ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

           Mahayamakavaggo
           culagosingasalasuttam
   [361]  Evamme  sutam  ekam  samayam bhagava nadike viharati
ginjakavasathe  .  tena  kho  pana samayena ayasma ca anuruddho
ayasma  ca  nandiyo ayasma ca kimilo 1- gosingasalavanadaye
viharanti  .  atha  kho  bhagava  sayanhasamayam  patisallana vutthito
yena  gosingasalavanadayo  tenupasankami  . addasa kho dayapalo
bhagavantam  duratova  gacchantam  disvana  bhagavantam  etadavoca  ma
samana  etam  dayam  pavisi  santettha tayo kulaputta attakamarupa
viharanti ma tesam aphasumakasiti.
   {361.1} Assosi kho ayasma anuruddho dayapalassa bhagavata
saddhim  mantayamanassa  sutvana  dayapalam  etadavoca  ma  avuso
dayapala  bhagavantam  varesi  sattha  no  bhagava  anuppattoti .
Atha  kho  ayasma  anuruddho  yenayasma  ca nandiyo ayasma
ca  kimilo  tenupasankami  upasankamitva  ayasmantanca  nandiyam
ayasmantanca    kimilam    etadavoca    abhikkamathayasmanto
abhikkamathayasmanto   sattha   no   bhagava  anuppattoti  .
@Footnote: 1 Yu. kimbiloti dissati.
Atha  kho ayasma ca anuruddho ayasma ca nandiyo ayasma ca
kimilo  bhagavantam  paccuggantva  eko bhagavato pattacivaram patiggahesi
eko  asanam  pannapesi  eko  padodakam  upatthapesi . nisidi
bhagava  pannatte asane nisajja [1]- pade pakkhalesi . tepi
kho ayasmanto bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidimsu.
   [362]  Ekamantam  nisinnam  kho  ayasmantam  anuruddham bhagava
etadavoca  kacci  vo  anuruddha  khamaniyam  kacci  yapaniyam  kacci
pindakena 2- na kilamitthati . khamaniyam bhagava yapaniyam bhagava na ca
mayam  bhante  pindakena kilamimhati 3- . kacci pana vo anuruddha
samagga   sammodamana   avivadamana   khirodakibhuta  annamannam
piyacakkhuhi  sampassanta  viharathati . taggha mayam bhante 4- samagga
sammodamana   avivadamana   khirodakibhuta  annamannam  piyacakkhuhi
sampassanta  viharamati  .  yathakatham pana tumhe anuruddha samagga
sammodamana   avivadamana   khirodakibhuta  annamannam  piyacakkhuhi
sampassanta viharathati.
   [363] Idha mayham bhante evam hoti labha vata me suladdham vata me
yoham  evarupehi  sabrahmacarihi  saddhim viharamiti tassa mayham bhante
imesu  ayasmantesu  mettam  kayakammam  paccupatthitam  avi  ceva
raho ca mettam vacikammam ... mettam manokammam paccupatthitam avi ceva
raho  ca  tassa  mayham  bhante  evam  hoti yannunaham sakam cittam
@Footnote: 1 Ma. kho bhagava. 2 Po. pindapatena. 3 Ma. kilamamati. 4 Po. tayo
@mayam bhante bhagava.
Nikkhipitva  imesamyeva  ayasmantanam  cittassa  vasena  vatteyyanti
so  kho aham bhante sakam cittam nikkhipitva imesamyeva ayasmantanam
cittassa  vasena vattami nana hi kho no bhante kaya ekanca
pana manne cittanti.
   {363.1} Ayasmapi kho nandiyo .pe. ayasmapi kho kimilo
bhagavantam etadavoca idha mayhampi kho bhante evam hoti labha vata me
suladdham vata me yoham evarupehi sabrahmacarihi saddhim viharamiti tassa
mayham  bhante  imesu  ayasmantesu  mettam  kayakammam  paccupatthitam
avi ceva raho ca mettam vacikammam ... mettam manokammam paccupatthitam
avi  ceva raho ca tassa mayham bhante evam hoti yannunaham sakam
cittam  nikkhipitva  imesamyeva  ayasmantanam  cittassa  vasena
vatteyyanti  so  kho aham bhante sakam cittam nikkhipitva imesamyeva
ayasmantanam  cittassa  vasena  vattami nana hi kho no bhante
kaya  ekanca  pana  manne  cittanti  . evam kho mayam bhante
samagga   sammodamana   avivadamana   khirodakibhuta  annamannam
piyacakkhuhi sampassanta viharamati.
