ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

           Cūḷahatthipadopamasuttaṃ
   [329]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
jāṇussoṇi  brāhmaṇo  sabbasetena  vaḷavābhirathena  1-  sāvatthiyā
niyyāti  divādivassa  . addasā kho jāṇussoṇi brāhmaṇo pilotikaṃ
paribbājakaṃ  dūratova  āgacchantaṃ  disvāna  pilotikaṃ  paribbājakaṃ
etadavoca handa kuto nu bhavaṃ vacchāyano āgacchati divādivassāti .
Ito  hi  kho ahaṃ bho āgacchāmi samaṇassa gotamassa santikāti .
Kiṃ 2- bhavaṃ gotamassa paññāveyyattiyaṃ paṇḍito maññatīti.
   {329.1} Ko cāhaṃ bho 3- samaṇassa gotamassa paññāveyyattiyaṃ
jānissāmi  sopi  nūnassa  tādisova  yo  samaṇassa  gotamassa
paññāveyyattiyaṃ  jāneyyāti  .  uḷārāya  khalu  bhavaṃ  vacchāyano
samaṇaṃ  gotamaṃ  pasaṃsāya  pasaṃsatīti  .  ko cāhaṃ bho samaṇaṃ gotamaṃ
pasaṃsissāmi pasaṭṭhappasaṭṭhova so bhavaṃ gotamo seṭṭho devamanussānanti.
Taṃ  pana  bhavaṃ  vacchāyano atthavasaṃ passamāno samaṇe gotame evaṃ
abhippasanno hotīti.
   [330]  Ko  cāhaṃ bho samaṇe gotame evaṃ abhippasannomhi
seyyathāpi  bho  kusalo nāgavaniko nāgavanaṃ paviseyya so passeyya
@Footnote: 1 Sī. Yu. vaḷabhīrathena. 2 Sī. Yu. taṃ kiṃ maññati bhavaṃ vacchāyanoti ime pāṭhā
@dissanti. 3 Sī. Yu. ko cāhaṃ bho ko cāti ime pāṭhā dissanti.
Nāgavane  mahantaṃ  hatthipadaṃ  dīghato  ca  āyataṃ tiriyañca vitthataṃ .
So  niṭṭhaṃ  gaccheyya  mahā  vata bho nāgoti evameva kho ahaṃ
yato  addasaṃ  samaṇe  gotame  cattāri  padāni  athāhaṃ niṭṭhamagamaṃ
sammāsambuddho  bhagavā  svākkhāto  bhagavatā  dhammo  supaṭipanno
bhagavato  sāvakasaṅghoti  1-  .  katamāni  cattāri . idhāhaṃ bho
passāmi   ekacce   khattiyapaṇḍite   nipuṇe   kataparappavāde
vālavedhirūpe   te   bhindantā  maññe  caranti  paññāgatena
diṭṭhigatāni  te  suṇanti  samaṇo  khalu  bho  gotamo  amukaṃ nāma
gāmaṃ vā nigamaṃ vā osarissatīti.
   {330.1}  Te  pañhaṃ  abhisaṅkharonti  imaṃ  mayaṃ pañhaṃ samaṇaṃ
gotamaṃ  upasaṅkamitvā  pucchissāma  evañce  no  puṭṭho  evaṃ
byākarissati  evamassa  mayaṃ  vādaṃ  āropessāma  evañcepi no
puṭṭho  evaṃ byākarissati evampissa mayaṃ vādaṃ āropessāmāti .
Te  suṇanti  samaṇo khalu bho gotamo amukaṃ nāma gāmaṃ vā nigamaṃ
vā  osaṭoti  te  yena  samaṇo gotamo tenupasaṅkamanti . te
samaṇo  gotamo  dhammiyā  kathāya sandasseti samādapeti samuttejeti
sampahaṃseti  te  samaṇena  gotamena  dhammiyā  kathāya  sandassitā
samādapitā  samuttejitā  sampahaṃsitā  na  ceva  samaṇaṃ gotamaṃ pañhaṃ
pucchanti  kutassa  vādaṃ  āropessanti  aññadatthuṃ  samaṇasseva
gotamassa  sāvakā  sampajjanti  . yadāhaṃ bho samaṇe gotame imaṃ
@Footnote: 1 katthaci potthake supaṭipanno saṅghotipi pāṭho.
