ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

          Mahātaṇhāsaṅkhayasuttaṃ
   [440]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
sātissa  nāma  bhikkhuno  kevaṭṭaputtassa  evarūpaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ
uppannaṃ  hoti  tathāhaṃ  bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi  yathā
tadevidaṃ  viññāṇaṃ  sandhāvati  saṃsarati  anaññanti  .  assosuṃ  kho
sambahulā  bhikkhū  sātissa  nāma  bhikkhuno  kevaṭṭaputtassa  evarūpaṃ
pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  uppannaṃ  tathāhaṃ  bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi
yathā tadevidaṃ viññāṇaṃ sandhāvati saṃsarati anaññanti.
   {440.1} Atha kho te bhikkhū yena sāti bhikkhu kevaṭṭaputto
tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  sātiṃ  bhikkhuṃ  kevaṭṭaputtaṃ  etadavocuṃ
saccaṃ kira te āvuso sāti evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ tathāhaṃ
bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi yathā tadevidaṃ viññāṇaṃ sandhāvati
saṃsarati anaññanti . evaṃ byā kho ahaṃ āvuso bhagavatā dhammaṃ desitaṃ
ājānāmi  yathā  tadevidaṃ  viññāṇaṃ  sandhāvati saṃsarati anaññanti .
Atha  kho  te  bhikkhū  sātiṃ  bhikkhuṃ kevaṭṭaputtaṃ etasmā pāpakā
diṭṭhigatā  vivecetukāmā  samanuyuñjanti  samanuggāhanti  samanubhāsanti
mā  evamāvuso  sāti  avaca  mā  bhagavantaṃ  abbhācikkhi  na hi
sādhu bhagavato abbhakkhānaṃ na hi bhagavā evaṃ vadeyya anekapariyāyena
Āvuso  sāti  paṭiccasamuppannaṃ  viññāṇaṃ  vuttaṃ  bhagavatā  aññatra
paccayā  natthi  viññāṇassa  sambhavoti  . evampi kho sāti bhikkhu
kevaṭṭaputto  tehi  bhikkhūhi  samanuyuñjiyamāno  samanuggāhiyamāno
samanubhāsiyamāno  tadeva  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  thāmasā  parāmassa  1-
abhinivissa voharati evaṃ byā kho ahaṃ āvuso bhagavatā dhammaṃ desitaṃ
ājānāmi yathā tadevidaṃ viññāṇaṃ sandhāvati saṃsarati anaññanti.
   [441] Yato kho te bhikkhū nāsakkhiṃsu sātiṃ bhikkhuṃ kevaṭṭaputtaṃ
etasmā  pāpakā  diṭṭhigatā vivecetuṃ atha te bhikkhū yena bhagavā
tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinnā  kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ
sātissa  nāma  bhante  bhikkhuno  kevaṭṭaputtassa  evarūpaṃ  pāpakaṃ
diṭṭhigataṃ  uppannaṃ  tathāhaṃ  bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ ājānāmi yathā
tadevidaṃ  viññāṇaṃ  sandhāvati  saṃsarati anaññanti [2]- atha kho mayaṃ
bhante  yena  sāti bhikkhu kevaṭṭaputto tenupasaṅkamimha upasaṅkamitvā
sātiṃ  bhikkhuṃ  kevaṭṭaputtaṃ  etadavocumha  saccaṃ  kira  te āvuso
sāti  evarūpaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  uppannaṃ  tathāhaṃ  bhagavatā  dhammaṃ
desitaṃ  ājānāmi  yathā  tadevidaṃ  viññāṇaṃ  sandhāvati  saṃsarati
anaññanti  evaṃ  vutte  bhante  sāti  bhikkhu kevaṭṭaputto amhe
etadavoca  evaṃ  byā  kho  ahaṃ  āvuso bhagavatā dhammaṃ desitaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. sabbattha parāmasā. 2 Ma. assumha kho mayaṃ bhante sātissa kira nāma
@bhikkhuno kevaṭṭaputtassa evarūpaṃ pāpakaṃ ... saṃsarati anaññanti.
Ājānāmi  yathā  tadevidaṃ  viññāṇaṃ  sandhāvati  saṃsarati  anaññanti
atha  kho  mayaṃ  bhante  sātiṃ bhikkhu kevaṭṭaputtaṃ etasmā pāpakā
diṭṭhigatā  vivecetukāmā  samanuyuñjimha  samanuggāhimha  samanubhāsimha
mā evaṃ āvuso sāti avaca mā bhagavantaṃ abbhācikkhi na hi sādhu
bhagavato  abbhakkhānaṃ  na  hi  bhagavā evaṃ vadeyya anekapariyāyena
āvuso  sāti  paṭiccasamuppannaṃ  viññāṇaṃ  vuttaṃ  bhagavatā  aññatra
paccayā  natthi viññāṇassa sambhavoti evampi kho bhante sāti bhikkhu
kevaṭṭaputto   amhehi   samanuyuñjiyamāno   samanuggāhiyamāno
samanubhāsiyamāno  tadeva  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  thāmasā  parāmassa
abhinivissa  voharati  evaṃ  byā  kho  ahaṃ āvuso bhagavatā dhammaṃ
desitaṃ  ājānāmi  yathā  tadevidaṃ  viññāṇaṃ  sandhāvati  saṃsarati
anaññanti  yato  kho  mayaṃ  bhante  nāsakkhimhā  sātiṃ  bhikkhuṃ
kevaṭṭaputtaṃ  etasmā  pāpakā  diṭṭhigatā  vivecetuṃ  atha  mayaṃ
etamatthaṃ bhagavato ārocemāti.
