ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

            Bāhitiyasuttaṃ
   [549]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme . atha kho āyasmā ānando
pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya  sāvatthiṃ  piṇḍāya pāvisi
sāvatthiyaṃ  piṇḍāya  caritvā  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto  yena
pubbārāmo migāramātuyā pāsādo tenupasaṅkami divāvihārāya.
   [550]  Tena  kho  pana  samayena  rājā pasenadi kosalo
ekapuṇḍarīkaṃ  nāgaṃ  abhirūhitvā  sāvatthiyā  niyyāti  divādivassa .
Addasā  kho  rājā  pasenadi kosalo āyasmantaṃ ānandaṃ dūratova
āgacchantaṃ  disvā  sirivaḍḍhaṃ  mahāmattaṃ  āmantesi  āyasmā
no  eso  samma sirivaḍḍha ānandoti . evaṃ mahārāja āyasmā
eso  ānandoti  .  atha  kho rājā pasenadi kosalo aññataraṃ
purisaṃ  āmantesi  ehi  tvaṃ  ambho  purisa yenāyasmā ānando
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  mama  vacanena  āyasmato  ānandassa
pāde  sirasā  vandāhi  rājā bhante pasenadi kosalo āyasmato
ānandassa  pāde  sirasā  vandatīti  evañca  vadehi  sace  kira
bhante  āyasmato  ānandassa  na kiñci accāyikaṃ karaṇīyaṃ āgametu
kira  bhante  [1]- ānando muhuttaṃ anukampaṃ upādāyāti . evaṃ
devāti  kho  so  puriso  rañño pasenadissa kosalassa paṭissutvā
@Footnote: 1 Yu. etthantare āyasmāti dissati.
Yenāyasmā   ānando  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ
ānandaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsi  . ekamantaṃ ṭhito kho
so  puriso  āyasmantaṃ  ānandaṃ etadavoca rājā bhante pasenadi
kosalo āyasmato ānandassa pāde sirasā vandati [1]- sace kira
bhante  āyasmato  ānandassa  na kiñci accāyikaṃ karaṇīyaṃ āgametu
kira  bhante  āyasmā  ānando  muhuttaṃ  anukampaṃ upādāyāti .
Adhivāsesi kho āyasmā ānando tuṇhībhāvena.
   [551]  Atha  kho rājā pasenadi kosalo yāvatikā nāgassa
bhūmi  nāgena  gantvā  nāgā paccorohitvā pattikova yenāyasmā
ānando  tenupasaṅkami upasaṅkamitvā āyasmantaṃ ānandaṃ abhivādetvā
ekamantaṃ  aṭṭhāsi  . ekamantaṃ ṭhito kho rājā pasenadi kosalo
āyasmantaṃ   ānandaṃ   etadavoca  sace  bhante  āyasmato
ānandassa  na  kiñci  accāyikaṃ  karaṇīyaṃ  sādhu  bhante  āyasmā
ānando  yena  aciravatiyā  nadiyā  tīraṃ  tenupasaṅkamatu  anukampaṃ
upādāyāti  .  adhivāsesi kho āyasmā ānando tuṇhībhāvena .
Atha kho āyasmā ānando yena aciravatiyā nadiyā tīraṃ tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā   aññatarasmiṃ   rukkhamūle   paññatte   āsane
nisīdi  .  atha  kho  rājā  pasenadi  kosalo yāvatikā nāgassa
bhūmi  nāgena  gantvā  nāgā paccorohitvā pattikova yenāyasmā
ānando   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   āyasmantaṃ   ānandaṃ
@Footnote: 1 Yu. etthantare evañca vadetīti dissati.
Abhivādetvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsi  .  ekamantaṃ  ṭhito kho rājā
pasenadi  kosalo  āyasmantaṃ  ānandaṃ  etadavoca  idha  bhante
āyasmā  ānando  kaṭṭhatthare  1-  nisīdatūti  .  alaṃ mahārāja
nisīda  tvaṃ  nisinno  ahaṃ  sake  āsaneti  . nisīdi kho rājā
pasenadi kosalo paññatte āsane.
   [552] Nisajja kho rājā pasenadi kosalo āyasmantaṃ ānandaṃ
etadavoca kinnu kho bhante ānanda so bhagavā tathārūpaṃ kāyasamācāraṃ
samācareyya  yvāyaṃ  2-  kāyasamācāro  opārambho  samaṇehi
brāhmaṇehi  viññūhīti  .  na  kho  mahārāja so bhagavā tathārūpaṃ
kāyasamācāraṃ  samācareyya  yvāyaṃ  kāyasamācāro  opārambho
samaṇehi brāhmaṇehi viññūhīti . kiṃ pana bhante ānanda so bhagavā
tathārūpaṃ  vacīsamācāraṃ  .pe.  manosamācāraṃ  samācareyya  yvāyaṃ
manosamācāro  opārambho  samaṇehi  brāhmaṇehi  viññūhīti  . na
kho  mahārāja so bhagavā tathārūpaṃ manosamācāraṃ samācareyya yvāyaṃ
manosamācāro opārambho samaṇehi brāhmaṇehi viññūhīti.
