ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

           Mahāgopālasuttaṃ
   [383]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [384]  Bhagavā  etadavoca  ekādasahi  bhikkhave  aṅgehi
samannāgato  gopālako  abhabbo  gogaṇaṃ  pariharituṃ  phātikātuṃ
katamehi  ekādasahi  idha  bhikkhave  gopālako  na  rūpaññū  hoti
na  lakkhaṇakusalo  hoti  na  āsāṭikaṃ  sāṭetā  hoti  na  vaṇaṃ
paṭicchādetā  hoti  na  dhūmaṃ  kattā  hoti  na  titthaṃ  jānāti
na  pītaṃ  jānāti  na  vīthiṃ  jānāti  na  gocarakusalo  hoti
anavasesadohī  ca hoti ye te usabhā gopitaro goparināyakā te
na  atirekapūjāya  pūjetā  hoti  imehi  kho bhikkhave ekādasahi
aṅgehi  samannāgato  gopālako  abhabbo gogaṇaṃ pariharituṃ phātikātuṃ
evameva kho bhikkhave ekādasahi dhammehi samannāgato bhikkhu abhabbo
imasmiṃ  dhammavinaye  vuḍḍhiṃ  virūḷhiṃ  vepullaṃ  āpajjituṃ  katamehi
ekādasahi  idha  bhikkhave  bhikkhu  na  rūpaññū hoti na lakkhaṇakusalo
hoti  na  āsāṭikaṃ  sāṭetā  hoti  na vaṇaṃ paṭicchādetā hoti
na  dhūmaṃ  kattā hoti na titthaṃ jānāti  na pītaṃ jānāti na vīthiṃ
jānāti  na  gocarakusalo  hoti  anavasesadohī  ca  hoti  ye
Te  bhikkhū  therā  rattaññū  cirapabbajitā saṅghapitaro saṅghaparināyakā
te na atirekapūjāya pūjetā hoti.
   [385] Kathañca bhikkhave bhikkhu na rūpaññū hoti . idha bhikkhave
bhikkhu  yaṅkiñci  rūpaṃ  sabbaṃ  rūpaṃ  cattāri  mahābhūtāni  catunnañca
mahābhūtānaṃ  upādāyarūpanti  yathābhūtaṃ  nappajānāti evaṃ kho bhikkhave
bhikkhu na rūpaññū hoti.
   {385.1} Kathañca bhikkhave bhikkhu na lakkhaṇakusalo hoti . idha
bhikkhave  bhikkhu  kammalakkhaṇo  bālo  kammalakkhaṇo paṇḍitoti yathābhūtaṃ
nappajānāti evaṃ kho bhikkhave bhikkhu na lakkhaṇakusalo hoti.
   {385.2} Kathañca bhikkhave bhikkhu na āsāṭikaṃ sāṭetā hoti.
Idha bhikkhave bhikkhu uppannaṃ kāmavitakkaṃ adhivāseti na pajahati na vinodeti
na  byantīkaroti  na  anabhāvaṅgameti  uppannaṃ byāpādavitakkaṃ .pe.
Uppannaṃ  vihiṃsāvitakkaṃ  .pe. uppannuppanne pāpake akusale dhamme
adhivāseti na pajahati na vinodeti na byantīkaroti na anabhāvaṅgameti
evaṃ kho bhikkhave bhikkhu na āsāṭikaṃ sāṭetā hoti.
   {385.3} Kathañca bhikkhave bhikkhu na vaṇaṃ paṭicchādetā hoti. Idha
bhikkhave bhikkhu cakkhunā rūpaṃ disvā nimittaggāhī hoti anubyañjanaggāhī
yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ asaṃvutaṃ viharantaṃ abhijjhādomanassā pāpakā
akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya  na  paṭipajjati na
Rakkhati  cakkhundriyaṃ  cakkhundriye  na  saṃvaraṃ āpajjati sotena saddaṃ
sutvā ... ghānena gandhaṃ  ghāyitvā ... Jivhāya rasaṃ sāyitvā ...
Kāyena  phoṭṭhabbaṃ  phusitvā ... manasā dhammaṃ viññāya nimittaggāhī
hoti  anubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ  manindriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ
abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa
saṃvarāya  na  paṭipajjati  na  rakkhati  manindriyaṃ manindriye na saṃvaraṃ
āpajjati evaṃ kho bhikkhave bhikkhu na vaṇaṃ paṭicchādetā hoti.
   {385.4} Kathañca bhikkhave bhikkhu na dhūmaṃ kattā hoti. Idha bhikkhave bhikkhu
yathāsutaṃ  yathāpariyattaṃ  dhammaṃ  na  vitthārena paresaṃ desetā hoti
evaṃ kho bhikkhave bhikkhu na dhūmaṃ kattā hoti.
