvihārāyāti.
Evaṃ bhanteti kho āyasmā ānando bhagavato paccassosi . Atha kho
bhagavā  āyasmatā  ānandena  saddhiṃ  yena pubbārāmo migāramātu
pāsādo  tenupasaṅkami divāvihārāya . atha kho bhagavā sāyaṇhasamayaṃ
paṭisallānā  vuṭṭhito  āyasmantaṃ  ānandaṃ  āmantesi āyāmānanda
@Footnote: 1 Yu. ariyapariyesanasuttanti dissati.
Yena  pubbakoṭṭhako  tenupasaṅkamissāma  gattāni  parisiñcitunti .
Evaṃ  bhanteti  kho āyasmā ānando bhagavato paccassosi . atha
kho  bhagavā  āyasmatā  ānandena  saddhiṃ  yena  pubbakoṭṭhako
tenupasaṅkami  gattāni  parisiñcituṃ  pubbakoṭṭhake  gattāni parisiñcitvā
paccuttaritvā ekacīvaro aṭṭhāsi gattāni pubbāpayamāno.
   {312.2} Atha kho āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca ayaṃ
bhante rammakassa brāhmaṇassa assamo avidūre ramaṇīyo bhante rammakassa
brāhmaṇassa  assamo  pāsādiko  bhante  rammakassa  brāhmaṇassa
assamo  sādhu  bhante  bhagavā  yena  rammakassa  brāhmaṇassa
assamo  tenupasaṅkamatu  anukampaṃ  upādāyāti  . adhivāsesi bhagavā
tuṇhībhāvena  .  atha  kho  bhagavā  yena  rammakassa  brāhmaṇassa
assamo  tenupasaṅkami  .  tena  kho pana samayena sambahulā bhikkhū
rammakassa  brāhmaṇassa  assame  dhammiyā  kathāya  sannisinnā
honti  . atha kho bhagavā bahidvārakoṭṭhake aṭṭhāsi kathāpariyosānaṃ
āgamayamāno.
   [313]  Atha  kho bhagavā kathāpariyosānaṃ viditvā ukkāsitvā
aggaḷaṃ ākoṭesi . vivariṃsu kho te bhikkhū bhagavato dvāraṃ. Atha kho
bhagavā   rammakassa  brāhmaṇassa  assamaṃ  pavisitvā  paññatte
āsane  nisīdi  . nisajja kho bhagavā bhikkhū āmantesi kāya nuttha
bhikkhave  etarahi kathāya sannisinnā kā ca pana vo antarā kathā
Vippakatāti  .  bhagavantameva  kho  no bhante ārabbha dhammī kathā
vippakatā  atha  bhagavā  anuppattoti  .  sādhu bhikkhave etaṃ kho
bhikkhave  tumhākaṃ  paṭirūpaṃ  kulaputtānaṃ  saddhā  agārasmā anagāriyaṃ
pabbajitānaṃ  yaṃ  tumhe  dhammiyā  kathāya  sannisīdeyyātha .
Sannipatitānaṃ  vo bhikkhave dvayaṃ karaṇīyaṃ dhammī vā kathā ariyo vā
tuṇhībhāvo . dvemā bhikkhave pariyesanā 1- anariyā ca pariyesanā
ariyā ca pariyesanā.
   [314] Katamā ca bhikkhave anariyā pariyesanā . idha bhikkhave
ekacco  attanā  jātidhammo  samāno  jātidhammaññeva  pariyesati
attanā  jarādhammo  samāno  jarādhammaññeva  pariyesati  attanā
byādhidhammo   samāno   byādhidhammaññeva   pariyesati   attanā
maraṇadhammo  samāno  maraṇadhammaññeva  pariyesati  attanā  sokadhammo
samāno  sokadhammaññeva  pariyesati  attanā  saṅkilesadhammo samāno
saṅkilesadhammaññeva pariyesati.
   {314.1} Kiñca bhikkhave jātidhammaṃ vadetha . puttabhariyaṃ bhikkhave
jātidhammaṃ  dāsidāsaṃ  jātidhammaṃ  ajeḷakaṃ  jātidhammaṃ  kukkuṭasūkaraṃ
jātidhammaṃ  hatthigavāssavaḷavaṃ  jātidhammaṃ  jātarūparajataṃ  jātidhammaṃ .
Jātidhammā  hete  bhikkhave  upadhayo  etthāyaṃ  gadhito  mucchito
ajjhāpanno   attanā   jātidhammo   samāno   jātidhammaññeva
pariyesati.
   {314.2}  Kiñca  bhikkhave  jarādhammaṃ  vadetha  .  puttabhariyaṃ
bhikkhave   jarādhammaṃ  dāsidāsaṃ  jarādhammaṃ  ajeḷakaṃ  jarādhammaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. ariyā ca pariyesanā anariyā ca pariyesanā.
Kukkuṭasūkaraṃ   jarādhammaṃ  hatthigavāssavaḷavaṃ  jarādhammaṃ  jātarūparajataṃ
jarādhammaṃ  .  jarādhammā  hete bhikkhave upadhayo etthāyaṃ gadhito
mucchito  ajjhāpanno  attanā  jarādhammo  samāno  jarādhammaññeva
pariyesati.
   {314.3}  Kiñca  bhikkhave  byādhidhammaṃ  vadetha  . puttabhariyaṃ
bhikkhave  byādhidhammaṃ  dāsidāsaṃ  byādhidhammaṃ  ajeḷakaṃ  byādhidhammaṃ
kukkuṭasūkaraṃ  byādhidhammaṃ  hatthigavāssavaḷavaṃ  byādhidhammaṃ  jātarūparajataṃ
byādhidhammaṃ  . byādhidhammā hete bhikkhave upadhayo etthāyaṃ gadhito
mucchito  ajjhāpanno  attanā  byādhidhammo samāno byādhidhammaññeva
pariyesati.
