ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

           Culahatthipadopamasuttam
   [329]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana samayena
janussoni  brahmano  sabbasetena  valavabhirathena  1-  savatthiya
niyyati  divadivassa  . addasa kho janussoni brahmano pilotikam
paribbajakam  duratova  agacchantam  disvana  pilotikam  paribbajakam
etadavoca handa kuto nu bhavam vacchayano agacchati divadivassati .
Ito  hi  kho aham bho agacchami samanassa gotamassa santikati .
Kim 2- bhavam gotamassa pannaveyyattiyam pandito mannatiti.
   {329.1} Ko caham bho 3- samanassa gotamassa pannaveyyattiyam
janissami  sopi  nunassa  tadisova  yo  samanassa  gotamassa
pannaveyyattiyam  janeyyati  .  ularaya  khalu  bhavam  vacchayano
samanam  gotamam  pasamsaya  pasamsatiti  .  ko caham bho samanam gotamam
pasamsissami pasatthappasatthova so bhavam gotamo settho devamanussananti.
Tam  pana  bhavam  vacchayano atthavasam passamano samane gotame evam
abhippasanno hotiti.
   [330]  Ko  caham bho samane gotame evam abhippasannomhi
seyyathapi  bho  kusalo nagavaniko nagavanam paviseyya so passeyya
@Footnote: 1 Si. Yu. valabhirathena. 2 Si. Yu. tam kim mannati bhavam vacchayanoti ime patha
@dissanti. 3 Si. Yu. ko caham bho ko cati ime patha dissanti.
Nagavane  mahantam  hatthipadam  dighato  ca  ayatam tiriyanca vitthatam .
So  nittham  gaccheyya  maha  vata bho nagoti evameva kho aham
yato  addasam  samane  gotame  cattari  padani  athaham nitthamagamam
sammasambuddho  bhagava  svakkhato  bhagavata  dhammo  supatipanno
bhagavato  savakasanghoti  1-  .  katamani  cattari . idhaham bho
passami   ekacce   khattiyapandite   nipune   kataparappavade
valavedhirupe   te   bhindanta  manne  caranti  pannagatena
ditthigatani  te  sunanti  samano  khalu  bho  gotamo  amukam nama
gamam va nigamam va osarissatiti.
   {330.1}  Te  panham  abhisankharonti  imam  mayam panham samanam
gotamam  upasankamitva  pucchissama  evance  no  puttho  evam
byakarissati  evamassa  mayam  vadam  aropessama  evancepi no
puttho  evam byakarissati evampissa mayam vadam aropessamati .
Te  sunanti  samano khalu bho gotamo amukam nama gamam va nigamam
va  osatoti  te  yena  samano gotamo tenupasankamanti . te
samano  gotamo  dhammiya  kathaya sandasseti samadapeti samuttejeti
sampahamseti  te  samanena  gotamena  dhammiya  kathaya  sandassita
samadapita  samuttejita  sampahamsita  na  ceva  samanam gotamam panham
pucchanti  kutassa  vadam  aropessanti  annadatthum  samanasseva
gotamassa  savaka  sampajjanti  . yadaham bho samane gotame imam
@Footnote: 1 katthaci potthake supatipanno sanghotipi patho.
Pathamam  padam  addasam  athaham  nitthamagamam  sammasambuddho  bhagava
svakkhato  bhagavata  dhammo  supatipanno  bhagavato savakasanghoti .
Puna  caparaham  bho  passami  idhekacce  brahmanapandite  .pe.
Gahapatipandite   .pe.   samanapandite   nipune   kataparappavade
valavedhirupe   te   bhindanta  manne  caranti  pannagatena
ditthigatani  te  sunanti  samano  khalu  bho  gotamo  amukam nama
gamam va nigamam va osarissatiti.
   {330.2}  Te  panham  abhisankharonti  imam  mayam panham samanam
gotamam  upasankamitva  pucchissama  evance  no  puttho  evam
byakarissati  evamassa  mayam  vadam  aropessama  evancepi no
puttho  evam byakarissati evampissa mayam vadam aropessamati .
Te sunanti samano khalu bho gotamo amukam nama gamam va nigamam va
osatoti te yena samano gotamo tenupasankamanti.