Paṭhamaṃ  padaṃ  addasaṃ  athāhaṃ  niṭṭhamagamaṃ  sammāsambuddho  bhagavā
svākkhāto  bhagavatā  dhammo  supaṭipanno  bhagavato sāvakasaṅghoti .
Puna  caparāhaṃ  bho  passāmi  idhekacce  brāhmaṇapaṇḍite  .pe.
Gahapatipaṇḍite   .pe.   samaṇapaṇḍite   nipuṇe   kataparappavāde
vālavedhirūpe   te   bhindantā  maññe  caranti  paññāgatena
diṭṭhigatāni  te  suṇanti  samaṇo  khalu  bho  gotamo  amukaṃ nāma
gāmaṃ vā nigamaṃ vā osarissatīti.
   {330.2}  Te  pañhaṃ  abhisaṅkharonti  imaṃ  mayaṃ pañhaṃ samaṇaṃ
gotamaṃ  upasaṅkamitvā  pucchissāma  evañce  no  puṭṭho  evaṃ
byākarissati  evamassa  mayaṃ  vādaṃ  āropessāma  evañcepi no
puṭṭho  evaṃ byākarissati evampissa mayaṃ vādaṃ āropessāmāti .
Te suṇanti samaṇo khalu bho gotamo amukaṃ nāma gāmaṃ vā nigamaṃ vā
osaṭoti te yena samaṇo gotamo tenupasaṅkamanti.
   {330.3}  Te  samaṇo  gotamo  dhammiyā kathāya sandasseti
samādapeti  samuttejeti  sampahaṃseti  te samaṇena gotamena dhammiyā
kathāya  sandassitā  samādapitā  samuttejitā  sampahaṃsitā  na  ceva
samaṇaṃ  gotamaṃ  pañhaṃ  pucchanti  kutassa  vādaṃ  āropessanti
aññadatthuṃ  samaṇaṃyeva  gotamaṃ  okāsaṃ  yācanti agārasmā anagāriyaṃ
pabbajjāya . te samaṇo gotamo pabbājeti te tattha pabbajitā 1-
samānā   2-   vūpakaṭṭhā  appamattā  ātāpino  pahitattā
@Footnote: 1 Sī. Yu. pabbājitā. 2 Sī. Yu. eketi pāṭho atthi.
Viharantā  nacirasseva  yassatthāya  kulaputtā  sammadeva  agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajanti  tadanuttaraṃ  brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭheva dhamme
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharanti  . te evamāhaṃsu
manaṃ  vata  bho  anassāma  manaṃ  vata bho anassāma mayañhi pubbe
assamaṇāva  samānā  samaṇamhāti  paṭijānimha  abrāhmaṇāva  samānā
brāhmaṇamhāti  paṭijānimha  anarahantāva  samānā  arahantamhāti
paṭijānimha  idāni  khomhā  samaṇā  idāni  khomhā  brāhmaṇā
idāni  khomhā  arahantoti  .  yadāhaṃ  bho samaṇe gotame imaṃ
catutthaṃ  padaṃ  addasaṃ  athāhaṃ  niṭṭhamagamaṃ  sammāsambuddho  bhagavā
svākkhāto  bhagavatā  dhammo  supaṭipanno  bhagavato sāvakasaṅghoti .
Yato  kho  ahaṃ bho samaṇe gotame imāni cattāri padāni addasaṃ
athāhaṃ  niṭṭhamagamaṃ  sammāsambuddho  bhagavā  svākkhāto  bhagavatā
dhammo supaṭipanno bhagavato sāvakasaṅghoti.