   {314.4} Kiñca bhikkhave maraṇadhammaṃ vadetha . puttabhariyaṃ bhikkhave
maraṇadhammaṃ  dāsidāsaṃ  maraṇadhammaṃ  aje  ḷakaṃ  maraṇadhammaṃ  kukkuṭasūkaraṃ
maraṇadhammaṃ  hatthigavāssavaḷavaṃ  maraṇadhammaṃ  jātarūparajataṃ  maraṇadhammaṃ .
Maraṇadhammā  hete  bhikkhave  upadhayo  etthāyaṃ  gadhito  mucchito
ajjhāpanno   attanā   maraṇadhammo   samāno   maraṇadhammaññeva
pariyesati.
   {314.5} Kiñca bhikkhave sokadhammaṃ vadetha . puttabhariyaṃ bhikkhave
sokadhammaṃ  dāsi  dāsaṃ  sokadhammaṃ  ajeḷakaṃ  sokadhammaṃ  kukkuṭasūkaraṃ
sokadhammaṃ  hatthigavāssavaḷavaṃ  sokadhammaṃ  jātarūparajataṃ 1- sokadhammaṃ .
Sokadhammā hete bhikkhave upadhayo etthāyaṃ gadhito mucchito ajjhāpanno
attanā sokadhammo samāno sokadhammaññeva pariyesati.
   {314.6}  Kiñca  bhikkhave  saṅkilesadhammaṃ vadetha . puttabhariyaṃ
bhikkhave   saṅkilesadhammaṃ   dāsidāsaṃ   saṅkilesadhammaṃ   ajeḷakaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. jātarūparajataṃ sokadhammanti ime pāṭhā na dissanti.
Saṅkilesadhammaṃ    kukkuṭasūkaraṃ   saṅkilesadhammaṃ   hatthigavāssavaḷavaṃ
saṅkilesadhammaṃ  jātarūparajataṃ  saṅkilesadhammaṃ  .  saṅkilesadhammā hete
bhikkhave  upadhayo  etthāyaṃ  gadhito  mucchito  ajjhāpanno attanā
saṅkilesadhammo  samāno  saṅkilesadhammaññeva  pariyesati  .  ayaṃ
bhikkhave anariyā pariyesanā.
   [315] Katamā ca bhikkhave ariyā pariyesanā . idha bhikkhave
ekacco  attanā  jātidhammo  samāno jātidhamme ādīnavaṃ viditvā
ajātaṃ  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  nibbānaṃ  pariyesati attanā jarādhammo
samāno  jarādhamme  ādīnavaṃ  viditvā  ajaraṃ  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ
nibbānaṃ  pariyesati  attanā  byādhidhammo  samāno  byādhidhamme
ādīnavaṃ  viditvā  abyādhiṃ  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  nibbānaṃ pariyesati
attanā  maraṇadhammo  samāno  maraṇadhamme  ādīnavaṃ  viditvā  amataṃ
anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  nibbānaṃ  pariyesati attanā sokadhammo samāno
sokadhamme  ādīnavaṃ  viditvā  asokaṃ  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ nibbānaṃ
pariyesati  attanā  saṅkilesadhammo  samāno  saṅkilesadhamme ādīnavaṃ
viditvā  asaṅkiliṭṭhaṃ  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  nibbānaṃ  pariyesati .
Ayampi bhikkhave ariyā pariyesanā.
   [316]  Ahampi  sudaṃ bhikkhave pubbeva sambodhā anabhisambuddho
bodhisattova  samāno  attanā  jātidhammo  samāno  jātidhammaññeva
pariyesāmi  attanā  jarādhammo  samāno  jarādhammaññeva pariyesāmi
Attanā  byādhidhammo  samāno  byādhidhammaññeva  pariyesāmi attanā
maraṇadhammo  samāno  maraṇadhammaññeva  pariyesāmi  attanā sokadhammo
samāno  sokadhammaññeva  pariyesāmi  attanā saṅkilesadhammo samāno
saṅkilesadhammaññeva  pariyesāmi  tassa mayhaṃ bhikkhave etadahosi kinnu
kho  ahaṃ  attanā  jātidhammo  samāno  jātidhammaññeva pariyesāmi
attanā jarādhammo samāno ... byādhidhammo samāno ... Maraṇadhammo
samāno ... sokadhammo samāno ... attanā saṅkilesadhammo samāno
saṅkilesadhammaññeva   pariyesāmi  yannūnāhaṃ  attanā  jātidhammo
samāno  jātidhamme  ādīnavaṃ  viditvā  ajātaṃ  anuttaraṃ yogakkhemaṃ
nibbānaṃ  pariyeseyyaṃ  attanā  jarādhammo  samāno  jarādhamme
ādīnavaṃ  viditvā  ajaraṃ  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  nibbānaṃ pariyeseyyaṃ
attanā  byādhidhammo  samāno byādhidhamme ādīnavaṃ viditvā abyādhiṃ
anuttaraṃ  yogakkhemaṃ nibbānaṃ pariyeseyyaṃ attanā maraṇadhammo samāno
maraṇadhamme  ādīnavaṃ  viditvā  amataṃ  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  nibbānaṃ
pariyeseyyaṃ  attanā sokadhammo samāno sokadhamme ādīnavaṃ viditvā
asokaṃ anuttaraṃ yogakkhemaṃ nibbānaṃ pariyeseyyaṃ attanā saṅkilesadhammo
samāno saṅkilesadhamme ādīnavaṃ viditvā asaṅkiliṭṭhaṃ anuttaraṃ yogakkhemaṃ
nibbānaṃ pariyeseyyanti.
   [317] So kho ahaṃ bhikkhave aparena samayena daharova samāno
Susukāḷakeso  bhadrena  yobbanena  samannāgato  paṭhamena  vayasā
akāmakānaṃ  mātāpitūnaṃ  assumukhānaṃ rodantānaṃ kesamassuṃ ohāretvā
kāsāyāni  vatthāni  acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajiṃ
so  evaṃ  pabbajito  samāno  kiṃkusalagavesī  anuttaraṃ  santivarapadaṃ
pariyesamāno  yena  āḷāro  kālāmo  tenupasaṅkamiṃ upasaṅkamitvā
āḷāraṃ  kālāmaṃ  etadavocaṃ  icchāmahaṃ  āvuso  kālāma  imasmiṃ
dhammavinaye brahmacariyaṃ caritunti.
