ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

           Mahāsāropamasuttaṃ
   [347]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
gijjhakūṭe  pabbate  .  acirapakkante  devadatte tatra kho bhagavā
devadattaṃ  ārabbha bhikkhū āmantesi idha bhikkhave ekacco kulaputto
saddhā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  hoti otiṇṇomhi jātiyā
jarāya  maraṇena  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi  1-  dukkhotiṇṇo
dukkhapareto  appevanāma  imassa  kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyā
paññāyethāti  .  so  evaṃ  pabbajito  samāno lābhasakkārasilokaṃ
abhinibbatteti  .  so  tena  lābhasakkārasilokena  attamano
hoti   paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tena  lābhasakkārasilokena
attānukkaṃseti  paraṃ  vambheti  ahamasmi  lābhī sakkārasilokavā ime
panaññe  bhikkhū  appaññātā  appesakkhāti  .  so  tena
lābhasakkārasilokena  majjati  pamajjati  pamādaṃ  āpajjati  pamatto
samāno dukkhaṃ viharati.
   {347.1}  Seyyathāpi  bhikkhave  puriso sāratthiko sāragavesī
sārapariyesanaṃ  caramāno  mahato  rukkhassa  tiṭṭhato  sāravato
atikkammeva  sāraṃ  atikkamma  phegguṃ  atikkamma  tacaṃ  atikkamma
pappaṭikaṃ sākhāpalāsaṃ chetvā ādāya pakkameyya sāranti maññamāno.
Tamenaṃ  cakkhumā puriso disvā evaṃ vadeyya na vatāyaṃ bhavaṃ puriso
@Footnote: 1 katthaci potthake jarāmaraṇena sokehi ... upāyāsehītipi dissanti.
Aññāsi  sāraṃ  na  aññāsi  phegguṃ  na aññāsi tacaṃ na aññāsi
pappaṭikaṃ  na  aññāsi  sākhāpalāsaṃ  tathāhayaṃ bhavaṃ puriso sāratthiko
sāragavesī  sārapariyesanaṃ  caramāno  mahato  rukkhassa  tiṭṭhato
sāravato  atikkammeva  sāraṃ  atikkamma  phegguṃ  atikkamma  tacaṃ
atikkamma  pappaṭikaṃ  sākhāpalāsaṃ  chetvā  ādāya  pakkanto
sāranti   maññamāno  yañcassa  sārena  sārakaraṇīyaṃ  tañcassa
atthaṃ  nānubhavissatīti  evameva  kho  bhikkhave  idhekacco kulaputto
saddhā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  hoti otiṇṇomhi jātiyā
jarāya   maraṇena   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi  dukkhotiṇṇo
dukkhapareto  appevanāma  imassa  kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyā
paññāyethāti.
   {347.2}  So  evaṃ  pabbajito  samāno  lābhasakkārasilokaṃ
abhinibbatteti  .  so  tena  lābhasakkārasilokena  attamano hoti
paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tena  lābhasakkārasilokena attānukkaṃseti
paraṃ  vambheti  ahamasmi  lābhī  sakkārasilokavā ime panaññe bhikkhū
appaññātā  appesakkhāti  . so tena lābhasakkārasilokena majjati
pamajjati pamādaṃ āpajjati pamatto samāno dukkhaṃ viharati . Ayaṃ vuccati
bhikkhave  bhikkhu sākhāpalāsaṃ aggahesi brahmacariyassa tena ca vosānaṃ
āpādi.
   [348] Idha pana bhikkhave ekacco kulaputto saddhā agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajito  hoti  otiṇṇomhi  jātiyā  jarāya  maraṇena
Sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi    dukkhotiṇṇo    dukkhapareto
appevanāma   imassa   kevalassa   dukkhakkhandhassa   antakiriyā
paññāyethāti  .  so  evaṃ  pabbajito  samāno lābhasakkārasilokaṃ
abhinibbatteti  .  so  tena  lābhasakkārasilokena  na  attamano
hoti  na  paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tena lābhasakkārasilokena na
attānukkaṃseti  na  paraṃ  vambheti . so tena lābhasakkārasilokena
na  majjati  nappamajjati  nappamādaṃ  āpajjati  appamatto  samāno
sīlasampadaṃ  ārādheti  .  so  tāya  sīlasampadāya attamano hoti
paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tāya  sīlasampadāya  attānukkaṃseti  paraṃ
vambheti  ahamasmi  sīlavā  kalyāṇadhammo  ime  panaññe  bhikkhū
dussīlā  pāpadhammāti  .  so  tāya  sīlasampadāya majjati pamajjati
pamādaṃ āpajjati pamatto samāno dukkhaṃ viharati.