   [331]  Evaṃ  vutte  jāṇussoṇi  brāhmaṇo  sabbasetā
vaḷavābhirathā  orohitvā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ karitvā yena bhagavā
tenañjalimpaṇāmetvā  tikkhattuṃ  udānaṃ  udānesi  namo  tassa
bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  namo  tassa  bhagavato  arahato
sammāsambuddhassa  appevanāma  kadāci  karahaci  tena  samaṇena
gotamena  saddhiṃ  samāgaccheyyāma  appevanāma  siyā  kocideva
kathāsallāpoti  .  atha  kho  jāṇussoṇi  brāhmaṇo yena bhagavā
Tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ
kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho
jāṇussoṇi  brāhmaṇo  yāvatako  ahosi  pilotikāya  paribbājakena
saddhiṃ  kathāsallāpo  taṃ  sabbaṃ bhagavato ārocesi . evaṃ vutte
bhagavā  jāṇussoṇiṃ  brāhmaṇaṃ  etadavoca  na  kho  brāhmaṇa
ettāvatā  hatthipadopamo  vitthārena  paripūro  hoti  apica
brāhmaṇa  yathā  hatthipadopamo  vitthārena  paripūro  hoti  taṃ
suṇāhi  sādhukaṃ  manasikarohi  bhāsissāmīti  .  evaṃ  bhoti  kho
jāṇussoṇi brāhmaṇo bhagavato paccassosi.
   [332]  Bhagavā  etadavoca  seyyathāpi  brāhmaṇa nāgavaniko
nāgavanaṃ  paviseyya  so  passeyya nāgavane mahantaṃ hatthipadaṃ dīghato
ca  āyataṃ  tiriyañca  vitthataṃ  yo  hoti  kusalo nāgavaniko neva
tāva  niṭṭhaṃ  gacchati mahā vata bho nāgoti . taṃ kissa hetu .
Santi  hi  brāhmaṇa  nāgavane  vāmanikā nāma hatthiniyo mahāpadā
tāsampetaṃ padaṃ assāti.
   {332.1}   So   tamanugacchati   tamanugacchanto   passati
nāgavane  mahantaṃ  hatthipadaṃ  dīghato  ca  āyataṃ  tiriyañca  vitthataṃ
uccā  ca  nisevitaṃ yo hoti kusalo nāgavaniko neva tāva niṭṭhaṃ
gacchati  mahā  vata  bho  nāgoti . taṃ kissa hetu . santi hi
brāhmaṇa   nāgavane   uccākaḷārikā   nāma   hatthiniyo
mahāpadā tāsampetaṃ padaṃ assāti.
   {332.2}   So   tamanugacchati   tamanugacchanto   passati
Nāgavane  mahantaṃ  hatthipadaṃ  dīghato  ca  āyataṃ  tiriyañca  vitthataṃ
uccā  ca  nisevitaṃ  uccā  ca  dantehi  ārañjitāni yo hoti
kusalo  nāgavaniko  neva  tāva  niṭṭhaṃ  gacchati  mahā  vata  bho
nāgoti  .  taṃ  kissa  hetu  .  santi  hi brāhmaṇa nāgavane
uccākaṇerukā   nāma  hatthiniyo  mahāpadā  tāsampetaṃ  padaṃ
assāti.
   {332.3}  So  tamanugacchati  tamanugacchanto  passati  nāgavane
mahantaṃ hatthipadaṃ dīghato ca āyataṃ tiriyañca vitthataṃ uccā ca nisevitaṃ
uccā  ca  dantehi  ārañjitāni uccā ca sākhābhaṅgaṃ tañca nāgaṃ
passeti  rukkhamūlagataṃ  vā  abbhokāsagataṃ vā gacchantaṃ vā ṭhitaṃ vā
nisinnaṃ vā nipannaṃ vā. So niṭṭhaṃ gacchati ayameva so mahānāgoti.
   {332.4} Evameva kho brāhmaṇa idha tathāgato loke uppajjati
arahaṃ  sammāsambuddho  vijjācaraṇasampanno  sugato  lokavidū anuttaro
purisadammasārathi satthā devamanussānaṃ buddho bhagavā so imaṃ lokaṃ sadevakaṃ
samārakaṃ  sabrahmakaṃ  sassamaṇabrāhmaṇiṃ  pajaṃ  sadevamanussaṃ sayaṃ abhiññā
sacchikatvā  pavedeti  so  dhammaṃ deseti ādikalyāṇaṃ majjhekalyāṇaṃ
pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ kevalaparipuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ
pakāseti taṃ dhammaṃ suṇāti gahapati vā gahapatiputto vā aññatarasmiṃ vā
kule pacchā jāto so taṃ dhammaṃ sutvā tathāgate saddhaṃ paṭilabhati so tena
saddhāpaṭilābhena  samannāgato  iti  paṭisañcikkhati sambādho gharāvāso
Rajāpatho  abbhokāso  pabbajjā  nayidaṃ  sukaraṃ  agāraṃ ajjhāvasatā
ekantaparipuṇṇaṃ   ekantaparisuddhaṃ   saṅkhalikhitaṃ   brahmacariyaṃ  carituṃ
yannūnāhaṃ  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni vatthāni acchādetvā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajeyyanti  . so aparena samayena appaṃ
vā  bhogakkhandhaṃ  pahāya  mahantaṃ  vā bhogakkhandhaṃ pahāya appaṃ vā
ñātiparivaṭṭaṃ  pahāya  mahantaṃ  vā  ñātiparivaṭṭaṃ  pahāya  kesamassuṃ
ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ
pabbajati.