   {317.1} Evaṃ vutte bhikkhave āḷāro kālāmo maṃ etadavoca
viharatāyasmā tādiso ayaṃ dhammo yattha viññū puriso nacirasseva sakaṃ
ācariyakaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja vihareyyāti . so
kho ahaṃ bhikkhave nacirasseva khippameva taṃ dhammaṃ pariyāpuṇiṃ so kho ahaṃ
bhikkhave   tāvatakeneva   oṭṭhapahatamattena   lapitalāpanamattena
ñāṇavādañca  vadāmi  theravādañca  jānāmi  passāmīti ca paṭijānāmi
ahañceva aññe ca . tassa mayhaṃ bhikkhave etadahosi na kho āḷāro
kālāmo  imaṃ  dhammaṃ kevalaṃ saddhāmattakena sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja viharāmīti pavedeti addhā āḷāro kālāmo imaṃ dhammaṃ jānaṃ
passaṃ viharatīti.
   {317.2}  Atha  khvāhaṃ  bhikkhave  yena  āḷāro kālāmo
tenupasaṅkamiṃ   upasaṅkamitvā   āḷāraṃ   kālāmaṃ   etadavocaṃ
kittāvatā  no āvuso kālāma imaṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja  pavedesīti .  evaṃ vutte bhikkhave āḷāro kālāmo
Ākiñcaññāyatanaṃ  pavedesi  .  tassa  mayhaṃ bhikkhave etadahosi na
kho  āḷārasseva kālāmassa atthi saddhā mayhaṃpatthi saddhā na kho
āḷārasseva  kālāmassa  atthi  viriyaṃ  mayhaṃpatthi  viriyaṃ  na  kho
āḷārasseva  kālāmassa  atthi  sati  mayhaṃpatthi  sati  na  kho
āḷārasseva  kālāmassa  atthi  samādhi  mayhaṃpatthi  samādhi na kho
āḷārasseva  kālāmassa  atthi  paññā  mayhaṃpatthi paññā yannūnāhaṃ
yaṃ  dhammaṃ  āḷāro  kālāmo  sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja
viharāmīti  pavedeti  .  tassa dhammassa sacchikiriyāya padaheyyanti .
So  kho  ahaṃ bhikkhave nacirasseva khippameva taṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā
sacchikatvā upasampajja vihāsiṃ.
   {317.3} Atha khvāhaṃ bhikkhave yena āḷāro kālāmo tenupasaṅkamiṃ
upasaṅkamitvā  āḷāraṃ  kālāmaṃ etadavocaṃ ettāvatā kho āvuso
kālāma imaṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja pavedesīti .
Ettāvatā  kho  ahaṃ  āvuso imaṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā sacchikitvā
upasampajja  pavedemīti  . ahampi kho āvuso kālāma ettāvatā
imaṃ  dhammaṃ  sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharāmīti . lābhā
no āvuso suladdhaṃ no āvuso ye mayaṃ āyasmantaṃ tādisaṃ sabrahmacāriṃ
passāma iti yāhaṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja pavedemi
taṃ tvaṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharasi yaṃ tvaṃ dhammaṃ
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharasi  tamahaṃ  dhammaṃ  sayaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  pavedemi  iti  yāhaṃ  dhammaṃ
jānāmi  taṃ  tvaṃ dhammaṃ jānāsi yaṃ tvaṃ dhammaṃ jānāsi tamahaṃ dhammaṃ
jānāmi  iti  yādiso  ahaṃ  tādiso  tvaṃ  yādiso tvaṃ tādiso
ahaṃ  ehidāni  āvuso  ubho  vasantā  imaṃ gaṇaṃ pariharāmāti .
Iti kho bhikkhave āḷāro kālāmo ācariyo me samāno antevāsiṃ
maṃ samānaṃ attanā samasamaṃ ṭhapeti uḷārāya ca maṃ pūjāya pūjesi .
Tassa  mayhaṃ  bhikkhave  etadahosi  nāyaṃ  dhammo  nibbidāya  na
virāgāya  na  nirodhāya  na  upasamāya na abhiññāya na sambodhāya
na  nibbānāya  saṃvattati  yāvadeva  ākiñcaññāyatanūpapattiyāti .
So  kho  ahaṃ  bhikkhave  taṃ  dhammaṃ  analaṅkaritvā  tamhā dhammā
nibbijja apakkamiṃ.
   [318] So kho ahaṃ bhikkhave kiṃkusalagavesī anuttaraṃ santivarapadaṃ
pariyesamāno  yena  uddako  rāmaputto  tenupasaṅkamiṃ upasaṅkamitvā
uddakaṃ  rāmaputtaṃ  etadavocaṃ  icchāmahaṃ  āvuso  rāma  imasmiṃ
dhammavinaye  brahmacariyaṃ  caritunti  .  evaṃ vutte bhikkhave uddako
rāmaputto  maṃ  etadavoca  viharatāyasmā tādiso ayaṃ dhammo yattha
viññū  puriso  nacirasseva  sakaṃ  ācariyakaṃ  sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja  vihareyyāti  .  so  kho  ahaṃ  bhikkhave  nacirasseva
khippameva taṃ dhammaṃ pariyāpuṇiṃ . so kho ahaṃ bhikkhave tāvatakeneva
oṭṭhapahatamattakena      lapitalāpanamattakena     ñāṇavādañca
Vadāmi  theravādañca  pajānāmi  passāmīti  paṭijānāmi  ahañceva
aññe  ca  .  tassa  mayhaṃ  bhikkhave  etadahosi na kho rāmo
imaṃ  dhammaṃ  kevalaṃ  saddhāmattakena  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
upasampajja  viharāmīti  pavedesi  . addhā rāmo imaṃ dhammaṃ jānaṃ
passaṃ  vihāsīti  .  atha khvāhaṃ bhikkhave yena uddako rāmaputto
tenupasaṅkamiṃ   upasaṅkamitvā   uddakaṃ   rāmaputtaṃ   etadavocaṃ
kittāvatā  no  āvuso  rāma imaṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja pavedesīti.
