ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

         Suttantapiṭake majjhimanikāyassa
            dutiyo bhāgo
            -------
           majjhimapaṇṇāsakaṃ
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
            Gahapativaggo
            ------
            kandarakasuttaṃ
   [1] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā campāyaṃ viharati gaggarāya
pokkharaṇiyā tīre mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ . atha kho pesso ca
hatthārohaputto   kandarako   ca  paribbājako  yena  bhagavā
tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  pesso  hatthārohaputto  bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  kandarako  pana  paribbājako
bhagavatā  saddhiṃ  sammodi sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ 1- vītisāretvā
ekamantaṃ aṭṭhāsi.
   {1.1}  Ekamantaṃ  ṭhito  kho kandarako paribbājako tuṇhībhūtaṃ
tuṇhībhūtaṃ  2-  bhikkhusaṅghaṃ  anuviloketvā  bhagavantaṃ  etadavoca
acchariyaṃ  bho  gotama  abbhūtaṃ  bho  gotama  yāvañcīdaṃ  bhotā
@Footnote: 1 Sī. Yu. evaṃ. Ma. sāraṇīyaṃ . 2 Ma. ekameva dissati.
Gotamena sammā bhikkhusaṅgho paṭipādito yepi te bho gotama ahesuṃ
atītamaddhānaṃ   arahanto   sammāsambuddhā   tepi   bhagavanto
etaparamaṃyeva  sammā  bhikkhusaṅghaṃ  paṭipādesuṃ  seyyathāpi  etarahi
bhotā  gotamena  sammā  bhikkhusaṅgho  paṭipādito  yepi  te bho
gotama   bhavissanti   anāgatamaddhānaṃ   arahanto  sammāsambuddhā
tepi  bhagavanto  etaparamaṃyeva  sammā  bhikkhusaṅghaṃ  paṭipādessanti
seyyathāpi   etarahi   bhotā  gotamena  sammā  bhikkhusaṅgho
paṭipāditoti.
   [2]  Evametaṃ kandaraka evametaṃ kandaraka yepi te kandaraka
ahesuṃ  atītamaddhānaṃ  arahanto  sammāsambuddhā  tepi  bhagavanto
etaparamaṃyeva  sammā  bhikkhusaṅghaṃ  paṭipādesuṃ  seyyathāpi  etarahi
mayā  sammā  bhikkhusaṅgho  paṭipādito  yepi te kandaraka bhavissanti
anāgatamaddhānaṃ   arahanto   sammāsambuddhā   tepi   bhagavanto
etaparamaṃyeva   sammā   bhikkhusaṅghaṃ   paṭipādessanti  seyyathāpi
etarahi mayā sammā bhikkhusaṅgho paṭipādito
   {2.1}  santi  hi kandaraka bhikkhū imasmiṃ bhikkhusaṅghe arahanto
khīṇāsavā  vusitavanto  katakaraṇīyā  ohitabhārā  anuppattasadatthā
parikkhīṇabhavasaññojanā  1-  sammadaññāvimuttā  santi  pana  2-
kandaraka  bhikkhū  imasmiṃ  bhikkhusaṅghe  sekhā  3-  santatasīlā
santatavuttino  nipakā  nipakavuttino  te  catūsu  satipaṭṭhānesu
supatiṭṭhitacittā  4-  viharanti  katamesu  catūsu  idha  kandaraka bhikkhu
kāye  kāyānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya
@Footnote: 1 Ma. parik...saṃyojanā . 2 Ma. hi . 3 Ma. sekkhā . 4 Ma. supaṭṭhita....
Loke  abhijjhādomanassaṃ  vedanāsu  vedanānupassī  viharati  ātāpī
sampajāno  satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  citte
cittānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya  loke
abhijjhādomanassaṃ   dhammesu   dhammānupassī   viharati   ātāpī
sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassanti.
