ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

           Mahāsaccakasuttaṃ
   [405]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati
mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ . tena kho pana samayena bhagavā pubbaṇhasamayaṃ
sunivattho  hoti  pattacīvaramādāya  vesāliyaṃ piṇḍāya pavisitukāmo .
Atha  kho  saccako  niganthaputto  jaṅghāvihāraṃ  anucaṅkamamāno
anuvicaramāno  yena  mahāvanaṃ kūṭāgārasālā tenupasaṅkami . addasā
kho  āyasmā  ānando  saccakaṃ  niganthaputtaṃ  dūratova  āgacchantaṃ
disvāna  bhagavantaṃ  etadavoca  ayaṃ  bhante  saccako  niganthaputto
āgacchati   bhassappavādiko  paṇḍitavādo  sādhusammato  bahujanassa
eso  kho  bhante  avaṇṇakāmo  buddhassa  avaṇṇakāmo  dhammassa
avaṇṇakāmo  saṅghassa  sādhu  bhante  bhagavā muhuttaṃ nisīdatu anukampaṃ
upādāyāti . nisīdi bhagavā paññatte āsane . atha kho saccako
niganthaputto  yena  bhagavā  tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavatā saddhiṃ
sammodi sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi.
   [406]  Ekamantaṃ  nisinno  kho  saccako  niganthaputto
bhagavantaṃ  etadavoca  santi  bho  gotama  eke  samaṇabrāhmaṇā
kāyabhāvanānuyogamanuyuttā  viharanti  no  cittabhāvanaṃ  .  phusanti
hi bho gotama sārīrikaṃ dukkhavedanaṃ . bhūtapubbaṃ bho gotama sārīrikāya
dukkhāya  vedanāya phuṭṭhassa sato ūrukkhambhopi nāma bhavissati hadayampi
Nāma  phalissati  uṇhampi  lohitaṃ  mukhato  uggamissati  ummādampi
pāpuṇissanti 1- cittakkhepaṃ . tassa kho etaṃ bho gotama kāyanvayaṃ cittaṃ
hoti kāyassa vasena vattati taṃ kissa hetu abhāvitattā cittassa .
Santi pana bho gotama eke samaṇabrāhmaṇā cittabhāvanānuyogamanuyuttā
viharanti  no  kāyabhāvanaṃ  .  phusanti  hi bho gotama cittacetasikaṃ
dukkhaṃ  vedanaṃ  . bhūtapubbaṃ bho gotama cetasikāya dukkhāya vedanāya
phuṭṭhassa  sato  ūrukkhambhopi  nāma  bhavissati hadayampi nāma phalissati
uṇhampi  lohitaṃ  mukhato  uggamissati  ummādampi  pāpuṇissanti  1-
cittakkhepaṃ . tassa kho eso bho gotama cittanvayo kāyo hoti
cittassa  vasena  vattati  taṃ  kissa  hetu  abhāvittā kāyassa .
Tassa mayhaṃ bho gotama evaṃ hoti addhā bhoto gotamassa sāvakā
cittabhāvanānuyogamanuyuttā viharanti no kāyabhāvananti.
   [407]  Kinti  pana  te aggivessana kāyabhāvanā sutāti .
Seyyathīdaṃ  nando  vaccho  kiso  saṅkicco  makkhali  gosālo
ete  hi  bho  gotama  acelakā  muttācārā hatthāvalekhanā na
ehibhadantikā  na  tiṭṭhabhadantikā 2- na abhihaṭaṃ na uddissa kataṃ na
nimantanaṃ  sādiyanti  te  na  kumbhimukhā  paṭiggaṇhanti na kalopimukhā
paṭiggaṇhanti  na  eḷakamantaraṃ  na  daṇḍamantaraṃ  na  mūsalamantaraṃ  na
dvinnaṃ  bhuñjamānānaṃ  na gabbhiniyā na pāyamānāya na purisantaragatāya
na  saṅkittīsu  na  yattha  sā  upaṭṭhito  hoti na yattha makkhikā
@Footnote: 1 Po. Ma. pāpuṇissati. 2 Ma. na tiṭṭhabhaddantikā.
Saṇḍasaṇḍacārinī na macchaṃ na maṃsaṃ na suraṃ na merayaṃ na thusodakaṃ pīvanti
te  ekāgārikā vā honti ekālopikā dvāgārikā vā honti
dvālopikā .pe. sattāgārikā vā honti sattālopikā ekissāpi
dattiyā  yāpenti  dvīhipi  dattīhi yāpenti .pe. sattahipi dattīhi
yāpenti  ekāhikampi  āhāraṃ  āhārenti  dvīhikampi  āhāraṃ
āhārenti  .pe.  sattāhikampi  āhāraṃ āhārenti iti evarūpaṃ
aḍḍhamāsikampi pariyāyabhattabhojanānuyogamanuyuttā viharantīti.
   {407.1} Kiṃ pana te aggivessana tāvatakeneva yāpentīti.
No  hidaṃ  bho  gotama  appekadā bho gotama uḷārāni uḷārāni
khādanīyāni  khādanti  uḷārāni  uḷārāni  bhojanāni  bhuñjanti
uḷārāni  uḷārāni  sāyanīyāni sāyanti uḷārāni uḷārāni pānāni
pīvanti te imaṃ kāyaṃ balaṃ gāhenti nāma brūhenti nāma medenti
nāmāti  . yaṃ kho te aggivessana purimaṃ pahāya pacchā upacinanti
evaṃ imassa kāyassa ācayāpacayo hoti.
   [408]  Kinti  pana  te aggivessana cittabhāvanā sutāti .
Cittabhāvanāya [1]- saccako niganthaputto bhagavatā puṭṭho samāno na
sampāyāsi  .  atha  kho  bhagavā  saccakaṃ  niganthaputtaṃ  etadavoca
yāpi  kho  te  esā  aggivessana  purimā kāyabhāvanā bhāvitā
sāpi  ariyassa  vinaye  no  dhammikā  kāyabhāvanā  kāyabhāvanampi
kho  tvaṃ  aggivessana  na  aññāsi  kuto  pana  tvaṃ cittabhāvanaṃ
@Footnote: 1 Ma. kho.
Jānissasi  apica  aggivessana  yathā  abhāvitakāyo  ca  hoti
abhāvitacitto  ca  bhāvitakāyo  ca  hoti  bhāvitacitto  ca  taṃ
suṇāhi  sādhukaṃ  manasikarohi  bhāsissāmīti  .  evaṃ  bhoti  kho
saccako niganthaputto bhagavato paccassosi.