   {330.3}  Te  samano  gotamo  dhammiya kathaya sandasseti
samadapeti  samuttejeti  sampahamseti  te samanena gotamena dhammiya
kathaya  sandassita  samadapita  samuttejita  sampahamsita  na  ceva
samanam  gotamam  panham  pucchanti  kutassa  vadam  aropessanti
annadatthum  samanamyeva  gotamam  okasam  yacanti agarasma anagariyam
pabbajjaya . te samano gotamo pabbajeti te tattha pabbajita 1-
samana   2-   vupakattha  appamatta  atapino  pahitatta
@Footnote: 1 Si. Yu. pabbajita. 2 Si. Yu. eketi patho atthi.
Viharanta  nacirasseva  yassatthaya  kulaputta  sammadeva  agarasma
anagariyam  pabbajanti  tadanuttaram  brahmacariyapariyosanam  dittheva dhamme
sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja  viharanti  . te evamahamsu
manam  vata  bho  anassama  manam  vata bho anassama mayanhi pubbe
assamanava  samana  samanamhati  patijanimha  abrahmanava  samana
brahmanamhati  patijanimha  anarahantava  samana  arahantamhati
patijanimha  idani  khomha  samana  idani  khomha  brahmana
idani  khomha  arahantoti  .  yadaham  bho samane gotame imam
catuttham  padam  addasam  athaham  nitthamagamam  sammasambuddho  bhagava
svakkhato  bhagavata  dhammo  supatipanno  bhagavato savakasanghoti .
Yato  kho  aham bho samane gotame imani cattari padani addasam
athaham  nitthamagamam  sammasambuddho  bhagava  svakkhato  bhagavata
dhammo supatipanno bhagavato savakasanghoti.
   [331]  Evam  vutte  janussoni  brahmano  sabbaseta
valavabhiratha  orohitva  ekamsam  uttarasangam karitva yena bhagava
tenanjalimpanametva  tikkhattum  udanam  udanesi  namo  tassa
bhagavato  arahato  sammasambuddhassa  namo  tassa  bhagavato  arahato
sammasambuddhassa  appevanama  kadaci  karahaci  tena  samanena
gotamena  saddhim  samagaccheyyama  appevanama  siya  kocideva
kathasallapoti  .  atha  kho  janussoni  brahmano yena bhagava
Tenupasankami  upasankamitva  bhagavata  saddhim  sammodi  sammodaniyam
katham saraniyam vitisaretva ekamantam nisidi . ekamantam nisinno kho
janussoni  brahmano  yavatako  ahosi  pilotikaya  paribbajakena
saddhim  kathasallapo  tam  sabbam bhagavato arocesi . evam vutte
bhagava  janussonim  brahmanam  etadavoca  na  kho  brahmana
ettavata  hatthipadopamo  vittharena  paripuro  hoti  apica
brahmana  yatha  hatthipadopamo  vittharena  paripuro  hoti  tam
sunahi  sadhukam  manasikarohi  bhasissamiti  .  evam  bhoti  kho
janussoni brahmano bhagavato paccassosi.
   [332]  Bhagava  etadavoca  seyyathapi  brahmana nagavaniko
nagavanam  paviseyya  so  passeyya nagavane mahantam hatthipadam dighato
ca  ayatam  tiriyanca  vitthatam  yo  hoti  kusalo nagavaniko neva
tava  nittham  gacchati maha vata bho nagoti . tam kissa hetu .
Santi  hi  brahmana  nagavane  vamanika nama hatthiniyo mahapada
tasampetam padam assati.
   {332.1}   So   tamanugacchati   tamanugacchanto   passati
nagavane  mahantam  hatthipadam  dighato  ca  ayatam  tiriyanca  vitthatam
ucca  ca  nisevitam yo hoti kusalo nagavaniko neva tava nittham
gacchati  maha  vata  bho  nagoti . tam kissa hetu . santi hi
brahmana   nagavane   uccakalarika   nama   hatthiniyo
mahapada tasampetam padam assati.
   {332.2}   So   tamanugacchati   tamanugacchanto   passati
Nagavane  mahantam  hatthipadam  dighato  ca  ayatam  tiriyanca  vitthatam
ucca  ca  nisevitam  ucca  ca  dantehi  aranjitani yo hoti
kusalo  nagavaniko  neva  tava  nittham  gacchati  maha  vata  bho
nagoti  .  tam  kissa  hetu  .  santi  hi brahmana nagavane
uccakaneruka   nama  hatthiniyo  mahapada  tasampetam  padam
assati.