   [442]  Atha kho bhagavā aññataraṃ bhikkhuṃ āmantesi ehi tvaṃ
bhikkhu  mama  vacanena  sātiṃ bhikkhuṃ kevaṭṭaputtaṃ āmantehi satthā taṃ
āvuso sāti āmantetīti . evaṃ bhanteti kho so bhikkhu bhagavato
paṭissutvā  yena sāti bhikkhu kevaṭṭaputto tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
sātiṃ  bhikkhuṃ  kevaṭṭaputtaṃ  etadavoca  satthā  taṃ  āvuso sāti
āmantetīti  .  evamāvusoti  kho  sāti  bhikkhu  kevaṭṭaputto
Tassa  bhikkhuno  paṭissutvā  yena  bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinnaṃ
kho  sātiṃ  bhikkhuṃ  kevaṭṭaputtaṃ  bhagavā  etadavoca saccaṃ kira te
sāti  evarūpaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  uppannaṃ  tathāhaṃ  bhagavatā  dhammaṃ
desitaṃ  ājānāmi  yathā  tadevidaṃ  viññāṇaṃ  sandhāvati  saṃsarati
anaññanti  .  evaṃ  byā  kho ahaṃ bhante bhagavatā dhammaṃ desitaṃ
ājānāmi yathā tadevidaṃ viññāṇaṃ sandhāvati saṃsarati anaññanti.
   {442.1}  Katamantaṃ  sāti viññāṇanti . yvāyaṃ bhante vado
vedeyyo tatra tatra kalyāṇapāpakānaṃ kammānaṃ vipākaṃ paṭisaṃvedetīti.
Kassa nu kho nāma tvaṃ moghapurisa mayā evaṃ dhammaṃ desitaṃ ājānāsi
nanu  mayā  moghapurisa  anekapariyāyena  paṭiccasamuppannaṃ  viññāṇaṃ
vuttaṃ  aññatra  paccayā  natthi  viññāṇassa  sambhavoti  atha  ca
pana  tvaṃ  moghapurisa  attanā  duggahitena amhe ceva abbhācikkhasi
attānañca  khanasi  bahuñca  apuññaṃ  pasavasi  tañhi  te  moghapurisa
bhavissati dīgharataṃ ahitāya dukkhāyāti.
   [443]  Atha  kho  bhagavā  bhikkhū  āmantesi taṃ kiṃ maññatha
bhikkhave  apināyaṃ  sāti  bhikkhu  kevaṭṭaputto  usmīkatopi  imasmiṃ
dhammavinayeti . kiñhi siyā bhante no hetaṃ bhanteti . Evaṃ vutte
sāti  bhikkhu  kevaṭṭaputto  tuṇhībhūto  maṅkubhūto  pattakkhandho
adhomukho  pajjhāyanto  appaṭibhāṇo  nisīdi  .  atha  kho  bhagavā
Sātiṃ  bhikkhuṃ  kevaṭṭaputtaṃ  tuṇhībhūtaṃ  maṅkubhūtaṃ  pattakkhandhaṃ  adhomukhaṃ
pajjhāyantaṃ  appaṭibhāṇaṃ  viditvā  sātiṃ bhikkhuṃ kevaṭṭaputtaṃ etadavoca
paññāyissasi  kho tvaṃ moghapurisa etena sakena pāpakena diṭṭhigatena
idhāhaṃ  bhikkhū  paṭipucchissāmīti  . atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi
tumhepi me bhikkhave evaṃ dhammaṃ desitaṃ ājānātha yathāyaṃ sāti bhikkhu
kevaṭṭaputto  attanā  duggahitena  amhe  ceva  abbhācikkhati
attānañca khanati bahuñca apuññaṃ pasavatīti.
   {443.1}  No  hetaṃ bhante anekapariyāyena hi no bhante
paṭiccasamuppannaṃ   viññāṇaṃ   vuttaṃ  bhagavatā  aññatra  paccayā
natthi  viññāṇassa sambhavoti . sādhu bhikkhave sādhu kho me tumhe
bhikkhave  evaṃ  dhammaṃ desitaṃ ājānātha anekapariyāyena hi bhikkhave
paṭiccasamuppannaṃ  [1]- vuttaṃ mayā aññatra paccayā natthi viññāṇassa
sambhavoti atha ca panāyaṃ sāti bhikkhu kevaṭṭaputto attanā duggahitena
amhe  ceva  abbhācikkhati  attānañca  khanati bahuñca apuññaṃ pasavati
tañhi tassa moghapurisassa bhavissati dīgharattaṃ ahitāya dukkhāya.
   [444]  Yaññadeva  bhikkhave  paccayaṃ paṭicca uppajjati viññāṇaṃ
tena teneva [2]- saṅkhyaṃ gacchati cakkhuñca paṭicca rūpe ca uppajjati
viññāṇaṃ  cakkhuviññāṇantveva  saṅkhyaṃ  gacchati  sotañca  paṭicca
sadde  ca  uppajjati  viññāṇaṃ  sotaviññāṇantveva  saṅkhyaṃ  gacchati
ghānañca  paṭicca  gandhe  ca  uppajjati  viññāṇaṃ ghānaviññāṇantveva
@Footnote: 1 Ma. viññāṇaṃ. 2 Ma. viññāṇaṃ tveva.
Saṅkhyaṃ  gacchati  jivhañca  paṭicca  rase  ca  uppajjati  viññāṇaṃ
jivhāviññāṇantveva  saṅkhyaṃ  gacchati  kāyañca  paṭicca phoṭṭhabbe ca
uppajjati  viññāṇaṃ  kāyaviññāṇantveva  saṅkhyaṃ  gacchati  manañca
paṭicca  dhamme  ca  uppajjati  viññāṇaṃ  manoviññāṇantveva  saṅkhyaṃ
gacchati . seyyathāpi bhikkhave yaññadeva [1]- paṭicca aggi jalati tena
teneva  saṅkhyaṃ  gacchati  kaṭṭhañca  paṭicca aggi jalati kaṭṭhaggitveva
saṅkhyaṃ  gacchati  sakalikañca  paṭicca aggi jalati sakalikaggitveva saṅkhyaṃ
gacchati  tiṇañca  paṭicca  aggi  jalati  tiṇaggitveva  saṅkhyaṃ  gacchati
gomayañca  paṭicca  aggi  jalati gomayaggitveva saṅkhyaṃ gacchati thusañca
paṭicca  aggi  jalati  thusaggitveva  saṅkhyaṃ gacchati saṅkārañca paṭicca
aggi jalati saṅkāraggitveva saṅkhyaṃ gacchati
   {444.1} evameva kho bhikkhave yaññadeva paccayaṃ paṭicca uppajjati
viññāṇaṃ tena teneva saṅkhyaṃ gacchati cakkhuñca paṭicca rūpe ca uppajjati
viññāṇaṃ  cakkhuviññāṇantveva  saṅkhyaṃ  gacchati  sotañca paṭicca sadde
ca  uppajjati  viññāṇaṃ  sotaviññāṇantveva  saṅkhyaṃ  gacchati ghānañca
paṭicca gandhe ca uppajjati viññāṇaṃ ghānaviññāṇantveva saṅkhyaṃ gacchati
jivhañca  paṭicca  rase  ca  uppajjati  viññāṇaṃ jivhāviññāṇantveva
saṅkhyaṃ  gacchati  kāyañca  paṭicca  phoṭṭhabbe  ca uppajjati viññāṇaṃ
kāyaviññāṇantveva  saṅkhyaṃ  gacchati  manañca  paṭicca  dhamme  ca
uppajjati viññāṇaṃ manoviññāṇantveva saṅkhyaṃ gacchati.