   [3] Evaṃ vutte pesso hatthārohaputto bhagavantaṃ etadavoca
acchariyaṃ  bhante abbhūtaṃ bhante yāva supaññattā cime 1- cattāro
satipaṭṭhānā   sattānaṃ   visuddhiyā  sokaparidevānaṃ  samatikkamāya
dukkhadomanassānaṃ  atthaṅgamāya  2-  ñāyassa  adhigamāya  nibbānassa
sacchikiriyāya
   {3.1} mayampi hi bhante gihī odātavasanā kālena kālaṃ imesu
catūsu  satipaṭṭhānesu  supatiṭṭhitacittā viharāma idha mayaṃ bhante kāye
kāyānupassino  3-  viharāma  ātāpino  sampajānā  satimanto
vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  vedanāsu  vedanānupassino  3-
viharāma   ātāpino  sampajānā  satimanto  vineyya  loke
abhijjhādomanassaṃ   citte   cittānupassino  viharāma  ātāpino
sampajānā  satimanto  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  dhammesu
dhammānupassino  viharāma  ātāpino  sampajānā  satimanto  vineyya
loke  abhijjhādomanassaṃ  acchariyaṃ  bhante  abbhūtaṃ  bhante yāvañcīdaṃ
bhante bhagavā evaṃ manussagahaṇe evaṃ manussakasaṭe evaṃ manussasāṭheyye
@Footnote: 1 Po. Yu. bhante bhagavatā . 2 Sī. Yu. atthagamāya . 3 Yu. -nupassī.
Vattamāne sattānaṃ hitāhitaṃ jānāti
   {3.2}  gahaṇañhetaṃ  bhante  yadidaṃ  manussā  uttānakañhetaṃ
bhante  yadidaṃ  pasavo  ahañhi  bhante  pahomi  hatthidammaṃ  sāretuṃ
yāvatakena  antarena  campaṃ  gatāgataṃ  karissati  sabbāni  tāni
sāṭheyyāni  kūṭeyyāni  vaṅkeyyāni  jimheyyāni  pātukarissati
amhākampana  bhante  dāsāti  vā  pessāti  vā kammakarāti vā
aññathā  ca  kāyena  samudācaranti  aññathā  ca  1-  vācāya
aññathā  ca  nesaṃ  cittaṃ  hoti  acchariyaṃ  bhante  abbhūtaṃ bhante
yāvañcīdaṃ  bhante  bhagavā  evaṃ  manussagahaṇe  evaṃ  manussakasaṭe
evaṃ  manussasāṭheyye  vattamāne  sattānaṃ  hitāhitaṃ  jānāti
gahaṇañhetaṃ   bhante   yadidaṃ  manussā  uttānakañhetaṃ  bhante
yadidaṃ pasavoti.
   [4] Evametaṃ pessa evametaṃ pessa gahaṇañhetaṃ pessa yadidaṃ
manussā  uttānakañhetaṃ  pessa  yadidaṃ  pasavo  cattārome pessa
puggalā  santo  saṃvijjamānā  lokasmiṃ katame cattāro idha pessa
ekacco  puggalo  attantapo  hoti  attaparitāpanānuyogamanuyutto
idha   pana   pessa   ekacco  puggalo  parantapo  hoti
paraparitāpanānuyogamanuyutto   idha   pessa   ekacco  puggalo
attantapo  ca  hoti  attaparitāpanānuyogamanuyutto  parantapo  ca
paraparitāpanānuyogamanuyutto  idha  pana  pessa  ekacco  puggalo
nevattantapo  hoti  nāttaparitāpanānuyogamanuyutto  na  parantapo na
@Footnote: 1 Yu. casaddo natthi.
Paraparitāpanānuyogamanuyutto  so  anattantapo  aparantapo  diṭṭheva
dhamme  nicchāto  nibbuto  sītibhūto  sukhapaṭisaṃvedī  brahmabhūtena
attanā  viharati imesaṃ pessa catunnaṃ puggalānaṃ katamo te puggalo
cittaṃ ārādhetīti.