   {348.1}  Seyyathāpi  bhikkhave  puriso sāratthiko sāragavesī
sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato atikkammeva
sāraṃ atikkamma phegguṃ atikkamma tacaṃ pappaṭikaṃ chetvā ādāya pakkameyya
sāranti maññamāno . tamenaṃ cakkhumā puriso disvā evaṃ vadeyya na
vatāyaṃ  bhavaṃ  puriso  aññāsi sāraṃ na aññāsi phegguṃ na aññāsi
tacaṃ  na  aññāsi  pappaṭikaṃ  na  aññāsi  sākhāpalāsaṃ  tathāhayaṃ
bhavaṃ  puriso  sāratthiko  sāragavesī  sārapariyesanaṃ caramāno mahato
rukkhassa  tiṭṭhato  sāravato  atikkammeva  sāraṃ  atikkamma  phegguṃ
Atikkamma  tacaṃ  pappaṭikaṃ  chetvā  ādāya  pakkanto  sāranti
maññamāno   yañcassa   sārena   sārakaraṇīyaṃ  tañcassa  atthaṃ
nānubhavissatīti  evameva  kho  bhikkhave  idhekacco kulaputto saddhā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  hoti  otiṇṇomhi  jātiyā
jarāya   maraṇena   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi  dukkhotiṇṇo
dukkhapareto  appevanāma  imassa  kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyā
paññāyethāti  .  so  evaṃ  pabbajito  samāno lābhasakkārasilokaṃ
abhinibbatteti.
   {348.2} So tena lābhasakkārasilokena na attamano hoti na
paripuṇṇasaṅkappo  . so tena lābhasakkārasilokena na attānukkaṃseti
na paraṃ vambheti . so tena lābhasakkārasilokena na majjati nappamajjati
nappamādaṃ  āpajjati appamatto samāno sīlasampadaṃ ārādheti . so
tāya  sīlasampadāya  attamano  hoti  paripuṇṇasaṅkappo . so tāya
sīlasampadāya attānukkaṃseti paraṃ vambheti ahamasmi sīlavā kalyāṇadhammo
ime  panaññe bhikkhū dussīlā pāpadhammāti . so tāya sīlasampadāya
majjati  pamajjati  pamādaṃ āpajjati pamatto samāno dukkhaṃ viharati .
Ayaṃ  vuccati bhikkhave bhikkhu pappaṭikaṃ aggahesi brahmacariyassa tena ca
vosānaṃ āpādi.
   [349] Idha pana bhikkhave ekacco kulaputto saddhā agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajito  hoti  otiṇṇomhi  jātiyā  jarāya  maraṇena
Sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi    dukkhotiṇṇo    dukkhapareto
appevanāma   imassa   kevalassa   dukkhakkhandhassa   antakiriyā
paññāyethāti  .  so  evaṃ  pabbajito  samāno lābhasakkārasilokaṃ
abhinibbatteti  .  so  tena  lābhasakkārasilokena  na  attamano
hoti  na  paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tena lābhasakkārasilokena na
attānukkaṃseti  na  paraṃ  vambheti . so tena lābhasakkārasilokena
na  majjati  nappamajjati  nappamādaṃ  āpajjati  appamatto  samāno
sīlasampadaṃ  ārādheti  .  so  tāya  sīlasampadāya attamano hoti
no  ca  kho  paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tāya  sīlasampadāya  na
attānukkaṃseti na paraṃ vambheti.
   {349.1}  So  tāya  sīlasampadāya  na  majjati  nappamajjati
nappamādaṃ  āpajjati  appamatto  samāno samādhisampadaṃ ārādheti .
So  tāya  samādhisampadāya  attamano  hoti  paripuṇṇasaṅkappo .