   Evaṃ vutte bhikkhave uddako rāmaputto nevasaññānāsaññāyatanaṃ
pavedesi . tassa mayhaṃ bhikkhave etadahosi na kho rāmasseva ahosi
saddhā mayhaṃpatthi saddhā na kho rāmasseva ahosi viriyaṃ .pe. Sati ...
Samādhi ... paññā mayhaṃpatthi paññā yannūnāhaṃ yaṃ dhammaṃ rāmo sayaṃ
abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharāmīti  pavedeti tassa dhammassa
sacchikiriyāya padaheyyanti.
   {318.1} So kho ahaṃ bhikkhave nacirasseva khippameva taṃ dhammaṃ sayaṃ
abhiññā  sacchikatvā upasampajja vihāsiṃ . atha khvāhaṃ bhikkhave yena
uddako  rāmaputto  tenupasaṅkamiṃ  upasaṅkamitvā  uddakaṃ  rāmaputtaṃ
etadavocaṃ ettāvatā no āvuso rāma 1- imaṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā
sacchikatvā upasampajja pavedesīti . ettāvatā kho ahaṃ 2- āvuso
imaṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja pavedemīti 3-. Ahampi
kho āvuso ettāvatā
@Footnote: 1 Ma. Yu. rāmo 2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 3 Ma. Yu. pavedesīti.
Imaṃ  dhammaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharāmīti .
Lābhā no āvuso suladdhaṃ no āvuso ye mayaṃ āyasmantaṃ tādisaṃ
sabrahmacāriṃ  passāma  iti yaṃ dhammaṃ rāmo sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja pavedeti taṃ tvaṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja
viharasi 1- yaṃ tvaṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharasi 2-
taṃ dhammaṃ rāmo sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja pavedesi iti 3-
yaṃ dhammaṃ rāmo aññāsi 4- tvaṃ dhammaṃ jānāsi yaṃ tvaṃ dhammaṃ jānāsi taṃ
dhammaṃ rāmo aññāsi 5- iti yādiso rāmo ahosi tādiso tvaṃ yādiso
tvaṃ tādiso rāmo ahosi ehidāni āvuso tuvaṃ [6]- gaṇaṃ pariharāti.
   {318.2} Iti kho bhikkhave uddako rāmaputto sabrahmacārī me
samāno ācariyaṭṭhāne ca maṃ ṭhapesi uḷārāya ca maṃ pūjāya pūjesi.
Tassa  mayhaṃ bhikkhave etadahosi nāyaṃ dhammo nibbidāya na virāgāya
na nirodhāya na upasamāya na abhiññāya na sambodhāya na nibbānāya
saṃvattati  yāvadeva  nevasaññānāsaññāyatanūpapattiyāti  .  so  kho
ahaṃ bhikkhave taṃ dhammaṃ analaṅkaritvā tasmā dhammā nibbijja apakkamiṃ.
   [319] So kho ahaṃ bhikkhave kiṃkusalagavesī anuttaraṃ santivarapadaṃ
pariyesamāno  magadhesu  anupubbena  cārikañcaramāno  yena uruvelā
senānigamo  tadavasariṃ  .  tatthaddasaṃ  ramaṇīyaṃ  bhūmibhāgaṃ  pāsādikañca
vanasaṇḍaṃ  nadiñca  sandantiṃ  setakaṃ  supatitthaṃ  ramaṇīyaṃ  samantā  ca
@Footnote: 1-2 Po. pavedesi. 3 Po. itisaddo natthi. 4-5 Po. Ma. abhiññāsi.
@6 Ma. Yu. imaṃ.
Gocaragāmaṃ  .  tassa  mayhaṃ  bhikkhave  etadahosi  ramaṇīyo  vata
bhūmibhāgo  pāsādiko ca vanasaṇḍo nadī ca sandati setakā supatitthā
ramaṇīyā  samantā ca gocaragāmo alaṃ vatidaṃ kulaputtassa padhānatthikassa
padhānāyāti  .  so  kho  ahaṃ  bhikkhave  tattheva  nisīdiṃ alamidaṃ
padhānāyāti.
   [320]  So  kho  ahaṃ bhikkhave attanā jātidhammo samāno
jātidhamme  ādīnavaṃ  viditvā  ajātaṃ  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ nibbānaṃ
pariyesamāno  ajātaṃ  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ nibbānaṃ ajjhagamaṃ attanā
jarādhammo samāno ... attanā byādhidhammo samāno ... attanā
maraṇadhammo  samāno ... attanā sokadhammo samāno ... attanā
saṅkilesadhammo  samāno  saṅkilesadhamme  ādīnavaṃ viditvā asaṅkiliṭṭhaṃ
anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  nibbānaṃ  pariyesamāno  asaṅkiliṭṭhaṃ  anuttaraṃ
yogakkhemaṃ  nibbānaṃ  ajjhagamaṃ  ñāṇañca  pana  me  dassanaṃ udapādi
akuppā me vimutti ayamantimā jāti natthidāni punabbhavoti.
   [321] Tassa mayhaṃ bhikkhave etadahosi adhigato kho myāyaṃ dhammo
gambhīro  duddaso  duranubodho  santo  paṇīto  atakkāvacaro nipuṇo
paṇḍitavedanīyo ālayarāmā kho panāyaṃ pajā ālayaratā ālayasammuditā
ālayarāmāya  kho  1-  pajāya ālayaratāya ālayasammuditāya duddasaṃ
idaṃ  ṭhānaṃ  yadidaṃ  idappaccayatāpaṭiccasamuppādo  idampi  kho  ṭhānaṃ
duddasaṃ    yadidaṃ    sabbasaṅkhārasamatho    sabbūpadhipaṭinissaggo
@Footnote: 1 Ma. Yu. kho pana.