   [5] Yvāyaṃ bhante puggalo attantapo attaparitāpanānuyogamanuyutto
ayaṃ me puggalo cittaṃ nārādheti yopāyaṃ bhante puggalo parantapo
paraparitāpanānuyogamanuyutto  ayampi  me  puggalo  cittaṃ  nārādheti
yopāyaṃ  bhante  puggalo  attantapo ca attaparitāpanānuyogamanuyutto
parantapo  ca  paraparitāpanānuyogamanuyutto  ayampi me puggalo cittaṃ
nārādheti  yo  ca kho ayaṃ bhante puggalo nevattantapo nātta-
paritāpanānuyogamanuyutto  na  parantapo na paraparitāpanānuyogamanuyutto
so  anattantapo  aparantapo  diṭṭheva  dhamme  nicchāto  nibbuto
sītibhūto  sukhapaṭisaṃvedī  brahmabhūtena  attanā  viharati  ayaṃ 1- me
puggalo  cittaṃ  ārādhetīti . kasmā pana te pessa ime tayo
puggalā cittaṃ nārādhentīti.
   [6]  Yvāyaṃ  bhante  puggalo  attantapo  attaparitāpanānu-
yogamanuyutto  so  attānaṃ  sukhakāmaṃ  dukkhapaṭikkūlaṃ  ātāpeti
paritāpeti  iminā  me  ayaṃ  puggalo  cittaṃ  nārādheti yopāyaṃ
bhante  puggalo  parantapo  paraparitāpanānuyogamanuyutto  so  paraṃ
sukhakāmaṃ  dukkhapaṭikkūlaṃ  ātāpeti  paritāpeti  iminā  me  ayaṃ
@Footnote: 1 Ma. ayameva me.
Puggalo  cittaṃ  nārādheti  yopāyaṃ  bhante puggalo attantapo ca
attaparitāpanānuyogamanuyutto  parantapo  ca  paraparitāpanānuyogamanuyutto
so  attānañca  parañca  sukhakāmaṃ  1-  dukkhapaṭikkūlaṃ  ātāpeti
paritāpeti iminā me ayaṃ puggalo cittaṃ nārādheti yo ca kho ayaṃ
bhante   puggalo   nevattantapo   nāttaparitāpanānuyogamanuyutto
na  parantapo  na  paraparitāpanānuyogamanuyutto  so  anattantapo
aparantapo  diṭṭheva  dhamme  nicchāto nibbuto sītibhūto sukhapaṭisaṃvedī
brahmabhūtena  attanā  viharati  iminā  me  ayaṃ  puggalo  cittaṃ
ārādheti  handa  cadāni  mayaṃ  bhante  gacchāma  bahukiccā  mayaṃ
bahukaraṇīyāti  .  yassadāni  tvaṃ pessa kālaṃ maññasīti . atha kho
pesso  hatthārohaputto  bhagavato  bhāsitaṃ  abhinanditvā anumoditvā
uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi 2-.
   [7]  Atha  kho bhagavā acirapakkante pesse hatthārohaputte
bhikkhū  āmantesi  paṇḍito  bhikkhave  pesso  hatthārohaputto
mahāpañño  bhikkhave  pesso  hatthārohaputto  sace  bhikkhave
pesso hatthārohaputto muhuttaṃ nisīdeyya yāvassāhaṃ 3- ime cattāro
puggale  vitthārena vibhajissāmi mahatā atthena saṃyutto abhavissa 4-
apica  bhikkhave  ettāvatāpi  pesso  hatthārohaputto  mahatā
atthena  saṃyuttoti  . etassa bhagavā kālo etassa sugata kālo
@Footnote: 1 Yu. sukhakāme dukkhapaṭikkule . 2 Ma. pakkami . 3 Ma. yāvāssāhaṃ.
@4 Po. Ma. Yu. agamissa.
Yaṃ bhagavā ime cattāro puggale vitthārena vibhajeyya vitthārena 1-
bhagavato  sutvā  bhikkhū  dhāressantīti  .  tenahi  bhikkhave suṇātha
sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti  .  evaṃ bhanteti kho te bhikkhū
bhagavato paccassosuṃ.