   [364]  Sadhu  sadhu  anuruddha  kacci  pana  vo anuruddha
appamatta  atapino  pahitatta  viharathati  .  taggha mayam bhante
appamatta  atapino  pahitatta  viharamati  .  yathakatham  pana
tumhe  anuruddha  appamatta atapino pahitatta viharathati . idha
pana  1- bhante amhakam yo pathamam gamato pindaya patikkamati so
@Footnote: 1 Po. Ma. panasaddo na dissati.
Asanani  pannapeti paniyam paribhojaniyam upatthapeti 1- avakkarapatim
upatthapeti  yo  paccha  gamato  pindaya  patikkamati  sace
hoti  bhuttavaseso  sace  akankhati  bhunjati  no  ce akankhati
appaharite  va  chaddeti  appanake  va udake opilapeti so
asanani  patisameti  paniyam  paribhojaniyam  patisameti  avakkarapatim
patisameti  bhattaggam  sammajjati  yo  passati  paniyaghatam  va
paribhojaniyaghatam  va  vaccaghatam  va  rittam tuccham so upatthapeti 1-
sacassa hoti avisayham hatthavikarena dutiyam amantetva hatthavilanghikena
upatthapema  2-  na  tveva  mayam  bhante  tappaccaya  vacam
bhindama  pancahikam  kho  pana  mayam  bhante  sabbarattikam  dhammiya
kathaya  sannisidama  evam  kho  mayam  bhante appamatta atapino
pahitatta viharamati.
   [365]  Sadhu sadhu anuruddha atthi pana vo anuruddha evam
appamattanam  atapinam  pahitattanam  viharatam  uttari  manussadhamma
alamariyananadassanaviseso  adhigato  phasuviharoti . kim hi no siya
bhante idha mayam bhante yavadeva akankhama vivicceva kamehi vivicca
akusalehi  dhammehi  savitakkam  savicaram  vivekajam  pitisukham pathamam jhanam
upasampajja  viharama  ayam  kho  no  bhante  amhakam appamattanam
atapinam  pahitattanam  viharatam  uttari  manussadhamma  alamariyanana-
dassanaviseso  adhigato  phasuviharoti  .  sadhu  sadhu  anuruddha
@Footnote: 1 Ma. upatthapeti. 2 Ma. upatthapema.
Etassa  pana vo anuruddha viharassa samatikkamaya etassa viharassa
patippassaddhiya   atthanno   uttari  manussadhamma  alamariyanana-
dassanaviseso adhigato phasuviharoti . kim hi no siya bhante idha
mayam  bhante  yavadeva  akankhama  vitakkavicaranam vupasama ajjhattam
sampasadanam  cetaso  ekodibhavam  avitakkam  avicaram samadhijam pitisukham
dutiyam  jhanam  upasampajja  viharama  etassa  bhante  viharassa
samatikkamaya  etassa  viharassa  patippassaddhiya  ayamanno  uttari
manussadhamma alamariyananadassanaviseso adhigato phasuviharoti.
   {365.1} Sadhu sadhu anuruddha etassa pana vo anuruddha viharassa
samatikkamaya  etassa  viharassa  patippassaddhiya  atthanno  uttari
manussadhamma  alamariyananadassanaviseso  adhigato  phasuviharoti .
Kim hi no siya bhante idha mayam bhante yavadeva akankhama pitiya ca
viraga  upekkhaka ca viharama sata ca sampajana sukhanca kayena
patisamvedema  yantam  ariya  acikkhanti upekkhako satima sukhavihariti
tatiyam jhanam upasampajja viharama etassa bhante viharassa samatikkamaya
etassa  viharassa  patippassaddhiya  ayamanno  uttari  manussadhamma
alamariyananadassanaviseso adhigato phasuviharoti.
   {365.2} Sadhu sadhu anuruddha etassa pana vo anuruddha viharassa
samatikkamaya  etassa  viharassa  patippassaddhiya  atthanno  uttari
manussadhamma  alamariyananadassanaviseso  adhigato  phasuviharoti .