   [409]  Bhagavā  etadavoca  kathañca aggivessana abhāvitakāyo
ca hoti abhāvitacitto ca . idha aggivessana assutavato puthujjanassa
uppajjati  sukhā  vedanā  so  sukhāya  vedanāya  phuṭṭho samāno
sukhasārāgī  ca  hoti  sukhasārāgitaṃ  ca  āpajjati tassa sā sukhā
vedanā nirujjhati sukhāya vedanāya nirodhā uppajjāti dukkhā vedanā
so  dukkhāya  vedanāya  phuṭṭho  samāno  socati kilamati paridevati
urattāḷiṃ  kandati  sammohaṃ  āpajjati tassa kho esā aggivessana
uppannāpi  sukhā  vedanā  cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhati  abhāvitattā
kāyassa  uppannāpi  dukkhā  vedanā  cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhati
abhāvitattā  cittassa  yassakassaci  aggivessana  evaṃ  ubhatopakkhaṃ
uppannāpi  sukhā  vedanā  cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhati  abhāvitattā
kāyassa  uppannāpi  dukkhā  vedanā  cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhati
abhāvitattā  cittassa  evaṃ  kho  aggivessana  abhāvitakāyo  ca
hoti abhāvitacitto ca.
   {409.1}  Kathañca  aggivessana  bhāvitakāyo  ca  hoti
bhāvitacitto  ca  .  idha  aggivessana  sutavato  ariyasāvakassa
uppajjati  sukhā  vedanā  so sukhāya vedanāya phuṭṭho samāno na
Sukhasārāgī  [1]-  hoti na sukhasārāgitaṃ āpajjati tassa sā sukhā
vedanā  nirujjhati sukhāya vedanāya nirodhā uppajjati dakkhā vedanā
so dukkhāya vedanāya phuṭṭho samāno na socati na kilamati na paridevati
na  urattāḷiṃ  kandati  na  sammohaṃ āpajjati tassa kho evaṃ sā
aggivessana  uppannāpi  sukhā  vedanā cittaṃ na pariyādāya tiṭṭhati
bhāvitattā  kāyassa  uppannāpi dukkhā vedanā cittaṃ na pariyādāya
tiṭṭhati  bhāvitattā  cittassa  yassakassaci aggivessana ubhatopakkhaṃ 2-
uppannāpi  sukhā  vedanā  cittaṃ  na pariyādāya tiṭṭhati bhāvitattā
kāyassa  uppannāpi  dukkhā  vedanā  cittaṃ  na pariyādāya tiṭṭhati
bhāvitattā  cittassa  evaṃ  kho  aggivessana bhāvitakāyo ca hoti
bhāvitacitto  cāti  .  evaṃ  pasanno  ahaṃ bhoto gotamassa bhavaṃ
hi gotamo bhāvitakāyo ca hoti bhāvitacitto cāti.
   [410] Addhā kho te ayaṃ aggivessana āsajja upanīya vācā
bhāsitā  apica  te  ahaṃ byākarissāmi yato kho ahaṃ aggivessana
kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajito taṃ vata me uppannā vā sukhā vedanā cittaṃ
pariyādāya  ṭhassati  uppannā  vā dukkhā vedanā cittaṃ pariyādāya
ṭhassatīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjatīti  .  naha  nūna  bhoto  gotamassa
uppajjati  tathārūpā  sukhā  vedanā  yathārūpā  uppannā  sukhā
vedanā  cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭheyya  naha  nūna  bhoto gotamassa
@Footnote: 1 Ma. ca. 2 Po. Ma. evaṃ ubhatopakkhaṃ.
Uppajjati  tathārūpā  dukkhā  vedanā  yathārūpā  uppannā  dukkhā
vedanā cittaṃ pariyādāya tiṭṭheyyāti.
   [411]  Kiñhi  no  siyā  aggivessana  idha  aggivessana
pubbeva  sambodhā  anabhisambuddhassa  bodhisattasseva  sato etadahosi
sambādho  gharāvāso  rajāpatho  abbhokāso  pabbajjā nayidaṃ sukaraṃ
agāraṃ   ajjhāvasatā  ekantaparipuṇṇaṃ  ekantaparisuddhaṃ  saṅkhalikhitaṃ
brahmacariyaṃ  carituṃ  yannūnāhaṃ  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni
vatthāni  acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajeyyanti . so
kho ahaṃ aggivessana aparena samayena daharova samāno susukāḷakeso
bhadrena yobbanena samannāgato paṭhamena vayasā akāmakānaṃ mātāpitūnaṃ
assumukhānaṃ  rodantānaṃ  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni vatthāni
acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajiṃ.
   {411.1}  So [1]- pabbajito samāno kiṃkusalagavesī anuttaraṃ
santivarapadaṃ  pariyesamāno  yena  āḷāro  kālāmo  tenupasaṅkamiṃ
upasaṅkamitvā  āḷāraṃ  kālāmaṃ  etadavocaṃ  icchāmahaṃ  āvuso
kālāma  imasmiṃ  dhammavinaye  brahmacariyaṃ  caritunti  . evaṃ vutte
aggivessana  āḷāro  kālāmo  maṃ  etadavoca  viharatāyasmā
tādiso  ayaṃ  dhammo  nattha viññū puriso nacirasseva sakaṃ ācariyakaṃ
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja vihareyyāti . so kho ahaṃ
aggivessana  nacirasseva  khippameva  taṃ dhammaṃ pariyāpuṇiṃ . so kho
ahaṃ  aggivessana  tāvatakeneva  oṭṭhapahatamattena  lapitalāpanamattena
@Footnote: 1 Ma. evaṃ.
Ñāṇavādañca  vadāmi  theravādañca  jānāmi  passāmīti ca paṭijānāmi
ahañceva  aññe  ca  .  tassa  mayhaṃ aggivessana etadahosi na
kho  āḷāro  kālāmo  imaṃ  dhammaṃ  kevalaṃ  saddhāmattakena sayaṃ
abhiññā  sacchikatvā  upasampajja viharāmīti pavedeti addhā āḷāro
kālāmo imaṃ dhammaṃ jānaṃ passaṃ viharatīti . atha khvāhaṃ aggivessana
yena  āḷāro kālāmo tenupasaṅkamiṃ upasaṅkamitvā āḷāraṃ kālāmaṃ
etadavocaṃ  kittāvatā no āvuso kālāma imaṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā
sacchikatvā upasampajja [1]- pavedesīti.
   {411.2}  Evaṃ  vutte  aggivessana  āḷāro  kālāmo
ākiñcaññāyatanaṃ   pavedesi   .   tassa  mayhaṃ  aggivessana
etadahosi  na  kho  āḷārasseva  kālāmassa  atthi  saddhā
mayhaṃpatthi  saddhā  na  kho  āḷārasseva  kālāmassa  atthi
viriyaṃ  mayhaṃpatthi  viriyaṃ  na  kho  āḷārasseva  kālāmassa  atthi
sati  mayahaṃpatthi  sati  na  kho  āḷārasseva  kālāmassa  atthi
samādhi  mayhaṃpatthi  samādhi  na  kho  āḷārasseva kālāmassa atthi
paññā  mayhaṃpatthi  paññā  yannū nāhaṃ yaṃ dhammaṃ āḷāro kālāmo
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharāmīti  pavedeti  tassa
dhammassa sacchikiriyāya padaheyyanti.