@Footnote: 1 Ma. paccayaṃ.
   [445]  Bhūtamidaṃ  bhikkhave  passathāti  .  evaṃ  bhante .
Tadāhārasambhavanti bhikkhave passathāti . evaṃ bhante. Tadāhāranirodhā
yaṃ  bhūtaṃ  taṃ  nirodhadhammanti  bhikkhave passathāti . evaṃ bhante .
Bhūtamidaṃ  nossūti  bhikkhave  kaṅkhāto  uppajjati vicikicchāti . evaṃ
bhante  .  tadāhārasambhavaṃ  nossūti  bhikkhave  kaṅkhāto  uppajjati
vicikicchāti . evaṃ bhante . tadāhāranirodhā yaṃ bhūtaṃ taṃ nirodhadhammaṃ
nossūti  bhikkhave kaṅkhāto uppajjati vicikicchāti . evaṃ bhante .
Bhūtamidanti  bhikkhave  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  passato  yā vicikicchā
sā  pahīyatīti . evaṃ bhante . tadāhārasambhavanti bhikkhave yathābhūtaṃ
sammappaññāya passato yā vicikicchā sā pahīyatīti.
   {445.1} Evaṃ bhante . Tadāhāranirodhā yaṃ bhūtaṃ taṃ nirodhadhammanti
bhikkhave yathābhūtaṃ sammappaññāya passato yā vicikicchā sā pahīyatīti.
Evaṃ bhante . bhūtamidanti bhikkhave itipi vo ettha nibbicikicchāti.
Evaṃ  bhante  .  tadāhārasambhavanti  bhikkhave  itipi  vo  ettha
nibbicikicchāti  .  evaṃ  bhante  .  tadāhāranirodhā  yaṃ bhūtaṃ taṃ
nirodhadhammanti  bhikkhave  itipi  vo  ettha  nibbicikicchāti . evaṃ
bhante  .  bhūtamidanti  bhikkhave  yathābhūtaṃ sammappaññāya sudiṭṭhanti .
Evaṃ  bhante  .  tadāhārasambhavanti  bhikkhave yathābhūtaṃ sammappaññāya
sudiṭṭhanti . evaṃ bhante . tadāhāranirodhā yaṃ bhūtaṃ taṃ nirodhadhammanti
bhikkhave  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  sudiṭṭhanti  .  evaṃ  bhante .
Imañce  tumhe  bhikkhave  diṭṭhiṃ  evaṃ  parisuddhaṃ  evaṃ pariyodātaṃ
allīyetha keḷāyetha dhaneyyātha 1- mamāyetha api nu tumhe bhikkhave
kullūpamaṃ dhammaṃ desitaṃ ājāneyyātha nittharaṇatthāya no gahaṇatthāyāti.
No hetaṃ bhante . imañce tumhe bhikkhave diṭṭhiṃ evaṃ parisuddhaṃ evaṃ
pariyodātaṃ na allīyetha na keḷāyetha na dhaneyyātha na mamāyetha api nu
me tumhe bhikkhave kullūpamaṃ dhammaṃ desitaṃ ājāneyyātha nittharaṇatthāya
no gahaṇatthāyāti. Evaṃ bhante.
   [446]  Cattārome  bhikkhave  āhārā bhūtānaṃ vā sattānaṃ
ṭhitiyā  sambhavesīnaṃ  vā sattānaṃ anuggahāya . katame cattāro .
Kavaḷiṅkāro  āhāro  oḷāriko  vā  sukhumo vā phasso dutiyo
manosañcetanā tatiyā viññāṇaṃ catutthaṃ . ime ca bhikkhave cattāro
āhārā  kiṃnidānā  kiṃsamudayā  kiṃjātikā  kiṃpabhavā  ime cattāro
āhārā    taṇhānidānā    taṇhāsamudayā    taṇhājātikā
taṇhāpabhavā  .  taṇhā  cāyaṃ  bhikkhave  kiṃnidānā  kiṃsamudayā
kiṃjātikā  kiṃpabhavā  .  taṇhā  vedanānidānā  vedanāsamudayā
vedanājātikā  vedanāpabhavā  .  vedanā  cāyaṃ bhikkhave kiṃnidānā
kiṃsamudayā  kiṃjātikā  kiṃpabhavā  .  vedanā phassanidānā phassasamudayā
phassajātikā  phassapabhavā . phasso cāyaṃ bhikkhave kiṃnidāno kiṃsamudayo
kiṃjātiko  kiṃpabhavo  .  phasso  saḷāyatananidāno  saḷāyatanasamudayo
saḷāyatanajātiko  saḷāyatanapabhavo  .  saḷāyatanañcidaṃ  bhikkhave kiṃnidānaṃ
@Footnote: 1 Ma. dhanāyetha. sabbattha īdisameva.