   {332.3}  So  tamanugacchati  tamanugacchanto  passati  nagavane
mahantam hatthipadam dighato ca ayatam tiriyanca vitthatam ucca ca nisevitam
ucca  ca  dantehi  aranjitani ucca ca sakhabhangam tanca nagam
passeti  rukkhamulagatam  va  abbhokasagatam va gacchantam va thitam va
nisinnam va nipannam va. So nittham gacchati ayameva so mahanagoti.
   {332.4} Evameva kho brahmana idha tathagato loke uppajjati
araham  sammasambuddho  vijjacaranasampanno  sugato  lokavidu anuttaro
purisadammasarathi sattha devamanussanam buddho bhagava so imam lokam sadevakam
samarakam  sabrahmakam  sassamanabrahmanim  pajam  sadevamanussam sayam abhinna
sacchikatva  pavedeti  so  dhammam deseti adikalyanam majjhekalyanam
pariyosanakalyanam  sattham  sabyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam
pakaseti tam dhammam sunati gahapati va gahapatiputto va annatarasmim va
kule paccha jato so tam dhammam sutva tathagate saddham patilabhati so tena
saddhapatilabhena  samannagato  iti  patisancikkhati sambadho gharavaso
Rajapatho  abbhokaso  pabbajja  nayidam  sukaram  agaram ajjhavasata
ekantaparipunnam   ekantaparisuddham   sankhalikhitam   brahmacariyam  caritum
yannunaham  kesamassum  oharetva  kasayani vatthani acchadetva
agarasma  anagariyam  pabbajeyyanti  . so aparena samayena appam
va  bhogakkhandham  pahaya  mahantam  va bhogakkhandham pahaya appam va
natiparivattam  pahaya  mahantam  va  natiparivattam  pahaya  kesamassum
oharetva  kasayani  vatthani acchadetva agarasma anagariyam
pabbajati.
   [333] So evam pabbajito samano bhikkhunam sikkhasajivasamapanno
panatipatam  pahaya  panatipata  pativirato  hoti  nihitadando
nihitasattho  lajji  dayapanno  sabbapanabhutahitanukampi  viharati .
Adinnadanam  pahaya  adinnadana  pativirato  hoti  dinnadayi
dinnapatikankhi  athenena  sucibhutena  attana  viharati . abrahmacariyam
pahaya  brahmacari  hoti  aracari virato methuna gamadhamma .
Musavadam  pahaya  musavada  pativirato  hoti saccavadi saccasandho
theto  1-  paccayiko  avisamvadako lokassa . pisunam vacam pahaya
pisunaya  vacaya  pativirato hoti ito sutva na amutra akkhata
imesam bhedaya amutra va sutva na imesam akkhata amusam bhedaya
iti  bhinnanam  va sandhata sahitanam va anuppadata samaggaramo
samaggarato    samagganandi    samaggakaranim   vacam   bhasita
@Footnote: 1 Ma. theto.
Hoti  .  pharusam vacam pahaya pharusaya vacaya pativirato hoti ya
sa  vaca nela kannasukha pemaniya hadayangama pori bahujanakanta
bahujanamanapa  tatharupim  vacam  bhasita  hoti  .  samphappalapam
pahaya  samphappalapa  pativirato  hoti  kalavadi bhutavadi atthavadi
dhammavadi  vinayavadi  nidhanavatim  vacam  bhasita  kalena  sapadesam
pariyantavatim.
   {333.1}  So  vijagamabhutagamasamarambha  pativirato  hoti .
Ekabhattiko   hoti   rattuparato   virato  vikalabhojana  .
Naccagitavaditavisukadassana   pativirato   hoti   .   malagandha-
vilepanadharanamandanavibhusanatthana    pativirato    hoti   .
Uccasayanamahasayana  pativirato  hoti  .  jataruparajatapatiggahana
pativirato  hoti  .  amakadhannapatiggahana  pativirato  hoti .
Amakamamsapatiggahana   pativirato  hoti  .  itthikumarikapatiggahana
pativirato  hoti  .  dasidasapatiggahana  pativirato  hoti .
Ajelakapatiggahana   pativirato   hoti   .  kukkutasukarapatiggahana
pativirato  hoti  .  hatthigavassavalavapatiggahana  pativirato  hoti .