   {411.3}  So kho ahaṃ aggivessana nacirasseva khippameva taṃ
dhammaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja vihāsiṃ . atha khvāhaṃ
aggivessana  yena  āḷāro  kālāmo  tenupasaṅkamiṃ  upasaṅkamitvā
āḷāraṃ   kālāmaṃ   etadavocaṃ   ettāvatā  no  āvuso
@Footnote: 1 Ma. viharāmīti. ito paraṃ evaṃ ñātabbaṃ.
Kālāma imaṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja pavedesīti .
Ettāvatā  kho  ahaṃ  āvuso imaṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja  pavedemīti  .  ahampi  kho  āvuso ettāvatā imaṃ
dhammaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharāmīti  . lābhā
no  āvuso  suladdhaṃ  no  āvuso  ye  mayaṃ āyasmantaṃ tādisaṃ
sabrahmacāriṃ  passāma  iti  yāhaṃ  dhammaṃ  sayaṃ  abhiññā sacchikatvā
upasampajja  pavedemi  taṃ  tvaṃ  dhammaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
upasampajja  viharasi  yaṃ  tvaṃ  dhammaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
upasampajja  viharasi  tamahaṃ  dhammaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja
pavedemi  iti  yāhaṃ  dhammaṃ  jānāmi  taṃ  tvaṃ dhammaṃ jānāsi yaṃ
tvaṃ  dhammaṃ  jānāsi  tamahaṃ  dhammaṃ  jānāmi  iti  yādiso  ahaṃ
tādiso  tuvaṃ  yādiso  tuvaṃ  tādiso  ahaṃ  ehidāni  āvuso
ubho vasantā imaṃ gaṇaṃ pariharāmāti.
   {411.4} Iti kho aggivessana āḷāro kālāmo ācariyo me
samāno antevāsiṃ maṃ samānaṃ attano samasamaṃ ṭhapesi uḷārāya ca maṃ
pūjāya  pūjesi  . tassa mayhaṃ aggivessana etadahosi nāyaṃ dhammo
nibbidāya  na  virāgāya na nirodhāya na upasamāya na abhiññāya na
sambodhāya na nibbānāya saṃvattati yāvadeva ākiñcaññāyatanūpapattiyāti.
So kho ahaṃ aggivessana taṃ dhammaṃ analaṅkaritvā tasmā dhammā nibbijja
apakkamiṃ.
   [412]  So  kho  ahaṃ  aggivessana  kiṃkusalagavesī  anuttaraṃ
Santivarapadaṃ  pariyesamāno  yena  uddako  rāmaputto  tenupasaṅkamiṃ
upasaṅkamitvā  uddakaṃ  rāmaputtaṃ  etadavocaṃ icchāmahaṃ āvuso rāma
imasmiṃ  dhammavinaye  brahmacariyaṃ caritunti . evaṃ vutte aggivessana
uddako  rāmaputto maṃ etadavoca viharatāyasmā tādiso ayaṃ dhammo
yattha viññū puriso nacirasseva sakaṃ ācariyakaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja  vihareyyāti  .  so  kho ahaṃ aggivessana nacirasseva
khippameva  taṃ  dhammaṃ  pariyāpuṇiṃ  .  so  kho  ahaṃ  aggivessana
tāvatakeneva   oṭṭhapahatamattena   lapitalāpanamattena  ñāṇavādañca
vadāmi  theravādañca  jānāmi  passāmīti  ca  paṭijānāmi  ahañceva
aññe  ca  .  tassa mayhaṃ aggivessana etadahosi na kho rāmo
imaṃ  dhammaṃ  kevalaṃ  saddhāmattakena  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
upasampajja  viharāmīti  pavedeti  addhā  rāmo  imaṃ  dhammaṃ jānaṃ
passaṃ viharatīti.
   {412.1}  Atha  khvāhaṃ aggivessana yena uddako rāmaputto
tenupasaṅkamiṃ   upasaṅkamitvā   uddakaṃ   rāmaputtaṃ   etadavocaṃ
kittāvatā  no  āvuso  rāma imaṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja pavedesīti . evaṃ vutte aggivessana uddako rāmaputto
nevasaññānāsaññāyatanaṃ  pavedesi   .  tassa  mayhaṃ  aggivessana
etadahosi  na  kho  rāmasseva  ahosi  saddhā  mayhaṃpatthi saddhā
na  kho rāmasseva ahosi viriyaṃ mayahaṃpatthi viriyaṃ na kho rāmasseva
ahosi  sati  mayhaṃpatthi  sati  na  kho  rāmasseva  ahosi samādhi
Mayhaṃpatthi  samādhi  na  kho  rāmasseva  ahosi  paññā  mayhaṃpatthi
paññā  yannūnāhaṃ  yaṃ  dhammaṃ  rāmo  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
upasampajja  viharāmīti  pavedeti  tassa  dhammassa  sacchikiriyāya
padaheyyanti  .  so kho ahaṃ aggivessana nacirasseva khippameva taṃ
dhammaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja vihāsiṃ . atha khvāhaṃ
aggivessana  yena  uddako  rāmaputto  tenupasaṅkamiṃ  upasaṅkamitvā
uddakaṃ  rāmaputtaṃ etadavocaṃ kittāvatā 1- no āvuso rāma imaṃ
dhammaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja pavedesīti.
   {412.2} Ettāvatā kho ahaṃ āvuso imaṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā
sacchikatvā upasampajja pavedemīti . ahampi kho āvuso ettāvatā
imaṃ  dhammaṃ  sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharāmīti . lābhā
no āvuso suladdhaṃ no āvuso ye mayaṃ āyasmantaṃ tādisaṃ sabrahmacāriṃ
passāma  iti  yaṃ  dhammaṃ rāmo sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja
pavedesi taṃ tvaṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharasi yaṃ
tvaṃ  dhammaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja viharasi taṃ dhammaṃ
rāmo  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  pavedesi  iti  yaṃ
dhammaṃ rāmo aññāsi 2- taṃ tvaṃ dhammaṃ pajānāsi yaṃ dhammaṃ jānāsi
taṃ  dhammaṃ  rāmo aññāsi 3- iti yādiso rāmo ahosi tādiso
tuvaṃ  yādiso  tuvaṃ  tādiso  rāmo  ahosi  ehidāni  āvuso
ubho  vasantā  imaṃ  gaṇaṃ  pariharāmāti  .  iti kho aggivessana
@Footnote: 1 Ma. ettāvatā. 2-3 Po. Ma. abhiññāsi.