Kiṃsamudayaṃ  kiṃjātikaṃ  kiṃpabhavaṃ  .  saḷāyatanaṃ nāmarūpanidānaṃ nāmarūpasamudayaṃ
nāmarūpajātikaṃ  nāmarūpapabhavaṃ  .  nāmarūpañcidaṃ  bhikkhave  kiṃnidānaṃ
kiṃsamudayaṃ  kiṃjātikaṃ  kiṃpabhavaṃ  .  nāmarūpaṃ  viññāṇanidānaṃ viññāṇasamudayaṃ
viññāṇajātikaṃ  viññāṇapabhavaṃ  .  viññāṇañcidaṃ  bhikkhave  kiṃnidānaṃ
kiṃsamudayaṃ  kiṃjātikaṃ  kiṃpabhavaṃ  .  viññāṇaṃ  saṅkhāranidānaṃ saṅkhārasamudayaṃ
saṅkhārajātikaṃ  saṅkhārapabhavaṃ  .  saṅkhārā  cime  bhikkhave kiṃnidānā
kiṃsamudayā   kiṃjātikā  kiṃpabhavā  .  saṅkhārā  avijjānidānā
avijjāsamudayā  avijjājātikā  avijjāpabhavā  .  iti kho bhikkhave
avijjāpaccayā  saṅkhārā  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  viññāṇapaccayā
nāmarūpaṃ   nāmarūpapaccayā   saḷāyatanaṃ   saḷāyatanapaccayā  phasso
phassapaccayā   vedanā   vedanāpaccayā   taṇhā  taṇhāpaccayā
upādānaṃ  upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā
jarāmaraṇaṃ     sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā     sambhavanti
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [447]  Jātipaccayā  jarāmaraṇanti  iti  kho  panetaṃ  vuttaṃ
jātipaccayā  nu  kho  bhikkhave jarāmaraṇaṃ no vā kathaṃ vā ettha
hotīti  .  jātipaccayā  bhante  jarāmaraṇaṃ evaṃ no ettha hoti
jātipaccayā  jarāmaraṇanti  .  bhavapaccayā  jātīti  iti kho panetaṃ
vuttaṃ  bhavapaccayā  nu kho bhikkhave jāti no vā kathaṃ vā ettha
hotīti . bhavapaccayā bhante jāti evaṃ no ettha hoti bhavapaccayā
Jātīti.
   {447.1}  Upādānapaccayā  bhavoti  iti  kho  panetaṃ vuttaṃ
upādānapaccayā nu kho bhikkhave bhavo no vā kathaṃ vā ettha hotīti.
Upādānapaccayā bhante bhavo evaṃ no ettha hoti upādānapacacyā
bhavoti  .  taṇhāpaccayā  upādānanti  iti  kho  panetaṃ  vuttaṃ
taṇhāpaccayā  nu  kho bhikkhave upādānaṃ no vā kathaṃ vā ettha
hotīti  .  taṇhāpaccayā  bhante upādānaṃ evaṃ no ettha hoti
taṇhāpaccayā  upādānanti  .  vedanāpaccayā  taṇhāti  iti  kho
panetaṃ vuttaṃ vedanāpaccayā nu kho bhikkhave taṇhā no vā kathaṃ vā
ettha hotīti.
   {447.2}  Vedanāpaccayā  bhante  taṇhā  evaṃ  no
ettha   hoti   vedanāpaccayā   taṇhāti  .  phassapaccayā
vedanāti  iti  kho  panetaṃ  vuttaṃ  phassapaccayā  nu kho bhikkhave
vedanā  no  vā  kathaṃ vā ettha hotīti . phassapaccayā bhante
vedanā  evaṃ  no  ettha  hoti  phassapaccayā  vedanāti .
Saḷāyatanapaccayā  phassoti  iti  kho  panetaṃ  vuttaṃ saḷāyatanapaccayā
nu kho bhikkhave phasso no vā kathaṃ vā ettha hotīti. Saḷāyatanapaccayā
bhante  phasso  evaṃ no ettha hoti saḷāyatanapaccayā phassoti .
Nāmarūpapaccayā  saḷāyatananti  iti  kho  panetaṃ vuttaṃ nāmarūpapaccayā
nu  kho  bhikkhave  saḷāyatanaṃ  no vā kathaṃ vā ettha hotīti .
Nāmarūpapaccayā  bhante  saḷāyatanaṃ  evaṃ  no  ettha  hoti
nāmarūpapaccayā     saḷāyatananti     .    viññāṇapaccayā
Nāmarūpanti  iti  kho  panetaṃ vuttaṃ viññāṇapaccayā nu kho bhikkhave
nāmarūpaṃ  no vā kathaṃ vā ettha hotīti . viññāṇapaccayā bhante
nāmarūpaṃ evaṃ no ettha hoti viññāṇapaccayā nāmarūpanti.
   {447.3}  Saṅkhārapaccayā  viññāṇanti  iti kho panetaṃ vuttaṃ
saṅkhārapaccayā  nu  kho bhikkhave viññāṇaṃ no vā kathaṃ vā ettha
hotīti  .  saṅkhārapaccayā  bhante viññāṇaṃ evaṃ no ettha hoti
saṅkhārapaccayā  viññāṇanti  .  avijjāpaccayā  saṅkhārāti iti kho
panetaṃ vuttaṃ avijjāpaccayā nu kho bhikkhave saṅkhārā no vā kathaṃ
vā  ettha  hotīti  . avijjāpaccayā bhante saṅkhārā evaṃ no
ettha hoti avijjāpaccayā saṅkhārāti.
   [448] Sādhu bhikkhave iti kho bhikkhave tumhepi evaṃ vadetha
ahampi  evaṃ  vadāmi  imasmiṃ  sati  idaṃ  hoti  imassuppādā
idaṃ  uppajjati  yadidaṃ  avijjāpaccayā  saṅkhārā  saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā   nāmarūpaṃ   nāmarūpapaccayā  saḷāyatanaṃ
saḷāyatanapaccayā   phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā
taṇhā  taṇhāpaccayā  upādānaṃ  upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā
jāti   jātipaccayā   jarāmaraṇaṃ   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
sambhavanti  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  samudayo  hoti .
Avijjāya  tveva  asesavirāganirodhā  saṅkhāranirodho  saṅkhāranirodhā
viññāṇanirodho   viññāṇanirodhā   nāmarūpanirodho   nāmarūpanirodhā
Saḷāyatananirodho   saḷāyatananirodhā   phassanirodho   phassanirodhā
vedanānirodho   vedanānirodhā   taṇhānirodho   taṇhānirodhā
upādānanirodho  upādānanirodhā  bhavanirodho  bhavanirodhā jātinirodho
jātinirodhā  jarāmaraṇaṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  nirujjhanti
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti.