Khettavatthupatiggahana  pativirato  hoti  .  duteyyapahinagamananuyoga
pativirato hoti . kayavikkaya pativirato hoti . Tulakutakamsakutamanakuta
pativirato   hoti   .   ukkotanavancananikatisaviyoga  pativirato
hoti   .   chedanavadhabandhanaviparamosaalopasahasakara   pativirato
hoti.
   {333.2}   So   santuttho   hoti   kayapariharikena
civarena     kucchipariharikena     pindapatena     yena
Yeneva  pakkamati  samadayeva  pakkamati  . seyyathapi nama pakkhi
sakuno  yena  yeneva  deti  sapattabharova  deti evameva bhikkhu
santuttho   hoti   kayapariharikena   civarena  kucchipariharikena
pindapatena  yena  yeneva  pakkamati  samadayeva pakkamati . so
imina  ariyena  silakkhandhena  samannagato  ajjhattam  anavajjasukham
patisamvedeti.
   {333.3}  So  cakkhuna  rupam  disva na nimittaggahi hoti
nanubyanjanaggahi  yatvadhikaranamenam  cakkhundriyam  asamvutam  viharantam
abhijjhadomanassa  papaka  akusala  dhamma  anvassaveyyum  tassa
samvaraya  patipajjati rakkhati cakkhundriyam cakkhundriye samvaram apajjati .
Sotena saddam sutva ... ghanena gandham ghayitva ... Jivhaya rasam
sayitva ... kayena photthabbam phusitva ... manasa dhammam vinnaya
na   nimittaggahi   hoti   nanubyanjanaggahi   yatvadhikaranamenam
manindriyam  asamvutam  viharantam  abhijjhadomanassa  papaka  akusala
dhamma  anvassaveyyum  tassa  samvaraya  patipajjati  rakkhati manindriyam
manindriye  samvaram  apajjati  . so imina ariyena indriyasamvarena
samannagato ajjhattam abyasekasukham patisamvedeti.
   {333.4}  So  abhikkante  patikkante  sampajanakari  hoti
alokite  vilokite  sampajanakari  hoti  samminjite  pasarite
sampajanakari  hoti  sanghatipattacivaradharane  sampajanakari  hoti
asite pite khayite sayite sampajanakari hoti uccarapassavakamme
sampajanakari  hoti  gate  thite nisinne sutte jagarite bhasite
Tunhibhave sampajanakari hoti.
   [334] So imina ca ariyena silakkhandhena samannagato imina
ca ariyena indriyasamvarena samannagato imina ca ariyena satisampajannena
samannagato  vivittam  senasanam  bhajati  arannam  rukkhamulam  pabbatam
kandaram  giriguham  susanam  vanapattham  abbhokasam  palalapunjam .
So  pacchabhattam  pindapatapatikkanto  nisidati  pallankam  abhujitva
ujum  kayam  panidhaya  parimukham  satim  upatthapetva  .  so abhijjham
loke  pahaya  vigatabhijjhena  cetasa  viharati  abhijjhaya  cittam
parisodheti  .  byapadapadosam  pahaya  abyapannacitto  viharati
sabbapanabhutahitanukampi   byapadapadosa   cittam  parisodheti  .
Thinamiddham  pahaya  vigatathinamiddho  viharati alokasanni sato sampajano
thinamiddha  cittam  parisodheti  .  uddhaccakukkuccam  pahaya  anuddhato
viharati  ajjhattam  vupasantacitto  uddhaccakukkucca cittam parisodheti .
Vicikiccham  pahaya  tinnavicikiccho  viharati  akathamkathi  kusalesu  dhammesu
vicikicchaya cittam parisodheti.
   [335]  So ime panca nivarane pahaya cetaso upakkilese
pannaya  dubbalikarane  vivicceva  kamehi  vivicca akusalehi dhammehi
savitakkam  savicaram  vivekajam pitisukham pathamam jhanam upasampajja viharati .
Idam  vuccati  brahmana  tathagatapadam  itipi  tathagatanisevitam  itipi
tathagataranjitam  itipi  . na tveva tava ariyasavako nittham gacchati
Sammasambuddho  bhagava  svakkhato  bhagavata  dhammo  supatipanno
bhagavato  savakasanghoti  . puna caparam brahmana bhikkhu vitakkavicaranam
vupasama  ajjhattam  sampasadanam  cetaso ekodibhavam avitakkam avicaram
samadhijam  pitisukham  dutiyam  jhanam  .pe.  tatiyam  jhanam  ... catuttham
jhanam  upasampajja  viharati  .  idam  vuccati  brahmana  tathagatapadam
itipi  tathagatanisevitam  itipi  tathagataranjitam  itipi  .  na tveva
tava  ariyasavako  nittham  gacchati sammasambuddho bhagava svakkhato
bhagavata dhammo supatipanno bhagavato savakasanghoti.