Uddako  rāmaputto  sabrahmacārī  me  samāno ācariyaṭṭhāneva maṃ
ṭhapesi  uḷārāya  ca maṃ pūjāya pūjesi . tassa mayhaṃ aggivessana
etadahosi nāyaṃ dhammo nibbidāya na virāgāya na nirodhāya na upasamāya
na  abhiññāya  na  sambodhāya  na  nibbānāya  saṃvattati  yāvadeva
nevasaññānāsaññāyatanūpapattiyāti  .  so  kho  ahaṃ aggivessana taṃ
dhammaṃ analaṅkaritvā tasmā dhammā nibbijja apakkamiṃ.
   [413] So kho ahaṃ aggivessana kiṃkusalagavesī anuttaraṃ santivarapadaṃ
pariyesamāno  magadhesu  anupubbena  cārikañcaramāno  yena uruvelā
senānigamo  tadavasariṃ  .  tatthaddasaṃ  ramaṇīyaṃ  bhūmibhāgaṃ  pāsādikañca
vanasaṇḍaṃ  nadiñca sandantiṃ 1- setakaṃ supatitthaṃ ramaṇīyaṃ samantā [2]-
gocaragāmaṃ  .  tassa  mayhaṃ  aggivessana  etadahosi ramaṇīyo vata
bho  bhūmibhāgo  pāsādiko  ca  vanasaṇḍo  nadī ca sandati setakā
supatitthā  ramaṇīyā samantā [3]- gocaragāmo . alamidaṃ kulaputtassa
padhānikassa  padhānāyāti . so kho ahaṃ aggivessana tattheva nisīdiṃ
alamidaṃ padhānāyāti.
   [414] Apissu maṃ aggivessana tisso upamā paṭibhaṃsu anacchariyā
pubbe  assutapubbā  . seyyathāpi aggivessana allaṃ kaṭṭhaṃ sasnehaṃ
udake  nikkhittaṃ  .  atha  puriso  āgaccheyya uttarāraṇiṃ ādāya
aggiṃ  abhinibbattessāmi tejo 4- pātukarissāmīti . taṃ kiṃ maññasi
aggivessana  api  nu  so puriso amuṃ allaṃ kaṭṭhaṃ sasnehaṃ udake
@Footnote: 1 Ma. sandatiṃ. 2-3 Po. Ma. ca . 4 Po. tejodhātuṃ karissāmīti.
Nikkhittaṃ  uttarāraṇiṃ  ādāya  abhimatthento  aggiṃ  abhinibbatteyya
tejo  1- pātukareyyāti . no hidaṃ bho gotama taṃ kissa hetu
aduñhi  bho  gotama  allaṃ  kaṭṭhaṃ  sasnehaṃ  tañca  pana  udake
nikkhittaṃ  yāvadeva  ca  pana  so puriso kilamathassa vighātassa bhāgī
assāti  evameva  kho  aggivessana  ye  hi  keci samaṇā vā
brāhmaṇā vā kāyena ceva [3]- kāmehi avūpakaṭṭhā viharanti yo
ca  nesaṃ  kāmesu  kāmachando  kāmasneho kāmamucchā kāmapipāsā
kāmapariḷāho so ca ajjhattaṃ na supahīno hoti na supaṭippassaddho.
Opakkamikā  cepi  te bhonto samaṇabrāhmaṇā dukkhā tippā kharā
kaṭukā vedanā vediyanti abhabbāva te ñāṇāya dassanāya anuttarāya
sambodhāya  .  no  cepi te bhonto samaṇabrāhmaṇā opakkamikā
dukkhā tippā kharā kaṭukā vedanā vediyanti abhabbāva te ñāṇāya
dassanāya  anuttarāya sambodhāya . ayaṃ kho maṃ aggivessana paṭhamā
upamā paṭibhāsi anacchariyā pubbe assutapubbā.
   [415]  Aparāpi  kho maṃ aggivessana dutiyā upamā paṭibhāsi
anacchariyā  pubbe  assutapubbā  .  seyyathāpi  aggivessana allaṃ
kaṭṭhaṃ  sasnehaṃ  ārakā  udakā  thale  nikkhittaṃ  .  atha puriso
āgaccheyya  uttarāraṇiṃ  ādāya  aggiṃ  abhinibbattessāmi  tejo
pātukarissāmīti  .  taṃ  kiṃ maññasi aggivessana api nu kho puriso
amuṃ  allaṃ  kaṭṭhaṃ sasnehaṃ ārakā udakā thale nikkhittaṃ uttarāraṇiṃ
@Footnote: 1 Po. tejodhātuṃ kareyyāti. 2 yevāti padena bhavitabbaṃ. 3 Ma. cittena ca.
Ādāya abhimatthento 1- aggiṃ abhinibbatteyya tejo pātukareyyāti.
No hidaṃ bho gotama taṃ kissa hetu aduñhi bho gotama allaṃ kaṭṭhaṃ
sasnehaṃ  kiñcāpi  ārakā  udakā thale nikkhittaṃ yāvadeva ca pana
so  puriso  kilamathassa  vighātassa  bhāgī assāti . evameva kho
aggivessana ye hi keci samaṇā vā brāhmaṇā vā kāyena ceva 2- [3]-
kāmehi vūpakaṭṭhā viharanti yo ca nesaṃ kāmesu kāmachando kāmasneho
kāmamucchā  kāmapipāsā  kāmapariḷāho  so ca ajjhattaṃ na supahīno
hoti  na  supaṭippassaddho  .  opakkamikā  cepi  te  bhonto
samaṇabrāhmaṇā  dukkhā  tippā  kharā  kaṭukā  vedanā  vediyanti
abhabbāva  te  ñāṇāya  dassanāya  anuttarāya  sambodhāya . no
cepi  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  opakkamikā  dukkhā  tippā
kharā  kaṭukā  vedanā  vediyanti  abhabbāva te ñāṇāya dassanāya
anuttarāya  sambodhāya  .  ayaṃ kho maṃ aggivessana dutiyā upamā
paṭibhāsi anacchariyā pubbe assutapubbā.
   [416]  Aparāpi  kho maṃ aggivessana tatiyā upamā paṭibhāsi
anacchariyā  pubbe  assutapubbā  .  seyyathāpi  aggivessana sukkhaṃ
kaṭṭhaṃ  kolāpaṃ  udakā  thale  nikkhittaṃ . atha puriso āgaccheyya
uttarāraṇiṃ  ādāya aggiṃ abhinibbattessāmi tejo pātukarissāmīti .
Taṃ  kiṃ  maññasi  aggivessana  api  nu kho so puriso amuṃ sukkhaṃ
kaṭṭhaṃ  kolāpaṃ  ārakā  udakā  thale  nikkhittaṃ  uttarāraṇiṃ
@Footnote: 1 Ma. abhimanthento. 2 yevātipadena bhavitabbaṃ. 3 Ma. cittena ca.
Ādāya  abhimatthento aggiṃ abhinibbatteyya tejo pātukareyyāti .