   {385.5} Kathañca bhikkhave bhikkhu na titthaṃ jānāti. Idha bhikkhave bhikkhu
ye te bhikkhū bahussutā āgatāgamā dhammadharā vinayadharā mātikādharā
te kālena kālaṃ upasaṅkamitvā na paripucchati na paripañhati idaṃ bhante
kathaṃ  imassa  ko  atthoti  tassa  te  āyasmanto  avivaṭañceva
na  vivaranti  anuttānīkatañca  na  uttānīkaronti  anekavihitesu  ca
kaṅkhaṭṭhāniyesu  dhammesu  kaṅkhaṃ  na paṭivinodenti evaṃ kho bhikkhave
bhikkhu na titthaṃ jānāti.
   {385.6} Kathañca bhikkhave bhikkhu na pītaṃ jānāti. Idha bhikkhave
bhikkhu  tathāgatappavedite  dhammavinaye  desiyamāne na labhati dhammavedaṃ
na labhati atthavedaṃ na labhati dhammūpasañhitaṃ pāmujjaṃ evaṃ kho bhikkhave
bhikkhu na pītaṃ jānāti.
   {385.7} Kathañca bhikkhave bhikkhu na vīthiṃ jānāti. Idha bhikkhave bhikkhu
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ yathābhūtaṃ nappajānāti evaṃ kho bhikkhave bhikkhu
na vīthiṃ jānāti.
   {385.8} Kathañca bhikkhave bhikkhu na gocarakusalo hoti. Idha bhikkhave
bhikkhu  cattāro satipaṭṭhāne yathābhūtaṃ nappajānāti evaṃ kho bhikkhave
bhikkhu na gocarakusalo hoti.
   {385.9}  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu anavasesadohī ca hoti .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  saddhā  gahapatikā  abhihaṭṭhuṃ  pavārenti
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārehi    tattha   bhikkhu
mattaṃ na jānāti paṭiggahaṇāya evaṃ kho bhikkhave bhikkhu anavasesadohī
hoti.
   {385.10} Kathañca bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhū therā rattaññū
cirapabbajitā  saṅghapitaro saṅghaparināyakā te na atirekapūjāya pūjetā
hoti . idha bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhū therā rattaññū cirapabbajitā
saṅghapitaro saṅghaparināyakā tesu na mettaṃ kāyakammaṃ paccupaṭṭhapeti 1-
āvī  ceva raho ca na mettaṃ vacīkammaṃ ... na mettaṃ manokammaṃ
paccupaṭṭhapeti  āvī  ceva  raho ca evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ye
te  bhikkhū  therā  rattaññū  cirapabbajitā saṅghapitaro saṅghaparināyakā
te  na atirekapūjāya pūjetā hoti imehi kho bhikkhave ekādasahi
dhammehi  samannāgato  bhikkhu  abhabbo  imasmiṃ  dhammavinaye  vuḍḍhiṃ
virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjituṃ.
   [386]  Ekādasahi  bhikkhave  aṅgehi samannāgato gopālako
bhabbo  gogaṇaṃ  pariharituṃ  phātikātuṃ  katamehi  ekādasahi  idha
@Footnote: 1 Ma. paccupaṭṭhāpeti. evaṃ sabbattha īdisameva.
Bhikkhave  gopālako  rūpaññū  hoti  lakkhaṇakusalo  hoti  āsāṭikaṃ
sāṭetā  hoti  vaṇaṃ  paṭicchādetā  hoti dhūmaṃ kattā hoti titthaṃ
jānāti  pītaṃ  jānāti vīthiṃ jānāti gocarakusalo hoti sāvasesadohī
ca  hoti ye te usabhā gopitaro goparināyakā te atirekapūjāya
pūjetā  hoti  imehi kho bhikkhave ekādasahi aṅgehi samannāgato
gopālako  bhabbo  gogaṇaṃ  pariharituṃ  phātikātuṃ  evameva  kho
bhikkhave  ekādasahi  dhammehi  samannāgato  bhikkhu  bhabbo  imasmiṃ
dhammavinaye  vuḍḍhiṃ  virūḷhiṃ  vepullaṃ  āpajjituṃ  katamehi  ekādasahi
idha  bhikkhave  bhikkhu  rūpaññū  hoti  lakkhaṇakusalo  hoti  āsāṭikaṃ
sāṭetā  hoti  vaṇaṃ  paṭicchādetā  hoti  dhūmaṃ  kattā  hoti
titthaṃ  jānāti  pītaṃ  jānāti  vīthiṃ  jānāti  gocarakusalo  hoti
sāvasesadohī  ca  hoti ye te bhikkhū therā rattaññū cirapabbajitā
saṅghapitaro saṅghaparināyakā te atirekapūjāya pūjetā hoti.
   [387]  Kathañca  bhikkhave bhikkhu rūpaññū hoti . idha bhikkhave
bhikkhu  yaṅkiñci  rūpaṃ  sabbaṃ  rūpaṃ  cattāri  mahābhūtāni  catunnañca
mahābhūtānaṃ  upādāyarūpanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  evaṃ  kho bhikkhave
bhikkhu rūpaññū hoti.