   [449]  Jātinirodhā  jarāmaraṇanirodhoti iti kho panetaṃ vuttaṃ
jātinirodhā  nu  kho  bhikkhave  jarāmaraṇanirodho no vā kathaṃ vā
ettha  hotīti  .  jātinirodhā  bhante jarāmaraṇanirodho evaṃ no
ettha  hoti  jātinirodhā  jarāmaraṇanirodhoti  .  bhavanirodhā
jātinirodhoti  iti  kho  panetaṃ  vuttaṃ bhavanirodhā nu kho bhikkhave
jātinirodho  no vā kathaṃ vā ettha hotīti . bhavanirodhā bhante
jātinirodho  evaṃ  no  ettha  hoti bhavanirodhā jātinirodhoti .
Upādānanirodhā  bhavanirodhoti  iti kho panetaṃ vuttaṃ upādānanirodhā
nu  kho  bhikkhave  bhavanirodho no vā kathaṃ vā ettha hotīti .
Upādānanirodhā  bhavanirodho  evaṃ no ettha hoti upādānanirodhā
bhavanirodhoti  .  taṇhānirodhā  upādānanirodhoti  iti  kho panetaṃ
vuttaṃ  taṇhānirodhā  nu  kho  bhikkhave  upādānanirodho  no vā
kathaṃ vā ettha hotīti.
   {449.1} Taṇhānirodhā bhante upādānanirodho evaṃ no ettha
hoti   taṇhānirodhā   upādānanirodhoti   .   vedanānirodhā
Taṇhānirodhoti iti kho panetaṃ vuttaṃ vedanānirodhā nu kho bhikkhave
taṇhānirodho no vā kathaṃ vā ettha hotīti. Vedanānirodhā bhante
taṇhānirodho evaṃ no ettha hoti vedanānirodhā taṇhānirodhoti.
Phassanirodhā vedanānirodhoti iti kho panetaṃ vuttaṃ phassanirodhā nu kho
bhikkhave vedanānirodho no vā kathaṃ vā ettha hotīti. Phassanirodhā
bhante vedanānirodho evaṃ no ettha hoti phassanirodhā vedanānirodhoti.
Saḷāyatananirodhā  phassanirodhoti iti kho panetaṃ vuttaṃ saḷāyatananirodhā
nu kho bhikkhave phassanirodho no vā kathaṃ vā ettha hotīti. Saḷāyatananirodhā
bhante phassanirodho evaṃ no ettha hoti saḷāyatananirodhā phassanirodhoti.
   {449.2} Nāmarūpanirodhā saḷāyatananirodhoti iti kho panetaṃ vuttaṃ
nāmarūpanirodhā nu kho bhikkhave saḷāyatananirodho no vā kathaṃ vā ettha
hotīti . nāmarūpanirodhā bhante saḷāyatananirodho evaṃ no ettha hoti
nāmarūpanirodhā  saḷāyatananirodhoti  .  viññāṇanirodhā nāmarūpanirodhoti
iti kho panetaṃ vuttaṃ viññāṇanirodhā nu kho bhikkhave nāmarūpanirodho no
vā kathaṃ vā ettha hotīti. Viññāṇanirodhā bhante nāmarūpanirodho evaṃ
no  ettha  hoti viññāṇanirodhā nāmarūpanirodhoti . saṅkhāranirodhā
viññāṇanirodhoti
   {449.3} iti kho panetaṃ vuttaṃ saṅkhāranirodhā nu kho bhikkhave
viññāṇanirodho  no  vā kathaṃ vā ettha hotīti . saṅkhāranirodhā
Bhante  viññāṇanirodho  evaṃ  no  ettha  hoti  viññāṇanirodhā
nāmarūpanirodhoti  .  saṅkhāranirodhā nāmarūpanirodhoti iti kho panetaṃ
vuttaṃ  saṅkhāranirodhā  nu  kho  bhikkhave  viññāṇanirodho  no vā
kathaṃ  vā  ettha  hotīti  . saṅkhāranirodhā bhante viññāṇanirodho
evaṃ  no  ettha  hoti  saṅkhāranirodhā  viññāṇanirodhoti .
Avijjānirodhā  saṅkhāranirodhoti iti kho panetaṃ vuttaṃ avijjānirodhā
nu  kho  bhikkhave  saṅkhāranirodho  no  vā  kathaṃ  vā  ettha
hotīti  .  avijjānirodhā  bhante saṅkhāranirodho evaṃ no ettha
hoti avijjānirodhā saṅkhāranirodhoti.
   [450] Sādhu bhikkhave iti kho bhikkhave tumhepi evaṃ vadetha
ahampi  evaṃ  vadāmi  imasmiṃ  asati  idaṃ  na  hoti  imassa
nirodhā idaṃ nirujjhati yadidaṃ avijjānirodhā saṅkhāranirodho saṅkhāranirodhā
viññāṇanirodho   viññāṇanirodhā   nāmarūpanirodho   nāmarūpanirodhā
saḷāyatananirodho   saḷāyatananirodhā   phassanirodho   phassanirodhā
vedanānirodho   vedanānirodhā   taṇhānirodho   taṇhānirodhā
upādānanirodho    upādānanirodhā   bhavanirodho   bhavanirodhā
jātinirodho  jātinirodhā  jarāmaraṇaṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
nirujjhanti   evametassa   kevalassa   dukkhakkhandhassa   nirodho
hoti.
   [451] Api nu tumhe bhikkhave evaṃ jānantā evaṃ passantā
Pubbantaṃ  vā  paṭidhāveyyātha  ahesumhā  nu kho mayaṃ atītamaddhānaṃ
na nu kho ahesumhā atītamaddhānaṃ kiṃ nu kho ahesumhā atītamaddhānaṃ
kathaṃ nu kho ahesumhā atītamaddhānaṃ kiṃ hutvā kiṃ ahesumhā nu kho
mayaṃ atītamaddhānanti . no hetaṃ bhante . Api nu tumhe bhikkhave evaṃ
jānantā  evaṃ  passantā  aparantaṃ  vā  paṭidhāveyyātha bhavissāma
nu  kho mayaṃ anāgatamaddhānaṃ na nu kho bhavissāma anāgatamaddhānaṃ kiṃ
nu kho bhavissāma anāgatamaddhānaṃ kathaṃ nu kho bhavissāma anāgatamaddhānaṃ
kiṃ hutvā kiṃ bhavissāma nu kho mayaṃ anāgatamaddhānanti.