Evaṃ  bho  gotama  taṃ  kissa  hetu  aduñhi  bho  gotama sukkhaṃ
kaṭṭhaṃ kolāpaṃ tañca pana ārakā udakā thale nikkhittanti. Evameva
kho  aggivessana ye hi keci samaṇā vā brāhmaṇā vā kāyena
ceva 1- [2]- kāmehi vūpakaṭṭhā viharanti yo ca nesaṃ kāmesu kāmachando
kāmasneho  kāmamucchā  kāmapipāsā  kāmapariḷāho so ca ajjhattaṃ
supahīno  hoti  supaṭippassaddho  .  opakkamikā cepi te bhonto
samaṇabrāhmaṇā  dukkhā  tippā  kharā  kaṭukā  vedanā  vediyanti
bhabbāva  te ñāṇāya dassanāya anuttarāya sambodhāya . no cepi
te  bhonto samaṇabrāhmaṇā opakkamikā dukkhā tippā kharā kaṭukā
vedanā  vediyanti  bhabbāva  te  ñāṇāya  dassanāya  anuttarāya
sambodhāya  .  ayaṃ  kho  maṃ  aggivessana tatiyā upamā paṭibhāsi
anacchariyā  pubbe  assutapubbā  .  imā  kho  maṃ  aggivessana
tisso upamāyo paṭibhaṃsu anacchariyā pubbe assutapubbā.
   [417]  Tassa mayhaṃ aggivessana etadahosi yannūnāhaṃ dantebhi
dantamādhāya  jivhāya  tāluṃ  āhacca  cetasā cittaṃ abhiniggaṇheyyaṃ
abhinippīḷeyyaṃ abhisantāpeyyanti . so kho ahaṃ aggivessana dantebhi
dantamādhāya  jivhāya  tāluṃ  āhacca  cetasā  cittaṃ abhiniggaṇhāmi
abhinippīḷemi  abhisantāpemi  tassa  mayhaṃ  aggivessana  dantebhi
dantamādhāya  jivhāya  tāluṃ  āhacca  cetasā  cittaṃ abhiniggaṇhato
@Footnote: 1 yevātipadena bhavitabbaṃ. 2 Ma. cittena ca.
Abhinippīḷayato  abhisantāpayato  kacchehi sedā muccanti . seyyathāpi
aggivessana  balavā  puriso  dubbalataraṃ  purisaṃ  sīse vā gahetvā
khandhe  vā  gahetvā  abhiniggaṇheyya  abhinippīḷeyya abhisantāpeyya
evameva  kho  me aggivessana dantebhi dantamādhāya jivhāya tāluṃ
āhacca  cetasā  cittaṃ  abhiniggaṇhato  abhinippīḷayato abhisantāpayato
kacchehi sedā muccanti . āraddhaṃ kho pana me aggivessana viriyaṃ
hoti  asallīnaṃ  upaṭṭhitā  sati  appammuṭṭhā  sāraddho  ca  pana
me  kāyo  hoti  appaṭippassaddho  teneva  dukkhappadhānena
padhānābhitunnassa  sato . evarūpāpi kho me aggivessana uppannā
dukkhā vedanā cittaṃ na pariyādāya tiṭṭhati.
   [418]  Tassa  mayhaṃ  aggivessana  etadahosi  yannūnāhaṃ
appāṇakaṃyeva  jhānaṃ  jhāyeyyanti  .  so  kho  ahaṃ aggivessana
mukhato  ca  nāsato  ca  assāsapassāse  uparundhiṃ . tassa mayhaṃ
aggivessana  mukhato  ca  nāsato  ca  assāsapassāsesu uparuddhesu
kaṇṇasotehi  vātānaṃ  nikkhantānaṃ  adhimatto  saddo  hoti .
Seyyathāpi  nāma  kammāragaggariyā  dhamamānāya  adhimatto  saddo
hoti  evameva  kho  me  aggivessana  mukhato  ca  nāsato ca
assāsapassāsesu  uparuddhesu  kaṇṇasotehi  vātānaṃ  nikkhantānaṃ
adhimatto  saddo  hoti  .  āraddhaṃ  kho  pana me aggivessana
viriyaṃ  hoti  asallīnaṃ  upaṭṭhitā  sati  appammuṭṭhā  sāraddho  ca
Pana  me  kāyo  hoti  appaṭippassaddho  teneva  dukkhappadhānena
padhānābhitunnassa  sato  .  evarūpāpi  kho  aggivessana uppannā
dukkhā vedanā cittaṃ na pariyādāya tiṭṭhati.
   [419]  Tassa  mayhaṃ  aggivessana  etadahosi  yannūnāhaṃ
appāṇakaṃyeva  jhānaṃ  jhāyeyyanti  .  so  kho  ahaṃ aggivessana
mukhato  ca  nāsato  ca  kaṇṇato  ca assāsapassāse uparundhiṃ .
Tassa  mayhaṃ  aggivessana  mukhato  ca  nāsato  ca  kaṇṇato  ca
assāsapassāsesu  uparuddhesu  adhimattā vātā muddhānaṃ ohananti .
Seyyathāpi  aggivessana balavā puriso tiṇhena sikharena muddhānaṃ 1-
abhimattheyya  evameva  kho me aggivessana mukhato ca nāsato ca
kaṇṇato ca assāsapassāsesu uparuddhesu adhimattā vātā muddhānaṃ 1-
ohananti . āraddhaṃ kho pana me aggivessana viriyaṃ hoti asallīnaṃ
upaṭṭhitā  sati  appammuṭṭhā  sāraddho  ca  pana me kāyo hoti
appaṭippassaddho  teneva  dukkhappadhānena  padhānābhitunnassa  sato .
Evarūpāpi  kho me aggivessana uppannā dukkhā vedanā cittaṃ na
pariyādāya tiṭṭhati.
   [420]  Tassa  mayhaṃ  aggivessana  etadahosi  yannūnāhaṃ
appāṇakaṃyeva  jhānaṃ  jhāyeyyanti  .  so  kho  ahaṃ aggivessana
mukhato  ca  nāsato  ca  kaṇṇato  ca assāsapassāse uparundhiṃ .
Tassa  mayhaṃ  aggivessana  mukhato  ca  nāsato  ca  kaṇṇato  ca
@Footnote: 1 Ma. muddhani.
Assāsapassāsesu  uparuddhesu  adhimattā  sīse sīsavedanā honti .
Seyyathāpi  aggivessana  balavā  puriso  gāḷhena  varattakkhandhena
sīse  sīsaveṭṭhanaṃ dadeyya evameva kho me aggivessana mukhato ca
nāsato  ca  kaṇṇato  ca  assāsapassāsesu  uparuddhesu  adhimattā
sīse  sīsavedanā  honti  .  āraddhaṃ  kho pana me aggivessana
viriyaṃ  hoti  asallīnaṃ  upaṭṭhitā  sati  appammuṭṭhā  sāraddho
ca  pana  me  kāyo hoti appaṭippassaddho teneva dukkhappadhānena
padhānābhitunnassa  sato . evarūpāpi kho me aggivessana uppannā
dukkhā vedanā cittaṃ na pariyādāya tiṭṭhati.