Taṇhakkhayo  virāgo  nirodho  nibbānaṃ  ahañceva  kho  pana dhammaṃ
deseyyaṃ  pare  ca  me na ājāneyyuṃ so mamassa kilamatho sā
mamassa  vihesāti  .  apissu  maṃ bhikkhave imā anacchariyā gāthā
paṭibhaṃsu pubbe assutapubbā
    kicchena me adhigataṃ   halandāni pakāsituṃ
    rāgadosaparetehi    nāyaṃ dhammo susambudho
    paṭisotagāmiṃ nipuṇaṃ    gambhīraṃ duddasaṃ aṇuṃ
    rāgarattā na dakkhanti  tamokkhandhena āvutāti.
Itiha  me  bhikkhave  paṭisañcikkhato  appossukkatāya  cittaṃ  namati
no dhammadesanāyāti.
   [322]  Atha  kho bhikkhave brahmuno sahampatissa mama cetasā
cetoparivitakkamaññāya  etadahosi  nassati  vata  bho loko vinassati
vata  bho loko yatra hi nāma tathāgatassa arahato sammāsambuddhassa
appossukkatāya  cittaṃ  namati  no  dhammadesanāyāti  .  atha kho
bhikkhave  brahmā  sahampati seyyathāpi nāma balavā puriso sammiñjitaṃ
vā bāhaṃ pasāreyya pasāritaṃ vā bāhaṃ sammiñjeyya evameva 1- kho 2-
brahmaloke  antarahito mama purato pāturahosi . atha kho bhikkhave
brahmā   sahampati   ekaṃsaṃ   uttarāsaṅgaṃ  karitvā  yenāhaṃ
tenañjalimpaṇāmetvā maṃ etadavoca desetu me bhante bhagavā dhammaṃ
@Footnote: 1 Sī. Yu. evamevaṃ. 2 Ma. Yu. khoti saddo natthi.
Desetu  sugato  dhammaṃ  santi  sattā  apparajakkhajātikā assavanatā
dhammassa  parihāyanti  bhavissanti  dhammassa  aññātāroti . idamavoca
bhikkhave brahmā sahampati idaṃ vatvāna athāparaṃ etadavoca
      pāturahosi magadhesu pubbe
      dhammo asuddho samalehi cintito
      apāpuretaṃ amatassa dvāraṃ
      suṇantu dhammaṃ vimalenānubuddhaṃ
      sele yathā pabbatamuddhaniṭṭhito
      yathāpi passe janataṃ samantato
      tathūpamaṃ dhammamayaṃ sumedha
      pāsādamāruyha samantacakkhu
      sokāvakiṇṇaṃ 1- janatamapetasoko
      avekkhassu jātijarābhibhūtaṃ
      uṭṭhehi vīra vijitasaṅgāma
      satthavāha anaṇa vicara loke
   desetu 2- bhagavā dhammaṃ aññātāro bhavissantīti.
   [323]  Atha  khvāhaṃ bhikkhave brahmuno ca ajjhesanaṃ viditvā
sattesu  ca  kāruññataṃ  paṭicca  buddhacakkhunā  lokaṃ  volokesiṃ .
Addasaṃ  kho  ahaṃ  bhikkhave  buddhacakkhunā lokaṃ volokento satte
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. sokāvatiṇṇaṃ. 2 Sī. Ma. Yu. desassu.
Apparajakkhe mahārajakkhe tikkhindriye mudindriye svākāre dvākāre
suviññāpaye  duviññāpaye  appekacce  paralokavajjabhayadassāvino  1-
viharante 2- . seyyathāpi nāma uppaliniyaṃ vā paduminiyaṃ vā puṇḍarīkiniyaṃ
vā  appekaccāni  uppalāni  vā  padumāni  vā  puṇḍarīkāni vā
udake  jātāni  udake saṃvaddhāni udakānuggatāni antonimuggapositāni
appekaccāni  uppalāni  vā  padumāni  vā puṇḍarīkāni vā udake
jātāni  udake saṃvaddhāni udakānuggatāni samodakaṇṭhitāni appekaccāni
uppalāni  vā  padumāni vā puṇḍarīkāni vā udake jātāni udake
saṃvaddhāni  udakaṃ  accuggamma  tiṭṭhanti  3-  anuppalittāni  udakena
evameva kho ahaṃ bhikkhave buddhacakkhunā lokaṃ volokento addasaṃ satte
apparajakkhe mahārajakkhe tikkhindriye mudindriye svākāre dvākāre
suviññāpaye   duviññāpaye   appekacce  paralokavajjabhayadassāvino
viharante. Atha khvāhaṃ bhikkhave brahmānaṃ sahampatiṃ gāthāya ajjhabhāsiṃ 4-
      apārutā tesaṃ amatassa dvārā
      ye sotavanto pamuñcantu saddhaṃ
      vihiṃsasaññī paguṇaṃ na bhāsiṃ
      dhammaṃ paṇītaṃ manujesu brahmeti.
Atha  kho  bhikkhave  brahmā  sahampati  katāvakāso khomhi bhagavatā
dhammadesanāyāti maṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā tatthevantaradhāyi.
@Footnote: 1 Ma. Yu. paralokavajjabhayadassāvine. 2 Ma. ito paraṃ appekacce na
@paralokavajjabhayadassāvine viharanteti dissati. 3 Ma. ṭhitāni . 4 Ma. Yu. paccabhāsiṃ.
   [324]  Tassa  mayhaṃ  bhikkhave etadahosi kassa nu kho ahaṃ
paṭhamaṃ  dhammaṃ  deseyyaṃ  ko  imaṃ dhammaṃ khippameva ājānissatīti .
Tassa  mayhaṃ  bhikkhave  etadahosi  ayaṃ  kho  āḷāro  kālāmo
paṇḍito  viyatto  medhāvī  dīgharattaṃ  apparajakkhajātiko  yannūnāhaṃ
āḷārassa kālāmassa paṭhamaṃ dhammaṃ deseyyaṃ so imaṃ dhammaṃ khippameva
ājānissatīti . atha kho maṃ bhikkhave devatā upasaṅkamitvā etadavoca 1-
sattāhakālakato  bhante  āḷāro  kālāmoti . ñāṇañca pana me
dassanaṃ  udapādi  sattāhakālakato  āḷāro  kālāmoti  .  tassa
mayhaṃ  bhikkhave  etadahosi  mahājāniyo  kho  āḷāro  kālāmo
sace hi so imaṃ dhammaṃ suṇeyya khippameva ājāneyyāti.