   [8] Bhagavā etadavoca katamo ca bhikkhave puggalo attantapo
attaparitāpanānuyogamanuyutto  .  idha  bhikkhave  ekacco  puggalo
acelako 2- hoti muttācāro hatthāvalekhano 3- na ehibhadantiko na
tiṭṭhabhadantiko  nābhihataṃ  na  uddissa  kataṃ  na  nimantanaṃ  sādiyati
so  na  kumbhimukhā  paṭiggaṇhāti  na  kaḷopimukhā  4- paṭiggaṇhāti
na  elakamantaraṃ  5-  na  daṇḍamantaraṃ  na  mūsalamantaraṃ  na dvinnaṃ
bhuñjamānānaṃ  na  gabbhiniyā  na  pāyamānāya  na purisantaragatāya na
saṅkittīsu  na  yattha  sā  upaṭṭhito  hoti  na  yattha  makkhikā
saṇḍasaṇḍacārinī na macchaṃ na maṃsaṃ na suraṃ na merayaṃ na thusodakaṃ pīvati.
   {8.1} So ekāgāriko vā hoti ekālopiko dvāgāriko
vā  hoti dvālopiko .pe. sattāgāriko vā hoti sattālopiko
ekissāpi  dattiyā  yāpeti dvīhipi dattīhi yāpeti .pe. sattahipi
dattīhi  yāpeti  ekāhikampi  āhāraṃ āhāreti dvīhikampi āhāraṃ
āhāreti  .pe.  sattāhikampi  āhāraṃ āhāreti iti evarūpampi
addhamāsikaṃ 6- pariyāyabhattabhojanānuyogamanuyutto viharati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. vitthārenāti natthi . 2 Ma. aceḷako . 3 Sī. Ma. Yu. hatthāpalekhano.
@4 Ma. kalopimukhā . 5 Ma. eḷakamantaraṃ . 6 aḍḍhamāsikanti yuttataraṃ.
   {8.2} So sākabhakkho vā hoti sāmākabhakkho vā hoti nīvārabhakkho
vā  hoti  daddulabhakkho  vā  hoti haṭabhakkho vā hoti kaṇabhakkho
vā  hoti  ācāmabhakkho  vā  hoti  piññākabhakkho  vā  hoti
tiṇabhakkho  vā  hoti  gomayabhakkho  vā  hoti  vanamūlaphalāhāro
vā  yāpeti  pavattaphalabhojī  .  so sāṇānipi dhāreti masāṇānipi
dhāreti  chavadussānipi  dhāreti  paṃsukūlānipi  dhāreti  tirīṭānipi
dhāreti ajinānipi 1- dhāreti ajinakkhipampi dhāreti kusacīrampi dhāreti
vākacīrampi  dhāreti  phalakacīrampi  dhāreti  kesakambalampi  dhāreti
vālakambalampi  2-  dhāreti  uḷūkapakkhampi  dhāreti kesamassulocakopi
hoti    kesamassulocanānuyogamanuyutto    ubbhatthakopi   hoti
āsanapaṭikkhitto   ukkuṭikopi   hoti   ukkuṭikappadhānamanuyutto
kaṇṭakāpassayikopi   hoti   kaṇṭakāpassaye   seyyaṃ   kappeti
sāyatatiyakampi  udakorohanānuyogamanuyutto  viharati  iti  evarūpaṃ
anekavihitaṃ  kāyassa  ātāpanaparitāpanānuyogamanuyutto  viharati  ayaṃ
vuccati bhikkhave puggalo attantapo attaparitāpanānuyogamanuyutto.
   [9]  Katamo  ca  bhikkhave puggalo parantapo paraparitāpanānu-
yogamanuyutto  .  idha  bhikkhave ekacco puggalo orabbhiko 3-
hoti  sūkariko  sākuṇiko  4- māgaviko luddo macchaghātako coro
coraghātako 5- bandhanāgāriko ye vā panaññepi keci kurūrakammantā
ayaṃ vuccati bhikkhave puggalo parantapo paraparitāpanānuyogamanuyutto.
@Footnote: 1 Po. ajinaṃpi . 2 Ma. vāḷkambalampi . 3 Ma. orambhiko . 4 Yu. sākantiko.
@5 Ma. goghātako.