   {451.1} No hetaṃ bhante. Api nu tumhe bhikkhave evaṃ jānantā
evaṃ  passantā  etarahi  vā  paccuppannaddhānaṃ  ārabbha  ajjhattaṃ
kathaṃkathī assatha ahaṃ nu khosmi no nu khosmi kinnu khosmi kathaṃ nu khosmi
ayaṃ nu kho satto kuto āgato so kuhiṅgāmī bhavissatīti. No hetaṃ
bhante  .  api nu tumhe bhikkhave evaṃ jānantā evaṃ passantā
evaṃ  vadeyyātha satthā no garu satthu gāraveneva 1- mayaṃ evaṃ
vadeyyāmāti  2- . no hetaṃ bhante . api nu tumhe bhikkhave
evaṃ  jānantā  evaṃ  passantā evaṃ vadeyyātha samaṇo evamāha
samaṇā  ca  na  ca  mayaṃ evaṃ vademāti . no hetaṃ bhante .
Api  nu  tumhe  bhikkhave  evaṃ  jānantā  evaṃ passantā aññaṃ
@Footnote: 1 Ma. gāravena ca. 2 Ma. vademāti.
Satthāraṃ uddiseyyāthāti . no hetaṃ bhante . Api nu tumhe bhikkhave
evaṃ  jānantā  evaṃ  passantā  yāni  tāni  puthusamaṇabrāhmaṇānaṃ
vattakotūhalamaṅgalāni   tāni   sārato  paccāgaccheyyāthāti  .
No hetaṃ bhante . nanu bhikkhave yadeva tumhākaṃ sāmaṃ ñātaṃ sāmaṃ
diṭṭhaṃ sāmaṃ viditaṃ tadeva tumhe vadeyyāthāti 1- . evaṃ bhante.
Sādhu  bhikkhave upanītā kho me tumhe bhikkhave iminā sandiṭṭhikena
dhammena  akālikena  ehipassikena  opanayikena paccattaṃ veditabbena
viññūhi  sandiṭṭhiko  ayaṃ  bhikkhave  dhammo  akāliko  ehipassiko
opanayiko  paccattaṃ  veditabbo  viññūhīti  iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ
paṭicca vuttaṃ.
   [452]  Tiṇṇaṃ  kho  pana bhikkhave sannipātā gabbhassāvakkanti
hoti . idha mātāpitaro ca sannipatitā honti mātā ca na utunī hoti
gandhabbo ca na paccupaṭṭhito hoti neva tāva gabbhassāvakkanti hoti.
Idha mātāpitaro ca sannipatitā honti mātā ca utunī hoti gandhabbo ca
na paccupaṭṭhito hoti neva tāva gabbhassāvakkanti hoti. Yato ca kho
bhikkhave mātāpitaro ca sannipatitā honti mātā ca utunī hoti gandhabbo
ca  paccupaṭṭhito  hoti  evaṃ  tiṇṇaṃ  sannipātā  gabbhassāvakkanti
hoti . tamenaṃ bhikkhave mātā nava vā dasa vā māse gabbhaṃ kucchinā
pariharati  mahatā  saṃsayena  garubhāraṃ  tamenaṃ  bhikkhave mātā navannaṃ
@Footnote: 1 Ma. vadethāti.
Vā  dasannaṃ vā māsānaṃ accayena vijāyati mahatā saṃsayena garubhāraṃ
tamenaṃ jātaṃ samānaṃ sakena lohitena posesi.
   [453]  Lohitañhetaṃ  bhikkhave  ariyassa  vinaye  yadidaṃ mātu
thaññaṃ  .  sa  kho  so  bhikkhave kumāro vuḍḍhimanvāya indriyānaṃ
paripākamanvāya  yāni  tāni  kumārakānaṃ  kīḷāpanakāni  tehi  kīḷati
seyyathīdaṃ vaṅkaṃ ghaṭikaṃ mokkhacikaṃ ciṅgulikaṃ 1- pattāḷhakaṃ rathakaṃ dhanukaṃ.
Sa  kho so bhikkhave kumāro vuḍḍhimanvāya indriyānaṃ paripākamanvāya
pañcahi   kāmaguṇehi   samappito   samaṅgībhūto   paricāreti
cakkhuviññeyyehi  rūpehi  iṭṭhehi  kantehi  manāpehi  piyarūpehi
kāmūpasañhitehi  rajanīyehi  pemanīyehi  sotaviññeyyehi saddehi ...
Ghānaviññeyyehi  gandhehi  ...  jivhāviññeyyehi  rasehi  ...
Kāyaviññeyyehi  phoṭṭhabbehi  iṭṭhehi  kantehi  manāpehi piyarūpehi
kāmūpasañhitehi rajanīyehi pemanīyehi.
   {453.1}  So  cakkhunā rūpaṃ disvā piyarūpe rūpe sārajjati
appiyarūpe   rūpe   byāpajjati  anupaṭṭhitakāyasati  ca  viharati
parittacetaso   tañca   cetovimuttiṃ   paññāvimuttiṃ   yathābhūtaṃ
nappajānāti  yatthassa  te  pāpakā  akusalā  dhammā  aparisesā
nirujjhanti  .  so  evaṃ  anurodhavirodhaṃ samāpanno yaṅkiñci vedanaṃ
vedeti  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā adukkhamasukhaṃ vā . so taṃ vedanaṃ
abhinandati  abhivadati  ajjhosāya  tiṭṭhati  .  tassa  taṃ  vedanaṃ
abhinandato   abhivadato   ajjhosāya   tiṭṭhato   uppajjati
@Footnote: 1 Po. piṅgulikaṃ. Ma. ciṅgulakaṃ.
Nandi  yā  vedanāsu  nandi  tadupādānaṃ  tassa  upādānapaccayā
bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  sokaparideva-
dukkhadomanassupāyāsā  sambhavanti  evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa
samudayo hoti . sotena saddaṃ sutvā ... Ghānena gandhaṃ ghāyitvā ...