Kim hi no siya bhante idha mayam bhante yavadeva akankhama sukhassa ca
pahana  dukkhassa  ca  pahana  pubbeva  somanassadomanassanam
atthangama   adukkhamasukham   upekkhasatiparisuddhim   catuttham   jhanam
upasampajja  viharama  etassa  bhante viharassa samatikkamaya etassa
viharassa   patippassaddhiya   ayamanno   uttari   manussadhamma
alamariyananadassanaviseso adhigato phasuviharoti.
   {365.3} Sadhu sadhu anuruddha etassa pana vo anuruddha viharassa
samatikkamaya  etassa  viharassa  patippassaddhiya  atthanno  uttari
manussadhamma  alamariyananadassanaviseso  adhigato  phasuviharoti .
Kim hi no siya bhante idha mayam bhante yavadeva akankhama sabbaso
rupasannanam   samatikkama   patighasannanam   amanasikara   ananto
akasoti  akasanancayatanam  upasampajja  viharama  etassa bhante
viharassa  samatikkamaya  etassa  viharassa  patippassaddhiya ayamanno
uttari manussadhamma alamariyananadassanaviseso adhigato phasuviharoti.
   {365.4} Sadhu sadhu anuruddha etassa pana vo anuruddha viharassa
samatikkamaya  etassa  viharassa  patippassaddhiya  atthanno  uttari
manussadhamma  alamariyananadassanaviseso  adhigato  phasuviharoti .
Kim hi no siya bhante idha mayam bhante yavadeva akankhama sabbaso
akasanancayatanam    samatikkamma    anantam    vinnananti
vinnanancayatanam   upasampajja   viharama   .pe.   sabbaso
Vinnanancayatanam   samatikkamma   natthi   kinciti  akincannayatanam
upasampajja  viharama  .pe.  sabbaso  akincannayatanam  samatikkamma
nevasannanasannayatanam   upasampajja   viharama  etassa  bhante
viharassa   samatikkamaya   etassa   viharassa   patippassaddhiya
ayamanno  uttari  manussadhamma  alamariyananadassanaviseso  adhigato
phasuviharoti.
   {365.5}  Sadhu  sadhu anuruddha etassa pana vo anuruddha
viharassa  samatikkamaya  etassa  viharassa  patippassaddhiya atthanno
uttari  manussadhamma alamariyananadassanaviseso adhigato phasuviharoti .
Kim hi no siya bhante idha mayam bhante yavadeva akankhama sabbaso
nevasannanasannayatanam     samatikkamma     sannavedayitanirodham
upasampajja  viharama  pannayapassa  1-  disva  asava  parikkhina
honti  etassa  bhante  viharassa  samatikkamaya  etassa viharassa
patippassaddhiya   ayamanno   uttari  manussadhamma  alamariyanana-
dassanaviseso  adhigato  phasuviharoti  .  imasma ca mayam bhante
phasuvihara  annam  phasuviharam  uttaritaram  va  panitataram  va  na
samanupassamati  .  sadhu  sadhu  anuruddha  etasma  anuruddha
phasuvihara  anno  phasuviharo  uttaritaro  va  panitataro  va
natthiti.
   [366]  Atha  kho bhagava ayasmantanca anuruddham ayasmantanca
nandiyam   ayasmantanca  kimilam  dhammiya  kathaya  sandassetva
@Footnote: 1 Ma. pannaya ca no.
Samadapetva  samuttejetva  sampahamsetva utthayasana pakkami .
Atha  kho ayasma ca anuruddho ayasma ca nandiyo ayasma ca
kimilo  bhagavantam  anusamyayitva 1- tato patinivattitva ayasma ca
nandiyo  ayasma  ca  kimilo  ayasmantam  anuruddham  etadavocum
kinnu  kho  mayam  ayasmato  anuruddhassa  evamarocimha imasanca
imasanca  viharasamapattinam  mayam  labhinoti  yam  no  ayasma
anuruddho  bhagavato  sammukha  yava  asavanam  khaya pakasetiti .
Na  kho  me  ayasmanto  evamarocesum  imasanca  imasanca
viharasamapattinam  mayam labhinoti apica kho 2- ayasmantanam cetasa
ceto  paricca  vidito  imasanca  imasanca  viharasamapattinam
ime  ayasmanto  labhinoti  devatapi  me  etamattham arocesum
imasanca  imasanca  viharasamapattinam  ime  ayasmanto  labhinoti
tam me 3- bhagavata panhabhiputthena byakatanti.