So  tāya  samādhisampadāya  attānukkaṃseti  paraṃ  vambheti  ahamasmi
samāhito   ekaggacitto   ime  panaññe  bhikkhū  asamāhitā
vibbhantacittāti  .  so  tāya  samādhisampadāya  majjati  pamajjati
pamādaṃ  āpajjati  pamatto  samāno  dukkhaṃ  viharati  . seyyathāpi
bhikkhave  puriso sāratthiko sāragavesī sārapariyesanaṃ caramāno mahato
rukkhassa  tiṭṭhato  sāravato  atikkammeva  sāraṃ  atikkamma  phegguṃ
tacaṃ  chetvā  ādāya  pakkameyya  sāranti  maññamāno . tamenaṃ
cakkhumā puriso disvā evaṃ vadeyya na vatāyaṃ bhavaṃ puriso aññāsi
Sāraṃ  na  aññāsi  phegguṃ  na  aññāsi tacaṃ na aññāsi pappaṭikaṃ
na  aññāsi  sākhāpalāsaṃ tathāhayaṃ bhavaṃ puriso sāratthiko sāragavesī
sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato atikkammeva
sāraṃ  atikkamma  phegguṃ  tacaṃ  chetvā  ādāya pakkanto sāranti
maññamāno  yañcassa  sārena sārakaraṇīyaṃ tañcassa atthaṃ nānubhavissatīti
evameva   kho   bhikkhave   idhekacco   kulaputto   saddhā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  hoti  otiṇṇomhi  jātiyā
jarāya   maraṇena   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi  dukkhotiṇṇo
dukkhapareto  appevanāma  imassa  kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyā
paññāyethāti.
   {349.2}  So  evaṃ  pabbajito  samāno  lābhasakkārasilokaṃ
abhinibbatteti  .  so  tena  lābhasakkārasilokena  na  attamano
hoti  na  paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tena lābhasakkārasilokena na
attānukkaṃseti  na  paraṃ  vambheti . so tena lābhasakkārasilokena
na  majjati  nappamajjati  nappamādaṃ  āpajjati  appamatto  samāno
sīlasampadaṃ  ārādheti  .  so  tāya  sīlasampadāya attamano hoti
no  ca  kho  paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tāya  sīlasampadāya  na
attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . so tāya sīlasampadāya na majjati
nappamajjati  nappamādaṃ  āpajjati  appamatto  samāno  samādhisampadaṃ
ārādheti . so tāya samādhisampadāya attamano hoti paripuṇṇasaṅkappo.
So   tāya   samādhisampadāya   attānukkaṃseti  paraṃ  vambheti
Ahamasmi  samāhito  ekaggacitto  ime  panaññe  bhikkhū asamāhitā
vibbhantacittāti  .  so tāya samādhisampadāya majjati pamajjati pamādaṃ
āpajjati  pamatto  samāno  dukkhaṃ  viharati . ayaṃ vuccati bhikkhave
bhikkhu tacaṃ aggahesi brahmacariyassa tena ca vosānaṃ āpādi.
   [350] Idha pana bhikkhave ekacco kulaputto saddhā agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajito  hoti  otiṇṇomhi  jātiyā  jarāya  maraṇena
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi    dukkhotiṇṇo    dukkhapareto
appevanāma   imassa   kevalassa   dukkhakkhandhassa   antakiriyā
paññāyethāti  .  so  evaṃ  pabbajito  samāno lābhasakkārasilokaṃ
abhinibbatteti  .  so  tena  lābhasakkārasilokena  na  attamano
hoti  na  paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tena  lābhasakkārasilokena
na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti.
   {350.1} So tena lābhasakkārasilokena na majjati nappamajjati
nappamādaṃ  āpajjati  appamatto  samāno  sīlasampadaṃ  ārādheti .
So tāya sīlasampadāya attamano hoti no ca kho paripuṇṇasaṅkappo.
So tāya sīlasampadāya na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti. So tāya
sīlasampadāya  na  majjati  nappamajjati  nappamādaṃ āpajjati appamatto
samāno samādhisampadaṃ ārādheti . so tāya samādhisampadāya attamano
hoti  no ca kho paripuṇṇasaṅkappo . so tāya samādhisampadāya na
attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . so tāya samādhisampadāya na majjati
Nappamajjati  nappamādaṃ  āpajjati  appamatto  samāno  ñāṇadassanaṃ
ārādheti . so tena ñāṇadassanena attamano hoti paripuṇṇasaṅkappo.