   [421]  Tassa  mayhaṃ  aggivessana  etadahosi  yannūnāhaṃ
appāṇakaṃyeva  jhānaṃ  jhāyeyyanti  .  so  kho  ahaṃ aggivessana
mukhato  ca  nāsato  ca  kaṇṇato  ca assāsapassāse uparundhiṃ .
Tassa  mayhaṃ  aggivessana  mukhato  ca  nāsato  ca  kaṇṇato  ca
assāsapassāsesu  uparuddhesu  adhimattā  vātā kucchiṃ parikantanti .
Seyyathāpi  aggivessana  dakkho  goghātako  vā  goghātakantevāsī
vā  tiṇhena  govikantanena  kucchiṃ  parikanteyya evameva kho me
aggivessana  mukhato  ca  nāsato  ca kaṇṇato ca assāsapassāsesu
uparuddhesu  adhimattā  vātā kucchiṃ parikantanti . āraddhaṃ kho pana
me  aggivessana  viriyaṃ  hoti  asallīnaṃ upaṭṭhitā sati appammuṭṭhā
sāraddho  ca  pana  me  kāyo  hoti  appaṭippassaddho  teneva
Dukkhappadhānena  padhānābhitunnassa  sato  .  evarūpāpi  kho  me
aggivessana uppannā dukkhā vedanā cittaṃ na pariyādāya tiṭṭhati.
   [422]  Tassa  mayhaṃ  aggivessana  etadahosi  yannūnāhaṃ
appāṇakaṃyeva  jhānaṃ  jhāyeyyanti  .  so  kho  ahaṃ aggivessana
mukhato  ca  nāsato  ca  kaṇṇato  ca assāsapassāse uparundhiṃ .
Tassa  mayhaṃ  aggivessana  mukhato  ca  nāsato  ca  kaṇṇato ca
assāsapassāsesu  uparuddhesu  adhimatto  kāyasmiṃ  ḍāho  hoti .
Seyyathāpi  aggivessana  dve  balavanto  purisā  dubbalataraṃ  purisaṃ
nānābāhāsu  gahetvā  aṅgārakāsuyā  santāpeyyuṃ  samparitāpeyyuṃ
evameva [1]- kho aggivessana mukhato ca nāsato ca kaṇṇato ca
assāsapassāsesu uparuddhesu adhimatto kāyasmiṃ ḍāho hoti.
   {422.1} Āraddhaṃ kho pana me aggivessana viriyaṃ hoti asallīnaṃ
upaṭṭhitā  sati  appammuṭṭhā  sāraddho  ca  pana me kāyo hoti
appaṭippassaddho  teneva  dukkhappadhānena  padhānābhitunnassa  sato .
Evarūpāpi  kho me aggivessana uppannā dukkhā vedanā cittaṃ na
pariyādāya tiṭṭhati . apissu maṃ aggivessana devatā disvā evamāhaṃsu
kālakato samaṇo gotamoti . ekaccā devatā evamāhaṃsu na kālakato
samaṇo gotamo apica kālaṃ karotīti . ekaccā devatā evamāhaṃsu
na  kālakato  samaṇo  gotamo  napi  kālaṃ  karoti  arahaṃ samaṇo
gotamo vihāro tveva so arahato evarūpo hotīti.
@Footnote: 1 Ma. me.
   [423]  Tassa  mayhaṃ  aggivessana  etadahosi  yannūnāhaṃ
sabbaso āhārupacchedāya paṭipajjeyyanti . atha kho maṃ aggivessana
devatā  upasaṅkamitvā  etadavocuṃ  mā  kho  tvaṃ mārisa sabbaso
āhārupacchedāya  paṭipajji  sace  kho  tvaṃ  mārisa  sabbaso
āhārupacchedāya  paṭipajjissasi  tassa  te  mayaṃ  dibbaṃ  ojaṃ
lomakūpehi  ajjhoharissāma  tāya  tvaṃ  yāpessasīti . tassa mayhaṃ
aggivessana  etadahosi  ahañceva  kho  pana sabbaso jaddhukaṃ 1-
paṭijāneyyaṃ  imā  ca  me  devatā  dibbaṃ  ojaṃ  lomakūpehi
ajjhohareyyuṃ tāya cāhaṃ yāpeyyaṃ taṃ mama assa musāti . so kho
ahaṃ aggivessana tā devatā paccācikkhāmi alanti vadāmi.
   [424]  Tassa  mayhaṃ  aggivessana  etadahosi  yannūnāhaṃ
thokaṃ  thokaṃ  āhāraṃ  āhāreyyaṃ  pasataṃ  pasataṃ yadi vā muggayūsaṃ
yadi  vā  kulatthayūsaṃ  yadi vā kaḷāyayūsaṃ yadi vā hareṇukayūsanti .
So kho ahaṃ aggivessana thokaṃ thokaṃ āhāraṃ āhāresiṃ pasataṃ pasataṃ
yadi  vā  muggayūsaṃ yadi vā kulatthayūsaṃ yadi vā kaḷāyayūsaṃ yadi vā
hareṇukayūsaṃ  .  tassa  mayhaṃ  aggivessana  thokaṃ  thokaṃ  āhāraṃ
āhārayato  pasataṃ  pasataṃ yadi vā muggayūsaṃ yadi vā kulatthayūsaṃ yadi
vā  kaḷāyayūsaṃ  yadi  vā  hareṇukayūsaṃ  adhimattakasimānaṃ  patto me
kāyo hoti . seyyathāpi nāma asītikapabbāni vā kāḷapabbāni vā
@Footnote: 1 Ma. ajajjitaṃ. Yu. ajaddhukaṃ.
Evamevassu  me  aṅgapaccaṅgāni  bhavanti  tāyevappāhāratāya .
Seyyathāpi  nāma  oṭṭhapadaṃ  evamevassu  me  ānisadaṃ  hoti
tāyevappāhāratāya . seyyathāpi nāma vaṭṭanāvallī evamevassu me
piṭṭhikaṇṭako  uṇṇatāvaṇato  hoti  tāyevappāhāratāya . seyyathāpi
nāma  jarasālāya  gopāṇasiyo  oluggaviluggā  bhavanti  evamevassu
me phāsuḷiyo oluggaviluggā bhavanti tāyevappāhāratāya.