   [553]  Acchariyaṃ  bhante  abbhūtaṃ  bhante  yañhi mayaṃ bhante
nāsakkhimhā  pañhena  paripūretuṃ  taṃ  bhante  āyasmatā ānandena
pañhassa  veyyākaraṇena  paripūritaṃ  ye te bhante bālā abyattā
ananuvicca  appariyogāhetvā  paresaṃ  vaṇṇaṃ  vā  avaṇṇaṃ  vā
bhāsanti  na  mayantaṃ  sārato  paccāgacchāma  ye  ca  kho  te
@Footnote: 1 Yu. hatthatthare .  2 Yu. sabbattha yvāssāti dissati.
Bhante  paṇḍitā  byattā  1-  viyattā  2-  medhāvino anuvicca
pariyogāhetvā  paresaṃ  vaṇṇaṃ  vā  avaṇṇaṃ  vā bhāsanti taṃ mayaṃ
sārato paccāgacchāma
   {553.1}  katamo  pana  bhante  ānanda  kāyasamācāro
opārambho  samaṇehi  brāhmaṇehi  viññūhīti  .  yo  kho
mahārāja  kāyasamācāro  akusalo  .  katamo  pana  bhante
kāyasamācāro  akusalo  .  yo  kho  mahārāja  kāyasamācāro
sāvajjo  .  katamo  pana bhante kāyasamācāro sāvajjo . yo
kho  mahārāja  kāyasamācāro  sabyāpajjho  . katamo pana bhante
kāyasamācāro  sabyāpajjho  .  yo  kho mahārāja kāyasamācāro
dukkhavipāko  .  katamo  pana bhante kāyasamācāro dukkhavipāko .
Yo  kho  mahārāja  kāyasamācāro  attabyābādhāyapi  saṃvattati
parabyābādhāyapi   saṃvattati   ubhayabyābādhāyapi   saṃvattati  tassa
akusalā   dhammā   abhivaḍḍhanti   kusalā   dhammā  parihāyanti
evarūpo  kho  pana  mahārāja  kāyasamācāro opārambho samaṇehi
brāhmaṇehi viññūhīti.
   {553.2}  Katamo  pana  bhante ānanda vacīsamācāro .pe.
Manosamācāro  opārambho  samaṇehi  brāhmaṇehi  viññūhīti .
Yo kho mahārāja manosamācāro akusalo.
   {553.3} Katamo pana bhante manosamācāro akusalo. Yo kho
mahārāja manosamācāro sāvajjo . katamo pana bhante manosamācāro
sāvajjo  .  yo  kho  mahārāja  manosamācāro sabyāpajjho .
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho natthi .  2 yu vyattā.
Katamo  pana  bhante  manosamācāro  sabyāpajjho  .  yo  kho
mahārāja  manosamācāro  dukkhavipāko  .  katamo  pana  bhante
manosamācāro  dukkhavipāko  .  yo  kho mahārāja manosamācāro
attabyābādhāyapi    saṃvattati    parabyābādhāyapi    saṃvattati
ubhayabyābādhāyapi  saṃvattati  tassa  akusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti
kusalā  dhammā  parihāyanti  evarūpo  kho mahārāja manosamācāro
opārambho samaṇehi brāhmaṇehi viññūhīti.
   [554]  Kiṃ  nu kho bhante ānanda so bhagavā sabbesaṃyeva
akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānaṃ  vaṇṇetīti  .  sabbākusaladhammapahīno
kho  mahārāja  tathāgato  kusaladhammasamannāgato  1- . katamo pana
bhante  ānanda  kāyasamācāro  anopārambho  samaṇehi brāhmaṇehi
viññūhīti  .  yo  kho  mahārāja kāyasamācāro kusalo . katamo
pana bhante kāyasamācāro kusalo . yo kho mahārāja kāyasamācāro
anavajjo  .  katamo  pana  bhante  kāyasamācāro  anavajjo .
Yo  kho  mahārāja  kāyasamācāro  abyāpajjho  .  katamo pana
bhante kāyasamācāro abyāpajjho . yo kho mahārāja kāyasamācāro
sukhavipāko  .  katamo  pana  bhante  kāyasamācāro sukhavipāko .
Yo   kho   mahārāja   kāyasamācāro   nevattabyābādhāyapi
saṃvattati  na  parabyābādhāyapi  saṃvattati  na  ubhayabyābādhāyapi
saṃvattati   tassa   akusalā   dhammā   parihāyanti   kusalā
@Footnote: 1 Yu. kusaladhammasamannāgatoti.
Dhammā  abhivaḍḍhanti  evarūpo  kho  mahārāja  kāyasamācāro
anopārambho samaṇehi brāhmaṇehi viññūhīti.
   {554.1}  Katamo  pana  bhante ānanda vacīsamācāro .pe.
Manosamācāro  anopārambho  samaṇehi  brāhmaṇehi  viññūhīti .
Yo  kho  mahārāja  manosamācāro  kusalo . katamo pana bhante
manosamācāro kusalo . yo kho mahārāja manosamācāro anavajjo.