   [333] So evaṃ pabbajito samāno bhikkhūnaṃ sikkhāsājīvasamāpanno
pāṇātipātaṃ  pahāya  pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  nihitadaṇḍo
nihitasattho  lajjī  dayāpanno  sabbapāṇabhūtahitānukampī  viharati .
Adinnādānaṃ  pahāya  adinnādānā  paṭivirato  hoti  dinnādāyī
dinnapāṭikaṅkhī  athenena  sucibhūtena  attanā  viharati . abrahmacariyaṃ
pahāya  brahmacārī  hoti  ārācārī virato methunā gāmadhammā .
Musāvādaṃ  pahāya  musāvādā  paṭivirato  hoti saccavādī saccasandho
ṭheto  1-  paccayiko  avisaṃvādako lokassa . pisuṇaṃ vācaṃ pahāya
pisuṇāya  vācāya  paṭivirato hoti ito sutvā na amutra akkhātā
imesaṃ bhedāya amutra vā sutvā na imesaṃ akkhātā amūsaṃ bhedāya
iti  bhinnānaṃ  vā sandhātā sahitānaṃ vā anuppadātā samaggārāmo
samaggarato    samagganandī    samaggakaraṇiṃ   vācaṃ   bhāsitā
@Footnote: 1 Ma. theto.
Hoti  .  pharusaṃ vācaṃ pahāya pharusāya vācāya paṭivirato hoti yā
sā  vācā nelā kaṇṇasukhā pemanīyā hadayaṅgamā porī bahujanakantā
bahujanamanāpā  tathārūpiṃ  vācaṃ  bhāsitā  hoti  .  samphappalāpaṃ
pahāya  samphappalāpā  paṭivirato  hoti  kālavādī bhūtavādī atthavādī
dhammavādī  vinayavādī  nidhānavatiṃ  vācaṃ  bhāsitā  kālena  sāpadesaṃ
pariyantavatiṃ.
   {333.1}  So  vījagāmabhūtagāmasamārambhā  paṭivirato  hoti .
Ekabhattiko   hoti   rattūparato   virato  vikālabhojanā  .
Naccagītavāditavisūkadassanā   paṭivirato   hoti   .   mālāgandha-
vilepanadhāraṇamaṇḍanavibhūsanaṭṭhānā    paṭivirato    hoti   .
Uccāsayanamahāsayanā  paṭivirato  hoti  .  jātarūparajatapaṭiggahaṇā
paṭivirato  hoti  .  āmakadhaññapaṭiggahaṇā  paṭivirato  hoti .
Āmakamaṃsapaṭiggahaṇā   paṭivirato  hoti  .  itthīkumārikapaṭiggahaṇā
paṭivirato  hoti  .  dāsīdāsapaṭiggahaṇā  paṭivirato  hoti .
Ajeḷakapaṭiggahaṇā   paṭivirato   hoti   .  kukkuṭasūkarapaṭiggahaṇā
paṭivirato  hoti  .  hatthigavāssavaḷavapaṭiggahaṇā  paṭivirato  hoti .
Khettavatthupaṭiggahaṇā  paṭivirato  hoti  .  dūteyyapahiṇagamanānuyogā
paṭivirato hoti . kayavikkayā paṭivirato hoti . Tulākūṭakaṃsakūṭamānakūṭā
paṭivirato   hoti   .   ukkoṭanavañcananikatisāviyogā  paṭivirato
hoti   .   chedanavadhabandhanaviparāmosaālopasahasākārā   paṭivirato
hoti.