   [10] Katamo ca bhikkhave puggalo attantapo ca attaparitāpanānu-
yogamanuyutto   parantapo   ca  paraparitāpanānuyogamanuyutto  .
Idha  bhikkhave  ekacco  puggalo  rājā  vā  hoti  khattiyo
muddhāvasitto  brāhmaṇo  vā  mahāsālo  so puratthimena nagarassa
navaṃ  santhāgāraṃ  kārāpetvā  kesamassuṃ  ohāretvā  kharājinaṃ
nivāsetvā  sappitelena  kāyaṃ  abbhañjitvā  migavisāṇena  piṭṭhiṃ
kaṇḍuvamāno  navaṃ 1- santhāgāraṃ pavisati saddhiṃ mahesiyā brāhmaṇena
ca purohitena so tattha anantarahitāya bhūmiyā haritupalittāya 2- seyyaṃ
kappeti  so  3- ekissā gāviyā sarūpavacchāya yaṃ ekasmiṃ thane
khīraṃ  hoti tena rājā yāpeti yaṃ dutiyasmiṃ thane khīraṃ hoti tena
mahesī  yāpeti  yaṃ  tatiyasmiṃ  thane  khīraṃ  hoti tena brāhmaṇo
purohito yāpeti yaṃ catutthasmiṃ thane khīraṃ hoti tena aggiṃ juhati 4-
avasesena  vacchako  yāpeti  so  evamāha  ettakā  usabhā
haññantu  yaññatthāya  ettakā  vacchatarā  haññantu  yaññatthāya
ettakā  5-  vacchatariyo  haññantu  yaññatthāya  ettakā  ajā
haññantu  yaññatthāya  ettakā  urabbhā  haññantu  yaññatthāya
ettakā  assā  haññantu yaññatthāya 6- ettakā rukkhā chijjantu
yūpatthāya ettakā dabbā luyantu 7- parisanthāyāti 8- yepissa te
honti dāsāti vā pessāti vā kammakarāti vā tepi daṇḍatajjitā
@Footnote: 1 Yu. navanti natthi . 2 Sī. Yu. haritupattāya . 3 Ma. Yu. soti natthi.
@4 Ma. Yu. juhanti . 5 Yu. ettikā . 6 assā ... yaññattāyāti natthi.
@7 Ma. Yu. lūyantu . 8 Ma. parihiṃsatthāYu. Yu. barihisatthāya.
Tajjitā  bhayatajjitā assumukhā rudamānā 1- parikammāni karonti ayaṃ
vuccati  bhikkhave  puggalo  attantapo ca attaparitāpanānuyogamanuyutto
parantapo ca paraparitāpanānuyogamanuyutto.
   [11] Katamo ca bhikkhave puggalo nevattantapo [2]- nāttaparitāpanā-
nuyogamanuyutto  na  parantapo  3-  na  paraparitāpanānuyogamanuyutto
so anattantapo aparantapo diṭṭheva dhamme nicchāto nibbuto sītibhūto
sukhapaṭisaṃvedī brahmabhūtena attanā viharati.
   {11.1} Idha bhikkhave tathāgato loke uppajjati arahaṃ sammāsambuddho
vijjācaraṇasampanno   sugato  lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi
satthā  devamanussānaṃ buddho bhagavā so imaṃ lokaṃ sadevakaṃ samārakaṃ
sabrahmakaṃ   sassamaṇabrāhmaṇiṃ  pajaṃ  sadevamanussaṃ  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  pavedeti  so  dhammaṃ deseti ādikalyāṇaṃ majjhekalyāṇaṃ
pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ kevalaparipuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ
pakāseti.
   {11.2}  Taṃ  dhammaṃ  suṇāti  gahapati  vā  gahapatiputto vā
aññatarasmiṃ  vā  kule  pacchā  jāto  4- so taṃ dhammaṃ sutvā
tathāgate  saddhaṃ  paṭilabhati  so  tena  saddhāpaṭilābhena samannāgato
iti  paṭisañcikkhati  sambādho  gharāvāso  rajāpatho  abbhokāso
pabbajjā  na  yidaṃ  sukaraṃ  agāraṃ  ajjhāvasatā  ekantaparipuṇṇaṃ
ekantaparisuddhaṃ  saṅkhalikhitaṃ  brahmacariyaṃ  carituṃ  yannūnāhaṃ  kesamassuṃ
ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ
@Footnote: 1 Ma. rodamānā . 2-3 Ma. ca . 4 Yu. paccājāto.