Jivhāya rasaṃ sāyitvā ... kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā ... manasā
dhammaṃ  viññāya  piyarūpe  dhamme  sārajjati  appiyarūpe  dhamme
byāpajjati  anupaṭṭhitakāyasati  ca  viharati  parittacetaso  tañca
cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti  yatthassa  te
pāpakā akusalā dhammā aparisesā nirujjhanti.
   {453.2}  So evaṃ anurodhavirodhaṃ samāpanno yaṅkiñci vedanaṃ
vedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā . So taṃ vedanaṃ abhinandati
abhivadati  ajjhosāya tiṭṭhati . tassa taṃ vedanaṃ abhinandato abhivadato
ajjhosāya  tiṭṭhato  uppajjati nandi yā vedanāsu nandi tadupādānaṃ
tassa  upādānapaccayā  bhavo bhavapaccayā jāti jātipaccayā jarāmaraṇaṃ
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  sambhavanti  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [454] Idha bhikkhave tathāgato loke uppajjati arahaṃ sammāsambuddho
vijjācaraṇasampanno   sugato  lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi
satthā  devamanussānaṃ  buddho  bhagavā  so  imaṃ  lokaṃ  sadevakaṃ
samārakaṃ   sabrahmakaṃ  sassamaṇabrāhmaṇiṃ  pajaṃ  sadevamanussaṃ  sayaṃ
Abhiññā  sacchikatvā  pavedeti  so  dhammaṃ  deseti  ādikalyāṇaṃ
majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ
parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāseti  .  taṃ  dhammaṃ  suṇāti gahapati vā
gahapatiputto  vā  aññatarasmiṃ  vā kule pacchā jāto . so taṃ
dhammaṃ  sutvā tathāgate saddhaṃ paṭilabhati . so tena saddhāpaṭilābhena
samannāgato  iti  paṭisañcikkhati  sambādho  gharāvāso  rajāpatho
abbhokāso  pabbajjā nayidaṃ sukaraṃ agāraṃ ajjhāvasatā ekantaparipuṇṇaṃ
ekantaparisuddhaṃ  saṅkhalikhitaṃ  brahmacariyaṃ  carituṃ  yannūnāhaṃ  kesamassuṃ
ohāretvā   kāsāyāni   vatthāni  acchādetvā  agārasmā
anagāriyaṃ pabbajeyyanti . so aparena samayena appaṃ vā bhogakkhandhaṃ
pahāya  mahantaṃ vā bhogakkhandhaṃ pahāya appaṃ vā ñātiparivaṭṭaṃ pahāya
mahantaṃ  vā  ñātiparivaṭṭaṃ  pahāya kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni
vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajati.
   [455] So evaṃ pabbajito samāno bhikkhūnaṃ sikkhāsājīvasamāpanno
pāṇātipātaṃ  pahāya  pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  nihitadaṇḍo
nihitasattho lajjī dayāpanno sabbapāṇabhūtahitānukampī viharati.
   {455.1}  Adinnādānaṃ  pahāya  adinnādānā paṭivirato hoti
dinnādāyī dinnapāṭikaṅkhī athenena sucibhūtena attanā viharati.
   {455.2} Abrahmacariyaṃ pahāya brahmacārī hoti ārācārī virato
methunā gāmadhammā . Musāvādaṃ pahāya musāvādā paṭivirato hoti saccavādī
Saccasandho ṭheto paccayiko avisaṃvādako lokassa.
   {455.3} Pisuṇaṃ vācaṃ pahāya pisuṇāya vācāya paṭivirato hoti
ito sutvā na amutra akkhātā imesaṃ bhedāya amutra vā sutvā na
imesaṃ akkhātā amūsaṃ bhedāya iti bhinnānaṃ vā sandhātā sahitānaṃ vā
anuppadātā  samaggārāmo  samaggarato  samagganandī  samaggakaraṇiṃ vācaṃ
bhāsitā hoti.
   {455.4} Pharusaṃ vācaṃ pahāya pharusāya vācāya paṭivirato hoti
yā sā vācā nelā kaṇṇasukhā pemanīyā hadayaṅgamā porī bahujanakantā
bahujanamanāpā tathārūpiṃ vācaṃ bhāsitā hoti.
   {455.5}  Samphappalāpaṃ  pahāya  samphappalāpā paṭivirato hoti
kālavādī bhūtavādī atthavādī dhammavādī vinayavādī nidhānavatiṃ vācaṃ bhāsitā
hoti kālena sāpadesaṃ pariyantavatiṃ atthasañhitaṃ.
   {455.6} [1]- Vījagāmabhūtagāmasamārambhā paṭivirato hoti. Ekabhattiko
hoti  rattūparato  virato  vikālabhojanā  . naccagītavāditavisūkadassanā
paṭivirato   hoti   .   mālāgandhavilepanadhāraṇamaṇḍanavibhūsanaṭṭhānā
paṭivirato  hoti  .  uccāsayanamahāsayanā  paṭivirato  hoti .
Jātarūparajatapaṭiggahaṇā  paṭivirato  hoti  .  āmakadhaññapaṭiggahaṇā
paṭivirato  hoti  .  āmakamaṃsapaṭiggahaṇā  paṭivirato  hoti .
Itthīkumārikapaṭiggahaṇā   paṭivirato  hoti  .  dāsīdāsapaṭiggahaṇā
paṭivirato  hoti  .  khettavatthupaṭiggahaṇā  paṭivirato  hoti .
Ajeḷakapaṭiggahaṇā   paṭivirato   hoti   .  kukkuṭasūkarapaṭiggahaṇā
paṭivirato     hoti     .     hatthigavāssavaḷavapaṭiggahaṇā
@Footnote: 1 Po. Ma. so.
Paṭivirato  hoti  .  dūteyyapahīṇagamanānuyogā  paṭivirato  hoti .
Kayavikkayā  paṭivirato  hoti  .  tulākūṭakaṃsakūṭamānakūṭā  paṭivirato
hoti   .  ukkoṭanavañcananikatisāviyogā  paṭivirato  hoti  .
Chedanavadhabandhanaviparāmosaālopasahasākārā paṭivirato hoti.