   {387.1}  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu lakkhaṇakusalo hoti . idha
bhikkhave   bhikkhu  kammalakkhaṇo  bālo  kammalakkhaṇo  paṇḍitoti
yathābhūtaṃ pajānāti evaṃ kho bhikkhave bhikkhu lakkhaṇakusalo hoti.
   {387.2}  Kathañca bhikkhave bhikkhu āsāṭikaṃ sāṭetā hoti .
Idha  bhikkhave bhikkhu uppannaṃ kāmavitakkaṃ nādhivāseti pajahati vinodeti
byantīkaroti  anabhāvaṅgameti  uppannaṃ  byāpādavitakkaṃ  ... uppannaṃ
vihiṃsāvitakkaṃ ... uppannuppanne pāpake akusale dhamme nādhivāseti
pajahati vinodeti byantīkaroti anabhāvaṅgameti evaṃ kho bhikkhave bhikkhu
āsāṭikaṃ sāṭetā hoti.
   {387.3}  Kathañca  bhikkhave bhikkhu vaṇaṃ paṭicchādetā hoti .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  cakkhunā  rūpaṃ  disvā  na nimittaggāhī hoti
nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ
abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa
saṃvarāya  paṭipajjati  rakkhati  cakkhundriyaṃ  cakkhundriye saṃvaraṃ āpajjati
sotena saddaṃ sutvā ... ghānena gandhaṃ ghāyitvā ... Jivhāya rasaṃ
sāyitvā ... kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā ... Manasā dhammaṃ viññāya na
nimittaggāhī  hoti  nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ  manindriyaṃ
asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā
anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya paṭipajjati rakkhati manindriyaṃ manindriye
saṃvaraṃ āpajjati evaṃ kho bhikkhave bhikkhu vaṇaṃ paṭicchādetā hoti .
Kathañca bhikkhave bhikkhu dhūmaṃ kattā hoti . idha bhikkhave bhikkhu yathāsutaṃ
yathāpariyattaṃ dhammaṃ vitthārena paresaṃ desetā hoti evaṃ kho bhikkhave
bhikkhu dhūmaṃ kattā hoti.
   {387.4}  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  titthaṃ  jānāti  . idha
bhikkhave  bhikkhu  ye  te  bhikkhū  therā  bahussutā  āgatāgamā
dhammadharā    vinayadharā    mātikādharā    te    kālena
Kālaṃ  upasaṅkamitvā  paripucchati  paripañhati  idaṃ  bhante kathaṃ imassa
ko atthoti tassa te āyasmanto avivaṭañceva vivaranti anuttānīkatañca
uttānīkaronti   anekavihitesu   ca   kaṅkhaṭṭhāniyesu   dhammesu
kaṅkhaṃ paṭivinodenti evaṃ kho bhikkhave bhikkhu titthaṃ jānāti.
   {387.5} Kathañca bhikkhave bhikkhu pītaṃ jānāti . idha bhikkhave
bhikkhu  tathāgatappavedite  dhammavinaye  desiyamāne  labhati  atthavedaṃ
labhati  dhammavedaṃ  labhati  dhammūpasañhitaṃ  pāmujjaṃ  evaṃ  kho bhikkhave
bhikkhu pītaṃ jānāti.
   {387.6} Kathañca bhikkhave bhikkhu vīthiṃ jānāti . idha bhikkhave
bhikkhu  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ yathābhūtaṃ pajānāti evaṃ kho bhikkhave
bhikkhu vīthiṃ jānāti.
   {387.7} Kathañca bhikkhave bhikkhu gocarakusalo hoti. Idha bhikkhave
bhikkhu  cattāro  satipaṭṭhāne  yathābhūtaṃ pajānāti evaṃ kho bhikkhave
bhikkhu gocarakusalo hoti.
   {387.8}  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu sāvasesadohī ca hoti .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  saddhā  gahapatikā  abhihaṭṭhuṃ  pavārenti
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārehi tatra
bhikkhu  mattaṃ  jānāti  paṭiggahaṇāya  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu
sāvasesadohī hoti.
   {387.9} Kathañca bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhū therā rattaññū
cirapabbajitā  saṅghapitaro  saṅghaparināyakā  te  atirekapūjāya pūjetā
hoti . idha bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhū therā rattaññū cirapabbajitā
saṅghapitaro  saṅghaparināyakā  tesu  mettaṃ  kāyakammaṃ  paccupaṭṭhapeti
āvī  ceva  raho  ca  mettaṃ  vacīkammaṃ paccupaṭṭhapeti āvī ceva
Raho  ca mettaṃ manokammaṃ paccupaṭṭhapeti āvī ceva raho ca evaṃ
kho  bhikkhave  bhikkhu  ye  te  bhikkhū therā rattaññū cirapabbajitā
saṅghapitaro  saṅghaparināyakā  te  atirekapūjāya pūjetā hoti imehi
kho  bhikkhave  ekādasahi  dhammehi samannāgato bhikkhu bhabbo imasmiṃ
dhammavinaye vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjitunti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
        Mahāgopālasuttaṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 410-417. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=8286              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=8286              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=383&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=33              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=383              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=4222              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=4222              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่