   {424.1} Seyyathāpi nāma gambhīre udapāne udakatārakā gambhīragatā
okkhāyikā  dissanti  evamevassu  me  akkhikūpe 1- akkhitārakā
gambhīragatā  okkhāyikā  dissanti  tāyevappāhāratāya . seyyathāpi
nāma  tittikālābu  āmakacchinno  vātātapena  saṃphusito  hoti
sammilāto  evamevassu me sīse sīsacchavī saṃphusitā hoti sammilātā
tāyevappāhāratāya  .  so  kho  ahaṃ  aggivessana  udaracchaviṃ
parimasissāmīti    piṭṭhikaṇṭakaṃyeva    pariggaṇhāmi    piṭṭhikaṇṭakaṃ
parimasissāmīti  udaracchaviṃyeva  pariggaṇhāmi  yāvassu  me aggivessana
udaracchavī piṭṭhikaṇṭakaṃ allīnā hoti tāyevappāhāratāya.
   {424.2} So kho ahaṃ aggivessana vaccaṃ vā muttaṃ vā karissāmīti
tattheva avakujjo papatāmi tāyevappāhāratāya. So kho ahaṃ aggivessana
imameva  kāyaṃ  assāsento  pāṇinā  gattāni  anumajjāmi  tassa
mayhaṃ  aggivessana  pāṇinā  gattāni anomajjato pūtimūlāni lomāni
kāyasmā  papatanti  tāyevappāhāratāya  .  apissu maṃ aggivessana
@Footnote: 1 Ma. akkhikūpesu.
Manussā  disvā  evamāhaṃsu  kāḷo  samaṇo gotamoti . ekacce
manussā  evamāhaṃsu  na  kāḷo  samaṇo  gotamo  sāmo  samaṇo
gotamoti  .  ekacce  manussā  evamāhaṃsu  na  kāḷo  samaṇo
gotamo  napi  sāmo  maṅguracchavī  samaṇo  gotamoti  .  yāvassu
me  aggivessana  tāva  parisuddho  chavivaṇṇo  pariyodāto upahato
hoti tāyevappāhāratāya.
   [425]  Tassa  mayhaṃ  aggivessana  etadahosi ye kho keci
atītamaddhānaṃ  samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  opakkamikā  dukkhā
tippā  kharā kaṭukā vedanā vediyiṃsu etāvaparamaṃ nayito bhiyyo .
Yekeci  1- anāgatamaddhānaṃ samaṇā vā brāhmaṇā vā opakkamikā
dukkhā  tippā  kharā  kaṭukā  vedanā  vediyissanti  etāvaparamaṃ
nayito  bhiyyo . yekeci 2- etarahi samaṇā vā brāhmaṇā vā
opakkamikā dukkhā tippā kharā kaṭukā vedanā vediyanti etāvaparamaṃ
nayito  bhiyyo  .  na  kho  panāhaṃ imāya kaṭukāya dukkarakiriyāya
adhigacchāmi  uttari  manussadhammā  alamariyañāṇadassanavisesaṃ  .  siyā
nu  kho  añño  maggo  bodhāyāti  .  tassa mayhaṃ aggivessana
etadahosi  abhijānāmi  kho  panāhaṃ  pitu sakkassa kammante sitāya
jambuchāyāya  nisinno  vivicceva  kāmehi  vivicca akusalehi dhammehi
savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharitā
siyā  nu kho eso maggo bodhāyāti . tassa mayhaṃ aggivessana
@Footnote: 1-2 Ma. yepi hi keci.
Satānusāriviññāṇaṃ  ahosi  eseva  maggo  bodhāyāti  .  tassa
mayhaṃ  aggivessana  etadahosi kinnu kho ahaṃ tassa sukhassa bhāyāmi
yantaṃ  sukhaṃ  aññatreva  kāmehi  aññatra  akusalehi  dhammehīti .
Tassa  mayhaṃ  aggivessana  etadahosi  na  kho  ahaṃ tassa sukhassa
bhāyāmi yantaṃ aññatreva kāmehi aññatra akusalehi dhammehīti.
   [426]  Tassa mayhaṃ aggivessana etadahosi na kho taṃ sukaraṃ
sukhaṃ  adhigantuṃ  [1]- adhimattakasimānaṃ pattakāyena yannūnāhaṃ oḷārikaṃ
āhāraṃ āhāreyyaṃ odanaṃ kummāsanti . so kho ahaṃ aggivessana
oḷārikaṃ āhāraṃ āhāremi 2- odanaṃ kummāsaṃ . tena kho pana
samayena  aggivessana  pañca  bhikkhū  paccupaṭṭhitā honti yanno 3-
samaṇo  gotamo  dhammaṃ  adhigamissati  tanno ārocessatīti . yato
kho  ahaṃ  aggivessana oḷārikaṃ āhāraṃ āhāresiṃ odanaṃ kummāsaṃ
atha  me  te  pañca  bhikkhū  nibbijja  pakkamiṃsu bāhulliko samaṇo
gotamo padhānavibbhanto āvaṭṭo bāhullāyāti.
   [427] So kho ahaṃ aggivessana oḷārikaṃ āhāraṃ āhāretvā
balaṃ  gāhetvā vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ
savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja vihāsiṃ . evarūpāpi
kho  me  aggivessana uppannā sukhā vedanā cittaṃ na pariyādāya
tiṭṭhati  .  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso
ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ ... tatiyaṃ
@Footnote: 1 Ma. evaṃ. 2 Ma. āhāresiṃ. 3 Ma. yaṃ kho.
Jhānaṃ  ... catutthaṃ jhānaṃ upasampajja vihāsiṃ . evarūpāpi kho me
aggivessana uppannā sukhā vedanā cittaṃ na pariyādāya tiṭṭhati. So
evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe vigatūpakkilese
mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte  pubbenivāsānussatiñāṇāya
cittaṃ  abhininnāmesiṃ  .  so  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarāmi
seyyathīdaṃ  ekampi  jātiṃ  dvepi  jātiyo  .pe.  iti  sākāraṃ
sauddesaṃ  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarāmi  .  ayaṃ  kho me
aggivessana  rattiyā  paṭhame yāme paṭhamā vijjā adhigatā avijjā
vihatā  vijjā  uppannā  tamo  vihato āloko uppanno yathātaṃ
appamattassa  ātāpino  pahitattassa viharato . evarūpāpi kho me
aggivessana uppannā sukhā vedanā cittaṃ na pariyādāya tiṭṭhati.
   [428]  So  evaṃ  samāhite  citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
sattānaṃ  cutūpapātañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmesiṃ  .  so  dibbena
cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passāmi  cavamāne
upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate
yathākammūpage  satte  pajānāmi  .pe.  ayaṃ kho me aggivessana
rattiyā  majjhime  yāme  dutiyā  vijjā  adhigatā avijjā vihatā
vijjā  uppannā  tamo  vihato  āloko  uppanno  yathātaṃ
appamattassa  ātāpino  pahitattassa viharato . evarūpāpi kho me
Aggivessana uppannā sukhā vedanā cittaṃ na pariyādāya tiṭṭhati.