   {455.7}  So  santuṭṭho  hoti  kāyaparihārikena  cīvarena
kucchiparihārikena piṇḍapātena [1]- yena yeneva pakkamati samādāyeva
pakkamati  .  seyyathāpi  nāma  pakkhī  sakuṇo yena yeneva ḍeti
sapattabhārova  ḍeti  evameva bhikkhu santuṭṭho hoti kāyaparihārikena
cīvarena  kucchiparihārikena  piṇḍapātena [2]- yena yeneva pakkamati
samādāyeva pakkamati . so iminā ariyena sīlakkhandhena samannāgato
ajjhattaṃ anavajjasukhaṃ paṭisaṃvedeti.
   {455.8}  So  cakkhunā  rūpaṃ  disvā na nimittaggāhī hoti
nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ
abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa
saṃvarāya  paṭipajjati rakkhati cakkhundriyaṃ cakkhundriye saṃvaraṃ āpajjati .
Sotena saddaṃ sutvā ... ghānena gandhaṃ ghāyitvā ... Jivhāya rasaṃ
sāyitvā ... kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā ... Manasā dhammaṃ viññāya na
nimittaggāhī  hoti  nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ  manindriyaṃ
asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā
anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya paṭipajjati rakkhati manindriyaṃ manindriye
saṃvaraṃ āpajjati . so iminā ariyena indriyasaṃvarena samannāgato ajjhattaṃ
@Footnote: 1-2 Ma. so.
Abyāsekasukhaṃ paṭisaṃvedeti . so abhikkante paṭikkante sampajānakārī
hoti  ālokite  vilokite sampajānakārī hoti sammiñjite pasārite
sampajānakārī  hoti  saṅghāṭipatta  cīvaradhāraṇe  sampajānakārī  hoti
asite pīte khāyite sāyite sampajānakārī hoti uccārapassāvakamme
sampajānakārī  hoti  gate  ṭhite  nisinne  sutte  jāgarite
bhāsite tuṇhībhāve sampajānakārī hoti.
   [456] So iminā ca ariyena sīlakkhandhena samannāgato iminā ca
ariyena indriyasaṃvarena samannāgato iminā ca ariyena satisampajaññena
samannāgato  vivittaṃ  senāsanaṃ  bhajati araññaṃ rukkhamūlaṃ pabbataṃ kandaraṃ
giriguhaṃ  susānaṃ  vanapatthaṃ  abbhokāsaṃ  palālapuñjaṃ . so pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkanto  nisīdati  pallaṅkaṃ  ābhujitvā  ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya
parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā . so abhijjhaṃ loke pahāya vigatābhijjhena
cetasā  viharati abhijjhāya cittaṃ parisodheti . byāpādapadosaṃ pahāya
abyāpannacitto   viharati   sabbapāṇabhūtahitānukampī  byāpādapadosā
cittaṃ parisodheti . thīnamiddhaṃ pahāya vigatathīnamiddho viharati ālokasaññī
sato sampajāno thīnamiddhā cittaṃ parisodheti . uddhaccakukkuccaṃ pahāya
anuddhato  viharati  ajjhattaṃ  vūpasantacitto  uddhaccakukkuccā  cittaṃ
parisodheti  .  vicikicchaṃ  pahāya  tiṇṇavicikiccho  viharati  akathaṃkathī
kusalesu dhammesu vicikicchāya cittaṃ parisodheti.
   [457]  So ime pañca nīvaraṇe pahāya cetaso upakkilese
paññāya  dubbalīkaraṇe  vivicceva  kāmehi  vivicca akusalehi dhammehi
savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati .
Puna  caparaṃ  bhikkhave  bhikkhu  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ
sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ
dutiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  .pe.  tatiyaṃ jhānaṃ ... catutthaṃ
jhānaṃ upasampajja viharati.
   [458]  So cakkhunā rūpaṃ disvā piyarūpe rūpe na sārajjati
appiyarūpe  rūpe  na  byāpajjati  upaṭṭhitakāyasati  ca  viharati
appamāṇacetaso  tañca  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  yathābhūtaṃ pajānāti
yatthassa  te  pāpakā akusalā dhammā aparisesā nirujjhanti . so
evaṃ  anurodhavirodhavippahīno  yaṅkiñci vedanaṃ vedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ
vā  adukkhamasukhaṃ  vā  .  so taṃ vedanaṃ nābhinandati nābhivadati na
ajjhosāya  tiṭṭhati  .  tassa taṃ vedanaṃ anabhinandato anabhivadato na
ajjhosāya tiṭṭhato yā vedanāsu nandi sā nirujjhati. Tassa nandinirodhā
upādānanirodho    upādānanirodhā   bhavanirodho   bhavanirodhā
jātinirodho  jātinirodhā  jarāmaraṇaṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
nirujjhanti  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  nirodho  hoti .
Sotena saddaṃ sutvā ... ghānena gandhaṃ ghāyitvā ... Jivhāya rasaṃ
sāyitvā ... kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā ... manasā dhammaṃ viññāya
@Footnote: 1 Ma. sabbattha nanadī.
Piyarūpe  dhamme  na  sārajjati  appiyarūpe  dhamme  na byāpajjati
upaṭṭhitakāyasati  ca  viharati  appamāṇacetaso  tañca  cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti  yatthassa  te  pāpakā  akusalā
dhammā  aparisesā  nirujjhanti  .  so  evaṃ anurodhavirodhavippahīno
yaṅkiñci vedanaṃ vedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā . so
taṃ  vedanaṃ  nābhinandati  nābhivadati  na  ajjhosāya tiṭṭhati . tassa
taṃ  vedanaṃ  anabhinandato  anabhivadato  na  ajjhosāya  tiṭṭhato yā
vedanāsu  nandi  sā nirujjhati . tassa nandinirodhā upādānanirodho
upādānanirodhā  bhavanirodho  bhavanirodhā  jātinirodho  jātinirodhā
jarāmaraṇaṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  nirujjhanti  evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti . imaṃ kho me tumhe bhikkhave
saṅkhittena  taṇhāsaṅkhayavimuttiṃ  dhāretha  sātiṃ pana bhikkhuṃ kevaṭṭaputtaṃ
mahātaṇhājālataṇhāsaṅghāṭapaṭimukkanti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
       Mahātaṇhāsaṅkhayasuttaṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.
           -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 472-495. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=9558              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=9558              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=440&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=38              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=440              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=5435              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=5435              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่