Pabbajeyyanti  . so aparena samayena appaṃ vā bhogakkhandhaṃ pahāya
mahantaṃ  vā  bhogakkhandhaṃ  pahāya  appaṃ  vā  ñātiparivaṭṭaṃ  pahāya
mahantaṃ  vā  ñātiparivaṭṭaṃ  pahāya kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni
vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajati.
   [12] So evaṃ pabbajito samāno bhikkhūnaṃ sikkhāsājīvasamāpanno
pāṇātipātaṃ  pahāya  pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  nihitadaṇḍo
nihitasattho    lajjī    dayāpanno    sabbapāṇabhūtahitānukampī
viharati   adinnādānaṃ  pahāya  adinnādānā  paṭivirato  hoti
dinnādāyī  dinnapāṭikaṅkhī  athenena  1-  sucibhūtena attanā viharati
abrahmacariyaṃ  pahāya brahmacārī hoti ārācārī virato 2- methunā
gāmadhammā  musāvādaṃ  pahāya  musāvādā  paṭivirato hoti saccavādī
saccasandho  theto  paccayiko  avisaṃvādako  lokassa  pisuṇaṃ  vācaṃ
pahāya  pisuṇāya  vācāya  paṭivirato  hoti ito sutvā na amutra
akkhātā  imesaṃ  bhedāya  amutra vā sutvā na imesaṃ akkhātā
amūsaṃ bhedāya iti bhinnānaṃ vā sandhātā sahitānaṃ 3- vā anuppadātā
samaggārāmo  samaggarato  samagganandī  samaggakaraṇiṃ  vācaṃ  bhāsitā
hoti  pharusaṃ vācaṃ pahāya pharusāya vācāya paṭivirato hoti yā sā
vācā  nelā  kaṇṇasukhā  pemanīyā  hadayaṅgamā  porī bahujanakantā
bahujanamanāpā  tathārūpiṃ  vācaṃ  bhāsitā  hoti  samphappalāpaṃ  pahāya
samphappalāpā  paṭivirato  hoti  kālavādī  bhūtavādī  atthavādī
@Footnote: 1 Po. athanena . 2 Ma. paṭivirato . 3 Po. samāhitānaṃ.
Dhammavādī  vinayavādī  nidhānavatiṃ  vācaṃ  bhāsitā  kālena  sāpadesaṃ
pariyantavatiṃ atthasañhitaṃ.
   {12.1} So vījagāma bhūtagāmasamārambhā paṭivirato hoti ekabhattiko
hoti  rattūparato virato vikālabhojanā nacca gīta vādita visūkadassanā
paṭivirato  hoti  mālā  gandha  vilepanadhāraṇa  maṇḍana vibhūsanaṭṭhānā
paṭivirato  hoti  uccāsayana mahāsayanā paṭivirato hoti jātarūparajata-
paṭiggahaṇā   paṭivirato   hoti  āmakadhaññapaṭiggahaṇā  paṭivirato
hoti  āmakamaṃsapaṭiggahaṇā  paṭivirato  hoti  itthīkumārikāpaṭiggahaṇā
paṭivirato  hoti  dāsīdāsapaṭiggahaṇā paṭivirato hoti ajelakapaṭiggahaṇā
paṭivirato   hoti   kukkuṭasūkarapaṭiggahaṇā   paṭivirato   hoti
hatthi  gavāssavaḷavapaṭiggahaṇā  1- paṭivirato hoti khettavatthupaṭiggahaṇā
paṭivirato   hoti   dūteyyapahiṇagamanānuyogā   paṭivirato   hoti
kayavikkayā   paṭivirato   hoti  tulākūṭakaṃsakūṭamānakūṭā  paṭivirato
hoti   ukkoṭanavañcananikatisāviyogā   2-   paṭivirato   hoti
chedanavadhabandhanaviparāmosaālopasahasākārā 3- paṭivirato hoti.