So  tena  ñāṇadassanena attānukkaṃseti paraṃ vambheti ahamasmi jānaṃ
passaṃ viharāmi ime panaññe bhikkhū ajānaṃ apassaṃ viharantīti. So tena
ñāṇadassanena  majjati  pamajjati  pamādaṃ  āpajjati  pamatto samāno
dukkhaṃ viharati.
   {350.2}  Seyyathāpi  bhikkhave  puriso sāratthiko sāragavesī
sārapariyesanaṃ  caramāno  mahato  rukkhassa  tiṭṭhato  sāravato
atikkammeva  sāraṃ  phegguṃ  chetvā  ādāya  pakkameyya  sāranti
maññamāno . tamenaṃ cakkhumā puriso disvā evaṃ vadeyya na vatāyaṃ
bhavaṃ  puriso  aññāsi  sāraṃ  na  aññāsi phegguṃ na aññāsi tacaṃ
na  aññāsi  pappaṭikaṃ  na  aññāsi  sākhāpalāsaṃ  tathāhayaṃ  bhavaṃ
puriso  sāratthiko  sāragavesī  sārapariyesanaṃ  caramāno  mahato
rukkhassa tiṭṭhato sāravato atikkammeva sāraṃ phegguṃ chetvā ādāya
pakkanto  sāranti  maññamāno  yañcassa  sārena  sārakaraṇīyaṃ
tañcassa  atthaṃ  nānubhavissatīti  evameva  kho  bhikkhave  idhekacco
kulaputto  saddhā  agārasmā  anagāriyaṃ pabbajito hoti otiṇṇomhi
jātiyā   jarāya   maraṇena   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi
dukkhotiṇṇo   dukkhapareto   appevanāma   imassa   kevalassa
dukkhakkhandhassa  antakiriyā  paññāyethāti  .  so  evaṃ  pabbajito
samāno   lābhasakkārasilokaṃ   abhinibbatteti   .  so  tena
Lābhasakkārasilokena  na  attamano  hoti  na  paripuṇṇasaṅkappo .
So tena lābhasakkārasilokena na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti .
So  tena  lābhasakkārasilokena  na  majjati  nappamajjati  nappamādaṃ
āpajjati  appamatto  samāno  sīlasampadaṃ  ārādheti . so tāya
sīlasampadāya  attamano  hoti  no  ca  kho  paripuṇṇasaṅkappo .
So  tāya  sīlasampadāya na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . so
tāya  sīlasampadāya  na  majjati  nappamajjati  nappamādaṃ  āpajjati
appamatto samāno samādhisampadaṃ ārādheti.
   {350.3} So tāya samādhisampadāya attamano hoti no ca kho
paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tāya  samādhisampadāya  na attānukkaṃseti
na  paraṃ vambheti . so tāya samādhisampadāya na majjati nappamajjati
nappamādaṃ  āpajjati  appamatto  samāno  ñāṇadassanaṃ ārādheti .
So tena ñāṇadassanena attamano hoti paripuṇṇasaṅkappo . so tena
ñāṇadassanena  attānukkaṃseti  paraṃ  vambheti  ahamasmi  jānaṃ  passaṃ
viharāmi  ime  panaññe  bhikkhū  ajānaṃ  apassaṃ  viharantīti . so
tena  ñāṇadassanena  majjati  pamajjati  pamādaṃ  āpajjati  pamatto
samāno dukkhaṃ viharati . ayaṃ vuccati bhikkhave bhikkhu phegguṃ aggahesi
brahmacariyassa tena ca vosānaṃ āpādi.
   [351] Idha pana bhikkhave ekacco kulaputto saddhā agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajito  hoti  otiṇṇomhi  jātiyā  jarāya  maraṇena
Sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi    dukkhotiṇṇo    dukkhapareto
appevanāma   imassa   kevalassa   dukkhakkhandhassa   antakiriyā
paññāyethāti  .  so  evaṃ  pabbajito  samāno lābhasakkārasilokaṃ
abhinibbatteti  .  so tena lābhasakkārasilokena na attamano hoti
na  paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tena  lābhasakkārasilokena  na
attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . so tena lābhasakkārasilokena na
majjati  nappamajjati  nappamādaṃ  āpajjati  appamatto  samāno
sīlasampadaṃ ārādheti . so tāya sīlasampadāya attamano hoti no ca kho
paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tāya  sīlasampadāya  na  attānukkaṃseti
na paraṃ vambheti.