   {324.1} Tassa mayhaṃ bhikkhave etadahosi kassa nu kho paṭhamaṃ dhammaṃ
deseyyaṃ ko imaṃ dhammaṃ khippameva ājānissatīti . Tassa mayhaṃ bhikkhave
etadahosi  ayaṃ  kho  uddako rāmaputto paṇḍito viyatto medhāvī
dīgharattaṃ   apparajakkhajātiko   yannūnāhaṃ  uddakassa  rāmaputtassa
paṭhamaṃ dhammaṃ deseyyaṃ so imaṃ dhammaṃ khippameva ājānissatīti. Atha kho
maṃ  bhikkhave  devatā  upasaṅkamitvā etadavoca 2- abhidosakālakato
bhante  uddako  rāmaputtoti  . ñāṇañca pana me dassanaṃ udapādi
abhidosakālakato  uddako  rāmaputtoti  .  tassa  mayhaṃ  bhikkhave
etadahosi  mahājāniyo  kho uddako rāmaputto sace hi so imaṃ
dhammaṃ suṇeyya khippameva ājāneyyāti.
@Footnote: 1-2 Yu. etadavocuṃ.
   {324.2}  Tassa  mayhaṃ  bhikkhave  etadahosi kassa nu kho ahaṃ
paṭhamaṃ dhammaṃ deseyyaṃ ko imaṃ dhammaṃ khippameva ājānissatīti . Tassa
mayhaṃ  bhikkhave  etadahosi  bahukārā  kho  me pañcavaggiyā bhikkhū
ye  maṃ  padhānapahitattaṃ  upaṭṭhahiṃsu  yannūnāhaṃ  pañcavaggiyānaṃ  bhikkhūnaṃ
paṭhamaṃ  dhammaṃ  deseyyanti  .  tassa mayhaṃ bhikkhave etadahosi kahaṃ
nu kho etarahi pañcavaggiyā bhikkhū viharantīti . addasaṃ kho bhikkhave
dibbena   cakkhunā   visuddhena  atikkantamānusakena  pañcavaggiye
bhikkhū bārāṇasiyaṃ viharante isipatane migadāye . atha khvāhaṃ bhikkhave
uruvelāyaṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena bārāṇasī tena cārikaṃ pakkāmiṃ.
   [325] Addasā kho maṃ bhikkhave upako ājīvako antarā ca gayaṃ
antarā  ca  bodhiṃ  addhānamaggapaṭipannaṃ  disvāna  maṃ  etadavoca
vippasannāni  kho  te  āvuso  indriyāni  parisuddho  chavivaṇṇo
pariyodāto kaṃsi tvaṃ āvuso uddissa pabbajito ko vā te satthā
kassa vā taṃ dhammaṃ rocesīti . Evaṃ vutte ahaṃ bhikkhave upakaṃ ājīvakaṃ
gāthāya 1- ajjhabhāsiṃ
       sabbābhibhū sabbavidūhamasmi
       sabbesu dhammesu anūpalitto
       sabbañjaho taṇhakkhaye vimutto
       sayaṃ abhiññāya kamuddiseyyaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. gāthāhi.
     Na me ācariyo atthi     sadiso me na vijjati
     sadevakasmi lokasmiṃ     natthi me paṭipuggalo
     ahañhi arahā loke    ahaṃ satthā anuttaro
     ekomhi sammāsambuddho  sītibhūtosmi nibbuto
     dhammacakkaṃ pavattetuṃ        gacchāmi kāsinaṃ puraṃ
     andhabhūtasmi lokasmiṃ       āhaññiṃ 1- amatadundubhinti.
     Yathā kho tvaṃ āvuso paṭijānāsi  arahasi anantajinoti.
     Mādisā ve jinā honti         ye pattā āsavakkhayaṃ
     jitā me pāpakā dhammā          tasmāhaṃ upaka jinoti.
Evaṃ vutte bhikkhave so upako huveyyāvusoti 2- vatvā sīsaṃ okampetvā
ummaggaṃ gahetvā pakkāmi.
   [326]  Atha khvāhaṃ bhikkhave anupubbena cārikañcaramāno yena
bārāṇasī  yena  isipatanaṃ  migadāyo  yena  pañcavaggiyā  bhikkhū
tenupasaṅkamiṃ  .  addasaṃsu  3- kho maṃ bhikkhave pañcavaggiyā  bhikkhū
dūratova  āgacchantaṃ  disvāva  aññamaññaṃ  saṇṭhapesuṃ  ayaṃ  kho
āvuso  samaṇo  gotamo  āgacchati  bāhulliko  padhānavibbhanto
āvatto  bāhullāya  so  neva  abhivādetabbo na paccuṭṭhātabbo
nāssa  pattacīvaraṃ  paṭiggahetabbaṃ  apica  kho āsanaṃ ṭhapetabbaṃ sace
ākaṅkhissati nisīdissatīti . yathā yathā kho ahaṃ bhikkhave upasaṅkamiṃ 4-
@Footnote: 1 Ma. Yu. āhañchaṃ. 2. Ma. hupeyyapāvusoti. Yu. huveyyapāvusoti.
@3 Yu. addasāsuṃ. 4 Yu. upasaṅkamāmi.