   {12.2} So santuṭṭho hoti kāyaparihārīkena cīvarena kucchiparihārikena
piṇḍapātena  yena  4-  yeneva  pakkamati samādāyeva pakkamati .
Seyyathāpi nāma pakkhī sakuṇo yena 5- yeneva ḍeti sapattabhārova
ḍeti  evameva  bhikkhu  santuṭṭho  hoti  kāyaparihārikena  cīvarena
kucchiparihārikena  piṇḍapātena yena 6- yeneva pakkamati samādāyeva
@Footnote: 1 Po. valavā.... Yu. vaḷavā.... Ma. vaḷavap... . 2 Yu...sāciyogā.
@3 Ma. ...sāhasā... . 4-5-6 Ma. so yena yena ca.
Pakkamati  .  so  iminā ariyena sīlakkhandhena samannāgato ajjhattaṃ
anavajjasukhaṃ paṭisaṃvedeti.
   {12.3}  So  cakkhunā  rūpaṃ  disvā  na nimittaggāhī hoti
nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ
abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa
saṃvarāya  paṭipajjati  rakkhati  cakkhundriyaṃ cakkhundriye saṃvaraṃ  āpajjati
sotena saddaṃ sutvā ... ghānena gandhaṃ ghāyitvā ... Jivhāya rasaṃ
sāyitvā ... kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā ... Manasā dhammaṃ viññāya na
nimittaggāhī    hoti    nānubyañjanaggāhī    yatvādhikaraṇamenaṃ
manindriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā
dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya  paṭipajjati  rakkhati manindriyaṃ
manindriye  saṃvaraṃ  āpajjati  . so iminā ariyena indriyasaṃvarena
samannāgato ajjhattaṃ abyāsekasukhaṃ paṭisaṃvedeti.
   {12.4} So abhikkante paṭikkante sampajānakārī hoti ālokite
vilokite sampajānakārī hoti sammiñjite pasārite sampajānakārī hoti
saṅghāṭipattacīvaradhāraṇe  sampajānakārī  hoti  asite  pīte  khāyite
sāyite  sampajānakārī  hoti  uccārapassāvakamme  sampajānakārī
hoti  gate  ṭhite  nisinne  sutte  jāgarite bhāsite tuṇhībhāve
sampajānakārī hoti.
   [13] So iminā ca ariyena sīlakkhandhena samannāgato iminā ca
ariyena indriyasaṃvarena samannāgato iminā ca ariyena satisampajaññena
Samannāgato  vivittaṃ  senāsanaṃ  bhajati  araññaṃ  rukkhamūlaṃ  pabbataṃ
kandaraṃ  giriguhaṃ  susānaṃ  vanapatthaṃ  abbhokāsaṃ  palālapuñjaṃ  1- .
So  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto  nisīdati  pallaṅkaṃ  ābhujitvā
ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya  parimukhaṃ  satiṃ  upaṭṭhapetvā  .  so abhijjhaṃ
loke  pahāya  vigatābhijjhena  cetasā  viharati  abhijjhāya  cittaṃ
parisodheti   byāpādapadosaṃ   pahāya   abyāpannacitto  viharati
sabbapāṇabhūtahitānukampī    byāpādapadosā   cittaṃ   parisodheti
thīnamiddhaṃ  pahāya  vigatathīnamiddho  viharati ālokasaññī sato sampajāno
thīnamiddhā  cittaṃ  parisodheti  uddhaccakukkuccaṃ  pahāya  anuddhato
viharati  ajjhattaṃ  vūpasantacitto  uddhaccakukkuccā  cittaṃ  parisodheti
vicikicchaṃ  pahāya  tiṇṇavicikiccho  viharati  akathaṃkathī  kusalesu  dhammesu
vicikicchāya cittaṃ parisodheti.