   {333.2}   So   santuṭṭho   hoti   kāyaparihārikena
cīvarena     kucchiparihārikena     piṇḍapātena     yena
Yeneva  pakkamati  samādāyeva  pakkamati  . seyyathāpi nāma pakkhī
sakuṇo  yena  yeneva  ḍeti  sapattabhārova  ḍeti evameva bhikkhu
santuṭṭho   hoti   kāyaparihārikena   cīvarena  kucchiparihārikena
piṇḍapātena  yena  yeneva  pakkamati  samādāyeva pakkamati . so
iminā  ariyena  sīlakkhandhena  samannāgato  ajjhattaṃ  anavajjasukhaṃ
paṭisaṃvedeti.
   {333.3}  So  cakkhunā  rūpaṃ  disvā na nimittaggāhī hoti
nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ
abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa
saṃvarāya  paṭipajjati rakkhati cakkhundriyaṃ cakkhundriye saṃvaraṃ āpajjati .
Sotena saddaṃ sutvā ... ghānena gandhaṃ ghāyitvā ... Jivhāya rasaṃ
sāyitvā ... kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā ... manasā dhammaṃ viññāya
na   nimittaggāhī   hoti   nānubyañjanaggāhī   yatvādhikaraṇamenaṃ
manindriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā
dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya  paṭipajjati  rakkhati manindriyaṃ
manindriye  saṃvaraṃ  āpajjati  . so iminā ariyena indriyasaṃvarena
samannāgato ajjhattaṃ abyāsekasukhaṃ paṭisaṃvedeti.
   {333.4}  So  abhikkante  paṭikkante  sampajānakārī  hoti
ālokite  vilokite  sampajānakārī  hoti  sammiñjite  pasārite
sampajānakārī  hoti  saṅghāṭipattacīvaradhāraṇe  sampajānakārī  hoti
asite pīte khāyite sāyite sampajānakārī hoti uccārapassāvakamme
sampajānakārī  hoti  gate  ṭhite nisinne sutte jāgarite bhāsite
Tuṇhībhāve sampajānakārī hoti.
   [334] So iminā ca ariyena sīlakkhandhena samannāgato iminā
ca ariyena indriyasaṃvarena samannāgato iminā ca ariyena satisampajaññena
samannāgato  vivittaṃ  senāsanaṃ  bhajati  araññaṃ  rukkhamūlaṃ  pabbataṃ
kandaraṃ  giriguhaṃ  susānaṃ  vanapatthaṃ  abbhokāsaṃ  palālapuñjaṃ .
So  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto  nisīdati  pallaṅkaṃ  ābhujitvā
ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya  parimukhaṃ  satiṃ  upaṭṭhapetvā  .  so abhijjhaṃ
loke  pahāya  vigatābhijjhena  cetasā  viharati  abhijjhāya  cittaṃ
parisodheti  .  byāpādapadosaṃ  pahāya  abyāpannacitto  viharati
sabbapāṇabhūtahitānukampī   byāpādapadosā   cittaṃ  parisodheti  .
Thīnamiddhaṃ  pahāya  vigatathīnamiddho  viharati ālokasaññī sato sampajāno
thīnamiddhā  cittaṃ  parisodheti  .  uddhaccakukkuccaṃ  pahāya  anuddhato
viharati  ajjhattaṃ  vūpasantacitto  uddhaccakukkuccā cittaṃ parisodheti .
Vicikicchaṃ  pahāya  tiṇṇavicikiccho  viharati  akathaṃkathī  kusalesu  dhammesu
vicikicchāya cittaṃ parisodheti.
   [335]  So ime pañca nīvaraṇe pahāya cetaso upakkilese
paññāya  dubbalīkaraṇe  vivicceva  kāmehi  vivicca akusalehi dhammehi
savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati .
Idaṃ  vuccati  brāhmaṇa  tathāgatapadaṃ  itipi  tathāgatanisevitaṃ  itipi
tathāgatārañjitaṃ  itipi  . na tveva tāva ariyasāvako niṭṭhaṃ gacchati
Sammāsambuddho  bhagavā  svākkhāto  bhagavatā  dhammo  supaṭipanno
bhagavato  sāvakasaṅghoti  . puna caparaṃ brāhmaṇa bhikkhu vitakkavicārānaṃ
vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ
samādhijaṃ  pītisukhaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ  ... catutthaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  .  idaṃ  vuccati  brāhmaṇa  tathāgatapadaṃ
itipi  tathāgatanisevitaṃ  itipi  tathāgatārañjitaṃ  itipi  .  na tveva
tāva  ariyasāvako  niṭṭhaṃ  gacchati sammāsambuddho bhagavā svākkhāto
bhagavatā dhammo supaṭipanno bhagavato sāvakasaṅghoti.