Katamo  pana  bhante manosamācāro anavajjo . yo kho mahārāja
manosamācāro  abyāpajjho  .  katamo  pana bhante manosamācāro
abyāpajjho  .  yo  kho  mahārāja manosamācāro sukhavipāko .
Katamo  pana bhante manosamācāro sukhavipāko . yo kho mahārāja
manosamācāro  nevattabyābādhāyapi  saṃvattati  na  parabyābādhāyapi
saṃvattati  na  ubhayabyābādhāyapi  saṃvattati  tassa  akusalā  dhammā
parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  evarūpo  kho  mahārāja
manosamācāro anopārambho samaṇehi brāhmaṇehi viññūhīti.
   [555] Kinnu kho pana bhante 1- ānanda so bhagavā sabbesaṃyeva
kusalānaṃ  dhammānaṃ  upasampadaṃ  vaṇṇetīti  .  sabbākusaladhammapahīno
kho mahārāja tathāgato kusaladhammasamannāgatoti.
   [556]  Acchariyaṃ  bhante  abbhūtaṃ  bhante  yāva subhāsitañcidaṃ
bhante  āyasmatā  ānandena  iminā  ca  mayaṃ bhante āyasmato
ānandassa  subhāsitena  attamanābhiraddhā evaṃ attamanābhiraddhā [2]-
@Footnote: 1 Yu. kiṃ pana bhante .  2 Yu. etthantare casaddo dissati.
Mayaṃ  bhante  āyasmato  ānandassa  subhāsitena  sace  bhante
āyasmato  ānandassa  hatthiratanaṃ  kappeyya  hatthiratanampi  mayaṃ
āyasmato  ānandassa  dadeyyāma  sace  bhante  āyasmato
ānandassa  assaratanaṃ  kappeyya  assaratanampi  mayaṃ  āyasmato
ānandassa  dadeyyāma  sace  bhante  āyasmato  ānandassa
gāmavaraṃ   kappeyya  gāmavarampi  mayaṃ  āyasmato  ānandassa
dadeyyāma  apica  bhante  mayampanetaṃ  jānāma  netaṃ  āyasmato
ānandassa  kappatīti  ayaṃ  me  bhante  bāhitikā raññā māgadhena
ajātasattunā   vedehiputtena  chattanāḷiyā  pakkhipitvā  pahitā
soḷasasamā  āyāmena  aṭṭhasamā  vitthārena  taṃ  bhante āyasmā
ānando  paṭiggaṇhātu  anukampaṃ  upādāyāti  .  alaṃ  mahārāja
paripuṇṇaṃ me ticīvaranti.
   [557]  Ayaṃ  bhante  aciravatī  nadī diṭṭhā āyasmatā ceva
ānandena  amhehi  ca  yathā  1-  upari  pabbate  mahāmegho
abhippavuṭṭho hoti athāyaṃ aciravatī nadī ubhato kullāni 2- saṃvisandantī
gacchati  evameva  kho bhante āyasmā ānando imāya bāhitikāya
attano  ticīvaraṃ  karissati  yaṃ  pana  āyasmato  ānandassa
purāṇaṃ  ticīvaraṃ  taṃ  sabrahmacārīhi  saṃvibhajissati  evāyaṃ  amhākaṃ
dakkhiṇā   saṃvisandantī   maññe  gamissati  paṭiggaṇhātu  bhante
āyasmā  ānando  bāhitikanti  .  paṭiggahesi  kho  āyasmā
@Footnote: 1 Yu. yadā .  2 Yu. kūlāni.
Ānando  bāhitikaṃ  . atha kho rājā pasenadi kosalo āyasmantaṃ
ānandaṃ  etadavoca  handa cadāni 1- mayaṃ bhante ānanda gacchāma
bahukiccā  mayaṃ  bahukaraṇīyāti  .  yassadāni  tvaṃ  mahārāja  kālaṃ
maññasīti  . atha kho rājā pasenadi kosalo āyasmato ānandassa
bhāsitaṃ  abhinanditvā  [2]-  uṭṭhāyāsanā  āyasmantaṃ  ānandaṃ
abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.
   [558]  Atha  kho  āyasmā ānando acirapakkantassa [3]-
pasenadissa  kosalassa  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho
āyasmā  ānando  yāvatako  ahosi  raññā pasenadinā kosalena
saddhiṃ  kathāsallāpo  taṃ  sabbaṃ  bhagavato  ārocesi tañca bāhitikaṃ
bhagavato pādāsi . atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi lābhā bhikkhave
rañño  pasenadissa  kosalassa suladdhaṃ 4- bhikkhave rañño pasenadissa
kosalassa  yaṃ  rājā  pasenadi  kosalo  labhati  ānandaṃ dassanāya
labhati payirupāsanāyāti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Bāhitiyasuttaṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.
            ---------
@Footnote: 1 Yu. handa va dāni .  2 Yu. etthantare anumoditvāti dissati.
@3 Yu. etthantare raññoti dissati .  4 Yu. suladdhalābhā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 498-505. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=10193              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=10193              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=549&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=38              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=549              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=6327              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=6327              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]