   [14]  So  ime pañca nīvaraṇe pahāya cetaso upakkilese
paññāya  dubbalīkaraṇe  vivicceva  kāmehi  vivicca akusalehi dhammehi
savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati
vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ
avitakkaṃ  avicāraṃ  samādhijaṃ  pītisukhaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati
pītiyā ca virāgā upekkhako ca viharati sato ca sampajāno sukhañca
kāyena  paṭisaṃvedeti  yantaṃ  ariyā  ācikkhanti  upekkhako satimā
sukhavihārīti  tatiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  sukhassa  ca  pahānā
@Footnote: 1 Po. palāsapuñjaṃ.
Dukkhassa  ca  pahānā  pubbeva  somanassadomanassānaṃ  atthaṅgamā
adukkhamasukhaṃ upekkhāsatipārisuddhiṃ catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati.
   [15] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte  1-
pubbenivāsānussatiñāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti  so  anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ anussarati seyyathīdaṃ ekampi jātiṃ dvepi jātiyo tissopi
jātiyo  catassopi  jātiyo  pañcapi  jātiyo dasapi jātiyo vīsampi
jātiyo  tiṃsampi  jātiyo  cattāḷīsampi  jātiyo paññāsampi jātiyo
jātisatampi  jātisahassampi  jātisatasahassampi  anekepi  saṃvaṭṭakappe
anekepi vivaṭṭakappe anekepi saṃvaṭṭavivaṭṭakappe amutrāsiṃ evaṃnāmo
evaṃgotto   evaṃvaṇṇo  evamāhāro  evaṃ  sukhadukkhapaṭisaṃvedī
evamāyupariyanto  so  tato  cuto amutra udapādiṃ 2- tatrāpāsiṃ
evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo evamāhāro evaṃ sukhadukkhapaṭisaṃvedī
evamāyupariyanto so tato cuto idhūpapannoti . Iti sākāraṃ sauddesaṃ
anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati.
   [16] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese   mudubhūte   kammaniye   ṭhite   āneñjappatte
sattānaṃ  cutūpapātañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti  so  dibbena
cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passati  cavamāne
@Footnote: 1 Sī. Yu. ānejjappatte . 2 Sī. Yu. uppādiṃ.
Upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate
yathākammūpage satte pajānāti ime vata bhonto sattā kāyaduccaritena
samannāgatā  vacīduccaritena  samannāgatā  manoduccaritena  samannāgatā
ariyānaṃ   upavādakā   micchādiṭṭhikā   micchādiṭṭhikammasamādānā
te  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ
upapannā  ime  vā pana bhonto sattā kāyasucaritena samannāgatā
vacīsucaritena   samannāgatā  manosucaritena  samannāgatā  ariyānaṃ
anupavādakā    sammādiṭṭhikā   sammādiṭṭhikammasamādānā   te
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ lokaṃ upapannāti . iti
dibbena  cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passati
cavamāne  upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate
duggate yathākammūpage satte pajānāti.
   [17] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte āsavānaṃ
khayañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti  so  idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ
pajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti ayaṃ dukkhanirodhoti
yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ
pajānāti  ime  āsavāti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ āsavasamudayoti
yathābhūtaṃ   pajānāti  ayaṃ  āsavanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti
ayaṃ   āsavanirodhagāminī   paṭipadāti   yathābhūtaṃ  pajānāti  .
Tassa  evaṃ  jānato  evaṃ  passato  kāmāsavāpi  cittaṃ vimuccati
bhavāsavāpi  cittaṃ  vimuccati  avijjāsavāpi  cittaṃ  vimuccati vimuttasmiṃ
vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti  khīṇā  jāti  vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ
nāparaṃ  itthattāyāti  pajānāti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  puggalo
nevattantapo   nāttaparitāpanānuyogamanuyutto  na  parantapo  na
paraparitāpanānuyogamanuyutto  so  anattantapo  aparantapo  diṭṭheva
dhamme  nicchāto  nibbuto  sītibhūto  sukhapaṭisaṃvedī  brahmabhūtena
attanā viharatīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
        Kandarakasuttaṃ 1- niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. kandarakasuttantaṃ paṭhamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 1-17. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=1&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]