   [367] Atha kho digho parajano yakkho yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva ekamantam atthasi . ekamantam
thito kho digho parajano yakkho bhagavantam etadavoca labha [4]- bhante
vajjinam  suladdhalabha  bhante  vajjinam  pajaya yattha tathagato viharati
araham  sammasambuddho  ime  ca  tayo  kulaputta  ayasma  ca
anuruddho  ayasma  ca  nandiyo  ayasma ca kimiloti . dighassa
parajanassa  yakkhassa  saddam  sutva  bhumma  deva  saddamanussavesum
@Footnote: 1 Po. anusavetva. 2 Ma. api ca me. 3 Ma. tamenam. 4 Ma. vata.
Labha  vata  bho  vajjinam  suladdhalabha  vata  bho  vajjinam pajaya
yattha  tathagato  viharati  araham  sammasambuddho  ime  ca  tayo
kulaputta  ayasma ca anuruddho ayasma ca nandiyo ayasma ca
kimiloti  .  bhummanam  devanam  saddam  sutva  catummaharajika
deva ... tavatimsa deva ... Yama deva ... Tusita deva ...
Nimmanarati deva ... Paranimmitavasavatti deva ... Brahmakayika deva
saddamanussavesum  labha  vata  bho  vajjinam  suladdhalabha  vata bho
vajjinam  pajaya  yattha  tathagato  viharati  araham  sammasambuddho
ime  ca  tayo  kulaputta  ayasma  ca  anuruddho ayasma ca
nandiyo ayasma ca kimiloti.
   [368]  Itiha tena khanena tena muhuttena yava brahmaloka
sadda vidita ahesum evametam digha evametam digha yasmapi digha kula
ete  tayo  kulaputta agarasma anagariyam pabbajita tancepi kulam
ete  tayo kulaputte pasannacittam anussareyya tassapassa 1- kulassa
digharattam  hitaya  sukhaya  yasmapi  digha  kulaparivatta  ete tayo
kulaputta  agarasma  anagariyam  pabbajita  so  cepi kulaparivatto
ete  tayo  kulaputte  pasannacitto  anussareyya  tassapassa
kulaparivattassa  digharattam  hitaya  sukhaya  yasmapi  digha  gama
ete  tayo  kulaputta  agarasma  anagariyam pabbajita so cepi
gamo  ete  tayo  kulaputte  pasannacitto anussareyya tassapassa
@Footnote: 1 Ma. tassapassa. sabbattha evam natabbam.
Gamassa  digharattam  hitaya  sukhaya yasmapi digha nigama ete tayo
kulaputta  agarasma  anagariyam  pabbajita so cepi nigamo ete
tayo  kulaputte  pasannacitto  anussareyya  tassapassa  nigamassa
digharattam  hitaya  sukhaya yasmapi digha nagara ete tayo kulaputta
agarasma  anagariyam  pabbajita  tancepi  nagaram  ete  tayo
kulaputte  pasannacittam  anussareyya  tassapassa  nagarassa  digharattam
hitaya  sukhaya  yasmapi  digha  janapada  ete  tayo  kulaputta
agarasma  anagariyam  pabbajita  so  cepi  janapado ete tayo
kulaputte  pasannacitto  anussareyya  tassapassa  janapadassa  digharattam
hitaya  sukhaya  sabbe  cepi  digha khattiya ete tayo kulaputte
pasannacitta  anussareyyum  sabbesampassa  khattiyanam  digharattam  hitaya
sukhaya sabbe cepi digha brahmana .pe. Sabbe cepi digha vessa ...
Sabbe cepi digha sudda ete tayo kulaputte pasannacitta anussareyyum
sabbesampassa  suddanam  digharattam  hitaya  sukhaya sadevako cepi digha
loko  samarako  sabrahmako  sassamanabrahmani  paja  sadevamanussa
ete  tayo  kulaputte  pasannacitta  anussareyya  sadevakassapassa
lokassa   samarakassa   sabrahmakassa  sassamanabrahmaniya  pajaya
sadevamanussaya  digharattam  hitaya sukhaya passa digha yavancete tayo
kulaputta   bahujanahitaya  patipanna  bahujanasukhaya  lokanukampaya
atthaya hitaya sukhaya devamanussananti.
   Idamavoca  bhagava  attamano  digho  parajano  yakkho bhagavato
bhasitam abhinanditi.
        Culagosingasalasuttam nitthitam pathamam.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 386-396. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=7808&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=7808&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=361&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=31              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=361              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=3643              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=3643              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://84000.org/tipitaka/read/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com