Tathā  tathā  pañcavaggiyā  bhikkhū  nāsakkhiṃsu sakāya katikāya saṇṭhātuṃ
appekacce  maṃ  paccuggantvā  pattacīvaraṃ  paṭiggahesuṃ  appekacce
āsanaṃ  paññāpesuṃ  appekacce  pādodakaṃ upaṭṭhapesuṃ apica kho maṃ
nāmena  ca  āvusovādena ca samudācaranti . [1]- ahaṃ bhikkhave
pañcavaggiye  bhikkhū  etadavocaṃ  mā  bhikkhave  tathāgataṃ nāmena ca
āvusovādena   ca  samudācarittha  2-  arahaṃ  bhikkhave  tathāgato
sammāsambuddho  odahatha  bhikkhave  sotaṃ  amatamadhigataṃ  ahamanusāsāmi
ahaṃ  dhammaṃ  desemi  yathānusiṭṭhaṃ  3-  paṭipajjamānā  nacirasseva
yassatthāya  kulaputtā  sammadeva  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajanti
tadanuttaraṃ  brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā upasampajja viharissathāti.
   {326.1}  Evaṃ  vutte  bhikkhave  pañcavaggiyā  bhikkhū  maṃ
etadavocuṃ  tāyapi  kho  tvaṃ  āvuso  gotama  ariyāya  tāya
paṭipadāya  tāya  dukkarakārikāya  nājjhagamā  uttari  manussadhammā
alamariyañāṇadassanavisesaṃ   kiṃ   pana  tvaṃ  etarahi  bāhulliko
padhānavibbhanto   āvatto   bāhullāya   adhigamissasi   uttari
manussadhammā  alamariyañāṇadassanavisesanti  . evaṃ vutte ahaṃ bhikkhave
pañcavaggiye  bhikkhū  etadavocaṃ  na bhikkhave tathāgato bāhulliko na
padhānavibbhanto  na  āvatto  bāhullāya  arahaṃ  bhikkhave tathāgato
sammāsambuddho  odahatha  bhikkhave  sotaṃ  amatamadhigataṃ  ahamanusāsāmi
ahaṃ  dhammaṃ  desemi  yathānusiṭṭhaṃ paṭipajjamānā nacirasseva yassatthāya
@Footnote: 1 Ma. Yu. evaṃ vutteti dve pāṭhā dissanti. 2 Ma. samudācaratha.
@3 Ma. Yu. ito paraṃ tathāsaddo dissati.
Kulaputtā  sammadeva  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajanti  tadanuttaraṃ
brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
upasampajja  viharissathāti  .  dutiyampi  kho  bhikkhave  pañcavaggiyā
bhikkhū maṃ etadavocuṃ tāyapi kho tvaṃ *- āvuso gotama ariyāya tāya
paṭipadāya  tāya  dukkarakārikāya  nājjhagamā  uttari  manussadhammā
alamariyañāṇadassanavisesaṃ   kiṃ   pana  tvaṃ  etarahi  bāhulliko
padhānavibbhanto   āvatto   bāhullāya   adhigamissasi   uttari
manussadhammā   alamariyañāṇadassanavisesanti   .   dutiyampi   kho
ahaṃ  bhikkhave  pañcavaggiye  bhikkhū  etadavocaṃ na bhikkhave tathāgato
bāhulliko .pe. Upasampajja viharissathāti.
   {326.2} Tatiyampi kho bhikkhave pañcavaggiyā bhikkhū maṃ etadavocuṃ
tāyapi kho tvaṃ āvuso gotama ariyāya tāya paṭipadāya tāya dukkarakārikāya
nājjhagamā  uttari  manussadhammā  alamariyañāṇadassanavisesaṃ  kiṃ  pana
tvaṃ etarahi bāhulliko padhānavibbhanto āvatto bāhullāya adhigamissasi
uttari  manussadhammā  alamariyañāṇadassanavisesanti  . evaṃ vutte ahaṃ
bhikkhave pañcavaggiye bhikkhū etadavocaṃ abhijānātha me no tumhe bhikkhave
ito pubbe evarūpaṃ bhāsitametanti . no hetaṃ bhante. Na bhikkhave
tathāgato bāhulliko na padhānavibbhanto na āvatto bāhullāya arahaṃ
bhikkhave  tathāgato  sammāsambuddho odahatha bhikkhave sotaṃ amatamadhigataṃ
ahamanusāsāmi  ahaṃ  dhammaṃ  desemi  yathānusiṭṭhaṃ  paṭipajjamānā
@Footnote:* mīkār—kṛ´์ khagœ tavaṃ peḌna tvaṃ
Nacirasseva  yassatthāya  kulaputtā  sammadeva  agārasmā  anagāriyaṃ
pabbajanti  tadanuttaraṃ  brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ
abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharissathāti  .  asakkhiṃ kho ahaṃ
bhikkhave  pañcavaggiye  bhikkhū  saññāpetuṃ  .  dvepi  sudaṃ bhikkhave
bhikkhū  ovadāmi  tayo  bhikkhū  piṇḍāya  caranti  yaṃ  tayo  bhikkhū
piṇḍāya  caritvā āharanti tena chabbaggā 1-  yāpema . tayopi
sudaṃ  bhikkhave  bhikkhū  ovadāmi  dvepi  bhikkhū  piṇḍāya caranti yaṃ
dvepi bhikkhū piṇḍāya caritvā āharanti tena chabbaggā yāpema.
   {326.3}  Atha  kho  bhikkhave pañcavaggiyā bhikkhū mayā evaṃ
ovadiyamānā  evaṃ  anusāsiyamānā  attanā  jātidhammā  samānā
jātidhamme  ādīnavaṃ  viditvā  ajātaṃ  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ nibbānaṃ
pariyesamānā  ajātaṃ  anuttaraṃ yogakkhemaṃ nibbānaṃ ajjhagamaṃsu attanā
jarādhammā samānā jarādhamme ādīnavaṃ viditvā ajaraṃ anuttaraṃ yogakkhemaṃ
nibbānaṃ  pariyesamānā  ajaraṃ  anuttaraṃ yogakkhemaṃ nibbānaṃ ajjhagamaṃsu
attanā byādhidhammā samānā .pe. attanā maraṇadhammā samānā ...
Attanā  sokadhammā  samānā  ... attanā saṅkilesadhammā samānā
saṅkilesadhamme  ādīnavaṃ  viditvā  asaṅkiliṭṭhaṃ  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ
nibbānaṃ  pariyesamānā  asaṅkiliṭṭhaṃ  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  nibbānaṃ
ajjhagamaṃsu  .  ñāṇañca  pana  nesaṃ  dassanaṃ  udapādi  akuppā
@Footnote: 1 Ma. chabbaggiyā. Yu. chabbaggo.