   [429]  So  evaṃ  samāhite  citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
āsavānaṃ  khayañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmesiṃ  .  so  idaṃ dukkhanti
yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ
ayaṃ  dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ime  āsavāti yathābhūtaṃ abbhaññāsiṃ
ayaṃ  āsavasamudayoti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ  āsavanirodhoti
yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ  āsavanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ
abbhaññāsiṃ  .  tassa me evaṃ jānato evaṃ passato kāmāsavāpi
cittaṃ  vimuccittha  bhavāsavāpi  cittaṃ  vimuccittha  avijjāsavāpi  cittaṃ
vimuccittha  .pe.  nāparaṃ itthattāyāti abbhaññāsiṃ . ayaṃ kho me
aggivessana  rattiyā pacchime yāme tatiyā vijjā adhigatā avijjā
vihatā  vijjā  uppannā  tamo  vihato āloko uppanno yathātaṃ
appamattassa  ātāpino  pahitattassa viharato . evarūpāpi kho me
aggivessana uppannā sukhā vedanā cittaṃ na pariyādāya tiṭṭhati.
   [430] Abhijānāmi kho panāhaṃ aggivessana anekasatāya parisāya
dhammaṃ  desetā  . apissu maṃ ekameko evaṃ maññati mamevārabbha
samaṇo gotamo dhammaṃ desetīti . na kho panetaṃ aggivessana evaṃ
daṭṭhabbaṃ  yāvadeva  viññāpanatthāya  tathāgato  sammadeva  tesaṃ 1-
@Footnote: 1 Ma. paresaṃ.
Dhammaṃ  desetīti  .  so kho ahaṃ aggivessana tassāyeva gāthāya
pariyosāne  tasmiṃyeva  purimasmiṃ  samādhinimitte  ajjhattameva  cittaṃ
saṇṭhapemi  sannisīdāmi  samādahāmi  ekodiṃ  karomi  yena  sudaṃ
niccakappaṃ  viharāmīti  .  okappaniyametaṃ  bhoto  gotamassa  yathātaṃ
arahato  sammāsambuddhassa  abhijānāti  kho  pana  bhavaṃ  gotamo
divā  supitāti  . abhijānāmahaṃ aggivessana gimhānaṃ pacchime māse
pacchābhattaṃ   piṇḍapātapaṭikkanto  catuguṇaṃ  saṅghāṭiṃ  paññāpetvā
dakkhiṇena  passena sato sampajāno niddaṃ okkamitāti . etaṃ kho
bho  gotama  eke  samaṇabrāhmaṇā  sammohavihārasmiṃ  vadantīti .
Na  kho  aggivessana  ettāvatā  sammūḷho vā hoti asammūḷho
vā  apica  aggivessana  yathā  sammūḷho  vā  hoti  asammūḷho
vā  taṃ  suṇāhi  sādhukaṃ  manasikarohi  bhāsissāmīti  . evaṃ bhoti
kho saccako niganthaputto bhagavato paccassosi.
   [431]  Bhagavā etadavoca kathañca aggivessana sammūḷho hoti
yassakassaci aggivessana ye āsavā saṅkilesikā ponobbhavikā sadarā
dukkhavipākā  āyatiṃ  jātijarāmaraṇīyā  appahīnā  tamahaṃ  sammūḷhoti
vadāmi  āsavānaṃ  hi  aggivessana  appahānā  sammūḷho hoti .
Yassa kassaci aggivessana ye āsavā saṅkilesikā ponobbhavikā sadarā
dukkhavipākā  āyatiṃ  jātijarāmaraṇīyā  pahīnā  tamahaṃ  asammūḷhoti
vadāmi  āsavānaṃ  hi  aggivessana  pahānā  asammūḷho  hoti .
Tathāgatassa  kho  aggivessana ye āsavā saṅkilesikā ponobbhavikā
sadarā  dukkhavipākā  āyatiṃ  jātijarāmaraṇīyā  pahīnā  ucchinnamūlā
tālāvatthukatā  anabhāvaṅgatā  āyatiṃ  anuppādadhammā  . seyyathāpi
nāma  aggivessana  tālo  matthakacchinno  abhabbo  puna  virūḷhiyā
evameva  kho  aggivessana  tathāgatassa  ye  āsavā saṅkilesikā
ponobbhavikā  sadarā  dukkhavipākā  āyatiṃ  jātijarāmaraṇīyā  pahīnā
ucchinnamūlā tālāvatthukatā anabhāvaṅgatā āyatiṃ anuppādadhammāti.
   [432]  Evaṃ vutte saccako niganthaputto bhagavantaṃ etadavoca
acchariyaṃ  bho  gotama abbhūtaṃ bho gotama yāvañcīdaṃ bhoto gotamassa
evaṃ   āsajja  āsajja  vuccamānassa  upanītehi  vacanapathehi
samudācariyamānassa  chavivaṇṇo  ceva  pariyodāyati  mukhavaṇṇo  ca
vippasīdati  yathātaṃ  arahato  sammāsambuddhassa  abhijānāmahaṃ  bho
gotama  pūraṇaṃ  kassapaṃ vādena vādaṃ samārabhitā sopi mayā vādena
vādaṃ  samāraddho  aññenaññaṃ  paṭicari  bahiddhā  kathaṃ  apanāmesi
kopañca   dosañca   appaccayañca   pātvākāsi  bhoto  pana
gotamassa  evaṃ  āsajja  āsajja vuccamānassa upanītehi vacanapathehi
samudācariyamānassa  chavivaṇṇo  ceva  pariyodāyati  mukhavaṇṇo  ca
vippasīdati  yathātaṃ  arahato  sammāsambuddhassa abhijānāmahaṃ bho gotama
makkhaliṃ gosālaṃ ... ajitaṃ kesakambalaṃ ... Pakudhaṃ kaccāyanaṃ ... Sañjayaṃ
velaṭṭhaputtaṃ  ...  niganthaṃ nāṭaputtaṃ vādena vādaṃ samārabhitā sopi
Mayā  vādena  vādaṃ  samāraddho  aññenaññaṃ  paṭicari bahiddhā kathaṃ
apanāmesi  kopañca  dosañca  appaccayañca  pātvākāsi  bhoto
pana  gotamassa  evaṃ  āsajja  āsajja  vuccamānassa  upanītehi
vacanapathehi   samudācariyamānassa   chavivaṇṇo   ceva  pariyodāyati
mukhavaṇṇo  ca  vippasīdati  yathātaṃ  arahato  sammāsambuddhassa  handa
cadāni  mayaṃ  bho  gotama gacchāma bahukiccā [1]- bahukaraṇīyāti .
Yassadāni tvaṃ aggivessana kālaṃ maññasīti.
   Atha  kho  saccako  niganthaputto  bhagavato bhāsitaṃ abhinanditvā
anumoditvā uṭṭhāyāsanā pakkāmīti.
         Mahāsaccakasuttaṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.
            ---------
@Footnote: 1 Ma. mayaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 437-463. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=8844              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=8844              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=405&items=28              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=36              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=405              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=4890              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=4890              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่