   {351.1}  So  tāya  sīlasampadāya  na  majjati  nappamajjati
nappamādaṃ  āpajjati  appamatto  samāno samādhisampadaṃ ārādheti .
So tāya samādhisampadāya attamano hoti no ca kho paripuṇṇasaṅkappo.
So tāya samādhisampadāya na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . so
tāya   samādhisampadāya   na   majjati   nappamajjati  nappamādaṃ
āpajjati  appamatto  samāno  ñāṇadassanaṃ  ārādheti  .  so
tena  ñāṇadassanena attamano hoti no ca kho paripuṇṇasaṅkappo .
So  tena ñāṇadassanena na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . so
tena  ñāṇadassanena  na  majjati  nappamajjati  nappamādaṃ  āpajjati
appamatto  samāno  samayavimokkhaṃ  ārādheti  . ṭhānaṃ kho panetaṃ
bhikkhave vijjati yaṃ so bhikkhu tāya samayavimuttiyā parihāyethāti.
   {351.2}  Seyyathāpi  bhikkhave  puriso sāratthiko sāragavesī
sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato sāraṃ chetvā
ādāya  pakkameyya  sāranti  jānamāno . tamenaṃ cakkhumā puriso
disvā  evaṃ  vadeyya  aññāsi  vatāyaṃ bhavaṃ puriso sāraṃ aññāsi
phegguṃ  aññāsi  tacaṃ  aññāsi  pappaṭikaṃ  aññāsi  sākhāpalāsaṃ
tathāhayaṃ  bhavaṃ  puriso  sāratthiko  sāgavesī sārapariyesanaṃ caramāno
mahato  rukkhassa  tiṭṭhato  sāravato  sāraññeva  chetvā  ādāya
pakkanto  sāranti  jānamāno  yañcassa  sārena  sāratharaṇīyaṃ
tañcassa  atthaṃ  anubhavissatīti  evameva  kho  bhikkhave  idhekacco
kulaputto  saddhā  agārasmā  anagāriyaṃ pabbajito hoti otiṇṇomhi
jātiyā   jarāya   maraṇena   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi
dukkhotiṇṇo  dukkhapareto  appevanāma imassa kevalassa dukkhakkhandhassa
antakiriyā paññāyethāti.
   {351.3}  So  evaṃ  pabbajito  samāno  lābhasakkārasilokaṃ
abhinibbatteti  .  so  tena  lābhasakkārasilokena  na  attamano
hoti  na  paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tena lābhasakkārasilokena na
attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . so tena lābhasakkārasilokena na
majjati  nappamajjati  nappamādaṃ  āpajjati  appamatto  samāno
sīlasampadaṃ  ārādheti  .  so  tāya  sīlasampadāya attamano hoti
no  ca  kho  paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tāya  sīlasampadāya  na
attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . so tāya sīlasampadāya na majjati
Nappamajjati  nappamādaṃ  āpajjati  appamatto  samāno  samādhisampadaṃ
ārādheti  .  so  tāya  samādhisampadāya  attamano  hoti
no  ca  kho  paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tāya samādhisampadāya na
attānukkaṃseti  na  paraṃ  vambheti  . so tāya samādhisampadāya na
majjati  nappamajjati  nappamādaṃ  āpajjati  appamatto  samāno
ñāṇadassanaṃ  ārādheti  .  so  tena  ñāṇadassanena  attamano
hoti  no  ca  kho  paripuṇṇasaṅkappo  . so tena ñāṇadassanena
na  attānukkaṃseti  na paraṃ vambheti . so tena ñāṇadassanena na
majjati  nappamajjati  nappamādaṃ  āpajjati  appamatto  samāno
asamayavimokkhaṃ  ārādheti  .  aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso yaṃ
so bhikkhu tāya asamayavimuttiyā parihāyethāti.
   [352] Iti kho bhikkhave nayidaṃ brahmacariyaṃ lābhasakkārasilokānisaṃsaṃ
na  sīlasampadānisaṃsaṃ  na  samādhisampadānisaṃsaṃ  na  ñāṇadassanānisaṃsaṃ
yā  ca kho ayaṃ bhikkhave akuppā cetovimutti etadatthamidaṃ bhikkhave
brahmacariyaṃ etaṃ sāraṃ etaṃ pariyosānanti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
        Mahāsāropamasuttaṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ.
           -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 362-373. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=7337              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=7337              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=347&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=29              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=347              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=3545              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=3545              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]