No vimutti ayamantimā jāti natthidāni punabbhavoti.
   [327] Pañcime bhikkhave kāmaguṇā katame pañca cakkhuviññeyyā
rūpā  iṭṭhā  kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajanīyā
sotaviññeyyā  saddā  .pe.  ghānaviññeyyā  gandhā  ...
Jivhāviññeyyā  rasā ... kāyaviññeyyā phoṭṭhabbā iṭṭhā kantā
manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajanīyā  ime kho bhikkhave pañca
kāmaguṇā  .  yekeci  bhikkhave  samaṇā vā brāhmaṇā vā ime
pañca  kāmaguṇe  gadhitā  mucchitā  ajjhāpannā  anādīnavadassāvino
anissaraṇapaññā   paribhuñjanti   te   evamassu   veditabbā
anayamāpannā byasanamāpannā yathākāmakaraṇīyā pāpimato.
   [328] Seyyathāpi bhikkhave āraññako migo 2- bandho pāsarāsiṃ
adhisayeyya  so  evamassa  veditabbo  anayamāpanno byasanamāpanno
yathākāmakaraṇīyo  luddassa  āgacchante  ca  ludde  na  yenakāmaṃ
pakkamissatīti evameva kho bhikkhave yekeci samaṇā vā brāhmaṇā vā
ime  pañca kāmaguṇe gadhitā mucchitā ajjhāpannā anādīnavadassāvino
anissaraṇapaññā  paribhuñjanti  te  evamassu  veditabbā anayamāpannā
byasanamāpannā  yathākāmakaraṇīyā  pāpimato  .  yekeci  bhikkhave
samaṇā  vā brāhmaṇā vā ime pañca kāmaguṇe agadhitā amucchitā
anajjhāpannā   ādīnavadassāvino   nissaraṇapaññā   paribhuñjanti
te  evamassu  veditabbā  na  anayamāpannā  na  byasanamāpannā
@Footnote: 1 Ma. Yu. mago.
Na yathākāmakaraṇīyā pāpimato.
   {328.1}  Seyyathāpi  bhikkhave āraññako migo abandho 1-
pāsarāsiṃ  adhisayeyya  so  evamassa  veditabbo  na anayamāpanno
na  byasanamāpanno  na  yathākāmakaraṇīyo  luddassa  āgacchante
ca pana ludde yenakāmaṃ pakkamissatīti evameva kho bhikkhave yekeci
samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  ime  pañca  kāmaguṇe  agadhitā
amucchitā    anajjhāpannā   ādīnavadassāvino   nissaraṇapaññā
paribhuñjanti  te  evamassu  veditabbā  na  anayamāpannā  na
byasanamāpannā na yathākāmakaraṇīyā pāpimato.
   {328.2} Seyyathāpi bhikkhave āraññako migo araññe pavane
caramāno visaṭṭho gacchati visaṭṭho tiṭṭhati visaṭṭho nisīdati visaṭṭho seyyaṃ
kappeti  taṃ  kissa  hetu  anāpāthagato bhikkhave luddassa evameva
kho  bhikkhave  bhikkhu  vivicceva  kāmehi  vivicca akusalehi dhammehi
savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati
ayaṃ  vuccati bhikkhave bhikkhu andhamakāsi māraṃ apadaṃ vadhitvā māracakkhuṃ
adassanaṃ gato pāpimato.
   {328.3}  Puna  caparaṃ  bhikkhave bhikkhu vitakkavicārānaṃ vūpasamā
ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ
samādhijaṃ  pītisukhaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ ... tatiyaṃ jhānaṃ ... catutthaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  bhikkhu  andhamakāsi māraṃ
apadaṃ  vadhitvā  māracakkhuṃ  adassanaṃ  gato  pāpimato . puna caparaṃ
bhikkhave  bhikkhu  sabbaso  rūpasaññānaṃ  samatikkamā  paṭighasaññānaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. abaddho.
Aṭṭhaṅgamā   nānattasaññānaṃ   amanasikārā  ananto  ākāsoti
ākāsānañcāyatanaṃ  upasampajja  viharati  ayaṃ  vuccati  bhikkhave bhikkhu
andhamakāsi māraṃ apadaṃ vadhitvā māracakkhuṃ adassanaṃ gato pāpimato .
Puna  caparaṃ  bhikkhave  bhikkhu  sabbaso  ākāsānañcāyatanaṃ samatikkamma
anantaṃ  viññāṇanti  viññāṇañcāyatanaṃ  upasampajja  viharati  .pe.
Puna  caparaṃ  bhikkhave  bhikkhu  sabbaso  viññāṇañcāyatanaṃ  samatikkamma
natthi  kiñcīti  ākiñcaññāyatanaṃ  upasampajja  viharati  .pe.  puna
caparaṃ   bhikkhave  bhikkhu  sabbaso  ākiñcaññāyatanaṃ  samatikkamma
nevasaññānāsaññāyatanaṃ  upasampajja  viharati  .pe.  puna  caparaṃ
bhikkhave   bhikkhu   sabbaso   nevasaññānāsaññāyatanaṃ  samatikkamma
saññāvedayitanirodhaṃ  upasampajja  viharati  .  paññāyapassa  disvā
āsavā  parikkhīṇā  honti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave bhikkhu andhamakāsi
māraṃ  apadaṃ  vadhitvā  māracakkhuṃ adassanaṃ gato pāpimato . tiṇṇo
loke  visattikaṃ  so  visaṭṭho  gacchati  visaṭṭho  tiṭṭhati  visaṭṭho
nisīdati  visaṭṭho  seyyaṃ  kappeti  taṃ  kissa  hetu  anāpāthagato
bhikkhave pāpimatoti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Pāsarāsisuttaṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 312-335. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=6328              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=6328              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=312&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=26              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=312              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=1831              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=1831              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]