   [336]  So  evam  samahite  citte  parisuddhe pariyodate
anangane  vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite anenjappatte
pubbenivasanussatinanaya  cittam  abhininnameti  .  so  anekavihitam
pubbenivasam  anussarati  seyyathidam  ekampi  jatim  dvepi  jatiyo
.pe.  iti  sakaram sauddesam anekavihitam pubbenivasam anussarati .
Idampi  vuccati  brahmana  tathagatapadam  itipi  tathagatanisevitam  itipi
tathagataranjitam  itipi  . na tveva tava ariyasavako nittham gacchati
sammasambuddho  bhagava  svakkhato  bhagavata  dhammo  supatipanno
bhagavato savakasanghoti.
   [337]  So  evam  samahite  citte  parisuddhe pariyodate
anangane  vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite anenjappatte
sattanam  cutupapatananaya  cittam  abhininnameti  .  so  dibbena
Cakkhuna   visuddhena   atikkantamanusakena  .pe.  yathakammupage
satte  pajanati  .  idampi  vuccati  brahmana  tathagatapadam itipi
tathagatanisevitam  itipi  tathagataranjitam  itipi  .  na  tveva tava
ariyasavako  nittham  gacchati  sammasambuddho  bhagava  svakkhato
bhagavata dhammo supatipanno bhagavato savakasanghoti.
   [338]  So  evam  samahite  citte  parisuddhe pariyodate
anangane  vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite anenjappatte
asavanam  khayananaya  cittam  abhininnameti  .  so  idam dukkhanti
yathabhutam  pajanati  ayam  dukkhasamudayoti  yathabhutam  pajanati  ayam
dukkhanirodhoti  yathabhutam  pajanati  ayam  dukkhanirodhagamini  patipadati
yathabhutam  pajanati  .  ime  asavati  yathabhutam  pajanati  ayam
asavasamudayoti  yathabhutam  pajanati  ayam  asavanirodhoti  yathabhutam
pajanati ayam asavanirodhaganini patipadati yathabhutam pajanati.
   {338.1}  Idampi  vuccati  brahmana  tathagatapadam  itipi
tathagatanisevitam  itipi  tathagataranjitam  itipi  .  na  tveva tava
ariyasavako nitthangato hoti . apica kho nittham gacchati sammasambuddho
bhagava svakkhato bhagavata dhammo supatipanno bhagavato savakasanghoti.
Tassa evam janato evam passato kamasavapi cittam vimuccati bhavasavapi
cittam  vimuccati  avijjasavapi  cittam vimuccati vimuttasmim vimuttamiti
nanam  hoti  khina  jati  vusitam  brahmacariyam  katam  karaniyam naparam
Itthattayati  pajanati  .  idampi  vuccati  brahmana  tathagatapadam
itipi  tathagatanisevitam  itipi  tathagataranjitam  itipi  . ettavata
kho  brahmana  ariyasavako  nitthangato  hoti  sammasambuddho
bhagava   svakkhato   bhagavata  dhammo  supatipanno  bhagavato
savakasanghoti  .  ettavata  kho  brahmana  hatthipadopamo
vittharena paripuro hoti.
   [339]  Evam vutte janussoni brahmano bhagavantam etadavoca
abhikkantam  bho  gotama abhikkantam bho gotama seyyathapi bho gotama
nikkujjitam  va  ukkujjeyya  paticchannam  va vivareyya mulhassa va
maggam  acikkheyya  andhakare va telapajjotam dhareyya cakkhumanto
rupani  dakkhantiti  evamevam bhota gotamena anekapariyayena dhammo
pakasito  esaham  bhagavantam  gotamam  saranam  gacchami  dhammanca
bhikkhusanghanca  upasakam  mam bhavam gotamo dharetu ajjatagge panupetam
saranangatanti.
        Culahatthipadopamasuttam nitthitam sattamam.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 336-348. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=6830&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=6830&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=329&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=27              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=329              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=2597              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=2597              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]