   [336]  So  evaṃ  samāhite  citte  parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
pubbenivāsānussatiñāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti  .  so  anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ  anussarati  seyyathīdaṃ  ekampi  jātiṃ  dvepi  jātiyo
.pe.  iti  sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati .
Idampi  vuccati  brāhmaṇa  tathāgatapadaṃ  itipi  tathāgatanisevitaṃ  itipi
tathāgatārañjitaṃ  itipi  . na tveva tāva ariyasāvako niṭṭhaṃ gacchati
sammāsambuddho  bhagavā  svākkhāto  bhagavatā  dhammo  supaṭipanno
bhagavato sāvakasaṅghoti.
   [337]  So  evaṃ  samāhite  citte  parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
sattānaṃ  cutūpapātañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti  .  so  dibbena
Cakkhunā   visuddhena   atikkantamānusakena  .pe.  yathākammūpage
satte  pajānāti  .  idampi  vuccati  brāhmaṇa  tathāgatapadaṃ itipi
tathāgatanisevitaṃ  itipi  tathāgatārañjitaṃ  itipi  .  na  tveva tāva
ariyasāvako  niṭṭhaṃ  gacchati  sammāsambuddho  bhagavā  svākkhāto
bhagavatā dhammo supaṭipanno bhagavato sāvakasaṅghoti.
   [338]  So  evaṃ  samāhite  citte  parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
āsavānaṃ  khayañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti  .  so  idaṃ dukkhanti
yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ
dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti
yathābhūtaṃ  pajānāti  .  ime  āsavāti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ
āsavasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  āsavanirodhoti  yathābhūtaṃ
pajānāti ayaṃ āsavanirodhagāninī paṭipadāti yathābhūtaṃ pajānāti.
   {338.1}  Idampi  vuccati  brāhmaṇa  tathāgatapadaṃ  itipi
tathāgatanisevitaṃ  itipi  tathāgatārañjitaṃ  itipi  .  na  tveva tāva
ariyasāvako niṭṭhaṅgato hoti . apica kho niṭṭhaṃ gacchati sammāsambuddho
bhagavā svākkhāto bhagavatā dhammo supaṭipanno bhagavato sāvakasaṅghoti.
Tassa evaṃ jānato evaṃ passato kāmāsavāpi cittaṃ vimuccati bhavāsavāpi
cittaṃ  vimuccati  avijjāsavāpi  cittaṃ vimuccati vimuttasmiṃ vimuttamiti
ñāṇaṃ  hoti  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ nāparaṃ
Itthattāyāti  pajānāti  .  idampi  vuccati  brāhmaṇa  tathāgatapadaṃ
itipi  tathāgatanisevitaṃ  itipi  tathāgatārañjitaṃ  itipi  . ettāvatā
kho  brāhmaṇa  ariyasāvako  niṭṭhaṅgato  hoti  sammāsambuddho
bhagavā   svākkhāto   bhagavatā  dhammo  supaṭipanno  bhagavato
sāvakasaṅghoti  .  ettāvatā  kho  brāhmaṇa  hatthipadopamo
vitthārena paripūro hoti.
   [339]  Evaṃ vutte jāṇussoṇi brāhmaṇo bhagavantaṃ etadavoca
abhikkantaṃ  bho  gotama abhikkantaṃ bho gotama seyyathāpi bho gotama
nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā vivareyya mūḷhassa vā
maggaṃ  ācikkheyya  andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto
rūpāni  dakkhantīti  evamevaṃ bhotā gotamena anekapariyāyena dhammo
pakāsito  esāhaṃ  bhagavantaṃ  gotamaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca
bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ
saraṇaṅgatanti.
        Cūḷahatthipadopamasuttaṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 336-348. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=6830              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=6830              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=329&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=27              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=329              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=2597              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=2597              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]